Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=2383. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Claes Dircksz van Leeuwen (Claes/Dirckszoon/van/Leeuwen), M, 44, g. 1541 voor (), o. 1585 na (), houtkoper, kistenmaker (houtkoper), kind van Dirck Jacobsz {schrijnwerker}/Adriana Fransdr {vrouw van Dirck Jacobsz, van der Does, Cornelis Havicksz}.

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
271568 voorNeeltgen Claesdr {van Leeuwen}27M1568 circa1581-09 naClaes Claesz van Leeuwen {NieuweRijn}
29V1570 circa1581-09 naMachteld Claesdr van Leeuwen
31M1572 circa1581-09 naDirck Claesz van Leeuwen {van Neeltgen}
361577-12-07Trijntgen Dircksdr {van Leeuwen}40M1581 voor1581-09 naDirck Claesz van Leeuwen {van Trijntgen}

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden
371578-04-251579-05-25schuttervendel-1, kwartier-1, rot-3
391580-11-22schutter vendel-4, kwartier-2, rot-5

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
41545-10-03Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.083645/03Claes
231564-12-01Waarboek-67 C-1563 (koper)NieuweRijn.077-078248/06Claas Dircksz van Leeuwen kistenmaker haar zoon
241565-02-08Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.010119/12Claes Dircxz van Leeuwen haer zwager
241565-07-01Huwelijksevw-B2 (koper)NieuweRijn.083120/11Claes Dircxz van Leeuwen haer zoon
291570-03-29Waarboek-67 D-1567 (belending)NieuweRijn.077-078324/16Claes van Leeuwen
321573-12-19Omslag-1573 (bewoner)NieuweRijn.077-07812/1Claes van Leeuwen houdtcooper
331574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)NieuweRijn.077-078187/1Claes Dircxz van Leewen
341575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)NieuweRijn.077-07812/1Claes van Leuwen
351576GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.077-0788/1Claes van Leeuwen houtcoper
351576-02-22Voogdenboek-A (ouder)NieuweRijn.077-07860/03Claes Dircsz van Leeuwen
351576-03-16Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)NieuweRijn.077-078994/06kinderen van Claes van Leeuwen Dircksz
361577-08-30Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.077-078319/10Claes van Leeuwen Dircxsz houtcoper
361577-12-07Ondertrouw-NH-A (bruidegom)NieuweRijn.077-07862/09aClaes van Leuwen
371578-04-25Aflezingsboek-D (vermelding)NieuweRijn.077-078193/1.1.3.2Claes van Leeuwe
371578-05-28Waarboek-67 F-1576 (verkoper)OudeVest.043.2-045571/03Claes Dircksz van Leeuwen houtkoper
371578-05-28Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)OudeVest.043.2-045572/03Claes Dircksz van Leeuwen
371578-12-29Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)NieuweRijn.077-078123/04Claes Dircksz van Leeuwen, houtkoper
381579-08-07Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.081341/09Claes van Leeuwen
391580-01-04Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.08160/06Claes van Leeuwen
391580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)NieuweRijn.077-078111/4.2.5.1Claes van Leeuwen
401581-09Volkstelling-1581 (vermelding)NieuweRijn.0839/5adochter van Claes van Leeuwen
401581-09Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.077-07814/1Claes van Leeuwen schutter
401581-12Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.077-07815/1Claes van Leeuwen houtcoper
411582-02-07Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.081149/03Claes van Leeuwen houtcoper
411582-02-07Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Haarlemmerstraat.081150/03Claes van Leeuwen houtcoper
411582-05-11Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)NieuweRijn.077-078298/04Claes van Leeuwen
411582-10-24Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)NieuweRijn.077-07831/04Claes van Leeuen houtcoper ende zijne erven ende nacomelingen
421583-07-14Omslag-1583 (bewoner)NieuweRijn.077-07816/1Claes van Leeuwen houtcoper
441585Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.077-07818/1Claes van Leuwen houtcoper
441585Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.077-07819/1dezelve Claes van Lewen