Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=1655. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Jacob Gerritsz {luitspeler} (Jacob/Gerritszoon//), M, 57, g. 1517 voor (), o. 1574~1575 (), luitspeler (luitspeler).

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
511568 voorCatrijn Meesdr {de Zwart, vrouw van Jacob Gerritsz}44V1561 voor1581 naLuitgen Jacobsdr {Doezastraat}

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
201537-08-27Huwelijksevw-B1 (belending)Boomgaardsteeg.021124/16Jacob Gerytsz luitspeler
411558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Doezastraat.001.1969/2Jacop Gerytsz luetspelder
441561-12TiendePenning-1561 (huurder)Breestraat.143241/1Jacob Gerrytsz luitspeler
441561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Doezastraat.001.191098/2Jacob Gerrytsz luitspeler
451562-04-24Waarboek-67 B-1562 (belending)Raamlanden.00297/08Jacob Geritsz luytspeelder
511568-12-03Huwelijksevw-B2 (getuige)Botermarkt.013152/06Jacob Gerytsz luytspeelre getrout hebbende Catharina Meesdr haer moeder
541571-11-25Waarboek-67 E-1571 (belending)Doezastraat.001.198/08Jacob Gerritsz luytspeelder
551572-06-19Waarboek-67 E-1571 (belending)Doezastraat.001.19124/05Jacob Gerritszoon luytspeelder
551572-08-26Waarboek-67 E-1571 (belending)Doezastraat.001.19134/07Jacob Gerritsz luytspeelder
551572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Doezastraat.000.0618/1Jacob Gerrytsz, luytspeelder
561573Glippers-1573 (huurder)Steenschuur.020.129/1Jacob Gerritsz luytspeelder
561573-11Vluchtelingen-1573 (eigenaar)Doezastraat.000.069/2In de husinghe van Jacoeb Gherritsz Luyt
561573-12-19Omslag-1573 (eigenaar)Doezastraat.000.0648/1Jaoeb Gherritsz, luytspeelder
571574Glippers-1574 (huurder)Steenschuur.020.140/1Jacob Gerritsz luytspeelder
571574-03-13Waarboek-67 E-1571 (belending)Doezastraat.001.11310/08Jacob Gerytsz luytspeelder
571574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Doezastraat.000.06127/1Jacob Gerritsz luytspeelder
571574-10-26Waarboek-67 E-1571 (belending)Doezastraat.001.19409/06Jacob Gerritss luytspeelder
--1575-07-03Waarboek-67 E-1571 (overledene)Doezastraat.001.19563/08de weduwe van Jacop Gerritsz luytspelre
--1575-09-01Omslag-1575 (overledene)Doezastraat.000.0639/1aJacob Gerijtsz, luijtspeelder, wed
--1576GedwongenLening-1576 (overledene)Doezastraat.000.0631/1awedue van Jacop Gerytsz luytspeelre
--1577-04-02Waarboek-67 F-1576 (overledene)SintJacobsgracht.000.17211/04weduwe van Jacob Gerritsz luitspeler
--1577-04-13Waarboek-67 F-1576 (overledene)SintJacobsgracht.000.17217/04weduwe van Jacob Gerritsz luitspeler
--1579-08-17Waarboek-67 G-1578 (overledene)OudeRijn.075-079403/09Jacob Gerrytsz luytspeelders weduwe
--1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Doezastraat.000.06105/1awed v Jacop Gerytsz luytspeler
--1581-12Kerven-1581 (overledene)Doezastraat.000.0646/1aCathryna Meesendr weduwe van Jacop Gerritsz
--1582-04-02Waarboek-67 J-1581 (overledene)Raamlanden.001308/10Jacob Gerritsz luytspeelder
--1582-04-02Waarboek-67 J-1581 (overledene)Raamlanden.001309/51Jacob Gerytsz luytspeelder
661583-07-05Waarboek-67 K-1582 (begunstigde)Botermarkt.018309/14Jacop Gerrits luytspeelder
--1583-07-14Omslag-1583 (overledene)Doezastraat.000.06v48/1awedue van Jacop Gerytsz luytspelere
--1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (overledene)Doezastraat.000.06213/C13aJacop Gerytsz luytspeelre
--1585Vetus-1585 (overledene)Doezastraat.000.061052/1aTrijn Meessen Jacop Gerytszsoon luytspeelder