Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=752. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Gerrit Amelisz van Hoogeveen (Gerrit/Ameliszoon//), (herkomst: Rotterdam), M, 56, g. 1524-08-08 (Rotterdam), o. 1580-12-07 (Leiden), advocaat (voorspraak), kind van Amelis Adriaensz {Steenschuur}/Marytgen Willemsdr Bisschop {van Hoogeveen}.
Bronvermeldingen: Lamet-086.
Persoon-752.jpg

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
321556-08-29Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch
RA-76B

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden
401564-05-161580-12-07pensionaris
5115751580curator universiteittweede/derde

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
321556-08-29Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Steenschuur.022.0343/03Mr Geryt Melisz advocaet in den Hove van Hollant
401564-07-23Poorterboeken-D-1532 (poorter)Steenschuur.022.036340/60ameester Geryt Melisz
441568-06-10Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Steenschuur.003111/06mr Geryt van Hogeveen Melisz
451569-04-10Waarboek-67 D-1567 (belending)Steenschuur.022.03190/15mr Gerrit Melisz van Hoogheveen
461570-05-19Waarboek-67 D-1567 (curator)BuitenLeiden.000353/10mr Gherrit van Hoogeveen pensionaris
481572-08-20Waarboek-67 E-1571 (belending)Steenschuur.022.03132/14mr. Gerrit Melisz pensionaris
491573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Steenschuur.022.0342/1Meester Gherrit van Hogheveen Melisz
501574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Steenschuur.022.03248/1meester Gerrit Melisz huysgesin
521576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Steenschuur.022.03232/1Mr Geryt van Hogeveen Melisz pensionarys
531577-11-22Waarboek-67 F-1576 (belending)Rapenburg.069373/05meester Gerard Melisz pensionaris
551579-04-09Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Steenschuur.006209/03Meester Gerard van Hoogeveen
551579-04-09Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Steenschuur.006210/03Meester Gerard van Hoogeveen
551579-08-31Waarboek-67 G-1578 (curator)Garenmarkt.000.15366/22Mr Gerrit van Hoogeveen
561580-04-22Waarboek-67 H-1580 (vermelding)Paradijssteeg.00335/13G Hogeveen pensionaris
561580-09-08Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Nieuwsteeg.041.2192/03Mr Gerardt van Hogeveen Melisz Pensionarys der stadt
--1580-11-07Grafsteen-PTR (overledene)Rapenburg.069324/1Meester Gerrit [M]elissoon ambachtsheer van [Ho]ogeveen
--1581-06-10Waarboek-67 H-1580 (overledene)Levendaal.008310/11mr. Gerardt van Hogeveen
--1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Rapenburg.069179/01awed v Mr Gerardt v Hoogeveen
--1581-12Kerven-1581 (overledene)Rapenburg.06951/51aAeffgen Aelbrechtsdr weduwe van Mr Gerrit Melisz met haer kinderen tsamen
--1582-04-30Waarboek-67 J-1581 (overledene)Korevaarstraat.000.04272/08weduwe wijlen mr Gerard van Hugeveen
--1583-07-14Omslag-1583 (overledene)Steenschuur.022.0358/1aMr Geryt van Hogeveens wedue
--1583-07-15Grachtenboek-18 (overledene)Rapenburg.0693430/1aDe weduwe van Meester Gerrit Hoogeveen
--1584-02-29Waarboek-67 L-1584 (overledene)NieuweRijn.084-08556/13wedue van den E[dele} heere Meester Gerard Heere van de Hoogeveen pensionaris
--1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (overledene)Rapenburg.069213/C02aMr Geryt van Hogeveens wedue
--1585Vetus-1585 (overledene)Steenschuur.022.0333/1awedue van mr Geryt van Hoogeveen
--1585Vetus-1585 (overledene)Steenschuur.022.0339/1aMr Gerryt van Hoogeveens wed
--1587-07-03Grachtenboek-15 (overledene)Steenschuur.022.03160/1aMeester Gerit Melis weduwe
--1597-07-25Stratenboek-17 (overledene)Steenschuur.022.0390/1aAefgen Aelbrechtsdr mr Gerits Melisz weduwe
--1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Rapenburg.06994/1ameester Gerrit Cornelisz Melisz wed huys