Perceelformulier

Perceelformulier van Maarsmansteeg.007 (De Drie Coningen), (Voor: 1-9-6/675).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0117
IdType leiden-rdl: B03404
IdType leiden-schoorsteengeld: S-GAH-168

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR007Maarsmansteeg04.0089Maarsmansteeg 7TerugVerderGAH-01Gasthuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1553-10-10Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Allert Jacobsz de Haes299/03Allert Jacobsz de Haes
1553-10-10Inbrengboek-1540-1559 (koper)Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}299/04Ghijsbrecht Dircxz cruyenierder
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}109/1Ghijsbrecht Dircxsz
1560-07-04Waarboek-67 A-1560 (belending)Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}222/20Ghijsbrecht Dircxzs schuyer
1561-01-22Waarboek-67 A-1560 (belending)Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}171/18Ghijsbrecht Dircxz cruyenierders schuyere
1561-02-14Waarboek-67 A-1560 (belending)Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}172/05Ghijsbrecht Dircxz cruyenierder
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}116/1Gysbert Dircxz
1563-10-11Waarboek-67 C-1563 (belending)Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}39/05Ghijsbrecht Dircxz cruyenierder
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}6/1Ghysbrecht Dircxz, cruydenier
1573Glippers-1573 (huurder)Marytgen Jansdr {vrouw van Gijsbrecht Dircksz}16/1huysvrouwe van Ghijsbrecht Dircxz cruydenierder
1573Glippers-1573 (eigenaar)Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}16/2Ghijsbrecht Dircxz fugitive
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Marytgen Jansdr {vrouw van Gijsbrecht Dircksz}50/1De huysvrouwe van Ghyesbrecht Diricxsz, cruyenierder
1573-12-19Omslag-1573 (vermelding)Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}50/1aGhyesbrecht Diricxsz
1574Glippers-1574 (huurder)Marytgen Jansdr {vrouw van Gijsbrecht Dircksz}9/1de huysvrouwe van Ghijsbrecht Dircxz cuydenierder
1574Glippers-1574 (eigenaar)Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}9/2Ghijsbrecht Dircxz fugityve
1574-05-08Waarboek-67 E-1571 (belending)Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}345/10Ghijsbrecht Dircxz cruydenier
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}9/1Ghysbrecht Dieckz cruyenyer
1576-09-26Waarboek-67 F-1576 (belending)François Massazia115/08Franchoys Masszia
1578-06-30Waarboek-67 F-1576 (belending)Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}586/08de huysinge van Ghijsbrecht Dircxsz
1578-06-30Waarboek-67 F-1576 (belending)François Massazia586/09es bij Franchois Messagia gecoft
1578-06-30Waarboek-67 F-1576 (belending)François Massazia587/09Franchois Messagia
1578-06-30Waarboek-67 F-1576 (belending)Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}588/12Ghijsbrecht Dircxsz nu toecomende Francois Messasia
1578-06-30Waarboek-67 F-1576 (belending)François Massazia588/13Francois Messasia
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Willem Silvius14/06.1.1.4Mr Willem Silvius in den iii coninge
1579-05-11Album-Studiosorum (vermelding)Willem Silvius4/41Gulielmus Silvius Lugd Typogr regius et universitat
1579-07-18Waarboek-67 G-1578 (belending)Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}322/08Ghijsbrecht Dircxz
1579-09-29Waarboek-67 G-1578 (belending)Willem Silvius381/10de schuyre van Meester Willem Silvius
1579-09-30Waarboek-67 G-1578 (belending)Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}382/08Ghijsbert Dircxz schuyre
1580-01-14Album-Studiosorum (vermelding)Carel Willemsz Silvius6/15Carolus Silvius L
1580-10-02Waarboek-67 H-1580 (verkoper)François Massazia214/03Francois Massazia coopman Piedmontees
1580-10-02Waarboek-67 H-1580 (overledene)Willem Silvius214/04Willem Sylvius drucker van de Heeren Staten
1580-10-02Waarboek-67 H-1580 (koper)Cathalina {Silvius}214/05Joncvrouwe Catelina Verhagen weduwe van Willem Sylvius
1580-10-02Waarboek-67 H-1580 (vorig-eigenaar)Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}214/06Gijsbrecht Dircxz cruydenierder
1580-10-02Waarboek-67 H-1580 (vermelding)214/14Marijke Fransdr Spitters uit Antwerpen
1580-10-02Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)François Massazia215/03Francois Massazia coopman Piedmontees
1580-10-02Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Cathalina {Silvius}215/04Joncvrouwe Cathelina Verhagen naegelaten weduwe van Mr Willem Sylvius boucdrucker van Heeren Staten
1580-10-02Waarboek-67 H-1580 (overledene)Willem Silvius215/05wijlen Mr. Willem Sylvius boucdrucker van Heeren Staten
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cathalina {Silvius}102/1Cathalina weduwe van Willem Silvius boucdrucker
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Willem Silvius102/1awed v Willem Silvius boucdrucker
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Carel Willemsz Silvius102/2Caerl Silvi (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Willem Willemsz Silvius102/3Willem (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Sara Willemsdr Silvius102/4Sara (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Susanna Willemsdr Silvius102/5Susanna (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lienke Willemsdr Silvius102/6Lyntgen (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pauline Willemsdr Silvius102/7Paulyn (haer kinderen)
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Cathalina {Silvius}110/1Cathalina weduwe van Mr Willem Sylvius
1581-12Kerven-1581 (overledene)Willem Silvius110/1aweduwe van Mr Willem Sylvius
1582-10-13Waarboek-67 L-1584 (koper)Andries Verschout222/07Andries Verschout bouckdrucker
1582-12-15Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Dominicus Tiara222/10Dominicus Tiara
1582-12-15Waarboek-67 L-1584 (koper)Christiaen Poret222/11Cristiaen Porret apteecker geboren in Parijs
1582-12-15Waarboek-67 L-1584 (vorig-eigenaar)Andries Verschout222/12Andries Verschout
1582-12-15Waarboek-67 L-1584 (begunstigde)222/17Trijntgen Andriaensdr mede-erfgenaem van za.Mr Claes de Wilde
1582-12-15Waarboek-67 L-1584 (overledene)Claes Cornelisz de Wilde222/18erfgenaem van za. Mr Claes de Wilde
1582-12-15Waarboek-67 L-1584 (begunstigde)222/19t weeskindt van za. Willem Mourijnsz
1582-12-15Waarboek-67 L-1584 (overledene)222/20t weeskindt van za. Willem Mourijnsz
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Christiaen Poret116/1Cristiaen Porret apteecker
1584-08-29Waarboek-67 L-1584 (overledene)Willem Silvius222/04wijlen Mr Willem Silvius bouckdrucker
1585Vetus-1585 (eigenaar)Christoffel Plantijn155/1Christophore Plantijn
1585-01-31Waarboek-67 M-1584 (verkoper)249/03Symon Jacops Mertenssen
1585-01-31Waarboek-67 M-1584 (verkoper)249/05Agneta Jacobsdr zijn zuster
1585-01-31Waarboek-67 M-1584 (echtgenoot)249/06Hans de Donkere zijn schoonbroeder
1585-01-31Waarboek-67 M-1584 (verkoper)249/07Petronella Jacobsdr zijn zuster
1585-01-31Waarboek-67 M-1584 (echtgenoot)249/08Jacob Cornelisz mede zijn schoonbroeder
1585-01-31Waarboek-67 M-1584 (verkoper)249/09Barbara Jacobsdr zijn zuster
1585-01-31Waarboek-67 M-1584 (verkoper)249/10Catrijne Jacobsdr zijn zuster
1585-01-31Waarboek-67 M-1584 (verkoper)249/11alle andere erffgenamen van Martyn Jacobsz heurluyder vader
1585-01-31Waarboek-67 M-1584 (overledene)249/12Martyn Jacobsz heurluyder vader
1585-01-31Waarboek-67 M-1584 (koper)Christiaen Poret249/13Christiaen Porret apteecker poorter
1585-01-31Waarboek-67 M-1584 (vorig-eigenaar)Willem Silvius249/14Mr. Willem Silvius in leven boucdrucker
1586 naBonboek-01B (eigenaar)Christoffel Plantijn365/001Christophory Plantijns huys
1588Stratenboek-04 (eigenaar)Christiaen Poret110/1Christiaen Poret apoteker
1588Stratenboek-03 (eigenaar)Christiaen Poret290/1Christiaen Poet apoteker
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Christiaen Poret77/1Christiaen Porreth apteecker
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Christiaen Poret161/1Christiaen Porret apteecker
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Christiaen Poret168/1Cristiaen Porrets
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)168/3op 't wijfs aengeven
1617 naBonboek-01B (eigenaar)366/001Jacob Porreth
1803-04-22Bonboek-01B (koper)365/992Nicolaas Dorsman
1803-06-13Bonboek-01B (koper)366/992Willem Eigeman
1814Lantaarngeld-1814 (eigenaar)88/1Willem Eigeman
1814Lantaarngeld-1814 (eigenaar)89/1Nicol. Dorsman