Bierdragers 1607

Rolle van de bierdragers mit verclaringe van de plaetsen waer zij woonen, of zij eenige zeeckere brouwerijen hebben daer zij wercken ende waer, of dat zij alleenlicken gebruyct ende gehouden werden als noothulpers.

Aantal = 30
PerceelBierdragerBronTekst
Nieuwstraat.030Bruin Adriaensz {kuiper}Bruyn Aerntsz, woont opte Nieustraet, heeft een eygen huys, werct in De Spae
Uiterstegracht.106-110Claes IJsbrantsz {schuitenvoerder, bierdrager}Claes IJsbrantsz, woont opte Uyterstegraft in zijn eygen huys, werct in De Swan
OudeRijn.134Claes Jansz de Vries {bierdrager}Claes Jansz de Vries, woont opten Ouden Rijn bij de Hoygraftbrugge in zijn eygen huys, werct in De Witte Leeu
JanVossensteeg.071Cornelis Jansz {smid, bierdrager}Cornelis Jansz, woont in Janvossensteech in zijn eygen huys, werct in De Croon
Nieuwstraat.053.3Cornelis Symonsz {bierdrager}Cornelis Symonsz, woont opte Nieustraet, heeft een eygen huys gecoft opten Ouden Rijn, werct in De Roscam
Nieuwstraat.013Cornelis Symonsz {bierdrager}Cornelis Symonsz, woont opte Nieustraet, heeft een eygen huys gecoft opten Ouden Rijn, werct in De Roscam
Mirakelsteeg.000.3David Josephsz {bierdrager}Noothulp. Davidt Joostenz, woont in de Miraeckelsteech bij zijn moeder
Uiterstegracht.001.1Benedictus Jansz {bierdrager}Dictus Jansz, woont op d'Uyterstegraft in zijn eygen huys, werct in De Lelye
Middelweg.040.3Dirck Joostenz {bierdrager}Noothulp. Dirck Joostenzoon, opziender van de clapperluyden, woont opte Middelwech in zijn eygen huys
VanDerWerffstraat.076Dirck Claesz {zeemtouwersknecht, bierdrager}Dirc Claesz, woont opte Achtergraft bij 't Mierennest in zijn eygen huys, werct in 't Claverbladt [en] De Booch
Dolhuissteeg.008Dirck Gerritsz {bierdrager}Dirc Gerytsz, woont op 't Vrouwenkerchoff, werct in Den Eenhoorn
Haarlemmerstraat.060Dirck Jaspersz GrijpDirc Jaspersz, woont in Marendorp opten houc van 't Vrouwenkerchof in zijn eygen huys, werct in De Roscam
Legewerfsteeg.004-010Garbrant Claesz {bierdrager}Garbrant Claesz, woont in 't Craeyevangersteechgen in zijn eygen huys, werct in De Witte Leeu
Uiterstegracht.117Gerrit Jansz Keyser {bierdrager}Geryt Jansz Keyser van Lembeeck, woont opte Uyterstegraft in zijn eygen huys, werct in 't Claverbladt [en] De Booch
Koppenhinksteeg.005Gerrit Willemsz {bezemmaker, bierdrager}Geryt Willemsz, woont in de Corte Coppenhiecsteech in zijn eygen [huis, per vergissing vergeten], werct in Douveren
Uiterstegracht.057Hendrick Dircksz Breetvelt {brouwersknecht}Henric Dirxz den Breeden, woont op d'Uyterstegraft in zijn eygen huys, werct in 't Lam [en] De Roos
Uiterstegracht.003-005Hendrick Evertsz {bierdrager}Noothulp. Henric Evertsz, woont opte Uyterstegraft in zijn eygen huys
Hogewoerd.105Jacob Langnel {bierdrager}Jacop Langnel van Armentiers, woont opte Hogewoert aen de poort, werct in De Lelye
Levendaal.018Jan Jacobsz van Goten {bierdrager}Noothulp. Jan Jacobsz van Gooten, woont op Levendael in zijn eygen huys
Vliet.035Jan Symonsz {bierdrager}Jan Symonsz van Lieuwerden, woont in de Backersteech, werct in Den Eenhoorn
Hogewoerd.067-069Jan Willem Evertsz {bierdrager}Jan Willem Evertsz, woont opte Hogewoert over Lambert Tomasz, werct in De Croon
Haarlemmerstraat.188Jan Jansz van Betbour {bierdrager}Jan Jansz van Betbour, woont in de Corte Bouwelouwensteech in zijn eygen huys, werct in Douveren
Langebrug.063Joost Loten {bierdrager}Joost Loten, woont in de Aernt van Rollantssteech, werct in De Roos [en] 't Lam.
Middelweg.040.5Lenaert Jansz {bierdrager}Lenaert Jansz, woont opte Middelwech, werct in 't Hertshooft
Hooglandsekerksteeg.007Pieter Corsz {bierdrager}Pieter Korssen, woont in de Kercbrugsteech aen Marendorp in zijn eygen huys, werct in 't Hertshooft
Koppenhinksteeg.000.13Quirijn Willemsz {brouwersknecht}Quirijn Willemsz, woont in Coppenhiexsteech in zijn eygen huys, werct in De Schenckan
Kaiserstraat.008.3Quirijn Jansz {bierdrager}Quirijn Jansz, woont opte Broertgensgraft in zijn eygen huys, werct in De Schenckan
Doezastraat.011Quirijn Cornelisz {schoenlapper, bierdrager}Quirijn Cornelisz, woont opte Coepoortsgraft bij de poort, werct in De Swan
Uiterstegracht.035Christoffel Jansz {brouwersknecht}Stoffel Jansz, woont op d'Uyterstegraft in zijn eygen huys, werct in De Spae
Uiterstegracht.061Willem Gijsbrechtsz van der Mol {bierdrager}Willem Gijsbrechtsz van der Mol, woont opte Uyterstegraft bij de Veststege in zijn eygen huys, werct in De Roos [en] 't Lam
Naar Overzichtskaart met 30 record(s).