Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=292. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Dirck Gillisz van Heussen (Dirck/Gilliszoon/van/Heussen), M, 54, g. 1531 voor (), o. 1585~1597 (), drapier (drapier), kind van Gillis van Heussen/.

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
201551 voorCeeltgen Franckendr Paedts van Santhorst20V1551 voor1581 naMarytgen Dircksdr van Heussen {van der Hal}
23M1554-12-02 voor1574-12-02 naJacob Dircksz van Heussen
27M1558 voor1587-08-11Gillis Dircksz van Heussen
32M1563 voor1606 naPieter Dircksz van Heussen
35V1566 voor1607 naAnnetgen Dircksdr van Heussen {van Swieten}

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
271558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)Nieuwstraat.057122/1Dirck van Hoessen
301561-12TiendePenning-1561 (huurder)Nieuwstraat.0571630/1Dirck [Gillisz] van Heussen drapier
321563-07-07Waarboek-67 C-1563 (belending)NieuweRijn.0613/07Dirck van Heussen
411572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.0611/1Dirck van Heussen Gillisz
421573-12-19Omslag-1573 (eigenaar)NieuweRijn.039-04034/1Dirick van Huessen
431574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)NieuweRijn.039-04016/1Dirck van Huesden
431574-12-02Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.005189/10Dirck van Heussen haer vader
451576GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.039-04022/1Dirck van Heussen Gillisz
461577-10-22Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.039-040355/08Dirck van Heussen
471578-01-31Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.039-0401070/12Dirck van Heussen Gillisz
481579-02-16Waarboek-67 G-1578 (belending)NieuweRijn.039-040164/05Dr van Hoessen
481579-02-16Waarboek-67 G-1578 (belending)NieuweRijn.039-040165/05Dirck van Heusden
481579-05-06Waarboek-67 G-1578 (belending)NieuweRijn.039-040238/07Dirck van Heussen
481579-05-06Waarboek-67 G-1578 (belending)NieuweRijn.039-040239/07Dirck van Heussen
501581-09Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.039-04018/01Dirck van Heussen
501581-12Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.039-04021/1Dirck van Heussen
521583-07-14Omslag-1583 (bewoner)NieuweRijn.039-04023/1Dirc van Heussen
531584-05-12Waarboek-67 L-1584 (belending)NieuweRijn.039-040119/06Dirck van Heussen
531584-05-19Waarboek-67 L-1584 (belending)NieuweRijn.039-040120/08Dirck van Heussen
531584-07-09Grachtenboek-05 (eigenaar)NieuweRijn.039-040210/1Dirck van Hoesz
531584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)NieuweRijn.039-040213/D12Dirc van Heussen
541585Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.039-04023/1Dirck van Heussen
541585Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.039-04024/1dezelve Van Heussens huysinge die hij mede bewoont
541585Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwstraat.023159/1Dirck van Heussen achterhuys
541585Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwstraat.025.1160/1dezelve dat hij verhuyert
--1588~1597Stratenboek-22 (overledene)Nieuwstraat.023170/1aDirck van Heusden weduwi
--1599GedwongenLening-1599 (overledene)Nieuwstraat.02321/1aDirck van Heussen weduwe
--1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Nieuwstraat.023177/1aDirck Verheussen wedue ende erffgenamen (doorgehaald)