Perceelformulier

Perceelformulier van Langebrug.085-087, (Voor: 3-0-0/1130).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0331
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ZHZ-006

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR085-087Vollersgracht (Langebrug)Langebrug 85-87TerugVerderZHZ-01Zevenhuizen
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieter Cornelisz van Zijl/van Buyten15/1Pieter van Buyten
1561-11-11Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Willem Jacobsz van Loo84/03Willem van Loo
1561-11-11Huwelijksevw-B2 (bruid)Aeltgen Adriaensdr van Sonnevelt {van Loo}84/06Jonffrouwe Alijt van Sonnevelt
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)Reinout Adriaensz van Sonnevelt906/1Reynout van Sonnevelt
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Jacob Symonsz van Loo906/2Jacob van Loo
1563-11-14Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Jacob Jacobsz van Loo106/03Jacob van Loo
1563-11-14Huwelijksevw-B2 (bruid)Petronella Claesdr van der Hooch {van Loo}106/07Petronella wijlen Claes Alewijnsdr
1563-11-14Huwelijksevw-B2 (overledene)Claes Aelwijn Claesz van Swanenburg {van der Hooch}106/08Claes Alewijnsz haer vader
1563-11-14Huwelijksevw-B2 (overledene)Anna Cornelisdr van der Hooch106/09Anna van den Hoech haer moeder
1564-02-16Waarboek-67 C-1563 (belending)Willem Jacobsz van Loo117/05Willem van Loo
1564-02-16Waarboek-67 C-1563 (belending)Willem Jacobsz van Loo117/07die grote camer van de huysinge van Willem van Loo voorn
1572-11-09Rijckhuisen (vermelding)Willem Jacobsz van Loo82/3Willem van Loo Jacobsz
1572-11-09Rijckhuisen (echtgenoot)Aeltgen Adriaensdr van Sonnevelt {van Loo}82/3aSonnevelt
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Willem Jacobsz van Loo6/1Willem van Loo Jacobsz
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Willem Jacobsz van Loo3/1Willem van Loo
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Willem Jacobsz van Loo13/1Willem van Loo
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Willem Jacobsz van Loo11/1Willem van Loo, burgermeester
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Willem Jacobsz van Loo219/1Willem van Loo
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Willem Jacobsz van Loo3/01Willem van Loo schout dezer stede
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aeltgen Adriaensdr van Sonnevelt {van Loo}3/02Aeltgen Adriaensdr van Zonnevelt zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Grietgen Willemsdr van Loo3/03Grietgen (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Annetgen Willemsdr van Loo3/04Adriaentgen (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Baefgen Willemsdr van Loo3/05Baefgen (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriaen Willemsz van Loo3/06Adriaen (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Willemsdr van Loo3/07Lysbeth (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob Willemsz van Loo3/08Jacop (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jannetgen Meesdr {Langebrug}3/09Jannetgen Meessendr van Warmont heur dienstmaegt
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)3/09zint zelve huys
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Petronella Claesdr van der Hooch {van Loo}3/10Petronella Verhoochdr meest t'Uytrecht woont
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Willem Jacobsz van Loo2/1Willem van Loo
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Willem Jacobsz van Loo2/1Willem van Loo
1583~1588Grachtenboek-37 (eigenaar)Willem Jacobsz van Loo190/1Willem van Loo
1585Vetus-1585 (eigenaar)Willem Jacobsz van Loo5/1Willem van Loo
1589-07-19Voogdenboek-A (overledene)Willem Jacobsz van Loo532/03zaliger Willem van Loo
1589-07-19Voogdenboek-A (ouder)Aeltgen Adriaensdr van Sonnevelt {van Loo}532/04Aeltgen van Zonnevelt huisvrouw
1589-07-19Voogdenboek-A (kind)Jacob Willemsz van Loo532/05Jacob (oud omtrent 20 jaar)
1589-07-19Voogdenboek-A (kind)Adriaen Willemsz van Loo532/06Adriaen (18 jaar)
1589-07-19Voogdenboek-A (kind)Grietgen Willemsdr van Loo532/07Grietgen (21 jaar)
1589-07-19Voogdenboek-A (kind)Baefgen Willemsdr van Loo532/08Baefgen (16 jaar)
1589-07-19Voogdenboek-A (kind)Lysbeth Willemsdr van Loo532/09Lijsbeth (11 jaar)
1589-07-19Voogdenboek-A (kind)Annetgen Willemsdr van Loo532/10Annetgen (9 jaar)
1596-09-20Poorterboeken-E-1588 (poorter)Nicolaes van Zeyst {pensionaris}8315/131Vameester Niclaes van Zeyst
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Nicolaes van Zeyst {pensionaris}1/1Mr Niclaes van Seijst pensionarijs
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nicolaes van Zeyst {pensionaris}6/1Mr Niclaes Seyst raedt ende pensionaris
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nicolaes van Zeyst {pensionaris}6/1Mr Niclaes van Seysts
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)6/3opte meyts aengeven
1617-09-20Grafsteen-PTR (overledene)Nicolaes van Zeyst {pensionaris}55/1Mr Nicolaes van Zeist raedt en pensionaris