Perceelformulier

Perceelformulier van Pieterskerkchoorsteeg.005, (Voor: 1-8-0/628).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0137
IdType leiden-schoorsteengeld: S-VLH-002

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR005Kerksteeg (Pieterskerk)Pieterskerkchoorsteeg 5TerugVerderVLH-01Vleeshuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1555-10-22Inbrengboek-1540-1559 (belending)Jan Hendricksz Knijf327/10Jan Knijff Heynricxz goutsmidt
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Jan Hendricksz Knijf2/1JanKnijf goudtsmit
1560-12-11Waarboek-67 A-1560 (belending)Jan Hendricksz Knijf106/06Jan Henricxz Knijf goutsmit
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Jan Hendricksz Knijf322/1Jan Heyndricxz Knyff
1562-12-15Waarboek-67 B-1562 (belending)Jan Hendricksz Knijf234/07Jan Kuyf Henricxz goutsmit
1562-12-31Waarboek-67 B-1562 (belending)Jan Hendricksz Knijf240/05Jan Kuyf Henricxz
1564TiendePenning-1564 (eigenaar)Jan Hendricksz Knijf322/1Jan Knyff Heyndrix
1571-08-04Waarboek-67 D-1567 (belending)Jan Hendricksz Knijf581/08Jan Knijff Heynricxz goutsmit
1571-09-11Waarboek-67 D-1567 (belending)Jan Hendricksz Knijf608/07Jan Knijff Heynricxz goutsmit
1572-06Waarboek-67 E-1571 (belending)Jan Hendricksz Knijf125/08Jan Knijff Heynricxz
1572-06-19Waarboek-67 E-1571 (belending)Jan Hendricksz Knijf124/08Jan Knijff Heynricxz
1573Glipperhuur-1573 (huurder)Symon Jansz {snijder}31/1Symon Jansz snijder
1573Glipperhuur-1573 (eigenaar)Jan Hendricksz Knijf31/2Jan Knijff fugitive
1573-03-25Waarboek-67 E-1571 (belending)Jan Hendricksz Knijf194/05Jan Knijff Heynricxz
1574Glipperhuur-1574 (huurder)Symon Jansz {snijder}32/1Symon Jansz snijder
1574Glipperhuur-1574 (eigenaar)Jan Hendricksz Knijf32/2Jan Knijff
1574-04-26Waarboek-67 E-1571 (belending)Jan Hendricksz Knijf331/06Jan Knijf Henricxz goutsmit fugitive
1574-05-21Waarboek-67 E-1571 (belending)Jan Hendricksz Knijf364/08Jan Knijff Heyndricxz goudtsmit fugitive
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Symon Jansz {snijder}3/1Symon Jansz snider
1574-12-13Waarboek-67 E-1571 (belending)Jan Hendricksz Knijf421/06Jan Knijff Heynricxz fugityve
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)2/1Simon Janszdr wed huurt van de rentmeester van de derde deel
1575-09-01Omslag-1575 (overledene)Symon Jansz {snijder}2/1aSimon Janszdr wed huurt van de rentmeester van de derde deel
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)2/2de rentmeester van de derde deel
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Charles Trion {lakenkoopman}2/1Charles Trion van Ypre lindelakencoper
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Fransdr {Trion}2/2Marytgen Franssen mede van Ypre zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cathalina Charlesdr Trion2/3Catalijntgen haer kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Joosgen Charlesdr Trion2/4Joos haer kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Ybert Fransdr {dienstmeid}2/5Ybert Franssdr van Ypre haer dienstmeysken
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)2/5zInde zelfde huisinge
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Francina Fransdr {spinster}2/6Franchyne Franss van Nieukercke spinster
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Charles Trion {lakenkoopman}3/1Charles Trion lindelaeckencoper
1583-03-23Poorterboeken-D-1532 (poorter)Charles Trion {lakenkoopman}6741/85aCharles Trion
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Charles Trion {lakenkoopman}4/1Charles Trioen lindelaeckencoper
1585Vetus-1585 (eigenaar)Marytgen Claesdr {Nicasius}2/1Maritgen Claesdr Willem Nicasius wed
1585Vetus-1585 (overledene)Willem Nicasiusz van Flory2/1aMaritgen Claesdr Willem Nicasius wed
1585-03-11Waarboek-67 M-1584 (belending)Marytgen Claesdr {Nicasius}99/07Marije Claesdr weduwe wijlen Willem van Flory Nicasiusz
1585-03-11Waarboek-67 M-1584 (belending)Jan Hendricksz Knijf99/08Jan Heyndericxz Knijff
1586 naBonboek-01B (eigenaar)Marytgen Claesdr {Nicasius}3/001Marytgen Claes Willem Nicassius weduen huys
1586 naBonboek-01B (overledene)Willem Nicasiusz van Flory3/001aWillem Nicassius weduen huys
1588Stratenboek-04 (eigenaar)Marytgen Claesdr {Nicasius}180/1Mari Claes d
1588Stratenboek-03 (eigenaar)Marytgen Claesdr {Nicasius}470/1Mari Claes d
1591-10-19Ondertrouw-NH-B (bruidegom)Maerten Jacobsz Leest168/02aMaarten Jacobsz Leest
1591-10-19Ondertrouw-NH-B (bruid)Machteld Jacobsdr {dienstmaagd, Leest}168/02bMachtelt Jacobsdr
1595-04-05Grote-Bewijzen-C (belending)Maerten Jacobsz Leest281/14Marte Jacobszn van Leest mede schoenmaker
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Maerten Jacobsz Leest2/1Maerten Jacobsz Leest
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Maerten Jacobsz Leest2/1Maerten Jacobsz Leest schoemacker
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)2/1Laurens Hemmeling
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pouwels Pouwelsz van Torenvliet2/2Pouwels van Thorenvliets
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)2/3op 't wijfs aengeven
1617 naOud-belastingboek-H-1617 (eigenaar)546/1Pineas Eduwaertsz koussemaker
1632Verponding-1632 (eigenaar)2/1Jeronimus de Mulier coussemaecker
1644Verponding-1644 (eigenaar)2/1Stoffel Jans Ellis