Perceelformulier

Perceelformulier van Nonnensteeg.016-020, (Voor: 4-9-0/1789. Links: 6-0-0/2260).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0754
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ZRB-219
IdType leiden-sv: L040

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrGebAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL016-020Nonnensteeg2Nonnensteeg 16-20TerugVerderZRB-06Zuid Rapenburg
LL000.1Achtergracht25e Binnenvestgracht 0.1VerderZRB-06Zuid Rapenburg
Personen in Perceel
DatumBron (scan)PersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-03-30Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Cornelia van Waveren377/03Jouffrouwe Cornelia van Waveren
1558-03-30Inbrengboek-1540-1559 (vorig-eigenaar)377/05d'erfgenamen van haer zalige broeder Dirck van Waveren
1558-03-30Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Dirck van Waveren377/06d'erfgenamen van haer zalige broeder Dirck van Waveren
1558-03-30Inbrengboek-1540-1559 (koper)Hendrick van Assendelft377/08Heynrick van Assendelft
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Hendrick van Assendelft736/1Heyndrick van Assendelft
1562-12-02Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Aelwijn Cornelisz van Leeuwen97/03Meester Alewijn van Leeuwen Cornelisz advocaet voor den Hove van Hollant
1562-12-02Huwelijksevw-B2 (bruid)Marytgen IJsnoutsdr van Nes {van Leeuwen}97/06Maritgen IJsnout Jansz's dochter
1562-12-02Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)Cunera Dircksdr Duyst97/10Cunera Dircxdr IJsnout Jansz weduwe
1562-12-02Huwelijksevw-B2 (overledene)IJsnout Jansz van Nes97/11IJsnout Jansz weduwe
1562-12-02Huwelijksevw-B2 (vermelding)Claes Jansz van Berendrecht97/12Nicolaes van Berendrecht Schout der stede van Leyden
1562-12-02Huwelijksevw-B2 (overledene)Adriaen Jansz van Barrevelt97/13wijlen Adriaen Jansz haer grootevader
1564-01-05Waarboek-67 C-1563 (belending)Hendrick van Assendelft90/18Joncheer Henrick van Assendelft
1564-05-03Waarboek-67 C-1563 (belending)Hendrick van Assendelft164/18Joncheer Henrick van Assendelft
1571-11-06Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Hendrick van Assendelft628/03Jonkheer Hendrick van Assendelft
1571-11-06Waarboek-67 D-1567 (koper)François Persijn628/04François van den Recsijn
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)François Persijn1/1Franchois van Persyn
1573Glippers-1573-4562 (huurder)Marytgen IJsnoutsdr van Nes {van Leeuwen}1/1Marytgen IJsnoutsdochter Mr Aelwijn van Leeuwen weduwe
1573Glippers-1573-4562 (overledene)Aelwijn Cornelisz van Leeuwen1/1aMr Aelwijn van Leeuwen weduwe
1573Glippers-1573-4562 (eigenaar)François Persijn1/2Franchoys van Perchijn
1574Glippers-1574 (huurder)Symon Dirck Hobbesz {rentmeester}34/1Symon Dirck Hobbensz
1574Glippers-1574 (eigenaar)François Persijn34/2Franchoys van Persijn fugityve
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Hendrick van Assendelft40/1Henrick van Assendelft, fugitive, ledich
1579-05-25Album-Studiosorum (vermelding)François Persijn4/46Franciscus Persyn Delfensis J et L
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)François Persijn170/1Franchoys Percijn van Delft
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Elisabeth van Bombergen170/2Elysabeth van Bomberghen sijn huysvrou
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Anthonis van Bombergen Persijn170/3Anthony haerluyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hendrick Françoisz Persijn170/4Heyndrick haerluyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Frans Françoisz Persijn170/5Frans haerluyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Françoisdr Persijn170/6Lysbeth haerluyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Neeltgen Gerritsdr {dienstmaagd-Nonnensteeg}170/7Neeltgen Gerritsdr van Swol haer maecht
1581-12Kerven-1581 (bewoner)François Persijn43/1Franchoys Perchyn van Delff
1583-02-04Album-Studiosorum (vermelding)Anthonis van Bombergen Persijn13/19Antonius Bombergen alias Persin L
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)François Persijn43/1Franchoys Persyn van Delff
1585Vetus-1585 (eigenaar)François Persijn174/1Francoys van Persijn
1586 naBonboek-02B (eigenaar)François Persijn358/001Franchoys van Persijns huysinge
1587-07-03Grachtenboek-22 (eigenaar)François Persijn170/1Persijn
1593~1597Stratenboek-14 (eigenaar)François Persijn60/1Monsr Persin
1596Gerechtsdagboek-D (lantaarn)267/40Opten houc vande Nonnensteech aen d Achtergraft
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)François Persijn209/1Franchoys Persijn
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)219/1Aernout van der Brugge
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)219/3door 't aengeven van zijn huysvrou