Historisch Leiden In Kaart

Leiden kent een rijke geschiedenis, die goed gedocumenteerd is. Al vanaf de 16e eeuw is informatie over de bevolking op een nauwkeurige manier vastgelegd. Uniek is dat de stad ook over een soort kadastrale kaart beschikt uit 1600, het Straten- en Grachtenboek. 

Het project Historisch Leiden in Kaart wil deze informatie op een vernieuwende manier ontsluiten door de verschillende bronnen elkaar te koppelen. Daarbij worden personen aan percelen gekoppeld. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om te kijken wie er vroeger in uw huis woonde of wat we over uw voorouder weten. Het project is in volle gang, maar er is nog veel werk te verzetten. Hoewel de informatie op de website regelmatig wordt aangevuld, is de dataset nog niet compleet.