Historische Datafabriek Leiden

Welkom bij Historisch Leiden In Kaart. Hier worden historische personen en percelen van Leiden letterlijk op de kaart gezet. In eerste instantie uit eind 16e eeuw, maar later ook daarvoor en daarna.

De kern van het project bestaat uit het reproduceren van gegevens uit de diverse bronnen enerzijds en het reconstrueren van percelen en personen anderzijds.

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de Historische Data Fabriek Leiden, een project van Erfgoed Leiden en Omstreken.

 

De werkzaamheden van deze fabriek geschieden op ruwweg drie terreinen: Data Acquisitie, waar digitale reproducties van de brongegevens worden verwerkt in de database, Data Analyse & Interpretatie, waar enerzijds een reconstructie van de werkelijkheid wordt gemaakt en anderzijds onderzoeken worden uitgevoerd, en ICT, waar software, website en database-structuren ontwikkeld worden.

Wij wensen u veel plezier met de schatten, die u in deze kist kunt vinden!

Disclaimer
Deze site is in eerste instantie opgezet ter ondersteuning van ons werk. Daardoor kunnen sommige overzichten wat technisch overkomen. Gaandeweg komen er meer en meer geavanceerde, publieksvriendelijkere features bij.
Aangezien het werk nog volop aan de gang is, moet rekening gehouden worden met incidentele onvolkomenheden.