Beroepenspelling

In de kolom BeroepsVermelding vindt u alle verschillende varianten waarop een beroep vermeld wordt in onze bronnen. De gestandaardiseerde beroepen (volgens Hisco) vindt u in de kolom Beroepsgroep.

In de kolom Aantal kunt u terugvinden hoe vaak een beroepsvermelding voorkomt. Bent u benieuwd naar de tekst en bron? Klik dan op Naar bronnen.

BeroepsgroepBeroepsVermeldingAantalNaar bronnen
aannemeraannemer1Naar bronnen
accijnsontvanger0Naar bronnen
accijnsontvangeracchyssenaer1Naar bronnen
accijnsontvangeraccijnsinner (exchijsbewaerder)1Naar bronnen
accijnsontvangerexchysmeester2Naar bronnen
admiraaladmiraal1Naar bronnen
admiraaladmirael2Naar bronnen
advocaatadvocaat14Naar bronnen
advocaatadvocaet12Naar bronnen
advocaatadvocaet 's hoofs van Hollant1Naar bronnen
advocaattaelman1Naar bronnen
advocaattalman6Naar bronnen
advocaatVoirspraecke1Naar bronnen
advocaatvoorspraeck4Naar bronnen
ambtenaarambtenaar1Naar bronnen
ambtenaarbeambte2Naar bronnen
ambtenaarst. beambte1Naar bronnen
ambtenaarstadsambtenaar1Naar bronnen
ambtenaarstedelijk ambtenaar2Naar bronnen
antieksnijderantieksnijder2Naar bronnen
antieksnijderantieksnijder (beeldhouwer en steenhouwer)1Naar bronnen
antieksnijderantijcksnijder2Naar bronnen
antieksnijderantycksnider2Naar bronnen
antieksnijderantycksnijder4Naar bronnen
antieksnijderantycksnyder5Naar bronnen
antieksnijderantycsnider2Naar bronnen
antieksnijderantycsnijder3Naar bronnen
antieksnijderantycsnyder4Naar bronnen
antieksnijderantyqsnijder1Naar bronnen
apotheker0Naar bronnen
apothekerapootheecker1Naar bronnen
apothekerapotecaer5Naar bronnen
apothekerapotecaris1Naar bronnen
apothekerapoteeckaer1Naar bronnen
apothekerapoteecker14Naar bronnen
apothekerapoteekaer1Naar bronnen
apothekerapoteeker2Naar bronnen
apothekerapotekaer7Naar bronnen
apothekerapoteker19Naar bronnen
apothekerapothecaer3Naar bronnen
apothekerapothecar2Naar bronnen
apothekerapothecar en drogist, koffysiroopbrander1Naar bronnen
apothekerapothecaris10Naar bronnen
apothekerapothecarys3Naar bronnen
apothekerapotheeker1Naar bronnen
apothekerapotheker54Naar bronnen
apothekerapoticaris1Naar bronnen
apothekerapoticarys1Naar bronnen
apothekerappotecaer2Naar bronnen
apothekerappoteker1Naar bronnen
apothekeraptecker11Naar bronnen
apothekerapteecker68Naar bronnen
apothekerapteecker, wijntapper1Naar bronnen
apothekerapteekcer1Naar bronnen
apothekerapteeker7Naar bronnen
apothekerapteker23Naar bronnen
apothekerapthecaer2Naar bronnen
apothekerapthecker1Naar bronnen
apothekeraptheecker3Naar bronnen
apothekeraptheeker1Naar bronnen
apothekerwijlen apteker2Naar bronnen
apothekersbediendeapoth. bed.1Naar bronnen
appelkoopman0Naar bronnen
appelkoopmanapelcooper1Naar bronnen
appelkoopmanappelcoeper23Naar bronnen
appelkoopmanappelcoepster1Naar bronnen
appelkoopmanappelcooper35Naar bronnen
appelkoopmanappelcoopster13Naar bronnen
appelkoopmanappelcoper87Naar bronnen
appelkoopmanappelcopers1Naar bronnen
appelkoopmanappelcopper2Naar bronnen
appelkoopmanappelkoopman5Naar bronnen
appelkoopmanappelkoopster1Naar bronnen
appelkoopmanappelkoper41Naar bronnen
appelkoopmanappelman13Naar bronnen
appelkoopmanappelvercoopster2Naar bronnen
appelkoopmanappelverkoper2Naar bronnen
appelkoopmanerffgenamen van Cornelis Gerritsz appelcoper1Naar bronnen
appelkoopmanverruwer en appelkoper1Naar bronnen
arbeidsmanarbeytsman2Naar bronnen
baaidrapierbaaidrapier6Naar bronnen
baairederbaaireder2Naar bronnen
baairederbaaitrapier1Naar bronnen
baairederbaeijcoper1Naar bronnen
baairederbaeyreder1Naar bronnen
baairederbaeytrapier1Naar bronnen
baairederbaijreeder1Naar bronnen
baairederbayen en sayen coopluyden1Naar bronnen
baairederbayreder1Naar bronnen
baairederbayredere1Naar bronnen
baairedersaeye- ende bayreder2Naar bronnen
baaiverwerbayverwer1Naar bronnen
baaiwerkerbaaiwerker8Naar bronnen
baaiwerkerbaeyer1Naar bronnen
baaiwerkerbaeyewercker1Naar bronnen
baaiwerkerbaeyreder1Naar bronnen
baaiwerkerbaeywercker2Naar bronnen
baaiwerkerbaeywerker1Naar bronnen
baaiwerkerbayereder1Naar bronnen
baaiwerkerbayreder3Naar bronnen
baaiwerkerbayreeder1Naar bronnen
baaiwerkerbaystrijcker met de caerde1Naar bronnen
baaiwerkerbaywercker2Naar bronnen
baaiwerkerwollebaeywercker1Naar bronnen
baaiweverbaaivoller en -wever1Naar bronnen
baaiweverbaaiwever2Naar bronnen
baaiweverbaeijewever3Naar bronnen
baaiweverbaeijwever1Naar bronnen
baaiweverbaeyewever4Naar bronnen
baaiweverbaeywercker1Naar bronnen
baaiweverbaeywever3Naar bronnen
baaiweverbaijewever1Naar bronnen
baaiweverbaijwever1Naar bronnen
baaiweverbayewever4Naar bronnen
baaiweverbaywever17Naar bronnen
baaiweversknechtbaeyeweversknecht1Naar bronnen
baaiweversknechtbayweversknecht5Naar bronnen
baggermanbaggerman58Naar bronnen
bagijnbaghijnen1Naar bronnen
bagijnbagijn16Naar bronnen
bagijnbagijn te Delft1Naar bronnen
bagijnbegijn4Naar bronnen
bagijneertijds bagijn1Naar bronnen
bagijnfalebeghyn1Naar bronnen
bagijnfalebegyn2Naar bronnen
bagijnfalide baghijn10Naar bronnen
bagijnfalide bagijn4Naar bronnen
bagijnfalide bagijnen1Naar bronnen
bagijnfalide bagyn17Naar bronnen
bagijnfalide begijn4Naar bronnen
bagijnfalidebagyn1Naar bronnen
bagijnfalie bagijn1Naar bronnen
bagijnfalie bagin1Naar bronnen
bagijnfalyde baghijn4Naar bronnen
bagijnfalyde baghijne1Naar bronnen
bagijnfalyde bagijn3Naar bronnen
bagijnfalyde bagijne1Naar bronnen
bagijnfalydebageyn1Naar bronnen
bagijnfalydebagyn1Naar bronnen
bagijngrauwe zuster2Naar bronnen
bakker0Naar bronnen
bakkerbaccar2Naar bronnen
bakkerbacker1249Naar bronnen
bakkerbacker daerna koornkoper1Naar bronnen
bakkerbacker en mandemaecker1Naar bronnen
bakkerbacker en mandemaker1Naar bronnen
bakkerbacker ende coorncoper1Naar bronnen
bakkerbacker ende mandemaecker1Naar bronnen
bakkerbacker in de Pot2Naar bronnen
bakkerbacker of drapier1Naar bronnen
bakkerbacker of lijmzieder1Naar bronnen
bakkerbacker of mandemaecker1Naar bronnen
bakkerbacker of mandemaker1Naar bronnen
bakkerbacker ofte lymsieder1Naar bronnen
bakkerbacker ofte mandemaecker2Naar bronnen
bakkerbacker, bonmeester1Naar bronnen
bakkerbacker/schoemaecker1Naar bronnen
bakkerbackersweduwe1Naar bronnen
bakkerbackker2Naar bronnen
bakkerbackster9Naar bronnen
bakkerbackter1Naar bronnen
bakkerbacster4Naar bronnen
bakkerbacxster2Naar bronnen
bakkerbaecker1Naar bronnen
bakkerbakker516Naar bronnen
bakkerbakker in Den Gloeyenden Oven1Naar bronnen
bakkerbakker, rentmeester1Naar bronnen
bakkerbakker, wever1Naar bronnen
bakkerbakker, [korenmeter]1Naar bronnen
bakkerbakker/brouwer3Naar bronnen
bakkerbakkers1Naar bronnen
bakkerbakkersweduwe2Naar bronnen
bakkerbakster12Naar bronnen
bakkerbaxster4Naar bronnen
bakkerbaxter3Naar bronnen
bakkerbroodbakker3Naar bronnen
bakkercoorncoper ende backer1Naar bronnen
bakkereertijt backer1Naar bronnen
bakkereertijts backer2Naar bronnen
bakkerin zijn leven bakker1Naar bronnen
bakkerkammaker, bakker2Naar bronnen
bakkerkorenkoper, bakker1Naar bronnen
bakkerwitmaker, bakker1Naar bronnen
bakkersknechtbakkersknecht3Naar bronnen
bakkersknechtknecht1Naar bronnen
baljuw0Naar bronnen
baljuwamptman1Naar bronnen
baljuwbaeliou1Naar bronnen
baljuwbaelliu van Wassenaer1Naar bronnen
baljuwbailen1Naar bronnen
baljuwbailiu1Naar bronnen
baljuwbailliu3Naar bronnen
baljuwbailliu van de nieuwe rederye van baye1Naar bronnen
baljuwbailliu van Reynsburch1Naar bronnen
baljuwbailliu van Rijnlant1Naar bronnen
baljuwbailliu van Rijnlant was1Naar bronnen
baljuwbaillou ende schout van Warmond1Naar bronnen
baljuwbaillu1Naar bronnen
baljuwbaillu van Rijnlant3Naar bronnen
baljuwbaillu van Rynlant1Naar bronnen
baljuwbaillui van Noordtwijck ende Rijnsburch1Naar bronnen
baljuwbailly4Naar bronnen
baljuwBailly van Rhynlant1Naar bronnen
baljuwbailly van Rijnlandt5Naar bronnen
baljuwbailly van Rijnlandt ende schoudt, schout1Naar bronnen
baljuwbailly van Rijnlant2Naar bronnen
baljuwBailly van Rynlandt1Naar bronnen
baljuwbalju1Naar bronnen
baljuwbalju, schout1Naar bronnen
baljuwbaljuw4Naar bronnen
baljuwbaljuw en dijkgraaf van Rijnland2Naar bronnen
baljuwbaljuw en schout2Naar bronnen
baljuwbaljuw rijnland1Naar bronnen
baljuwbaljuw van de nering1Naar bronnen
baljuwbaljuw van Rijnland1Naar bronnen
baljuwbaljuw van Schieland1Naar bronnen
baljuwballui van Rijnsburg1Naar bronnen
baljuwdijcgrave ende bailly van Rijnlant1Naar bronnen
baljuwDyckgraef ende Bally van Rynlandt1Naar bronnen
baljuwsubstituyt van de bailiu1Naar bronnen
baljuwsubstituyt van den Bailye van Rijnland1Naar bronnen
ballenmakerballemaecker18Naar bronnen
ballenmakerballemaicker2Naar bronnen
ballenmakerballemaker10Naar bronnen
ballenmakerballenmaecker2Naar bronnen
ballenmakerballenmaker9Naar bronnen
ballenmakerbalmacker1Naar bronnen
ballenmakerbalmaker1Naar bronnen
ballenmakerbollemaecker1Naar bronnen
banketbakkerbanketbakker3Naar bronnen
bankierbanquier1Naar bronnen
barbierbarbier47Naar bronnen
barbierbarbier, chirurgijn1Naar bronnen
barbierbarbyer1Naar bronnen
barbierberbier34Naar bronnen
barbierdeser stede barbier1Naar bronnen
beddenmakerbeddemaecster1Naar bronnen
beddenmakerbeddemaekster1Naar bronnen
beddenmakerbeddenmaakster1Naar bronnen
bediendediender6Naar bronnen
bediendeschouten dienaar3Naar bronnen
bediendeschouten diender3Naar bronnen
beeldsnijderbeeldemacker1Naar bronnen
beeldsnijderbeeldensnijder3Naar bronnen
beeldsnijderbeeldesnijder11Naar bronnen
beeldsnijderbeeldesnyder3Naar bronnen
beeldsnijderbeeldhouwer (antycqsnijder)1Naar bronnen
beeldsnijderbeeldsnijder8Naar bronnen
beeldsnijderbeldesnijder2Naar bronnen
beeldsnijderbeldesnijer1Naar bronnen
beeldsnijderbeldesnyder1Naar bronnen
beenhouwerbeenhakker1Naar bronnen
beenhouwerbeenhouder2Naar bronnen
beenhouwerbeenhouwer9Naar bronnen
behanger en stoffeerderkamerbehanger4Naar bronnen
beiaardierbeyerman1Naar bronnen
bezemmakerbeesembinner1Naar bronnen
bezemmakerbesemaecker24Naar bronnen
bezemmakerbesemaicker2Naar bronnen
bezemmakerbesemaker5Naar bronnen
bezemmakerbesemmacker5Naar bronnen
bezemmakerbesemmackers1Naar bronnen
bezemmakerbesemmaecker26Naar bronnen
bezemmakerbesemmaeker2Naar bronnen
bezemmakerbesemmaicker5Naar bronnen
bezemmakerbesemmaiker1Naar bronnen
bezemmakerbesemmaker10Naar bronnen
bezemmakerbesenmacker2Naar bronnen
bezemmakerbessemaecker2Naar bronnen
bezemmakerbessemmaecker1Naar bronnen
bezemmakerbezemaecker4Naar bronnen
bezemmakerbezemaker1Naar bronnen
bezemmakerbezemmaecker5Naar bronnen
bezemmakerbezemmaickers1Naar bronnen
bezemmakerbezemmaker33Naar bronnen
bezemmakerbezemmakers1Naar bronnen
bezemmakersknechtbesemaeckersknecht1Naar bronnen
bidderbidster5Naar bronnen
bidderbidtster2Naar bronnen
bierdragerbierdraeger14Naar bronnen
bierdragerbierdraegher1Naar bronnen
bierdragerbierdrager315Naar bronnen
bierdragerbierdragher4Naar bronnen
bierdragerbierdraiger1Naar bronnen
bierdragerbierdreger11Naar bronnen
bierdragerbyerdrager1Naar bronnen
bierdragerbyerdragher1Naar bronnen
bierdragerbyerdreger1Naar bronnen
bierstekerbiersteker10Naar bronnen
bierstekerglaesscrijver, biersteker1Naar bronnen
biertapperbakker, kleinbiertapper1Naar bronnen
biertapperbierman1Naar bronnen
biertapperbiertaper1Naar bronnen
biertapperbiertapper169Naar bronnen
biertapperbiertapper ende seepsiedersknecht1Naar bronnen
biertapperbiertapper ende smit1Naar bronnen
biertapperbiertapper of herbergier1Naar bronnen
biertapperbiertapster5Naar bronnen
biertapperbrouwersknecht, pinttebier1Naar bronnen
biertappercoperslager, pinttebier1Naar bronnen
biertapperkleinbiertapper10Naar bronnen
biertappermolenaer, biertapper1Naar bronnen
biertapperpinttebier10Naar bronnen
biertapperspellemaecker, kleinbiertapper1Naar bronnen
biertapperwaert, biertapper1Naar bronnen
binnenmoederbinnemoeder3Naar bronnen
binnenmoederbinnenmoeder1Naar bronnen
binnenmoederbinnenmoeder in het minnenhuis1Naar bronnen
binnenmoederdie moeder in 't weeshuys1Naar bronnen
binnenmoedereertijts moeder van 't Weeshuys1Naar bronnen
binnenmoedermoeder1Naar bronnen
binnenmoederweesmoeder2Naar bronnen
binnenvaderbinnenvader7Naar bronnen
binnenvaderbinnenvader in het minnenhuis1Naar bronnen
binnenvaderbinnevader4Naar bronnen
binnenvaderbinnevader van de arme wesen1Naar bronnen
binnenvaderbinnevaeder1Naar bronnen
binnenvadervader1Naar bronnen
binnenvadervader in het minnehuis1Naar bronnen
binnenvadervader van de leprosen1Naar bronnen
binnenvadervader van het Armhuis, beneden de 3001Naar bronnen
binnenvadervader van het Minnehuis1Naar bronnen
binnenvadervader van het weeshuis te Lopsen1Naar bronnen
bisschopbisschop3Naar bronnen
blauwverwerblaeugaarnman licentmeester1Naar bronnen
blauwverwerblaeugaerman1Naar bronnen
blauwverwerblaeugaernman3Naar bronnen
blauwverwerblaeuvervster3Naar bronnen
blauwverwerblaeuverwer17Naar bronnen
blauwverwerblaeuweruwer1Naar bronnen
blauwverwerblaeuwverwer2Naar bronnen
blauwverwerblauverwer1Naar bronnen
blauwverwerblauwverver9Naar bronnen
blauwverwerkarmozijn- en blauwverver1Naar bronnen
blekerbleekster2Naar bronnen
blekerbleicker1Naar bronnen
blekerbleijcker3Naar bronnen
blekerbleijckster1Naar bronnen
blekerbleker3Naar bronnen
blekerbleycker16Naar bronnen
blekerbleycster2Naar bronnen
blekerkleederbleeker1Naar bronnen
blekerlindelaeckenbleycker2Naar bronnen
blokhouwerblochouwer6Naar bronnen
blokhouwerblockhouder1Naar bronnen
blokhouwerblockhouwer2Naar bronnen
blokhouwerblokhouwer4Naar bronnen
blokhouwerblouckhouwer1Naar bronnen
bodebaillius bode2Naar bronnen
bodebaillys bode3Naar bronnen
bodebaillys boode1Naar bronnen
bodebaillysbode1Naar bronnen
bodebaljuwsbode7Naar bronnen
bodebaljuwsbode van Rijnland1Naar bronnen
bodeBaljuwsbode Rijnland2Naar bronnen
bodebaljuwsbode van Rijnland3Naar bronnen
bodeballi boode1Naar bronnen
bodeballiusbode van Rijnlandt1Naar bronnen
bodebalyuels bodde1Naar bronnen
bodebode88Naar bronnen
bodebode destijds1Naar bronnen
bodebode in Warmond1Naar bronnen
bodebode met de bus5Naar bronnen
bodebode met de bussche2Naar bronnen
bodebode met de busse33Naar bronnen
bodebode met de busse (pas benoemd)1Naar bronnen
bodebode met de roede64Naar bronnen
bodebode mette busse1Naar bronnen
bodebode mette rode1Naar bronnen
bodebode mette roede5Naar bronnen
bodebode metten roede2Naar bronnen
bodebode metter roede1Naar bronnen
bodebode mit de bossche1Naar bronnen
bodebode mit de bussche1Naar bronnen
bodebode mit de roede2Naar bronnen
bodebode mit der roede1Naar bronnen
bodebode mitte bossche1Naar bronnen
bodebode mitte bussche1Naar bronnen
bodebode mitte busse3Naar bronnen
bodebode mitte roede27Naar bronnen
bodebode mitte ruede1Naar bronnen
bodebode mitten roede3Naar bronnen
bodebode mitter busse5Naar bronnen
bodebode mitter roede6Naar bronnen
bodebode op Zeeland1Naar bronnen
bodebode roedrager1Naar bronnen
bodebode ter kamer1Naar bronnen
bodebode ter weescamere1Naar bronnen
bodebode ter weeskamer1Naar bronnen
bodebode universiteit1Naar bronnen
bodebode v universiteit1Naar bronnen
bodebode van de baljuw van Rijnland6Naar bronnen
bodebode van de Hoogheemraden van Rijnland2Naar bronnen
bodebode van de kooplieden1Naar bronnen
bodebode van de universiteyt1Naar bronnen
bodebode van de Weeskamer4Naar bronnen
bodebode van den bailliu van Rijnlant1Naar bronnen
bodebode van het Hoogheemraadschap van Rijnland1Naar bronnen
bodebode van het kapittel2Naar bronnen
bodebode van Rijnland1Naar bronnen
bodebode van Rynland1Naar bronnen
bodebode van Rynlant1Naar bronnen
bodebodel1Naar bronnen
bodeboden1Naar bronnen
bodeboden mitte roede1Naar bronnen
bodeboede8Naar bronnen
bodeboede met de boes1Naar bronnen
bodeboede mitte roede1Naar bronnen
bodeboede mitte roede deser stede1Naar bronnen
bodeboede van de Hoogen Heemraedt van Rijnlandt1Naar bronnen
bodeboode8Naar bronnen
bodeboode met de roede1Naar bronnen
bodeboode met die bousse1Naar bronnen
bodeboode mette roede2Naar bronnen
bodeboode mitte roede2Naar bronnen
bodeboode mitter bussche1Naar bronnen
bodebosdrager1Naar bronnen
bodebusdrager1Naar bronnen
bodeeemraedtsboede1Naar bronnen
bodeeertijts bode mette roede1Naar bronnen
bodeheemraadsbode13Naar bronnen
bodeheemraadsbode van Rijnland1Naar bronnen
bodeheemraatsbode2Naar bronnen
bodeheemraedtboede van Rijnlandt1Naar bronnen
bodeheemraedtsboede1Naar bronnen
bodeheemraedtsboede van Rijnlant1Naar bronnen
bodeheemraetbode1Naar bronnen
bodeheemraets bode1Naar bronnen
bodeheemraetsbode15Naar bronnen
bodeheemraetsbode van Rynlant1Naar bronnen
bodeheemraetsboede3Naar bronnen
bodemitte roede1Naar bronnen
bodeordinaris bode ter weeskamer1Naar bronnen
boderaetsboode1Naar bronnen
boderoedrager1Naar bronnen
bodeschoutenbode van de stad1Naar bronnen
bodeschoutenboden1Naar bronnen
bodesnyder bode1Naar bronnen
bodestadsbode4Naar bronnen
bodestadsboode mete rouede1Naar bronnen
bodestadtsbode2Naar bronnen
bodeuniversiteytsbode1Naar bronnen
bodeuniversiteytsbooden1Naar bronnen
bodezweep met tabbaert ende bode1Naar bronnen
boekbinderboeckbynder1Naar bronnen
boekbinderboeckebinder1Naar bronnen
boekbinderboekbinder32Naar bronnen
boekbinderboucbinder12Naar bronnen
boekbinderbouckbinder16Naar bronnen
boekbinderbouckebinder7Naar bronnen
boekbinderbouckebynder2Naar bronnen
boekbinderbouickebinner1Naar bronnen
boekbinderboukbinder1Naar bronnen
boekbinderbucbinder1Naar bronnen
boekbinderbuckenbynder1Naar bronnen
boekbindersknechtboeckbindersknegt2Naar bronnen
boekdrukkerboeckdrucker1Naar bronnen
boekdrukkerboeckeprinter1Naar bronnen
boekdrukkerboeckprinter1Naar bronnen
boekdrukkerboekdrukker22Naar bronnen
boekdrukkerboekprinter5Naar bronnen
boekdrukkerboucdrucker21Naar bronnen
boekdrukkerboucdrukker1Naar bronnen
boekdrukkerboucedrucker1Naar bronnen
boekdrukkerbouckdrucker18Naar bronnen
boekdrukkerbouckdrukker1Naar bronnen
boekdrukkerbouckebinder2Naar bronnen
boekdrukkerbouckedrucker5Naar bronnen
boekdrukkerbouckeprenter1Naar bronnen
boekdrukkerbouckeprinter2Naar bronnen
boekdrukkerbouckeprynter1Naar bronnen
boekdrukkerbouckeprynters1Naar bronnen
boekdrukkerbouckprinter1Naar bronnen
boekdrukkerbrandewijnman1Naar bronnen
boekdrukkerdrucker1Naar bronnen
boekdrukkersknechtboucdruckersknecht1Naar bronnen
boekdrukkersknechtbouckdruckersknecht1Naar bronnen
boekhouderboekhouder3Naar bronnen
boekhouderboekhouder, beneden de 600, tractement1Naar bronnen
boekhoudercommissionair boekhouder1Naar bronnen
boekverkoper0Naar bronnen
boekverkoperboeckenvercoper1Naar bronnen
boekverkoperboekhandelaar5Naar bronnen
boekverkoperboekverkooper5Naar bronnen
boekverkoperboekverkoopers affaire uitoefenende2Naar bronnen
boekverkoperboekverkoopersknecht1Naar bronnen
boekverkoperboekverkoper28Naar bronnen
boekverkoperbouckvercooper3Naar bronnen
boekverkoperbouckvercoper13Naar bronnen
boekverkoperbouckverkoper1Naar bronnen
boekverkoperboucvercooper5Naar bronnen
boekverkoperboucvercoper10Naar bronnen
boekverkoperboucverkoper3Naar bronnen
boekverkoperlibraris1Naar bronnen
boekverkoperoutbouckvercoper1Naar bronnen
boekverkoperpedel deser stede universiteyt en bouckverkoper1Naar bronnen
boekverkoperwinkelier in boeken debiet 26001Naar bronnen
boerboertgen1Naar bronnen
boerbuyerman te Overveen2Naar bronnen
bogenmakerboegemaecker1Naar bronnen
bogenmakerbogemacker1Naar bronnen
bogenmakerbogemaecker5Naar bronnen
bogenmakerbogemaicker1Naar bronnen
bogenmakerbogemaker2Naar bronnen
bogenmakerbogemakers1Naar bronnen
bogenmakerbogenmaicker1Naar bronnen
bogenmakerbogenmaker2Naar bronnen
bogenmakerboochmacker1Naar bronnen
bogenmakerboochmaecker9Naar bronnen
bogenmakerboochmaeker1Naar bronnen
bogenmakerboogemaecker2Naar bronnen
bogenmakerboogmaker1Naar bronnen
bommenaarboimmenaer1Naar bronnen
bommenaarbommenaar1Naar bronnen
bommenaarbommenaer1Naar bronnen
bontwerkerbondtwercker1Naar bronnen
bontwerkerbondwercker1Naar bronnen
bontwerkerbontwercker50Naar bronnen
bontwerkerbontwerckerszoon1Naar bronnen
bontwerkerbontwerker29Naar bronnen
bontwerkerbontwerker, geen, 3 knegts1Naar bronnen
bontwerkerbontwerker, snijder1Naar bronnen
bontwerkerpeltier5Naar bronnen
bontwerkerpeltier (bontwerker)4Naar bronnen
bontwerkerpeltiers1Naar bronnen
boomgaardenier0Naar bronnen
boomgaardenierappelkoper, bogaardman1Naar bronnen
boomgaardenierboegartman1Naar bronnen
boomgaardenierboegertman2Naar bronnen
boomgaardenierboemgaertman1Naar bronnen
boomgaardenierbogaertman8Naar bronnen
boomgaardenierbogairtman1Naar bronnen
boomgaardenierbogerman1Naar bronnen
boomgaardenierbogertman3Naar bronnen
boomgaardenierboogaertman7Naar bronnen
boomgaardenierboogertman3Naar bronnen
boomgaardenierbooghertman1Naar bronnen
boomgaardenierboomgaardenier10Naar bronnen
boomgaardenierboomgaardman47Naar bronnen
boomgaardenierboomgaartman2Naar bronnen
boomgaardenierboomgaerdenier2Naar bronnen
boomgaardenierboomgaerdenierder1Naar bronnen
boomgaardenierboomgaerdman2Naar bronnen
boomgaardenierboomgaerdtman1Naar bronnen
boomgaardenierboomgaerman1Naar bronnen
boomgaardenierboomgaertman97Naar bronnen
boomgaardenierboomgaertman, tapper1Naar bronnen
boomgaardenierboomgaertsman3Naar bronnen
boomgaardenierboomgarthouc1Naar bronnen
boomgaardenierboomgartman1Naar bronnen
boomgaardenierboomgertman5Naar bronnen
boomgaardenierboommgaertman1Naar bronnen
boomgaardeniergaardenier1Naar bronnen
bootsmanbootman der Japanse marine1Naar bronnen
bootsmanbootsman1Naar bronnen
boratwerkerboratwerker1Naar bronnen
borduurwerker0Naar bronnen
borduurwerkerberduerwercker2Naar bronnen
borduurwerkerborduijrwercker1Naar bronnen
borduurwerkerborduurwerker2Naar bronnen
borduurwerkerborduyerwercker2Naar bronnen
borduurwerkerborduyrwercker4Naar bronnen
bosschieterbosmaecker1Naar bronnen
bosschieterbosschieter3Naar bronnen
bosschieterbosschutter1Naar bronnen
bostelhandelaarboestelman2Naar bronnen
bostelhandelaarborstelman1Naar bronnen
bostelhandelaarborstelwijff2Naar bronnen
bostelhandelaarbostelman72Naar bronnen
bostelhandelaarbostelman (handelaar in bostel, veevoer)1Naar bronnen
bostelhandelaarbostelwijff3Naar bronnen
bostelhandelaarbostelwyf1Naar bronnen
bostelhandelaarbustelmaecker1Naar bronnen
bostelhandelaarbustelman8Naar bronnen
boterkoper0Naar bronnen
boterkoperboetercoeper1Naar bronnen
boterkoperbootercoeper1Naar bronnen
boterkoperbootercooper2Naar bronnen
boterkoperbotercooper12Naar bronnen
boterkoperbotercope1Naar bronnen
boterkoperbotercoper35Naar bronnen
boterkoperboterkoper8Naar bronnen
boterkoperbottercoper1Naar bronnen
boterkoperbuttercooper11Naar bronnen
boterkoperbuttercoper9Naar bronnen
boterkoperzuvelcoper1Naar bronnen
boterkoperzuyvelcoper3Naar bronnen
boterkruierboetercruyder3Naar bronnen
boterkruierbotercruider1Naar bronnen
boterkruierbotercruier2Naar bronnen
boterkruierbotercruijer2Naar bronnen
boterkruierbotercruyder1Naar bronnen
boterkruierbotercruyer13Naar bronnen
boterkruierbotercryer1Naar bronnen
boterkruierboterdrager1Naar bronnen
boterkruierboterkruier9Naar bronnen
boterkruierbottercruyer2Naar bronnen
boterkruierbuttercruijer1Naar bronnen
boterkruierbuttercruyer1Naar bronnen
boterkruierslotemaecker1Naar bronnen
bouwman0Naar bronnen
bouwmanbouman463Naar bronnen
bouwmanbouman en boumeester in Sinte Catharine gasthuys1Naar bronnen
bouwmanBoumans2Naar bronnen
bouwmanbounering doende1Naar bronnen
bouwmanbouvman2Naar bronnen
bouwmanbouwman110Naar bronnen
bouwmanbouwman (= landbouwer)1Naar bronnen
bouwmanbouwman (landbouwer)3Naar bronnen
bouwmanbuman1Naar bronnen
bouwmanbuurman4Naar bronnen
bouwmanbuyrman1Naar bronnen
bouwmaneertijds bouwman1Naar bronnen
bouwmansknechtbou- of lantknecht1Naar bronnen
bouwmansknechtbouknecht2Naar bronnen
bouwmansknechtbouknegt1Naar bronnen
bouwmansknechtboumansknecht2Naar bronnen
bouwmansknechtboumeyt1Naar bronnen
bouwmansknechtbouwknecht3Naar bronnen
bouwmansknechtlandwerker (boerenknecht)1Naar bronnen
bouwmansknechtlantknecht1Naar bronnen
bouwmeesterboumeester1Naar bronnen
bouwmeesterbouwmr1Naar bronnen
brandewijnstokerbrandebrander1Naar bronnen
brandewijnstokerbrandeman1Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijn1Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijnbrander11Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijnder1Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijndistilleerder1Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijnmacker1Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijnmaecker1Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijnmaker2Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijnman9Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijnsieder5Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijnsnijder1Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijnzieder8Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewynbrander1Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewynman7Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewyntapster1Naar bronnen
brandewijnstokerhanterende gedistileert water1Naar bronnen
brandewijnverkoperbarrendewinvercoper1Naar bronnen
brandewijnverkoperbrandewijnman4Naar bronnen
brandewijnverkoperbrandewijnsman1Naar bronnen
brandewijnverkoperbrandewijntapper1Naar bronnen
brandewijnverkoperbrandewijntapster1Naar bronnen
brandewijnverkoperbrandewijnverkoper16Naar bronnen
brandewijnverkoperbrandewijnverkoper, brouwer1Naar bronnen
brandewijnverkoperbrandewijnwijf1Naar bronnen
brandewijnverkoperbrandewinvercoper1Naar bronnen
brandewijnverkoperbrandewynman2Naar bronnen
brandewijnverkoperbrandewyntapper1Naar bronnen
brandewijnverkoperbrandewyntapster1Naar bronnen
breisterbreidster1Naar bronnen
breisterbreister1Naar bronnen
broodbakkerbroodbakker13Naar bronnen
broodbakkerbroodbakker (ook winkelier)1Naar bronnen
brouwer0Naar bronnen
brouwerbierbrouwer10Naar bronnen
brouwerbierbrouwer en azijnfabrikant2Naar bronnen
brouwerbouwer1Naar bronnen
brouwerbrouster3Naar bronnen
brouwerbrouwer1015Naar bronnen
brouwerbrouwer burgemeester1Naar bronnen
brouwerbrouwer en weesmeester1Naar bronnen
brouwerbrouwer in "De Roos"1Naar bronnen
brouwerbrouwer in de Vergulden Roscam1Naar bronnen
brouwerbrouwer in den Engel2Naar bronnen
brouwerbrouwer, drapenier1Naar bronnen
brouwerbrouwerie4Naar bronnen
brouwerbrouwerij2Naar bronnen
brouwerbrouwerij ende backerij2Naar bronnen
brouwerbrouwerije14Naar bronnen
brouwerbrouwers4Naar bronnen
brouwerbrouwersweduwe3Naar bronnen
brouwerbrouwerye4Naar bronnen
brouwerbrouwwerije1Naar bronnen
brouwercammer1Naar bronnen
brouwercock ende brouwer1Naar bronnen
brouwereertijts brouwer4Naar bronnen
brouwerin sijn leven brouwer1Naar bronnen
brouweroverledene1Naar bronnen
brouwerwijlen brouwer2Naar bronnen
brouwersknecht0Naar bronnen
brouwersknechtbouwersknecht1Naar bronnen
brouwersknechtbrouwerknecht3Naar bronnen
brouwersknechtbrouwersknecht305Naar bronnen
brouwersknechtbrouwersknecht bij Geryt Boeckelsz. Buytewech1Naar bronnen
brouwersknechtbrouwersknecht of biertapper1Naar bronnen
brouwersknechtbrouwersknechte1Naar bronnen
brouwersknechtbrouwersknegt2Naar bronnen
buidelmakerbruilmaakster1Naar bronnen
buidelmakerbudelmaecker, coman1Naar bronnen
buidelmakerbuidelmaakster1Naar bronnen
buidelmakerbuilmaakster1Naar bronnen
buidelmakerbuydelmaecker2Naar bronnen
buidelmakerbuydelmaeckster2Naar bronnen
buidelmakerbuydelmaker1Naar bronnen
buidelmakerbuydmaecker1Naar bronnen
buidelmakerbuylmaecker2Naar bronnen
burgemeesterburgemeester54Naar bronnen
burgemeesterburgemeester Leyden1Naar bronnen
burgemeesterburgemeester van Leiden2Naar bronnen
burgemeesterburgemr1Naar bronnen
burgemeesterburgermeester25Naar bronnen
burgemeesterburgermeester deser stadt Leyden1Naar bronnen
burgemeesterburgermr5Naar bronnen
burgemeesterburghemeester4Naar bronnen
burgemeesterburgmeester1Naar bronnen
burgemeesteroud burgemeester van Amsterdam1Naar bronnen
burgemeesteroud-burgemeester1Naar bronnen
calandreurcalandermeester1Naar bronnen
chirurgijn0Naar bronnen
chirurgijncherurgijn1Naar bronnen
chirurgijnchierurzijn1Naar bronnen
chirurgijnchijrurgijn1Naar bronnen
chirurgijnchirugijn2Naar bronnen
chirurgijnchirur1Naar bronnen
chirurgijnchirurghijn1Naar bronnen
chirurgijnchirurgie1Naar bronnen
chirurgijnchirurgijn321Naar bronnen
chirurgijnchirurgijn (der stede cirurgijn meester)1Naar bronnen
chirurgijnchirurgijn of barbier1Naar bronnen
chirurgijnchirurgijn van de stad1Naar bronnen
chirurgijnchirurgijn, boelhuysmeester1Naar bronnen
chirurgijnchirurgijn, [barbier]1Naar bronnen
chirurgijnchirurgyn22Naar bronnen
chirurgijnchiruyrgijn1Naar bronnen
chirurgijnchurgijn3Naar bronnen
chirurgijnchyrurgijn9Naar bronnen
chirurgijnchyrurgyn12Naar bronnen
chirurgijncierurgijn1Naar bronnen
chirurgijncirurgijn3Naar bronnen
chirurgijncirurgyn1Naar bronnen
chirurgijncurghijnmeester1Naar bronnen
chirurgijncyrurgijn1Naar bronnen
chirurgijndeser stede chirurgijn1Naar bronnen
chirurgijnmede-chirurgijn1Naar bronnen
chirurgijnsierurgijn1Naar bronnen
chirurgijnsirurgijn1Naar bronnen
chirurgijnstadschirurgijn7Naar bronnen
chirurgijnstadschirurgyn1Naar bronnen
chirurgijnstadtschyrurgijn1Naar bronnen
chirurgijnsurgijn1Naar bronnen
chirurgijnsurgyn4Naar bronnen
chirurgijnsurigin1Naar bronnen
chirurgijnverruwer1Naar bronnen
cipierchipier9Naar bronnen
cipierchippier2Naar bronnen
cipiercipier2Naar bronnen
cipiercippier1Naar bronnen
cipiersuppier1Naar bronnen
commandeurCommandeur1Naar bronnen
commandeurcommanduer2Naar bronnen
commandeurCommandurie2Naar bronnen
commandeurcommanduyer2Naar bronnen
commandeurcommanduyr2Naar bronnen
commandeurcommanduyr tot Catwijck1Naar bronnen
commandeurcommanduyr tot Catwyc1Naar bronnen
commandeurcommanduyr van Catwijck2Naar bronnen
commandeurCommelduer1Naar bronnen
commandeurcommendator1Naar bronnen
commenijswinkelierstercomenijster1Naar bronnen
commissionaircommissionair2Naar bronnen
constabelconstabel1Naar bronnen
conventuaalconventuaal11Naar bronnen
conventuaalconventuael1Naar bronnen
conventuaalconventuale1Naar bronnen
conventuaalconventualie8Naar bronnen
curator0Naar bronnen
curatorcurateur6Naar bronnen
curatorcurator3Naar bronnen
dekendecken1Naar bronnen
dekendeecken3Naar bronnen
dekendeeken1Naar bronnen
dekendekaan1Naar bronnen
dekendeken4Naar bronnen
dekendeken van de hogeland1Naar bronnen
dekendeken van Sinte Pancraescollegie1Naar bronnen
dekenfabrikantdekenfabrijkeur1Naar bronnen
dekenfabrikantdekenfabrikeur1Naar bronnen
dekenfabrikantfabrikeur in dekens, geen 12 knegts1Naar bronnen
dekenfabrikantfabrikeur in dekens, geen, 12 knegts3Naar bronnen
dekenkramerdeeckencramer8Naar bronnen
dekenkramerdeeckenvercoopeer1Naar bronnen
dekenmakerdekenmaker2Naar bronnen
dekenwerkerdekenwerker3Naar bronnen
dekenweverdekenwever1Naar bronnen
dekkerdecker10Naar bronnen
dekkerdecker ende wollewever1Naar bronnen
dekkerdekker5Naar bronnen
deurwaarderdeurwaarder4Naar bronnen
deurwaarderdeurwaarders van de finantie in Hollant2Naar bronnen
deurwaarderdeurwaerder22Naar bronnen
deurwaarderdeurwaerder 's Hoofs van Hollant1Naar bronnen
diakendiacon2Naar bronnen
diakendiaconen1Naar bronnen
diakendiaken1Naar bronnen
dienaar's heeren dienaer1Naar bronnen
dienaarbaelius dienaer1Naar bronnen
dienaarbaljuws dienaar2Naar bronnen
dienaarclompmaecker, dienaer2Naar bronnen
dienaardienaar2Naar bronnen
dienaardienaar met de zwaarden2Naar bronnen
dienaardienaar met den zwaarde1Naar bronnen
dienaardienaar metten zwaarde1Naar bronnen
dienaardienaar van de baljuw van Rijnland2Naar bronnen
dienaardienaar van Dirck Adriaensz.1Naar bronnen
dienaardienaer12Naar bronnen
dienaardienaer mette zwaerde1Naar bronnen
dienaardienaer metten zwaerde1Naar bronnen
dienaardienaer mitten swaerde2Naar bronnen
dienaardienaer mitten zwaerde2Naar bronnen
dienaardiender4Naar bronnen
dienaardiener2Naar bronnen
dienaargerechtsdienaer1Naar bronnen
dienaars heeren dienaer met den swaerde1Naar bronnen
dienaars heeren dienaer mette zwaerde1Naar bronnen
dienaars heeren dienaer mitten swaerde1Naar bronnen
dienaarschouten dienaer mitten swaerde1Naar bronnen
dienaarschoutsdienaar1Naar bronnen
dienaarsheeren dienaer in Sint Michiel1Naar bronnen
dienstbodediensbode1Naar bronnen
dienstbodedienstbode93Naar bronnen
dienstbodedienstboode1Naar bronnen
dienstbodedienstjoncfrou1Naar bronnen
dienstbodedienstjonckvr1Naar bronnen
dienstbodewerkbode1Naar bronnen
dienstmaagddiensgtmaegt1Naar bronnen
dienstmaagddienstmaagd22Naar bronnen
dienstmaagddienstmaagt1Naar bronnen
dienstmaagddienstmaech3Naar bronnen
dienstmaagddienstmaechd16Naar bronnen
dienstmaagddienstmaechen2Naar bronnen
dienstmaagddienstmaecht128Naar bronnen
dienstmaagddienstmaegd2Naar bronnen
dienstmaagddienstmaegh2Naar bronnen
dienstmaagddienstmaeght2Naar bronnen
dienstmaagddienstmaegt113Naar bronnen
dienstmaagddienstmeaght1Naar bronnen
dienstmaagdkindermaecht1Naar bronnen
dienstmaagdmaechdgen1Naar bronnen
dienstmaagdmaecht4Naar bronnen
dienstmeid0Naar bronnen
dienstmeiddiensmeyt1Naar bronnen
dienstmeiddienstmeid14Naar bronnen
dienstmeiddienstmeijt1Naar bronnen
dienstmeiddienstmeisken1Naar bronnen
dienstmeiddienstmeyd3Naar bronnen
dienstmeiddienstmeys9Naar bronnen
dienstmeiddienstmeysens2Naar bronnen
dienstmeiddienstmeysken2Naar bronnen
dienstmeiddienstmeyt68Naar bronnen
dienstmeiddienstmijt2Naar bronnen
dienstmeiddienstwijff1Naar bronnen
dienstmeidjonckwijf1Naar bronnen
dienstmeidjonckwijff3Naar bronnen
dienstmeidJoncwijf21Naar bronnen
dienstmeidjoncwijff42Naar bronnen
dienstmeidjongwijf7Naar bronnen
dienstmeidjongwijff51Naar bronnen
dienstmeidjongwyff1Naar bronnen
dienstmeidjonwijff19Naar bronnen
dienstmeidmeyd2Naar bronnen
dienstmeidmeysken1Naar bronnen
dienstmeidmeyt29Naar bronnen
dienstmeidtaftmaeckster, jonwijff1Naar bronnen
doctor0Naar bronnen
doctordoctoer1Naar bronnen
doctordoctoer in medicijnen2Naar bronnen
doctordoctoir5Naar bronnen
doctordoctoor2Naar bronnen
doctordoctoor inde medicinen1Naar bronnen
doctordoctor12Naar bronnen
doctordoctor in de medecijnen2Naar bronnen
doctordoctor in de medicijnen1Naar bronnen
doctordoctor in de medicine2Naar bronnen
doctordoctor in de medicinen1Naar bronnen
doctordoctor in de Rechten4Naar bronnen
doctordoctor in medecijnen2Naar bronnen
doctordoctor in medecinen3Naar bronnen
doctordoctor in medicijnen3Naar bronnen
doctordoctor in medicinen4Naar bronnen
doctordoctor in medicynen1Naar bronnen
doctordoctor ine medecinen1Naar bronnen
doctordoctor medecinen2Naar bronnen
doctordoctor medicus1Naar bronnen
doctordoktor in de medicijnen1Naar bronnen
doctordoktor in de rechten1Naar bronnen
doekweverCaesdouc lindewever1Naar bronnen
doekweverdoucwercker1Naar bronnen
doekweverdrapier1Naar bronnen
doekweverkaesdoecwever1Naar bronnen
doekweverkaesdouckwever1Naar bronnen
drapier0Naar bronnen
drapierapotheker, [drapenier]1Naar bronnen
drapierbaaidrapier35Naar bronnen
drapierbaaidrapier en nog minderjarig1Naar bronnen
drapierbacker ofte drapier1Naar bronnen
drapierbaeydrapier1Naar bronnen
drapierbaytrapier1Naar bronnen
drapierbaytrappier1Naar bronnen
drapierdaropier1Naar bronnen
drapierdekendrapier2Naar bronnen
drapierdraepenierder1Naar bronnen
drapierdraepier2Naar bronnen
drapierdrapeneerder1Naar bronnen
drapierdrapenieder1Naar bronnen
drapierdrapenier48Naar bronnen
drapierdrapenierder79Naar bronnen
drapierdrapenierster5Naar bronnen
drapierdrapenyder1Naar bronnen
drapierdrapenyeder1Naar bronnen
drapierdrapenyerder8Naar bronnen
drapierdrapier630Naar bronnen
drapierdrapier en kammer1Naar bronnen
drapierdrapier en reder1Naar bronnen
drapierdrapier en vleesverkoper1Naar bronnen
drapierdrapier witmaker1Naar bronnen
drapierdrapier, waerdeyner1Naar bronnen
drapierdrapierder7Naar bronnen
drapierdrapierster13Naar bronnen
drapierdrappenierder1Naar bronnen
drapierdrappenyerder1Naar bronnen
drapierdrappier6Naar bronnen
drapierdrapyer2Naar bronnen
drapiereertijts drapyer1Naar bronnen
drapierfusteindrapier5Naar bronnen
drapierlaeckentrapier4Naar bronnen
drapierlakendrapier1Naar bronnen
drapiermededrapenierder1Naar bronnen
drapiermedetrapenierder1Naar bronnen
drapiermedetrapier1Naar bronnen
drapierrasdrapier2Naar bronnen
drapiersaeydrapier2Naar bronnen
drapierstametdrapier1Naar bronnen
drapierstamettier1Naar bronnen
drapierstammettier1Naar bronnen
drapiertrapenier3Naar bronnen
drapiertrapenierder18Naar bronnen
drapiertrapenyerder6Naar bronnen
drapiertrapier14Naar bronnen
drapiertrapier van sayen2Naar bronnen
drapiervoerlaeckenreder1Naar bronnen
drapierzaey- en baeytrapier1Naar bronnen
drogistdrogist1Naar bronnen
droogscheerderdrochscherder2Naar bronnen
droogscheerderdroechsceryer3Naar bronnen
droogscheerderdroechscheerder2Naar bronnen
droogscheerderdroechscherder9Naar bronnen
droogscheerderdroechscherer1Naar bronnen
droogscheerderdroechscherier4Naar bronnen
droogscheerderdroechscheryer2Naar bronnen
droogscheerderdroechscheyrer1Naar bronnen
droogscheerderdroichscherier1Naar bronnen
droogscheerderdroochsceren1Naar bronnen
droogscheerderdroochscerier1Naar bronnen
droogscheerderdroochscheerder29Naar bronnen
droogscheerderdroochscheerier3Naar bronnen
droogscheerderdroochscherer2Naar bronnen
droogscheerderdroochscherier18Naar bronnen
droogscheerderdroochscheryer1Naar bronnen
droogscheerderdroochscheyrier1Naar bronnen
droogscheerderdroochscryer1Naar bronnen
droogscheerderdrooghscerier1Naar bronnen
droogscheerderdrooghscheerder4Naar bronnen
droogscheerderdroogscerier1Naar bronnen
droogscheerderdroogscheerder85Naar bronnen
droogscheerderdroogscheerier1Naar bronnen
droogscheerderdroogscherer2Naar bronnen
droogscheerderdroogscherier3Naar bronnen
droogscheerderdroogscheryer1Naar bronnen
droogscheerderlaeckenscheerder3Naar bronnen
droogscheerderlakenscheerder6Naar bronnen
droogscheerderscherder1Naar bronnen
droogscheerderscherier1Naar bronnen
droogscheerderschirder1Naar bronnen
droogscheerdersknechtdroochsceriersknecht2Naar bronnen
droogscheerdersknechtdroochscheerdersknecht1Naar bronnen
droogscheerdersknechtdroogscheerdersknecht1Naar bronnen
drukkerdrucker6Naar bronnen
drukkerdrukker2Naar bronnen
drukkerprynter1Naar bronnen
fabrikantfabriekant5Naar bronnen
fabrikantfabrikant8Naar bronnen
fabrikantfabrikant in traan1Naar bronnen
fabrikantfabrikeur10Naar bronnen
fabrikantfabrikeur in boezels, geen, 12 knegts1Naar bronnen
fabrikantfabrikeur in boezels, geen, 3 knegts1Naar bronnen
fabrikantfabrikeur, geen knegte, winkelier in sayettegarenkousen, debete 16001Naar bronnen
fabrikantfabrikeurster in boezels, geen, 3 knegts1Naar bronnen
fabrikantfabrykeur2Naar bronnen
fabrikantkoopman fabriekant2Naar bronnen
fabrikantkoopman fabrikant1Naar bronnen
fotograafboekbinder, fotograaf1Naar bronnen
fotograafkoopman (doorgehaald) photograaf1Naar bronnen
fotograafphotograaf2Naar bronnen
fransijnmakerfranchijmaecker5Naar bronnen
fransijnmakerfranchijnmacker2Naar bronnen
fransijnmakerfranchijnmaecker40Naar bronnen
fransijnmakerfranchijnmaekcer2Naar bronnen
fransijnmakerfranchijnmaicker9Naar bronnen
fransijnmakerfranchijnmaker22Naar bronnen
fransijnmakerfranchijnwercker1Naar bronnen
fransijnmakerfranchijnwerker1Naar bronnen
fransijnmakerfranchinemaecker1Naar bronnen
fransijnmakerfranchinmaecker1Naar bronnen
fransijnmakerfranchyenmaker1Naar bronnen
fransijnmakerfranchynmaecker11Naar bronnen
fransijnmakerfranchynmaker12Naar bronnen
fransijnmakerfrancijmaecker1Naar bronnen
fransijnmakerfrancijnmaecker3Naar bronnen
fransijnmakerfrancijnmaeker2Naar bronnen
fransijnmakerfrancijnmaker4Naar bronnen
fransijnmakerfrancijnmaker (perkamentmaker)1Naar bronnen
fransijnmakerfrancynmaecker1Naar bronnen
fransijnmakerfrancynmaker1Naar bronnen
fransijnmakerfransijnmaecker1Naar bronnen
fransijnmakerfransijnmaeker1Naar bronnen
fransijnmakerfransijnwerker1Naar bronnen
fransijnmakerfransshinmaecker1Naar bronnen
fransijnmakerfranssonmaecker1Naar bronnen
fransijnmakerfranssynmacker1Naar bronnen
fransijnmakersknechtfranchijnmaeckersknecht1Naar bronnen
fusteindrapierfestijndrapier1Naar bronnen
fusteindrapierfusteijntrapier1Naar bronnen
fusteindrapierfusteindrapier6Naar bronnen
fusteindrapierfusteyn- ende saeytrapier1Naar bronnen
fusteindrapierfusteyndrapier1Naar bronnen
fusteinwerkerfusteinwerker3Naar bronnen
fusteinwerkerfusteynwercker1Naar bronnen
gaardeniergaardenier1Naar bronnen
gaardeniergardenier8Naar bronnen
gaardeniergardenierder8Naar bronnen
gaardeniergardynier1Naar bronnen
gaardeniergerdenier1Naar bronnen
garenfabrikantvagtenbloter, geen, 3 knechts1Naar bronnen
garenkoopmangarencoper1Naar bronnen
garenkoopmangarenman1Naar bronnen
garentwijndergaerntwijnder5Naar bronnen
garentwijndergarentwijnder3Naar bronnen
garentwijnderquaerntwijnder1Naar bronnen
garentwijndertwijnder2Naar bronnen
garenververgaernsieder1Naar bronnen
garenziedergaerensieder1Naar bronnen
garenziedergaerensiester1Naar bronnen
garenziedergaerenzieder1Naar bronnen
garenziedergaerenzyeder1Naar bronnen
garenziedergaernsieder2Naar bronnen
garenziedergaernzietster3Naar bronnen
garenziedergaevensietster1Naar bronnen
garenziedergarenzieder6Naar bronnen
garenziedergarenziedster2Naar bronnen
garenziedergarnsietster1Naar bronnen
geitenlubbergeitelibber2Naar bronnen
geitenlubbergeitelubber1Naar bronnen
geitenlubbergeytelubber1Naar bronnen
geitenlubbergheytelubber1Naar bronnen
gezelambachtsgezel2Naar bronnen
gietergieter1Naar bronnen
glasmaker0Naar bronnen
glasmakerglaasmaker14Naar bronnen
glasmakerglaescoper1Naar bronnen
glasmakerglaesemacker7Naar bronnen
glasmakerglaesemaecker12Naar bronnen
glasmakerglaesemaeker2Naar bronnen
glasmakerglaesemaker6Naar bronnen
glasmakerglaesmacker12Naar bronnen
glasmakerglaesmaecker111Naar bronnen
glasmakerglaesmaeker2Naar bronnen
glasmakerglaesmaicker9Naar bronnen
glasmakerglaesmaiker1Naar bronnen
glasmakerglaesmaker30Naar bronnen
glasmakerglaesmakers1Naar bronnen
glasmakerglaesschrijver4Naar bronnen
glasmakerglaesschryver1Naar bronnen
glasmakerglaesscrijver2Naar bronnen
glasmakerglaessemack1Naar bronnen
glasmakerglaessemaecker3Naar bronnen
glasmakerglaessemaeker1Naar bronnen
glasmakerglaessmaecker1Naar bronnen
glasmakerglaessnijder1Naar bronnen
glasmakerglaezemaecker1Naar bronnen
glasmakerglaismaicker1Naar bronnen
glasmakerglasemacker1Naar bronnen
glasmakerglasemaecker28Naar bronnen
glasmakerglasemaecker , glasmaker1Naar bronnen
glasmakerglasemaicker2Naar bronnen
glasmakerglasemaker19Naar bronnen
glasmakerglasenmaecker1Naar bronnen
glasmakerglasescriver1Naar bronnen
glasmakerglasmaecker1Naar bronnen
glasmakerglasmaicker2Naar bronnen
glasmakerglasmaker51Naar bronnen
glasmakerglasmakersgezele1Naar bronnen
glasmakerglazemaker1Naar bronnen
glasmakerglazenier9Naar bronnen
glasmakerglazenmaker6Naar bronnen
glasmakersknechtglasemaeckersknecht1Naar bronnen
glasschilderglaasschrijver1Naar bronnen
glasschilderglaeschrijver4Naar bronnen
glasschilderglaeschryver1Naar bronnen
glasschilderglaescrijver2Naar bronnen
glasschilderglaescryver3Naar bronnen
glasschilderglaesescrijver1Naar bronnen
glasschilderglaesescryver1Naar bronnen
glasschilderglaesschrijver22Naar bronnen
glasschilderglaesschryver8Naar bronnen
glasschilderglaesscrijver8Naar bronnen
glasschilderglaesscriver3Naar bronnen
glasschilderglaesscryver7Naar bronnen
glasschilderglaesseschilder1Naar bronnen
glasschilderglaessschrijver1Naar bronnen
glasschilderglaseschrijver1Naar bronnen
glasschilderglaseschriver2Naar bronnen
glasschilderglaseschrivers1Naar bronnen
glasschilderglasescriver2Naar bronnen
glasschilderglasescryver1Naar bronnen
glasschilderglasschilder3Naar bronnen
glasschilderglasschrijver5Naar bronnen
glasschilderglazenier1Naar bronnen
glasverkoperglaescoper6Naar bronnen
glasverkoperglaesvercooper1Naar bronnen
glasverkoperglaesvercoper6Naar bronnen
glasverkoperglasverkoper2Naar bronnen
glasverkoperglasverkoper in ''De Steur''1Naar bronnen
gorterghorter2Naar bronnen
gorterghorter ende schipper1Naar bronnen
gortergorter64Naar bronnen
gortergorters1Naar bronnen
gortergortster4Naar bronnen
gortergortter1Naar bronnen
goudsmid0Naar bronnen
goudsmidghoudtsmit2Naar bronnen
goudsmidghoutsmit7Naar bronnen
goudsmidgoud en zilver smid2Naar bronnen
goudsmidgoud en zilversmid1Naar bronnen
goudsmidgoudslager1Naar bronnen
goudsmidgoudsmid107Naar bronnen
goudsmidgoudsmidt1Naar bronnen
goudsmidgoudsmit12Naar bronnen
goudsmidgoudsmith1Naar bronnen
goudsmidgoudtsmidt4Naar bronnen
goudsmidgoudtsmit28Naar bronnen
goudsmidgoudtsmite1Naar bronnen
goudsmidgoudtsmith11Naar bronnen
goudsmidgoutslager7Naar bronnen
goudsmidgoutslagers1Naar bronnen
goudsmidgoutsmidt11Naar bronnen
goudsmidgoutsmit167Naar bronnen
goudsmidgoutsmith32Naar bronnen
goudsmidgoutsmyt1Naar bronnen
goudsmidsilversmith1Naar bronnen
grafmakergraafmaecker1Naar bronnen
grafmakergraeffmaecker5Naar bronnen
grafmakergraeffmaicker2Naar bronnen
grafmakergraeffmaker1Naar bronnen
grafmakergraefmacker2Naar bronnen
grafmakergraefmaecker5Naar bronnen
grafmakergraefmaicker1Naar bronnen
grafmakergraefmaker2Naar bronnen
grafmakergraefmakers1Naar bronnen
grafmakergrafmaecker2Naar bronnen
grafmakergrafmaker4Naar bronnen
grasmaaiergrasmaayer1Naar bronnen
grasmaaiergrasmaeyer2Naar bronnen
grasmaaiergrasman2Naar bronnen
grasmaaiergrasmayer1Naar bronnen
grijnwerkergreijnwercker1Naar bronnen
grijnwerkergreinwerker1Naar bronnen
grijnwerkergreynwercker1Naar bronnen
grijnwerkergreynwever1Naar bronnen
grijnwerkergrinwerker1Naar bronnen
grijnwerkergroffgreynwercker3Naar bronnen
grijnwerkergrogreynwercker1Naar bronnen
grootwerkergrootwercker17Naar bronnen
grootwerkergrootwerker3Naar bronnen
haarmakerhaermacker1Naar bronnen
haarmakerhaermaecker2Naar bronnen
haarmakerhairmaecker2Naar bronnen
haarmakerhairmaker1Naar bronnen
haarmakerhoffman1Naar bronnen
handschoenmakerhandschoenmaker1Naar bronnen
handschoenmakerhantschoenmaecker1Naar bronnen
hangselmakerde hangselmaecker1Naar bronnen
hangselmakerhangselmaecker1Naar bronnen
haringventerhaerincman1Naar bronnen
haringventerharinckman2Naar bronnen
haringventerharincknecht1Naar bronnen
haringventerharincman1Naar bronnen
haringventerharingman3Naar bronnen
haringventerharingventer1Naar bronnen
haringventerharinman3Naar bronnen
haringventerharyngman3Naar bronnen
harnasvegerharnaschvaeger1Naar bronnen
harnasvegerharnaschveger2Naar bronnen
harnasvegerharnaschverkoper1Naar bronnen
harpenistharpenist1Naar bronnen
harpenistherpenist1Naar bronnen
hekelaar0Naar bronnen
hekelaarheckelster3Naar bronnen
hekelaarheeckelster13Naar bronnen
hekelaarhekelster11Naar bronnen
hekelmakerheekelmaker1Naar bronnen
hennepkoperhennepcoper1Naar bronnen
hennepkoperhennipcoper2Naar bronnen
herbergierherbergier23Naar bronnen
herbergierherbergier met 4 kamers, stalhouder1Naar bronnen
hoedenmakerhoedemacker1Naar bronnen
hoedenmakerhoedemaecker27Naar bronnen
hoedenmakerhoedemaker3Naar bronnen
hoedenmakerhoedenmaker36Naar bronnen
hoedenmakerhoedenmaker ? (hoemaecker)1Naar bronnen
hoedenmakerhoedmaecker1Naar bronnen
hoedenmakerhoemacker5Naar bronnen
hoedenmakerhoemaecker25Naar bronnen
hoedenmakerhoemaeker2Naar bronnen
hoedenmakerhoemaker15Naar bronnen
hoedenmakerhoetmaecker2Naar bronnen
hoedenmakerhoetmaicker1Naar bronnen
hoedenmakerhoeymaecker1Naar bronnen
hoedenmakerhoeymaker1Naar bronnen
hoedenmakerhuedemaecker3Naar bronnen
hoedenmakerhuedemaeker1Naar bronnen
hoedenmakerverwer ende hoetmaecker1Naar bronnen
hoedenmakersknechthoedemaeckersknecht1Naar bronnen
hoedenmakersknechthoedemaekersknecgt1Naar bronnen
hoedenmakersknechthoemaeckersknecht1Naar bronnen
hoefsmidhoeffsmit1Naar bronnen
hoefsmidhoefslaeger1Naar bronnen
hoefsmidhoefslager18Naar bronnen
hoefsmidhoefsmid15Naar bronnen
hoefsmidhoefsmit2Naar bronnen
hoefsmidhoefsmith1Naar bronnen
hoefsmidhouffslaeger4Naar bronnen
hoefsmidhouffslager4Naar bronnen
hoefsmidhouffslagher1Naar bronnen
hoefsmidhouffslaghers1Naar bronnen
hoefsmidhouffsmit13Naar bronnen
hoefsmidhouffsmith7Naar bronnen
hoefsmidhoufslager14Naar bronnen
hoefsmidhoufsmidt3Naar bronnen
hoefsmidhoufsmit13Naar bronnen
hoefsmidhoufsmith5Naar bronnen
hoefsmidhouuffslager1Naar bronnen
hoefsmidhufsmit1Naar bronnen
hoefsmidhuufsmit2Naar bronnen
hoefsmidsmid, hoefslager1Naar bronnen
hoefsmidsmit, hoefslager1Naar bronnen
hoogheemraadhoge heemraedt van Rijnlant1Naar bronnen
hoogheemraadhoogheemraad rijnland2Naar bronnen
hoogheemraadhoogheemraad van Rijnland1Naar bronnen
hoogleraarbuitengewoon hoogleraar1Naar bronnen
hoogleraarhoogleeraar8Naar bronnen
hoogleraarhoogleeraar in de regten1Naar bronnen
hoogleraarhoogleraar8Naar bronnen
hoogleraarprofesor1Naar bronnen
hoogleraarprofesor grecus1Naar bronnen
hoogleraarprofesseur1Naar bronnen
hoogleraarprofessoor1Naar bronnen
hoogleraarprofessor9Naar bronnen
hoogleraarprofessor der Griexer tale1Naar bronnen
hoogleraarprofessor der Griexsen spraecke1Naar bronnen
hoogleraarprofessor in de rechten aan de universiteit1Naar bronnen
hoogleraarprofessor juris2Naar bronnen
hoogleraarprofessor jurist1Naar bronnen
hoogleraarprofessor mathem1Naar bronnen
hoogleraarprofessor matheseos1Naar bronnen
hoogleraarprofessor medicina1Naar bronnen
hoogleraarprofessor theologie2Naar bronnen
hoogleraarproffesor1Naar bronnen
hoogleraarproffesor theologie1Naar bronnen
hoogleraarproffessor2Naar bronnen
hoogleraarproffessor medicinen1Naar bronnen
hoogleraarrust hoogleeraar1Naar bronnen
hoogleraarrustend hoogleeraar1Naar bronnen
hophandelaarhopcoper4Naar bronnen
hophandelaarhophandelaar1Naar bronnen
hophandelaarhopkoper1Naar bronnen
hophandelaarhopman1Naar bronnen
hophandelaarhopmeter2Naar bronnen
hophandelaarhoppecoper1Naar bronnen
houthakkerhouthaeckger1Naar bronnen
houtkoper0Naar bronnen
houtkoperhautcoper1Naar bronnen
houtkoperhoucoper1Naar bronnen
houtkoperhoudtcoop1Naar bronnen
houtkoperhoudtcooper13Naar bronnen
houtkoperhoudtcoper11Naar bronnen
houtkoperhoutcoeper18Naar bronnen
houtkoperhoutcoepper1Naar bronnen
houtkoperhoutcoopeer1Naar bronnen
houtkoperhoutcooper76Naar bronnen
houtkoperhoutcooper ende timmerman1Naar bronnen
houtkoperhoutcoopster3Naar bronnen
houtkoperhoutcoper251Naar bronnen
houtkoperhoutcoper (schutter)1Naar bronnen
houtkoperhouthandelaar14Naar bronnen
houtkoperhoutkoper86Naar bronnen
houtkoperhoutkoper bij de Kraan1Naar bronnen
houtkoperhoutvercoper1Naar bronnen
houtvesterhoutvester1Naar bronnen
houtzager0Naar bronnen
houtzagerhoudtsager1Naar bronnen
houtzagerhoudtzager1Naar bronnen
houtzagerhoutsaeger3Naar bronnen
houtzagerhoutsager33Naar bronnen
houtzagerhoutsagher2Naar bronnen
houtzagerhoutzaagmolenaar1Naar bronnen
houtzagerhoutzaeger2Naar bronnen
houtzagerhoutzager60Naar bronnen
houtzagerhoutzagher1Naar bronnen
huidenkoperhuidenkoper2Naar bronnen
huidenkoperhuydecooper1Naar bronnen
huidenkoperhuydecoper1Naar bronnen
huidenkoperhuyecoper1Naar bronnen
huidenvetterhuidenvetter1Naar bronnen
huidenvetterhuivetter1Naar bronnen
huidenvetterhuyvetter2Naar bronnen
huikenmakerheuckemaecker1Naar bronnen
huikenmakerheuyckenmaecker1Naar bronnen
huikenmakerhoeckemacker1Naar bronnen
huikenmakerhoeckmaecker1Naar bronnen
huikenmakerhoeijckmaecker1Naar bronnen
huikenmakerhoekmaker3Naar bronnen
huikenmakerhoeyckemacker2Naar bronnen
huikenmakerhoeyckemaecker2Naar bronnen
huikenmakerhoeyckemaker1Naar bronnen
huikenmakerhoeykemacker1Naar bronnen
huikenmakerhoeymaker1Naar bronnen
huikenmakerhoijckemaicker1Naar bronnen
huikenmakerhouckemaecker2Naar bronnen
huikenmakerhoyckemaecker10Naar bronnen
huikenmakerhoyckemaeker1Naar bronnen
huikenmakerhoyckemaker1Naar bronnen
huikenmakerhoykemaecker1Naar bronnen
huikenmakerhuikenmaker16Naar bronnen
huikenmakerhuikenmaker ? (hoeymaker)1Naar bronnen
huikenmakerhuyckenmaker1Naar bronnen
huikenmakerhuyckmaker1Naar bronnen
huishoudsterhuishoudster4Naar bronnen
huishoudsterhuyshoudster2Naar bronnen
huishoudsterhuyshoutster1Naar bronnen
ijzerkramerijsercooper3Naar bronnen
ijzerkramerijsercoper4Naar bronnen
ijzerkramerijsercraemer1Naar bronnen
ijzerkramerijsercraemster4Naar bronnen
ijzerkramerijsercramer13Naar bronnen
ijzerkramerijservercoper1Naar bronnen
ijzerkramerijzercramer5Naar bronnen
ijzerkramerijzerhandelaar1Naar bronnen
ijzerkramerijzerkooper2Naar bronnen
ijzerkramerijzerkoper2Naar bronnen
ijzerkramerijzerkramer2Naar bronnen
ijzerkramerkoopman in ijzer1Naar bronnen
ijzerkramerysercooper2Naar bronnen
ijzerkramerysercraemster1Naar bronnen
ijzerkramerysercramer3Naar bronnen
ijzerkrameryzercraemster1Naar bronnen
ijzersmidijzersmid1Naar bronnen
instrumentmakerinstrumentmaecker1Naar bronnen
instrumentmakerinstrumentmaker1Naar bronnen
jonkheerheer1Naar bronnen
jonkheerheer tot Noortwijck2Naar bronnen
jonkheerheer van Noordwijk2Naar bronnen
jonkheerheer van Veenhuizen1Naar bronnen
jonkheerheer van Warmond1Naar bronnen
jonkheerheere van de Riviere1Naar bronnen
jonkheerjoncheer84Naar bronnen
jonkheerjoncher1Naar bronnen
jonkheerjoncker1Naar bronnen
jonkheerjonckheer1Naar bronnen
jonkheerjonkheer22Naar bronnen
jonkheersuperintendent1Naar bronnen
jonkvrouwjoffrou1Naar bronnen
jonkvrouwjoffrouw1Naar bronnen
jonkvrouwjoncfroue1Naar bronnen
jonkvrouwjoncfrouwe6Naar bronnen
jonkvrouwjonckvrouwe4Naar bronnen
jonkvrouwjoncvrouw2Naar bronnen
jonkvrouwjoncvrouwe18Naar bronnen
jonkvrouwJonffrau1Naar bronnen
jonkvrouwjonffrou1Naar bronnen
jonkvrouwjonffrouw1Naar bronnen
jonkvrouwjonkfrou1Naar bronnen
jonkvrouwjonkvrou1Naar bronnen
jonkvrouwjonkvrouw19Naar bronnen
jonkvrouwjonkvrouwe2Naar bronnen
jonkvrouwjouff1Naar bronnen
jonkvrouwjouffrouwe1Naar bronnen
jonkvrouwjuffrouw1Naar bronnen
jonkvrouwvrou van Opmeer,Ambachtsvrou van Zevenhuysen, van Zegwaert, van de Lier ende van de Zouteveen1Naar bronnen
jonkvrouwvrouwe tot Rijnsborch2Naar bronnen
juwelierjoelierder5Naar bronnen
juwelierjolier1Naar bronnen
juwelierjolierder13Naar bronnen
juwelierjolyer1Naar bronnen
juwelierjouelierder1Naar bronnen
juwelierjouwelierder2Naar bronnen
juwelierjulierder1Naar bronnen
juwelierjuwelier15Naar bronnen
juwelierjuwelierder14Naar bronnen
kaardenmakercaerdemaecker4Naar bronnen
kaardenmakercaerdemaicker1Naar bronnen
kaardenmakercaerdemaker2Naar bronnen
kaardenmakercaerdeman2Naar bronnen
kaardenmakercaerdeman backer1Naar bronnen
kaardenmakerkaardenmaker2Naar bronnen
kaardenmakerkaerdecoper1Naar bronnen
kaardenmakerkaerdemaecker5Naar bronnen
kaardenmakerkaerdemaeckr1Naar bronnen
kaardenmakerkaerdemaker1Naar bronnen
kaardenmakerkaerdeman1Naar bronnen
kaardercaerder1Naar bronnen
kaardercaerder van wol1Naar bronnen
kaarderkaerder1Naar bronnen
kaarderwolcaerder2Naar bronnen
kaarderwollekaerder2Naar bronnen
kaarsenmakercaersmaker1Naar bronnen
kaarsenmakerkaarsemaker1Naar bronnen
kaarsenmakerkaarsemaker, fabrykant, koopman2Naar bronnen
kaarsenmakerkaarsenmaker2Naar bronnen
kaarsenmakerkaarsenmaker, koopman, winkelier in zout debet 25001Naar bronnen
kaarsenmakerkaarssenmaker1Naar bronnen
kaarsenmakerkaersmaecker1Naar bronnen
kaarsenmakerkaersmaker1Naar bronnen
kaaskopercaescooper3Naar bronnen
kaaskopercaescoopster2Naar bronnen
kaaskopercaescoper4Naar bronnen
kaaskopercaesvercoopster2Naar bronnen
kaaskopercaeswyf1Naar bronnen
kaaskoperkaashandelaar1Naar bronnen
kaaskoperkaescoopster1Naar bronnen
kaaskoperkaescoper4Naar bronnen
kabinetwerkerkabinetwerker1Naar bronnen
kabinetwerkerkabinetwerker, geen, 3 knegts1Naar bronnen
kabinetwerkerkabinetwerkersknecht1Naar bronnen
kalanderaarcalanderman1Naar bronnen
kalanderaarclanderman2Naar bronnen
kalkbrandercalcbrander25Naar bronnen
kalkbrandercalckbarner1Naar bronnen
kalkbrandercalckbereyder1Naar bronnen
kalkbrandercalckberner2Naar bronnen
kalkbrandercalckbrander15Naar bronnen
kalkbranderkalcbrander1Naar bronnen
kalkbranderkalckbrander2Naar bronnen
kalkbranderkalkbrander10Naar bronnen
kalkbrandersknechtcalckbrandersknecht1Naar bronnen
kalkvervoerdercalckdraeger1Naar bronnen
kalkvervoerdercalckvoerder8Naar bronnen
kalkvervoerdercalckvoerders1Naar bronnen
kalkvervoerdercalcvoerder11Naar bronnen
kammenmakercamaecker1Naar bronnen
kammenmakercammacker9Naar bronnen
kammenmakercammackers4Naar bronnen
kammenmakercammaecker12Naar bronnen
kammenmakercammaicker3Naar bronnen
kammenmakercammaker8Naar bronnen
kammenmakercammemaecker1Naar bronnen
kammenmakercampslager1Naar bronnen
kammenmakercamslaeger1Naar bronnen
kammenmakercamslager2Naar bronnen
kammenmakerkammaecker1Naar bronnen
kammenmakerkammaker18Naar bronnen
kammenmakerkammakers9Naar bronnen
kantoorbediendekantoorbediende3Naar bronnen
kanunnikcannunik van Hogeland1Naar bronnen
kanunnikcanonic3Naar bronnen
kanunnikcanonick12Naar bronnen
kanunnikcanonick ten Hoeghelande1Naar bronnen
kanunnikcanonick van Sint Pancraescollegie1Naar bronnen
kanunnikcanonick van Sinte Pancraeskercke1Naar bronnen
kanunnikcanoninck3Naar bronnen
kanunnikcanonnick2Naar bronnen
kanunnikcanonock1Naar bronnen
kanunnikcanonyck4Naar bronnen
kanunnikcanonyck provenhuys1Naar bronnen
kanunnikcanonyck, priester1Naar bronnen
kanunnikeertijts canonick2Naar bronnen
kanunnikkannunik4Naar bronnen
kanunnikkannunnik6Naar bronnen
kanunnikkanonnyck van Sinte Pankeras1Naar bronnen
kanunnikkanonyc1Naar bronnen
kanunnikkanonyck4Naar bronnen
kanunnikkanunnik4Naar bronnen
kanunnikkanunnik van St. Pancrascollege1Naar bronnen
kanunnikmede-kanunnik1Naar bronnen
kanunnikmedecanonick1Naar bronnen
kanunnikpresbyter ende canonick van S.te Pancraescollegie1Naar bronnen
kanunnikpriester canonnick1Naar bronnen
kanunnikpriester en kanunnik in de St.-Pancraskerk1Naar bronnen
kanunnikpriester ende canoninck van Sinte Pancraeskercke1Naar bronnen
kapitein (leger)0Naar bronnen
kapitein (leger)capiteijn3Naar bronnen
kapitein (leger)capitein1Naar bronnen
kapitein (leger)capiteyn14Naar bronnen
kapitein (leger)capiteyn van de schutterie1Naar bronnen
kapitein (leger)cappiteyn1Naar bronnen
kapitein (leger)gepensioneerd kapitein2Naar bronnen
kapitein (leger)kapitein7Naar bronnen
kapitein (leger)kapitein infanterie1Naar bronnen
kapitein (leger)kapitein schutterij1Naar bronnen
kapitein (schip)capiteyn6Naar bronnen
kapitein (schip)capiteyn (schipper)2Naar bronnen
kappercoiffeur1Naar bronnen
kapperkapper5Naar bronnen
kasteleincasteleijn1Naar bronnen
kasteleincasteleyn4Naar bronnen
kasteleincastelijn1Naar bronnen
kasteleinkastelein1Naar bronnen
kasteleinkasteleyn en stalhouder2Naar bronnen
keldermeestercelder1Naar bronnen
keldermeesterkelder5Naar bronnen
kerkmeesterkerckmeester5Naar bronnen
kerkmeesterkerckmeesteren1Naar bronnen
kerkmeesterkerkmeester4Naar bronnen
ketelboeterketelboeter8Naar bronnen
ketelboeterketelbueter1Naar bronnen
ketellapperketellapper1Naar bronnen
keurmeesterkeurmeester2Naar bronnen
keurmeestervarkensschouwer (keurmeester)1Naar bronnen
kindermeisjekindermeijsken1Naar bronnen
kistenmakerdoodkistemaker1Naar bronnen
kistenmakerkiestemacker1Naar bronnen
kistenmakerkistemacker14Naar bronnen
kistenmakerkistemaecker stemaecker1Naar bronnen
kistenmakerkistemaecker40Naar bronnen
kistenmakerkistemaeckers2Naar bronnen
kistenmakerkistemaicker6Naar bronnen
kistenmakerkistemaker26Naar bronnen
kistenmakerkistenmaecker2Naar bronnen
kistenmakerkistenmaker44Naar bronnen
kistenmakerkistenmaker en clavecimbelmaker1Naar bronnen
kistenmakerkistewercker1Naar bronnen
kistenmakerkystemacker12Naar bronnen
kladschildercladschilder1Naar bronnen
klappermanclapperman12Naar bronnen
klappermanklapperkluisman1Naar bronnen
klappermanklapperman3Naar bronnen
klappermanlindewever clapperman1Naar bronnen
kledenmakercomptoircleetwercker1Naar bronnen
kledenmakercomptoirkleedmaker1Naar bronnen
kledenmakerkantoorkleedmaker2Naar bronnen
kleermaker0Naar bronnen
kleermakercleeremaecker1Naar bronnen
kleermakercleermacker19Naar bronnen
kleermakercleermaecker228Naar bronnen
kleermakercleermaecker ende clocluyer1Naar bronnen
kleermakercleermaeker3Naar bronnen
kleermakercleermaicker3Naar bronnen
kleermakercleermaker47Naar bronnen
kleermakercleermakers2Naar bronnen
kleermakerclermacker1Naar bronnen
kleermakerclermaecker1Naar bronnen
kleermakerkleedermaker4Naar bronnen
kleermakerkleedermaker zonder knegts1Naar bronnen
kleermakerkleermaker91Naar bronnen
kleermakerkleermaker en schoutenbode van de stad1Naar bronnen
kleermakerleermaecker1Naar bronnen
kleermakerparmentier2Naar bronnen
kleermakerpermentier1Naar bronnen
kleermakersnijder6Naar bronnen
kleermakersknechtcleermaeckersjongen1Naar bronnen
kleermakersknechtcleermaeckersneght1Naar bronnen
kleermakersknechtcleermakersknecht1Naar bronnen
kleermakersknechtkleermaeckersknecht2Naar bronnen
kleermakersknechtkleermakersjongen [ouder]1Naar bronnen
kleiwerkercleywercker1Naar bronnen
klerenkopercleercooper1Naar bronnen
klerenkopercleercoper1Naar bronnen
klerenkopercleervercoper1Naar bronnen
klerenkoperoude cleercooper1Naar bronnen
klerenkoperoude cleercoper1Naar bronnen
klerenkoperoude cleerkoper1Naar bronnen
klerenkoperoude cleervercoper1Naar bronnen
klerkcleercq ter secretarie1Naar bronnen
klerkclerc1Naar bronnen
klerkclerce1Naar bronnen
klerkclerck3Naar bronnen
klerkclerck ter weescamer2Naar bronnen
klerkclercq5Naar bronnen
klerkclercq in de secretarie1Naar bronnen
klerkclercq inde secretarie1Naar bronnen
klerkclerq2Naar bronnen
klerkgezworen klerk1Naar bronnen
klerkklerk9Naar bronnen
klerkklerk in de secretarie2Naar bronnen
klerkklerk in de secretarie van de stad1Naar bronnen
klerkklerk in secretarie1Naar bronnen
klerkklerk op de secretarie1Naar bronnen
klerkklerk ordonaris van de Weeskamer1Naar bronnen
klerkklerk secretarie1Naar bronnen
klerkKlerk secretarie alhier1Naar bronnen
klerkklerk ter secretarie10Naar bronnen
klerkklerk ter weeskamer1Naar bronnen
klerkklerk van de weeskamer4Naar bronnen
klerknotarisklerk1Naar bronnen
klerkordinans1Naar bronnen
klerkordinaris clerc ter weescamere1Naar bronnen
klerkordinaris en klerk van de weeskamer1Naar bronnen
klokkenluiderclockluyder13Naar bronnen
klokkenluiderclocluyder3Naar bronnen
klokkenluidercloppe2Naar bronnen
klokkenluiderklokkenluider3Naar bronnen
klokkenluiderklokluider1Naar bronnen
klokkenstellerclocksteller1Naar bronnen
klokkenstellerstadts clockstelder1Naar bronnen
klompenmakerclappecluysemaecker1Naar bronnen
klompenmakerclappecluysmaecker1Naar bronnen
klompenmakerclappecluysmaker1Naar bronnen
klompenmakerclappecluysman1Naar bronnen
klompenmakerclommaecker1Naar bronnen
klompenmakerclompemaecker2Naar bronnen
klompenmakerclompemaker2Naar bronnen
klompenmakerclompenmaecker2Naar bronnen
klompenmakerclompenmaicker1Naar bronnen
klompenmakerclompmaaker1Naar bronnen
klompenmakerclompmacker1Naar bronnen
klompenmakerclompmaecker22Naar bronnen
klompenmakerclompmaicker2Naar bronnen
klompenmakerclompmaker5Naar bronnen
klompenmakerclopmaecker1Naar bronnen
klompenmakerklompenmaker15Naar bronnen
klompenmakerklompmaker1Naar bronnen
klompenmakermedeclompmaker1Naar bronnen
kloosterbroedercarmelyt1Naar bronnen
kloosterzustercloostermaechden2Naar bronnen
kloosterzusterconventuale5Naar bronnen
kloosterzustereertijds grauwe suster1Naar bronnen
kloosterzusterkloosterzuster1Naar bronnen
kloosterzusterprocuratrix1Naar bronnen
kloosterzusterprofessijde suster tot Apcoude1Naar bronnen
kloosterzusterprofessijde suster tot Schagen1Naar bronnen
kloosterzusterreligieuze1Naar bronnen
kloosterzustersubpriorinne1Naar bronnen
kloosterzustersuster6Naar bronnen
kloosterzustersuster eertijds van de graemen1Naar bronnen
kloosterzustersuster inden convente van Sinte Ursula1Naar bronnen
kloosterzustersuster van Agnieten1Naar bronnen
kloosterzustersusterken1Naar bronnen
kloosterzusterzuster6Naar bronnen
kloosterzusterzuster Sinte Agnieten1Naar bronnen
kloosterzusterzusters1Naar bronnen
knechtbouknecht1Naar bronnen
knechtdienstknecht1Naar bronnen
knechtknech1Naar bronnen
knechtknecht109Naar bronnen
knechtknecht op het Amsterdamse Veer1Naar bronnen
knechtknecht van de weescamer1Naar bronnen
knechtknecht van Jaecques de Ruysscher ?1Naar bronnen
knechtknecht vant gilde1Naar bronnen
knechtknegt19Naar bronnen
knopenmakercnoeppemacker2Naar bronnen
knopenmakercnoopmaecker3Naar bronnen
knopenmakerknoopmaecker4Naar bronnen
knopenmakerknoopmaker2Naar bronnen
knopenmakerknopemaker1Naar bronnen
knopenmakerknopenmaker1Naar bronnen
koehouder0Naar bronnen
koehoudercoeman11Naar bronnen
koehoudercoman2Naar bronnen
koehouderkoeman17Naar bronnen
koehouderkoeman (veehouder)4Naar bronnen
koehouderkueman1Naar bronnen
koekebakker0Naar bronnen
koekebakkercoeckebacker2Naar bronnen
koekebakkercoekebacker3Naar bronnen
koekebakkercouckbacker1Naar bronnen
koekebakkercouckebacker32Naar bronnen
koekebakkercouckenbacker1Naar bronnen
koekebakkercoucker3Naar bronnen
koekebakkercouickebacker1Naar bronnen
koekebakkercouickman1Naar bronnen
koekebakkercoukebacker2Naar bronnen
koekebakkerkockebacker1Naar bronnen
koekebakkerkoeckebacker5Naar bronnen
koekebakkerkoeckebackerij donkersteeg1Naar bronnen
koekebakkerkoeckenbacker2Naar bronnen
koekebakkerkoek en banketbakker1Naar bronnen
koekebakkerkoekbakker18Naar bronnen
koekebakkerkoekbakker, koopman1Naar bronnen
koekebakkerkoekebacker1Naar bronnen
koekebakkerkoekebakker6Naar bronnen
koekebakkerkoekenbakker27Naar bronnen
koekebakkerkouckbacker2Naar bronnen
koekebakkerkouckebacker84Naar bronnen
koekebakkerkouckenbacker2Naar bronnen
koekebakkerkouckman1Naar bronnen
koekebakkerwafelbakker1Naar bronnen
koffiehuishoudercoffijhuis societeithouder, 2 biljards1Naar bronnen
koffiehuishoudercoffijhuishouder, 3 biljards1Naar bronnen
koffiehuishouderkoffiehuishouder3Naar bronnen
kok0Naar bronnen
kokcock4Naar bronnen
kokkock4Naar bronnen
kolfmakercolffmaecker10Naar bronnen
kolfmakercolffmaeker1Naar bronnen
kolfmakercolffmaicker1Naar bronnen
kolfmakercolfmacker3Naar bronnen
kolfmakercolfmaecker16Naar bronnen
kolfmakercolfmaeckers1Naar bronnen
kolfmakercolfmaicker2Naar bronnen
kolfmakercolfmaker5Naar bronnen
kolfmakerkolffmacker1Naar bronnen
kolfmakerkolfmaecker1Naar bronnen
kolfmakerkolfmaker13Naar bronnen
kolfmakerkolfmakersweduwe1Naar bronnen
kolfmakerkorfmaker1Naar bronnen
kolonelkolonel2Naar bronnen
konijnenkoopmanconijncooper1Naar bronnen
konijnenkoopmanconijncoper7Naar bronnen
konijnenkoopmanconijnvercoopster2Naar bronnen
konijnenkoopmanconyncoper1Naar bronnen
konijnenkoopmanknijncoepper1Naar bronnen
konijnenkoopmanknijncoper3Naar bronnen
konijnenkoopmankonijnkoper1Naar bronnen
koopman0Naar bronnen
koopmancoeman19Naar bronnen
koopmancoemen47Naar bronnen
koopmancoemen of lyndewever, linnenwever1Naar bronnen
koopmancoman463Naar bronnen
koopmancoman bij de Rijnsburgerpoort1Naar bronnen
koopmancoman eertijts marctmeester1Naar bronnen
koopmancoman, kuiper1Naar bronnen
koopmancoman, waagmeester1Naar bronnen
koopmancoman, [blokhouwer]1Naar bronnen
koopmancoman, [drapenier]1Naar bronnen
koopmancomaninne1Naar bronnen
koopmancomen40Naar bronnen
koopmancomeninne1Naar bronnen
koopmancomenster4Naar bronnen
koopmancomenyhoutster1Naar bronnen
koopmancomer1Naar bronnen
koopmanconien1Naar bronnen
koopmancooman60Naar bronnen
koopmancoomen5Naar bronnen
koopmancoopman54Naar bronnen
koopmancoopman Piemondtoys1Naar bronnen
koopmancoopman van linten1Naar bronnen
koopmancoopmanne1Naar bronnen
koopmancopal1Naar bronnen
koopmancopman1Naar bronnen
koopmancramenyhoytster1Naar bronnen
koopmancramer1Naar bronnen
koopmancramerierster1Naar bronnen
koopmaneertijds koopman1Naar bronnen
koopmaneertijts coman1Naar bronnen
koopmankoman2Naar bronnen
koopmankomen1Naar bronnen
koopmankoopman238Naar bronnen
koopmankoopman (coman)1Naar bronnen
koopmankoopman beneden de 30001Naar bronnen
koopmankoopman beneden de 60001Naar bronnen
koopmankoopman beneden de 6000,- winkelier in turf en hout debet 9001Naar bronnen
koopmankoopman en kruidenier1Naar bronnen
koopmankoopman winkelier1Naar bronnen
koopmankoopman, beneden de 3000, meelverkoper1Naar bronnen
koopmankoopvrouw2Naar bronnen
koopmansooman1Naar bronnen
koopmansbodecoopmansbode1Naar bronnen
koorzanger0Naar bronnen
koorzangerhoochconter (=koorzanger, tenor)1Naar bronnen
koperslager0Naar bronnen
koperslagercoeperslager5Naar bronnen
koperslagercoopereslager1Naar bronnen
koperslagercooperslaeger5Naar bronnen
koperslagercooperslager20Naar bronnen
koperslagercooperslagert1Naar bronnen
koperslagercooperslagher4Naar bronnen
koperslagercoopslaeger1Naar bronnen
koperslagercoperslaeger19Naar bronnen
koperslagercoperslager130Naar bronnen
koperslagercoperslager knecht1Naar bronnen
koperslagercoperslagher1Naar bronnen
koperslagergeelgieter1Naar bronnen
koperslagerkoperslager38Naar bronnen
koperslageroperslager1Naar bronnen
koperslagersknechtcoperslaegersknecht2Naar bronnen
koppendraaiercoppedayer1Naar bronnen
koppendraaiercoppedraeyer8Naar bronnen
koppendraaiercoppedrayer17Naar bronnen
koppendraaiercoppendraeyer2Naar bronnen
koppendraaiercoppendrayer4Naar bronnen
koppendraaierkoppendraaier2Naar bronnen
korendrager0Naar bronnen
korendragercoerendragher1Naar bronnen
korendragercoorendrager1Naar bronnen
korendragercoorndraeger2Naar bronnen
korendragercoorndrager29Naar bronnen
korendragercoorndragher1Naar bronnen
korendragercorendraecher2Naar bronnen
korendragercorendrager10Naar bronnen
korendragercorndraeger1Naar bronnen
korendragerkorendrager13Naar bronnen
korendragerkorendrager, [scheepmaker]1Naar bronnen
korenkoper0Naar bronnen
korenkopercoerencoeper3Naar bronnen
korenkopercoerencoper1Naar bronnen
korenkopercoerncoeper1Naar bronnen
korenkopercoerncoper1Naar bronnen
korenkopercoorcooper1Naar bronnen
korenkopercoorencooper10Naar bronnen
korenkopercoorencoper5Naar bronnen
korenkopercoorncoop1Naar bronnen
korenkopercoorncooper20Naar bronnen
korenkopercoorncooper, burgermeester1Naar bronnen
korenkopercoorncoopster2Naar bronnen
korenkopercoorncop1Naar bronnen
korenkopercoorncoper112Naar bronnen
korenkopercoornkoper3Naar bronnen
korenkopercorencoeper2Naar bronnen
korenkopercorencoepper1Naar bronnen
korenkopercorencooper3Naar bronnen
korenkopercorencoper9Naar bronnen
korenkopercorncoeper1Naar bronnen
korenkopercorncoper5Naar bronnen
korenkopergraencoper3Naar bronnen
korenkoperhaverkoper2Naar bronnen
korenkoperkoorncooper2Naar bronnen
korenkoperkoorncoper1Naar bronnen
korenkoperkoornkoper1Naar bronnen
korenkoperkorencoper1Naar bronnen
korenkoperkorenhandelaar2Naar bronnen
korenkoperkorenkoper44Naar bronnen
korenkopermeelvercoper1Naar bronnen
korenmeter0Naar bronnen
korenmetercoerenmeeter1Naar bronnen
korenmetercoerenmeetter1Naar bronnen
korenmetercoorduwener1Naar bronnen
korenmetercoorenmeeter1Naar bronnen
korenmetercoormeeter2Naar bronnen
korenmetercoornmeeter4Naar bronnen
korenmetercoornmeter13Naar bronnen
korenmetercorenmeeter3Naar bronnen
korenmetercorenmeter3Naar bronnen
korenmetercornmeter1Naar bronnen
korenmeterkoremeter1Naar bronnen
korenmeterkorenmeter17Naar bronnen
korenverschietercorenschoonmaker1Naar bronnen
korenverschietercorenverschieter1Naar bronnen
korfmakercorfbreyer2Naar bronnen
korfmakercorfbreyers1Naar bronnen
korfmakercorffbreyder1Naar bronnen
korfmakercorffbreyer1Naar bronnen
korfmakercorffmaecker5Naar bronnen
korfmakercorffmaker2Naar bronnen
korfmakercorfmaecker4Naar bronnen
korfmakercorfmaeker1Naar bronnen
korfmakercorfmaker3Naar bronnen
korfmakerkorfbreier3Naar bronnen
korfmakerkorffmaecker1Naar bronnen
korfmakerkorfmaker7Naar bronnen
koster0Naar bronnen
kostercooster1Naar bronnen
kostercoster23Naar bronnen
kosterkoster9Naar bronnen
kosterkoster in Onser Liever Vrouwenkercke1Naar bronnen
kosterkoster van OLV-kerk1Naar bronnen
kosterkoster van St. Pieterskerk1Naar bronnen
kosterovercoster1Naar bronnen
kousenbreierbreier1Naar bronnen
kousenbreiercoucenbreijder1Naar bronnen
kousenbreiercousemaecker1Naar bronnen
kousenbreiercoussebreijer1Naar bronnen
kousenbreiercoussebreyer1Naar bronnen
kousenbreierhoesbreyder1Naar bronnen
kousenbreierhoosbreyer1Naar bronnen
kousenbreierhosebreyder1Naar bronnen
kousenbreierhosebreyer1Naar bronnen
kousenbreierhozebreyder2Naar bronnen
kousenbreierkoessenbreyder1Naar bronnen
kousenbreierkousenbreier2Naar bronnen
kousenbreierkoussebreyer2Naar bronnen
kousenmakercousemaecker3Naar bronnen
kousenmakercousemaker3Naar bronnen
kousenmakercousenmaecker1Naar bronnen
kousenmakercousmaecker5Naar bronnen
kousenmakercousmaeckster1Naar bronnen
kousenmakercousmaker2Naar bronnen
kousenmakercoussebreyer1Naar bronnen
kousenmakercoussemaecker5Naar bronnen
kousenmakercoussemaker1Naar bronnen
kousenmakercoussemaster1Naar bronnen
kousenmakerhosenmaker1Naar bronnen
kousenmakerkousemaecker1Naar bronnen
kousenmakerkousemaker1Naar bronnen
kousenmakerkousenmaker1Naar bronnen
kousenmakerkousmaecker3Naar bronnen
kousenmakerkoussemaker1Naar bronnen
kousenverwercousseverruwer1Naar bronnen
kousenverwercousseverwer1Naar bronnen
kousenverwergooseverwer1Naar bronnen
kousenverwerhoseverver1Naar bronnen
kramer0Naar bronnen
kramercammer1Naar bronnen
kramercomenster1Naar bronnen
kramercraemer10Naar bronnen
kramercraemster5Naar bronnen
kramercramenijhoudster1Naar bronnen
kramercramenijhoutster1Naar bronnen
kramercramenyhoutser1Naar bronnen
kramercramer169Naar bronnen
kramerkramer64Naar bronnen
kramertromper cramer1Naar bronnen
kruideniercrudenier7Naar bronnen
kruideniercrudenierder7Naar bronnen
kruideniercrudenyer1Naar bronnen
kruideniercruidenierder2Naar bronnen
kruideniercruienierder3Naar bronnen
kruideniercruienyerder1Naar bronnen
kruideniercruijdenier1Naar bronnen
kruideniercrunierder1Naar bronnen
kruideniercruydenier48Naar bronnen
kruideniercruydenierder26Naar bronnen
kruideniercruydeniers1Naar bronnen
kruideniercruyenier2Naar bronnen
kruideniercruyenierder19Naar bronnen
kruideniercruyenyer1Naar bronnen
kruideniercruyernierder2Naar bronnen
kruideniercruynierder2Naar bronnen
kruidenierkrudenierder1Naar bronnen
kruidenierkruidenier33Naar bronnen
kruidenierkruidenierder1Naar bronnen
kruideniersterkruidenierster3Naar bronnen
kruiercruyer8Naar bronnen
kruiergrascruyer1Naar bronnen
kruierkruier1Naar bronnen
kruikenmakercrucemaicker1Naar bronnen
kruikenmakercruickman1Naar bronnen
kruikenmakercruyckemaker1Naar bronnen
kruikenmakercruyckman1Naar bronnen
kruikenmakercruycmaker1Naar bronnen
kruikenmakercruycman1Naar bronnen
kruikenmakercuper1Naar bronnen
kuiper0Naar bronnen
kuipercruijer1Naar bronnen
kuipercuijper30Naar bronnen
kuipercuiper30Naar bronnen
kuipercuper79Naar bronnen
kuipercupers2Naar bronnen
kuipercuuper1Naar bronnen
kuipercuyper622Naar bronnen
kuipercuyper of bouman1Naar bronnen
kuipercuyper ofte bouman1Naar bronnen
kuipercuyper, waert1Naar bronnen
kuipercuypper2Naar bronnen
kuiperkuiper265Naar bronnen
kuiperkuiper geen knegts1Naar bronnen
kuiperkuiper met eene knegt1Naar bronnen
kuiperkuper7Naar bronnen
kuiperkuyper4Naar bronnen
kuipermandemaker1Naar bronnen
kuipersknechtcuijpersknecht1Naar bronnen
kuipersknechtcupersknecht1Naar bronnen
kuipersknechtcuypersknecht6Naar bronnen
kuipersknechtcuypersknegt2Naar bronnen
kuipersknechtkuipergezel1Naar bronnen
kunstschilderkunstschilder thans fabrikant1Naar bronnen
kunstschilderschilder11Naar bronnen
kunstschilderschilder (kunst)11Naar bronnen
kwastenmakerkwastenmaker2Naar bronnen
kwastenmakerquastemaecker6Naar bronnen
kwastenmakerquastemaicker3Naar bronnen
kwastenmakerquastemaker2Naar bronnen
kwastenmakerquastmaecker1Naar bronnen
kwastenmakerquastmaker1Naar bronnen
lakenbereider0Naar bronnen
lakenbereiderbaeywercker3Naar bronnen
lakenbereiderbayreeder1Naar bronnen
lakenbereiderdrapier2Naar bronnen
lakenbereiderlackenbereyder1Naar bronnen
lakenbereiderlackenberyder1Naar bronnen
lakenbereiderlaeckebereider1Naar bronnen
lakenbereiderlaeckenbereider7Naar bronnen
lakenbereiderlaeckenbereijder2Naar bronnen
lakenbereiderlaeckenbereyder66Naar bronnen
lakenbereiderlaeckenbereyder ofte verwer1Naar bronnen
lakenbereiderlaeckenbereyder snijder1Naar bronnen
lakenbereiderlaeckenberijder1Naar bronnen
lakenbereiderlaeckenberyder1Naar bronnen
lakenbereiderlaeckendrapier1Naar bronnen
lakenbereiderlaeckenscheerder4Naar bronnen
lakenbereiderlaekenbereider1Naar bronnen
lakenbereiderlaekenbereijder1Naar bronnen
lakenbereiderlaickenbereyder2Naar bronnen
lakenbereiderlakenbereider43Naar bronnen
lakenbereiderlakenbereyder12Naar bronnen
lakenbereiderlakenreeder3Naar bronnen
lakenbereiderlindewever1Naar bronnen
lakenbereiderlinnenlakenverkoopster1Naar bronnen
lakenbereiderreder5Naar bronnen
lakenbereiderreeder9Naar bronnen
lakenbereiderreetster4Naar bronnen
lakenbereidertafellaeckenverwercker1Naar bronnen
lakenbereidertafellaeckenwercker1Naar bronnen
lakenbereidervaandoekreder1Naar bronnen
lakenbereidervoer laeckenreder1Naar bronnen
lakenbereidervoerlackenreder3Naar bronnen
lakenbereidervoerlackenreders1Naar bronnen
lakenbereidervoerlackenreeder1Naar bronnen
lakenbereidervoerlaecenreder1Naar bronnen
lakenbereidervoerlaeckenbereider1Naar bronnen
lakenbereidervoerlaeckenreder93Naar bronnen
lakenbereidervoerlaeckenreeder23Naar bronnen
lakenbereidervoerlaeckenreeders3Naar bronnen
lakenbereidervoerlaeckenreer1Naar bronnen
lakenbereidervoerlaeckenwever1Naar bronnen
lakenbereidervoerlaekenreder3Naar bronnen
lakenbereidervoerlaekenreeder3Naar bronnen
lakenbereidervoerlaekenreeder ofte schuitvoerder1Naar bronnen
lakenbereidervoerlaikenreeder1Naar bronnen
lakenbereidervoerlakenreder38Naar bronnen
lakenbereidervoerlakenreede1Naar bronnen
lakenbereidervoerlakenreeder10Naar bronnen
lakenbereidervoerlakenwever3Naar bronnen
lakenbereidervoirlaeckenreder1Naar bronnen
lakenbereidervoorlaeckenreder7Naar bronnen
lakenbereidervoorlaeckenreeder1Naar bronnen
lakenbereidervoorlaekenreeder1Naar bronnen
lakenbereidervoorlakenreder58Naar bronnen
lakenbereidervoorlakenreeder1Naar bronnen
lakenbereidervourlaeckenreder1Naar bronnen
lakenbereidervuerlaeckenreder2Naar bronnen
lakenbereidervuerlaeckenreeder1Naar bronnen
lakenbereidersknechtlaeckenbereydersknecht3Naar bronnen
lakenbereidersknechtlakenbereydersknecht1Naar bronnen
lakenbereidersknechtsayetmaeckersknecht1Naar bronnen
lakenbereidersknechttafelaeckenweversknecht1Naar bronnen
lakenfabrikantlakenfabrikant2Naar bronnen
lakenfabrikantlakenfabrikeur1Naar bronnen
lakenfabrikantlakenfabrikeur met 50 werklieden1Naar bronnen
lakenfabrikantvoerlaeckenreder1Naar bronnen
lakenkoopmanbayen en sayen coopluyden1Naar bronnen
lakenkoopmanboter ende linne lakencoopster1Naar bronnen
lakenkoopmanbutter ende lindelaeckencoopster1Naar bronnen
lakenkoopmangrossier van laeckenen1Naar bronnen
lakenkoopmanLackencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlackencopper2Naar bronnen
lakenkoopmanlaecencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlaeckencoeper11Naar bronnen
lakenkoopmanlaeckencooper11Naar bronnen
lakenkoopmanlaeckencoopster3Naar bronnen
lakenkoopmanlaeckencoper46Naar bronnen
lakenkoopmanlaeckenvercoopster3Naar bronnen
lakenkoopmanlaeckenvercoper4Naar bronnen
lakenkoopmanlaekencooper1Naar bronnen
lakenkoopmanlaekencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlaickencoeper2Naar bronnen
lakenkoopmanlaickencoper2Naar bronnen
lakenkoopmanlakencooper1Naar bronnen
lakenkoopmanlakencoper9Naar bronnen
lakenkoopmanlakenhandelaar2Naar bronnen
lakenkoopmanlakenkoopman2Naar bronnen
lakenkoopmanlakenkoper18Naar bronnen
lakenkoopmanlakenkoper, wantsnijder3Naar bronnen
lakenkoopmanlakenverkoper2Naar bronnen
lakenkoopmanlindelackencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlindelaeckencooper1Naar bronnen
lakenkoopmanlindelaeckencoopster2Naar bronnen
lakenkoopmanlindelaeckencoper7Naar bronnen
lakenkoopmanlindelaeckenkoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlindelaeckenvercoopster1Naar bronnen
lakenkoopmanlindelaeckenvercoper2Naar bronnen
lakenkoopmanlindelakencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlindelakenkoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlindelakoncoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlindenlakenverkoopster1Naar bronnen
lakenkoopmanlinnenlaeckencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlinnenlakenkoopster,1Naar bronnen
lakenkoopmanlinnenlakenverkoopster1Naar bronnen
lakenkoopmanlyndenlaeckencopster1Naar bronnen
lakenkoopmansijdelaeckencooper1Naar bronnen
lakenkoopmansijdelaeckencoper6Naar bronnen
lakenkoopmansydelaeckencoper3Naar bronnen
lakenkoopmanvoorheen lakenkoper1Naar bronnen
lakenkoopmanvoorlaeckenreder1Naar bronnen
lakenkoopmanwollelaeckencoopster1Naar bronnen
lakenkoopmanzijde- en wollakenverkoper1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelackencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelaeckencoper4Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelaeckenvercoper5Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelaickenvercooper1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelaickenvercoper1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelakencoeper1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelakencoper2Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelakenkoper7Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelakenvercoper1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelakenverkoper4Naar bronnen
lakenkoopmanzijdenlaeckencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdenlakenhandelaar1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdenlakenhandelaarster1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdenlakenverkoper2Naar bronnen
lakenkoopmanzydelackencopster1Naar bronnen
lakenkoopmanzydelakenkoper1Naar bronnen
lakenrederlaeckenbereyder1Naar bronnen
lakenrederlindelaeckenreyder vercoper1Naar bronnen
lakenrederreder1Naar bronnen
lakenredervoerlaeckenreder2Naar bronnen
lakenredervoerlaeckenreeder3Naar bronnen
lakenredervoerlakenreder3Naar bronnen
lakenweverlakenwever2Naar bronnen
lakenwevertaefellacenwever1Naar bronnen
lakenwevertaefellaeckenweever1Naar bronnen
lakenwevertaefellaeckenwever1Naar bronnen
lakenwevertaeffelaeckenwever1Naar bronnen
lakenwevertaeffelaekewever1Naar bronnen
lakenwevertaeffellaeckenwever2Naar bronnen
lakenwevertaeffellakenwever1Naar bronnen
lakenwevertafelackewever1Naar bronnen
lakenwevertafelaeckenwever2Naar bronnen
lakenwevertafelakenweever1Naar bronnen
lakenwevertafellaeckenwever9Naar bronnen
lakenwevertafellaeckewever1Naar bronnen
lakenwevertafellakenwever14Naar bronnen
lakenwevertaffelackewever1Naar bronnen
lakenwevertaffelaickenwever1Naar bronnen
lakenwevertaffellakenwever1Naar bronnen
lakenwevervoerlaeckenreder2Naar bronnen
lakenwevervoerlaeckenwever2Naar bronnen
lakenwevervoerlakenreder1Naar bronnen
landman0Naar bronnen
landmanlandarbeider2Naar bronnen
landmanlandewercker1Naar bronnen
landmanlandman26Naar bronnen
landmanlandtman5Naar bronnen
landmanlandvrouw1Naar bronnen
landmanlandwerker7Naar bronnen
landmanlantman39Naar bronnen
landmanlantwerck5Naar bronnen
landmanlantwercker3Naar bronnen
landmeterlandmeter2Naar bronnen
landmeterlandtmeter3Naar bronnen
landmeterlantmeeter4Naar bronnen
landmeterlantmeter18Naar bronnen
landmeterlantmeter van Rijnlandt1Naar bronnen
landsadvocaatadvocaet vandt landt1Naar bronnen
landsadvocaatlandsadvocaat2Naar bronnen
lantaarnmakerlantaarnmaker4Naar bronnen
lantaarnmakerlantaerenmaecker2Naar bronnen
lantaarnmakerlantaermaecker1Naar bronnen
lantaarnmakerlantaernmaecker11Naar bronnen
lantaarnmakerlantaernmaicker3Naar bronnen
lantaarnmakerlantaernmaker2Naar bronnen
lantaarnmakerlantaernsmaecker1Naar bronnen
lantaarnmakerlantarenmacker1Naar bronnen
lantaarnmakerlantarenmaecker2Naar bronnen
lantaarnmakerlanternenmaecker1Naar bronnen
lantaarnmakerlanttaernmaecker1Naar bronnen
lapperlapper4Naar bronnen
leerkoperleerkoper1Naar bronnen
leerlooierleerloyer met 2 knegts1Naar bronnen
leerlooierleerloyer, geen, 12 knegts1Naar bronnen
leertouwereertijts leertouwer1Naar bronnen
leertouwerleertouwer97Naar bronnen
leertouwerleertouwers1Naar bronnen
leertouwertouwer3Naar bronnen
leertouwersknechtleertouwersknecht1Naar bronnen
leerverkoperleerverkoper1Naar bronnen
legwerkerlegwercker9Naar bronnen
legwerkerlegwerker2Naar bronnen
legwerkerlegwerker (tapijtwever)1Naar bronnen
leidekker0Naar bronnen
leidekkerdecker1Naar bronnen
leidekkerdekker1Naar bronnen
leidekkerdekkersweduwe1Naar bronnen
leidekkerleidecker1Naar bronnen
leidekkerleidekker35Naar bronnen
leidekkerleijdecker7Naar bronnen
leidekkerleydecker94Naar bronnen
leidekkerstadtsleydecker1Naar bronnen
leidekkersknechtleydeckersknecht3Naar bronnen
leidekkersknechtleydeckersknegt1Naar bronnen
lepelgieterlepelmacker1Naar bronnen
lepelmakerleepelmaecker3Naar bronnen
lepelmakerleepelmaeker1Naar bronnen
lepelmakerlepelmacker1Naar bronnen
lepelmakerlepelmaecker32Naar bronnen
lepelmakerlepelmaeker1Naar bronnen
lepelmakerlepelmaicker1Naar bronnen
lepelmakerlepelmaker12Naar bronnen
lepelmakerlepelmakers1Naar bronnen
lepelmakerlepelmmaecker1Naar bronnen
lepelmakerLepermaecker1Naar bronnen
leraarleeraar1Naar bronnen
letterzetterlettersetter4Naar bronnen
letterzetterletterzetter8Naar bronnen
librarierlibrarier8Naar bronnen
librarierlijberijer2Naar bronnen
licentiaatlicenciaet1Naar bronnen
licentiaatlicenciaet in de rechten1Naar bronnen
licentiaatlicentaet1Naar bronnen
licentiaatlicentaet in de rechten1Naar bronnen
licentiaatlicentiaat4Naar bronnen
licentiaatlicentiaat in de rechten2Naar bronnen
licentiaatlicentiaet3Naar bronnen
licentiaatlicentiaet in de rechten2Naar bronnen
licentiaatlicentiaet in de theologie1Naar bronnen
licentiaatlicentiaet in den Rechten1Naar bronnen
licentiaatlicentiaet in den rechten, licentiaat1Naar bronnen
licentiaatlicentiaet in rechten1Naar bronnen
licentiaatlicentiaet inde rechten1Naar bronnen
licentiaatlitentiaat1Naar bronnen
lichtaanstekerverlichter1Naar bronnen
lichterlichter12Naar bronnen
lijmziederliemsieder1Naar bronnen
lijmziederlijmsieder21Naar bronnen
lijmziederlijmsieders1Naar bronnen
lijmziederlijmsier2Naar bronnen
lijmziederlijmzieder48Naar bronnen
lijmziederlijnmzieder1Naar bronnen
lijmziederlijnsyeder1Naar bronnen
lijmziederlyemsieder2Naar bronnen
lijmziederlymsieder6Naar bronnen
lijmziederlymtapper5Naar bronnen
lijmziederlymzieder2Naar bronnen
lijmziederlymzyeder1Naar bronnen
lijmziedersknechtlijmsiedersknecht1Naar bronnen
lijmziedersknechtlijmziedersknecht1Naar bronnen
lijndraaier0Naar bronnen
lijndraaierlijndayer1Naar bronnen
lijndraaierlijndraaier52Naar bronnen
lijndraaierlijndraeijer3Naar bronnen
lijndraaierlijndraeijr1Naar bronnen
lijndraaierlijndraeyer37Naar bronnen
lijndraaierlijndraeyster1Naar bronnen
lijndraaierlijndraier5Naar bronnen
lijndraaierlijndraijer1Naar bronnen
lijndraaierlijndrayer30Naar bronnen
lijndraaierlinnedraaier1Naar bronnen
lijndraaierlyendrayer1Naar bronnen
lijndraaierlyndraaier1Naar bronnen
lijndraaierlyndraeyer16Naar bronnen
lijndraaierlyndrayer11Naar bronnen
lijndraaierlynnedrayer1Naar bronnen
lijndraaiersknechtlijndraeyersknecht6Naar bronnen
lijndraaiersknechtlijndrayersknecht2Naar bronnen
linnennaaisterlindenaeyster3Naar bronnen
linnennaaisterlindenaeysteren1Naar bronnen
linnennaaisterlindenayester1Naar bronnen
linnennaaisterlindenayster13Naar bronnen
linnennaaisterlinnenayster1Naar bronnen
linnennaaisterlinnenayster ofte kramenijhoudster1Naar bronnen
linnennaaisterlinnenaysters1Naar bronnen
linnennaaisterlinnennaaister4Naar bronnen
linnennaaisterlinnenseyster1Naar bronnen
linnennaaisterlintnayster1Naar bronnen
linnennaaisterlyndenayster1Naar bronnen
linnennaaisterlyndnayster1Naar bronnen
linnenwever0Naar bronnen
linnenweverliendewever1Naar bronnen
linnenweverlinddewever1Naar bronnen
linnenweverlindenwever5Naar bronnen
linnenweverlindeweever8Naar bronnen
linnenweverlindewer1Naar bronnen
linnenweverlindewerver1Naar bronnen
linnenweverlindewever1049Naar bronnen
linnenweverlindewever ende boomgaertman1Naar bronnen
linnenweverlindewevers1Naar bronnen
linnenweverlindeweversweduwe1Naar bronnen
linnenweverlindwever1Naar bronnen
linnenweverlinnenwever413Naar bronnen
linnenweverlinnenwever en voller1Naar bronnen
linnenweverlinnenwever en wolwever1Naar bronnen
linnenweverlinnewever85Naar bronnen
linnenweverlyendewever1Naar bronnen
linnenweverlyndewever25Naar bronnen
linnenweverlynnewever2Naar bronnen
linnenwevermr lindewever1Naar bronnen
linnenweverstocker lindewever1Naar bronnen
linnenwevervoerlaeckenreder1Naar bronnen
linnenwevervoerlaeckenwever ofte lindewever1Naar bronnen
linnenweverwerpewevers1Naar bronnen
linnenweversknechtlindeweversknecht9Naar bronnen
linnenweversknechtlindeweversknegt1Naar bronnen
linnenweversknechtlinnenweversknegt1Naar bronnen
linnenweversknechtlinneweversknegt1Naar bronnen
linnenweversknechtlinneweversvoorknegt1Naar bronnen
lintwerkerlintreder2Naar bronnen
lintwerkerlintwercker2Naar bronnen
lintwerkerlintwerker1Naar bronnen
logementhouderkastelein logementhouder1Naar bronnen
logementhouderlogementhouder2Naar bronnen
lommerdhouderlombard1Naar bronnen
lommerdhouderlombert1Naar bronnen
lommerdhoudertafelhouder22Naar bronnen
lommerdhoudertafelhouder Bank van Lening1Naar bronnen
lommerdhoudertaffelhouder2Naar bronnen
lompenkoperoude cleercoper1Naar bronnen
lompenkoperouwe cleervercoper1Naar bronnen
loodgieterloodgieter3Naar bronnen
loodgieterlootgieter4Naar bronnen
looierloyer8Naar bronnen
luitslagerluytslager1Naar bronnen
luitspelerluijtspeelder1Naar bronnen
luitspelerluijtspeler1Naar bronnen
luitspelerluitspeler6Naar bronnen
luitspelerluitspeler, [drapenier]1Naar bronnen
luitspelerluytspeelder15Naar bronnen
luitspelerluytspeelre2Naar bronnen
luitspelerluytspeler1Naar bronnen
luitspelerluytspelere1Naar bronnen
luitspelerluytspelre1Naar bronnen
makelaarmaeckelaer1Naar bronnen
makelaarmakelaar1Naar bronnen
mandenmaker0Naar bronnen
mandenmakercorffmaker1Naar bronnen
mandenmakercorfmaecker1Naar bronnen
mandenmakermandeaecker2Naar bronnen
mandenmakermandemacker10Naar bronnen
mandenmakermandemaecker122Naar bronnen
mandenmakermandemaecker ende backer3Naar bronnen
mandenmakermandemaeckster1Naar bronnen
mandenmakermandemaeker6Naar bronnen
mandenmakermandemaicker6Naar bronnen
mandenmakermandemaker41Naar bronnen
mandenmakermandemaker en backer1Naar bronnen
mandenmakermandenmaecker2Naar bronnen
mandenmakermandenmaeker1Naar bronnen
mandenmakermandenmaker63Naar bronnen
marktmeestermarctmeester1Naar bronnen
marktmeestermarktmeester4Naar bronnen
marktmeestermarktvoerder1Naar bronnen
matrooseerste matroos der Japanse marine1Naar bronnen
medicusdoctor2Naar bronnen
medicusmed doctor1Naar bronnen
medicusmed. doctor5Naar bronnen
medicusmed. doctor vroedmeester1Naar bronnen
medicusmedicijnen professeur ende barber1Naar bronnen
medicusmedicina doctor1Naar bronnen
medicusmedicinae doctor2Naar bronnen
medicusmedicus4Naar bronnen
medicuspestmeester1Naar bronnen
medicusprofessor in medicine1Naar bronnen
medicusstads pestmeester1Naar bronnen
melkboermelkslijter1Naar bronnen
melkboersuivelcooper2Naar bronnen
melkmeidmelckster1Naar bronnen
melkmeidmolckemeyt1Naar bronnen
messenmakermesmaecker5Naar bronnen
messenmakermessemacker11Naar bronnen
messenmakermessemaecker58Naar bronnen
messenmakermessemaecker ende chipier1Naar bronnen
messenmakermessemaeker1Naar bronnen
messenmakermessemaicker3Naar bronnen
messenmakermessemaker20Naar bronnen
messenmakermessemaker, suppier2Naar bronnen
messenmakermessenmaker56Naar bronnen
messenmakermessmaecker chipier1Naar bronnen
messenmakersknechtmessemaeckersknecht2Naar bronnen
metselaar0Naar bronnen
metselaarmaetselaer1Naar bronnen
metselaarmasselaer1Naar bronnen
metselaarmesselaer3Naar bronnen
metselaarmestelaer1Naar bronnen
metselaarmetselaar227Naar bronnen
metselaarmetselaer532Naar bronnen
metselaarmetselaer Rooboel1Naar bronnen
metselaarmetselair13Naar bronnen
metselaarmetsenaer1Naar bronnen
metselaarmetser1Naar bronnen
metselaarmetseraer1Naar bronnen
metselaarmetsselaer15Naar bronnen
metselaarmetsselair8Naar bronnen
metselaarmetzelaar3Naar bronnen
metselaarmetzelaer7Naar bronnen
metselaarmr metselaer1Naar bronnen
metselaarstadsmetselaar4Naar bronnen
metselaarstadsmetselaer1Naar bronnen
metselaarstadsmr.metselaar1Naar bronnen
metselaarstadt metselaer1Naar bronnen
metselaarstadtsmetselaer3Naar bronnen
metselaarstadtzmetselaer3Naar bronnen
metselaarstatsmetselaer2Naar bronnen
metselaarwagenaer, metselaer1Naar bronnen
metselaarsknechtmetselaarsknecht1Naar bronnen
metselaarsknechtmetselaersknecht5Naar bronnen
meubelmakermeubelmaker5Naar bronnen
militair1e luitenant1Naar bronnen
militaircapiteijn1Naar bronnen
militaircommissaris onder monsterheer van regiment van de heer van Zweeten1Naar bronnen
militairgepensioneerd officier der genie1Naar bronnen
militairhopman6Naar bronnen
militairhopman van een velijn knechten1Naar bronnen
militairLieutenant van Joncheer Jacob van Egmondt1Naar bronnen
militairlieutenant vanden Bailly van Rijnlant1Naar bronnen
militairmilitair onder capt Sleter1Naar bronnen
militairveltweyffel onder tselve verlijn1Naar bronnen
minminne1Naar bronnen
moederoverste0Naar bronnen
moederoversteabdisse1Naar bronnen
moederoverstemater9Naar bronnen
moederoverstemoeder abt1Naar bronnen
moederoverstemoeder van Pieter Symonss Baghijnhoff1Naar bronnen
moederoverstemoeder van S. Urselen1Naar bronnen
moederoverstemoederoverste1Naar bronnen
molenaarmoelenaer6Naar bronnen
molenaarmolenaar71Naar bronnen
molenaarmolenaar bij de stad7Naar bronnen
molenaarmolenaar bij de stad?1Naar bronnen
molenaarmolenaar, pater1Naar bronnen
molenaarmolenaer221Naar bronnen
molenaarmolenaer ende tapper1Naar bronnen
molenaarmolenaer van Woerden1Naar bronnen
molenaarmolenaers10Naar bronnen
molenaarmolenaersknecht1Naar bronnen
molenaarmolenair1Naar bronnen
molenaarmolennaer2Naar bronnen
molenaarmoolenaer1Naar bronnen
molenaarolymoelen1Naar bronnen
molenaarrosmolenaar3Naar bronnen
molenaarvolmolenaer1Naar bronnen
mosselmanmosselman6Naar bronnen
moutmakermoutmaecker6Naar bronnen
moutmakermoutmaicker3Naar bronnen
moutmakermoutmaker8Naar bronnen
moutmakersknechtmoutmakersknecht1Naar bronnen
muntmeestermuntmeester1Naar bronnen
mutsenmakermutsemaecker1Naar bronnen
mutsenmakermutsenbreier1Naar bronnen
mutsenmakermutsenmaker2Naar bronnen
naaisternaaister5Naar bronnen
naaisternaeister2Naar bronnen
naaisternaeyster3Naar bronnen
naaisternaijster1Naar bronnen
naaisternayster6Naar bronnen
nestelenmakernastelingmaecker1Naar bronnen
nettenbreiernettebreijster1Naar bronnen
nettenbreiernettebreyder1Naar bronnen
nettenbreiernettebreyer2Naar bronnen
nettenbreiernettebreyr1Naar bronnen
nettenbreiernettebreyster1Naar bronnen
notaris0Naar bronnen
notarisnotarijs2Naar bronnen
notarisnotarijs publyc1Naar bronnen
notarisnotarijs publyck1Naar bronnen
notarisNotario1Naar bronnen
notarisnotaris52Naar bronnen
notarisnotaris publeijc1Naar bronnen
notarisnotaris publick2Naar bronnen
notarisnotaris publiek1Naar bronnen
notarisnotaris publijc1Naar bronnen
notarisnotaris publyc2Naar bronnen
notarisnotaris publyck9Naar bronnen
notarisnotaris publycq1Naar bronnen
notarisnotarissen2Naar bronnen
notarisnotarius publieck1Naar bronnen
notarisnotarys27Naar bronnen
notarisnotarys publeyc1Naar bronnen
notarisnotarys publyc7Naar bronnen
notarisnotarys publyck2Naar bronnen
notarisnotarys publycqe1Naar bronnen
notarisnotrys2Naar bronnen
notarisopenbaer notaris6Naar bronnen
notarisopenbaer notarys16Naar bronnen
notarisupenbaer notarys1Naar bronnen
olieslagereertijts olislager3Naar bronnen
olieslageroilyslager1Naar bronnen
olieslagerolieslaeger2Naar bronnen
olieslagerolieslaeghere1Naar bronnen
olieslagerolieslager72Naar bronnen
olieslagerolieslagersweduwe1Naar bronnen
olieslagerolijslager5Naar bronnen
olieslagerolislaeger4Naar bronnen
olieslagerolislager13Naar bronnen
olieslagerolislagers1Naar bronnen
olieslagerolyeslaeger1Naar bronnen
olieslagerolyeslager1Naar bronnen
olieslagerolymolen1Naar bronnen
olieslagerolyslaeger13Naar bronnen
olieslagerolyslaegher5Naar bronnen
olieslagerolyslager107Naar bronnen
olieslagerolyslager brouwer1Naar bronnen
olieslagerolyslagher3Naar bronnen
olieslagerolysslager1Naar bronnen
olieslageroolislaeger1Naar bronnen
olieslagersknechtolieslagersknecht2Naar bronnen
olieslagersknechtolyslagersknecht2Naar bronnen
olieslagersknechtolyslagersknegt1Naar bronnen
olieslagersknechtolyyslaegersknecht1Naar bronnen
onderwijzeronderwijster1Naar bronnen
opperman0Naar bronnen
oppermanoeperman1Naar bronnen
oppermanoperman34Naar bronnen
oppermanopperman19Naar bronnen
organistoergelyst1Naar bronnen
organistorgalist1Naar bronnen
organistorganist34Naar bronnen
organistorganist onzer vrouwen1Naar bronnen
organistorgeliest1Naar bronnen
organistorgelist2Naar bronnen
organistorgellist1Naar bronnen
organistorghanist1Naar bronnen
ossenhoederoosseweijder1Naar bronnen
ossenhoederoseweyer1Naar bronnen
ossenhoederossenweider2Naar bronnen
ossenhoederosseweyer7Naar bronnen
ossenhoederossewijer1Naar bronnen
ouderlingouderling in de chr. karck1Naar bronnen
paardrijderpaardenberijder1Naar bronnen
pachterpachter1Naar bronnen
pannenbakkerdackpannebacker2Naar bronnen
pannenbakkerdacpannebacker2Naar bronnen
pannenbakkerdakpannenbakker1Naar bronnen
pannenbakkerpanebacker1Naar bronnen
pannenbakkerpannebackeer1Naar bronnen
pannenbakkerpannebacker78Naar bronnen
pannenbakkerpannebacker, tapper1Naar bronnen
pannenbakkerpannebackerije5Naar bronnen
pannenbakkerpannebackersknecht1Naar bronnen
pannenbakkerpannebakker2Naar bronnen
pannenbakkerpannebancker1Naar bronnen
pannenbakkerpannenbacker2Naar bronnen
pannenbakkerpannenbakker35Naar bronnen
pannenbakkerpannenbakker en boelhuismeester1Naar bronnen
passementierpassamentier1Naar bronnen
passementierpassement wercker1Naar bronnen
passementierpassementier6Naar bronnen
passementierpassementier,fluwele1Naar bronnen
passementierpassementwercker3Naar bronnen
passementierpassementwerker1Naar bronnen
pasteibakkerpasteibacker1Naar bronnen
pasteibakkerpasteibakker4Naar bronnen
pasteibakkerpasteijbacker2Naar bronnen
pasteibakkerpasteybacker15Naar bronnen
pastooreertijts pastoor1Naar bronnen
pastoorpastoor15Naar bronnen
pastoorpastor ende kanonick1Naar bronnen
pastoorpastor in Heemskerk1Naar bronnen
pastoorpastore1Naar bronnen
pastoorpriester canoniek ende pastoir van Ste. Pancraes kercke1Naar bronnen
pastoorpriester en pastoor van de St.-Pancraskerk1Naar bronnen
pastoorpriester, pastoor2Naar bronnen
patereertyts pater van de Barnarditen broeders tot Warmondt1Naar bronnen
paterpaeter1Naar bronnen
paterpater6Naar bronnen
pedelbodel van het St. Pancrascollege1Naar bronnen
pedelpedel8Naar bronnen
pedelpedel van de Universiteijt1Naar bronnen
pedelpedel van de Universiteit1Naar bronnen
pedelpeldel1Naar bronnen
pelswerkerpelser1Naar bronnen
pelswerkerpelswerker1Naar bronnen
pelswerkerpeltier5Naar bronnen
pensionarispensionaris14Naar bronnen
pensionarispensionaris dezer stede1Naar bronnen
pensionarispensionaris van de stad3Naar bronnen
pensionarispensionaris van de stad (tweede)1Naar bronnen
pensionarispensionarys2Naar bronnen
pensionarisraedt en pensionaris1Naar bronnen
pensionarisstadspensionaris1Naar bronnen
pensionarisstadspensionaris van Gouda (voormalig)1Naar bronnen
perenkoopmanpeerecooper1Naar bronnen
perenkoopmanperecooper1Naar bronnen
perenkoopmanperecoper4Naar bronnen
perkamentmakerparcementmaker2Naar bronnen
perkamentmakerparckementmaecker1Naar bronnen
perkamentmakerpargamentmaecker3Naar bronnen
perkamentmakerpargamentmaker4Naar bronnen
perkamentmakerpargamentsmaecker1Naar bronnen
perkamentmakerperchemui(?)maker1Naar bronnen
perkamentmakerperkamentmaker56Naar bronnen
perkamentmakervranchijnmaecker1Naar bronnen
perkamentmakersknechtperchementmaeckersknecht1Naar bronnen
pontgaarderpontgaerder2Naar bronnen
poortwachterpoertier1Naar bronnen
poortwachterpoirtier1Naar bronnen
poortwachterpoirtier van Cuepoert1Naar bronnen
poortwachterpoorier1Naar bronnen
poortwachterpoortier23Naar bronnen
poortwachterpoortier van 't Maerengat1Naar bronnen
poortwachterpoortier van de Reynsburgerpoort1Naar bronnen
poortwachterpoortier van de Sijlepoort1Naar bronnen
poortwachterpoortier van de Zijlepoorte1Naar bronnen
poortwachterportier6Naar bronnen
poortwachterportier ende mr wever1Naar bronnen
poortwachterportier van 't Maregat1Naar bronnen
poortwachterportier van de Rijnsburgerpoort1Naar bronnen
poortwachterportier van de Zijlepoort1Naar bronnen
poppenmakerpopemaecster1Naar bronnen
poppenmakerpopmaeckster1Naar bronnen
poppenmakerpoppemacker6Naar bronnen
poppenmakerpoppemacster1Naar bronnen
poppenmakerpoppemaecker12Naar bronnen
poppenmakerpoppemaeckster10Naar bronnen
poppenmakerpoppemaecster8Naar bronnen
poppenmakerpoppemaicker1Naar bronnen
poppenmakerpoppemaker7Naar bronnen
poppenmakerpoppenmaakster2Naar bronnen
poppenmakerpoppenmaeckster1Naar bronnen
poppenmakerpoppenmaicker1Naar bronnen
poppenmakerpoppenmaker18Naar bronnen
poppenmakerpupmaeckster1Naar bronnen
poppenmakerpuppemaeker2Naar bronnen
poppenmakerpuppemaicker1Naar bronnen
portierpoortier9Naar bronnen
portierportier3Naar bronnen
pottenbakker0Naar bronnen
pottenbakkerpotbacker25Naar bronnen
pottenbakkerpotteback1Naar bronnen
pottenbakkerpottebacker129Naar bronnen
pottenbakkerpottebackerie1Naar bronnen
pottenbakkerpottebakker3Naar bronnen
pottenbakkerpottebakkersweduwe1Naar bronnen
pottenbakkerpottenbacker1Naar bronnen
pottenbakkerpottenbaker1Naar bronnen
pottenbakkerpottenbakker72Naar bronnen
pottenbakkerpottenbakster2Naar bronnen
pottenbakkerpotterbakker1Naar bronnen
pottenkoopmanpodtvercoper1Naar bronnen
pottenkoopmanpotecoeper1Naar bronnen
pottenkoopmanpottvercoper1Naar bronnen
pottenkoopmanpotvercooper2Naar bronnen
pottenkoopmanpotvercoper5Naar bronnen
predikant's Heeren dienaer1Naar bronnen
predikant's heren dienaer1Naar bronnen
predikant'sheeren dienaer1Naar bronnen
predikantdienaar goddelijke woord1Naar bronnen
predikantdienaar goddelijke woord van de franse gemeente1Naar bronnen
predikantdienaer des Goddelicken Woort1Naar bronnen
predikantdienaer des Goddelicken Woorts3Naar bronnen
predikantdienaer des godlicken woorts1Naar bronnen
predikantdienaer van Godlicke1Naar bronnen
predikantdiener des godelicken woorts1Naar bronnen
predikantdiener des godlicken woorts1Naar bronnen
predikantpredicant12Naar bronnen
predikantpredicant tot Warmont1Naar bronnen
predikantpredicant van Rynsborch1Naar bronnen
predikantpredikant15Naar bronnen
predikantpredikant bij de Waalse gemeente1Naar bronnen
predikantpredikant van Haerlem1Naar bronnen
predikantpredycant1Naar bronnen
priester0Naar bronnen
priestercapellaen1Naar bronnen
priestereertijts priester1Naar bronnen
priestergeestelijke1Naar bronnen
priesterheer3Naar bronnen
priesterheere1Naar bronnen
priesterheren dienaer1Naar bronnen
priesterkapelaan2Naar bronnen
priesterpastoor7Naar bronnen
priesterpater van den hove der falie baghijnen1Naar bronnen
priesterpresbyter12Naar bronnen
priesterpriester247Naar bronnen
priesterpriester en kanunnik van St.-Pancraskapittel1Naar bronnen
priesterpriester canonick2Naar bronnen
priesterpriester canonick van St Pancrascollegie1Naar bronnen
priesterpriester canonick van St. Pancrascollegie1Naar bronnen
priesterpriester coster van Sinte Pieters kercke1Naar bronnen
priesterpriester deken van St Pancrascollegie1Naar bronnen
priesterpriester doctor in de rechten1Naar bronnen
priesterpriester en canonic1Naar bronnen
priesterpriester en kanunnik5Naar bronnen
priesterpriester ende canonick4Naar bronnen
priesterpriester ende canonick van Sinte Pancraes Collegie1Naar bronnen
priesterpriester ende canoninck in Sinte Pancraskercke1Naar bronnen
priesterpriester ende kanonick1Naar bronnen
priesterpriester licentaet1Naar bronnen
priesterpriester licentaet canoniek1Naar bronnen
priesterpriester mede canonick1Naar bronnen
priesterpriester vicaris1Naar bronnen
priesterpriester, canonick1Naar bronnen
priesterpriester, canonick van Sinte Pancraes collegie1Naar bronnen
priesterpriester, canonick van Sinte Pancraescollegie, kanunnik1Naar bronnen
priesterpriester, canonick van St. Pancrascollegie binnen Leiden1Naar bronnen
priesterpriester, canoniek2Naar bronnen
priesterpriester, kanunnik2Naar bronnen
priesterpriester, notaris1Naar bronnen
priesterpriester, pater1Naar bronnen
priesterpriester, zangmeester1Naar bronnen
priestervicaris in het St.-Pancrascollege1Naar bronnen
priorprior2Naar bronnen
priorpriorin2Naar bronnen
priorpriorinne1Naar bronnen
priorsubpriorin1Naar bronnen
procuratorprocuratrix4Naar bronnen
procureurprocur1Naar bronnen
procureurprocureur30Naar bronnen
procureurprocureur generael2Naar bronnen
procureurprocureur generael in den Hove van Hollant1Naar bronnen
procureurprocureur Hof van Hollant1Naar bronnen
procureurprocureur voor de hove van Hollandt1Naar bronnen
procureurprocureur voor de vierscare vander Goude1Naar bronnen
procureurprocureur voor den hove van Hollandt1Naar bronnen
procureurprocureur voor het Hof van Holland,2Naar bronnen
proviandbewaarderproviantmeester2Naar bronnen
raadsheerraadsheer1Naar bronnen
raadsheerraedt2Naar bronnen
raadspensionarispensionaris1Naar bronnen
raadspensionarispensionarys2Naar bronnen
raadspensionarisraedt ende pensionaris1Naar bronnen
raamwachterraamwachter12Naar bronnen
raamwachterraemwachter48Naar bronnen
raamwachterreamwachter1Naar bronnen
raswerkerraswercker1Naar bronnen
rechterbaeliu, schout1Naar bronnen
rectorrechtoir1Naar bronnen
rectorrectoer1Naar bronnen
rectorrectoir3Naar bronnen
rectorrector13Naar bronnen
rederreder13Naar bronnen
rederreeder7Naar bronnen
rentenierrentenier4Naar bronnen
rentenierrentenier generael1Naar bronnen
rentenierrentenierder1Naar bronnen
rentenierrenthier1Naar bronnen
rentenierrentier12Naar bronnen
rentmeester0Naar bronnen
rentmeestermr. van de rekeningen en rentmeester van Rijnland1Naar bronnen
rentmeesterontfanger van de ghemeene landts middelen1Naar bronnen
rentmeesterrekenmeester1Naar bronnen
rentmeesterrekenmeester en rentmeester van Rijnland1Naar bronnen
rentmeesterrenrmeester van de confiscatien1Naar bronnen
rentmeesterrentemeester4Naar bronnen
rentmeesterrentemeester van de abdie van Reynsburch1Naar bronnen
rentmeesterrentenierder1Naar bronnen
rentmeesterrenthmeester1Naar bronnen
rentmeesterrentmeester51Naar bronnen
rentmeesterrentmeester van de abdij van Rijnsburg2Naar bronnen
rentmeesterrentmeester van de abdije van Leeuwenhorst1Naar bronnen
rentmeesterrentmeester van de confiscatie1Naar bronnen
rentmeesterrentmeester van de confiscatien2Naar bronnen
rentmeesterrentmeester van de heer Alexander van Ysselsteyn1Naar bronnen
rentmeesterrentmeester van de Schoudt1Naar bronnen
rentmeesterrentmeester van de universiteit1Naar bronnen
rentmeesterrentmeester van de uyniversiteyt1Naar bronnen
rentmeesterrentmeester van Leeuwenhorst1Naar bronnen
rentmeesterrentmeester van Rijnland1Naar bronnen
rentmeesterrentmeester van Rijnsburg1Naar bronnen
rentmeesterrentmeester van Rynlant1Naar bronnen
rentmeesterrentmr6Naar bronnen
rentmeesterrentmr van Rijnlant1Naar bronnen
rentmeesterrentnier1Naar bronnen
ridder0Naar bronnen
ridderridder10Naar bronnen
ridderridder heer van Hoogmade1Naar bronnen
riemenmakerriembeslager2Naar bronnen
riemenmakerryembeslaeger2Naar bronnen
rietdekker0Naar bronnen
rietdekkerdecker7Naar bronnen
rietdekkerrieddecker1Naar bronnen
rietdekkerriedecker2Naar bronnen
rietdekkerrietdecker108Naar bronnen
rietdekkerrietdekker68Naar bronnen
rietdekkerryetdecker2Naar bronnen
rietdekkerschuijtvoerder of rietdecker1Naar bronnen
rietdekkersknechtrietdeckersknecht1Naar bronnen
robijnslijperrobijnsnijder1Naar bronnen
roeperroeper1Naar bronnen
roeperrouper6Naar bronnen
roeperstadsomroeper1Naar bronnen
roeperstadsroeper1Naar bronnen
roeperstadtsroeper1Naar bronnen
roeperuytrouper1Naar bronnen
roodverwerroetverwer1Naar bronnen
roodverwerroodverwer2Naar bronnen
roodverwerrootverruwer1Naar bronnen
roodverwerrootverwer1Naar bronnen
roodziederroetsieder2Naar bronnen
roodziederroetzieder2Naar bronnen
roodziederroodzieder4Naar bronnen
roodziederrootsieder4Naar bronnen
ruiterruiter capt Michiel1Naar bronnen
ruiterruyter1Naar bronnen
runmeterrhutmeester1Naar bronnen
runmeterrintmeter4Naar bronnen
runmeterrutmeter1Naar bronnen
runmolenaarreyntman1Naar bronnen
runmolenaarrindtmolenaer1Naar bronnen
runmolenaarrintman4Naar bronnen
runmolenaarrintmolenaer2Naar bronnen
runmolenaarrunmolenaar1Naar bronnen
runmolenaarruntman1Naar bronnen
saaidrapierbaai- en saaidrapier1Naar bronnen
saaidrapiersaaidrapier193Naar bronnen
saaidrapiersaaireder3Naar bronnen
saaidrapiersaeijdrapier1Naar bronnen
saaidrapiersaeycooper1Naar bronnen
saaidrapiersaeydrapier4Naar bronnen
saaidrapiersaeyettier2Naar bronnen
saaidrapiersaeytrapier6Naar bronnen
saaidrapiersaydrapier3Naar bronnen
saaidrapiersayettereder1Naar bronnen
saaidrapiersayettier1Naar bronnen
saaidrapierzaeytrappier1Naar bronnen
saaidrapierzaydrapier1Naar bronnen
saaikammersaaikammer3Naar bronnen
saaikammersaeycammere1Naar bronnen
saaikammersaycamere1Naar bronnen
saaikammersaycammere1Naar bronnen
saaikammersayettekemmer1Naar bronnen
saaikammerzaeycammer1Naar bronnen
saaikammerzaykammere1Naar bronnen
saaiwerkersaai- of raswerker1Naar bronnen
saaiwerkersaaidrapier2Naar bronnen
saaiwerkersaaifusteinwerker1Naar bronnen
saaiwerkersaaiwerker127Naar bronnen
saaiwerkersaaiwerker en nog minderjarig2Naar bronnen
saaiwerkersaeijwercker1Naar bronnen
saaiwerkersaeyettier1Naar bronnen
saaiwerkersaeywercker3Naar bronnen
saaiwerkersaiewercker1Naar bronnen
saaiwerkersaijeettier1Naar bronnen
saaiwerkersaijwerker1Naar bronnen
saaiwerkersayenwercker1Naar bronnen
saaiwerkersayettier3Naar bronnen
saaiwerkersayewercker1Naar bronnen
saaiwerkersaywercker4Naar bronnen
saaiwerkerzaeywercker2Naar bronnen
saaiwerkerzaywercker2Naar bronnen
saaiwerkerzijde-heerensaaiwerker1Naar bronnen
saaiweversaeyewever1Naar bronnen
saaiweversaeywever2Naar bronnen
saaiweversaijwever2Naar bronnen
saaiweversayettewever5Naar bronnen
saaiweversayetwever1Naar bronnen
saaiweversaywever1Naar bronnen
saaiweverzaeyettewever1Naar bronnen
saaiweverzaeywever1Naar bronnen
schedemakerschedenmaker2Naar bronnen
schedemakerscheemaecker28Naar bronnen
schedemakerscheemaicker1Naar bronnen
schedemakerscheemaker14Naar bronnen
schedemakerschemaecker2Naar bronnen
schedemakerschemaker1Naar bronnen
schedemakerschepmaecker1Naar bronnen
schedemakersteemaker1Naar bronnen
scheepmaker0Naar bronnen
scheepmakersceepmaecker7Naar bronnen
scheepmakersceepmaicker7Naar bronnen
scheepmakersceepmaiker3Naar bronnen
scheepmakersceepmaker11Naar bronnen
scheepmakerscepmacker5Naar bronnen
scheepmakerscepmaeker1Naar bronnen
scheepmakerscepmaker1Naar bronnen
scheepmakerscheapmaecker1Naar bronnen
scheepmakerscheep of schuytmaecker1Naar bronnen
scheepmakerscheep off schuytmaecker1Naar bronnen
scheepmakerscheepmacker1Naar bronnen
scheepmakerscheepmaecker282Naar bronnen
scheepmakerscheepmaeckerije8Naar bronnen
scheepmakerscheepmaekcer1Naar bronnen
scheepmakerscheepmaeker11Naar bronnen
scheepmakerscheepmaicker23Naar bronnen
scheepmakerscheepmaker329Naar bronnen
scheepmakerscheepmayker1Naar bronnen
scheepmakerscheepsmaker7Naar bronnen
scheepmakerschepmacker16Naar bronnen
scheepmakerschepmacker beveelhebber1Naar bronnen
scheepmakerschepmaecker4Naar bronnen
scheepmakerschepmaker3Naar bronnen
scheepmakerscheymaecker,1Naar bronnen
scheepmakerschoemaicker1Naar bronnen
scheepmakerschuytmaecker1Naar bronnen
scheepmakerschuytmaker2Naar bronnen
scheepmakersknechtscheepmaeckersknecht5Naar bronnen
scheepsgezelbootsgesel1Naar bronnen
scheepstimmermanscheepstimmerman10Naar bronnen
scheepstimmermanscheeptimmerman2Naar bronnen
scheepstimmermanschiptimmerman1Naar bronnen
schelpenhandelaarschilpvoerder2Naar bronnen
schelpenhandelaarschulpvoerder1Naar bronnen
schermmeesterschermmeester5Naar bronnen
schilderschilder85Naar bronnen
schilderscilder2Naar bronnen
schipper0Naar bronnen
schippereertijts schipper1Naar bronnen
schippermede schipper1Naar bronnen
schippermedeschipper1Naar bronnen
schipperschipper878Naar bronnen
schipperschipper en coman1Naar bronnen
schipperschipper en nog minderjarig1Naar bronnen
schipperschipper ende coman1Naar bronnen
schipperschipper koopman2Naar bronnen
schipperschipper ofte zeilman1Naar bronnen
schipperschipper op Amsterdam1Naar bronnen
schipperschipper, gorter1Naar bronnen
schipperschippers6Naar bronnen
schipperschippersgezel1Naar bronnen
schipperschypper3Naar bronnen
schipperscipper31Naar bronnen
schipperwielmaecker, schipper1Naar bronnen
schippersknechtknecht op scip1Naar bronnen
schippersknechtscheepmansknecht1Naar bronnen
schippersknechtschippersgezel2Naar bronnen
schippersknechtschippersknecht10Naar bronnen
schippersknechtschippersknecht op het Amsterdamse Veer4Naar bronnen
schippersknechtschippersknegt1Naar bronnen
schippersknechtscippersknecht1Naar bronnen
schoenlapperlapper3Naar bronnen
schoenlapperschelapper1Naar bronnen
schoenlapperschoelapper114Naar bronnen
schoenlapperschoenlapper84Naar bronnen
schoenlapperschoenlappersdr1Naar bronnen
schoenlapperscoelapper16Naar bronnen
schoenlapperscoenlapper1Naar bronnen
schoenlapperscolapper1Naar bronnen
schoenmaker0Naar bronnen
schoenmakercoman en schoenmaker1Naar bronnen
schoenmakerIJsbrant Dircksz {schoenmaker}1Naar bronnen
schoenmakerscheemacker1Naar bronnen
schoenmakerscheemaecker2Naar bronnen
schoenmakerschoemacker71Naar bronnen
schoenmakerschoemacker ofte lapper1Naar bronnen
schoenmakerschoemaecker694Naar bronnen
schoenmakerschoemaeckers2Naar bronnen
schoenmakerschoemaeker16Naar bronnen
schoenmakerschoemaicker56Naar bronnen
schoenmakerschoemaiker1Naar bronnen
schoenmakerschoemaker184Naar bronnen
schoenmakerschoenmacker2Naar bronnen
schoenmakerschoenmaecker40Naar bronnen
schoenmakerschoenmaeker1Naar bronnen
schoenmakerschoenmaicker3Naar bronnen
schoenmakerschoenmaker524Naar bronnen
schoenmakerschoenmaker geen knechte1Naar bronnen
schoenmakerschoenmaker, drapenier1Naar bronnen
schoenmakerschoenmaker, stoelmaker1Naar bronnen
schoenmakerschoenmaker, waslichter1Naar bronnen
schoenmakerschoenmakers5Naar bronnen
schoenmakerschomaker1Naar bronnen
schoenmakerschoomaker1Naar bronnen
schoenmakerschoonmaker1Naar bronnen
schoenmakerschounmaecker2Naar bronnen
schoenmakerschuemaecker6Naar bronnen
schoenmakerschuemaker4Naar bronnen
schoenmakerschuenmaecker2Naar bronnen
schoenmakerschumaker1Naar bronnen
schoenmakerscoemacker1Naar bronnen
schoenmakerscoemaecker9Naar bronnen
schoenmakerscoemaeker4Naar bronnen
schoenmakerscoemaicker10Naar bronnen
schoenmakerscoemaker47Naar bronnen
schoenmakerscoenmaecker1Naar bronnen
schoenmakerscoenmaker3Naar bronnen
schoenmakerstilleganckmaker1Naar bronnen
schoenmakersknechtschoemaeckersknecht3Naar bronnen
schoenmakersknechtschoemaeckersknegt2Naar bronnen
schoenmakersknechtschoenmaeckersknegt1Naar bronnen
schoenmakersknechtschoenmakersknecht1Naar bronnen
scholierscholier82Naar bronnen
scholierschoolleerling1Naar bronnen
scholierschoollier1Naar bronnen
schoolleerlingschoolleerling3Naar bronnen
schoolmeestermeester2Naar bronnen
schoolmeesterschoelmeester5Naar bronnen
schoolmeesterschoelmeester van de wesen1Naar bronnen
schoolmeesterschoemeester1Naar bronnen
schoolmeesterschoolhouder2Naar bronnen
schoolmeesterschoolmeester82Naar bronnen
schoolmeesterschoolmeester, priester1Naar bronnen
schoolmeesterschoolmeestersen1Naar bronnen
schoolmeesterschoolmr2Naar bronnen
schoolmeesterschoolvrou1Naar bronnen
schoolmeesterscoolmeester1Naar bronnen
schoolmeesterstadsschoolmeester1Naar bronnen
schoorsteenvegerschoorsteenveger4Naar bronnen
schoorsteenvegerschoorsteenvegher1Naar bronnen
schoorsteenvegerschoortienveger1Naar bronnen
schoorsteenvegervolre en schoorsteenveger2Naar bronnen
schout0Naar bronnen
schoutamptman1Naar bronnen
schoutde scoudt van Leyden1Naar bronnen
schoutschoudt9Naar bronnen
schoutschoudt deser stede4Naar bronnen
schoutschoudt tot Sassen1Naar bronnen
schoutschoudt van Delft1Naar bronnen
schoutschoudt van Leyderdoerp1Naar bronnen
schoutschoudt van Outgeest ende Zassenhem1Naar bronnen
schoutschoudt van Wassenaer1Naar bronnen
schoutschoudt vanden Hogenveen1Naar bronnen
schoutschout52Naar bronnen
schoutschout deser stede2Naar bronnen
schoutschout inden ambachte van Leyderdorp1Naar bronnen
schoutschout te Boskoop1Naar bronnen
schoutschout te Hillegom1Naar bronnen
schoutschout tot Leyderdorp1Naar bronnen
schoutschout tot Ougstgeest1Naar bronnen
schoutschout van Alphen1Naar bronnen
schoutschout van Benthuysen1Naar bronnen
schoutschout van Catwijc1Naar bronnen
schoutschout van de Vennip1Naar bronnen
schoutschout van Kalslagen1Naar bronnen
schoutschout van Katwijk1Naar bronnen
schoutschout van Leiden1Naar bronnen
schoutschout van Leyden1Naar bronnen
schoutschout van Leyderdorp2Naar bronnen
schoutschout van Lisse2Naar bronnen
schoutschout van Noortwijk1Naar bronnen
schoutschout van Sassenheim1Naar bronnen
schoutschout van Voerschoten1Naar bronnen
schoutschout van Voorschoten1Naar bronnen
schoutschout van Woudhuysen1Naar bronnen
schoutschoutet1Naar bronnen
schoutschoutinne1Naar bronnen
schoutscout1Naar bronnen
schoutscout deser stede1Naar bronnen
schoutscout tot Hillegom1Naar bronnen
schoutscout tot Sassem1Naar bronnen
schoutscout van Koudekerck1Naar bronnen
schoutstadhouder van de officier (=subsituut-schout)1Naar bronnen
schoutsubstituut (schout)1Naar bronnen
schoutsubstituut-schout1Naar bronnen
schoutsubstituyt van een Schout1Naar bronnen
schrijnwerker0Naar bronnen
schrijnwerkerkabinetwerker1Naar bronnen
schrijnwerkerschijnwercker1Naar bronnen
schrijnwerkerschreinwercker1Naar bronnen
schrijnwerkerschreynwercker2Naar bronnen
schrijnwerkerschriemaecker1Naar bronnen
schrijnwerkerschrienwercker35Naar bronnen
schrijnwerkerschrienwerkcer1Naar bronnen
schrijnwerkerschrienwerker13Naar bronnen
schrijnwerkerschriewercker1Naar bronnen
schrijnwerkerschrijenwercker1Naar bronnen
schrijnwerkerschrijenwerker1Naar bronnen
schrijnwerkerschrijnwercker35Naar bronnen
schrijnwerkerschrijnwerker99Naar bronnen
schrijnwerkerschrijnwerker en stadhuisbewaarder1Naar bronnen
schrijnwerkerschrijnwerkersgezel1Naar bronnen
schrijnwerkerschryenwercker4Naar bronnen
schrijnwerkerschrynwercker9Naar bronnen
schrijnwerkerScriemaicker1Naar bronnen
schrijnwerkerscrienwercker28Naar bronnen
schrijnwerkerscriewercker1Naar bronnen
schrijnwerkerscrijnwercker11Naar bronnen
schrijnwerkerscrijnwerker1Naar bronnen
schrijnwerkerscrinwercker1Naar bronnen
schrijnwerkerscriwercker1Naar bronnen
schrijnwerkerscryenwercker5Naar bronnen
schrijnwerkerscryenwerckers1Naar bronnen
schrijnwerkerscrynwercker5Naar bronnen
schrijnwerkerscrynwerker2Naar bronnen
schrijnwerkersknechtschrijnwerckersknecht1Naar bronnen
schrijnwerkersknechtscrinwerckersknecht1Naar bronnen
schrijver0Naar bronnen
schrijverschribent1Naar bronnen
schrijverschrijver31Naar bronnen
schrijverschrijver in het Exchijs Huijse1Naar bronnen
schrijverschriver3Naar bronnen
schrijverschryver2Naar bronnen
schrijverschryver in de poort1Naar bronnen
schrijverscrijver13Naar bronnen
schrijverscriver6Naar bronnen
schrijverscryver19Naar bronnen
schrijversecretarys2Naar bronnen
schuitenmakerschuitenmaker1Naar bronnen
schuitenmakerschuitmaker2Naar bronnen
schuitenmakerschuytemaecker2Naar bronnen
schuitenmakerschuytmaecker6Naar bronnen
schuitenmakerschuytmaker2Naar bronnen
schuitenvaarder0Naar bronnen
schuitenvaarderschuitvoerder3Naar bronnen
schuitenvaarderschuytvaerder1Naar bronnen
schuitenvaarderschuytvoerder5Naar bronnen
schuitenvaarderschuytvorder2Naar bronnen
schuitenvaarderscuitvaerder8Naar bronnen
schuitenvoerder0Naar bronnen
schuitenvoerderboomschuytvoerder1Naar bronnen
schuitenvoerdereertijts schuytvoerder1Naar bronnen
schuitenvoerderscheepvoerder1Naar bronnen
schuitenvoerderschuijtvoerder13Naar bronnen
schuitenvoerderschuitenvaarder1Naar bronnen
schuitenvoerderschuitenvoerder9Naar bronnen
schuitenvoerderschuitvoerder109Naar bronnen
schuitenvoerderschuitvoerder op het Amsterdamse Veer2Naar bronnen
schuitenvoerderschuitvoerder op Rotterdam1Naar bronnen
schuitenvoerderschutvoerder1Naar bronnen
schuitenvoerderschuutvoerder2Naar bronnen
schuitenvoerderschuytenvoerder1Naar bronnen
schuitenvoerderschuytevoerder2Naar bronnen
schuitenvoerderschuytsvoerder1Naar bronnen
schuitenvoerderschuytvoerder251Naar bronnen
schuitenvoerderschuytvoerder of bleycker1Naar bronnen
schuitenvoerderschuytvoerders2Naar bronnen
schuitenvoerderschuytvoeren1Naar bronnen
schuitenvoerderschuytvoirder1Naar bronnen
schuitenvoerderschuytvorder6Naar bronnen
schuitenvoerderschuytwoerder1Naar bronnen
schuitenvoerderschuytworder2Naar bronnen
schuitenvoerderscuitvoerder5Naar bronnen
schuitenvoerderscuitvuerder1Naar bronnen
schuitenvoerderscuytvoerder7Naar bronnen
schuitenvoerderWillem Cornelisz schuytvoerder1Naar bronnen
schuitenvoerdersknechtschuijtvoerder1Naar bronnen
schuitenvoerdersknechtschuitvoerdersknecht1Naar bronnen
schuitenvoerdersknechtschuytvoerderskecht1Naar bronnen
schuitenvoerdersknechtschuytvoerdersknecht5Naar bronnen
schuttervaandrig1Naar bronnen
secretarisambtenaar gemeentelijke secretarie1Naar bronnen
secretarissecretaris1Naar bronnen
secretarissecretaris van de Weescamer1Naar bronnen
secretarissecretaris van de weeskamer1Naar bronnen
secretarissecretaris van de weeskamer van Leiden1Naar bronnen
secretarissecretaris van Rijnland1Naar bronnen
secretarissecretarys1Naar bronnen
sigarenfabrikantsigarenfabriek:1Naar bronnen
sigarenfabrikantsigarenfabrikant3Naar bronnen
slagerslaeger2Naar bronnen
slagerslagher1Naar bronnen
slagervleesslagter1Naar bronnen
slijperhaermaecker2Naar bronnen
slijperscheerslijper1Naar bronnen
slijperskiper1Naar bronnen
slijperslijper7Naar bronnen
slotenmaker0Naar bronnen
slotenmakersloetemacker7Naar bronnen
slotenmakersloetemaecker5Naar bronnen
slotenmakersloetemaicker2Naar bronnen
slotenmakersloetemaiker1Naar bronnen
slotenmakersloetmacker6Naar bronnen
slotenmakersloetmaecker3Naar bronnen
slotenmakersloetmaker1Naar bronnen
slotenmakerslootemaecker16Naar bronnen
slotenmakerslootemaker4Naar bronnen
slotenmakerslootenmaecker1Naar bronnen
slotenmakerslootmaecker21Naar bronnen
slotenmakerslootmaker5Naar bronnen
slotenmakerslootmakers1Naar bronnen
slotenmakerslotemaecker57Naar bronnen
slotenmakerslotemaeker1Naar bronnen
slotenmakerslotemaicker4Naar bronnen
slotenmakerslotemaker31Naar bronnen
slotenmakerslotemakers1Naar bronnen
slotenmakerslotenmaecker1Naar bronnen
slotenmakerslotenmaker59Naar bronnen
slotenmakerslothemaker1Naar bronnen
smid0Naar bronnen
smideertijts smidt1Naar bronnen
smidmeester smit1Naar bronnen
smidmr smidt1Naar bronnen
smidsmid179Naar bronnen
smidsmidt53Naar bronnen
smidsmit386Naar bronnen
smidsmit zoutzieder1Naar bronnen
smidsmite1Naar bronnen
smidsmith121Naar bronnen
smidsmith ofte zoutzieder1Naar bronnen
smidsmydt1Naar bronnen
smidsmyt3Naar bronnen
smidstads smith1Naar bronnen
smidstadsmid1Naar bronnen
smidstadsmit1Naar bronnen
smidstadssmid10Naar bronnen
smidstadssmid van Haarlem1Naar bronnen
smidstadssmid van Haerlem1Naar bronnen
smidstadtssmid1Naar bronnen
smidstadtssmit1Naar bronnen
smidstats smit1Naar bronnen
smidstedesmid1Naar bronnen
smidsknechtsmidtsknecht1Naar bronnen
smidsknechtsmitsknecht3Naar bronnen
smidsknechtsmitsknegt3Naar bronnen
snijder0Naar bronnen
snijdercleermaker1Naar bronnen
snijdereertijts snijder1Naar bronnen
snijderkleermaker13Naar bronnen
snijdermr snyder1Naar bronnen
snijderparmentier1Naar bronnen
snijdersnider34Naar bronnen
snijdersnieder1Naar bronnen
snijdersnijder949Naar bronnen
snijdersnijder coster van sincte pieterskercke1Naar bronnen
snijdersnijder ende cleermaecker1Naar bronnen
snijdersnijder ofte coster/Coster1Naar bronnen
snijdersnijder, stadhuysbewaerder1Naar bronnen
snijdersnijders1Naar bronnen
snijdersnijdersweduwe1Naar bronnen
snijdersnijeder1Naar bronnen
snijdersnijer2Naar bronnen
snijdersnyder181Naar bronnen
snijdersnyders1Naar bronnen
snijdersnyer2Naar bronnen
snijdervoetsnijder2Naar bronnen
snijdersknechtsnidersknecht1Naar bronnen
snijdersknechtsnidersknegt1Naar bronnen
snijdersknechtsnijdersknecht5Naar bronnen
snijdersknechtsnijdersknegt2Naar bronnen
snijdersknechtsnydersknegt1Naar bronnen
soldaat0Naar bronnen
soldaatin dienst1Naar bronnen
soldaatsold1Naar bronnen
soldaatsoldaat9Naar bronnen
soldaatsoldaat hopman Schetter1Naar bronnen
soldaatsoldaat onder capt Reymast1Naar bronnen
soldaatsoldaat, schots -1Naar bronnen
soldaatsoldaet15Naar bronnen
soldaatsoldaet onder de adelborsten van mijne G H van Batenburg1Naar bronnen
soldaatsoldije1Naar bronnen
solliciteursolliciteur1Naar bronnen
speelmanspeelmaecker1Naar bronnen
speelmanspeelman53Naar bronnen
speelmanspeelmans1Naar bronnen
speelmanspelleman1Naar bronnen
speelmanspelman1Naar bronnen
speldenmakerkorenkoper of bakker1Naar bronnen
speldenmakerspeldemacker2Naar bronnen
speldenmakerspeldemaecker15Naar bronnen
speldenmakerspeldemaeker1Naar bronnen
speldenmakerspeldemaker4Naar bronnen
speldenmakerspeldenmaicker1Naar bronnen
speldenmakerspeldenmaker7Naar bronnen
speldenmakerspellemaecker14Naar bronnen
speldenmakerspellemaicker1Naar bronnen
speldenmakerspellenmaker1Naar bronnen
speldenmakerspelmaker1Naar bronnen
speldenmakerspeltemaecker1Naar bronnen
spinnergarenspinster1Naar bronnen
spinnersayetgarenspinder1Naar bronnen
spinnerspinder5Naar bronnen
spinnerspinner3Naar bronnen
spinnerwolspinder2Naar bronnen
spinnewielmakerspinnewielmaecker3Naar bronnen
spinnewielmakerspinnewielmaker5Naar bronnen
spinnewielmakerspinwielmaker1Naar bronnen
spinster0Naar bronnen
spinsterkegelgaernspinster1Naar bronnen
spinsterschapenspinster1Naar bronnen
spinsterspinster116Naar bronnen
spinsterspinsters1Naar bronnen
spinsterspintster1Naar bronnen
spinsterspynster1Naar bronnen
spinsterwerckster inde wolle1Naar bronnen
spinsterwollespinster4Naar bronnen
spoelenmakerspilledraeijer1Naar bronnen
spoelenmakerspilmaker1Naar bronnen
spoelenmakerspoelmacker1Naar bronnen
spoelenmakerspoelmaecker10Naar bronnen
spoelenmakerspoelmaker10Naar bronnen
spoelenmakerspuelmaecker1Naar bronnen
spoelerspoelder2Naar bronnen
spoelerspoelder, knecht1Naar bronnen
spoelerspoeler3Naar bronnen
stadssecretaris0Naar bronnen
stadssecretarissecretaris45Naar bronnen
stadssecretarissecretaris der stadt Leyden1Naar bronnen
stadssecretarissecretaris der stede van Delft1Naar bronnen
stadssecretarissecretaris der voors stede1Naar bronnen
stadssecretarissecretaris der voors. stede1Naar bronnen
stadssecretarissecretaris deser stede8Naar bronnen
stadssecretarissecretaris deser stede van Leijden1Naar bronnen
stadssecretarissecretaris dezer stede5Naar bronnen
stadssecretarissecretaris tot Rynsburch1Naar bronnen
stadssecretarissecretaris van Leiden1Naar bronnen
stadssecretarissecretaris van Monster1Naar bronnen
stadssecretarissecretaris van Oegstgeest1Naar bronnen
stadssecretarissecretaris van Zoeterwoude1Naar bronnen
stadssecretarissecretarius3Naar bronnen
stadssecretarissecretarius der stadt Leyden2Naar bronnen
stadssecretarissecretarys20Naar bronnen
stadssecretarissecretarys deser stede2Naar bronnen
stadssecretarissecretarys dezer stede2Naar bronnen
stadssecretarisstadssecretaris11Naar bronnen
stadssecretarisstadssecretaris van Leiden1Naar bronnen
stalhouderstalhouder9Naar bronnen
stalhouderstalhouder, kleintapper of flessiaan1Naar bronnen
steenbakkersteenbacker1Naar bronnen
steenbakkersteenbakker3Naar bronnen
steendrukkerboek en steendrukker2Naar bronnen
steendrukkersteendrukker4Naar bronnen
steenhouwersteenhouder8Naar bronnen
steenhouwersteenhouders1Naar bronnen
steenhouwersteenhouwer8Naar bronnen
steenhouwerstienhouder5Naar bronnen
steenhouwerstienhouwer2Naar bronnen
steenkopersteencooper4Naar bronnen
steenplaatser0Naar bronnen
steenplaatsermeester steenplaetser1Naar bronnen
steenplaatsermeester-steenplaetser1Naar bronnen
steenplaatsersteenplaatser45Naar bronnen
steenplaatsersteenplaatser (steenfabrikant)1Naar bronnen
steenplaatsersteenplaatser,1Naar bronnen
steenplaatsersteenplaeser1Naar bronnen
steenplaatsersteenplaester1Naar bronnen
steenplaatsersteenplaetser53Naar bronnen
steenplaatsersteenplaetser, bounerimge doende1Naar bronnen
steenplaatsersteenplaetsser1Naar bronnen
steenplaatsersteenplaetster1Naar bronnen
steenplaatserstienplaeser1Naar bronnen
steenplaatserstienplaetser3Naar bronnen
steenplaatserstienplaetsser1Naar bronnen
steenplaatserstienplaetzer1Naar bronnen
steenplaatserstijenplaetser1Naar bronnen
steenplaatserstyenplaesser1Naar bronnen
steenplaatserstyenplaetser1Naar bronnen
steenplaatserTheus Ghijsbrechtsz mr steenplaetser1Naar bronnen
steenplaatsersknechtsteenplaetserknecht1Naar bronnen
steenplaatsersknechtsteenplaetserknechte1Naar bronnen
steenplaatsersknechtsteenplaetsersknecht4Naar bronnen
steenplaatsersknechtsteenplaetssersknecht1Naar bronnen
stijfsterstijffelismaeckster1Naar bronnen
stijfsterstijfselismaeckster1Naar bronnen
stijfsterstijfster7Naar bronnen
stoeldraaier0Naar bronnen
stoeldraaierdraeyer1Naar bronnen
stoeldraaierin zijn leven stoeldraaier1Naar bronnen
stoeldraaierstoeldraaier85Naar bronnen
stoeldraaierstoeldraayer2Naar bronnen
stoeldraaierstoeldraeier3Naar bronnen
stoeldraaierstoeldraeijer8Naar bronnen
stoeldraaierstoeldraeyer72Naar bronnen
stoeldraaierstoeldraier4Naar bronnen
stoeldraaierstoeldraijer8Naar bronnen
stoeldraaierstoeldrayer71Naar bronnen
stoeldraaierstoeldrayer ende varckeslager1Naar bronnen
stoeldraaierstoeldreyer1Naar bronnen
stoeldraaierstoelemaecker1Naar bronnen
stoeldraaierstoelendrayer4Naar bronnen
stoeldraaierstoemaicker2Naar bronnen
stoeldraaierstouldraeijer2Naar bronnen
stoeldraaierstouldraeyer2Naar bronnen
stoeldraaierstouldrayer2Naar bronnen
stoeldraaierstueldrayer1Naar bronnen
stoelenmakerstoelemaker1Naar bronnen
stoelenmakerstoelenmaker7Naar bronnen
straatwerkeralrehande straet werck doen1Naar bronnen
straatwerkerstraatwerker1Naar bronnen
straatwerkerstraetwercker1Naar bronnen
stratenmakerstraetmacker1Naar bronnen
stratenmakerstraetmaecker2Naar bronnen
studentstudent302Naar bronnen
studentstudent geschiedenis? (H.) en theologie1Naar bronnen
studentstudent hoogleraar oud-Grieks1Naar bronnen
studentstudent in de Medicijnen1Naar bronnen
studentstudent in de regte1Naar bronnen
studentstudent in de Regten1Naar bronnen
studentstudent letteren154Naar bronnen
studentstudent letteren en rechten9Naar bronnen
studentstudent letteren en rechten, jonkheer1Naar bronnen
studentstudent letteren en theologie2Naar bronnen
studentstudent letteren, gewezen priester, schoolmeester, a.i. rector van het Gymnasium Haganum in 15721Naar bronnen
studentstudent medicijnen18Naar bronnen
studentstudent medicijnen en vrije kunsten1Naar bronnen
studentstudent medicijnen, doctor2Naar bronnen
studentstudent medicijnen, klerk van Jan van Hout1Naar bronnen
studentstudent predikant1Naar bronnen
studentstudent rechten105Naar bronnen
studentstudent rechten (lic.), meester in de rechten1Naar bronnen
studentstudent rechten en letteren4Naar bronnen
studentstudent rechten en theologie, hoogleraar/curator/oprichter van Univ. Franeker, grietman van Doniawerstal1Naar bronnen
studentstudent rechten, meester in de rechten8Naar bronnen
studentstudent rechten, meester in de rechten, advocaat1Naar bronnen
studentstudent regten1Naar bronnen
studentstudent theologie47Naar bronnen
studentstudent theologie en rechten, meester in de vrije kunsten1Naar bronnen
studentstudent theologie, predikant2Naar bronnen
studentstudent theologie, predikant in Norwich1Naar bronnen
studentstudent vrije kunsten8Naar bronnen
studentstudent vrije kunsten en letteren1Naar bronnen
studentstudent, doctor in de theologie1Naar bronnen
studentstudent, drukker van de universiteit en koninklijk drukker1Naar bronnen
studentstudent, eertijts -1Naar bronnen
studentstudent, hoogleraar1Naar bronnen
studentstudent, hoogleraar theologie1Naar bronnen
studentstudent, pedel1Naar bronnen
studentstudent, predikant8Naar bronnen
studentstudent, predikant, hoogleraar theologie1Naar bronnen
studentstudent, professor logica en physica1Naar bronnen
stuurmansteirman1Naar bronnen
stuurmanstierman5Naar bronnen
stuurmanstierman, schrijver1Naar bronnen
stuurmanstuerman2Naar bronnen
suikerbakkersuikerbakker1Naar bronnen
tabaksfabrikanttabaksfabriekant1Naar bronnen
tabaksfabrikanttabaksfabrikeur1Naar bronnen
tabaksverkopertabaksverkooper14Naar bronnen
tabaksverkopertabaksverkoper5Naar bronnen
tabaksverkopertabaksverkoper bloembollenkweker1Naar bronnen
tabaksverkopertabaksverkoper, winkelier3Naar bronnen
tabaksverkoperwinkelier in tabak1Naar bronnen
tabaksverkoperwinkelierster in tabak1Naar bronnen
tafelhoudergenerael van de tafelen van leeninge1Naar bronnen
tafelhoudertaeffelhouder1Naar bronnen
tafelhoudertafelhouder5Naar bronnen
tamboertrommelslager2Naar bronnen
tamboertromslager1Naar bronnen
tapijtwerkercarpetmaecker1Naar bronnen
tapijtwerkerlegwercker1Naar bronnen
tapijtwerkertampeserywercker1Naar bronnen
tapijtwerkertapijtsier5Naar bronnen
tapijtwerkertapijtwerker3Naar bronnen
tapijtwerkertapissier3Naar bronnen
tapijtwerkertapytscer1Naar bronnen
tapijtweverkussenwerker (tapijtwever)1Naar bronnen
tapijtwevertapijtwever4Naar bronnen
tapperkleintapster1Naar bronnen
tappertapper100Naar bronnen
tappertapper, [waard]1Naar bronnen
tappertapster9Naar bronnen
tassenmakertassemacker1Naar bronnen
tassenmakertassemaecker15Naar bronnen
tassenmakertassemaker5Naar bronnen
tassenmakertassenmaker3Naar bronnen
tassenmakertessemaecker1Naar bronnen
tellertelder1Naar bronnen
tellerteller1Naar bronnen
thesaurierthesaurier5Naar bronnen
thesaurierthesaurier extraordinaris2Naar bronnen
timmerman0Naar bronnen
timmermanhuystimmerman1Naar bronnen
timmermanmede-timmerman1Naar bronnen
timmermanmedethimmerman1Naar bronnen
timmermanstadstimmerman8Naar bronnen
timmermanstadstimmerman en nog minderjarig1Naar bronnen
timmermanstadtimmerman1Naar bronnen
timmermanstadts tijmmerman1Naar bronnen
timmermanstadtstimerman1Naar bronnen
timmermanstadtstimmerman4Naar bronnen
timmermanstadttimmerman3Naar bronnen
timmermanstatstimmerman1Naar bronnen
timmermanstattimmer1Naar bronnen
timmermanstede timmerman2Naar bronnen
timmermanthimmerman83Naar bronnen
timmermanthimmerman bonmr1Naar bronnen
timmermanthymmerman3Naar bronnen
timmermantiemmerman1Naar bronnen
timmermantijmmerman10Naar bronnen
timmermantimerman6Naar bronnen
timmermantimman1Naar bronnen
timmermantimmerlieden4Naar bronnen
timmermantimmerman978Naar bronnen
timmermantimmerman en kok1Naar bronnen
timmermantimmerman ende backer2Naar bronnen
timmermantimmerman zonder knegts1Naar bronnen
timmermantimmerman, geen, 3 knegts, fabrikeur in wollen garens, geen, 3 knegts1Naar bronnen
timmermantimmerman, rosmolenaar1Naar bronnen
timmermantimmerman, [houtkoper]1Naar bronnen
timmermantymerman2Naar bronnen
timmermantymmerluyden2Naar bronnen
timmermantymmerman90Naar bronnen
timmermansknechtthimmermansknecht2Naar bronnen
timmermansknechttimmermansknecht3Naar bronnen
timmermansknechttimmermansknegt1Naar bronnen
tinnegieter0Naar bronnen
tinnegietertennegieter2Naar bronnen
tinnegieterthieghieter1Naar bronnen
tinnegieterthinneghieter4Naar bronnen
tinnegieterthinnegieter37Naar bronnen
tinnegieterthinnegyeter1Naar bronnen
tinnegieterthynneghieter1Naar bronnen
tinnegieterthynneghyeter1Naar bronnen
tinnegieterthynnegieter1Naar bronnen
tinnegietertijnneghieter2Naar bronnen
tinnegietertindraaier1Naar bronnen
tinnegietertingieter54Naar bronnen
tinnegietertinneghieter4Naar bronnen
tinnegietertinneghyeter5Naar bronnen
tinnegietertinneghyter1Naar bronnen
tinnegietertinnegiester1Naar bronnen
tinnegietertinnegieter220Naar bronnen
tinnegietertinnegieters3Naar bronnen
tinnegietertinnegietster5Naar bronnen
tinnegietertinnengieter2Naar bronnen
tinnegietertinnghyeter1Naar bronnen
tinnegietertynneghieter3Naar bronnen
tinnegietertynnegieter20Naar bronnen
tinnegietersknechtthinnedrayersknecht1Naar bronnen
tinnegietersknechttinnedrayersknecht1Naar bronnen
tobbeerdertobbeerder14Naar bronnen
tobbeerdertobeerder4Naar bronnen
tobbeerdertombeerder2Naar bronnen
tollenaartollenaar1Naar bronnen
tollenaartollenaer16Naar bronnen
tollenaartollenair1Naar bronnen
trommelaartromslager1Naar bronnen
tuinmanthuynman2Naar bronnen
tuinmantuinknecht1Naar bronnen
tuinmantuinman2Naar bronnen
tuinmantunman1Naar bronnen
tuinmantuynman3Naar bronnen
turfdragertoerffvoerder1Naar bronnen
turfdragertorffdrager1Naar bronnen
turfdragerturfdraager1Naar bronnen
turfdragerturfdraeger4Naar bronnen
turfdragerturfdrager36Naar bronnen
turfdragerturffdraeger2Naar bronnen
turfdragerturffdraegher2Naar bronnen
turfdragerturffdrager31Naar bronnen
turfdragerturffdragher3Naar bronnen
turfdragerturffvoerder1Naar bronnen
turfdragerturfvoerder7Naar bronnen
turfmakertorffman1Naar bronnen
turfmakerturfmaecker1Naar bronnen
turftonnerthonder1Naar bronnen
turftonnertonder2Naar bronnen
turftonnertonster3Naar bronnen
turftonnerturfftonder2Naar bronnen
turftonnerturfftonster4Naar bronnen
turftonnerturfftouder1Naar bronnen
turftonnerturftonder3Naar bronnen
turftonnerturftonster4Naar bronnen
turftrekkerslachturver1Naar bronnen
turftrekkerturfftrecker2Naar bronnen
turfvulsterturffvulster1Naar bronnen
uitdrager0Naar bronnen
uitdrageruijtdraechster2Naar bronnen
uitdrageruijtdrager1Naar bronnen
uitdrageruitdraagster6Naar bronnen
uitdrageruitdraechster1Naar bronnen
uitdrageruitdrager4Naar bronnen
uitdrageruutdraechster1Naar bronnen
uitdrageruuytdraechster2Naar bronnen
uitdrageruuytdrager2Naar bronnen
uitdrageruuytdrechster1Naar bronnen
uitdrageruuytdreger1Naar bronnen
uitdrageruuytdrester1Naar bronnen
uitdrageruydraechster1Naar bronnen
uitdrageruytdrachster1Naar bronnen
uitdrageruytdraechster30Naar bronnen
uitdrageruytdraeger3Naar bronnen
uitdrageruytdraegher1Naar bronnen
uitdrageruytdraeghster1Naar bronnen
uitdrageruytdraegster2Naar bronnen
uitdrageruytdraeyer2Naar bronnen
uitdrageruytdrager15Naar bronnen
uitdrageruytdreger1Naar bronnen
uitdragervuytdraechster1Naar bronnen
uitdragervuytdrager1Naar bronnen
uitrederuuitreder1Naar bronnen
uitrederuuytreder2Naar bronnen
uitredervuytreder1Naar bronnen
valkeniervalckenier1Naar bronnen
valkeniervalckenierder1Naar bronnen
varkenskoopmanvarckencooper3Naar bronnen
varkenskoopmanvarckencoper2Naar bronnen
varkenskoopmanvarckendriver1Naar bronnen
varkenskoopmanvarckenvercooper1Naar bronnen
varkenskoopmanvarckenvercoper1Naar bronnen
varkenskoopmanvarkencoper1Naar bronnen
varkenskoopmanvarkenkoper1Naar bronnen
varkenskoopmanvarkensdrijver1Naar bronnen
varkenskoopmanvarkenskoopman1Naar bronnen
varkenskoopmanvarkenskoper1Naar bronnen
varkenskoopmanvarkenverkoper2Naar bronnen
varkenskoopmanverckeman1Naar bronnen
varkenskoopmanverckencoper6Naar bronnen
varkenslubbervarckenlibber2Naar bronnen
varkenslubbervarckenlubber4Naar bronnen
varkensslagervarckenslaeger1Naar bronnen
varkensslagervarckenslager2Naar bronnen
varkensslagerverckenslager1Naar bronnen
varkensslagerverkenslager1Naar bronnen
vechtmeestervechtmeester3Naar bronnen
vechtmeestervrijvechtmeester3Naar bronnen
veenmanveenman12Naar bronnen
veermanveermeester1Naar bronnen
veerschipperveerschipper1Naar bronnen
vellenbereidervellenwasser1Naar bronnen
vellenbereidervellewasscher1Naar bronnen
vellenbereidervellewasser6Naar bronnen
vellenkopervelkooper1Naar bronnen
vellenkopervellcoper1Naar bronnen
vellenkopervellecooper6Naar bronnen
vellenkopervellecoper17Naar bronnen
vellenkopervellenkoper5Naar bronnen
vellenploterblootmaecker1Naar bronnen
vellenploterbloter (ploter)1Naar bronnen
vellenploterploter1Naar bronnen
vellenplotervachtenbloter2Naar bronnen
vellenplotervachteplooter1Naar bronnen
vellenplotervachteploter3Naar bronnen
vellenplotervagtenbloter met 7 knegts1Naar bronnen
vellenplotervagtenbloter, geen, 3 knechts1Naar bronnen
vellenplotervagtenbloter, geen, 3 knegts1Naar bronnen
vellenplotervagtenbloter, winkelier in perqament1Naar bronnen
vellenplotervellblooter1Naar bronnen
vellenplotervellebloeter1Naar bronnen
vellenplotervelleblooter3Naar bronnen
vellenplotervellebloter5Naar bronnen
vellenplotervellenbloter10Naar bronnen
vellenplotervellenman2Naar bronnen
vellenplotervellenploter1Naar bronnen
vellenplotervelleploter7Naar bronnen
verhuurder van rijtuigenverhuurder van rijtuigen1Naar bronnen
verwer0Naar bronnen
verwercramosijdeverwer1Naar bronnen
verwerkleurenverver1Naar bronnen
verwerlapverfster1Naar bronnen
verwerlapverver10Naar bronnen
verwerlapverwer13Naar bronnen
verwerlapverwester1Naar bronnen
verwerlapwever1Naar bronnen
verwermuntverver2Naar bronnen
verwerrootverwer1Naar bronnen
verwerverfster1Naar bronnen
verwerverruwer8Naar bronnen
verwerveruster1Naar bronnen
verwerveruwer6Naar bronnen
verwerverver110Naar bronnen
verwerverver (of: gordijnverver ?)1Naar bronnen
verwerverver bij de wezen1Naar bronnen
verwerverver en drapier1Naar bronnen
verwervervster1Naar bronnen
verwerverwer265Naar bronnen
verwerverwerie3Naar bronnen
verwerverwerster4Naar bronnen
verwervoorlakenreder, verwer1Naar bronnen
verwerwerveer1Naar bronnen
verwerwerver2Naar bronnen
verwerzwartverver4Naar bronnen
verwersknecht0Naar bronnen
verwersknechtmeester-verversknecht1Naar bronnen
verwersknechtverruwersknecht2Naar bronnen
verwersknechtveruwersknecht4Naar bronnen
verwersknechtverversknecht29Naar bronnen
verwersknechtverversknecht (meester !!)3Naar bronnen
verwersknechtverversknegt1Naar bronnen
verwersknechtverwersknecht46Naar bronnen
verwersknechtverwersknegt2Naar bronnen
verwersknechtwerfknecht1Naar bronnen
vettewariervettewarier17Naar bronnen
vindervinder van de marct1Naar bronnen
violistfiolier1Naar bronnen
violistviolier1Naar bronnen
violistviolier ofte speelman1Naar bronnen
vishandelaarvishandelaar1Naar bronnen
vishandelaarvisschrapper1Naar bronnen
viskopervischcoeper1Naar bronnen
viskopervischcooper1Naar bronnen
viskopervischcoopster7Naar bronnen
viskopervischcoper4Naar bronnen
viskoperviscooper3Naar bronnen
viskoperviscoopster1Naar bronnen
viskoperviscoopsters1Naar bronnen
viskoperviscoper8Naar bronnen
viskoperviskoper6Naar bronnen
viskopervisvercoopster1Naar bronnen
viskoperzalmcoper1Naar bronnen
visser0Naar bronnen
visserbomvisscher1Naar bronnen
visserharingvaert1Naar bronnen
visserharingvisser1Naar bronnen
visservischman1Naar bronnen
visservisscher34Naar bronnen
visservisser15Naar bronnen
visvrouwvischwijf2Naar bronnen
visvrouwvischwijff4Naar bronnen
visvrouwvischwyf1Naar bronnen
visvrouwviskoopster1Naar bronnen
visvrouwviswijf2Naar bronnen
visvrouwviswijff2Naar bronnen
visvrouwwiswijf1Naar bronnen
vlaskoper0Naar bronnen
vlaskoperkoopman van vlas en linnenlaken1Naar bronnen
vlaskopervlaester2Naar bronnen
vlaskopervlaschcooper1Naar bronnen
vlaskopervlaschcoper3Naar bronnen
vlaskopervlaschman4Naar bronnen
vlaskopervlaschwijf1Naar bronnen
vlaskopervlascoeper1Naar bronnen
vlaskopervlascooper2Naar bronnen
vlaskopervlascoopster3Naar bronnen
vlaskopervlascoper5Naar bronnen
vlaskopervlaskoper1Naar bronnen
vlaskopervlasman4Naar bronnen
vlaskopervlasman, [vlaskoper]1Naar bronnen
vleeshouwer0Naar bronnen
vleeshouwervleeschhouwer4Naar bronnen
vleeshouwervleeschouder1Naar bronnen
vleeshouwervleeshouder4Naar bronnen
vleeshouwervleeshouwer122Naar bronnen
vleeshouwervleijschouder3Naar bronnen
vleeshouwervleijschouer1Naar bronnen
vleeshouwervleijschouwer1Naar bronnen
vleeshouwervleijshouder17Naar bronnen
vleeshouwervleijshouwer5Naar bronnen
vleeshouwervleishouder1Naar bronnen
vleeshouwervleishouuer3Naar bronnen
vleeshouwervleishouwer16Naar bronnen
vleeshouwervleyschouder22Naar bronnen
vleeshouwervleyschouwer5Naar bronnen
vleeshouwervleyshouder175Naar bronnen
vleeshouwervleyshouders4Naar bronnen
vleeshouwervleyshouer1Naar bronnen
vleeshouwervleyshouwer36Naar bronnen
vleeshouwervleyshouwerknecht1Naar bronnen
vleeshouwerwleishouuer1Naar bronnen
voedstervoetster6Naar bronnen
voerman0Naar bronnen
voermanvoerknegt1Naar bronnen
voermanvoerman37Naar bronnen
voermanvoorman1Naar bronnen
vogelkopervogelaar2Naar bronnen
vogelkopervogelcoeper2Naar bronnen
vogelkopervogelcoepers2Naar bronnen
vogelkopervogelcooper4Naar bronnen
vogelkopervogelcoopster3Naar bronnen
vogelkopervogelcoper3Naar bronnen
vogelkopervogelcopers2Naar bronnen
vogelkopervogelcopster1Naar bronnen
vogelkopervogelhandelaar1Naar bronnen
vogelkopervogelkoopster4Naar bronnen
vogelkopervogelkoper3Naar bronnen
vogelkopervogelkopersweduwe3Naar bronnen
vogelkopervogelverkoper1Naar bronnen
vogelkopervogelwijff2Naar bronnen
vogelkopervogelwyef1Naar bronnen
vogelkopervogelwyf1Naar bronnen
vollerbaeije volre1Naar bronnen
vollerbayvoller ende bereyder1Naar bronnen
vollermedevoller1Naar bronnen
vollermeester voller4Naar bronnen
vollermeestervoller5Naar bronnen
vollermeestervolre1Naar bronnen
vollermr volder1Naar bronnen
vollermr voller2Naar bronnen
vollermr. voller1Naar bronnen
vollermr.voller3Naar bronnen
vollermr.volre1Naar bronnen
vollervolder29Naar bronnen
vollervoller241Naar bronnen
vollervolre222Naar bronnen
vollervolre eertijts houtsaeger2Naar bronnen
vollervolres2Naar bronnen
vollerwolder41Naar bronnen
vollersknechtvolderscnecht1Naar bronnen
vollersknechtvollersknecht2Naar bronnen
vollersknechtvolresknecht2Naar bronnen
voorspraakadvocaat7Naar bronnen
voorspraakadvocaat (taalman)2Naar bronnen
voorspraakadvocaat (talman)1Naar bronnen
voorspraakadvocaat (voorspraak)1Naar bronnen
voorspraakadvocaat voor het Hof van Holland1Naar bronnen
voorspraakvoerspraeck2Naar bronnen
voorspraakvoerspraecke1Naar bronnen
voorspraakvoerspraecker der stede van Franycken1Naar bronnen
voorspraakvoersprake1Naar bronnen
voorspraakvoirspraicke4Naar bronnen
voorspraakvoorspraak23Naar bronnen
voorspraakvoorspraak (advocaat)5Naar bronnen
voorspraakvoorspraak bij de Vierschaar van Leiden1Naar bronnen
voorspraakvoorspraec3Naar bronnen
voorspraakvoorspraeck12Naar bronnen
voorspraakvoorspraecke1Naar bronnen
voorspraakvoorspraek1Naar bronnen
voorspraakvoorspraick1Naar bronnen
voorspraakvoorspraicke1Naar bronnen
vrijbuitervolre1Naar bronnen
vroedvrouwcraemster2Naar bronnen
vroedvrouwvormers?1Naar bronnen
vroedvrouwvroe vrou1Naar bronnen
vroedvrouwvroedevrouwe3Naar bronnen
vroedvrouwvroedvrouw14Naar bronnen
vroedvrouwvroedvrouwe4Naar bronnen
vroedvrouwvroetmoeder1Naar bronnen
vroedvrouwvroetmoer2Naar bronnen
vroedvrouwvroetvrou1Naar bronnen
vroedvrouwvroetvrouw1Naar bronnen
vroedvrouwvroetvrouwe4Naar bronnen
vroedvrouwvroetwijf1Naar bronnen
vroedvrouwvroetwijff1Naar bronnen
vroedvrouwvroevrou1Naar bronnen
vroedvrouwvroevrouwe3Naar bronnen
vroedvrouwvroudvrou1Naar bronnen
vroedvrouwvroumoeder1Naar bronnen
vroedvrouwvrouwvrouwe1Naar bronnen
vroedvrouwvrumoeder1Naar bronnen
vuilnisvaardervuilnisman3Naar bronnen
vuilnisvaardervullensvoerder2Naar bronnen
vuilnisvaardervullensvoerders1Naar bronnen
vuilnisvaardervuylensvoerder2Naar bronnen
vuilnisvaardervuylnisvoerder2Naar bronnen
waagmeesterwaagmeester1Naar bronnen
waard0Naar bronnen
waardeertijds waard in 'Den Gulden Hoorn'1Naar bronnen
waardwaard62Naar bronnen
waardwaard in "Coudekerck"1Naar bronnen
waardwaard in de caedsbaen1Naar bronnen
waardwaard in De Doelen2Naar bronnen
waardwaard in de Kloveniersdoelen1Naar bronnen
waardwaard in de meerminne1Naar bronnen
waardwaard in de stadsherberg buiten de Witte Poort1Naar bronnen
waardwaard in de Swan1Naar bronnen
waardwaard in Enchuysen1Naar bronnen
waardwaard in ‘De Drie Haringen’1Naar bronnen
waardwaardin1Naar bronnen
waardwaart2Naar bronnen
waardwaer1Naar bronnen
waardwaerd3Naar bronnen
waardwaerd in 'Den Gulden Cloc'1Naar bronnen
waardwaerdeyn1Naar bronnen
waardwaerdijn1Naar bronnen
waardwaerdinne1Naar bronnen
waardwaerdt12Naar bronnen
waardwaert64Naar bronnen
waardwaert in 'Den Boom'2Naar bronnen
waardwaert in 't Paradijs1Naar bronnen
waardwaert in de Cadt1Naar bronnen
waardwaert in de Caetsbaen1Naar bronnen
waardwaert in de Fiolette1Naar bronnen
waardwaert in de Rode Zee1Naar bronnen
waardwaert in den Boom1Naar bronnen
waardwaert in Gulden Cantoir1Naar bronnen
waardwaert in Lonnen1Naar bronnen
waardwaert in Paradys1Naar bronnen
waardwaert inde Vergulde Wagen1Naar bronnen
waardwaert inde zwaen [schutter]1Naar bronnen
waardwaert inden Gulden Hooren1Naar bronnen
waardwaert tot Catwyck opte Ryn1Naar bronnen
waardwaert [schutter]1Naar bronnen
waardwairt2Naar bronnen
waardwardt3Naar bronnen
waardwardt in De Gulden Hulck1Naar bronnen
waardwardynne1Naar bronnen
waardwart1Naar bronnen
waardwartdynne1Naar bronnen
waardweart1Naar bronnen
waardijnstadswaardijn2Naar bronnen
waardijnwaardijn8Naar bronnen
waardijnwaerdeijn4Naar bronnen
waardijnwaerdeyn6Naar bronnen
waardijnwaerdijn3Naar bronnen
waardijnwairdeijn1Naar bronnen
waardijnwarden1Naar bronnen
waardijnwarden van den rederie1Naar bronnen
waardijnwardeyn2Naar bronnen
waardijnwerdyn1Naar bronnen
wachterbewaarder van het Haarlemmerbos1Naar bronnen
wachterdoelwachter8Naar bronnen
wachterdoelwachter schutter1Naar bronnen
wachterduelwachter1Naar bronnen
wachterraemwachter1Naar bronnen
wachtersergeant van de stedelijke compagnie wachters1Naar bronnen
wachterstadhuistorenwachter1Naar bronnen
wachterstadhuysbewaarder1Naar bronnen
wachterstadthuysbewaerder1Naar bronnen
wachtmeesteroverste wachtmeyster1Naar bronnen
wachtmeesterwachtmeester4Naar bronnen
wagenaarde waghenaer1Naar bronnen
wagenaarvoerman5Naar bronnen
wagenaarwagenaar15Naar bronnen
wagenaarwagenaer53Naar bronnen
wagenaarwagenair5Naar bronnen
wagenaarwageneer1Naar bronnen
wagenaarwaghenaer6Naar bronnen
wagenaarsknechtwagenaersknecht2Naar bronnen
wagenmakerwagenmaker1Naar bronnen
wagenmakerwagenmaker, geen, 3 knegts1Naar bronnen
wantsnijdereertijts wantsnijder2Naar bronnen
wantsnijderwandtsnijder3Naar bronnen
wantsnijderwansnijder1Naar bronnen
wantsnijderwantsnijder127Naar bronnen
wantsnijderwantsnijder (eertijds, dus gepensioneerd)1Naar bronnen
wantsnijderwantsnijer1Naar bronnen
wantsnijderwantsnijtster2Naar bronnen
wantsnijderwantsnyder34Naar bronnen
wantsnijderwantsnyders1Naar bronnen
warmoezenier0Naar bronnen
warmoezenierbesemmaker1Naar bronnen
warmoezeniervarmmesman1Naar bronnen
warmoezenierwaarmoesman1Naar bronnen
warmoezenierwaermesman1Naar bronnen
warmoezenierwaermoesman12Naar bronnen
warmoezenierwaermoeswijf1Naar bronnen
warmoezenierwamsman1Naar bronnen
warmoezenierwarm(oe)sman2Naar bronnen
warmoezenierwarmesman1Naar bronnen
warmoezenierwarmmesman12Naar bronnen
warmoezenierwarmmeswijf1Naar bronnen
warmoezenierwarmoes1Naar bronnen
warmoezenierwarmoesenier1Naar bronnen
warmoezenierwarmoesgezel3Naar bronnen
warmoezenierwarmoesier1Naar bronnen
warmoezenierwarmoeslieden9Naar bronnen
warmoezenierwarmoesluijden2Naar bronnen
warmoezenierwarmoesluuyden2Naar bronnen
warmoezenierwarmoesluyden6Naar bronnen
warmoezenierwarmoesman974Naar bronnen
warmoezenierwarmoesman couckbacker1Naar bronnen
warmoezenierwarmoesman ofte bouman1Naar bronnen
warmoezenierwarmoesmans1Naar bronnen
warmoezenierwarmoessman2Naar bronnen
warmoezenierwarmoeswijf10Naar bronnen
warmoezenierwarmoeswijff7Naar bronnen
warmoezenierwarmoeswyeff1Naar bronnen
warmoezenierwarmoeswyf1Naar bronnen
warmoezenierwarmoeswyff1Naar bronnen
warmoezenierwarmoezenier20Naar bronnen
warmoezenierwarmoezier3Naar bronnen
warmoezenierwarmoezierder1Naar bronnen
warmoezenierwarmsman2Naar bronnen
warmoezenierwarmuesman2Naar bronnen
warmoezenierwarsman3Naar bronnen
warmoezenierwermoesman3Naar bronnen
warmoezenierwermoesmansdochter1Naar bronnen
warmoezeniersknechtwarmoesgezel1Naar bronnen
warmoezeniersknechtwarmoesknecht8Naar bronnen
warmoezeniersknechtwarmoesman1Naar bronnen
warmoezeniersknechtwarmoesmansknecht1Naar bronnen
warpenkoopmanwarpencoper1Naar bronnen
warpenkoopmanwerpenvercoper1Naar bronnen
warpenweverwarpenwever4Naar bronnen
warpenweverwepewever1Naar bronnen
warpenweverwerpenwever2Naar bronnen
warpenweverwerpewever2Naar bronnen
waslichterlichter1Naar bronnen
waslichterwaslichter13Naar bronnen
wasvrouwschuyren en waschen2Naar bronnen
wasvrouwwasch- en schuyrvrouw1Naar bronnen
wasvrouwwaschwijff1Naar bronnen
wasvrouwwasvrouw3Naar bronnen
weetwerkerweetwerker2Naar bronnen
weverdundoeckwever1Naar bronnen
wevergreynwevers1Naar bronnen
wevergrogreynwever3Naar bronnen
weverlakenwever3Naar bronnen
weverlapwever2Naar bronnen
weverwarpenwever4Naar bronnen
weverwarpwever1Naar bronnen
weverweever11Naar bronnen
weverwerpenwever3Naar bronnen
weverwerpewever2Naar bronnen
weverwever80Naar bronnen
weverwevers1Naar bronnen
weverzayewever1Naar bronnen
weversknechtweversknecht1Naar bronnen
wielmakerwielmacker10Naar bronnen
wielmakerwielmaecker56Naar bronnen
wielmakerwielmaecker of schipper1Naar bronnen
wielmakerwielmaeckers2Naar bronnen
wielmakerwielmaeker2Naar bronnen
wielmakerwielmaicker2Naar bronnen
wielmakerwielmaker68Naar bronnen
wielmakerwijelmaicker1Naar bronnen
wielmakerwyelmacker1Naar bronnen
wielmakerwyelmaecker1Naar bronnen
wielmakerwyelmaker1Naar bronnen
wijnkoperwijncoper4Naar bronnen
wijnkoperwijnhandelaar1Naar bronnen
wijnkoperwijnkooper1Naar bronnen
wijnkoperwijnkoper2Naar bronnen
wijnkoperwijnverlater1Naar bronnen
wijnroeierstadswijnverlater3Naar bronnen
wijnroeierwijnroeier2Naar bronnen
wijnroeierwijnverlader1Naar bronnen
wijnroeierwijnverlaeter8Naar bronnen
wijnroeierwijnverlater35Naar bronnen
wijnroeierwijnverlaters1Naar bronnen
wijnroeierwynverlater5Naar bronnen
wijnroeiersknechtwijnverlaeter1Naar bronnen
wijnroeiersknechtwijnverlatersknecht1Naar bronnen
wijntapper0Naar bronnen
wijntapperwijntapper39Naar bronnen
wijntapperwijnverkoper3Naar bronnen
wijntapperwijnverlater1Naar bronnen
wijntapperwyntapper6Naar bronnen
winkelieraanspreker. winkelier in kruidenierswaren, koffij & thee1Naar bronnen
winkelierbontwerker, winkelier in kruidenierswaren, koffij & thee1Naar bronnen
winkeliergrutter met een molen door paarden. winkelier in kruidenierswaren, koffij & thee1Naar bronnen
winkelierkaarsenmaaker, winkelier in kruidenierswaren & zout, koffij thee & chocolade1Naar bronnen
winkelierkaarsenmaakster. winkelierster in kruidenierswaren, koffie en thee1Naar bronnen
winkelierkoekbakker, koopman, winkelier in kruidenierswaren, koffij & thee2Naar bronnen
winkelierkoekbakker, meelverkoper, winkelier in koffij & thee, kruidenierswaaren1Naar bronnen
winkelierkoekbakker, winkelier in koffij & thee1Naar bronnen
winkelierkoekbakker, winkelier in kruidenierswaaren, winkelier in koffij & thee1Naar bronnen
winkelierkoekbakker, winkelier in kruidenierswaren, winkelier in koffij & thee1Naar bronnen
winkelierkoopman. meelverkoper. winkelier in kruidenierswaren, koffij & thee2Naar bronnen
winkelierkoopman. winkelier in kruidenierswaren, koffij & thee1Naar bronnen
winkeliermattenmaker winkelier in borstelwerk1Naar bronnen
winkeliermeelverkoopster, winkelierster in kruidenierswaren, zout & zeep, in koffij & thee, in tabak en snuif1Naar bronnen
winkeliermeelverkoper, winkelier in koffij & thee1Naar bronnen
winkelierpergamentsmaker met 1 knegt, winkelier in kruidenierswaren, koffij & thee1Naar bronnen
winkeliertabak, thee etc winkelier1Naar bronnen
winkeliertapper, winkelier in koffij & thee1Naar bronnen
winkelierwinkelier41Naar bronnen
winkelierwinkelier in boeken en schrijfbehoeftens debiet 19001Naar bronnen
winkelierwinkelier in coffij & thee, kruidenierswaren zout & zeep, in tabak, in linnens1Naar bronnen
winkelierwinkelier in goud en zilver of kashouder, debiet f 56001Naar bronnen
winkelierwinkelier in houtwaren1Naar bronnen
winkelierwinkelier in katoenen en linnens, debet 16001Naar bronnen
winkelierwinkelier in katoenen, debiet 9001Naar bronnen
winkelierwinkelier in koffij & thee, tabak & snuif1Naar bronnen
winkelierwinkelier in kousen en beddens, debiet 90001Naar bronnen
winkelierwinkelier in kousen en katoenen, debiet 45001Naar bronnen
winkelierwinkelier in kruidenierswaren1Naar bronnen
winkelierwinkelier in kruidenierswaren, koffij thee & chocolade1Naar bronnen
winkelierwinkelier in kruidenierswaren, koffij & thee13Naar bronnen
winkelierwinkelier in kruidenierswaren, koffij & thee, tabak & snuif2Naar bronnen
winkelierwinkelier in kruidenierswaren, zout & zeep, koffij & thee9Naar bronnen
winkelierwinkelier in kruidenierswaren, zout & zeep, koffij & thee, tabak & snuif3Naar bronnen
winkelierwinkelier in kruidenierswaren, zout & zeep, koffij thee & chocola, tabak & snuif1Naar bronnen
winkelierwinkelier in kruidenierswaren, zout & zeep, potten & pannen. winkelier in koffij & thee1Naar bronnen
winkelierwinkelier in kruidenierswaren, zout & zeep, winkelier in koffij & thee2Naar bronnen
winkelierwinkelier in manufacturen1Naar bronnen
winkelierwinkelier in tabak. winkelier in coffij en thee1Naar bronnen
winkelierwinkelier koffij & thee, tabak & snuif1Naar bronnen
winkelierwinkelier koopman1Naar bronnen
winkelierwinkelier thans zonder1Naar bronnen
winkelierwinkelierser in koffij thee & chocolade2Naar bronnen
winkelierwinkelierster1Naar bronnen
winkelierwinkelierster in borstelmaterialen en koffij en thee1Naar bronnen
winkelierwinkelierster in koffie & thee, tabak & snuif1Naar bronnen
winkelierwinkelierster in koffij & thee1Naar bronnen
winkelierwinkelierster in kruidenierswaren, koffie en thee3Naar bronnen
winkelierwinkelierster in kruidenierswaren, koffij & thee2Naar bronnen
winkelierwinkelierster in kruidenierswaren, koffij & thee, tabak & snuif1Naar bronnen
winkelierwinkelierster in kruidenierswaren, zout & zeep, koffie en thee3Naar bronnen
winkelierwinkelierster in kruidenierswaren, zout & zeep, tabakspijpen, koffij & thee1Naar bronnen
winkelierwinkelierster in linnen en wollgoederen debiet 60001Naar bronnen
winkelierwinkelierster in thee1Naar bronnen
winkelierwinkelierster in thee & chocolade1Naar bronnen
winkeliersterwinkelierster23Naar bronnen
winkeliersterwinkelierster in bonten, debiet 8001Naar bronnen
winkeliersterwinkelierster in kruidenierswaren, koffie en thee1Naar bronnen
winkeliersterwinkelierster in tabak, snuif debet 30001Naar bronnen
winkeljuffrouwwinkeldochter10Naar bronnen
winkeljuffrouwwinkeljuffrouw5Naar bronnen
winkeljuffrouwwinkeljufrouw1Naar bronnen
winkelknechtwinkelbediende2Naar bronnen
winkelknechtwinkelknecht1Naar bronnen
winkelknechtwinkelknegt1Naar bronnen
wisselaarvijzelaar1Naar bronnen
wisselaarwisselaar9Naar bronnen
wisselaarwisselaer2Naar bronnen
wisselaarwisselair1Naar bronnen
witmaker0Naar bronnen
witmakerwietmacker1Naar bronnen
witmakerwitmacker23Naar bronnen
witmakerwitmaeckeer1Naar bronnen
witmakerwitmaecker145Naar bronnen
witmakerwitmaeckers1Naar bronnen
witmakerwitmaeker6Naar bronnen
witmakerwitmaicker11Naar bronnen
witmakerwitmaker129Naar bronnen
witmakerwitmakers1Naar bronnen
witmakerwitmakersweduwe2Naar bronnen
witmakerwittmaecker1Naar bronnen
witmakerwitwerker2Naar bronnen
witmakersknechtwitmaeckersknecht4Naar bronnen
witmakersknechtwitmakersknecht3Naar bronnen
wolkammer0Naar bronnen
wolkammerkammer10Naar bronnen
wolkammerkammer (meester)1Naar bronnen
wolkammerkammer (wolkammer)1Naar bronnen
wolkammerkemmer2Naar bronnen
wolkammerkempster1Naar bronnen
wolkammerkemster8Naar bronnen
wolkammerkemster of dienstbode3Naar bronnen
wolkammerwolcammer8Naar bronnen
wolkammerwolkammer6Naar bronnen
wolkammerwolkammer (meester)1Naar bronnen
wolkammerwollecammer1Naar bronnen
wolkammerwollekaerster1Naar bronnen
wolkopercoopman van wolle3Naar bronnen
wolkoperwolcoper7Naar bronnen
wolkoperwolkoper1Naar bronnen
wolkoperwollecooper1Naar bronnen
wollennaaisterwollenaaier1Naar bronnen
wollennaaisterwollenaaister2Naar bronnen
wollennaaisterwollenaayster1Naar bronnen
wollennaaisterwollenaeyster8Naar bronnen
wollennaaisterwollenaister1Naar bronnen
wollennaaisterwollenayster11Naar bronnen
wollennaaisterwolnaaister1Naar bronnen
wollennaaisterwolnaeyster1Naar bronnen
wolweverwolle wever1Naar bronnen
wolweverwollevever1Naar bronnen
wolweverwollewercer1Naar bronnen
wolweverwollewever116Naar bronnen
wolweverwollewever clapperman1Naar bronnen
wolweverwollewever en voerlakenwever1Naar bronnen
wolweverwollewevere1Naar bronnen
wolweverwolwever100Naar bronnen
wolweversknechtwollenweversknecht1Naar bronnen
wolweversknechtwolleweversknecht2Naar bronnen
wolweversknechtwolleweversknegt1Naar bronnen
zadelmakersadelmaecker2Naar bronnen
zadelmakersaelmacker1Naar bronnen
zadelmakersaelmaecker4Naar bronnen
zadelmakersaelmaker3Naar bronnen
zadelmakerzadelmaecker4Naar bronnen
zadelmakerzadelmaker3Naar bronnen
zadelmakerzadelmaker, geen, 3 knegts1Naar bronnen
zadelmakerzaelmaecker2Naar bronnen
zalmhandelaarsalmcoper1Naar bronnen
zalmhandelaarsalmopcoeper1Naar bronnen
zalmhandelaarzalmcooper1Naar bronnen
zalmhandelaarzalmcoper15Naar bronnen
zandvaardersantvoerder1Naar bronnen
zanger0Naar bronnen
zangersanger2Naar bronnen
zangerzanger in de St. Pieterskerk1Naar bronnen
zangerzangmeester3Naar bronnen
zangerzanmeester1Naar bronnen
zeemanvaert ter zee1Naar bronnen
zeemanzeeman6Naar bronnen
zeemanzeevaarder1Naar bronnen
zeemanzeevaerder1Naar bronnen
zeemanzeevarende man1Naar bronnen
zeemtouwerscheepmaker nu zeemtouwer1Naar bronnen
zeemtouwerseemtouwer35Naar bronnen
zeemtouwerseemtouwster1Naar bronnen
zeemtouwerseemwercker2Naar bronnen
zeemtouwerzeemptouwer1Naar bronnen
zeemtouwerzeemtouwer242Naar bronnen
zeemtouwerzeemtouwer, wijlen koekenbakker1Naar bronnen
zeemtouwerzeemtouwers2Naar bronnen
zeemtouwerzeemwercker1Naar bronnen
zeemtouwersknechtseemtouwersknecht5Naar bronnen
zeemtouwersknechtzeemstouwersknecht1Naar bronnen
zeemtouwersknechtzeemtouwersjongen1Naar bronnen
zeemtouwersknechtzeemtouwersknecht8Naar bronnen
zeepzieder0Naar bronnen
zeepziederseepsieder3Naar bronnen
zeepziederzeepsieder7Naar bronnen
zeepziederzeepzieder45Naar bronnen
zeepziedersknechtseepsiedersknecht3Naar bronnen
zeepziedersknechtzeepziedersknecht11Naar bronnen
zeepziedersknechtzeepzyedersknecht1Naar bronnen
zegelaarzeegeltrecker1Naar bronnen
zegelaarzegeltrecker2Naar bronnen
zeilmaker0Naar bronnen
zeilmakerfelseylmaker2Naar bronnen
zeilmakerseijlmaecker4Naar bronnen
zeilmakerseijlmaeker1Naar bronnen
zeilmakerseilmaker1Naar bronnen
zeilmakerseylmacker2Naar bronnen
zeilmakerseylmaecker12Naar bronnen
zeilmakerseylmaeker1Naar bronnen
zeilmakerseylmaker3Naar bronnen
zeilmakerzeijlemaecker1Naar bronnen
zeilmakerzeijlmaecker3Naar bronnen
zeilmakerzeijlmaeker1Naar bronnen
zeilmakerzeijlmaker2Naar bronnen
zeilmakerzeilmaker23Naar bronnen
zeilmakerzeylemaecker3Naar bronnen
zeilmakerzeylmacker2Naar bronnen
zeilmakerzeylmaecker45Naar bronnen
zeilmakerzeylmaker7Naar bronnen
ziekenverzorgersieckentrooster1Naar bronnen
ziekenverzorgerziekenmoeder1Naar bronnen
zilversmidzilversmith2Naar bronnen
zonder beroepgeen29Naar bronnen
zonder beroepz.b.3Naar bronnen
zonder beroepzonder38Naar bronnen
zonder beroepzonder beroep3Naar bronnen
zoutdragersoutdrager1Naar bronnen
zoutdragerzoutdraeger1Naar bronnen
zoutdragerzoutdrager5Naar bronnen
zoutmetersoutmeter1Naar bronnen
zoutmeterzoutmeter3Naar bronnen
zoutmeterzoutmeter of drager1Naar bronnen
zoutwerkerarbeider in de zoutketen1Naar bronnen
zoutwerkerin de zoutkene werckende1Naar bronnen
zoutwerkersoutdrager1Naar bronnen
zoutwerkersoutman2Naar bronnen
zoutwerkerzoutdrager1Naar bronnen
zoutwerkerzoutman en schipper1Naar bronnen
zoutwerkerzoutmeter3Naar bronnen
zoutwerkerzoutwercker1Naar bronnen
zoutwerkersknechtknecht in de zoutketen1Naar bronnen
zoutziedersoutsieder8Naar bronnen
zoutziedersoutzieder1Naar bronnen
zoutziederzoudtzieder1Naar bronnen
zoutziederzoutdrager1Naar bronnen
zoutziederzoutman1Naar bronnen
zoutziederzoutsieder4Naar bronnen
zoutziederzoutzieder50Naar bronnen
zoutziederzoutzieder ende houtcoper1Naar bronnen
zoutziedersknechtzoutziedersknecht2Naar bronnen
zuivelverkoperspekkaasman1Naar bronnen
zuivelverkopersuijvelcoper1Naar bronnen
zuivelverkopersuvelcoopster1Naar bronnen
zuivelverkopersuyvelcooper1Naar bronnen
zuivelverkopersuyvelcoper5Naar bronnen
zuivelverkoperzuivelcooper1Naar bronnen
zuivelverkoperzuivelkoper8Naar bronnen
zuivelverkoperzuivelverkoper4Naar bronnen
zuivelverkoperzuvelcooper2Naar bronnen
zuivelverkoperzuvelcoper7Naar bronnen
zuivelverkoperzuvelvercoper1Naar bronnen
zuivelverkoperzuyvelcooper6Naar bronnen
zuivelverkoperzuyvelcoper7Naar bronnen
zwaardvegerswaertveger3Naar bronnen
zwaardvegerswartveeger1Naar bronnen
zwaardvegerzwaardveger3Naar bronnen