Perceelformulier

Perceelformulier van Rapenburg.085-087.1, (Voor: 3-9-6/1428).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0762
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ZRB-211
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ZRB-212

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR085-087.1RapenburgRapenburg 85-87.1TerugVerderZRB-06Zuid Rapenburg
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1544TiendePenning-1543 (eigenaar)Dirck Adriaensz {Rapenburg}4/1Dirck Adriaensz
1544TiendePenning-1543 (mede-eigenaar)Frans Adriaensz {steenbakker}4/2meester Frans Adriaensz
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)5/1Maritgen die wedewy van Dirck Adryaensz
1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)Dirck Adriaensz {Rapenburg}5/1awedewy van Dirck Adryaensz
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Frans Adriaensz {steenbakker}553/1Frans Adriaensz [van Leeuwen], mr steenbakker
1561-12-09Waarboek-67 A-1560 (belending)Frans Adriaensz {steenbakker}366/08mr Frans Adriaensz erve
1562-07-24Waarboek-67 B-1562 (belending)Frans Adriaensz {steenbakker}185/09mr Fransz erve
1563-02-21Dienstboek-A1 (vermelding)Frans Adriaensz {steenbakker}156303/08mr Vrans Adriaensz getijdemeester in Sinte Pieterskercke
1563-05-10Waarboek-67 B-1562 (belending)Frans Adriaensz {steenbakker}339/08mr. Frans Adriaensz.s erve
1564-01-05Waarboek-67 C-1563 (belending)Frans Adriaensz {steenbakker}90/16mr. Frans Adriaensz
1564-05-03Waarboek-67 C-1563 (belending)Frans Adriaensz {steenbakker}164/16mr Frans Adriaensz
1567-02-17Waarboek-67 C-1563 (belending)624/08Claes Adriaensz
1567-02-17Waarboek-67 C-1563 (belending)Frans Adriaensz {steenbakker}624/09mr Frans Adriaensz
1568Rijsoorde-pacht-1568 (eigenaar)71/1meester Frans Adriaenszoons erffgen
1568Rijsoorde-pacht-1568 (overledene)Frans Adriaensz {steenbakker}71/1ameester Frans Adriaenszoons erffgen
1568Rijsoorde-pacht-1568 (eigenaar)Aelwijn Meesz van Swanenburg {de jonge}101/1Aelwijn Meesz
1568Rijsoorde-pacht-1568 (vorig-eigenaar)101/2d’erffgen van mr Frans Adriaensz
1568Rijsoorde-pacht-1568 (overledene)Frans Adriaensz {steenbakker}101/2ad’erffgen van mr Frans Adriaensz
1568Rijsoorde-pacht-1568 (eigenaar)109/1d’erffgen van mr Frans Adriaensz
1568Rijsoorde-pacht-1568 (overledene)Frans Adriaensz {steenbakker}109/1ad’erffgen van mr Frans Adriaensz
1579-05-26Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Aelwijn Meesz van Swanenburg {de jonge}272/03Aelwijn Meesz
1579-05-26Waarboek-67 G-1578 (koper)Symon Pouwelsz {boekverkoper}272/05Symon Pouwelsz
1579-07-01Album-Studiosorum (vermelding)Pieter van Leeuwen5/11Petrus Leuwen Ultrajectensis J
1580-03-10Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Symon Pouwelsz {boekverkoper}23/03Symon Pouwelsz libraris
1580-03-10Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Jacob Jacobsz de Haes23/05Jacob de Haes Jacobsz
1580-03-10Waarboek-67 H-1580 (overledene)Maria Jacobsdr {de Haes}23/06Maria Jacobsdr
1580-03-10Waarboek-67 H-1580 (vermelding)Jacob Thomasz van Swieten {brouwer}23/10Jacob Thomaszoon brouwer
1580-03-10Waarboek-67 H-1580 (vermelding)Jan Jansz van Baersdorp {de oude}23/11Jan Jansz van Baersdorp
1580-03-10Waarboek-67 H-1580 (vermelding)Jan Gerritsz Buytewech23/12Jan Gerritsz Butewech
1580-04-20Album-Studiosorum (vermelding)Willem Jacobsz van Asch6/42Gulielmus Assius Ultrajectinus J et L
1580-04-27Album-Studiosorum (vermelding)Adriaen Jansz de Jonge6/48Adrianus Johannis Dordracenus J
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Symon Pouwelsz {boekverkoper}108/2.3.1.3Symon Pouwelsz
1581-03-20Album-Studiosorum (vermelding)Daniël de Block9/05Daniel de Block Frisius J
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Symon Pouwelsz {boekverkoper}175/1Symon Pauwelsz schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriana Rijckendr {vrouw van Symon Pouwelsz}175/2Adriana Rijckertsdr sijn huysvroue
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Margriete Symonsdr Bijman175/3Margriete haerluyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aechgen Symonsdr {van Hout}175/4Agathe haerluyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pieter van Leeuwen175/5Pieter van Leeuwen van Utrecht student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Willem Jacobsz van Asch175/6Willem Jacobsz van Asch mede van Utrecht student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Daniël de Block175/7Daniel Dublock van Liewaerden student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriaen Jansz de Jonge175/8Adriaen Jansz de jonghe van Dordrecht student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Neeltgen Gerritsdr De Caeg {dienstmaagd}175/9Neeltgen Gerritsdr uuyt De Caeg dienstmaecht aldaer
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Symon Pouwelsz {boekverkoper}48/1Symon Pouwelsz van Delff
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Symon Pouwelsz {boekverkoper}46/1Symon Pouwelsz van Delff
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)François de Smet47/1Franchois Vulcanius
1585Vetus-1585 (eigenaar)Symon Pouwelsz {boekverkoper}166/1Symon Pouwelsz boucvercoper
1585Vetus-1585 (eigenaar)Symon Pouwelsz {boekverkoper}167/1dezelve zijn huysinge, die hij bewoont
1587-07-03Grachtenboek-17 (eigenaar)Symon Pouwelsz {boekverkoper}310/1Simon Pouwelsz erfgenamen
1593~1597Stratenboek-14 (eigenaar)Adriana Rijckendr {vrouw van Symon Pouwelsz}140/1Adrianan Rijckendr weduwe van Simon Pouwelsz
1593~1597Stratenboek-14 (overledene)Symon Pouwelsz {boekverkoper}140/1aweduwe van Simon Pouwelsz
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Adriana Rijckendr {vrouw van Symon Pouwelsz}17/1Adriane Rijckendr, weduwe van Sijmon Pouwelsz
1599GedwongenLening-1599 (overledene)Symon Pouwelsz {boekverkoper}17/1aweduwe van Sijmon Pouwelsz
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Adriana Rijckendr {vrouw van Symon Pouwelsz}200/1D'erffgenamen van Ariaentgen Ryckendr
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)201/1deselve erffgenamen
1601 naBonboek-02B (eigenaar)306/001Adriaentgen Rijcken erffgenamen
1601 naBonboek-02B (overledene)Adriana Rijckendr {vrouw van Symon Pouwelsz}306/001aAdriaentgen Rijcken erffgenamen
1603-11-13Grafsteen-PTR (overledene)Symon Pouwelsz {boekverkoper}109/1been (-) van Sijmon Pouwelsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)211/1Barent Henricxzn
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)211/2D' erffgenamen van Adriana Rijckaerts
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Adriana Rijckendr {vrouw van Symon Pouwelsz}211/2aD' erffgenamen van Adriana Rijckaerts
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)212/1Roelandt Goublet
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)212/2D' erffgenamen van Adriana Rijckaerts
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Adriana Rijckendr {vrouw van Symon Pouwelsz}212/2aD' erffgenamen van Adriana Rijckaerts
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)212/3door 't aengeven van de huysvrou