Personen

Zoek hier naar een persoon in de database. Bv. typ Jan van Hout in het veld Naam. In de tabel met resultaten kunt u op zijn naam klikken om meer over de beroemde stadssecretaris te weten te komen. Of op zijn adres, om alle informatie over zijn huis te zien. De te gebruiken “joker-tekens” zijn: _ (enkel) en % (meer).

Personen met voornaam = "Lysbeth"/voornaamset =
("Lysbeth","Elisabeth","Jan Lysbeth").
Aantal = 435
PersoonnaamBeroep/HerkomstPerceel
Elisabeth Adriaensdr {NieuweRijn} (1581 voor, 1581-09 na)NieuweRijn.053-054 (Volkstelling-1581,4)
Elisabeth Anthonisdr {Breestraat} (1581 voor, 1581-09 na)Breestraat.173 (Volkstelling-1581,6)
Elisabeth Anthonisdr {vrouw van Cornelis, Nachtegael} (1497 voor, 1537~1541)jonkvrouwGarenmarkt.000.05 (Huwelijksevw-B1)
Elisabeth Arentsdr Broeder (1581 voor, 1581 na)FaliedeBegijnhof.014 (Volkstelling-1581,2)
Elisabeth Arentsdr {vrouw van Pieter Matthijsz} (1561-09 voor, 1581-09 na)Kaiserstraat.007 (Volkstelling-1581,5)
Elisabeth Claesdr Plas {Petten} (1553 voor, 1573-07-22 na)SintJorissteeg.002-006 (Waarboek-67 E-1571)
Elisabeth Claesdr van der Hooch {van Berendrecht} (Hoogh, Verhoogh) (1538 circa, 1568~1570)Rapenburg.081-083 (Waarboek-67 C-1563)
Elisabeth Claesdr van der Maes/Vlas (1582 circa, 1585-01-30 na)Haarlemmerstraat.123 (Grote-Bewijzen-C)
Elisabeth Claesdr {Botermarkt} (1561 voor, 1581-09 na)Botermarkt.002 (Volkstelling-1581,3)
Elisabeth Claesdr {dienstmaagd} (1561 voor, 1581-09 na)dienstmaagdRapenburg.041-051 (Volkstelling-1581,10)
Elisabeth Claesdr {vrouw van Barent Huigenz} (1520 voor, 1561-02-14 na)Maarsmansteeg.005 (Waarboek-67 B-1562)
Elisabeth Claesdr {vrouw van Joost Philipsz} (1561 voor, 1581-09 na)FaliedeBegijnhof.003 (Volkstelling-1581,2)
Elisabeth Coppier (1448 voor, 1505-01-25)
Elisabeth Cornelisdr Fock (1566 circa, 1577-10-25 na)Hooigracht.070 (Volkstelling-1581,4)
Elisabeth Cornelisdr Mast {vrouw van Wouter Cornelisz} (1520 voor, 1545-08-08 voor)Breestraat.112 (Grote-Bewijzen-B)
Elisabeth Cornelisdr {Hooigracht} (1562, 1577-11-09 na)Hooigracht.006-008 (Volkstelling-1581,3)
Elisabeth Cornelisdr {in de Bock} (1559 voor, 1583 na)Botermarkt.004 (Volkstelling-1581,4)
Elisabeth Cornelisdr {van Bambeecke} (1566 circa, 1649) /LeidenBreestraat.145 (Volkstelling-1581,2)
Elisabeth Cornelisdr {vrouw van Dirck Hobbesz} (1551-03-24 voor, 1571-03-24 na)Molensteeg.002.1 (Waarboek-67 D-1567)
Elisabeth Cornelisdr {vrouw van Jan Ottenz} (1538 voor, 1569-11-18 na)vogelkoperBreestraat.173 (TiendePenning-1557)
Elisabeth Craechs (1579 voor, 1606 na)Groenesteeg.007.1 (Schoorsteengeld-1606)
Elisabeth Daniëlsdr {Rapenburg} (1541 voor, 1561-12-17 na)Rapenburg.127 (Grote-Bewijzen-B)
Elisabeth Dircksdr Blockhouwer {vrouw van Adriaen Jacobsz} (1550 voor, 1578~1579)Middelstegracht.079 (Waarboek-67 H-1580)
Elisabeth Dircksdr Cortenbosch (1579 voor, 1581 na)Breestraat.119 (Volkstelling-1581,6)
Elisabeth Dircksdr {vrouw van Rippert Claesz} (1518 voor, 1567 na)Hogewoerd.030 (Waarboek-67 D-1567)
Elisabeth Elemansdr {Warmoesmarkt} (1579 circa, 1584 na)Warmoesmarkt.019 (Volkstelling-1581,5)
Elisabeth Fredericksdr {Pieterskerkstraat} (1543 voor, 1563-06-17 na)Pieterskerkstraat.006-010 (Grote-Bewijzen-B)
Elisabeth Gerritsdr van Duivelant (1572 circa, 1582 na)Pieterskerkchoorsteeg.012 (Volkstelling-1581,4)
Elisabeth Gerritsdr {Breestraat} (1581 voor, 1581-09 na)Breestraat.098.1 (Volkstelling-1581,4)
Elisabeth Gerritsdr {dienstmeid} (1561-09 voor, 1581-09 na)dienstmeid /WoerdenBreestraat.098.1 (Volkstelling-1581,5)
Elisabeth Gerritsdr {Vrouwensteeg} (1581 voor, 1581-09 na)Vrouwensteeg.003 (Volkstelling-1581,4)
Elisabeth Gijsbrechtsdr van Duvenvoorde (Duvenvoirde, Duivenvoorde) (1542 voor, 1582 na)Breestraat.002 (Volkstelling-1581,6)
Elisabeth Gijsbrechtsdr {vrouw van Claes Quirijnsz} (1540 voor, 1560-02-06 na)Maarsmansteeg.017 (Huwelijksevw-B2)
Elisabeth Gillisdr Elsevier (Elzevier) (1599 voor, 1599-12-08 na)Breestraat.061-063 (Grote-Bewijzen-C)
Elisabeth Goossendr van Flory {vrouw van Gerrit Egbertsz} (1561 voor, 1606 na) /HaarlemGarenmarkt.000.15 (GedwongenLening-1599)
Elisabeth Harmensdr van Rijn (1609 circa, 1655-10-28) /Leiden
Elisabeth Hendricksdr de Vroe (1581 voor, 1581-09 na)Levendaal.023 (Volkstelling-1581,4)
Elisabeth Hendricksdr van Diemen (1570 circa, 1582-08-24 na)BuitenLeiden.000 (Voogdenboek-A)
Elisabeth Huigendr {vrouw van Philips Dircksz} (1552 voor, 1572-05-19 na)Hogewoerd.036-038 (Waarboek-67 E-1571)
Elisabeth Jacobsdr {Buytewech} (1542 voor, 1606 na)Breestraat.143 (Volkstelling-1581,2)
Elisabeth Jacobsdr {dienstmeid} (1561 voor, 1581-09 na)dienstmeidHooglandsekerkgracht.007-011 (Volkstelling-1581,6)
Elisabeth Jacobsdr {moederoverste} (1533 voor, 1577-06-11 na)moederoversteStadsvrijdom.006 (Waarboek-67 F-1576)
Elisabeth Jansdr Buytewech (1581 voor, 1581-09 na)Hooglandsekerkgracht.043 (Volkstelling-1581,5)
Elisabeth Jansdr Grijp (1562-08-15 voor, 1582-08-15 na)Breestraat.117 (Waarboek-67 K-1582)
Elisabeth Jansdr van Endegeest (1537 voor, 1575-11-08 voor)Hooigracht.031.1 (Waarboek-67 H-1580)
Elisabeth Jansdr {dienstmeid} (1561-09 voor, 1581-09 na)dienstmeid /VlissingenNieuweRijn.025 (Volkstelling-1581,4)
Elisabeth Jansdr {Haarlemmerstraat144} (1583 circa, 1584-03-28 na)Haarlemmerstraat.144 (Kleine-Bewijzen-A)
Elisabeth Jansdr {Haarlemmerstraat} (1563 circa, 1576-09-26 na)Haarlemmerstraat.088-090 (Grote-Bewijzen-B)
Elisabeth Jansdr {van Langeraer} (1557 voor, 1577-10-23 na)Middelstegracht.004.1 (Waarboek-67 F-1576)
Elisabeth Jansdr {vrouw van Allert Blasiusz} (1509 voor, 1571-03-04 na)Uiterstegracht.027 (Waarboek-67 D-1567)
Elisabeth Jansdr {vrouw van Cornelis IJsbrantsz} (1544 voor, 1581-04-20 voor)Middelstegracht.029 (Volkstelling-1581)
Elisabeth Jansdr {vrouw van Cornelis Symonsz} (1561-09 voor, 1581-09 na)Nieuwstraat.013 (Volkstelling-1581,2)
Elisabeth Jansdr {vrouw van Garbrant Claesz} (1536 voor, 1576-04-18 voor)Koppenhinksteeg.005 (Waarboek-67 F-1576)
Elisabeth Jansdr {vrouw van Willem Adriaensz, Jan Jansz} (1561-09 voor, 1581-09 na) /OudewaterKetelboetersteeg.021 (Volkstelling-1581,2)
Elisabeth Joostendr {vrouw van Jan Gerritsz} (1561-09 voor, 1581-09 na)Langebrug.060.1 (Volkstelling-1581,2)
Elisabeth Louisdr Elsevier (Elzevier) (1582, 1655) /Leiden
Elisabeth Lourisdr {vrouw van Hendrick Reinoutsz} (1551 voor, 1571-07-24 voor)Noordeinde.032-034 (Waarboek-67 D-1567)
Elisabeth Maertensdr van Stopenburch (1594 circa, 1599-02-17 na)Vliet.005 (Grote-Bewijzen-C)
Elisabeth Meesdr {Fock} (1557 voor, 1570~1577)Hooigracht.070 (Voogdenboek-A)
Elisabeth Pietersdr Coedijck V (1564 circa, 1584 na)NieuweRijn.023 (Volkstelling-1581,5)
Elisabeth Pietersdr van Noorde (1562-08-15 voor, 1582-08-15 na)Middelweg.012 (Waarboek-67 L-1584)
Elisabeth Pietersdr {Hooigracht} (1572 circa, 1578-03-02 na)Hooigracht.054 (Waarboek-67 F-1576)
Elisabeth Pietersdr {Rapenburg} (1552 voor, 1572-04-28 voor)Rapenburg.095 (Waarboek-67 E-1571)
Elisabeth Pietersdr {Vismarkt} (1553 voor, 1573-10-05 na)Vismarkt.010 (Waarboek-67 E-1571)
Elisabeth Reiniersdr Brunt {vrouw van Sybrant Hendricksz} (1564 voor, 1584-06-29 na)jonkvrouwLangebrug.095-099 (Waarboek-67 L-1584)
Elisabeth Rembrantsdr {vrouw van Jan Ewoutsz} (1561-09 voor, 1581-09 na)Steenschuur.021.2 (Volkstelling-1581,2)
Elisabeth Reyersdr van Tol {van Brenen} (1556 voor, 1581 na) /LeidenSteenschuur.013 (Volkstelling-1581,2)
Elisabeth Rippertsdr {Hogewoerd} (1518 voor, 1567 na)Hogewoerd.030 (Waarboek-67 D-1567)
Elisabeth Stochius (1566 na, 1581 na)Pieterskerkgracht.011-013 (Volkstelling-1581,06)
Elisabeth Symonsdr {dienstmaagd} (1561-09 voor, 1581-09 na)dienstmaagd /HillegomSteenschuur.017 (Volkstelling-1581,7)
Elisabeth Symonsdr {Pieterskerkchoorsteeg} (1558 voor, 1578-05-23 voor)Pieterskerkchoorsteeg.007.2 (Waarboek-67 F-1576)
Elisabeth Symonsdr {vrouw van Anthonis Dircksz} (1547 voor, 1567-08-07 na)Rapenburg.090 (Waarboek-67 D-1567)
Elisabeth Tobiasdr Schaeck (1600 circa, 1602-07-17 na)OudeRijn.132 (Kleine-Bewijzen-A)
Elisabeth van Alckemade (1561-09 voor, 1581-09 na)Rapenburg.081-083 (Volkstelling-1581,02)
Elisabeth van Antwerpen {vrouw van Maerten Everardszoon} (1581 voor, 1581-09 voor) /Antwerpen (B)Steenschuur.022.09 (Volkstelling-1581)
Elisabeth van Bombergen (1541 voor, 1581 na)Nonnensteeg.016-020 (Volkstelling-1581,2)
Elisabeth van Cruybeec {dienstmaagd} (1561-09 voor, 1581-09 na)dienstmaagdBreestraat.055 (Volkstelling-1581,10)
Elisabeth van den Wijncker {FaliedeBegijnhof} (1561 voor, 1581-09 na) /Brussel (B)FaliedeBegijnhof.005 (Volkstelling-1581,2)
Elisabeth van der Hoef (1754 circa, 1844-10-15)
Elisabeth van Echteghom {dienstmaagd} (1561 voor, 1581-09 na)dienstmaagdRapenburg.055 (Volkstelling-1581,5)
Elisabeth van Hout (1554 circa, 1581~1587) /LeidenPlaatsteeg.000.12 (Volkstelling-1581,3)
Elisabeth van Renesse (1472 voor, 1536)
Elisabeth van Renesse van Wulven (1520 voor, 1541)
Elisabeth van Zuylen (Elisabeth van Zuylen van de Haer) (1545-11-13, 1624)Garenmarkt.000.07 (Volkstelling-1581,02)
Elisabeth Wenesale {van Hamme} (1561 voor, 1581-09 na) /Vlaanderen (B)Garenmarkt.010.1 (Volkstelling-1581,2)
Elisabeth Willemsdr {vrouw van Bouwen Cornelisz} (1551 voor, 1585-05-06 na)Hooglandsekerkgracht.012 (Vetus-1585)
Elisabeth Wybrandsdr Capiteyns {Steen} (1586 voor, 1606 na) /Leiden
Elisabeth {Breestraat} (1561-09 voor, 1581-09 na)Breestraat.127-129 (Volkstelling-1581,4)
Jan Lijsbeth Cornelisdr {van der Aer} (1519 voor, 1539-08-23 voor)Nieuwstraat.036 (Grote-Bewijzen-B)
Jan Lysbeth Abrahamsdr van Velde (1554 circa, 1583 na)Steenschuur.022.04 (Volkstelling-1581,3)
Jan Lysbeth Claesdr van Swanenburg {van Dam} (1545 circa, 1581~1585) /LeidenNieuweRijn.011 (Volkstelling-1581,2)
Jan Lysbeth Fransdr van Dusseldorp (1581 voor, 1581-09 na)OudeRijn.002-016 (Volkstelling-1581,7)
Jan Lysbeth Pietersdr {vrouw van Jacob Gerritsz, van Egmont} (1510 voor, 1560-02-03 na)Breestraat.053 (GedwongenLening-1572)
Lysbeth Adriaensdr Berchey {vrouw van Aelbrecht Willemsz, Claes Jacobsz} (1538 voor, 1606 na)uitdraagsterBreestraat.139 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Adriaensdr de Vrije (1527 voor, 1547-08-17 na)Warmoesmarkt.014-015 (Grote-Bewijzen-B)
Lysbeth Adriaensdr {dienstmaagd-Weddesteeg} (1561 voor, 1581-09 na)dienstmaagdWeddesteeg.023-027 (Volkstelling-1581,8)
Lysbeth Adriaensdr {dienstmaagd} (1561-09 voor, 1581-09 na)dienstmaagdMiddelstegracht.137-139 (Volkstelling-1581,6)
Lysbeth Adriaensdr {dienstmeid} (1561-09 voor, 1581-09 na)dienstmeid /NoordwijkNieuweRijn.005-006 (Volkstelling-1581,3)
Lysbeth Adriaensdr {faliemaakster} (1541 voor, 1581 na)faliemaaksterDiefsteeg.006.2 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Adriaensdr {Haarlemmerstraat} (1580 circa, 1587 na)Haarlemmerstraat.256 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth Adriaensdr {Hogewoerd} (1544 voor, 1564-11-10 na)Hogewoerd.031 (Grote-Bewijzen-B)
Lysbeth Adriaensdr {Langebrug} (1580 voor, 1581-09 na)Langebrug.039 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Adriaensdr {SintJorissteeg} (1581 voor, 1581-09 na)SintJorissteeg.016 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth Adriaensdr {spinster} (1561 voor, 1581 na)spinsterLobbesteeg.000.3 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Adriaensdr {Vougen} (1561 voor, 1581-09 na)JanVossensteeg.039 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Adriaensdr {vrouw van Adriaen Cornelisz} (1560 voor, 1580-05-02 na)5eBinnenvestgracht.000.12 (Waarboek-67 H-1580)
Lysbeth Adriaensdr {vrouw van Andries Huigenz} (1537 voor, 1581 na)Haarlemmerstraat.136 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Adriaensdr {vrouw van Barent Jansz} (1561 voor, 1606 na)molenaarKaiserstraat.025 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Adriaensdr {vrouw van IJsbrant Pietersz} (1561 voor, 1581-09 na) /LeidenSionsteeg.004 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Adriaensdr {vrouw van Jacob Jansz} (1573 voor, 1606 na)Ketelboetersteeg.017.3 (Oud-belastingboek-1601)
Lysbeth Adriaensdr {vrouw van Jan Barentsz} (1555 voor, 1581-09 na)hoedenmaaksterNieuweRijn.037 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Adriaensdr {vrouw van Lucas} (1561 voor, 1581-09 na)VanDerWerffstraat.050-054 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Adriaensdr {vrouw van Pieter Florisz} (1558 voor, 1581-09 na)Nieuwsteeg.027 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Aelbrechtsdr {Patmoes} (1545 voor, 1565-05-10 na)VanDerWerffstraat.098.3 (Waarboek-67 C-1563)
Lysbeth Aelwijnsdr {Paedts} (1520 voor, 1540 na)Steenschuur.023.02 (Testament-A1)
Lysbeth Allertsdr {Garenmarkt} (1581 voor, 1581-09 na)Garenmarkt.000.05 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth Andriesdr {Middelstegracht} (1581 voor, 1581-09 na)Middelstegracht.004.1 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth Andriesdr {vrouw van Dirck Claesz} (1562 circa, 1581 na) /LeidenNieuweRijn.012 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Andriesdr {vrouw van Frans Gerritsz} (1556 voor, 1576-05-24 na)Uiterstegracht.111-115 (Waarboek-67 F-1576)
Lysbeth Andriesdr {vrouw van Gijsbrecht Cornelisz} (1561-09 voor, 1581-09 na) /GoudaRapenburg.119 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Andriesdr {vrouw van Jan Philipsz} (1561 voor, 1581-09 na) /Luik (B)Middelstegracht.145 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Anthonisdr {vrouw van Jan Jacobsz} (1543 voor, 1581-09 na)Doezastraat.001.03 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Anthonisdr {vrouw van Jan Jorisz} (1551 voor, 1581-09 na) /LeidenNieuweRijn.081 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Arentsdr de Graeff (1581 voor, 1581-09 na)Pieterskerkchoorsteeg.019 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth Arentsdr {Brandt, Cornelis Jan Fransz} (1523 voor, 1582 na)Hooigracht.101 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Arentsdr {de oude, vrouw van Louris Willemsz, Claes Adriaensz} (1529 voor, 1581 na)OudeRijn.034 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Arentsdr {FalideBegijnhof} (1561 voor, 1581 na)FaliedeBegijnhof.028 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Arentsdr {ongehuwd} (1561 voor, 1581-09 na) /GroningenVrouwenkerkkoorstraat.005-011 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Arentsdr {spinster} (1561 voor, 1581 na)spinsterBarbarasteeg.011 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Arentsdr {vroedvrouw, de jonge, vrouw van Willem Hillebrantsz} (1546~1549, 1596 na)vroedvrouwOudeRijn.057 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Augustijnsdr de Winter {Beuse, de Haen} (1563 circa, 1591 na)Middelstegracht.012-014 (Volkstelling-1581,6)
Lysbeth Barentsdr {Haarlemmerstraat} (1581 voor, 1581-09 na)Haarlemmerstraat.106 (Volkstelling-1581,5)
Lysbeth Barentsdr {ongehuwd} (1561 voor, 1581-09 na) /Antwerpen (B)Caeciliastraat.022.4 (Volkstelling-1581,12)
Lysbeth Barentsdr {van Stolwijck} (1560 voor, 1601 na) /LeidenBreestraat.104 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Bouwensdr {vrouw van Jacob Symonsz} (1561 voor, 1586 na) /RijnsburgDolhuissteeg.018 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Bruinendr {Pieterskerkhof} (1538 voor, 1558-07-27 na)Pieterskerkhof.004 (Waarboek-67 E-1571)
Lysbeth Bruinendr {vrouw van Adriaen Cornelisz} (1538 voor, 1558-07-27 na)Haarlemmerstraat.256 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Claesdr Buyck (1581 voor, 1581-09 na)Steenschuur.022.05 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth Claesdr {bagijn} (1561 voor, 1581 na)bagijnFaliedeBegijnhof.030 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Claesdr {Haarlemmerstraat} (1553 voor, 1606 na)Lobbesteeg.000.5 (Vetus-1585)
Lysbeth Claesdr {kaaskoper} (blinde Lysbeth) (1538 voor, 1561-03-18 na)kaaskoper /HaarlemWolsteeg.003 (TiendePenning-1557)
Lysbeth Claesdr {Mirakelsteeg} (1561 voor, 1581 na)Mirakelsteeg.015-017 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Claesdr {moederoverste} (1549 voor, 1581-09 na)moederoversteCaeciliastraat.002-010 (Volkstelling-1581,06)
Lysbeth Claesdr {van Noorde} (1549 circa, 1602-10-23)Donkersteeg.010 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Claesdr {vrouw van Aelbrecht Pietersz} (1557 voor, 1588 na)Botermarkt.015.1 (Volkstelling-1581,3)
Lysbeth Claesdr {vrouw van Cornelis Oliviersz} (1561 voor, 1606 na)Levendaal.059-061 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Claesdr {vrouw van Jacob Clementsz} (1541 voor, 1574-08-07 na)Uiterstegracht.119-123 (TiendePenning-1561)
Lysbeth Claesdr {vrouw van Jan Daniëlsz} (1561 voor, 1581-09 na) /LeidenVrouwenkerkkoorstraat.019 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Claesdr {vrouw van Joris Yemansz} (1559 voor, 1581 na)Rapenburg.112 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Claesdr {vrouw van Maerten Jansz} (1541 voor, 1571 na)Breestraat.012 (TiendePenning-1561)
Lysbeth Claesdr {vrouw van Pieter Willemsz} (1538 voor, 1561 na)Breestraat.028 (TiendePenning-1557)
Lysbeth Claesdr {weduwe NN} (1561 voor, 1581 na)Krauwelsteeg.000.12 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Claesdr {wees} (1566 circa, 1582 na)Breestraat.016-018 (Volkstelling-1581,42)
Lysbeth Clementsdr {spinster} (1561 voor, 1581 na)spinsterMiddelstegracht.123 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Cornelis Pietersdr {van Noorde} (1522 voor, 1550 circa)Breestraat.117 (Huwelijksevw-B1)
Lysbeth Cornelisdr Bontecraey (1581 voor, 1581-09 na)Steenschuur.018 (Volkstelling-1581,7)
Lysbeth Cornelisdr de Jonghe van Muyden (1561 voor, 1581-09 na)Papengracht.017-021 (Volkstelling-1581,9)
Lysbeth Cornelisdr Oliekruik (1581 voor, 1581-09 na)Haarlemmerstraat.042-044 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth Cornelisdr van der Maes (1564 circa, 1575-03-24 na)Haarlemmerstraat.122-126 (Waarboek-67 G-1578)
Lysbeth Cornelisdr van Veen (1554 voor, 1584 na) /LeidenOudeRijn.090-102 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Cornelisdr Verdonck (1567 circa, 1573-06-10 na)Rapenburg.126 (Grote-Bewijzen-B)
Lysbeth Cornelisdr Vinck {van Zuytbrouck} (1546 voor, 1581 na) /LeidenWarmoesmarkt.022 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Cornelisdr Wittebol {de jonge} (1581 voor, 1581-09 na)Levendaal.022 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth Cornelisdr Wittebol {de oude} (1581 voor, 1581-09 na)Levendaal.022 (Volkstelling-1581,3)
Lysbeth Cornelisdr {dienstmaagd} (1561 voor, 1581-09 na)dienstmaagd /AmsterdamHaarlemmerstraat.046 (Volkstelling-1581,9)
Lysbeth Cornelisdr {FalideBegijnhof} (1561 voor, 1581 na)FaliedeBegijnhof.035 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Cornelisdr {Haarlemmerstraat} (1574 circa, 1581-09 na)Haarlemmerstraat.065-067 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth Cornelisdr {Hogewoerd} (1581 voor, 1581-09 na)Hogewoerd.030 (Volkstelling-1581,14)
Lysbeth Cornelisdr {NieuweRijn} (1581 voor, 1581-09 na)NieuweRijn.093.1 (Volkstelling-1581,3)
Lysbeth Cornelisdr {ongehuwd1} (1561 voor, 1581-09 na) /LeidenCaeciliastraat.002-010 (Volkstelling-1581,10)
Lysbeth Cornelisdr {ongehuwd2} (1561 voor, 1581-09 na) /LeidenCaeciliastraat.002-010 (Volkstelling-1581,21)
Lysbeth Cornelisdr {ongehuwd} (1563 voor, 1583-06-11 na)Molensteeg.001 (Waarboek-67 K-1582)
Lysbeth Cornelisdr {StilleRijn} (1561-09 voor, 1581-09 na)StilleRijn.014.1 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth Cornelisdr {Tol} (1554 voor, 1585~1601)Hooigracht.081 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Cornelisdr {Uiterstegracht} (1581 voor, 1581-09 na)Uiterstegracht.103-105 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth Cornelisdr {vrouw van Adriaen Adriaensz} (1561 voor, 1601 na)Levendaal.054 (Volkstelling-1581,3)
Lysbeth Cornelisdr {vrouw van Arent, Jacob Gerritsz} (1560 voor, 1581-09 na)Haarlemmerstraat.141 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Cornelisdr {vrouw van Claes Jacobsz} (1561 voor, 1581-09 na) /LeidenHaarlemmerstraat.050 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Cornelisdr {vrouw van Cornelis Willemsz} (1561-09 voor, 1581-09 na) /RijnsburgBreestraat.047 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Cornelisdr {vrouw van Gerrit Maertensz} (1556 voor, 1581-06-17 na) /LeidenHaarlemmerstraat.036 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Cornelisdr {vrouw van Outgaert Dircksz, Hieck} (1561 voor, 1603 na)Hooigracht.102-104 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Cornelisdr {vrouw van Pouwels Willemsz} (1561 voor, 1581-09 na)Houtstraat.003 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Cornelisdr {vrouw van Symon Jacobsz} (1561 voor, 1581-09 na)Haarlemmerstraat.105 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Cornelisdr {vrouw van Wigger Cornelisz} (1542 voor, 1574 na)Caeciliastraat.018.2 (Volkstelling-1574)
Lysbeth Cornelisdr {Vrouwenkerksteeg} (1581 voor, 1581-09 na)Vrouwenkerksteeg.004 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth Cornelisdr {Vrouwensteeg} (1541 voor, 1580-03-24 na)Vrouwensteeg.006 (TiendePenning-1561)
Lysbeth Dammasdr {Uiterstegracht} (1581 voor, 1581-09 na)Uiterstegracht.048-052 (Volkstelling-1581,5)
Lysbeth Dammasdr {van Endegeest} (1561-09 voor, 1581-09 na)Breestraat.059 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Dammasdr {vrouw van Thomas Adriaensz} (1561-09 voor, 1581-09 na)Botermarkt.024 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Daniëlsdr {Catharina gasthuis} (1561 voor, 1581-09 na) /AarlanderveenBreestraat.062-066 (Volkstelling-1581,066)
Lysbeth Davidsdr van Dulmanhorst (Dulmenhorst) (1560 na, 1581 na)Breestraat.100 (Volkstelling-1581,3)
Lysbeth Davidsdr {Mirakelsteeg} (1552 voor, 1606 na)Mirakelsteeg.000.3 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Dircksdr den Oosterling (1553 circa, 1603-10-24) /LeidenRapenburg.124.1 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Dircksdr Stedehouders (1527 voor, 1561~1563)MooiJapiksteeg.003 (TiendePenning-1557)
Lysbeth Dircksdr {dienstmaagd} (1561 voor, 1581-09 na)dienstmaagd /WoerdenHaarlemmerstraat.159-163 (Volkstelling-1581,7)
Lysbeth Dircksdr {Hogewoerd} (1581 voor, 1581-09 na)Hogewoerd.075 (Volkstelling-1581,5)
Lysbeth Dircksdr {Middelstegracht} (1581 voor, 1581-09 na)Middelstegracht.137-139 (Volkstelling-1581,5)
Lysbeth Dircksdr {Quant} (1543 voor, 1581-09 na)Rapenburg.110 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Dircksdr {van Gameren} (1529 voor, 1581 na)Haarlemmerstraat.048 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Dircksdr {vrouw van Egbert Adriaensz} (1538 voor, 1562-12-23 na)Steenschuur.019 (TiendePenning-1557)
Lysbeth Dircksdr {vrouw van Hans de wijnverlater} (1538 voor, 1585 na)Langebrug.056.1 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Dircksdr {vrouw van Pieter Dircksz} (1556 voor, 1581-09 na) /KatwijkDolhuissteeg.018 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Dircksdr {vrouw van Quirijn Jansz} (1561 voor, 1606 na)Bakkersteeg.015 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Dircksdr {vrouw van Rippert Gerritsz} (1535 voor, 1555-07-27 voor)SintJacobsgracht.000.23 (Inbrengboek-1540-1559)
Lysbeth Dircksdr {vrouw van Willem Claes Dammasz} (1561 voor, 1583 na)OudeRijn.083-087 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Dircksdr {Vrouwensteeg} (1581 voor, 1581-09 na)Vrouwensteeg.007 (Volkstelling-1581,8)
Lysbeth Engelsdr {LangeMare} (1561-09 voor, 1581-09 na) /BentsnickLangeMare.060 (Volkstelling-1581,6)
Lysbeth Evertsdr {vrouw van Jacob Hendricksz} (1541-12 voor, 1561-12 na)JanVossensteeg.041-045 (TiendePenning-1561)
Lysbeth Ewoutsdr {vrouw van Aelbrecht Pietersz} (1538 voor, 1565-07-11 na)Middelstegracht.019 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Ewoutsdr {Watersteeg} (1547 voor, 1567-02-20 na)Watersteeg.000.4 (Waarboek-67 C-1563)
Lysbeth Florisdr van Stopenburch (1581 voor, 1581-09 na)LangeMare.031-037 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth Florisdr {Rapenburg} (1548 voor, 1568-02-22 na)Rapenburg.135.4 (Grote-Bewijzen-B)
Lysbeth Florisdr {van Hondegem} (1561 voor, 1581-09 na)Kolfmakersteeg.016 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Florisdr {vrouw van Jacob Bartholomeusz} (1543 voor, 1563-04-22 na) /Alphen aan den RijnOudeRijn.140-142 (Huwelijksevw-B2)
Lysbeth Françoisdr de Hegere (1581 voor, 1581-09 na)Hogewoerd.003 (Volkstelling-1581,3)
Lysbeth Françoisdr Persijn (1581 voor, 1581-09 na)Nonnensteeg.016-020 (Volkstelling-1581,6)
Lysbeth Fransdr {Post} (1555 circa, 1581 na) /LeidenNieuwstraat.010 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Fransdr {Schout} (1561 voor, 1581-09 na)Molensteeg.004-006 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Fransdr {SintJacobsgracht} (1534 voor, 1535-12-17 na)SintJacobsgracht.000.10 (Grote-Bewijzen-B)
Lysbeth Fransdr {vrouw van Cornelis Aelbrechtsz} (1561 voor, 1581-09 na)Steenschuur.020.1 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Fransdr {vrouw van Cors Hendricksz} (1561-09 voor, 1581-09 na)Rapenburg.129 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Fredericksdr {Nieuwsteeg} (1565 voor, 1597 voor)Nieuwsteeg.018.4 (Stratenboek-07)
Lysbeth Fredericksdr {Uytenhage} (1557-11-02 voor, 1577-11-02 na)Pieterskerkgracht.007 (Waarboek-67 F-1576)
Lysbeth Gerrit Ewoutsdr van Dam (1490 voor, 1510-09-02 na)Raamlanden.002 (Grote-Bewijzen-B)
Lysbeth Gerritsdr Buytewech (1552 voor, 1581 na)Breestraat.125 (Volkstelling-1581,3)
Lysbeth Gerritsdr Verbat (1561 voor, 1587 na) /LeiderdorpKorevaarstraat.018-020 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Gerritsdr {den Binck} (1561 voor, 1581~1601)OudeRijn.026 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Gerritsdr {Koenesteeg} (1581 voor, 1581-09 na)Koenesteeg.016 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth Gerritsdr {Uiterstegracht120-130} (1581 voor, 1581-09 na)Uiterstegracht.120-130 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Gerritsdr {van Boschuysen} (1561 voor, 1581-09 na) /LeerdamPieterskerkgracht.005.2 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Gerritsdr {vrouw van Arent Jansz} (1514 voor, 1534-04-01 voor)Hooigracht.113 (Grote-Bewijzen-B)
Lysbeth Gerritsdr {vrouw van Huig Claesz} (1551 voor, 1581 na) /Breda (?)Groenhazengracht.012-014 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Gerritsdr {vrouw van Wigger Joostenz} (1500 voor, 1562 na)Langebrug.071-077 (TiendePenning-1543)
Lysbeth Gerritsdr {vrouw van Willem Adriaensz} (1561 voor, 1581-09 na)OudeRijn.046-050 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Gerritsdr {vrouw van Willem Lubbrantsz} (1561 voor, 1581-09 na)Uiterstegracht.120-130 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Gijsbrechtsdr {bagijn} (1561 voor, 1601 na)bagijnFaliedeBegijnhof.026 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Gijsbrechtsdr {Breestraat} (1581 voor, 1581-09 na)Breestraat.044 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Gijsbrechtsdr {Copal, vrouw van Pieter Jansz} (1560 voor, 1581-09 na)Maarsmansteeg.001-003 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Gijsbrechtsdr {vrouw van Cornelis Symonsz} (1561 voor, 1581-09 na) /LeidenUiterstegracht.096 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Gijsbrechtsdr {vrouw van Dirck Willemsz} (1561 voor, 1581 na) /LeidenCaeciliastraat.018.5 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Gommersdr van Boschuysen {vrouw van Jacob Jansz, van Brouchoven} (Bosschuijzen, Boshuijzen) (1540 circa, 1615)Breestraat.031 (Volkstelling-1581,02)
Lysbeth Gommersdr {Haarlemmerstraat} (1581 voor, 1581-09 na)Haarlemmerstraat.053 (Volkstelling-1581,07)
Lysbeth Hansdr Beeck (1581 voor, 1581-09 na)kapitein (leger)Noordeinde.041 (Volkstelling-1581,6)
Lysbeth Harmensdr {koopvrouw} (1558 voor, 1585 na)koopvrouwClarensteeg.043 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Harmensdr {van Rijn} (Roelendr) (1530 circa, 1581~1599)molenaar /Delft?Weddesteeg.023-027 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Harmensdr {vrouw van Pieter Stoffelsz} (1561 voor, 1581-09 na) /LeeuwardenMirakelsteeg.026-028 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Harmensdr {vrouw van Symon Dominicusz} (1561 voor, 1581 na) /LeidenCaeciliastraat.002-010 (Volkstelling-1581,01)
Lysbeth Havicksdr {vrouw van Hendrick Jacobsz} (1545 voor, 1565 na)Sliksteeg.003 (Waarboek-67 C-1563)
Lysbeth Hendricksdr Breetvelt (1581 voor, 1581-09 na)Uiterstegracht.034 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth Hendricksdr Cannengys (1581 voor, 1581-09 na)Maarsmansteeg.021 (Volkstelling-1581,5)
Lysbeth Hendricksdr van Doesburch (1545 voor, 1545-02-03 na)Levendaal.023 (Grote-Bewijzen-B)
Lysbeth Hendricksdr {Hogewoerd} (1577 circa, 1581-09 na)Hogewoerd.026 (Volkstelling-1581,6)
Lysbeth Hendricksdr {Langebrug} (1561 voor, 1581-09 na)Langebrug.049 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Hendricksdr {Molensteeg} (1554 voor, 1574-03-10 voor)Molensteeg.002.3 (Waarboek-67 E-1571)
Lysbeth Hendricksdr {OudeRijn} (1581 voor, 1581-09 na)OudeRijn.062-064 (Volkstelling-1581,7)
Lysbeth Hendricksdr {vrouw van Adriaen Pietersz} (1538 voor, 1585 na) /LeidenBoommarkt.014.3 (Volkstelling-1581,01)
Lysbeth Hendricksdr {vrouw van Claes} (1561 voor, 1581-09 na)Barbarasteeg.014 (Volkstelling-1581,3)
Lysbeth Hendricksdr {vrouw van Cornelis Arentsz} (1541 voor, 1566-03-07 na)Bakkersteeg.015 (TiendePenning-1561)
Lysbeth Hendricksdr {vrouw van Pieter Adriaensz} (1554 voor, 1585 na) /LeidenKaiserstraat.026-030 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Huibrechtsdr {Breestraat} (1561-09 voor, 1581-09 na)Breestraat.070.2-072 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth Huigendr van Vlottenburgh (1500 circa, 1522 na)
Lysbeth Huigendr {Haarlemmerstraat} (1561 voor, 1581 na)Haarlemmerstraat.071.1 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Huigendr {Rapenburg} (1560 voor, 1580-10-24 na)Rapenburg.028.6 (Waarboek-67 H-1580)
Lysbeth IJsbrantsdr {vrouw van Cornelis Adriaensz} (1548-12-21 voor, 1568-12-21 na)NieuweRijn.001 (Waarboek-67 E-1571)
Lysbeth Isaacsdr van Swanenburg (1574 circa, 1581 na) /LeidenNieuweRijn.045 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth Jacobsdr Bam (1561 voor, 1581 na)Steenschuur.020.5 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Jacobsdr Bies (1581 voor, 1581-09 na)Breestraat.079 (Volkstelling-1581,7)
Lysbeth Jacobsdr de Vrije {vrouw van Hendrick Dircksz} (1564 circa, 1606 na)Middelstegracht.073-075 (Volkstelling-1581,5)
Lysbeth Jacobsdr Does {vrouw van Jan Woutersz} (1546 voor, 1578-01-20 na)Rapenburg.099 (Waarboek-67 H-1580)
Lysbeth Jacobsdr van der Bouchorst (1561-09 voor, 1581-09 na)Hoogstraat.001 (Volkstelling-1581,5)
Lysbeth Jacobsdr van Leeuwen (1561-09 voor, 1606 na)5eBinnenvestgracht.000.14 (Volkstelling-1581,3)
Lysbeth Jacobsdr van Noorde (Noirde) (1416 voor, 1416 na)
Lysbeth Jacobsdr {biertapper} (1541 voor, 1585 na)biertapperKolfmakersteeg.011 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Jacobsdr {Cock} (1538 voor, 1558-09-06 na)Breestraat.126 (TiendePenning-1561)
Lysbeth Jacobsdr {de Munt} (1542 voor, 1581 na)Apothekersdijk.032 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Jacobsdr {dienstmaagd} (1561 voor, 1581-09 na)dienstmaagdPieterskerkgracht.014-016 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth Jacobsdr {dienstmeid} (1562 circa, 1591 na)dienstmeidBreestraat.086 (Volkstelling-1581,6)
Lysbeth Jacobsdr {Middelstegracht} (1561 voor, 1581-09 na)Middelstegracht.123 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Jacobsdr {OudeRijn} (1581 voor, 1581-09 na)OudeRijn.055 (Volkstelling-1581,09)
Lysbeth Jacobsdr {steenplaatser} (1561 voor, 1581 na)steenplaatserBreestraat.004 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Jacobsdr {Uiterstegracht} (1581 voor, 1581-09 na)Uiterstegracht.054.2 (Volkstelling-1581,3)
Lysbeth Jacobsdr {van Tol} (1520 voor, 1540-08-16 na)NieuweRijn.059 (Huwelijksevw-B1)
Lysbeth Jacobsdr {van Zantfoort} (1561-09 voor, 1581-09 na)Aalmarkt.026.2 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Jacobsdr {Verdonck, Hendrick Jansz} (1541-12 voor, 1561-12 na)LangeMare.090 (TiendePenning-1561)
Lysbeth Jacobsdr {vrouw van Adriaen Adriaensz} (1561 voor, 1581-09 na)Vliet.026.2 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Jacobsdr {vrouw van Jacob Huibrechtsz} (1543-04-28 voor, 1563-04-28 na)Hooglandsekerkgracht.012 (Waarboek-67 D-1567)
Lysbeth Jacobsdr {vrouw van Quirijn Jansz} (1558-08-12 voor, 1578-08-12 na)Middelstegracht.030-032 (Waarboek-67 G-1578)
Lysbeth Jansdr de Haes (1525-10-06 voor, 1545-10-06 na)Hooglandsekerkgracht.001-003 (Grote-Bewijzen-B)
Lysbeth Jansdr Frick (1581 voor, 1581-09 na)OudeRijn.052 (Volkstelling-1581,6)
Lysbeth Jansdr Paedts (1541 voor, 1541-07-12 na)Steenschuur.023.02 (Testament-A1)
Lysbeth Jansdr Smaling {vrouw van Govert Jacobsz} (1507 voor, 1527-07-23 na)Hogewoerd.035 (Grote-Bewijzen-B)
Lysbeth Jansdr van Binchorst (1581 voor, 1581-09 na)Haarlemmerstraat.060 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth Jansdr van Boschuysen (1581 voor, 1581-09 na)Pieterskerkgracht.005.2 (Volkstelling-1581,5)
Lysbeth Jansdr van der Graft (1580 circa, 1587 na)Haarlemmerstraat.032-034 (Volkstelling-1581,5)
Lysbeth Jansdr van Loenen {dienstmaagd} (1561-09 voor, 1581-09 na)dienstmaagdKaiserstraat.001 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth Jansdr van Rossum (1556 voor, 1583 na)Maarsmansteeg.015 (Volkstelling-1581,6)
Lysbeth Jansdr van Rossum {de oude} (1524 voor, 1544-10-15 na)Haarlemmerstraat.106 (Grote-Bewijzen-B)
Lysbeth Jansdr van Sluytenburch (1581 voor, 1581-09 na)Aalmarkt.012-013 (Volkstelling-1581,7)
Lysbeth Jansdr van Vliet {vrouw van Jan Joppenz} (1561 voor, 1581~1584)Haarlemmerstraat.144 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Jansdr {5eBinnenvestgracht0.32} (1581 voor, 1581-09 na)5eBinnenvestgracht.000.32 (Volkstelling-1581,3)
Lysbeth Jansdr {5eBinnenvestgracht} (1581 voor, 1581-09 na)5eBinnenvestgracht.000.20 (Volkstelling-1581,5)
Lysbeth Jansdr {dienstmaagd} (1561 voor, 1581-09 na)dienstmaagdRapenburg.059-061.1 (Volkstelling-1581,5)
Lysbeth Jansdr {Groenesteeg} (1568 circa, 1585 na)Groenesteeg.032 (Volkstelling-1581,3)
Lysbeth Jansdr {Haarlemmerstraat37} (1568 voor, 1581-09 na)Apothekersdijk.021.1 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth Jansdr {Haarlemmerstraat40} (1561 voor, 1581-09 na)Haarlemmerstraat.040 (Volkstelling-1581,5)
Lysbeth Jansdr {Haarlemmerstraat} (1561 voor, 1581-09 na)Haarlemmerstraat.079 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Jansdr {Houtstraat} (1581 voor, 1581-09 na)Houtstraat.000.18 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth Jansdr {Nieuwsteeg} (1579 voor, 1581 na)Nieuwsteeg.018.1 (Volkstelling-1581,3)
Lysbeth Jansdr {Pieterskerkchoorsteeg} (1581 voor, 1581-09 na)Pieterskerkchoorsteeg.001 (Volkstelling-1581,5)
Lysbeth Jansdr {Rapenburg} (1561 voor, 1581-09 na)Doelengracht.012 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Jansdr {Schaeck} (1559 voor, 1581 na) /Luik (B)Hogewoerd.050 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Jansdr {Spiegel} (1565, 1575 na)Vismarkt.007 (Waarboek-67 E-1571)
Lysbeth Jansdr {spinster} (1561 voor, 1581 na)spinsterHogewoerd.035 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Jansdr {Uiterstegracht104} (1581 voor, 1581-09 na)Uiterstegracht.104 (Volkstelling-1581,6)
Lysbeth Jansdr {Uiterstegracht} (1581 voor, 1581-09 na)Uiterstegracht.120-130 (Volkstelling-1581,6)
Lysbeth Jansdr {van Egmont} (1492 voor, 1543 na)SintJacobsgracht.000.20 (Grote-Bewijzen-B)
Lysbeth Jansdr {van Haeften van Haeften} (1561 voor, 1581 na)Vrouwenkerkkoorstraat.005-011 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Jansdr {Verdonck} (1525 voor, 1545-08-12 voor)LangeMare.090 (Grote-Bewijzen-B)
Lysbeth Jansdr {vrouw van Adriaen Ponsz} (1561-09 voor, 1581-09 na)Apothekersdijk.012 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Jansdr {vrouw van Andries Boelensz} (1561-09 voor, 1581-09 na)Steenschuur.023.01 (Volkstelling-1581,3)
Lysbeth Jansdr {vrouw van Claes Dircksz} (1559-01-15 voor, 1579-01-15 na)Middelstegracht.016 (Waarboek-67 G-1578)
Lysbeth Jansdr {vrouw van Cornelis Bouwensz} (1546 voor, 1566-12-23 na)OudeRijn.112 (Waarboek-67 C-1563)
Lysbeth Jansdr {vrouw van Cornelis Jansz} (1561 voor, 1581-09 na)Paradijssteeg.004-006 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Jansdr {vrouw van Cornelis Joostenz, Claes Willemsz} (1559 voor, 1583 na) /LeidenSionsteeg.004 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Jansdr {vrouw van Cornelis Matthijsz} (1561 voor, 1581-09 na)Noordeinde.053 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Jansdr {vrouw van Frans Lourisz, Frederick Cornelisz} (1556 voor, 1606~1609) /LeidenKoppenhinksteeg.000.01 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Jansdr {vrouw van Jacob Philipsz} (1541 voor, 1568 na)Uiterstegracht.087 (Waarboek-67 A-1560)
Lysbeth Jansdr {vrouw van Jan Adriaensz} (1561 voor, 1581-09 na)Levendaal.064 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Jansdr {vrouw van Jan Cornelisz} (1561 voor, 1581-09 na)Groenesteeg.005.1 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Jansdr {vrouw van Jan Ewoutsz} (1561 voor, 1581-09 na) /ZoeterwoudeDoezastraat.001.15 (Volkstelling-1581,3)
Lysbeth Jansdr {vrouw van Jan Jacobsz} (1541 voor, 1576-02-28 na)Caeciliastraat.002-010 (Volkstelling-1581,28)
Lysbeth Jansdr {vrouw van Jan Pietersz, Jacob Arysz} (1561 voor, 1581-09 na) /De KaagOudeRijn.083-087 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Jansdr {vrouw van Lambrecht Dammasz} (1559 voor, 1581-09 na)Watersteeg.000.1 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Jansdr {vrouw van Louris Jorisz} (1561 voor, 1581-09 na)Groenesteeg.018 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Jansdr {vrouw van Pieter Dircksz} (1560-05-28 voor, 1580-05-28 na)Caeciliastraat.018.2 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Jansdr {vrouw van Pieter Gerritsz} (1561 voor, 1581-09 na) /LeimuidenUiterstegracht.031 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Jansdr {wasvrouw} (1561 voor, 1581 na)wasvrouwOudeRijn.030-032 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Jaspersdr {vrouw van Hillebrant Godschalcksz} (1559 voor, 1579-06-05 voor)Breestraat.159 (Waarboek-67 G-1578)
Lysbeth Joostendr Harthals (1581 voor, 1601 na) /Leuven (B)Breestraat.041 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth Joostendr {vrouw van Dirck Adriaensz} (1543 voor, 1563-12-03 na)Haarlemmerstraat.156 (Waarboek-67 J-1581)
Lysbeth Jorisdr {bagijn} (1561 voor, 1606 na)bagijnFaliedeBegijnhof.008 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Jorisdr {Mirakelsteeg} (1561 voor, 1581-09 na)Mirakelsteeg.003-013 (Volkstelling-1581,3)
Lysbeth Lourisdr {Hooigracht} (1581 voor, 1581-09 na)Hooigracht.089 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth Loysdr {dienstmeid} (1561 voor, 1581-09 na)dienstmeidMandenmakerssteeg.000.4 (Volkstelling-1581,3)
Lysbeth Lucasdr {krankzinnige} (1561 voor, 1581-09 na) /Bergen HenegouwenDolhuissteeg.018 (Volkstelling-1581,08)
Lysbeth Maertensdr {vrouw van Dirck Gerritsz} (1561 voor, 1581-09 na)Haarlemmerstraat.102 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Mattheusdr {Haarlemmerstraat} (1572 circa, 1581-09 na)Haarlemmerstraat.208 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth Matthijsdr {vrouw van Pieter Huigenz, Cornelis Jansz} (1523 voor, 1561~1562)NieuweRijn.023 (Waarboek-67 B-1562)
Lysbeth Meesdr {vrouw van Jan Cornelisz} (1554 voor, 1585 na)Raamsteeg.000.08 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Meesdr {vrouw van Sybrant Claesz} (1558 voor, 1578-07-20 na)Vismarkt.005 (Waarboek-67 G-1578)
Lysbeth Meltensdr {bewaarster} (1561 voor, 1581 na)bewaarsterUiterstegracht.120-130 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Meynaertsdr {molenaarsvrouw} (1548 voor, 1581 na)Kaiserstraat.027 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Michielsdr {vrouw van Cornelis Jansz} (1561-09 voor, 1581-09 na)Breestraat.002 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Michielsdr {vrouw van Jacob Fransz, Doncker} (1548 voor, 1582 na)Mirakelsteeg.034-040 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Mourijnsdr {vrouw van Pieter Michielsz} (1561 voor, 1581 na)Diefsteeg.012 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Ockersdr {OudeRijn} (1581 voor, 1581-09 na)OudeRijn.083-087 (Volkstelling-1581,3)
Lysbeth Oliviersdr {vrouw van Adriaen Cornelisz} (1561 voor, 1581-09 na)Middelstegracht.030-032 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Ollenaer {de Roy} (1561 voor, 1581-09 na) /Brussel (B)Caeciliastraat.022.4 (Volkstelling-1581,09)
Lysbeth Philipsdr {ongehuwd} (1561 voor, 1581 na)Doelengracht.000.1 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Pieter Jaspersdr (1511-04-04, 1592-03-16)
Lysbeth Pietersdr Hoflant (1554 voor, 1574-09-30 na)Korevaarstraat.032-036 (Waarboek-67 E-1571)
Lysbeth Pietersdr Schaeck (1581 voor, 1581-09 na) /LeidenHooigracht.087 (Volkstelling-1581,5)
Lysbeth Pietersdr Schout (1581 voor, 1581-09 na)Molensteeg.004-006 (Volkstelling-1581,3)
Lysbeth Pietersdr van der Aer (1581 voor, 1581-09 na)Caeciliastraat.018.4 (Volkstelling-1581,6)
Lysbeth Pietersdr van der Werff (1558 voor, 1581 na) /LeidenVanDerWerffstraat.092-094 (Volkstelling-1581,3)
Lysbeth Pietersdr {conventuaal} (1561 voor, 1581 na)conventuaalFaliedeBegijnhof.015 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Pietersdr {dienstmaagd} (1561 voor, 1581 na)dienstmaagdGarenmarkt.000.07 (Volkstelling-1581,11)
Lysbeth Pietersdr {Hogewoerd} (1581 voor, 1581-09 na)Hogewoerd.085-087 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth Pietersdr {Levendaal} (1571 circa, 1584 na)Levendaal.078 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth Pietersdr {Maarsmansteeg} (1563 voor, 1599 na)Maarsmansteeg.010 (Volkstelling-1581,3)
Lysbeth Pietersdr {NieuweRijn} (1581 voor, 1581-09 na)NieuweRijn.070 (Volkstelling-1581,5)
Lysbeth Pietersdr {OudeRijn} (1581 voor, 1581-09 na)OudeRijn.152-156 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth Pietersdr {Patmoes} (1538 voor, 1565-05-10 na)VanDerWerffstraat.098.3 (TiendePenning-1557)
Lysbeth Pietersdr {van Rijn} (1534 voor, 1574 na)Papengracht.029.2 (Volkstelling-1574)
Lysbeth Pietersdr {van Stopenburch} (1524 voor, 1583 na)Haarlemmerstraat.116 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Pietersdr {vrouw van Claes Florisz} (1527 voor, 1581-09 na)Breestraat.010 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Pietersdr {vrouw van Claes Jansz} (1561 voor, 1581-09 na)Middelstegracht.053 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Pietersdr {vrouw van Claes} (1561 voor, 1581 na) /DelftZegersteeg.011 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Pietersdr {vrouw van Cornelis IJsbrantsz} (1561 voor, 1581-09 na)Diefsteeg.019 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Pietersdr {vrouw van Cornelis Lambrechtsz} (1561 voor, 1581-09 na)OudeVarkenmarkt.011 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Pietersdr {vrouw van Dignaer Jansz} (1561 voor, 1581-09 na)Apothekersdijk.005-006 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Pietersdr {vrouw van Dirck Cornelisz} (1561 voor, 1581-09 na)Groenesteeg.062 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Pietersdr {vrouw van Jan Gerritsz} (1556 voor, 1581-04-29 na) /LeidenNieuwstraat.028 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Pietersdr {vrouw van Symon Cornelisz, Cornelis Jacobsz, Harmen Adriaensz} (1557 voor, 1581-09 na)Kaiserstraat.007 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Pouwelsdr Vos (1581 voor, 1581-09 na)Papengracht.002.2 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth Pouwelsdr {dienstmaagd} (1561 voor, 1581-09 na)dienstmaagd /EdamRapenburg.027 (Volkstelling-1581,3)
Lysbeth Pouwelsdr {Haarlemmerstraat} (1581 voor, 1581-09 na)Haarlemmerstraat.142 (Volkstelling-1581,6)
Lysbeth Quirijnsdr {Middelstegracht} (1581 voor, 1581-09 na)Middelstegracht.057 (Volkstelling-1581,7)
Lysbeth Quirijnsdr {vrouw van Pieter Jacobsz} (1553 voor, 1585 na) /LeidenBreestraat.150 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Reyersdr {spinster} (1561 voor, 1581 na)spinsterHogewoerd.003 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Reyersdr {vrouw van Adriaen Barentsz, Jacob Maertensz Rijck} (1540 voor, 1581 na)Haarlemmerstraat.035 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Rutgersdr {Mandemakersteeg} (1581 voor, 1581-09 na)Mandenmakerssteeg.005 (Volkstelling-1581,3)
Lysbeth Schoutendr {LangeMare} (1561 voor, 1581-09 na)LangeMare.071.2 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth Stoffelsz (1554 voor, 1575 na)Breestraat.006 (Waarboek-67 E-1571)
Lysbeth Symonsdr (1563-03-22 voor, 1583-03-22 na)wielmakerHogewoerd.068 (Waarboek-67 M-1584)
Lysbeth Symonsdr {Breestraat} (1561-09 voor, 1581-09 na)Breestraat.163 (Volkstelling-1581,03)
Lysbeth Thomasdr {vrouw van Cornelis Thomasz} (1558 voor, 1578-01-31 na)Mirakelsteeg.020 (Volkstelling-1574)
Lysbeth Ulricksdr {Breestraat} (1561-09 voor, 1581-09 na) /WoerdenBreestraat.011 (Volkstelling-1581,3)
Lysbeth van Boschuysen {Vergoer} (Bosschuijzen, Boshuijzen) (1560 voor, 1585 na)Langebrug.091.1 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth van den Weege {Wittebol} (1582 voor, 1602-12-28 na) /Gent (B)Middelstegracht.046.3 (Ondertrouw-NH-E)
Lysbeth van Draeckenburg (1561-09 voor, 1581-09 na) /RijnsburgBreestraat.080 (Volkstelling-1581,6)
Lysbeth van Wing {van Hout} (Wingh, Winghe, Winde) (1541 voor, 1605) /Zoutleeuw (B)Breestraat.084 (Volkstelling-1581,02)
Lysbeth Vincentendr {Duizenddraadsteeg} (1581 voor, 1581-09 na)Duizenddraadsteeg.019.3 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth Vincentendr {Noordeinde} (1565 circa, 1583 na)Noordeinde.023-025 (Volkstelling-1581,5)
Lysbeth Vrijdman (1561 voor, 1581-09 na)Nieuwsteeg.018.6 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Weeffs {van Overwalen} (1561-09 voor, 1581-09 na)Nieuwstraat.025.1 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Wiggersdr {hekelaarster} (1555 voor, 1583 na)hekelaarsterVrouwensteeg.006 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Wiggersdr {Maarsmansteeg} (1564 circa, 1584 na)Maarsmansteeg.004.1 (Volkstelling-1581,3)
Lysbeth Willemsdr (1516 voor, 1536-03-30 na)Middelstegracht.001.1 (Grote-Bewijzen-B)
Lysbeth Willemsdr van Egmont (1581 voor, 1581-09 na)Nieuwsteeg.043.2 (Volkstelling-1581,3)
Lysbeth Willemsdr van Loo (1578 circa, 1589-07-19 na)Langebrug.085-087 (Volkstelling-1581,07)
Lysbeth Willemsdr van Zuytbrouck (Suytbrouck) (1571 voor, 1581 na)Warmoesmarkt.022 (Volkstelling-1581,8)
Lysbeth Willemsdr {bagijn} (1561-09 voor, 1581-09 na)bagijnRapenburg.112 (Volkstelling-1581,5)
Lysbeth Willemsdr {Breestraat} (1561 voor, 1581-09 na)Breestraat.016-018 (Volkstelling-1581,39)
Lysbeth Willemsdr {dienstmeid} (1561 voor, 1581-09 na)dienstmeidBreestraat.052 (Volkstelling-1581,5)
Lysbeth Willemsdr {Levendaal} (1581 voor, 1581-09 na)Levendaal.020 (Volkstelling-1581,3)
Lysbeth Willemsdr {Middelstegracht} (1559 voor, 1580-03-03 na)Middelstegracht.055 (Volkstelling-1581,5)
Lysbeth Willemsdr {OudeRijn67} (1581 voor, 1581-09 na)OudeRijn.067 (Volkstelling-1581,3)
Lysbeth Willemsdr {OudeRijn} (1581 voor, 1581-09 na)OudeRijn.043 (Volkstelling-1581,5)
Lysbeth Willemsdr {vrouw van Adriaen Hendricksz} (1555 voor, 1581 na)Diefsteeg.015 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth Willemsdr {vrouw van Cornelis Garbrantsz, van Bancken} (1516 voor, 1606 na)Steenschuur.023.01 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Willemsdr {vrouw van Gerrit Woutersz} (1514 voor, 1539-05-03 na)Hooigracht.056-058 (Inbrengboek-1540-1559)
Lysbeth Willemsdr {vrouw van Harmen Gerritsz} (1561 voor, 1581-09 na)Caeciliastraat.002-010 (Volkstelling-1581,19)
Lysbeth Willemsdr {vrouw van Hendrick Barentsz, Willem Jeroensz} (1555 voor, 1577-11-11 na)Middelstegracht.064 (Waarboek-67 F-1576)
Lysbeth Woutersdr {de Vries} (1556 voor, 1576-07-21 na) /LeidenLangebrug.001-007 (Volkstelling-1581,10)
Lysbeth Woutersdr {Levendaal} (1581 voor, 1581-09 na)Levendaal.032 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth Woutersdr {vrouw van Pieter Augustijnsz} (1561 voor, 1585 na)Levendaal.044 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth Zachariasdr {Rapenburg} (1561 voor, 1581-09 na)Rapenburg.135.1 (Volkstelling-1581,8)
Lysbeth {Cruyff} (1561 voor, 1581-09 na)Nieuwebrugsteeg.012 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth {dienstmaagd} (1561 voor, 1581-09 na)dienstmaagd /UtrechtHaarlemmerstraat.153 (Volkstelling-1581,5)
Lysbeth {dienstmeid-Maarsmansteeg23} (1561 voor, 1581-09 na)dienstmeidMaarsmansteeg.023 (Volkstelling-1581,4)
Lysbeth {dienstmeid-Maarsmansteeg25} (1561 voor, 1581-09 na)dienstmeidMaarsmansteeg.025 (Volkstelling-1581,6)
Lysbeth {FaliedeBegijnhof} (1561 voor, 1581-09 na)FaliedeBegijnhof.023 (Volkstelling-1581,2)
Lysbeth {spinster} (1561 voor, 1581 na)spinster /Vlaanderen (B)Hogewoerd.085-087 (Volkstelling-1581,1)
Lysbeth {vrouw van Hendrick Hendricksz} (1538 voor, 1558-02-09 na)Uiterstegracht.001.2 (Grote-Bewijzen-B)
Naar Overzichtskaart met 420 record(s).