ELO Toegangsnummers

Onderstaande lijst bevat de toegangsnummers van de archieven bij Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO), die relevant zijn voor ons onderzoek.

Aantal = 23.
ToegangsNummerToegangscodeToegangsOmschrijving
0001FALInventaris van het archief van het St. Agnieten begijnhof, 1333-1802
0008BRCInventaris van het archief van de burgemeesteren als Collatoren van de beurzen van Brouckhoven, 1642-1961
0096DvdMInventaris van het archief van Daniël van der Meulen en Hester de la Faille, 1550-1648
0102RamazzottiInventaris van een collectie stukken betreffende het beleg, of: Collectie Ramazzotti, 1572-1574
0501SA IArchief der Secretarie van de stad Leiden (Stadsbestuur (SA I)), 1290-1575
0501ASA IIStadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II)), 1574-1816
0502KAInventaris van de Archieven van de kerken van Leiden (Leiden 1915) 2 delen.
0503KLAInventaris van de archieven van de kloosters, (1310) 1393-1572 (1655).
0504GHAInventaris van de archieven van de Gasthuizen, 1311-1873.
0505SH-VWAInventaris van de archieven van de Stadsheerlijkheden en Vroonwateren, 1360-1908
0506ONAInventaris van de Oude notariële archieven van Leiden, 1564-1811
0507NNAInventaris van de archieven van de Notarissen ter standplaats Leiden (Nieuw Notarieel Archief), 1811-1842
0508ORAInventaris van Het oude rechterlijke archief van Leiden, 1370-1811
0509GBRAInventaris van de archieven van de Gilden, de beurzen en de rederijkerskamers, 1443-1917
0510HAInventaris van de archieven van de Hallen, 1544-1886
0511AKerkInventaris van het archief van de Kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente te Leiden, 1589-2009
0512HvWInventaris van het huisarchief van de Heeren van Warmond, 1347-1900 (1911)
0513HOFInventaris van de archieven van de Hofjes, (1370) 1467-1977
0515RGGInventaris van het archief van de Remonstrants Gereformeerde Gemeente te Leiden, (1581) 1636-1939.
0516SA IIIStadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA III)) (1816-1929)
0518WeeskamerInventaris van het archief van de Weeskamer te Leiden, (1343) 1397-1860 (1866)
0519WeeshuisInventaris van het archief van het Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis (HGW), 1334-1979
1004DTBDoop-, trouw- en begraafboeken, benevens van de registers van overledenen enz. in Zuid-Holland, dateerende van vóór de invoering van den Burgerlijken Stand. (DTB Leiden)