Personen

Zoek hier naar een persoon in de database. Bv. typ Jan van Hout in het veld Naam. In de tabel met resultaten kunt u op zijn naam klikken om meer over de beroemde stadssecretaris te weten te komen. Of op zijn adres, om alle informatie over zijn huis te zien. De te gebruiken “joker-tekens” zijn: _ (enkel) en % (meer).

Personen met voornaam = "Diewertgen"/voornaamset =
("Diewertgen").
Aantal = 88
PersoonnaamBeroep/HerkomstPerceel
Diewertgen Abrahamsdr {Rapenburg} (1581 voor, 1581-09 na)Doelengracht.004.3 (Volkstelling-1581,6)
Diewertgen Adriaensdr in 't Hart (1555-05-04 voor, 1581 na)Kloksteeg.017-019 (Volkstelling-1581,2)
Diewertgen Adriaensdr van Barrevelt {vrouw van Adriaen Symonsz, van Sonnevelt} (1527 voor, 1606 na)Breestraat.070.2-072 (Volkstelling-1581,02)
Diewertgen Adriaensdr {NieuweRijn} (1561 voor, 1581-09 na)NieuweRijn.019 (Volkstelling-1581,2)
Diewertgen Adriaensdr {vrouw van Cornelis Joostenz} (1561 voor, 1584 na)Haarlemmerstraat.035 (Volkstelling-1581,3)
Diewertgen Aelbrechtsdr {van Tol} (1561-09 voor, 1581-09 na)Hooglandsekerkgracht.013-015 (Volkstelling-1581,2)
Diewertgen Arentsdr {vrouw van Dirck Cornelisz} (1553 voor, 1581 na)Hogewoerd.010 (Volkstelling-1581,2)
Diewertgen Bintius {Ingels} (1561 voor, 1581-09 na)StilleRijn.008-011 (Volkstelling-1581,2)
Diewertgen Bouwensdr {vrouw van Jacob Spronssen} (1563 voor, 1585 na)Haarlemmerstraat.262 (Omslag-1583)
Diewertgen Claesdr {bleker, vrouw van Jan Broersz, Cornelis Dircksz} (1534 voor, 1606 na)blekerApothekersdijk.021.1 (Volkstelling-1581,1)
Diewertgen Claesdr {coman} (1538 voor, 1585 na)koopmanNoordeinde.039 (Volkstelling-1581,12)
Diewertgen Claesdr {LangeMare} (1561 voor, 1581-09 na)LangeMare.051-053 (Volkstelling-1581,2)
Diewertgen Cornelisdr Buys (1561 voor, 1581-09 na)OudeRijn.104 (Volkstelling-1581,2)
Diewertgen Cornelisdr Pot (1581 voor, 1581-09 na)Breestraat.048 (Volkstelling-1581,4)
Diewertgen Cornelisdr van Sanen (1570 circa, 1578-07-20 na)Vismarkt.005 (Grote-Bewijzen-C)
Diewertgen Cornelisdr {de Man} (1561 voor, 1581-09 na)Hogewoerd.038 (Volkstelling-1581,2)
Diewertgen Cornelisdr {kramer} (1537 voor, 1584 na)kramerHooigracht.026 (Volkstelling-1581,1)
Diewertgen Cornelisdr {Middelstegracht} (1575 circa, 1579-02-18 na)Middelstegracht.048 (Volkstelling-1581,5)
Diewertgen Cornelisdr {Mol} (1561-09 voor, 1581-09 na) /HaarlemBreestraat.021 (Volkstelling-1581,2)
Diewertgen Cornelisdr {vrouw van Anthonis Anthonisz} (1561-09 voor, 1581-09 na)Boomgaardsteeg.008 (Volkstelling-1581,2)
Diewertgen Cornelisdr {vrouw van Cornelis Lourisz} (1561 voor, 1581-09 na)Clarensteeg.032-036 (Volkstelling-1581,2)
Diewertgen Cornelisdr {vrouw van Cornelis Matthijsz} (1563 voor, 1583-11-17 na)Uiterstegracht.118 (Waarboek-67 K-1582)
Diewertgen Dionysdr {vrouw van Willem Jacobsz, Ydema, Maerten Clementsz} (1556 voor, 1585 na) /LeidenGeenPerceel.000 (Ondertrouw-NH-A)
Diewertgen Dircksdr {appelkoopster} (1560 voor, 1583 na)appelkoopsterSalomonsteeg.002 (Volkstelling-1581,1)
Diewertgen Dircksdr {Middelstegracht} (1581 voor, 1581-09 na)Middelstegracht.137-139 (Volkstelling-1581,3)
Diewertgen Dircksdr {vrouw van Hendrick Dircksz} (1535 voor, 1555-07-27 na)Pieterskerkchoorsteeg.004 (Huwelijksevw-B2)
Diewertgen Egbertsdr {vrouw van Rombout Romboutsz} (1534 voor, 1578 na)kammenmaaksterSintJorissteeg.014 (TiendePenning-1557)
Diewertgen Ewoutsdr {van der Laen} (Ewout Willem Berthoenszdr) (1489 voor, 1516 voor)
Diewertgen Florisdr {vrouw van Jan Jansz} (1561 voor, 1581-09 na)Caeciliastraat.002-010 (Volkstelling-1581,23)
Diewertgen Foppendr {vrouw van Gijsbrecht Jacobsz} (1541 voor, 1562-04-27 na)Haarlemmerstraat.048 (TiendePenning-1561)
Diewertgen Fransdr Mast {vrouw van Hendrick Pietersz} (1554 voor, 1581 na)Middelstegracht.052.2 (Volkstelling-1581,2)
Diewertgen Gerritsdr {Maarsmansteeg} (1561-09 voor, 1581-09 na)Maarsmansteeg.009 (Volkstelling-1581,3)
Diewertgen Harmensdr {Dou} (1538-12-25, 1617-07-09) /LeidenBurchtgracht.000.02 (Volkstelling-1581,2)
Diewertgen Harmensdr {vrouw van Willem Dominicusz} (1554 voor, 1581 na)Haarlemmerstraat.220 (Volkstelling-1581,1)
Diewertgen Hendricksdr Nachtegael (1578 circa, 1589-04-05 na)Hooigracht.076 (Volkstelling-1581,7)
Diewertgen Hendricksdr van Diemen (1562 circa, 1582-08-24 na)BuitenLeiden.000 (Voogdenboek-A)
Diewertgen Huibrechtsdr {vrouw van Joost Jansz} (1555 voor, 1581 na) /LeidenNieuwsteeg.031-033 (Volkstelling-1581,2)
Diewertgen IJsbrantsdr {de Bije} (1533 voor, 1553-07-02 na)NieuweRijn.002 (Huwelijksevw-B2)
Diewertgen IJsbrantsdr {vrouw van Lodewijck Willemsz} (1556 voor, 1585 na) /LeidenHaarlemmerstraat.082 (Volkstelling-1581,1)
Diewertgen Jacobsdr Paedts (1543 voor, 1577 na)Hooigracht.059 (Volkstelling-1581,1)
Diewertgen Jacobsdr van Berckel (1581 voor, 1581-09 na)Maarsmansteeg.008.1 (Volkstelling-1581,7)
Diewertgen Jacobsdr {Middelstegracht} (1561-09 voor, 1581-09 na)Middelstegracht.052.3 (Volkstelling-1581,4)
Diewertgen Jacobsdr {vrouw van Dirck Maertensz} (1561 voor, 1581-09 na) /FrieslandCaeciliastraat.022.2 (Volkstelling-1581,2)
Diewertgen Jacobsdr {vrouw van Lenaert Claesz} (1559 voor, 1581-09 na) /VriezekoopZegersteeg.005 (Volkstelling-1581,2)
Diewertgen Jansdr Cuyck (1581 voor, 1581-09 na)Rapenburg.028.5 (Volkstelling-1581,3)
Diewertgen Jansdr den Uyl (1581 voor, 1581-09 na)Middelstegracht.028 (Volkstelling-1581,6)
Diewertgen Jansdr van Bancken (Banckem, Banchem, Banchen) (1542 voor, 1562-09-07 na)Steenschuur.023.01 (Grote-Bewijzen-B)
Diewertgen Jansdr van der Graft (1569 voor, 1569-05-15 na)NieuweRijn.002 (Volkstelling-1581,4)
Diewertgen Jansdr {dienstmaagd} (1561 voor, 1581-09 na)dienstmaagdHooigracht.048.1 (Volkstelling-1581,3)
Diewertgen Jansdr {Groenhazengracht} (1581 voor, 1581-09 na)Groenhazengracht.000.17 (Volkstelling-1581,4)
Diewertgen Jansdr {LangeMare} (1535 voor, 1535-06-03 na)LangeMare.098 (Grote-Bewijzen-B)
Diewertgen Jansdr {OudeVest} (1581 voor, 1581-09 na)Caeciliastraat.022.4 (Volkstelling-1581,03)
Diewertgen Jansdr {Plaatsteeg} (1561-09 voor, 1581-09 na)Plaatsteeg.000.10 (Volkstelling-1581,3)
Diewertgen Jansdr {Quacxhouck} (1561 voor, 1581-09 na)Vliet.032 (Volkstelling-1581,2)
Diewertgen Jansdr {spinster} (1561 voor, 1581 na)spinster /WarmondSionsteeg.004 (Volkstelling-1581,1)
Diewertgen Jansdr {vrouw van Lambrecht Hobbesz} (1561 voor, 1581-09 na)Doezastraat.034 (Volkstelling-1581,2)
Diewertgen Jansdr {vrouw van Louris Dircksz} (1552 voor, 1572-06-18 voor)Middelstegracht.030-032 (Grote-Bewijzen-B)
Diewertgen Jansdr {vrouw van Marcelis Pietersz} (1524 voor, 1564-03-11 voor)Stadsvrijdom.006 (Waarboek-67 C-1563)
Diewertgen Joppendr {vrouw van Jan Jansz} (1561 voor, 1581-09 na)VanDerWerffstraat.034.1 (Volkstelling-1581,2)
Diewertgen Jorisdr {bagijn} (1561 voor, 1585 na)bagijnFaliedeBegijnhof.025 (Volkstelling-1581,1)
Diewertgen Lenaertsdr {Doezastraat} (1528 voor, 1581 na)Hooigracht.024.2 (Volkstelling-1581,3)
Diewertgen Lenaertsdr {Houcquesloot} (1561 voor, 1583-01-14 voor)Gerecht.010-014 (Waarboek-67 K-1582)
Diewertgen Lourisdr {Hooigracht} (1561 voor, 1582-06-13 na)Hooigracht.033 (Waarboek-67 J-1581)
Diewertgen Maertensdr Dou (1566 circa, 1598 na)kraamsterLangebrug.113.05 (Volkstelling-1581,3)
Diewertgen Pieter Romboutsdr {vrouw van Cornelis Franckenz} (1501 voor, 1521-09-20 na)Botermarkt.029 (Grote-Bewijzen-B)
Diewertgen Pietersdr de Bije {van Nes} (Debora) (1562 circa, 1619)Botermarkt.001 (Volkstelling-1581,3)
Diewertgen Pietersdr van Cortevelt {vrouw van Claes Meesz} (1567 voor, 1587 na)Garenmarkt.008 (Volkstelling-1581,4)
Diewertgen Pietersdr van Woenen (1561 voor, 1581-09 na)dienstmeidOudeRijn.003-007 (Volkstelling-1581,3)
Diewertgen Pietersdr {vrouw van Gijsbrecht Bartolomeusz} (1556 voor, 1584-03-29 na) /LeidenKijfgracht.015 (Oud-belastingboek-1601)
Diewertgen Pietersdr {vrouw van Jan Jacobsz} (1561-09 voor, 1581-09 na)Pieterskerkstraat.004 (Volkstelling-1581,2)
Diewertgen Pietersdr {vrouw van Symon Maertensz} (1564 voor, 1584-12-11 na)Breestraat.026 (Waarboek-67 M-1584)
Diewertgen Pietersdr {Vrouwensteeg} (1542 voor, 1562 na)StilleRijn.001 (Waarboek-67 A-1560)
Diewertgen Quirijnsdr {vrouw van Mees Cornelisz} (1556 voor, 1580-10-29 na) /LeidenUiterstegracht.143 (Volkstelling-1581,2)
Diewertgen Quirijnsdr {vrouw van Pieter Cornelisz, Dirck Cornelisz Blaeu} (1557 voor, 1581-09 na) /LeidenUiterstegracht.029 (Volkstelling-1581,2)
Diewertgen Reyersdr van Oyen (1542 voor, 1562-09-12 na)Hooigracht.035 (Grote-Bewijzen-B)
Diewertgen Reyersdr {vrouw van Cornelis Cornelisz, Vrommer} (1556 voor, 1581-09 na)Langebrug.093 (Volkstelling-1581,2)
Diewertgen Rutgersdr {conventuaal} (1561 voor, 1581-09 na)conventuaalFaliedeBegijnhof.021 (Volkstelling-1581,06)
Diewertgen Symonsdr Crul (1598 voor, 1586 circa)Hooigracht.029.1 (Grote-Bewijzen-C)
Diewertgen Symonsdr {Middelstegracht} (1539 voor, 1579-02-18 voor)Middelstegracht.048 (Grote-Bewijzen-C)
Diewertgen van der Laen (1553 voor, 1600-11-19)jonkvrouwBreestraat.050 (Volkstelling-1581,26)
Diewertgen Willemsdr van Heemskerck (1559 voor, 1579-12-21 na)Mandenmakerssteeg.007 (Waarboek-67 G-1578)
Diewertgen Willemsdr {OudeRijn} (1581 voor, 1581-09 na)OudeRijn.057 (Volkstelling-1581,4)
Diewertgen Willemsdr {Steenschuur} (1561-09 voor, 1581-09 na)Steenschuur.022.01 (Volkstelling-1581,2)
Diewertgen Willemsdr {vrouw van Arent Govertsz} (1522 voor, 1542-01-24 voor)Vliet.046-054 (Grote-Bewijzen-B)
Diewertgen Willemsdr {vrouw van Dirck} (1561 voor, 1606 na) /RijnsburgSchoolsteeg.001.07 (Volkstelling-1581,1)
Diewertgen {Haarlemmerstraat} (1581 voor, 1581-09 na)Haarlemmerstraat.240.1 (Volkstelling-1581,4)
Diewertgen {vrouw van Dirck Jansz} (1524 voor, 1544 na)Apothekersdijk.024 (TiendePenning-1543)
Diewertgen {vrouw van Dirck Willeboortsz} (1561 voor, 1581-09 na)Nieuwebrugsteeg.017 (Volkstelling-1581,2)
Naar Overzichtskaart met 84 record(s).