Allerrijcsten

In 1584 werd een lijst van de “Allerrijcsten” opgesteld om een belasting te kunnen heffen. De “rijcen” werden in 4 groepen verdeeld: A) Allerrijcsten, B) Rijcsten, C) Rijcen en D) Middelbaer Rijcen. 

Aantal = 130
VlgnrPersoonBeroepAanslagKervenPerceelEIdBonNaam
212/A01Alijd van Blommendaeljonkvrouw100 gulden100 kervenBreestraat.127-129Wolhuis
212/A02Gerburch Hendricksdr {Buytewech}150 gulden80 kervenBreestraat.125Wolhuis
212/A03aJoost Adriaensz van Sonneveltbrouwer, curator gulden46 kervenBreestraat.070-072Gasthuis
212/A04Diewertgen van der Laenjonkvrouw100 gulden80 kervenBreestraat.050Gasthuis
212/A04aHendrick van Assendelftjonkheer gulden kervenBreestraat.050Gasthuis
212/A05Gerrit Roelofsz van der Mije100 gulden80 kervenBreestraat.155Wolhuis
212/A06Jan Cornelisz Paedts van Santhorstheer van Santhorst, rentenier150 gulden125 kervenHooigracht.013-015Gansoord
212/A08Jan Duycklicentiaat100 gulden70 kervenPapengracht.030Over 't Hof
212/A10Joost Jacobsz de Bijelakenkoper, wantsnijder100 gulden70 kervenBreestraat.121Wolhuis
212/A12Machteld Ambrosiusdr {van Lodensteyn}100 gulden50 kervenHaarlemmerstraat.159-163Marendorp Rijnzijde
212/A13Pouwels Arentsz Buyspensionaris, landsadvocaat100 gulden80 kervenRapenburg.021Noord Rapenburg
212/A14Robrecht Jorisz de Maringuy100 gulden50 kervenHooglandsekerkgracht.023Burgstreng
212/A15Valentijn Ruyswormmeester100 gulden60 kervenHooigracht.039-041Gansoord
212/A16Frederick Bruntstudent100 gulden60 kervenLangebrug.095-099Zevenhuizen
212/A17Willem Jan Reyersz van Heemskerck {brouwer}brouwer100 gulden80 kervenNieuweRijn.046-048Burgstreng
212/A18Sybrant Occorentenier150 gulden80 kervenSteenschuur.020.5Oost Nieuwland
213/B01Aelwijn Meesz van Swanenburg {de jonge}olieslager50 gulden40 kervenHogewoerd.092-096Hogewoerd
213/B02Andries Jansz Schotlakenbereider, rentmeester50 gulden50 kervenDoezastraat.001.09West Nieuwland
213/B03Adriaen Jansz Knotter {drapier}waardijn, drapier50 gulden70 kervenZonneveldstraat.007-018Zevenhuizen
213/B04Bartha van Almondejonkvrouwe van Offem50 gulden80 kervenLangebrug.103-107Zevenhuizen
213/B06Claes Cornelisz {apotheker}apotheker50 gulden65 kervenBotermarkt.002Wanthuis
213/B07Cornelis Willemsz van Limmenstudent50 gulden60 kervenSteenschuur.020.6Oost Nieuwland
213/B08Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}rentmeester50 gulden60 kervenNieuweRijn.050-051Burgstreng
213/B09Claes Willem Bouwensz van Warmondblauwverwer50 gulden50 kervenSteenschuur.022.02West Nieuwland
213/B10Dirck Jacobsz van Montfoortsteenbakker, steenplaatser50 gulden65 kervenRapenburg.059-061.1Noord Rapenburg
213/B11Ewout Arent Gerritsz van Damrentenier50 gulden60 kervenSintJacobsgracht.000.11West Nieuwland
213/B12Elsgen Jan Reyersznsdr van Heemskerck {de Groot}50 gulden60 kervenRapenburg.033.3Noord Rapenburg
213/B13Foy Jansz van Brouchovenbaljuw, schout50 gulden60 kervenBreestraat.031Vleeshuis
213/B14Gerrit Wiggersz van Duivelantkorenkoper50 gulden75 kervenPieterskerkchoorsteeg.012Zevenhuizen
213/B15Heyltgen Joostendr de Bije {van der Graft}lakenverkoopster50 gulden70 kervenNieuweRijn.002Burgstreng
213/B16Jan Jansz van Baersdorp {de oude}bakker, korenkoper50 gulden80 kervenBotermarkt.023Wanthuis
213/B17Jan Dircksz van Brouchovenrentmeester50 gulden60 kervenKorenbrugsteeg.001Wanthuis
213/B18Jan Gerritsz Buytewechschermmeester50 gulden60 kervenBreestraat.143Wolhuis
213/B19Jan Lucasz van Wassenaergoudsmid50 gulden50 kervenPapengracht.023Over 't Hof
213/B20Jan Jansz Knotter {brouwer}brouwer50 gulden60 kervenSteenschuur.007-009Wolhuis
213/B21Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}50 gulden55 kervenHogewoerd.012-014Hogewoerd
213/B22Jacob Pietersz van Amsterdam50 gulden40 kervenSteenschuur.011Wolhuis
213/B23Jan Dircksz van der Burch {van Rodenbeeke}brouwer50 gulden55 kervenGarenmarkt.000.13Oost Nieuwland
213/B24Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)bakker, korenkoper50 gulden60 kervenNieuweRijn.034Burgstreng
213/B25Jacob Allertsz de Haesschrijnwerker50 gulden50 kervenNieuweRijn.013-015Burgstreng
213/B26Jan IJsnoutsz van Nesbrouwer50 gulden32 kervenHaarlemmerstraat.073.1Overmare Rijnzijde
213/B27Jacob Willemsz van den Burcholieslager50 gulden50 kervenHogewoerd.077-079Hogewoerd
213/B28Marytgen Cornelisdr Paedts {Gael}50 gulden70 kervenBreestraat.044Gasthuis
213/B28aHuig Claesz Gaelwantsnijder50 gulden kervenBreestraat.044Gasthuis
213/B29Mees Aelwijnsz van Swanenburglakenbereider50 gulden60 kervenPieterskerkchoorsteeg.014Zevenhuizen
213/B31Marie Dircksdr {van Delft}50 gulden50 kervenHooigracht.036-038Kerkvierendeel
213/B31aFrans Dirck Govertsz van Delft50 gulden kervenHooigracht.036-038Kerkvierendeel
213/B33Nanning Franckenz Paedts50 gulden65 kervenHooigracht.013-015Gansoord
213/B34Pieter Pietersz Paedts {de jonge}drapier, brouwer50 gulden36 kervenSteenschuur.023.02Zevenhuizen
213/B35Philips Gerritsz Lanschotverver50 gulden60 kervenSteenschuur.023.04Zevenhuizen
213/B37Pieter Adriaensz van der Werffzeemtouwer50 gulden50 kervenVanDerWerffstraat.092-094Oost Marendorp Landzijde
213/B39Reyer Jacobsz {houtkoper}houtkoper, rentenier50 gulden60 kervenSteenschuur.022.10West Nieuwland
213/B40Steven van Blitterswijckjonkheer50 gulden40 kervenBreestraat.111-113Wolhuis
213/B41Willem Arent Gerritsz van Dambrouwer50 gulden60 kervenNieuweRijn.021Burgstreng
213/B42Willem Willemsz Ouwelantbrouwer50 gulden36 kervenNieuweRijn.066-068Gansoord
213/B43Sybrant Joostenz Buyckrentenier50 gulden55 kervenSteenschuur.022.03West Nieuwland
213/C01Adriaen Willem Bouwensz van Warmond {oude}verwer gulden45 kervenSteenschuur.017Wolhuis
213/C02Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch {van Hoogeveen} gulden70 kervenRapenburg.069.2Noord Rapenburg
213/C02aGerrit Amelisz van Hoogeveenadvocaat gulden kervenRapenburg.069.2Noord Rapenburg
213/C03Adriaen Willem Bouwensz van Warmond {jonge} gulden32 kervenBreestraat.054-056Gasthuis
213/C04Bouwen Jansz Keyser van der Morschverwer gulden32 kervenNieuweRijn.079Nicolaasgracht
213/C05Barbara Anthonisdr {van Goten} gulden50 kervenRapenburg.032Over 't Hof
213/C05aPieter Willemsz van Gotenbakker gulden kervenRapenburg.032Over 't Hof
213/C06aJacob van Slotenstudent gulden50 kervenBreestraat.117Wolhuis
213/C07Cornelis Claesz van Akengoudsmid, wijntapper gulden36 kervenBreestraat.086Gasthuis
213/C08Claes Gijsbrechtsz van Dorpkramer, lakenverkoper, goudsmid gulden48 kervenMaarsmansteeg.011Gasthuis
213/C09Cornelis Gerritsz de Haeslindelakenkoper gulden48 kervenMaarsmansteeg.015Gasthuis
213/C10Claes Adriaensz van Leeuwen {de jonge}brouwer gulden33 kervenHogewoerd.006Hogewoerd
213/C11Claes Govertsz van der Aerblauwverver gulden36 kervenSteenschuur.020.8Oost Nieuwland
213/C12Cornelis Claes Lambrechtsz van Swietenbrouwer gulden48 kervenSteenschuur.020.9Oost Nieuwland
213/C13Catrijn Meesdr {de Zwart, vrouw van Jacob Gerritsz} gulden23 kervenDoezastraat.000.06West Nieuwland
213/C13aJacob Gerritsz {luitspeler}luitspeler gulden kervenDoezastraat.000.06West Nieuwland
213/C14Claes Joostenz Buyck {rentenier}rentenier gulden45 kervenRapenburg.091Zuid Rapenburg
213/C15Cors Govertsz van der Aerlakenkoopman gulden36 kervenNieuweRijn.064.2Gansoord
213/C16Cornelis Jansz van Schuilenburch {witmaker}witmaker gulden45 kervenHooigracht.101Gansoord
213/C17Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}goudsmid gulden33 kervenDonkersteeg.010Marendorp Rijnzijde
213/C19Ermgaert Jansdr {bakster, vrouw van Huig Cornelisz}bakster gulden16 kervenHaarlemmerstraat.071.1Overmare Rijnzijde
213/C20François van Lanscroonwiskundige, architect gulden60 kervenRapenburg.038-040Over 't Hof
213/C22Gijsbrecht Jorisz {kanunnik, pastoor}priester, kannunik, pastoor gulden32 kervenHooglandsekerkgracht.028Kerkvierendeel
213/C23Gerritgen Jansdr Quartelaer {van Dam} gulden40 kervenBreestraat.161.2Wolhuis
213/C23aArent Gerrit Ewoutsz van Dambrouwer gulden kervenBreestraat.161.2Wolhuis
213/C24Grietgen Huigendr Hopkoper {de Bije}lakenkoopster gulden28 kervenBreestraat.161.2Wolhuis
213/C25Garbrant Meesz {de jongste} gulden40 kervenDoezastraat.000.06West Nieuwland
213/C26Gijsbrecht Dircksz Goollakenkoopman gulden32 kervenNieuweRijn.027Burgstreng
213/C27Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam gulden33 kervenKoppenhinksteeg.000.07Kerkvierendeel
213/C28Govert Adriaensz van Brandenburch {zeepzieder}zeepzieder gulden40 kervenNieuweRijn.069Gansoord
213/C29Geertgen Gerritsdr {Rijckepier} gulden36 kervenApothekersdijk.029Overmare Rijnzijde
213/C29aJacob Pietersz Rijckepierbouwman gulden kervenApothekersdijk.029Overmare Rijnzijde
213/C31Hendrick Egbertsz van der Halbrouwer gulden60 kervenSteenschuur.005Wolhuis
213/C32Hobbe Florisz {goudsmid}goudsmid gulden40 kervenWarmoesmarkt.016Wanthuis
213/C33Jan Corsz van der Morschkoperslager gulden32 kervenWarmoesmarkt.017Wanthuis
213/C34Jan Hendricksz van der Doesbakker, korenkoper gulden45 kervenBotermarkt.007Wanthuis
213/C35IJsbrant Dircksz Visscherlakenkoper, bode, kapitein gulden32 kervenKorenbrugsteeg.001Wanthuis
213/C40aJan Adriaensz de Wildedrapier, waardijn gulden60 kervenSteenschuur.022.06West Nieuwland
213/C41Isaac Claesz van Swanenburg {de jonge}kunstschilder gulden40 kervenNieuweRijn.045Burgstreng
213/C43Jacob Thomasz van Swieten {brouwer}brouwer gulden12 kervenKoppenhinksteeg.000.34Kerkvierendeel
213/C44Jan Jan Arentsz {drapier}drapier gulden45 kervenHooigracht.021.1Gansoord
213/C45aHuig Claes Lambrechtsz van Swietenbrouwer gulden48 kervenOudeRijn.090-102Marendorp Rijnzijde
213/C46Lambrecht Claes Lambrechtsz van Swietenbrouwer gulden36 kervenOudeRijn.090-102Marendorp Rijnzijde
213/C48Louris Huigenz Gaelthesaurier gulden32 kervenRapenburg.026Over 't Hof
213/C49Louris Andriesz van Swaenswijckwijntapper gulden32 kervenBreestraat.167-169Wolhuis
213/C51Marytgen Jansdr {vrouw van Olivier Philipsz} gulden25 kervenHooigracht.087Gansoord
213/C51aOlivier Philipsz {lakenbereider}voorlakenreder gulden kervenHooigracht.087Gansoord
213/C52Marie Pietersdr {van der Werff} gulden18 kervenVanDerWerffstraat.090Oost Marendorp Landzijde
213/C52aAdriaen Adriaensz van der Werff {de oude}zeemtouwer gulden kervenVanDerWerffstraat.090Oost Marendorp Landzijde
213/C53Neeltgen Govertsdr van der Aer {van Hoogeveen} gulden18 kervenNieuweRijn.064.2Gansoord
213/C54Pieter Pieter Jorisz van Cortevelthoutkoper, drapier gulden45 kervenGarenmarkt.008Oost Nieuwland
213/C55Pieter Joostenz {in 't Jopenvat} gulden32 kervenBreestraat.152Wanthuis
213/C59Reinout Adriaensz van Sonnevelt gulden56 kervenBreestraat.123Wolhuis
213/C61Willem Govertsz van der Aerverwer, lakenkoper gulden18 kervenNieuweRijn.043Burgstreng
213/D01Adriaen Dassajonker gulden40 kervenBreestraat.050Gasthuis
213/D02Adriana Franckendr Paedts van Santhorst gulden50 kervenBreestraat.082Gasthuis
213/D02aSteven Gillisz van Heussen gulden kervenBreestraat.082Gasthuis
213/D04Andries Appelmanappelman gulden16 kervenCaeciliastraat.022.4Overmare Landzijde
213/D05Aefgen Jansdr {tinnegietster, vrouw van Jacob Berwoutsz}tinnegietster gulden30 kervenHoogstraat.005Burgstreng
213/D06Cornelis Jansz den Deenwantsnijder gulden28 kervenDoezastraat.000.06West Nieuwland
213/D07Cornelis Adriaensz van Barreveltbrouwer gulden28 kervenStilleRijn.008-011Overmare Rijnzijde
213/D08Cornelis Symonsz Stam Verhouffmetselaar gulden26 kervenRapenburg.111Zuid Rapenburg
213/D10Daniël Claesz Vergeyl gulden18 kervenHooigracht.021.1Gansoord
213/D11Dirck Dircksz Steen {de jonge}tinnegieter, olieslager gulden36 kervenNieuweRijn.020Burgstreng
213/D12Dirck Gillisz van Heussendrapier gulden55 kervenNieuweRijn.039-040Burgstreng
213/D13Dirck Jacobsz van Reigersberggorter gulden60 kervenNieuwsteeg.002-004Zevenhuizen
213/D14Dirckgen Ulricksdr {van Catwijck} gulden46 kervenBreestraat.054-056Gasthuis
213/D17Gerrit Egbertsz {brouwer, de jonge}brouwer gulden40 kervenBreestraat.043-045Vleeshuis
213/D18Gerrit Randerode van der Aaridder, heer van Rozendael en Steenwinkel gulden40 kervenBreestraat.050Gasthuis
213/D19Hendrick Pietersz van Gotenbakker gulden36 kervenVismarkt.002Wanthuis
213/D21Huig Huigenz van Alckemade {de jonge} gulden45 kervenRapenburg.027Noord Rapenburg
213/D22Louris Cornelisz Schenaertsnijder, uitdrager gulden20 kervenBreestraat.052Gasthuis
213/D23Michiel Gerritsz van Poelgeestrentier gulden28 kervenDoezastraat.000.10West Nieuwland
213/D24Pieter Pietersz Oom van Ofwegenlakenkoopman gulden32 kervenSteenschuur.023.10Zevenhuizen
Naar Overzichtskaart met 130 record(s).