Stand

De huidige stand van zaken met betrekking tot ingevoerde gegevens staat in de tabel hieronder. Nog niet opgenomen zijn de Waarboeken H en verder. De Waarboek-akten worden pas meegeteld als ze compleet zijn, dus inclusief betrokken personen. Vandaar dat bijvoorbeeld Waarboek A nog op een betrekkelijk laag percentage staat, terwijl alle akten basaal reeds in de database beschikbaar zijn.

Per 01-09-2019: