Stand

3313Percelen
911Reconstructies (geometrie├źn)
18068Personen (gereconstrueerd)
4923Huwelijken
10237Akten
128077Brongegevens (BronPerceelPersoon)

De huidige stand van zaken met betrekking tot ingevoerde gegevens per bron staat in de tabel hieronder. Nog niet opgenomen zijn de Waarboeken M en verder.

Stand diverse bronnen per 25-06-2022: