Lijsten

Onder dit hoofdstuk vallen de diverse lijsten, zoals veertigen, stadsbestuur (schout, schepenen, burgemeesters), schutters, bonmeesters, studenten, hoogleraren enz.