Perceelformulier

Perceelformulier van Raamlanden.003 (Raamland Kleine Hoef), (Voor: /).

Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL052-060HoefstraatHoefstraat 52-60TerugVerderONL-05Nieuwland
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1544-11-04Grote-Bewijzen-B (eigenaar)Huig Willemsz van Hoogstraten624/13Huych Willemsz joelierder
1544-11-04Grote-Bewijzen-B (belending)Pieter Pietersz {bakker, drapier}624/14Pieter Pietersz backer
1544-11-04Grote-Bewijzen-B (belending)Dirck van Paenderen624/15Dirck van Paenden tot Haerlem
1544-11-04Grote-Bewijzen-B (belending)Catrijn {vrouw van Gerrit Roelofsz}624/16Katrijn Geryt Roelofsz wede
1544-11-04Grote-Bewijzen-B (overledene)Gerrit Roelofsz {Raamlanden}624/17Geryt Roelofsz wede
1561-06-11Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Anthonis Fransz van Dusseldorp275/03Anthonis Fransz brouwer
1561-06-11Waarboek-67 A-1560 (koper)Quirijn Claes Garbrantsz {van Strijen}275/53Quyrijn Claes Garbrantsz
1561-12-29Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Adriaen Pieter Garbrantsz {van Strijen}391/03Adriaen Pieter Garbrantsz
1561-12-29Waarboek-67 A-1560 (koper)Jan Quirijnsz {linnenwever, bierdrager}391/04Jan Quyrijnsz
1561-12-29Waarboek-67 A-1560 (belending)Hillegond Willem Bouwensdr van Warmond {Knotter}391/05Hillegont Jan Claesz roetzieders weduwe
1561-12-29Waarboek-67 A-1560 (overledene)Jan Claesz Knotter391/06Jan Claesz roetzieders weduwe
1562-04-24Waarboek-67 B-1562 (verkoper)97/03Cornelis Willemsz schout te Sassenheim
1562-04-24Waarboek-67 B-1562 (verkoper)97/04Jeroen Willemsz schout te Hillegom
1562-04-24Waarboek-67 B-1562 (verkoper)97/05Dirck Pietersz
1562-04-24Waarboek-67 B-1562 (overledene)Jan Claes Woutersz {Steenschuur}97/06erfgenamen van Jan Claes Woutersz
1562-04-24Waarboek-67 B-1562 (koper)97/07(leeg)
1563-10-20Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Garbrant Meesz {de oude}41/03Oude Garbrant Meesz
1563-10-20Waarboek-67 C-1563 (koper)Jan Quirijnsz {drapier}41/04Jan Quyrijnsz drapier
1564-03-01Waarboek-67 C-1563 (verkoper)123/03Hoofdlieden van het OLV Broeder- en Zusterschap in St-Pieterskerk
1564-03-01Waarboek-67 C-1563 (koper)Jan Woutersz {timmerman}123/53Jan Woutersz timmerman
1571-02-05Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Beatrix Corsdr {Middelstegracht}472/03Beatrix Kerstantsdr
1571-02-05Waarboek-67 D-1567 (koper)Cornelis Jacobsz {raamwachter}472/05Cornelis Jacobsz raamwachter
1574-10-23Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Mees Cornelisz {drapier, apotheker}406/08Mees Cornelisz drapenier
1574-10-23Waarboek-67 E-1571 (koper)Claes Jansz {zeemtouwer}406/09Claas Jansz zeemtouwer
1574-10-23Waarboek-67 E-1571 (belending)406/10d'erfgenamen van mr Dirck Pietersz
1574-10-23Waarboek-67 E-1571 (belending)406/11den huyssittenen van Hogelandt
1574-10-23Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Mees Cornelisz {drapier, apotheker}406/12Mees Cornelisz drapenier
1574-10-23Waarboek-67 E-1571 (koper)Claes Jansz {zeemtouwer}406/13Claas Jansz zeemtouwer
1574-10-23Waarboek-67 E-1571 (belending)406/14d'erfgenamen van Cornelis Willem Ottenz
1574-10-23Waarboek-67 E-1571 (overledene)406/15d'erfgenamen van Cornelis Willem Ottenz
1574-10-23Waarboek-67 E-1571 (belending)406/16den Heyligen Geest
1574-10-23Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Mees Cornelisz {drapier, apotheker}406/17Mees Cornelisz drapenier
1574-10-23Waarboek-67 E-1571 (koper)Claes Jansz {zeemtouwer}406/18Claas Jansz zeemtouwer
1574-10-23Waarboek-67 E-1571 (belending)406/19den Heyligen Geest
1574-10-23Waarboek-67 E-1571 (belending)406/20Jan Jansz
1574-10-23Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Mees Cornelisz {drapier, apotheker}406/21Mees Cornelisz drapenier
1574-10-23Waarboek-67 E-1571 (koper)Claes Jansz {zeemtouwer}406/22Claas Jansz zeemtouwer
1574-10-23Waarboek-67 E-1571 (belending)406/23de gang daer onder gaende
1574-10-23Waarboek-67 E-1571 (belending)406/24Jan Jansz drapier
1579-10-01Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Claes Claesz van Swanenburg {de jonge}422/03Claes Claesz zoutzieder
1579-10-01Waarboek-67 G-1578 (overledene)Willem Bouwensz van Warmond422/04mede-erfgenaam Willem Bouwensz zijn grootvader
1579-10-01Waarboek-67 G-1578 (koper)422/05Dirck Jansz raamwachter
1579-11-14Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Claes Claesz van Swanenburg {de jonge}412/03Claes Claesz soutsieder
1579-11-14Waarboek-67 G-1578 (overledene)Willem Bouwensz van Warmond412/04erffgenaem van za Willem Bouwensz zijn grote vaeder
1579-11-14Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Dirck Jansz {snijder, koster}412/05Dirck Jansz coster
1585Vetus-1585 (eigenaar)87/1dit houckgen een raem, getacxeert zijnde op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)Cornelis Anthonisz {glasmaker}88/1Cornelis Anthoniszoon glaesmaeckers raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)Hendrick Quirijnsz van Bergen {drapier}89/1Henrick Quyrijnszoon van Bergen raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)Gerrit Roelofsz van der Mije90/1Gerrit Roelofszoon van der Mijs raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)91/1Jan Janszoon brouwers raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)92/1Jacop Arienszoons raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)Huibrecht Aelwijnsz van Swanenburg93/1Huybrecht Alewijnss twee ramen, zijn getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)94/1't weskint van Jan Gerytszoon van Weesps raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)95/1Dirc Dircxzoon van Weesps raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)Arent Jansz Coster96/1Arent Janszoon raemwachters raem, es getacxeerd op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)Gerrit Dircksz den Oosterling97/1Gerrit Dircxzoon den Oosterlings raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)Cornelis Willeboortsz van Stopenburch98/1Cornelis Willeboortszoon schoemaeckers raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)Pieter Pieter Jorisz van Cortevelt99/1Pieter Pieter Joryszoons raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)100/1Adriaen Willemss verwers raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)101/1d' erffgenamen van Dirck Janss Costers raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)102/1Thomas Adriaenss drapiers raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)103/1Jan Janss brouwers raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)104/1Pieter de Bije, een ledige plaets, getacxeert zijnde op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)105/1Adriaen Willemszoon verwers raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)106/1Cornelis Dircxz raemwachters raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)107/1Arent Janszoon raemwachters raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)108/1Griete Duesen met Huych Arienss t'samen een raem, getacxeert op -
1585Vetus-1585 (mede-eigenaar)108/2Griete Duesen met Huych Arienss t'samen een raem, getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)109/1Claes van Lindenburchs ledige plaets
1585Vetus-1585 (eigenaar)110/1de huyssittenmeesters raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)111/1Maerten Dircxz droochscheerders raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)112/1Pieter van Noorde, backers raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)113/1Aernt Janss voors. raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)114/1Jacob Arienss een raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)Cornelis Anthonisz {glasmaker}115/1Cornelis Toniszoon glaesmaeckers raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)116/1Adriaen Dircxzoon Gools ledige plaets, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)117/1Maerten Dircxzoon droochscheerders raem, es getcaxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)118/1Claes Joostenzoon droochscheerder een Engelsche raem, drie raemen lanck, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)Pieter Pieter Jorisz van Cortevelt119/1Pieter Pieter Joryszoons raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)120/1Jacop Arienszoons raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)121/1Aelbrecht Dircxzoon Brals raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)122/1Jacob Adriaenss voors. raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)123/1Pieter de Bije een raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)124/1Duyst van Delfts ledige plaets, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)125/1d' erffgenamen van Jan Wouterszoon Stiens ledige plaets, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)126/1Claes Quyrijnszoon Quartelaers ledige plaets, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)127/1d' erffgenamen van Heer Arent Thou's ledige plaets, es getacxeert op -