Perceelformulier

Perceelformulier van Breestraat.017 (Sint Barbaraklooster), (Voor: 2-4-0/879).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR017Breestraat04.0349Breestraat 17TerugVerderVLH-05bVleeshuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)42/1Sinte Barberen Susterhuys 2 cameren
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)Gillis {trommelslager}364/1Gillis
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)364/2Sint Barbaren Convent
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)365/1Gerryt Pietersz
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)365/2Sint Barbaren Convent
1562-12-09Waarboek-67 B-1562 (belending)222/06huysinge ende erve toebehoirende ’t convent van Sinte Barbarensusterhuys
1564TiendePenning-1564 (huurder)Gillis {trommelslager}364/1Gillis tromslager
1564TiendePenning-1564 (eigenaar)364/2Sint Barbaren Convent
1564TiendePenning-1564 (huurder)365/1Gerrit Pietersz
1564TiendePenning-1564 (eigenaar)365/2Sint Barbaren Convent
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)40/1Zyburch Jansdr
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)35/1Marcus Gerijtsz huurt van Barbaren Convent
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)35/2Barbaren Convent
1577-07-17Waarboek-67 F-1576 (belending)293/06convent van Sincte Barberen
1580-01-01Waarboek-67 G-1578 (belending)457/12zeecker huysken aengecomen hebbende 't convent van St Barbaren
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Barbaratgen Hendricksdr {}49/1Barbartgen Henricxdr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Anna Engelsdr {weesmoeder}50/1Anna Engelsdr eertijts moer in t Weeshuys
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Cornelisdr van Tol {linnennaaister}50/2Maritgen Cornelisdr van Tol lindemaekster
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)50/3Jannetgen Jan Claesz haer zoons dochter geteeld aan Marytgen Jaspers
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)50/3ahaer zoons dochter geteeld aan Marytgen Jaspers
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob Jansz van Lindenburgh50/4Jacop Jacobsz van Lindenburg haar zoonszoon geteelt aan Lobburch Jans van Amsterdam
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Lobburch Jansdr {Amsterdam}50/4ahaar zoonszoon geteelt aan Lobburch Jans van Amsterdam
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Anna Engelsdr {weesmoeder}54/54Anna Engelsdr eertyts moeder van 't Weeshuys
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jacob Jansz van Lindenburgh55/55ten zelven huyse Jacop Jansz van Lindenburch
1583-07-08Waarboek-67 K-1582 (belending)310/05t Barbaren Convent
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Anna Engelsdr {weesmoeder}57/1Anna Engelsdr
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jacob Jansz van Lindenburgh58/1Jacop Jansz van Lindenburch
1585Vetus-1585 (huurder)Barbaratgen Hendricksdr {}63/1Barbara Henricxdochter
1585Vetus-1585 (eigenaar)63/2een huysken gecomen van Ste Barbarenconvent gebruyct bij Barbara Henricxdochter
1585Vetus-1585 (eigenaar)64/1Noch een gelyck huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)65/1Noch een gelyck huysken
1588Stratenboek-01 (eigenaar)80/1De stat
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)83/1t huysken gecomen van St Barbarenconvent
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)84/1het tweede huysken mede gecomen van St Barbarenconvent
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)89/1Cornelis Gerritsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)89/2Henrick Corneliszoon metselaers
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)89/3op 't wijfs aengeven
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)90/1Willem Joris
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)90/2Henrick Corneliszoon metselaers