Stand

3581Percelen
1467Reconstructies (geometrie├źn)
20156Personen (gereconstrueerd)
5455Huwelijken
11524Akten
142458Brongegevens (BronPerceelPersoon)

De huidige stand van zaken met betrekking tot ingevoerde gegevens per bron staat in de tabel hieronder. Nog niet opgenomen zijn de Waarboeken N en verder.

Stand diverse bronnen per 01-07-2023: