Stand

De huidige stand van zaken met betrekking tot ingevoerde gegevens staat in de tabel hieronder. Nog niet opgenomen zijn de Waarboeken I en verder. De Waarboek-akten worden pas meegeteld als ze compleet zijn, dus inclusief betrokken personen. Vandaar dat sommige waarboeken nog op een betrekkelijk laag percentage staan, terwijl wel degelijk alle akten basaal reeds in de database beschikbaar zijn.

Per 22-06-2020: