Allerrijcsten

In 1584 werd een lijst van de “Allerrijcsten” opgesteld om een belasting te kunnen heffen. De “rijcen” werden in 4 groepen verdeeld: A) Allerrijcsten, B) Rijcsten, C) Rijcen en D) Middelbaer Rijcen. 

Aantal = 0
VlgnrPersoonBeroepAanslagKervenPerceelEIdBonNaam