Perceelformulier

Perceelformulier van Breestraat.044, (Voor: 2-10-8/1088. Achter: 1-8-0/628).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL044Breestraat04.0198Breestraat 44TerugVerderGAH-03Gasthuis
AR015RijnBoommarkt 15TerugVerderGAH-03Gasthuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1547-04-22Poorterboeken-D-1532 (poorter)Huig Claesz Gael6105/32VaHuich Claesz Gael
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)Huig Claesz Gael21/1Huych Claesz wantsnijder
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Swaentgen {Paedts}21/2Zwaentgen voirs
1559-07-29Rijckhuisen (vermelding)Huig Claesz Gael71/3Huych Claesz Gael goudsmit
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Huig Claesz Gael22/1Huych Claesz Gael
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Huig Claesz Gael15/1Huych Claesz Gael
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Huig Claesz Gael44/1Huych Claesz Gael
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Swaentgen Lourisdr16/1Huijch Claesz Gael wed
1575-09-01Omslag-1575 (overledene)Huig Claesz Gael16/1aHuijch Claesz Gael
1577-04-19Waarboek-67 F-1576 (belending)Swaentgen Lourisdr225/06wedue ende erffgenamen van za Huych Claesz Gael
1577-04-19Waarboek-67 F-1576 (overledene)Huig Claesz Gael225/07wedue ende erffgenamen van za Huych Claesz Gael
1578-04-25Aflezingsboek-D (vermelding)Jacob Huigenz Gael193/1.0.3Jacob Huygens Gael vendrech
1578-09-29Aflezingsboek-E (vermelding)Jacob Huigenz Gael3/1.0.3Jacob Huygens Gael vendrech
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Jacob Huigenz Gael13/05.1.3.0Jacop Huygenz Gael
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Cornelis Huigenz Gael105/1.0.3Cornelis Huygensz Gael vendrich
1581-04-03Waarboek-67 J-1581 (belending)Marytgen Cornelisdr Paedts38/07Marie Cornelisdr
1581-07-07Waarboek-67 J-1581 (belending)Marytgen Cornelisdr Paedts5/08Marie Cornelisdr zelver
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Cornelisdr Paedts17/1Maritgen Cornelisdr wed v Huych Claesz Gael wantsnyder
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Huig Claesz Gael17/1awed v Huych Claesz Gael wantsnyder
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cornelis Huigenz Gael17/2Cornelis schutter (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jannetgen Huigendr Gael17/3Jannetgen (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Loth Huigenz Gael17/4Lot (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Machteld Jansdr {dienstmeid}17/5Machtelt Jansdr van Reynsburch haer dienstmeyt
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Baertgen Dircksdr {vrouw van Gijsbrecht Jansz}62/1Baertgen Dircxdr wed van Ghijsbert Jansz scheepmaecker
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Gijsbrecht Jansz {scheepmaker}62/1awed van Ghijsbert Jansz scheepmaecker
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Gijsbrechtsdr {Breestraat}62/2Lysbeth (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Geertgen Gijsbrechtsdr {Breestraat}62/3Geertgen (haer kinderen)
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Marytgen Cornelisdr Paedts30/30Marye Cornelisdr Huych Claesz Galen weduwe
1581-12Kerven-1581 (overledene)Huig Claesz Gael30/30aHuych Claesz Galen weduwe
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Cornelis Huigenz Gael31/31haer drie kinderen
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jannetgen Huigendr Gael32/32haer drie kinderen
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Loth Huigenz Gael33/33haer drie kinderen
1583-06-17Grachtenboek-01 (eigenaar)Marytgen Cornelisdr Paedts210/1Marya Cornelis weduwe van Huich Claesz Gael
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Marytgen Cornelisdr Paedts29/1Marie Cornelisdr Huych Claesz Gaels' wedue
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Huig Claesz Gael29/1aHuych Claesz Gaels' wedue
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Cornelis Huigenz Gael30/1haer drie kinderen tsamen
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jannetgen Huigendr Gael31/1haer drie kinderen tsamen
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Loth Huigenz Gael32/1haer drie kinderen tsamen
1584-01-17Waarboek-67 L-1584 (belending)Marytgen Cornelisdr Paedts46/05weduwe ende erffgename van za. Huych Claesz Gaol
1584-01-17Waarboek-67 L-1584 (overledene)Huig Claesz Gael46/06weduwe ende erffgename van Huych Claesz Gaol
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Marytgen Cornelisdr Paedts213/B28Marie Cornelisdr Huych Claesz Gaels wedue
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (overledene)Huig Claesz Gael213/B28aHuych Claesz Gaels wedue
1585Vetus-1585 (eigenaar)Marytgen Cornelisdr Paedts31/1Marie Cornelisdr Huych Claesz Gaels wed
1585Vetus-1585 (overledene)Huig Claesz Gael31/1aHuych Claesz Gaels wed
1585Vetus-1585 (eigenaar)Marytgen Cornelisdr Paedts104/1Marie Cornelisdochter, Huych Claesz Gaels weduwen achterhuys
1588Stratenboek-02 (eigenaar)Marytgen Cornelisdr Paedts1130/1Mari Cornelisd Gael
1588Stratenboek-01 (eigenaar)Marytgen Cornelisdr Paedts1210/1Mari Cornelisd Gael
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Cornelis Huigenz Gael35/1Cornelis Huygensz Gael
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Cornelis Huigenz Gael105/1Cornelis Huygenss Gaels achterhuys
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)41/1Hans de Laet
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Cornelis Huigenz Gael41/2Cornelis Huigensz Gaels
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)41/3op 't wijfs aengeven
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)109/1Peetgen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Cornelis Huigenz Gael109/2Cornelis Huygensz Gaels