Stand

3613Percelen
1529Reconstructies (geometrie├źn)
20360Personen (gereconstrueerd)
5527Huwelijken
11562Akten
145182Brongegevens (BronPerceelPersoon)

De huidige stand van zaken met betrekking tot ingevoerde gegevens per bron staat in de tabel hieronder. Nog niet opgenomen zijn de Waarboeken N en verder.

Stand diverse bronnen per 01-07-2023: