Literatuur

Hieronder volgt een lijst met afkortingen van bronvermeldingen. Naast de afkorting wordt veelal ook een jaartal en/of een paginanummer gegeven.

Afkorting Betekenis
Annegarn-<jaartal>.<paginanr> Alfons Annegarn
CBG-<jaartal>.<paginanr> Centraal Bureau voor Genealogie
CdG-<jaartal>.<paginanr> Cor de Graaf
CL-<jaartal>.<paginanr> Christina Ligtenberg (1908)
DH-<jaartal>.<paginanr> Dr. R.E. Dinger Hattink (1947=Leiden’s nood …)
Ekkart-<jaartal>.<paginanr> Rudolf E.O. Ekkart
FA-<jaartal>.<paginanr> Fockema Andreae (1934=Rijnland)
GN-<jaartal>.<paginanr> Gens Nostra
Grijzenhout-<jaartal>.<paginanr> F. Grijzenhout (2018-Nalatenschap van Pieter van der Werff)
Hart-<jaartal>.<paginanr> G. ‘t Hart (1979=Rijnlandhuis)
HHW-<jaartal>.<paginanr> Hutspot, Haring en Wittebrood
HK-<paginanr> Zeven eeuwen Hooglandse Kerk
HKGN29-<paginanr> t Land van Beloften (Hooglandse Kerkgracht 29)
HP7-<paginanr> Historische plattegronden van Nederlandse steden deel 7, Leiden
HR-<jaartal> Huisraad van een molenaarsweduwe
Knappert-<jaartal>.<paginanr> L. Knappert (1906)
Lamet-p<paginanr> of Lamet-<volgnr> S.B. Lamet: Men in Government
Leverland-2000.p<paginanr> B.N. Leverland: St. Pancras op het Hogeland
LJ-<jaartal>.<paginanr> Leids Jaarboekje
LR-<jaartal>.<paginanr> Lijfrente 1402-1609
MAT-1939.<paginanr> Matenesse en het huis te Riviere
Nagtegaal-<paginanr> H.K. Nagtegaal
NL-<jaartal>.<paginanr> Nederlandse Leeuw
Orlers-<jaartal>.<paginanr> Orlers
Pater-<jaartal>.<paginanr> J.C.H. de Pater (1946)
RAP-<deel>.<paginanr> Het Rapenburg
Sluijter-<jaartal>.<paginanr> Ronald Sluijter: Universiteit
ULBG-<paginanr> Uit Leidse Bron Geleverd
Walle.Buurthouden-<paginanr> Kees Walle: Buurthouden
Walle.Rap-<paginanr> Kees Walle: Rapenburg
WAS-<paginanr> Van Wassenaer. Heren van Stand