Perceelformulier

Perceelformulier van Middelstegracht.014.3 (Het Hoge Huis), (Voor: 2-11-6/1114).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL014.3MiddelstegrachtMiddelstegracht 14.3TerugVerderGSD-01Gansoord
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Huig Adriaensz {drapier}26/1Huych Ariensz trapenyerder
1561-01-20Grote-Bewijzen-B (belending)Huig Adriaensz {drapier}807/19Huygh Adriaensz drapenierder
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Huig Adriaensz {drapier}1809/1Huych Adriaensz drapier
1563-10-20Waarboek-67 C-1563 (belending)Huig Adriaensz {drapier}45/13Huych Adriaensz heur beyder schuyere
1568-02-28Waarboek-67 D-1567 (belending)Huig Adriaensz {drapier}61/07Huych Adriaensz
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Huig Adriaensz {drapier}8/1Huych Adriaensz, drapier
1573-12-19Omslag-1573 (eigenaar)Huig Adriaensz {drapier}97/1Huich Adriaensz, drapier
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Huig Adriaensz {drapier}11/1Huych Adriaensz, ledich, tweederde deel
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Huig Adriaensz {drapier}2/1Huych Adriaensz in 't Hoge Huys
1576-02-11Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Cornelis Arentsz {drapier-Middelstegracht}197/03Cornelis Mast Aerntsz
1576-02-11Huwelijksevw-B2 (getuige)Arent Jan Arentsz {drapier}197/04Aernt Jan Aertsz zijn vader
1576-02-11Huwelijksevw-B2 (bruid)Marytgen Anthonisdr {vrouw van Cornelis Arentsz}197/05Marytgen Anthonisdr
1576-02-11Huwelijksevw-B2 (getuige)Jacob Anthonisz {houtkoper}197/06Jacob Anthonisz haer broeder
1576-02-11Huwelijksevw-B2 (getuige)Claes Anthonisz {olieslager}197/07Claes Anthonisz haer broeder
1576-02-11Huwelijksevw-B2 (getuige)Jan Jorisz van Schiedam {lakenkoopman}197/08Jan Jorysz van Schiedam haer schoonbroeder
1576-02-11Huwelijksevw-B2 (overledene)Anthonis Jacobsz {houtkoper}197/09Anthonis Jacobsz houtkoper vader
1576-02-11Huwelijksevw-B2 (overledene)Cunera Govertsdr {vrouw van Anthonis Jacobsz}197/10Cunera Govertsdr
1576-02-11Huwelijksevw-B2 (overledene)Jan Anthonisz {NieuweRijn}197/11Jan Anthonisz
1576-02-11Huwelijksevw-B2 (overledene)Govert Anthonisz {NieuweRijn}197/12Govert Anthonisz
1577-04-29Waarboek-67 F-1576 (belending)Huig Adriaensz {drapier}232/09Huych Adriaenss
1578-05-01Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Jan Cornelisz Paedts van Santhorst548/03Jan Cornelisz Paets van Santhorst
1578-05-01Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Huig Adriaensz {drapier}548/04Huych Adriaensz
1579-11-22Waarboek-67 G-1578 (belending)Huig Adriaensz {drapier}419/06Huych Adriaensz
1579-12-03Waarboek-67 G-1578 (belending)Huig Adriaensz {drapier}425/08Huych Adriaensz drapier
1579-12-03Waarboek-67 G-1578 (belending)Huig Adriaensz {drapier}426/08Huych Adriaensz drapier
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Cornelis Arentsz {drapier-Middelstegracht}106/1.1.7.0Cornelis Arentsz drapier
1581-03-03Waarboek-67 H-1580 (belending)Huig Adriaensz {drapier}317/10Huych Adryaensz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Huig Adriaensz {drapier}24/1Huych Adriaensz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Annetgen Jansdr van Leeuwen24/2Annitgen Jansdr zijn huysvrou
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Grietgen Huigendr {}24/3Grietgen haer beyder kindt
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cornelis Arentsz {drapier-Middelstegracht}25/1Cornelis Aertsz drapier schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Anthonisdr {vrouw van Cornelis Arentsz}25/2Marytgen Tonysdr zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Anthonis Cornelisz {Middelstegracht}25/3Tonis (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jaepgen Cornelisdr {Middelstegracht}25/4Jaepgen (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Kniertgen Cornelisdr {Middelstegracht}25/5Kniertgen (haer beyder kinderen)
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Huig Adriaensz {drapier}18/18Huych Adriaensz eertyts drapier
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Cornelis Arentsz {drapier-Middelstegracht}19/19Cornelis Aerntszz drapier
1582-01Waarboek-67 J-1581 (belending)Cornelis Arentsz {drapier-Middelstegracht}163/06Cornelis Aerytsz drapier
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Cornelis Arentsz {drapier-Middelstegracht}20/1Cornelis Aernt Jansz drapier
1584-07-09Grachtenboek-52 (eigenaar)Cornelis Arentsz {drapier-Middelstegracht}110/1Corneelis Adryaensz drapier
1585Vetus-1585 (eigenaar)Cornelis Arentsz {drapier-Middelstegracht}50/1Cornelis Adriaenss drapier in 't Hooge Huys
1585Vetus-1585 (eigenaar)Cornelis Arentsz {drapier-Middelstegracht}51/1dezelve Cornelis Adriaens
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Cornelis Arentsz {drapier-Middelstegracht}71/1Cornelis Arentsz drapier
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Cornelis Arentsz {drapier-Middelstegracht}72/1deselve Cornelis Arentss
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Cornelis Arentsz {drapier-Middelstegracht}82/1Cornelis Adriaensz