Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=21. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Marytgen Cornelisdr Paedts {Gael} (Marytgen/Cornelisdochter//Paedts), V, 66, g. 1522 (), o. 1588 na (), , kind van Cornelis Pietersz Paedts {de oude}/Catrijn Jacobsdr {Paedts}.
Synoniemen: Paedts.
Opmerkingen: Marytgen kan ook dochter van Cornelis Claesz {houtkoper} zijn geweest, waardoor Swaentgen Lourisdr haar moeder zou worden en dus grootmoeder van de zonen!.

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
281550 circaHuig Claesz Gael29V15511644-06-02Dirckgen Huigendr Gael {van der Graft}
30M15521631-05-22Jacob Huigenz Gael
31V15531580~1609Neeltgen Huigendr Gael {de Vries}
32V15541589~1609Jannetgen Huigendr Gael
35M15571608-11-28Cornelis Huigenz Gael
45M1567 voor1626-07-05Loth Huigenz Gael

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
531575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Breestraat.04416/1Huijch Claesz Gael wed
531575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Breestraat.03727/2Huijch Claesz Gael wed
531575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Rapenburg.026A71/2Huich Claesz Gael wed
531575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Rapenburg.02681/2Huijch Claesz Gael wed
531575-12-20Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Doezastraat.023629/03Maritgen Cornelisdr weduwe van Huych Claasz Gael
541576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.040.1205/2Claes Huygenz Gael in de name van zijn moeder ende mede erfgenamen van Huych Claesz
541576-08-01Waarboek-67 F-1576 (belending)Pieterskerkstraat.02090/07weduwe van Huych Claess Gael
551577-04-19Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.044225/06wedue ende erffgenamen van za Huych Claesz Gael
561578-04-30Waarboek-67 G-1578 (verkoper)OudeVarkenmarkt.028405/04Maria Cornelisdochter weduwe wijlen Huych Gael Claesszn zijn moeder
571579-07-23Waarboek-67 G-1578 (belending)Pieterskerkstraat.020326/10die weduwe van Huych Claesz Gael
571579-09-05Huwelijksevw-B2 (getuige)Botermarkt.019217/08Marie Cornelisdochter wedue van Huych Claesz Gael haer moeder
581580-01-27Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.03763/16de weduwe van Huych Claesz wantsnijder
581580-07-01Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.044221/07Marye Cornelisdr wedue van Huych Claesz Gael haer moeder
581580-08-02Waarboek-67 H-1580 (belending)Clarensteeg.019-037165/08erffgenamen van Huych Claesz Gael
591581-04-03Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Boommarkt.01638/03Marie Cornelisdr
591581-04-03Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.044A38/07Marie Cornelisdr
591581-07-07Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Breestraat.0465/04Marie Cornelisdr weduwe
591581-07-07Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.0445/08Marie Cornelisdr zelver
591581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.04417/1Maritgen Cornelisdr wed v Huych Claesz Gael wantsnyder
591581-10-13Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Pieterskerkstraat.02069/04Mary Cornelisdr weduwe van Huych Gael Claesz en boedelhoudster van zijn nagelaten goederen
591581-12Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.04430/1Marye Cornelisdr Huych Claesz Galen weduwe
601582-01-06Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Breestraat.037123/04Marye Cornelisdr zijn moeder weduwe van Huych Gael Claesz
601582-02-02Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Stadsvrijdom.003148/04Marye Cornelisdr zijn moeder weduwe van Huych Claesz Gael
601582-02-10Waarboek-67 J-1581 (belending)JanVossensteeg.041-045169/07wedue van Huych Claesz Gael
601582-03-14Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.044196/05Marya Cornelisdr weduwe van Huych Claesz Gael
611583-03-31Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Stadsvrijdom.006153/03Marijt Cornelisdr weduwe
611583-03-31Waarboek-67 K-1582 (belending)Stadsvrijdom.006153/11Maria Cornelisdochter
611583-06-17Grachtenboek-01 (eigenaar)Breestraat.044A210/1Marya Cornelis weduwe van Huich Claesz Gael
611583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.04429/1Marie Cornelisdr Huych Claesz Gaels' wedue
611583-07-15Grachtenboek-40 (eigenaar)Rapenburg.026A60/1Marijn Corneelisdr weduwe van Huich Claesz Gael
611583-07-15Grachtenboek-19 (eigenaar)Rapenburg.02690/1Marya Corneelisdr weduwe van Huich Claesz Ghael
621584-01-07Waarboek-67 L-1584 (belending)Breestraat.04476/05de weduwe van za Huych Claesz Gael
621584-01-17Waarboek-67 L-1584 (belending)Breestraat.04446/05weduwe ende erffgename van za. Huych Claesz Gaol
621584-05-10Waarboek-67 L-1584 (belending)Breestraat.044146/07Maritgen Cornelisdr weduwe van Huych Claesz Gael
621584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Breestraat.044213/B28Marie Cornelisdr Huych Claesz Gaels wedue
621584-08-16Grachtenboek-58 (eigenaar)VanDerWerffstraat.006-01040/1Mary Cornelisdr Huych Claesz Gaels weduwe
621584-10-31Waarboek-67 L-1584 (belending)Clarensteeg.019-037240/08den thuyn van den wedue van Huych Claesz Gael
631585Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.04431/1Marie Cornelisdr Huych Claesz Gaels wed
631585Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.044A104/1Marie Cornelisdochter, Huych Claesz Gaels weduwen achterhuys
631585Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.026A133/1Marie Cornelisdr Huych Claesz Gaels wed
631585Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.026A134/1dezelve noch een huysken
631585Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.026152/1Marie Cornelisdr Huych Claesz Gaels wed
631585-04-23Waarboek-67 M-1584 (belending)Clarensteeg.019-037142/08wedue van Huych Claesz Gael
631585-05-01Waarboek-67 M-1584 (belending)Clarensteeg.019-037169/07Huych Claesz Gaels weduwe
661588Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.0441130/1Mari Cornelisd Gael
661588Stratenboek-01 (eigenaar)Breestraat.0441210/1Mari Cornelisd Gael