Stand

3403Percelen
1083Reconstructies (geometrie├źn)
19245Personen (gereconstrueerd)
5180Huwelijken
10275Akten
135805Brongegevens (BronPerceelPersoon)

De huidige stand van zaken met betrekking tot ingevoerde gegevens per bron staat in de tabel hieronder. Nog niet opgenomen zijn de Waarboeken M en verder.

Stand diverse bronnen per 18-01-2023: