Perceelformulier

Perceelformulier van Kloksteeg.023-029 (Commandeurie), (Voor: 9-5-0/3547. Links: 5-3-6/1993).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR023-029PieterskerkhofKloksteeg (Over 't Hof) 23-29TerugVerderZHZ-05cZevenhuizen
RR001-005Herenstraat (Zevenhuizen)Herensteeg (Zevenhuizen) 1-5TerugVerderZHZ-05cZevenhuizen
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Joachim Jansz {commandeur}134/1menheer die Commelduer
1560-11-06Waarboek-67 A-1560 (belending)92/12de Commanduyer van Sinte Pieterskercke
1561-09-04Waarboek-67 A-1560 (belending)Joachim Jansz {commandeur}318/08mijnhere die commanduyer van Sinte Pieterskercke
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Joachim Jansz {commandeur}1027/1Commandeur Sint Pieterskerk
1567-04-10Waarboek-67 C-1563 (belending)Arent Dircksz Bockenberg639/06de Commandurie
1572-10-26Waarboek-67 E-1571 (belending)Arent Dircksz Bockenberg152/13de Commanduyer van Sinte Pieterskerck
1579-06-05Waarboek-67 G-1578 (belending)Arent Dircksz Bockenberg290/05Commandurie
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Mattheus Mintens {schoolmeester}154/01Mr Matthias Mintens franchoyse schoolmr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Barbara {Mintens}154/02Berbera zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Mattheusz Mintens154/03Jan (heur beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Rebecca Mattheusdr Mintens154/04Rebecca (heur beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Theophilus Mattheusz Mintens154/05Theophilus (heur beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Fijtgen Arentsdr {dienstmaagd}154/06Feytgen Aerntsdr dienstmaech
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aechgen Jacobsdr {dienstmaagd}154/07Aechgen Jacopsdr van Petten dienstmaech
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)154/07zScholieren
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)154/08Dirc van Vliet van Delft
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)154/09Henric Jansz Lonc van der Ghoude
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)154/10Jacop Aerntsz ooc van der Ghoude
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)154/11Aernt Jansz ooc van der Ghoude
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)154/12Cornelis Thonisz van de (?) Cleunaert
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)154/13Melchior Thonisz van de (?) Cleunaert
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)154/14Franchoys Henrixz van Delfshaven
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)154/15Cornelis Adriaensz van Hamburg
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)154/16Pauls Willemsz van Amsterdam
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pieter Pauw154/17Pieter Pau van Amsterdam
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)154/18Benedictus Willemsz van Amsterdam
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)154/19Clement Adasz van Delft
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)154/20Pieter Aerntsz van Enchuysen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)154/21Frederic Fredericksz van der Elburge uyten Hage
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)154/22Willem Garrin van Antwerpen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)154/23Franchois Schatter van Haerlem
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)154/24Catelina van Roon
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)154/25Jannetgen Vredericxsdr uyt den Hage
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)154/26Margriete Cornelisdr van Schevelingen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Judith Griffius Buys154/27Judith Griffius
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Willem Traedsaert {lakenbereider}155/01Willem Traedsaert reder
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pauline {Traedsaert}155/02Paulyne zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Willem Willemsz Traedsaert155/03Willem (heur beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Olivier Willemsz Traedsaert155/04Olivier (heur beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jannetgen Willemsdr Traedsaert155/05Jannetgen (heur beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Mayken Willemsdr Traedsaert155/06Maycken (heur beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)155/06zDaer ten huyse eerst
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Mahieu {Kloksteeg}155/07Mahyeu van Hontschoten heeft hier ii jaer gewoont
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Mayken {vrouw van Mahieu}155/08Mayken zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)155/08znoch
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacobmijn van den Boomgerde {Kloksteeg}155/09Jacobmyntgen van den Boomgerde uyt Vlaenderen heeft hier gewoont drie jaren
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)155/09znoch
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Josina Knoys {Kloksteeg}155/10Josyna Knoys uyt Vlaenderen (?) uyt eerst Ypren heeft hier gewoont 2 1/2 jaer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Paryna {Kloksteeg}155/11Paryna heur zuster
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Catrijn Jansdr {vrouw van Cornelis Claesz}156/1Katrijn Jansdr betster wed van Cornelis Claesz mandemaecker
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Cornelis Claesz {mandenmaker}156/1aCornelis Claesz mandemaecker
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)156/1zDaer ten huyse eerst
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacqueline Michielsdr {van Boschuysen}156/2Jaecquelyna Michielsdr weduwe wijlen Henrick van Bosschuysen in zijn leven schout tAlphen
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Hendrick van Boschuysen156/2aHenrick van Bosschuysen in zijn leven schout t Alphen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Dirck Hendricksz van Boschuysen156/3Dirc (heur kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hendrick Hendricksz van Boschuysen156/4Henric (heur kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Claesgen Hendricksdr van Boschuysen156/5Claesgen (heur kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)156/5znoch
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Thomas Harmensz {Kloksteeg}156/6Thomas Harmansz van der Ghoude ende er iij maenden gewoont hebbende
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Arentsdr {dienstmaagd-Kloksteeg}156/7Marytgen Aerntsdr zijn dienstmaecht
1581-11-02Album-Studiosorum (vermelding)Pieter Pauw11/24Petrus Pavo Amsterodamus L
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Mattheus Mintens {schoolmeester}136/136Mr Mathys Myntens
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jacqueline Michielsdr {van Boschuysen}137/137Jacquelina Michielsdr weduwe van Heyndrick van Bosschuysen eertijts schout tot Alphen
1581-12Kerven-1581 (overledene)Hendrick van Boschuysen137/137aweduwe van Heyndrick van Bosschuysen eertijts schout tot Alphen
1585Vetus-1585 (eigenaar)141/1de Commanderie mit 't erff
1585Vetus-1585 (eigenaar)242/1de Commandurie mit den boomgaert
1585Vetus-1585 (eigenaar)243/1dezelve 't huysken over de kercdeur
1588-06-14Grachtenboek-43 (eigenaar)90/1de Commandurie
1588~1597Stratenboek-08 (eigenaar)170/1Commandeurie
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)155/1de Commandurie
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)253/1de huysinge van de Commandurie mitten boomgaert
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)254/1Commandurie opten houck van de Heerenstraet
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)171/1Jan Ghijsbertsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)171/2Commandurie
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)268/1Loys Quinget
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)268/2Commandurie
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)269/1Jacques Gasel
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)269/2Commandurie
1611-05-05Waarboek-67-02M-1611 (belending)999/06de Commanduyrye