Grafstenen Pieterskerk

Onderstaande lijst geeft de personen uit onze database, die gevonden zijn op grafstenen in de Pieterskerk.

In de linkerkolom staan de volgnummers van de graven met eventueel een subnummer voor meer vermeldingen, gevolgd door de leeftijd van de persoon. Daaronder staan de geboortedatum en de overlijdensdatum.

Aantal = 65
Vlgnr (Lf)
Geb/Ovldatum
PersoonNaamInBronPersoonEIdPerceelEId
1/1 (53)
1550 circa/1603-09-23
Matthijs Harmensz van CrenenburchMatthijs Harmensz van CreenenburchPieterskerkhof.034-036
4/1 (36)
1538 voor/1574-05-26
Andries AllertertszAndries Allertsz {vechtmeester}NieuweRijn.012
21/1 (53)
1508 circa/1561-07-15
Claes Alewys ClaeszClaes Aelwijn Claesz van Swanenburg {van der Hooch}Rapenburg.081-083
21/2 (43)
1515 circa/1558-04-23
Anna Cornelis vander Hoogen doct Claes Alewys wijfAnna Cornelisdr van der HoochRapenburg.081-083
25/1 (42)
1534 voor/1576-06-12
Marritgen Cornelisdochter van HeemskercMarytgen Cornelisdr van Heemskerck {Paedts}Steenschuur.023.02
25/2 (65)
1535 voor/1600-10-01
Pieter PaedtsPieter Pietersz Paedts {de jonge}Steenschuur.023.02
25/3 (37)
1564 circa/1601-04-09
Willem Pieter PaedtsWillem Pietersz Paedts {Steenschuur}Steenschuur.023.02
55/1 (54)
1563/1617
Mr Nicolaes van Zeist raedt en pensionarisNicolaes van Zeyst {pensionaris}Langebrug.085-087
62/1 (39)
1560 voor/1599
Jannetgen DominicusdrJannetgen Dominicusdr {linnennaaister}Hooigracht.096
73/1 (43)
1548 circa/1591-03
Meijnaert Lucasz van HalkesteynMeynaert Lucasz van HalkesteinKolfmakerveststeeg.000.2
78/1 (35)
1559 circa/1594-11-30
Aelbrecht Gerrijtsz van HogeveenAelbrecht Gerritsz van HoogeveenHoogstraat.004
78/2 (73)
1558 circa/1631-07-10
[Neeltgen] Govertsdr vander Aer weduwe venden voorn HoogeveenNeeltgen Govertsdr van der Aer {van Hoogeveen}Hoogstraat.004
109/1 (37)
1566 voor/1603-11-13
Joffrou Margrieta Bijman huysvrou van jonk Willem van Craken vander LaenMargriete Symonsdr Bijman {van der Laen}Nieuwstraat.000.4
109/1a (39)
1564 circa/1603-11-17
huysvrou van jonk Willem van Craken vander LaenWillem Hendricksz van der LaenNieuwstraat.000.4
109/1b (40)
1545 voor/1585 circa
een (-) van Sijmon PouwelszSymon Pouwelsz {boekverkoper}Rapenburg.085-087.1
135/1 (53)
1549 circa/1602-10-23
Elysabet Claesd huysvrouwe van Cornelisz van Noordt oudt 53 jaerLysbeth Claesdr {van Noorde}Donkersteeg.010
135/1a (70)
1543/1613-11-06
huysvrouwe van Cornelisz van NoordtClaes Cornelisz van Noorde {goudsmid}Donkersteeg.010
139/1 (38)
1568 voor/1606 na
Claes Houcke van [...] HonschotenClaes HouckePieterskerkchoorsteeg.010.2
145/1 (46)
1580-06-13/1626-10-30
Willebrordus Snellius in syn leven professor matheseosWilleboort Snel van Royen (Snellius)Pieterskerkhof.040
145/2 (39)
1588 voor/1627-11-11
Maria de Lange syn huisvrouweMaria de LangePieterskerkhof.040
151/1 (45)
1540 voor/1585 na
Heer Adrian Cornelisz van DamAdriaen Cornelisz {kanunnik}Nieuwstraat.053.3
170/1 (63)
1583 voor/1646-08-23
Cornelis Daneelsz de Rnw in syn leven 47 iaer grafmaker van dese kerckCornelis Daniëlsz de RuwRapenburg.028.6
184/1 (55)
1494 voor/1549-07-01
Zegher HuyghenzoonZeger Huigenz van Campen {de oude}Garenmarkt.008
184/2 (37)
1506 voor/1543-08-27
Aefge Woutrsdr synder huysfrouAefgen Woutersdr {van Campen}Garenmarkt.008
184/3 (44)
1560 voor/1604-01-10
Zeger Huygensz van Campen stijenplaetserZeger Huigenz van Campen {steenplaatser}Boommarkt.019
191/1 (60)
1535 circa/1595
Adryaen KnotterAdriaen Jansz Knotter {drapier}Rapenburg.041-051
226/1 (70)
1543/1613-11-06
Claes Cornelisz van Noordt burgermeesterClaes Cornelisz van Noorde {goudsmid}Donkersteeg.010
226/2 (80)
1570 circa/1650-04-28
Cornelis Claesz van Noordt scheepen oudt 80 iaerCornelis Claesz van NoordeDonkersteeg.010
250/1 (59)
1561 voor/1620-..-..
Willem JanseWillem Jansz {warmoezenier}LangeMare.096
250/2 (69)
1561 voor/1630-04-..
Syn huysvrou Ianneken Ians vander MeerJannetgen Jansdr {vrouw van Willem Jansz}LangeMare.096
254/1 (58)
1543-02-04/1601-08-11
Ioannes Heurnius medicin professor 63 jaarJohannes HeurniusFaliedeBegijnhof.030
293/1 (68)
1542-02-08/1610-03-19
Foy van Brouchoven (68 jaar)Foy Jansz van BrouchovenBreestraat.031
320/1 (85)
1549 circa/1634-10-05
Vrouwe Susanna van Etten (85 jaar min 9 dagen)Susanna van EttenPapengracht.029.2
324/1 (56)
1524-08-08/1580-12-07
Meester Gerrit [M]elissoon ambachtsheer van [Ho]ogeveenGerrit Amelisz van HoogeveenRapenburg.069
324/2 (70)
1538/1608-12-13
Iovffrou Eva [A]lbrechts van Quackenbosche syn huisvrouAefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch {van Hoogeveen}Steenschuur.022.03
324/3 (51)
1569/1620-02-02
Amelis van Hoogeveen out burgemeesterAmelis Gerritsz van HoogeveenPapengracht.013-017
329/1 (40)
1566 circa/1606-03-26
Swaentgen Cornelisdr huijsfrou van Jan Dirkxz SteenSwaentgen Cornelisdr van Leeusvelt {Steen}Breestraat.022
329/1a (66)
1559 circa/1625-07-20
huijsfrou van Jan Dirkxz SteenJan Dircksz SteenBreestraat.022
329/2 (31)
1586 voor/1617-04-26 voor
Jacobij Jansdr van Dam huisvrou van Jan Dirckx SteenJacoba Jansdr van Dam {Steen}Breestraat.022
329/2a (66)
1559 circa/1625-07-20
huijsfrou van Jan Dirkxz SteenJan Dircksz SteenBreestraat.022
329/3 (66)
1559 circa/1625-07-20
Ian Dirckxz SteenJan Dircksz SteenBreestraat.022
343/1 (47)
1561 voor/1608-03-10
Claertgen Claesd huysvrou van Dirck Cornelis VinckClaertgen Claesdr {Vinck}NieuweRijn.028
343/1a (82)
1550 voor/1632-01-29
huysvrou van Dirck Cornelis VinckDirck Cornelisz VinckNieuweRijn.028
343/2 (20)
1611 voor/1631-02-18 voor
Neltgen Dircxdr van Arrixhouck huysvrou van Bartholomees Dircxz VinckNeeltgen Dircksdr van Arrixhouck {Vinck}Warmoesmarkt.021
343/2a (52)
1581 voor/1633-05-25
huysvrou van Bartholomees Dircxz VinckBartholomeus Dircksz VinckWarmoesmarkt.021
343/3 (82)
1550 voor/1632-01-29
Dirck Cornelis VinckDirck Cornelisz VinckNieuweRijn.028
343/4 (52)
1581 voor/1633-05-25
Bartholomees Dircxz VinckBartholomeus Dircksz VinckWarmoesmarkt.021
352/1 (18)
1565/1583-07-19
Petrus StochiusPieter StochiusPieterskerkgracht.011-013
353/1 (55)
1560 voor/1615 na
Menheer Iacop van der MyJacob Gerritsz van der Mije {de jonge}Breestraat.155
362/1 (59)
1551 voor/1610-04-21
Iacop BanckerysJacob Pancraesz {timmerman}Boommarkt.009-010
362/2 (65)
1555 voor/1620-01-23
Tryntgen GangeloefdochterTrijntgen Gangelofsdr {vrouw van Jacob Pancraesz}Boommarkt.009-010
371/1 (65)
1565 voor/1630-08-20
Cornelis Willimse SuytbrouckCornelis Willemsz van ZuytbrouckHogewoerd.015
380/1 (46)
1554-10-23/1600-07-25
Daniel vander MeulenDaniël van der MeulenRapenburg.021
383/1 (40)
1538 voor/1578-11-07
Joffrou van MeetkerckeJosina van SteenhuizenPapengracht.029.2
388/1 (59)
1555-02-24/1614-10-10
Ioost Maartenzoon van SonneveltJoost Maertensz van SonneveltNieuweRijn.021
388/2 (79)
1569-11-21/1648-05-10
Syn huysvrou Baertge Isaacd van SwaenenburchBaertgen Isaacsdr van SwanenburgNieuweRijn.021
388/3 (20)
1630 voor/1650-04-16 voor
Cornelis Franse van LeeuwenCornelis Fransz van LeeuwenNieuweRijn.021
388/4 (50)
1599-01-09/1649-04-08
Maria van Sonnevelt syn huysvrouMaria Joostendr van Sonnevelt {de jonge, van Leeuwen}NieuweRijn.021
390/1 (72)
1545 circa/1617-04-03
Francois Boudewyns van Berlecom (72 iaeren en 7 maenden)François Boudewijnsz van BerlecomRapenburg.059-061.1
397/1 (81)
1574 circa/1655-01-11
Mr Clemens van Baersdorp burgemeesterClement Jansz van BaersdorpBotermarkt.023
407/1 (29)
1558 voor/1587-08-11
Gillis van HuessenGillis Dircksz van HeussenHoogstraat.003
407/2 (73)
1558 voor/1631-07-07
Ionkfrow Geertruyt van Berckenroe weduwe van de e. Gillis van HuessenGeertruid Adriaensdr van Berckenrode {van Heussen}Hoogstraat.003
421/1 (20)
1554 voor/1574-08-29 voor
Ermgaert Jans dochter van [...]Ermgaert Jansdr van BaersdorpBotermarkt.023
421/2 (36)
1545 voor/1581~1597
Kunera Joerisdochter van Veen huysvrouwe van Jan Jansz van BaersdorpCunera Jorisdr VeenSteenschuur.023.03
421/3 (78)
1530 circa/1608-08-03
Jan Jansz van Baersdorp burgemr (78 jaeren)Jan Jansz van Baersdorp {de oude}Steenschuur.023.03
Naar Overzichtskaart met 65 record(s).