Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=929. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Jacob Claesz {houtkoper} (Jacob/Claeszoon//), M, 51, g. 1499 voor (), o. 1550 (), houtkoper (houtkoper), kind van Claes NN {vader van Dirck, Jacob en Marytgen}/.
Bronvermeldingen: Lamet-154.
PersoonWapen-929.jpg
PersoonWapen-929.1.jpg

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
411540 voorAlijd Hendricksdr {vrouw van Jacob Claesz}26M1525 voor1550-10-23 naClaes Jacobsz {de oude}
31M1530 voor1606 naReyer Jacobsz {houtkoper}
31M1530 voor1550-10-23 naDirck Jacobsz van Swieten
31V1530 voor1550-10-23 naCatrijn Jacobsdr van Swieten {van der Hooch}
41V15401606-09-09Marytgen Jacobsdr {van Dusseldorp, van Uitgeest}
43V1542 voor1606 naElisabeth Jacobsdr {Buytewech}
44V1543 voor1566 naHendrick Jacobsz {NieuweRijn}
44V1543 voor1577 naClaes Jacobsz {de jonge}
47V1546 voor1583 naAnna Jacobsdr van Swieten

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden
281527-10-011550-07-01veertig
371536-07-251537-07-25schepen
401539-11-101540-11-10burgemeester
431542-11-101543-11-10burgemeester
441543-11-101544-11-10burgemeester
471546-11-101547-11-10burgemeester
491548-07-251549-07-25schepen
501549-07-251550-07-25schepen

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
281527-10-01Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.14354/3Jacop Claesz van Swieten
291528-08-27Grote-Bewijzen-B (bewoner)GeenPerceel.000224/13Jacop Claesz houtcoper voirs
321531-08-09Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.005-006347/15Jacop Claesz houtcoper
441543-01-03Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.11371/13Jacob Claesz houtcoper
451544TiendePenning-1543 (eigenaar)NieuweRijn.03415/1Jacob Claes zoon houdtcooper
451544TiendePenning-1543 (eigenaar)Botermarkt.00737/1Jacob Claesz houdtcoper
511550-05-07Testament-A2 (testateur)NieuweRijn.03441/05Jacop Claesz houtcoper
--1550-10-23Grote-Bewijzen-B (overledene)NieuweRijn.034737/11wylen Jacop Claesz houtcoper
--1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)NieuweRijn.03420/1aJacop Claesz houtcoepers wedewy
--1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)Breestraat.14322/2aDie wedewy van Jacop Claesz houtcoeper
--1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)Botermarkt.00747/2aJacop Claeszs wedewy
--1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)Breestraat.14381/2aDie wedewy van Jacop Ciaesz houtcoeper
--1560-10-08Waarboek-67 A-1560 (overledene)Botermarkt.00777/08de kinderen ende erffgenamen van wijlen Jacob Claesz houtcoper ende Alijdt Henricxdr zijne huysvrouwe
--1560-10-31Waarboek-67 A-1560 (overledene)Breestraat.14387/09kinderen en erffgen van Jacob Claesz houtcoper
--1561-12TiendePenning-1561 (overledene)Botermarkt.007168/2ade kinderen van Jacob Claesz
--1561-12TiendePenning-1561 (overledene)Breestraat.143241/2aJacob Claesz kinderen
--1561-12TiendePenning-1561 (overledene)Breestraat.143R299/2ade kinderen van Jacob Claesz houtkoper
--1561-12TiendePenning-1561 (overledene)NieuweRijn.0341527/1ade kinderen van Jacob Claesz
--1563-03-22Waarboek-67 B-1562 (overledene)Nieuwstraat.017306/07wijlen Jacob Claesz, houtcoper ende Alijt Henricxdr
--1563-08-02Waarboek-67 C-1563 (overledene)Botermarkt.00752/07de kinderen ende erfgenaemen van wijlen Jacob Claesz houtcoper
--1563-08-25Waarboek-67 C-1563 (overledene)Breestraat.14328/07kinderen en erfgen van Jacob Claesz houtcoper ende van Alijt Heynricxdochter zijne huysvrouwe beyde zg
--1564TiendePenning-1564 (overledene)Botermarkt.00745/2aJacob Claesz houtcoper
--1565-01-24Waarboek-67 C-1563 (overledene)Botermarkt.007281/07die kinderen ende erfgenamen van wijlen Jacob Claasz houtcoper
--1571-07-12Waarboek-67 D-1567 (overledene)Botermarkt.007563/07d'erffgenamen van wijlen Jacob Claess houtcoper
--1571-07-19Waarboek-67 D-1567 (overledene)Botermarkt.007567/07d'erffghenamen van Jacob Claess houtcoper
--1571-07-19Waarboek-67 D-1567 (overledene)Botermarkt.007568/08d'erffghenamen van Jacob Claess houtcoper
751574-08-07Volkstelling-1574 (vermelding)NieuweRijn.03420/1ainde huysinghe van Jacob Claessen
--1581-01-27Waarboek-67 H-1580 (overledene)Hooglandsekerkgracht.022286/10Jacob Claesz houtkopers’ weduwe
--1582-04-02Waarboek-67 J-1581 (overledene)Raamlanden.001307/07Jacob Claesz houtcoper
--1582-04-02Waarboek-67 J-1581 (overledene)Raamlanden.001309/33Jacob Claesz houtcoper
841583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Hooigracht.01195/1aJacop Claesz houtcopersdr