Perceelformulier

Perceelformulier van Botermarkt.027-028 (De Zoutpan), (Voor: 2-0-4/764).
Opmerkingen: wordt circa 1604 gesplitst.


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0297

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrGebAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR027-028Rijn04.0004, 00059Botermarkt 27-28TerugVerderWAH-06Wanthuis
Personen in Perceel
DatumBron (scan)PersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1526-11-08Grote-Bewijzen-B (belending)Jan Aelbrechtsz {bakker}167/08Jan Aelbrechtsz backer
1544TiendePenning-1543 (eigenaar)Jan Aelbrechtsz {bakker}52/1Jan Aelbrechtsz backer
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Arent Cornelisz Lieven {bakker}67/1Arant Corneliesz backer
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Arent Cornelisz Lieven {bakker}189/1Aernt Cornelisz bakker
1564TiendePenning-1564 (eigenaar)Arent Cornelisz Lieven {bakker}66/1Aernt Cornelisz backer
1566-05-29Waarboek-67 C-1563 (belending)Arent Cornelisz Lieven {bakker}533/08Aernt Cornelisz backer
1569-08-22Waarboek-67 D-1567 (belending)Arent Cornelisz Lieven {bakker}230/05Aernt Corneliss backer
1570-10-15Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Gerrit Arentsz de Man170/03Gerrit Arentsz
1570-10-15Huwelijksevw-B2 (bruid)Jaepgen Claesdr van Swanenburg {de Man}170/08Jacobgen Claesdochter
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Arent Cornelisz Lieven {bakker}36/1Arent Lieven, backer
1573Glippers-1573 (huurder)30/1Jeroen Jansz van Noortwijck
1573Glippers-1573 (eigenaar)Arent Cornelisz Lieven {bakker}30/2Arent Lievensz backer fugitive
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Gijsbrecht Cornelisz Schaeck63/1Ghyesbrecht Cornelisz lakenreeder
1574Glippers-1574 (huurder)Gijsbrecht Cornelisz Schaeck13/1Ghijsbrecht Cornelisz Schaeck
1574Glippers-1574 (eigenaar)Arent Cornelisz Lieven {bakker}13/2Arent Lievensz backer fugityve
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Gijsbrecht Cornelisz Schaeck57/1Ghysbert Cornelissen
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)Gijsbrecht Cornelisz Schaeck64/1Ghijsbert Cornelis, backer huurt van
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)64/2de rentmeester van de confiscatiƩn, derde deel
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Gijsbrecht Cornelisz Schaeck51/1Ghysbrecht Cornelisz Schaeck backer
1576-12-12Glippers-1576 (bewoner)Gerrit Arentsz de Man34/1Geryt Aerntsz de Man
1576-12-13Glippers-1576 (bewoner)Neeltgen Jansdr {vrouw van Arent Cornelisz Lieven}37/1Neeltgen Jansdr weduwe van Aernt Cornelisz caerdeman/Caerdeman
1576-12-13Glippers-1576 (overledene)Arent Cornelisz Lieven {bakker}37/1aweduwe van Aernt Cornelisz caerdeman/Caerdeman
1577 circaGrote-Bewijzen-B (schuldeiser)Jan Adriaensz de Man1043/03Jan 12 jaar
1577 circaGrote-Bewijzen-B (overledene)Adriaen Arentsz de Man1043/06Adriaen Aerntsz coorncoper
1577 circaGrote-Bewijzen-B (ouder)Jaepgen Claesdr {de Man}1043/07Jacobgen Claesdr
1577 circaGrote-Bewijzen-B (schuldenaar)1043/08Symon Jansz in Alckemade
1577 circaGrote-Bewijzen-B (schuldenaar)Gerrit Arentsz de Man1043/09Geryt de Man Aerntsz voors
1577-08-02Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Jan Adriaensz de Man291/03Jan Adriaansz oud omtrent 12 jaar
1577-08-02Waarboek-67 F-1576 (overledene)Adriaen Arentsz de Man291/04Adriaan Arentsz korenkoper diens vader
1577-08-02Waarboek-67 F-1576 (ouder)Jaepgen Claesdr {de Man}291/05Jacobgen Claasdr diens moeder
1577-08-02Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Gerrit Arentsz de Man291/06Gerrit Arentsz de Man korenkoper
1577-08-02Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Neeltgen Jansdr {vrouw van Arent Cornelisz Lieven}291/07zijn moeder Cornelia Jansdr weduwe van Arent Cornelisz bakker
1577-08-02Waarboek-67 F-1576 (overledene)Arent Cornelisz Lieven {bakker}291/08weduwe van Arent Cornelisz bakker
1578-09-29Aflezingsboek-E (vermelding)Gerrit Arentsz de Man7/4.1.2.4Gerrit de Man Arentsz zoutzieder
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Gerrit Arentsz de Man12/02.1.3.3Gerrit Aerntsz de Man
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Gerrit Arentsz de Man109/3.2.4.2Geryt de May Arentszn
1581-05-05Waarboek-67 H-1580 (belending)Neeltgen Jansdr {vrouw van Arent Cornelisz Lieven}415/05Neeltgen Jansdr Aernt Cornelisz backers weduwe
1581-05-05Waarboek-67 H-1580 (overledene)Arent Cornelisz Lieven {bakker}415/06Aernt Cornelisz backers weduwe
1581-05-05Waarboek-67 H-1580 (belending)Neeltgen Jansdr {vrouw van Arent Cornelisz Lieven}415/08de voors. weduwe
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Gerrit Arentsz de Man69/1Gerrit Arentsz de Man backer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jaepgen Claesdr van Swanenburg {de Man}69/2Jaepgen Claesdr zijne huysvrouwe
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Gerrit Gerritsz de Man69/3Gerrith haere kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Claes Gerritsz de Man69/4Claes haere kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aelbrecht Gerritsz de Man69/5Aelbrechth haere kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pieter Hendricksz {knecht}69/6Pieter Hendrixz out xx (20) jaeren de knecht
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Arentsdr de Man69/7Maritgen Arentsdr des voors Gerriths zuster met hem te cost gaende
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Symonsdr {dienstmeid}69/8Maritgen Symonsdr 't jongwijff
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Gerrit Arentsz de Man109/1Gerrit Adriaensz de Man backer
1582-03-28Waarboek-67 J-1581 (overledene)Adriaen Arentsz de Man207/04Adriaen Aerentsz coorencooper haer zalige man
1582-03-28Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Jan Adriaensz de Man207/05Jan Adriaensz out omtrent 15 jaren
1582-03-28Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Gerrit Arentsz de Man207/06Gerrit de Man Arentsz backer
1582-03-28Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Cornelis Cornelisz Goes {kruidenier}207/07Cornelis Goes Cornelisz cruydenierder
1582-03-28Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Neeltgen Jansdr {vrouw van Arent Cornelisz Lieven}207/08Cornelia Jansdr Aerent Cornelisz backers weduwe
1582-03-28Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Neeltgen Jansdr {vrouw van Arent Cornelisz Lieven}207/09Aerent Cornelisz backers weduwe
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Gerrit Arentsz de Man107/1Geryt Aerntsz de Man
1584-07-09Grachtenboek-05 (eigenaar)Gerrit Arentsz de Man20/1Gherrit Arentsz caerdeman
1584-12-13Waarboek-67 M-1584 (schuldeiser)Neeltgen Jansdr {vrouw van Arent Cornelisz Lieven}24/03Neeltgen Jansdr weduwe van Arent Cornelisz
1584-12-13Waarboek-67 M-1584 (overledene)Arent Cornelisz Lieven {bakker}24/04weduwe van Arent Cornelisz
1584-12-13Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)Gerrit Arentsz de Man24/05Gerrit de Man Arentsz zoutzieder
1584-12-18Waarboek-67 M-1584 (verkoper)Neeltgen Jansdr {vrouw van Arent Cornelisz Lieven}25/03Neeltgen Jansdr weduwe van Arent Cornelisz backer
1584-12-18Waarboek-67 M-1584 (overledene)Arent Cornelisz Lieven {bakker}25/04weduwe van Arent Cornelisz backer
1584-12-18Waarboek-67 M-1584 (koper)Gerrit Arentsz de Man25/06Gerrit Arentsz de Man backer
1585Vetus-1585 (eigenaar)Gerrit Arentsz de Man109/1Geryt Arentsz kaerdeman
1588-07-02Stratenboek-06 (eigenaar)Gerrit Arentsz de Man1690/1Gerit Arentsz
1596-01-24Grote-Bewijzen-C (belending)Gerrit Arentsz de Man283/11Geryt Aerntszn caerdeman backer
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Gerrit Arentsz de Man73/1Gerijt Aerntsz de Man coorncoper ende backer
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Quirijn Jansz de Wilde74/1Quiring Jansz de Wilde
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Gerrit Arentsz de Man117/1Geryt Aerntsz caerdeman
Dit perceel gaat op in
StartDatumSoortVolgend perceelHuisnaamPerceeltype
1604 circasplitsingBotermarkt.027huis
1604 circasplitsingBotermarkt.028huis