Perceelformulier

Perceelformulier van Rapenburg.081-083, (Voor: 5-11-0/2229. Links: 9-9-0/3673. Achter: 2-3-0/848).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.

Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR081-083RapenburgRapenburg 81-83TerugVerderZRB-06Zuid Rapenburg
AL000.3Achtergracht5e Binnenvestgracht 0.3TerugVerderZRB-06Zuid Rapenburg
RL006-014NonnensteegNonnensteeg 6-14TerugVerderZRB-06Zuid Rapenburg

Personen in Percelen
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1546-11-10Rijckhuisen (vermelding)Claes Aelwijn Claesz van Swanenburg {van der Hooch}66/3Claes Aelwijn Claesz
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Claes Aelwijn Claesz van Swanenburg {van der Hooch}3/1Claes Aelwijnsz
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Claes Aelwijn Claesz van Swanenburg {van der Hooch}4/1Claes Aelwijnsz
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)552/1de kinderen van Claes Alewyn [Claesz van Swanenburg]
1561-12TiendePenning-1561 (overledene)Claes Aelwijn Claesz van Swanenburg {van der Hooch}552/1ade kinderen van Claes Alewyn [Claesz van Swanenburg]
1562-09-26Waarboek-67 B-1562 (belending)Claes Aelwijn Claesz van Swanenburg {van der Hooch}184/06Claes Alewijn Claesz
1564-05-03Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Cornelis Claesz van der Hooch164/03mr Cornelis van der Hooch
1564-05-03Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Petronella Claesdr van der Hooch164/05Pieternella Claasdr
1564-05-03Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Alijd Claesdr van der Hooch164/08Alijt Claasdr
1564-05-03Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Arent Claesz van der Hooch164/09Arent Claasz
1564-05-03Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Pieter Claesz van der Hooch164/10Pieter Claasz
1564-05-03Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Claes Claesz van der Hooch164/11Claas Claasz
1564-05-03Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Aelwijn Claesz van der Hooch164/12Aalwijn Claasz
1564-05-03Waarboek-67 C-1563 (overledene)Claes Aelwijn Claesz van Swanenburg {van der Hooch}164/13Claas Aalwijn Claasz
1564-05-03Waarboek-67 C-1563 (overledene)Anna Cornelisdr van der Hooch164/14Jkvr Anna Cornelisdr van der Hooch
1564-05-03Waarboek-67 C-1563 (koper)Elisabeth Claesdr van der Hooch164/15Elisabeth Claasdr van der Hooch
1565-04-12Waarboek-67 C-1563 (belending)Elisabeth Claesdr van der Hooch323/11Elyzabeth Claes Aelwijnszsdr
1569-11-17Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)251/03Tobias Claasz
1569-11-17Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Cornelis Claesz van der Hooch251/04Cornelis Claasz van der Hooge vroedschap
1569-11-17Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Jacob Jacobsz van Loo251/05Jacob Jacobsz van Loo
1569-11-17Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Petronella Claesdr van der Hooch251/06Pieternella Claasdr van der Hooge
1569-11-17Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Cornelis Willemsz van Limmen251/07Cornelis Willemsz van Leeuwen
1569-11-17Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Alijd Claesdr van der Hooch251/08Alijdt Claasdr van der Hooge
1569-11-17Waarboek-67 D-1567 (overledene)Claes Aelwijn Claesz van Swanenburg {van der Hooch}251/09allen erfgenamen van Claas Alewijn Claasz, in zijn leven burgemeester van Leiden
1571-11-06Waarboek-67 D-1567 (belending)Cornelis Willemsz van Limmen628/05Cornelis Willemsz van Limmen
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Aelwijn Meesz van Swanenburch2/1Aelwyn Meeusz
1573Glipperhuur-1573-4562 (huurder)Jan Barentsz van Rieverding4/1Jan Barentszoon snijder
1573Glipperhuur-1573-4562 (eigenaar)4/2d'erfgenamen van Claes Aelwijnssen
1573Glipperhuur-1573-4562 (overledene)Claes Aelwijn Claesz van Swanenburg {van der Hooch}4/2ad'erfgenamen van Claes Aelwijnssen
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Aelwijn Meesz van Swanenburch27/1Alewyen Meesz
1574Glipperhuur-1574-4563 (huurder)Jan Barentsz van Rieverding5/1Jan Barentsz snijder
1574Glipperhuur-1574-4563 (eigenaar)Claes Aelwijn Claesz van Swanenburg {van der Hooch}5/2Claes Aelwijnsz
1579-03-02Album-Studiosorum (vermelding)Cornelis van Nieuburch4/26Cornelius Nieuburg Haganus J
1579-05-26Waarboek-67 G-1578 (belending)Cornelis van Mierop272/06Cornelis van Mierop
1579-12-21Album-Studiosorum (vermelding)Cornelis van Mierop6/13Cornelius a Myrop J Lic
1580-03-10Waarboek-67 H-1580 (belending)Cornelis van Mierop23/09meester Cornelis van Mierop
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cornelis van Mierop174/01Joncheer Cornelis van Mierop
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)174/02Joffroue Elysabeth van Alckmade sijn huysvrou
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)174/03Hugho haerluyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)174/04Otto haerluyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)174/05Marie haerluyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cornelis van Nieuburch174/06Joncheer Cornelis van Nieuburch uuyt Den Hage omtrent ii jaer student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)174/07Joffrou Magdalena van Alckemade sijn huysvrou
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)174/08Thonis Jansz van Dordrecht de knecht daer ten huyse
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)174/09Hester Bruynendr dienstmaechden aldaer ten huyse
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)174/10Mary Pietersdr van Alphen dienstmaechden aldaer ten huyse
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Cornelis van Mierop46/46Mr Cornelis van Mierop Rentmeester
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Cornelis van Nieuburch47/47ten zelven huyse Mr Cornelis van Nieuwenburch
1585Vetus-1585 (eigenaar)Cornelis van Mierop202/1Cornelis van Nierop
1585Vetus-1585 (eigenaar)Cornelis van Mierop203/1diezelve zijn huys dat hij bewoont
1585Vetus-1585 (eigenaar)Cornelis van Mierop208/1Cornelis van Mierops achterhuys, dat hij selffs bewoont
1585Vetus-1585 (eigenaar)Cornelis van Mierop210/1Meester Cornelis van Mierop
1585Vetus-1585 (eigenaar)Cornelis van Mierop211/1dezelve Van Mierop
1587-07-03Grachtenboek-22 (eigenaar)Cornelis van Mierop180/1Nierop
1587-07-03Grachtenboek-17 (eigenaar)320/1Adriaen van Nierop
1588Stratenboek-14 (eigenaar)70/1de weduwe van Mr Henrick Hagenoij
1588Stratenboek-14 (overledene)Hendrick Hagenoy70/1ade weduwe van Mr Henrick Hagenoij
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)202/1Hugo van Nierop heer van Calslagen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)203/1deselve Heer van Calslagen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)208/1de Heere van Calslagen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)210/1de Heere van Calslagen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)211/1deselve Heere van Calslagen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)214/1Aelbrecht Hageman
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)214/2De Heer van Calslagen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)214/3door 't aengeven van zijn huysvrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)219/1Pier Avyn
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)219/2De Heer van Calslagen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)221/1Pieter Huge
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)221/2De heer van Calslagen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)222/1Vincent Dupree
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)222/2De heer van Calslagen