Transcriptie

Intro

In deze rubriek staan allerhande transcriptie-hulpjes, zoals vreemde afkortingen, merkwaardige formuleringen of latijnse uitdrukkingen. Het doel is om onze medewerkers behulpzaam te zijn bij het transcriberen.


Vreemde afkortingen
Plaatje Betekenis
dochter
ende
   
zoon
   
   
   
   

Merkwaardige formuleringen
Frase Betekenis
aen dander zyde wij schrijven: aen d’ander zijde (zonder spatie na de ‘)
 actyen  aandelen
 actyen ende crediten geen van dien vuytgezondert noch buytengehouden  
aert ende nagelvast juridische term
   

Latijnse uitdrukkingen
Latijn Betekenis
Beneficium Senatus Consulti Vellejani Zie onder
Ex superabundantie Geheel ten overvloede
Exceptio non numeratae pecuniae Zie onder
Usufruct Vruchtgebruik
Vulgariter Gewoonlijk

 


Beneficium Senatus Consulti Vellejani

Dit beneficium (voorrecht) is in ons Oud-Vaderlands recht nog een overblijfsel uit het Romeins recht: het verweer als vrouw niet gehouden te zijn aan een verleende borgtocht.  In de waarboekaktes doen vrouwen van dit voorrecht afstand (renunciëren), waarbij zij nadrukkelijk gewezen worden op de consequenties hiervan.

Ook wel beneficium authenticae, si qua mulier: verweer als vrouw niet gehouden te zijn aan borgtocht en andere vermogensrechtelijke handelingen.
                                                               -0-0-0-

Exceptio non numeratae pecuniae

een exceptie uit het oude Romeinse Recht, die een debiteur kan inroepen indien de tegenpartij niet zou hebben  gepresteerd.

Vergelijkbaar: Exceptio non adimpleti contractus.