Perceelformulier

Perceelformulier van Steenschuur.007-009 (Hamborch), (Voor: 4-1-0/1538. Achter: 1-3-0/471).
Opmerkingen: Dit perceel bestaat in ieder geval in 1570 al uit twee huizen en wordt in 1591 ook daadwerkelijk gesplitst; de herkomst van de naam Hamborch is duister.


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0246

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR007-009SteenschuurSteenschuur 7-9TerugVerderWOH-05aWolhuis
AL007BoomgaardBoomgaardsteeg 7TerugVerderWOH-05aWolhuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Symon Jan Reyersz van Heemskerck42/1Symon Jansz burgermeester
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Symon Jan Reyersz van Heemskerck262/1Symon Jan Reyersz [van Heemskerk] brouwer
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Lambrecht Willemsz {wolwever}293/1Lambrecht Willemsz wollewever
1567-12-08Waarboek-67 D-1567 (belending)Symon Jan Reyersz van Heemskerck42/05Symon Jan Reyersz
1567-12-18Waarboek-67 D-1567 (belending)Symon Jan Reyersz van Heemskerck43/06de brouwerije van den voors. Symon
1570-06-15Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Symon Jan Reyersz van Heemskerck373/04Simon Jan Reyersz
1570-06-15Waarboek-67 D-1567 (koper)Claes Jansz Knotter373/08Claas Jansz Knotter
1570-06-15Waarboek-67 D-1567 (koper)Jan Pietersz Bock373/09Jan Pietersz Bock van Amsterdam
1571-08-08Waarboek-67 D-1567 (belending)Claes Jansz Knotter585/06Claes Janss Bien
1571-10-31Waarboek-67 D-1567 (belending)Claes Jansz Knotter626/09Claes Jansz Knotter
1572-02-03Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Claes Jansz Knotter179/03Claes Jansz
1572-02-03Huwelijksevw-B2 (bruid)Adriana Adriaensdr Gardijn179/06Adriane Adriaensdr
1572-02-03Huwelijksevw-B2 (overledene)Marie Claesdr {vrouw van Symon Dircksz}179/10Maritgen Claesdr Symon Gordijns (zaliger)
1572-02-03Huwelijksevw-B2 (overledene)Adriaen Symonsz Gardijn179/11Adriaen Symonsz (zaliger)
1572-06-11Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Jan Pietersz Bock120/03Jan Pietersz Bock poorter van Amsterdam
1572-06-11Waarboek-67 E-1571 (koper)Claes Jansz Knotter120/04Claas Jansz Knotter poorter
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Claes Jansz Knotter16/1Claes Jansz Knotter
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Cornelis Dircksz Gool17/1Cornelis Dircxz Gool
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Fijtgen Quirijnsdr {Gool, Steen}34/1de weduy van Cornelis Diricxsz Gool
1573-12-19Omslag-1573 (overledene)Cornelis Dircksz Gool34/1aCornelis Diricxsz Gool
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Claes Jansz Knotter35/1Claes Jansz Knotter
1574-06-18Omslag-1574 (bewoner)Claes Jansz Knotter25/1Claes Jansz Knotter
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Claes Jansz Knotter72/1Claes Jansz Cnotter
1575-01-10Grote-Bewijzen-B (belending)Claes Jansz Knotter954/12Claes Jansz Knotter huysinge
1575-05-18Waarboek-67 E-1571 (procureur)Gerrit Amelisz van Hoogeveen510/03Gerard van Hoogeveen als bewindvoerder van de boedel van Simon Jan Reyersz
1575-05-18Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Symon Jan Reyersz van Heemskerck510/04Simon Jan Reyersz
1575-05-18Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Claes Jansz Knotter510/05Claas Jansz Knotter
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Claes Jansz Knotter41/1Claes Jansz Knotter
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Claes Jansz Knotter17/1Claes Jansz Knotter
1578-02-29Waarboek-67 F-1576 (belending)Claes Jansz Knotter471/05Claes Jansz Knotter
1578-02-29Waarboek-67 F-1576 (belending)Claes Jansz Knotter472/06Claes Jansz Knotter
1578-04-25Aflezingsboek-D (vermelding)Claes Jansz Knotter196/4.4.2.3Claes Jansz Knotter
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Claes Jansz Knotter12/03.2.2.2Claes Jansz Knotter
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Claes Jansz Knotter110/3.3.3.4Claes Jansz Knotter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Jansz Knotter {brouwer}74/1Jan Jansz brouwer burgemeester
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Claes Jansz Knotter74/2Claes Jansz Knottter zijn broeder
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriana Claesdr Knotter74/3Adriaen ende
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Claesz Knotter {de jonge}74/4Jan Claeszoon haer soonen die Knotter bij zaliger Adriana Adriaensdr geteelt heeft
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}74/4ahaer soonen die Knotter bij zaliger Adriana Adriaensdr geteelt heeft
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aechte Cornelisdr {dienstmaagd}74/5Aechte Cornelisdr haer dienstmaecht
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jan Jansz Knotter {brouwer}65/1Jan Jansz brouwer
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jan Claesz Knotter {de jonge}66/1ten zelven huyse Jan Claesz ende
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Adriana Claesdr Knotter67/1Adriana zijn broeders kinderen elck op 25 tsamen
1581-12-20Voogdenboek-A (overledene)Claes Jansz Knotter245/04Claes Jansz Knotter zaliger
1581-12-20Voogdenboek-A (overledene)Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}245/05Adriana Adriaensdr zaliger
1581-12-20Voogdenboek-A (kind)Jan Claesz Knotter {de jonge}245/06Jan Claesz (oud omtrent 7 jaar)
1581-12-20Voogdenboek-A (kind)Adriana Claesdr Knotter245/07Adriana Claesdr (5 jaar)
1582-05-26Waarboek-67 J-1581 (belending)328/08de weeskinderen van Claes Jansz Knotter
1582-05-26Waarboek-67 J-1581 (overledene)Claes Jansz Knotter328/09Claes Jansz Knotter
1582-05-26Waarboek-67 J-1581 (belending)329/07de weeskinderen van Claes Jansz Knotter
1582-05-26Waarboek-67 J-1581 (overledene)Claes Jansz Knotter329/08Claes Jansz Knotter
1582-05-26Waarboek-67 J-1581 (belending)330/07weeskinderen van Claes Jansz Knotter
1583-05-17Waarboek-67 K-1582 (belending)218/06de kinderen ende erffgenamen van Claes Jansz Knotter
1583-05-17Waarboek-67 K-1582 (overledene)Claes Jansz Knotter218/07de kinderen ende erffgenamen van Claes Jansz Knotter
1583-05-28Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Jan Claesz Knotter {de jonge}233/03Jan Claesz Knotter
1583-05-28Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Adriana Claesdr Knotter233/04Adriaena Claesdr
1583-05-28Waarboek-67 K-1582 (overledene)Claes Jansz Knotter233/05weeskinderen van Claes Jansz Knotter
1583-05-28Waarboek-67 K-1582 (overledene)Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}233/06weeskinderen van Adriana Adriaensdr
1583-05-28Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Dirck Gerritsz Smaling233/10Dirck Gerytsz Smaling
1583-05-28Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Jacob Willemsz van den Burch233/11Jacob Willemszoon van der Burch
1583-05-28Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Jan van Hout233/12Johan van Hout Cornelisz secretarys
1583-05-28Waarboek-67 K-1582 (koper)Jan van Bambeecke233/13Johan van Bambeke van Ypre
1583-05-28Waarboek-67 K-1582 (vermelding)233/20curateur van Symon Jan Reyersz boedel
1583-05-28Waarboek-67 K-1582 (overledene)Symon Jan Reyersz van Heemskerck233/21curateur van Symon Jan Reyersz boedel
1583-05-28Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Jan Claesz Knotter {de jonge}234/03Jan Claesz Knotter
1583-05-28Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Adriana Claesdr Knotter234/04Adriana Claesdr
1583-05-28Waarboek-67 K-1582 (overledene)Claes Jansz Knotter234/05weeskinderen van Claes Jansz Knotter
1583-05-28Waarboek-67 K-1582 (overledene)Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}234/06weeskinderen van Adriana Adriaensdr
1583-05-28Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Jan van Bambeecke234/10Johan de Bambeke van Ypre
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jan Jansz Knotter {brouwer}70/1Jan Jansz brouwer
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jan Claesz Knotter {de jonge}71/1Jan Claesz Knotter
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Adriana Claesdr Knotter72/1Adriane Claesdr Knotters
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jan van Bambeecke73/1Johan Bambeke van Ypre in Knotters huys
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Jan Jansz Knotter {brouwer}213/B20Jan brouwer Jansz
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Jan van Bambeecke213/C37Jan van Bambeecke
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jan van Bambeecke47/1Jan van Bambeecken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jan van Bambeecke85/1Jan van Bambeecken achterhuys
1585 naBonboek-01A (eigenaar)Jan van Bambeecke216/001Jan van Bambeeckens huysinge
1587-07-03Grachtenboek-13 (eigenaar)30/1Claes Knotters erfgenamen
1587-07-03Grachtenboek-13 (overledene)Claes Jansz Knotter30/1aClaes Knotters erfgenamen
1588-07-02Stratenboek-06 (eigenaar)830/1(leeg)
1591-06-07Bonboek-01A (verkoper)Jan van Bambeecke216/011Jan van Bambeecken
1591-06-07Bonboek-01A (koper)Hendrick Egbertsz van der Hal216/012Hendrick Egbertsz van de Hal
1591-06-07Bonboek-01A (koper)Loth Huigenz Gael216/013Loth Huigenz Gael
Dit perceel gaat op in
StartDatumSoortVolgend perceelHuisnaamPerceeltype
1591splitsingSteenschuur.007huis
1591splitsingSteenschuur.009huis