Bonformulier

Kies een bon uit de lijst, en klik op Haal gegevens op. Voor elk van de bonnen wordt -indien voorradig- een uitsnede van de kaart van Liefrinck getoond met de looproute van de Volkstelling 1581. Vervolgens het zogenaamde “merkteken” van het bon en de bonmeesters van 1581. Bovendien is het mogelijk naar de straten van het bon te springen.

WijkId = -1

Wat is een bon?

“Bon” is een administratieve wijkaanduiding. Leiden was in het eerste gedeelte van onze projectperiode (tot 12-06-1599) opgedeeld in 17 bonnen. Daarna werden de bonnen Rapenburg, Nieuwland en Marendorp Landzijde opgeplitst.