Perceelformulier

Perceelformulier van Steenschuur.007-009 (Hamborch), (Voor: 4-1-0/1538. Achter: 1-3-0/471).
Opmerkingen: Dit perceel bestaat uit twee huizen.


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR007-009SteenschuurSteenschuur 7-9TerugVerderWOH-05aWolhuis
AL007BoomgaardBoomgaardsteeg 7TerugVerderWOH-05aWolhuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Symon Jan Reyersz van Heemskerck42/1Symon Jansz burgermeester
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Symon Jan Reyersz van Heemskerck262/1Symon Jan Reyersz [van Heemskerk] brouwer
1567-12-08Waarboek-67 D-1567 (belending)Symon Jan Reyersz van Heemskerck42/05Symon Jan Reyersz
1567-12-18Waarboek-67 D-1567 (belending)Symon Jan Reyersz van Heemskerck43/06de brouwerije van den voors. Symon
1570-06-15Waarboek-67 D-1567 (curator)Jan Pietersz van der Heyde373/03Jan Pietersz van der Heyden curator
1570-06-15Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Symon Jan Reyersz van Heemskerck373/04Simon Jan Reyersz
1570-06-15Waarboek-67 D-1567 (koper)Claes Jansz Knotter373/08Claas Jansz Knotter
1570-06-15Waarboek-67 D-1567 (koper)373/09Jan Pietersz Bock van Amsterdam
1570-09-24Rijckhuisen (vermelding)Jan Jansz Knotter78/2Jan Jansz brouwer
1571-10-31Waarboek-67 D-1567 (belending)Claes Jansz Knotter626/09Claes Jansz Knotter
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Claes Jansz Knotter16/1Claes Jansz Knotter
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Cornelis Dircksz Gool17/1Cornelis Dircxz Gool
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Fijtgen Quirijnsdr {Gool, Steen}34/1de weduy van Cornelis Diricxsz Gool
1573-12-19Omslag-1573 (overledene)Cornelis Dircksz Gool34/1aCornelis Diricxsz Gool
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Claes Jansz Knotter35/1Claes Jansz Knotter
1574-06-18Omslag-1574 (bewoner)Claes Jansz Knotter25/1Claes Jansz Knotter
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Claes Jansz Knotter72/1Claes Jansz Cnotter
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Claes Jansz Knotter41/1Claes Jansz Knotter
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Claes Jansz Knotter17/1Claes Jansz Knotter
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Jan Jansz Knotter203/1Jan Jans brouwer
1578-04-25Aflezingsboek-D (vermelding)Claes Jansz Knotter196/4.4.2.3Claes Jansz Knotter
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Claes Jansz Knotter12/03.2.2.2Claes Jansz Knotter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Jansz Knotter74/1Jan Jansz brouwer burgemeester
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Claes Jansz Knotter74/2Claes Jansz Knottter zijn broeder
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriana Claesdr Knotter74/3Adriaen ende
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Claesz Knotter {de jonge}74/4Jan Claeszoon haer soonen die Knotter bij zaliger Adriana Adriaensdr geteelt heeft
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}74/4ahaer soonen die Knotter bij zaliger Adriana Adriaensdr geteelt heeft
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)74/5Aechte Cornelisdr haer dienstmaecht
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jan Jansz Knotter65/65Jan Jansz brouwer
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jan Claesz Knotter {de jonge}66/66ten zelven huyse Jan Claesz ende
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Adriana Claesdr Knotter67/67Adriana zijn broeders kinderen elck op 25 tsamen
1581-12-20Voogdenboek-A (overledene)Claes Jansz Knotter245/04Claes Jansz Knotter zaliger
1581-12-20Voogdenboek-A (overledene)Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}245/05Adriana Adriaensdr zaliger
1581-12-20Voogdenboek-A (kind)Jan Claesz Knotter {de jonge}245/06Jan Claesz (oud omtrent 7 jaar)
1581-12-20Voogdenboek-A (kind)Adriana Claesdr Knotter245/07Adriana Claesdr (5 jaar)
1582-05-26Waarboek-67 J-1581 (belending)326/08de weeskinderen van Claes Jansz Knotter
1582-05-26Waarboek-67 J-1581 (overledene)Claes Jansz Knotter326/09Claes Jansz Knotter
1582-05-26Waarboek-67 J-1581 (belending)327/07de weeskinderen van Claes Jansz Knotter
1582-05-26Waarboek-67 J-1581 (overledene)Claes Jansz Knotter327/08Claes Jansz Knotter
1582-05-26Waarboek-67 J-1581 (belending)328/07weeskinderen van Claes Jansz Knotter
1583-05-28Waarboek-67 K-1582 (verkoper)233/03Jan Claesz Knotter
1583-05-28Waarboek-67 K-1582 (verkoper)233/04Adriaena Claesdr
1583-05-28Waarboek-67 K-1582 (overledene)Claes Jansz Knotter233/05weeskinderen van Claes Jansz Knotter
1583-05-28Waarboek-67 K-1582 (overledene)Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}233/06weeskinderen van Adriana Adriaensdr
1583-05-28Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Dirck Gerritsz Smaling233/10Dirck Gerytsz Smaling
1583-05-28Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Jacob Willemsz van den Burch233/11Jacob Willemszoon van der Burch
1583-05-28Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Jan van Hout233/12Johan van Hout Cornelisz secretarys
1583-05-28Waarboek-67 K-1582 (koper)233/13Johan van Bambeke van Ypre
1583-05-28Waarboek-67 K-1582 (vermelding)233/20curateur van Symon Jan Reyersz boedel
1583-05-28Waarboek-67 K-1582 (overledene)Symon Jan Reyersz van Heemskerck233/21curateur van Symon Jan Reyersz boedel
1583-05-28Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)234/03Jan Claesz Knotter
1583-05-28Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)234/04Adriana Claesdr
1583-05-28Waarboek-67 K-1582 (overledene)Claes Jansz Knotter234/05weeskinderen van Claes Jansz Knotter
1583-05-28Waarboek-67 K-1582 (overledene)Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}234/06weeskinderen van Adriana Adriaensdr
1583-05-28Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)234/10Johan de Bambeke van Ypre
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jan Jansz Knotter70/1Jan Jansz brouwer
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jan Claesz Knotter {de jonge}71/1Jan Claesz Knotter
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Adriana Claesdr Knotter72/1Adriane Claesdr Knotters
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jan van Bambeecke73/1Johan Bambeke van Ypre in Knotters huys
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Jan Jansz Knotter213/B20Jan brouwer Jansz
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Jan van Bambeecke213/C37Jan van Bambeecke
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jan van Bambeecke47/1Jan van Bambeecken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jan van Bambeecke85/1Jan van Bambeecken achterhuys
1587-07-03Grachtenboek-13 (eigenaar)Claes Jansz Knotter30/1Claes Knotters erfgenamen
1588-07-02Stratenboek-06 (eigenaar)830/1(leeg)
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hendrick Egbertsz van der Hal48/1Henric Egbertsz van der Hal schepen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Loth Huigenz Gael49/1Loth Huygenss Gael, schout
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Loth Huigenz Gael100/1Loth Huygenss Gael, schout
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)101/1deselve noch een huys in de poort
1601-01-07Begraven-1601 (plaats)2/14zSt Pancras
1601-01-10Begraven-1601 (overledene)2/05NN Kind van Lot Huygensz Gael (Steenschuur)
1601-01-10Begraven-1601 (ouder)Loth Huigenz Gael2/05aKind van Lot Huygensz Gael (Steenschuur)
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)51/1Annetgen Jans
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)51/2Willem Jacobsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Loth Huigenz Gael52/1Loth Huigensz Gaels
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)52/3opte diensmaechts aengeven