Beroepenspelling

In de kolom BeroepsVermelding vindt u alle verschillende varianten waarop een beroep vermeld wordt in onze bronnen. De gestandaardiseerde beroepen (volgens Hisco) vindt u in de kolom Beroepsgroep.

In de kolom Aantal kunt u terugvinden hoe vaak een beroepsvermelding voorkomt. Bent u benieuwd naar de tekst en bron? Klik dan op Naar bronnen.

BeroepsgroepBeroepsVermeldingAantalNaar bronnen
accijnsontvangeracchyssenaer1Naar bronnen
accijnsontvangeraccijnsinner (exchijsbewaerder)1Naar bronnen
accijnsontvangerexchysmeester2Naar bronnen
admiraaladmiraal1Naar bronnen
advocaatadvocaat5Naar bronnen
advocaatadvocaet6Naar bronnen
advocaattalman1Naar bronnen
antieksnijderantieksnijder1Naar bronnen
antieksnijderantieksnijder (beeldhouwer en steenhouwer)1Naar bronnen
antieksnijderantijcksnijder2Naar bronnen
antieksnijderantycksnider2Naar bronnen
antieksnijderantycksnijder4Naar bronnen
antieksnijderantycksnyder5Naar bronnen
antieksnijderantycsnider2Naar bronnen
antieksnijderantycsnijder1Naar bronnen
antieksnijderantycsnyder4Naar bronnen
antieksnijderantyqsnijder1Naar bronnen
apotheker0Naar bronnen
apothekerapootheecker1Naar bronnen
apothekerapotecaer3Naar bronnen
apothekerapotecaris1Naar bronnen
apothekerapoteeckaer1Naar bronnen
apothekerapoteecker11Naar bronnen
apothekerapoteekaer1Naar bronnen
apothekerapoteeker2Naar bronnen
apothekerapotekaer7Naar bronnen
apothekerapoteker15Naar bronnen
apothekerapothecaer2Naar bronnen
apothekerapothecaris4Naar bronnen
apothekerapothecarys3Naar bronnen
apothekerapotheeker1Naar bronnen
apothekerapotheker46Naar bronnen
apothekerapoticaris1Naar bronnen
apothekerappotecaer1Naar bronnen
apothekeraptecker6Naar bronnen
apothekerapteecker50Naar bronnen
apothekerapteecker, wijntapper1Naar bronnen
apothekerapteekcer1Naar bronnen
apothekerapteeker6Naar bronnen
apothekerapteker16Naar bronnen
apothekerapthecaer2Naar bronnen
apothekerapthecker1Naar bronnen
apothekeraptheecker2Naar bronnen
apothekeraptheeker1Naar bronnen
appelkoopman0Naar bronnen
appelkoopmanappelcoeper18Naar bronnen
appelkoopmanappelcooper21Naar bronnen
appelkoopmanappelcoopster12Naar bronnen
appelkoopmanappelcoper55Naar bronnen
appelkoopmanappelcopers1Naar bronnen
appelkoopmanappelcopper2Naar bronnen
appelkoopmanappelkoopman5Naar bronnen
appelkoopmanappelkoopster1Naar bronnen
appelkoopmanappelkoper36Naar bronnen
appelkoopmanappelman6Naar bronnen
appelkoopmanappelvercoopster2Naar bronnen
appelkoopmanappelverkoper2Naar bronnen
appelkoopmanverruwer en appelkoper1Naar bronnen
arbeidsmanarbeytsman2Naar bronnen
baairederbaaireder2Naar bronnen
baairederbaeyreder1Naar bronnen
baairederbaijreeder1Naar bronnen
baairederbayen en sayen coopluyden1Naar bronnen
baairederbayreder1Naar bronnen
baairederbayredere1Naar bronnen
baairedersaeye- ende bayreder2Naar bronnen
baaiverwerbayverwer1Naar bronnen
baaiverwerbaywever1Naar bronnen
baaiwerkerbaaiwerker8Naar bronnen
baaiwerkerbaeyewercker1Naar bronnen
baaiwerkerbaeyreder1Naar bronnen
baaiwerkerbaeywercker2Naar bronnen
baaiwerkerbaeywerker1Naar bronnen
baaiwerkerbayereder1Naar bronnen
baaiwerkerbayreder3Naar bronnen
baaiwerkerbayreeder1Naar bronnen
baaiweverbaaivoller en -wever1Naar bronnen
baaiweverbaaiwever2Naar bronnen
baaiweverbaeijewever2Naar bronnen
baaiweverbaeijwever1Naar bronnen
baaiweverbaeyewever4Naar bronnen
baaiweverbaeywever3Naar bronnen
baaiweverbaijewever1Naar bronnen
baaiweverbayewever4Naar bronnen
baaiweverbaywever13Naar bronnen
baaiweversknechtbaeyeweversknecht1Naar bronnen
baaiweversknechtbayweversknecht5Naar bronnen
baggermanbaggerman52Naar bronnen
bagijn0Naar bronnen
bagijnbaghijnen1Naar bronnen
bagijnbagijn16Naar bronnen
bagijnbegijn5Naar bronnen
bagijneertijds bagijn1Naar bronnen
bagijnfalebegyn1Naar bronnen
bagijnfalide baghijn10Naar bronnen
bagijnfalide bagijn2Naar bronnen
bagijnfalide bagyn4Naar bronnen
bagijnfalide begijn2Naar bronnen
bagijnfalidebagyn1Naar bronnen
bagijnfalie bagijn1Naar bronnen
bagijnfalyde baghijn4Naar bronnen
bagijnfalyde baghijne1Naar bronnen
bagijnfalydebageyn1Naar bronnen
bagijnfalydebagyn1Naar bronnen
bagijngrauwe zuster2Naar bronnen
bakker0Naar bronnen
bakkerbaccar2Naar bronnen
bakkerbacke1Naar bronnen
bakkerbacker862Naar bronnen
bakkerbacker daerna koornkoper1Naar bronnen
bakkerbacker in de Pot2Naar bronnen
bakkerbacker of lijmzieder 1Naar bronnen
bakkerbacker ofte lymsieder1Naar bronnen
bakkerbacker ofte mandemaecker2Naar bronnen
bakkerbacker, bonmeester1Naar bronnen
bakkerbacker/schoemaecker1Naar bronnen
bakkerbackersweduwe1Naar bronnen
bakkerbackker2Naar bronnen
bakkerbackster6Naar bronnen
bakkerbackter1Naar bronnen
bakkerbacster1Naar bronnen
bakkerbacxster2Naar bronnen
bakkerbaecker1Naar bronnen
bakkerbakker488Naar bronnen
bakkerbakker in Den Gloeyenden Oven1Naar bronnen
bakkerbakker, rentmeester1Naar bronnen
bakkerbakker, wever1Naar bronnen
bakkerbakker, [korenmeter]1Naar bronnen
bakkerbakker/brouwer3Naar bronnen
bakkerbakkers1Naar bronnen
bakkerbakkersweduwe2Naar bronnen
bakkerbakster10Naar bronnen
bakkerbaxster3Naar bronnen
bakkerbaxter3Naar bronnen
bakkereertijt backer1Naar bronnen
bakkereertijts backer2Naar bronnen
bakkerkammaker, bakker1Naar bronnen
bakkerkorenkoper, bakker1Naar bronnen
bakkermetselaar, bakker1Naar bronnen
bakkerwitmaker, bakker1Naar bronnen
bakkersknechtbakkersknecht1Naar bronnen
baljuw0Naar bronnen
baljuwbailen1Naar bronnen
baljuwbailiu1Naar bronnen
baljuwbailliu1Naar bronnen
baljuwBailliu van de nieuwe rederye van baye1Naar bronnen
baljuwbailliu van Rijnlant1Naar bronnen
baljuwbailliu van Rijnlant was1Naar bronnen
baljuwbaillou ende schout van Warmond1Naar bronnen
baljuwbaillu van Rijnlant2Naar bronnen
baljuwbaillu van Rynlant1Naar bronnen
baljuwbailly4Naar bronnen
baljuwBailly van Rhynlant1Naar bronnen
baljuwbailly van Rijnlandt5Naar bronnen
baljuwbailly van Rijnlandt ende schoudt, schout1Naar bronnen
baljuwBailly van Rynlandt1Naar bronnen
baljuwbalju1Naar bronnen
baljuwbalju, schout1Naar bronnen
baljuwbaljuw3Naar bronnen
baljuwbaljuw en dijkgraaf van Rijnland2Naar bronnen
baljuwbaljuw rijnland1Naar bronnen
baljuwbaljuw van de nering1Naar bronnen
baljuwbaljuw van Rijnland1Naar bronnen
baljuwbaljuw van Schieland1Naar bronnen
baljuwDyckgraef ende Bally van Rynlandt1Naar bronnen
baljuwsubstituyt van de bailiu1Naar bronnen
baljuwsubstituyt van den Bailye van Rijnland1Naar bronnen
ballenmakerballemaecker7Naar bronnen
ballenmakerballemaicker1Naar bronnen
ballenmakerballemaker9Naar bronnen
ballenmakerballenmaecker1Naar bronnen
ballenmakerballenmaker7Naar bronnen
ballenmakerbalmaker1Naar bronnen
ballenmakerbollemaecker1Naar bronnen
bankierbanquier1Naar bronnen
barbierbarbier40Naar bronnen
barbierbarbier, chirurgijn1Naar bronnen
barbierbarbyer1Naar bronnen
barbierberbier21Naar bronnen
barbierdeser stede barbier1Naar bronnen
beddenmakerbeddemaecster1Naar bronnen
beddenmakerbeddemaekster1Naar bronnen
beddenmakerbeddenmaakster1Naar bronnen
bediendedienaer1Naar bronnen
bediendediender6Naar bronnen
bediendes heeren dienaer met den swaerde1Naar bronnen
bediendes heeren dienaer mitten swaerde1Naar bronnen
bediendeschouten dienaar3Naar bronnen
bediendeschouten dienaer mitten swaerde1Naar bronnen
bediendeschouten diender3Naar bronnen
beeldsnijderbeeldensnijder3Naar bronnen
beeldsnijderbeeldesnijder6Naar bronnen
beeldsnijderbeeldesnyder2Naar bronnen
beeldsnijderbeeldhouwer (antycqsnijder)1Naar bronnen
beeldsnijderbeeldsnijder8Naar bronnen
beeldsnijderbeldesnijder2Naar bronnen
beeldsnijderbeldesnijer1Naar bronnen
beenhouwerbeenhakker1Naar bronnen
beenhouwerbeenhouwer8Naar bronnen
beiaardierbeyerman1Naar bronnen
bezemmakerbeesembinner1Naar bronnen
bezemmakerbesemaecker17Naar bronnen
bezemmakerbesemaicker1Naar bronnen
bezemmakerbesemaker5Naar bronnen
bezemmakerbesemmacker4Naar bronnen
bezemmakerbesemmackers1Naar bronnen
bezemmakerbesemmaecker22Naar bronnen
bezemmakerbesemmaeker2Naar bronnen
bezemmakerbesemmaicker3Naar bronnen
bezemmakerbesemmaiker1Naar bronnen
bezemmakerbesemmaker5Naar bronnen
bezemmakerbesenmacker1Naar bronnen
bezemmakerbezemaecker1Naar bronnen
bezemmakerbezemmaakster1Naar bronnen
bezemmakerbezemmaecker2Naar bronnen
bezemmakerbezemmaker27Naar bronnen
bezemmakerbezemmakers1Naar bronnen
bezemmakersknechtbesemaeckersknecht1Naar bronnen
bidderbidster4Naar bronnen
bidderbidtster2Naar bronnen
bierdragerbierdraeger13Naar bronnen
bierdragerbierdraegher1Naar bronnen
bierdragerbierdrager205Naar bronnen
bierdragerbierdragher4Naar bronnen
bierdragerbierdreger6Naar bronnen
bierdragerbyerdrager1Naar bronnen
bierdragerbyerdragher1Naar bronnen
bierdragerbyerdreger1Naar bronnen
biertapperbierman1Naar bronnen
biertapperbiertapper95Naar bronnen
biertapperbiertapper ende seepsiedersknecht1Naar bronnen
biertapperbiertapper ende smit1Naar bronnen
biertapperbiertapper of herbergier1Naar bronnen
biertapperbiertapster2Naar bronnen
binnenmoederbinnemoeder3Naar bronnen
binnenmoederbinnenmoeder1Naar bronnen
binnenmoederdie moeder in 't weeshuys1Naar bronnen
binnenmoedereertijts moeder van 't Weeshuys1Naar bronnen
binnenmoedermoeder1Naar bronnen
binnenmoederweesmoeder2Naar bronnen
binnenvaderbinnenvader2Naar bronnen
binnenvaderbinnevader3Naar bronnen
binnenvadervader1Naar bronnen
blauwverwerblaeugaarnman licentmeester1Naar bronnen
blauwverwerblaeugaerman1Naar bronnen
blauwverwerblaeugaernman2Naar bronnen
blauwverwerblaeuvervster3Naar bronnen
blauwverwerblaeuverwer7Naar bronnen
blauwverwerblaeuverwers1Naar bronnen
blauwverwerblaeuwverwer2Naar bronnen
blauwverwerblauwverver9Naar bronnen
blauwverwerkarmozijn- en blauwverver1Naar bronnen
blekerbleekster2Naar bronnen
blekerbleicker1Naar bronnen
blekerbleijcker1Naar bronnen
blekerbleijckster1Naar bronnen
blekerbleker3Naar bronnen
blekerbleycker15Naar bronnen
blekerbleycster2Naar bronnen
blekerlindelaeckenbleycker2Naar bronnen
bode0Naar bronnen
bodebaillius bode2Naar bronnen
bodebaillys bode2Naar bronnen
bodebaillys boode1Naar bronnen
bodebaljuwsbode5Naar bronnen
bodebaljuwsbode van Rijnland1Naar bronnen
bodebaljuwsbode van Rijnland3Naar bronnen
bodeballi boode1Naar bronnen
bodeballiusbode van Rijnlandt1Naar bronnen
bodebalyuels bodde1Naar bronnen
bodebode76Naar bronnen
bodebode destijds1Naar bronnen
bodebode met de bus3Naar bronnen
bodebode met de bussche1Naar bronnen
bodebode met de busse33Naar bronnen
bodebode met de busse (pas benoemd)1Naar bronnen
bodebode met de roede60Naar bronnen
bodebode mette rode1Naar bronnen
bodebode mette roede3Naar bronnen
bodebode metten roede1Naar bronnen
bodebode mit de bossche1Naar bronnen
bodebode mit der roede1Naar bronnen
bodebode mitte bossche1Naar bronnen
bodebode mitte bussche1Naar bronnen
bodebode mitte busse1Naar bronnen
bodebode mitte roede16Naar bronnen
bodebode mitten roede3Naar bronnen
bodebode mitter busse3Naar bronnen
bodebode mitter roede2Naar bronnen
bodebode op Zeeland1Naar bronnen
bodebode ter kamer1Naar bronnen
bodebode v universiteit1Naar bronnen
bodebode van de baljuw van Rijnland6Naar bronnen
bodebode van de Hoogheemraden van Rijnland1Naar bronnen
bodebode van de kooplieden1Naar bronnen
bodebode van de Weeskamer3Naar bronnen
bodebode van het Hoogheemraadschap van Rijnland1Naar bronnen
bodebode van het kapittel2Naar bronnen
bodebode van Rijnland1Naar bronnen
bodebode van Rynland1Naar bronnen
bodebodel1Naar bronnen
bodeboden1Naar bronnen
bodeboede7Naar bronnen
bodeboede mitte roede deser stede1Naar bronnen
bodeboede van de Hoogen Heemraedt van Rijnlandt1Naar bronnen
bodeboode1Naar bronnen
bodebosdrager1Naar bronnen
bodebusdrager1Naar bronnen
bodeeemraedtsboede1Naar bronnen
bodeeertijts bode mette roede1Naar bronnen
bodeheemraadsbode11Naar bronnen
bodeheemraadsbode van Rijnland1Naar bronnen
bodeheemraatsbode2Naar bronnen
bodeheemraedtsboede1Naar bronnen
bodeheemraedtsboede van Rijnlant1Naar bronnen
bodeheemraetsbode11Naar bronnen
boderaetsboode1Naar bronnen
bodeschoutenbode van de stad1Naar bronnen
bodeschoutenboden1Naar bronnen
bodestadsbode2Naar bronnen
bodestadtsbode1Naar bronnen
bodeuniversiteytsbode1Naar bronnen
boekbinderboeckbynder1Naar bronnen
boekbinderboeckebinder1Naar bronnen
boekbinderboekbinder21Naar bronnen
boekbinderboucbinder6Naar bronnen
boekbinderbouckbinder6Naar bronnen
boekbinderbouckebinder5Naar bronnen
boekbinderbouckebynder2Naar bronnen
boekbinderbouickebinner1Naar bronnen
boekbinderboukbinder1Naar bronnen
boekbinderbucbinder1Naar bronnen
boekbinderbuckenbynder1Naar bronnen
boekbindersknechtboeckbindersknegt2Naar bronnen
boekdrukkerboeckdrucker1Naar bronnen
boekdrukkerboeckeprinter1Naar bronnen
boekdrukkerboeckprinter1Naar bronnen
boekdrukkerboekdrukker5Naar bronnen
boekdrukkerboekprinter3Naar bronnen
boekdrukkerboucdrucker12Naar bronnen
boekdrukkerboucedrucker1Naar bronnen
boekdrukkerbouckdrucker6Naar bronnen
boekdrukkerbouckebinder2Naar bronnen
boekdrukkerbouckedrucker3Naar bronnen
boekdrukkerbouckeprenter1Naar bronnen
boekdrukkerbouckeprinter1Naar bronnen
boekdrukkerdrucker1Naar bronnen
boekdrukkersknechtboucdruckersknecht1Naar bronnen
boekdrukkersknechtbouckdruckersknecht1Naar bronnen
boekverkoper0Naar bronnen
boekverkoperboekverkoper9Naar bronnen
boekverkoperbouckvercooper2Naar bronnen
boekverkoperbouckvercoper6Naar bronnen
boekverkoperboucvercooper4Naar bronnen
boekverkoperboucvercoper9Naar bronnen
boekverkoperboucverkoper1Naar bronnen
boekverkoperlibraris1Naar bronnen
boekverkoperoutbouckvercoper1Naar bronnen
boerboertgen1Naar bronnen
bogenmakerbogemaecker3Naar bronnen
bogenmakerbogemaicker1Naar bronnen
bogenmakerbogemaker2Naar bronnen
bogenmakerbogenmaicker1Naar bronnen
bogenmakerbogenmaker2Naar bronnen
bogenmakerboochmaecker5Naar bronnen
bogenmakerboochmaeker1Naar bronnen
bogenmakerboogemaecker1Naar bronnen
bogenmakerboogmaker1Naar bronnen
bommenaarbommenaer1Naar bronnen
bontwerkerbondtwercker1Naar bronnen
bontwerkerbondwercker1Naar bronnen
bontwerkerbontwercker34Naar bronnen
bontwerkerbontwerckerszoon1Naar bronnen
bontwerkerbontwerker22Naar bronnen
bontwerkerbontwerker, snijder1Naar bronnen
bontwerkerpeltier (bontwerker)3Naar bronnen
bontwerkerpeltiers1Naar bronnen
boomgaardenier0Naar bronnen
boomgaardenierappelkoper, bogaardman1Naar bronnen
boomgaardenierboegartman1Naar bronnen
boomgaardenierboemgaertman1Naar bronnen
boomgaardenierbogaertman5Naar bronnen
boomgaardenierbogertman2Naar bronnen
boomgaardenierboogaertman1Naar bronnen
boomgaardenierboogertman1Naar bronnen
boomgaardenierbooghertman1Naar bronnen
boomgaardenierboomgaardenier10Naar bronnen
boomgaardenierboomgaardman37Naar bronnen
boomgaardenierboomgaartman2Naar bronnen
boomgaardenierboomgaerdman2Naar bronnen
boomgaardenierboomgaerdtman1Naar bronnen
boomgaardenierboomgaerman1Naar bronnen
boomgaardenierboomgaertman64Naar bronnen
boomgaardenierboomgaertman, tapper1Naar bronnen
boomgaardenierboomgaertsman3Naar bronnen
boomgaardenierboomgarthouc1Naar bronnen
boomgaardenierboomgartman1Naar bronnen
boomgaardenierboomgertman5Naar bronnen
boomgaardenierboommgaertman1Naar bronnen
boomgaardeniergaardenier1Naar bronnen
bootsmanbootsman1Naar bronnen
borduurwerkerberduerwercker1Naar bronnen
borduurwerkerborduurwerker2Naar bronnen
borduurwerkerborduyrwercker2Naar bronnen
bosschieterbosmaecker1Naar bronnen
bosschieterbosschieter3Naar bronnen
bosschieterbosschutter1Naar bronnen
bostelhandelaarboestelman2Naar bronnen
bostelhandelaarborstelman1Naar bronnen
bostelhandelaarborstelwijff1Naar bronnen
bostelhandelaarbostelman63Naar bronnen
bostelhandelaarbostelwijff2Naar bronnen
bostelhandelaarbustelmaecker1Naar bronnen
bostelhandelaarbustelman7Naar bronnen
boterkoper0Naar bronnen
boterkoperbotercooper4Naar bronnen
boterkoperbotercoper25Naar bronnen
boterkoperboterkoper8Naar bronnen
boterkoperbottercoper1Naar bronnen
boterkoperbuttercooper8Naar bronnen
boterkoperbuttercoper8Naar bronnen
boterkoperzuyvelcoper3Naar bronnen
boterkruierboetercruyder3Naar bronnen
boterkruierbotercruider1Naar bronnen
boterkruierbotercruier2Naar bronnen
boterkruierbotercruijer1Naar bronnen
boterkruierbotercruyder1Naar bronnen
boterkruierbotercruyer9Naar bronnen
boterkruierbotercryer1Naar bronnen
boterkruierboterdrager1Naar bronnen
boterkruierboterkruier9Naar bronnen
boterkruierbottercruyer2Naar bronnen
boterkruierbuttercruijer1Naar bronnen
boterkruierbuttercruyer1Naar bronnen
boterkruierslotemaecker1Naar bronnen
bouwman0Naar bronnen
bouwmanbouman300Naar bronnen
bouwmanBoumans1Naar bronnen
bouwmanbounering doende1Naar bronnen
bouwmanbouvman1Naar bronnen
bouwmanbouwman90Naar bronnen
bouwmanbouwman (landbouwer)2Naar bronnen
bouwmansknechtbou- of lantknecht1Naar bronnen
bouwmansknechtbouknecht2Naar bronnen
bouwmansknechtbouknegt1Naar bronnen
bouwmansknechtboumansknecht2Naar bronnen
bouwmansknechtboumeyt1Naar bronnen
bouwmansknechtbouwknecht2Naar bronnen
bouwmansknechtlandwerker (boerenknecht)1Naar bronnen
bouwmansknechtlantknecht1Naar bronnen
bouwmeesterboumeester1Naar bronnen
bouwmeesterbouwmr1Naar bronnen
brandewijnstokerbrandebrander1Naar bronnen
brandewijnstokerbrandeman1Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijn1Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijnbrander9Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijnder1Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijndistilleerder1Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijnmaker2Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijnman5Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijnsieder4Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijnzieder6Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewynbrander1Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewynman3Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewyntapster1Naar bronnen
brandewijnstokerhanterende gedistileert water1Naar bronnen
brandewijnverkoperbrandewijnman5Naar bronnen
brandewijnverkoperbrandewijnsman1Naar bronnen
brandewijnverkoperbrandewijntapper1Naar bronnen
brandewijnverkoperbrandewijntapster1Naar bronnen
brandewijnverkoperbrandewijnverkoper15Naar bronnen
brandewijnverkoperbrandewijnverkoper, brouwer1Naar bronnen
brandewijnverkoperbrandewynman1Naar bronnen
brandewijnverkoperbrandewyntapster1Naar bronnen
brouwer0Naar bronnen
brouwerbouwer1Naar bronnen
brouwerbrouster2Naar bronnen
brouwerbrouwer662Naar bronnen
brouwerbrouwer in "De Roos"1Naar bronnen
brouwerbrouwer in den Engel1Naar bronnen
brouwerbrouwer, drapenier1Naar bronnen
brouwerbrouwer, [drapenier]1Naar bronnen
brouwerbrouwerie4Naar bronnen
brouwerbrouwerij2Naar bronnen
brouwerbrouwerij ende backerij2Naar bronnen
brouwerbrouwerije14Naar bronnen
brouwerbrouwers4Naar bronnen
brouwerbrouwersweduwe2Naar bronnen
brouwerbrouwerye4Naar bronnen
brouwerbrouwwerije1Naar bronnen
brouwercammer1Naar bronnen
brouwercock ende brouwer1Naar bronnen
brouwereertijts brouwer2Naar bronnen
brouwerin sijn leven brouwer1Naar bronnen
brouweroverledene1Naar bronnen
brouwerrugenbrouwer3Naar bronnen
brouwerwijlen brouwer2Naar bronnen
brouwersknecht0Naar bronnen
brouwersknechtbrouwerknecht1Naar bronnen
brouwersknechtbrouwersknecht235Naar bronnen
brouwersknechtbrouwersknecht bij Geryt Boeckelsz. Buytewech1Naar bronnen
brouwersknechtbrouwersknecht of biertapper1Naar bronnen
brouwersknechtbrouwersknechte1Naar bronnen
brouwersknechtbrouwersknegt2Naar bronnen
buidelmakerbruilmaakster1Naar bronnen
buidelmakerbudelmaecker, coman1Naar bronnen
buidelmakerbuidelmaakster1Naar bronnen
buidelmakerbuilmaakster1Naar bronnen
buidelmakerbuydelmaecker2Naar bronnen
buidelmakerbuydelmaeckster1Naar bronnen
buidelmakerbuydmaecker1Naar bronnen
buidelmakerbuylmaecker1Naar bronnen
burgemeesterburgemeester35Naar bronnen
burgemeesterburgemeester Leyden1Naar bronnen
burgemeesterburgemeester van Leiden2Naar bronnen
burgemeesterburgermeester16Naar bronnen
burgemeesterburgermr4Naar bronnen
burgemeesterburghemeester4Naar bronnen
burgemeesteroud-burgemeester1Naar bronnen
chirurgijn0Naar bronnen
chirurgijncherurgijn1Naar bronnen
chirurgijnchijrurgijn1Naar bronnen
chirurgijnchirurgijn211Naar bronnen
chirurgijnchirurgijn, [barbier]1Naar bronnen
chirurgijnchirurgyn15Naar bronnen
chirurgijnchiruyrgijn1Naar bronnen
chirurgijnchurgijn3Naar bronnen
chirurgijnchyrurgijn4Naar bronnen
chirurgijnchyrurgyn12Naar bronnen
chirurgijncierurgijn1Naar bronnen
chirurgijncirurgijn2Naar bronnen
chirurgijncirurgyn1Naar bronnen
chirurgijncyrurgijn1Naar bronnen
chirurgijnmede-chirurgijn1Naar bronnen
chirurgijnsierurgijn1Naar bronnen
chirurgijnsirurgijn1Naar bronnen
chirurgijnstadschirurgijn3Naar bronnen
chirurgijnstadschirurgyn1Naar bronnen
chirurgijnstadtschyrurgijn1Naar bronnen
chirurgijnsurgijn1Naar bronnen
chirurgijnsurgyn4Naar bronnen
chirurgijnsurigin1Naar bronnen
cipierchipier7Naar bronnen
cipiercipier1Naar bronnen
cipiercippier1Naar bronnen
cipiersuppier1Naar bronnen
commandeurCommandeur1Naar bronnen
commandeurCommandurie2Naar bronnen
commandeurcommanduyer2Naar bronnen
commandeurcommanduyr tot Catwijck1Naar bronnen
commandeurcommanduyr tot Catwyc1Naar bronnen
commandeurcommanduyr van Catwijck2Naar bronnen
commandeurCommelduer1Naar bronnen
commenijswinkelierstercomenijster1Naar bronnen
constabelconstabel1Naar bronnen
conventuaalconventuaal11Naar bronnen
conventuaalconventuael1Naar bronnen
conventuaalconventualie8Naar bronnen
curator0Naar bronnen
curatorcurateur2Naar bronnen
curatorcurator2Naar bronnen
dekendecken1Naar bronnen
dekendeecken2Naar bronnen
dekendeeken1Naar bronnen
dekendeken4Naar bronnen
dekendeken van Sinte Pancraescollegie1Naar bronnen
dekkerdecker7Naar bronnen
dekkerdecker ende wollewever1Naar bronnen
dekkerdekker1Naar bronnen
deurwaarderdeurwaarder3Naar bronnen
deurwaarderdeurwaarders van de finantie in Hollant2Naar bronnen
deurwaarderdeurwaerder14Naar bronnen
deurwaarderdeurwaerder 's Hoofs van Hollant1Naar bronnen
dienaar's heeren dienaer1Naar bronnen
dienaarbaelius dienaer1Naar bronnen
dienaarbaljuws dienaar2Naar bronnen
dienaarclompmaecker, dienaer2Naar bronnen
dienaardienaar2Naar bronnen
dienaardienaar met de zwaarden1Naar bronnen
dienaardienaar met den zwaarde1Naar bronnen
dienaardienaar metten zwaarde1Naar bronnen
dienaardienaar van de baljuw van Rijnland2Naar bronnen
dienaardienaar van Dirck Adriaensz.1Naar bronnen
dienaardienaer5Naar bronnen
dienaardienaer mitten zwaerde2Naar bronnen
dienaardiender3Naar bronnen
dienaardiener1Naar bronnen
dienaargerechtsdienaer1Naar bronnen
dienaars heeren dienaer mette zwaerde1Naar bronnen
dienaarschoutsdienaar1Naar bronnen
dienaarsheeren dienaer in Sint Michiel1Naar bronnen
dienstbodedienstbode8Naar bronnen
dienstbodedienstboode1Naar bronnen
dienstbodedienstjoncfrou1Naar bronnen
dienstmaagd0Naar bronnen
dienstmaagddienstmaagd21Naar bronnen
dienstmaagddienstmaagt1Naar bronnen
dienstmaagddienstmaech1Naar bronnen
dienstmaagddienstmaechd10Naar bronnen
dienstmaagddienstmaechen2Naar bronnen
dienstmaagddienstmaecht121Naar bronnen
dienstmaagddienstmaegd2Naar bronnen
dienstmaagddienstmaegh2Naar bronnen
dienstmaagddienstmaeght2Naar bronnen
dienstmaagddienstmaegt114Naar bronnen
dienstmaagdkindermaecht1Naar bronnen
dienstmaagdmaechdgen1Naar bronnen
dienstmaagdmaecht4Naar bronnen
dienstmeid0Naar bronnen
dienstmeiddiensmeyt1Naar bronnen
dienstmeiddienstmeid12Naar bronnen
dienstmeiddienstmeijt1Naar bronnen
dienstmeiddienstmeisken1Naar bronnen
dienstmeiddienstmeyd3Naar bronnen
dienstmeiddienstmeys9Naar bronnen
dienstmeiddienstmeysens2Naar bronnen
dienstmeiddienstmeysken2Naar bronnen
dienstmeiddienstmeyt68Naar bronnen
dienstmeiddienstmijt2Naar bronnen
dienstmeiddienstwijff1Naar bronnen
dienstmeidjonckwijff3Naar bronnen
dienstmeidJoncwijf21Naar bronnen
dienstmeidjoncwijff39Naar bronnen
dienstmeidjongwijf3Naar bronnen
dienstmeidjongwijff51Naar bronnen
dienstmeidjongwyff1Naar bronnen
dienstmeidjonwijff19Naar bronnen
dienstmeidmeysken1Naar bronnen
dienstmeidmeyt28Naar bronnen
doctor0Naar bronnen
doctordoctoer in medicijnen2Naar bronnen
doctordoctoir4Naar bronnen
doctordoctoor2Naar bronnen
doctordoctoor inde medicinen1Naar bronnen
doctordoctor8Naar bronnen
doctordoctor in de medecijnen1Naar bronnen
doctordoctor in de medicinen1Naar bronnen
doctordoctor in de Rechten1Naar bronnen
doctordoctor in medecinen2Naar bronnen
doctordoctor in medicijnen1Naar bronnen
doctordoctor in medicinen1Naar bronnen
doctordoctor medecinen1Naar bronnen
doctordoctor medicus1Naar bronnen
doekweverCaesdouc lindewever1Naar bronnen
doekweverdoucwercker1Naar bronnen
doekweverdrapier1Naar bronnen
doekweverkaesdoecwever1Naar bronnen
doekweverkaesdouckwever1Naar bronnen
drapier0Naar bronnen
drapierapotheker, [drapenier]1Naar bronnen
drapierbaaidrapier40Naar bronnen
drapierbaaidrapier en nog minderjarig1Naar bronnen
drapierbacker ofte drapier1Naar bronnen
drapierbaeydrapier1Naar bronnen
drapierbaytrapier1Naar bronnen
drapierbaytrappier1Naar bronnen
drapierdaropier1Naar bronnen
drapierdraepenierder1Naar bronnen
drapierdraepier1Naar bronnen
drapierdrapeneerder1Naar bronnen
drapierdrapenieder1Naar bronnen
drapierdrapenier45Naar bronnen
drapierdrapenierder60Naar bronnen
drapierdrapenierster4Naar bronnen
drapierdrapenyder1Naar bronnen
drapierdrapenyeder1Naar bronnen
drapierdrapenyerder7Naar bronnen
drapierdrapier480Naar bronnen
drapierdrapier en kammer1Naar bronnen
drapierdrapier en vleesverkoper1Naar bronnen
drapierdrapier witmaker1Naar bronnen
drapierdrapierder7Naar bronnen
drapierdrapierster9Naar bronnen
drapierdrappenyerder1Naar bronnen
drapierdrappier4Naar bronnen
drapierdrapyer1Naar bronnen
drapierfusteyn- ende saeytrapier1Naar bronnen
drapierlaeckentrapier1Naar bronnen
drapiermededrapenierder1Naar bronnen
drapiermedetrapenierder1Naar bronnen
drapiermedetrapier1Naar bronnen
drapiersaeydrapier2Naar bronnen
drapiertrapenier3Naar bronnen
drapiertrapenierder18Naar bronnen
drapiertrapenyerder4Naar bronnen
drapiertrapier7Naar bronnen
drapiervoerlaeckenreder1Naar bronnen
drapierzaey- en baeytrapier1Naar bronnen
drapierzaeytrappier1Naar bronnen
droogscheerderdrochscherder1Naar bronnen
droogscheerderdroechsceryer3Naar bronnen
droogscheerderdroechscheerder1Naar bronnen
droogscheerderdroechscherder9Naar bronnen
droogscheerderdroechscherier4Naar bronnen
droogscheerderdroechscheyrer1Naar bronnen
droogscheerderdroichscherier1Naar bronnen
droogscheerderdroochsceren1Naar bronnen
droogscheerderdroochscerier1Naar bronnen
droogscheerderdroochscheerder21Naar bronnen
droogscheerderdroochscheerier3Naar bronnen
droogscheerderdroochscherer1Naar bronnen
droogscheerderdroochscherier16Naar bronnen
droogscheerderdroochscheryer1Naar bronnen
droogscheerderdroochscheyrier1Naar bronnen
droogscheerderdroochscryer1Naar bronnen
droogscheerderdrooghscerier1Naar bronnen
droogscheerderdrooghscheerder3Naar bronnen
droogscheerderdroogscerier1Naar bronnen
droogscheerderdroogscheerder71Naar bronnen
droogscheerderdroogscherier3Naar bronnen
droogscheerderlaeckenscheerder1Naar bronnen
droogscheerderlakenscheerder3Naar bronnen
droogscheerderscherder1Naar bronnen
droogscheerderscherier1Naar bronnen
droogscheerdersknechtdroochsceriersknecht2Naar bronnen
droogscheerdersknechtdroochscheerdersknecht1Naar bronnen
droogscheerdersknechtdroogscheerdersknecht1Naar bronnen
drukkerdrucker5Naar bronnen
drukkerdrukker1Naar bronnen
drukkerprynter1Naar bronnen
fruitkoopmanappelman3Naar bronnen
fruitkoopmanerffgenamen van Cornelis Gerritsz appelcoper1Naar bronnen
fruitkoopmanperecoper2Naar bronnen
gaardeniergaardenier1Naar bronnen
gaardeniergardenier5Naar bronnen
gaardeniergardenierder5Naar bronnen
gaardeniergerdenier1Naar bronnen
garenkoopmangarencoper1Naar bronnen
garenkoopmangarenman1Naar bronnen
garentwijndergaerntwijnder3Naar bronnen
garentwijndergarentwijnder1Naar bronnen
garentwijnderquaerntwijnder1Naar bronnen
garentwijndertwijnder1Naar bronnen
garenververgaernsieder1Naar bronnen
garenziedergaerensieder1Naar bronnen
garenziedergaerensiester1Naar bronnen
garenziedergaerenzyeder1Naar bronnen
garenziedergaernsieder2Naar bronnen
garenziedergaernzietster2Naar bronnen
garenziedergaevensietster1Naar bronnen
garenziedergarenzieder5Naar bronnen
garenziedergarenziedster2Naar bronnen
garenziedergarnsietster1Naar bronnen
geitenlubbergeitelibber2Naar bronnen
geitenlubbergeytelubber1Naar bronnen
gezelambachtsgezel2Naar bronnen
glasmakerglaasmaker13Naar bronnen
glasmakerglaesemacker7Naar bronnen
glasmakerglaesemaecker6Naar bronnen
glasmakerglaesemaeker2Naar bronnen
glasmakerglaesemaker5Naar bronnen
glasmakerglaesmacker10Naar bronnen
glasmakerglaesmaecker71Naar bronnen
glasmakerglaesmaeker2Naar bronnen
glasmakerglaesmaicker1Naar bronnen
glasmakerglaesmaiker1Naar bronnen
glasmakerglaesmaker23Naar bronnen
glasmakerglaesmakers1Naar bronnen
glasmakerglaesschrijver3Naar bronnen
glasmakerglaesschryver1Naar bronnen
glasmakerglaesscrijver2Naar bronnen
glasmakerglaessemack1Naar bronnen
glasmakerglaessemaecker3Naar bronnen
glasmakerglaessemaeker1Naar bronnen
glasmakerglaessmaecker1Naar bronnen
glasmakerglaezemaecker1Naar bronnen
glasmakerglaismaicker1Naar bronnen
glasmakerglasemacker1Naar bronnen
glasmakerglasemaecker20Naar bronnen
glasmakerglasemaecker , glasmaker1Naar bronnen
glasmakerglasemaicker1Naar bronnen
glasmakerglasemaker15Naar bronnen
glasmakerglasmaecker1Naar bronnen
glasmakerglasmaicker2Naar bronnen
glasmakerglasmaker46Naar bronnen
glasmakerglazemaker1Naar bronnen
glasmakerglazenier9Naar bronnen
glasmakerglazenmaker4Naar bronnen
glasmakersknechtglasemaeckersknecht1Naar bronnen
glasschilderglaasschrijver1Naar bronnen
glasschilderglaeschrijver3Naar bronnen
glasschilderglaeschryver1Naar bronnen
glasschilderglaescrijver1Naar bronnen
glasschilderglaescryver1Naar bronnen
glasschilderglaesescryver1Naar bronnen
glasschilderglaesschrijver15Naar bronnen
glasschilderglaesschryver4Naar bronnen
glasschilderglaesscrijver5Naar bronnen
glasschilderglaesscriver2Naar bronnen
glasschilderglaesscryver5Naar bronnen
glasschilderglaesseschilder1Naar bronnen
glasschilderglaessschrijver1Naar bronnen
glasschilderglaseschriver2Naar bronnen
glasschilderglaseschrivers1Naar bronnen
glasschilderglasescriver2Naar bronnen
glasschilderglasescryver1Naar bronnen
glasschilderglasschilder3Naar bronnen
glasschilderglasschrijver3Naar bronnen
glasschilderglazenier1Naar bronnen
glasverkoperglaescoper5Naar bronnen
glasverkoperglaesvercooper1Naar bronnen
glasverkoperglaesvercoper6Naar bronnen
glasverkoperglasverkoper2Naar bronnen
glasverkoperglasverkoper in ''De Steur''1Naar bronnen
gorterghorter1Naar bronnen
gortergorter41Naar bronnen
gortergortster3Naar bronnen
gortergortter1Naar bronnen
goudsmid0Naar bronnen
goudsmidghoutsmit4Naar bronnen
goudsmidgoudslager1Naar bronnen
goudsmidgoudsmid73Naar bronnen
goudsmidgoudsmidt1Naar bronnen
goudsmidgoudsmit12Naar bronnen
goudsmidgoudtsmidt1Naar bronnen
goudsmidgoudtsmit18Naar bronnen
goudsmidgoudtsmith2Naar bronnen
goudsmidgoutslager6Naar bronnen
goudsmidgoutslagers1Naar bronnen
goudsmidgoutsmidt7Naar bronnen
goudsmidgoutsmit127Naar bronnen
goudsmidgoutsmith23Naar bronnen
goudsmidgoutsmyt1Naar bronnen
grafmakergraafmaecker1Naar bronnen
grafmakergraeffmaecker4Naar bronnen
grafmakergraeffmaicker2Naar bronnen
grafmakergraefmacker2Naar bronnen
grafmakergraefmaecker2Naar bronnen
grafmakergraefmaker2Naar bronnen
grafmakergraefmakers1Naar bronnen
grafmakergrafmaecker2Naar bronnen
grafmakergrafmaker3Naar bronnen
grasmaaiergrasmaayer1Naar bronnen
grasmaaiergrasmaeyer1Naar bronnen
grasmaaiergrasman1Naar bronnen
grasmaaiergrasmayer1Naar bronnen
grijnwerkergreynwercker1Naar bronnen
grijnwerkergreynwever1Naar bronnen
grijnwerkergrinwerker1Naar bronnen
grijnwerkergroffgreynwercker2Naar bronnen
grootwerkergrootwercker8Naar bronnen
grootwerkergrootwerker3Naar bronnen
haarmakerhaermaecker2Naar bronnen
haarmakerhoffman1Naar bronnen
handschoenmakerhantschoenmaecker1Naar bronnen
haringventerhaerincman1Naar bronnen
haringventerharinckman2Naar bronnen
haringventerharincknecht1Naar bronnen
haringventerharincman1Naar bronnen
haringventerharingman3Naar bronnen
haringventerharingventer1Naar bronnen
haringventerharinman3Naar bronnen
hekelaar0Naar bronnen
hekelaarheckelster3Naar bronnen
hekelaarheeckelster11Naar bronnen
hekelaarhekelster11Naar bronnen
hekelmakerheekelmaker1Naar bronnen
hennepkoperhennepcoper1Naar bronnen
hennepkoperhennipcoper1Naar bronnen
herbergierherbergier2Naar bronnen
hoedenmakerhoedemacker1Naar bronnen
hoedenmakerhoedemaecker21Naar bronnen
hoedenmakerhoedemaker3Naar bronnen
hoedenmakerhoedenmaker33Naar bronnen
hoedenmakerhoedmaecker1Naar bronnen
hoedenmakerhoemacker4Naar bronnen
hoedenmakerhoemaecker17Naar bronnen
hoedenmakerhoemaeker2Naar bronnen
hoedenmakerhoemaker13Naar bronnen
hoedenmakerhoetmaecker1Naar bronnen
hoedenmakerhoetmaicker1Naar bronnen
hoedenmakerhoeymaecker1Naar bronnen
hoedenmakerhoeymaker1Naar bronnen
hoedenmakerhuedemaecker3Naar bronnen
hoedenmakerhuedemaeker1Naar bronnen
hoedenmakerverwer ende hoetmaecker1Naar bronnen
hoedenmakersknechthoedemaeckersknecht1Naar bronnen
hoedenmakersknechthoedemaekersknecgt1Naar bronnen
hoedenmakersknechthoemaeckersknecht1Naar bronnen
hoefsmidhoeffsmit1Naar bronnen
hoefsmidhoefslager15Naar bronnen
hoefsmidhoefsmid14Naar bronnen
hoefsmidhoefsmit1Naar bronnen
hoefsmidhouffslaeger2Naar bronnen
hoefsmidhouffslager2Naar bronnen
hoefsmidhouffslagher1Naar bronnen
hoefsmidhouffslaghers1Naar bronnen
hoefsmidhouffsmit11Naar bronnen
hoefsmidhouffsmith6Naar bronnen
hoefsmidhoufslager9Naar bronnen
hoefsmidhoufsmidt3Naar bronnen
hoefsmidhoufsmit10Naar bronnen
hoefsmidhoufsmith3Naar bronnen
hoefsmidhouuffslager1Naar bronnen
hoefsmidhufsmit1Naar bronnen
hoefsmidhuufsmit2Naar bronnen
hoefsmidsmid, hoefslager1Naar bronnen
hoogheemraadhoogheemraad rijnland2Naar bronnen
hoogheemraadhoogheemraad van Rijnland1Naar bronnen
hoogleraarprof1Naar bronnen
hoogleraarprofessor5Naar bronnen
hoogleraarprofessor juris1Naar bronnen
hoogleraarprofessor jurist1Naar bronnen
hoogleraarprofessor mathem1Naar bronnen
hoogleraarprofessor matheseos1Naar bronnen
hoogleraarproffesor theologie1Naar bronnen
hoogleraarproffessor medicinen1Naar bronnen
hophandelaarhophandelaar1Naar bronnen
hophandelaarhopkoper1Naar bronnen
hophandelaarhopmeter1Naar bronnen
houtkoper0Naar bronnen
houtkoperhautcoper1Naar bronnen
houtkoperhoucoper1Naar bronnen
houtkoperhoudtcoop1Naar bronnen
houtkoperhoudtcooper7Naar bronnen
houtkoperhoudtcoper3Naar bronnen
houtkoperhoutcoeper12Naar bronnen
houtkoperhoutcoopeer1Naar bronnen
houtkoperhoutcooper39Naar bronnen
houtkoperhoutcoopster1Naar bronnen
houtkoperhoutcoper170Naar bronnen
houtkoperhoutcoper (schutter)1Naar bronnen
houtkoperhouthandelaar13Naar bronnen
houtkoperhoutkoper84Naar bronnen
houtkoperhoutvercoper1Naar bronnen
houtvesterhoutvester1Naar bronnen
houtzager0Naar bronnen
houtzagerhoutsaeger3Naar bronnen
houtzagerhoutsager27Naar bronnen
houtzagerhoutsagher2Naar bronnen
houtzagerhoutzaeger2Naar bronnen
houtzagerhoutzager47Naar bronnen
houtzagerhoutzagher1Naar bronnen
huidenkoperhuidenkoper2Naar bronnen
huidenkoperhuydecoper1Naar bronnen
huidenkoperhuyecoper1Naar bronnen
huidenvetterhuidenvetter1Naar bronnen
huidenvetterhuivetter1Naar bronnen
huikenmakerheuckemaecker1Naar bronnen
huikenmakerheuyckenmaecker1Naar bronnen
huikenmakerhoeckemacker1Naar bronnen
huikenmakerhoeckmaecker1Naar bronnen
huikenmakerhoekmaker2Naar bronnen
huikenmakerhoeyckemacker2Naar bronnen
huikenmakerhoeyckemaecker2Naar bronnen
huikenmakerhoeyckemaker1Naar bronnen
huikenmakerhoeymaker1Naar bronnen
huikenmakerhouckemaecker1Naar bronnen
huikenmakerhoyckemaecker8Naar bronnen
huikenmakerhoyckemaeker1Naar bronnen
huikenmakerhoykemaecker1Naar bronnen
huikenmakerhuikenmaker16Naar bronnen
huikenmakerhuikenmaker ? (hoeymaker)1Naar bronnen
huikenmakerhuyckenmaker1Naar bronnen
huikenmakerhuyckmaker1Naar bronnen
huishoudsterhuyshouder1Naar bronnen
huishoudsterhuyshoudster2Naar bronnen
huishoudsterhuyshoutster2Naar bronnen
ijzerkramer0Naar bronnen
ijzerkramerijsercoper2Naar bronnen
ijzerkramerijsercraemster2Naar bronnen
ijzerkramerijsercramer8Naar bronnen
ijzerkramerijzercramer4Naar bronnen
ijzerkramerijzerkoper1Naar bronnen
ijzerkramerysercooper1Naar bronnen
ijzerkramerysercraemster1Naar bronnen
ijzerkramerysercramer2Naar bronnen
ijzerkrameryzercraemster1Naar bronnen
instrumentmakerinstrumentmaecker1Naar bronnen
jonkheerheer1Naar bronnen
jonkheerheer tot Noortwijck2Naar bronnen
jonkheerheer van Noordwijk2Naar bronnen
jonkheerheer van Veenhuizen1Naar bronnen
jonkheerheer van Warmond1Naar bronnen
jonkheerjoncheer57Naar bronnen
jonkheerjonckheer1Naar bronnen
jonkheerjonkheer18Naar bronnen
jonkheersuperintendent1Naar bronnen
jonkvrouwjoncfroue1Naar bronnen
jonkvrouwjoncfrouwe5Naar bronnen
jonkvrouwjoncvrouw1Naar bronnen
jonkvrouwjoncvrouwe4Naar bronnen
jonkvrouwjonkfrou1Naar bronnen
jonkvrouwjonkvrou1Naar bronnen
jonkvrouwjonkvrouw11Naar bronnen
jonkvrouwjonkvrouwe2Naar bronnen
jonkvrouwjuffrouw1Naar bronnen
jonkvrouwvrou van Opmeer,Ambachtsvrou van Zevenhuysen, van Zegwaert, van de Lier ende van de Zouteveen1Naar bronnen
jonkvrouwvrouwe tot Rijnsborch2Naar bronnen
juwelierjoelierder2Naar bronnen
juwelierjolierder7Naar bronnen
juwelierjouelierder1Naar bronnen
juwelierjouwelierder1Naar bronnen
juwelierjuwelier14Naar bronnen
juwelierjuwelierder5Naar bronnen
juwelierpolyer1Naar bronnen
kaardenmakercaerdemaecker3Naar bronnen
kaardenmakercaerdemaker2Naar bronnen
kaardenmakercaerdeman2Naar bronnen
kaardenmakerkaardenmaker1Naar bronnen
kaardenmakerkaerdemaecker3Naar bronnen
kaardenmakerkaerdemaeckr1Naar bronnen
kaardenmakerkaerdeman1Naar bronnen
kaardercaerder1Naar bronnen
kaarderkaerder1Naar bronnen
kaarderwolcaerder3Naar bronnen
kaarderwollekaerder2Naar bronnen
kaarsenmakercaersmaker1Naar bronnen
kaarsenmakerkaersmaecker1Naar bronnen
kaarsenmakerkaersmaker1Naar bronnen
kaaskopercaescooper3Naar bronnen
kaaskopercaescoopster1Naar bronnen
kaaskopercaescoper1Naar bronnen
kaaskopercaesvercoopster2Naar bronnen
kaaskopercaeswyf1Naar bronnen
kaaskoperkaashandelaar1Naar bronnen
kaaskoperkaescoopster1Naar bronnen
kaaskoperkaescoper2Naar bronnen
kalkbrandercalcbrande1Naar bronnen
kalkbrandercalcbrander14Naar bronnen
kalkbrandercalckbarner1Naar bronnen
kalkbrandercalckbereyder1Naar bronnen
kalkbrandercalckberner1Naar bronnen
kalkbrandercalckbrander12Naar bronnen
kalkbranderkalkbrander8Naar bronnen
kalkbrandersknechtcalckbrandersknecht1Naar bronnen
kalkvervoerdercalckvoerder8Naar bronnen
kalkvervoerdercalcvoerder5Naar bronnen
kammenmakercammacker4Naar bronnen
kammenmakercammackers3Naar bronnen
kammenmakercammaecker8Naar bronnen
kammenmakercammaker2Naar bronnen
kammenmakercammemaecker1Naar bronnen
kammenmakercampslager1Naar bronnen
kammenmakercamslaeger1Naar bronnen
kammenmakercamslager2Naar bronnen
kammenmakerkammaker12Naar bronnen
kammenmakerkammakers2Naar bronnen
kanunnikcannunik van Hogeland1Naar bronnen
kanunnikcanonic1Naar bronnen
kanunnikcanonick11Naar bronnen
kanunnikcanonick ten Hoeghelande1Naar bronnen
kanunnikcanoninck2Naar bronnen
kanunnikcanonnick2Naar bronnen
kanunnikcanonyck3Naar bronnen
kanunnikcanonyck provenhuys1Naar bronnen
kanunnikcanonyck, priester1Naar bronnen
kanunnikeertijts canonick2Naar bronnen
kanunnikkannunik4Naar bronnen
kanunnikkannunnik4Naar bronnen
kanunnikkanonyck1Naar bronnen
kanunnikkanunnik4Naar bronnen
kanunnikkanunnik van St. Pancrascollege1Naar bronnen
kanunnikmede-kanunnik1Naar bronnen
kanunnikmedecanonick1Naar bronnen
kapitein (leger)0Naar bronnen
kapitein (leger)capiteijn2Naar bronnen
kapitein (leger)capitein1Naar bronnen
kapitein (leger)capiteyn7Naar bronnen
kapitein (leger)cappiteyn1Naar bronnen
kapitein (leger)kapitein5Naar bronnen
kapitein (schip)capiteyn1Naar bronnen
kapitein (schip)capiteyn (schipper)2Naar bronnen
kasteleincasteleyn2Naar bronnen
kasteleincastelijn1Naar bronnen
keldermeestercelder1Naar bronnen
keldermeesterkelder4Naar bronnen
kerkmeesterkerckmeester5Naar bronnen
kerkmeesterkerckmeesteren1Naar bronnen
ketelboeterketelboeter7Naar bronnen
ketelboeterketelbueter1Naar bronnen
ketellapperketellapper1Naar bronnen
keurmeesterkeurmeester2Naar bronnen
keurmeestervarkensschouwer (keurmeester)1Naar bronnen
kindermeisjekindermeijsken1Naar bronnen
kistenmakerdoodkistemaker1Naar bronnen
kistenmakerkiestemacker1Naar bronnen
kistenmakerkistemacker11Naar bronnen
kistenmakerkistemaecker stemaecker1Naar bronnen
kistenmakerkistemaecker28Naar bronnen
kistenmakerkistemaicker6Naar bronnen
kistenmakerkistemaker16Naar bronnen
kistenmakerkistenmaker43Naar bronnen
kistenmakerkistewercker1Naar bronnen
kistenmakerkystemacker9Naar bronnen
kladschildercladschilder1Naar bronnen
klappermanclapperman11Naar bronnen
klappermanklapperkluisman1Naar bronnen
klappermanklapperman3Naar bronnen
klappermanlindewever clapperman1Naar bronnen
kleermaker0Naar bronnen
kleermakercleermacker12Naar bronnen
kleermakercleermaecker109Naar bronnen
kleermakercleermaeker3Naar bronnen
kleermakercleermaker21Naar bronnen
kleermakerclermacker1Naar bronnen
kleermakerkleermaker41Naar bronnen
kleermakerkleermaker en schoutenbode van de stad1Naar bronnen
kleermakersnijder3Naar bronnen
kleermakersknechtcleermaeckersjongen1Naar bronnen
kleermakersknechtcleermaeckersneght1Naar bronnen
kleermakersknechtcleermakersknecht1Naar bronnen
kleermakersknechtkleermaeckersknecht2Naar bronnen
kleermakersknechtkleermakersjongen [ouder]1Naar bronnen
kleiwerkercleywercker1Naar bronnen
klerenkopercleercooper1Naar bronnen
klerenkoperoude cleercooper1Naar bronnen
klerenkoperoude cleerkoper1Naar bronnen
klerkclerc1Naar bronnen
klerkclerce1Naar bronnen
klerkclerck2Naar bronnen
klerkclerck ter weescamer2Naar bronnen
klerkclercq2Naar bronnen
klerkclercq in de secretarie1Naar bronnen
klerkclerq1Naar bronnen
klerkgezworen klerk1Naar bronnen
klerkklerk8Naar bronnen
klerkklerk in de secretarie1Naar bronnen
klerkklerk in de secretarie van de stad1Naar bronnen
klerkklerk op de secretarie1Naar bronnen
klerkklerk ordonaris van de Weeskamer1Naar bronnen
klerkklerk ter secretarie10Naar bronnen
klerkklerk ter weeskamer1Naar bronnen
klerkklerk van de weeskamer3Naar bronnen
klerknotarisklerk1Naar bronnen
klerkordinans1Naar bronnen
klerkordinaris en klerk van de weeskamer1Naar bronnen
klokkenluiderclockluyder10Naar bronnen
klokkenluiderclocluyder2Naar bronnen
klokkenluiderklokkenluider1Naar bronnen
klokkenluiderklokluider1Naar bronnen
klompenmakerclappecluysmaker1Naar bronnen
klompenmakerclommaecker1Naar bronnen
klompenmakerclompemaecker2Naar bronnen
klompenmakerclompemaker2Naar bronnen
klompenmakerclompenmaecker1Naar bronnen
klompenmakerclompenmaicker1Naar bronnen
klompenmakerclompmacker1Naar bronnen
klompenmakerclompmaecker14Naar bronnen
klompenmakerclompmaicker1Naar bronnen
klompenmakerclompmaker4Naar bronnen
klompenmakerklompenmaker17Naar bronnen
klompenmakermedeclompmaker1Naar bronnen
kloosterbroedercarmelyt1Naar bronnen
kloosterzustercloostermaechden2Naar bronnen
kloosterzusterconventuale5Naar bronnen
kloosterzusterkloosterzuster1Naar bronnen
kloosterzusterprocuratrix1Naar bronnen
kloosterzusterreligieuze1Naar bronnen
kloosterzustersubpriorinne1Naar bronnen
kloosterzustersuster5Naar bronnen
kloosterzustersuster eertijds van de graemen1Naar bronnen
kloosterzustersuster van Agnieten1Naar bronnen
kloosterzustersusterken1Naar bronnen
kloosterzusterzuster5Naar bronnen
kloosterzusterzuster Sinte Agnieten1Naar bronnen
kloosterzusterzusters1Naar bronnen
knechtbonknecht1Naar bronnen
knechtdienstknecht1Naar bronnen
knechtknech1Naar bronnen
knechtknecht107Naar bronnen
knechtknecht op het Amsterdamse Veer1Naar bronnen
knechtknecht van de weescamer1Naar bronnen
knechtknecht van Jaecques de Ruysscher ?1Naar bronnen
knechtknecht vant gilde1Naar bronnen
knechtknegt17Naar bronnen
knopenmakercnoeppemacker1Naar bronnen
knopenmakercnoopmaecker2Naar bronnen
knopenmakerknoopmaecker3Naar bronnen
knopenmakerknoopmaker2Naar bronnen
knopenmakerknopemaker1Naar bronnen
koehouder0Naar bronnen
koehoudercoeman7Naar bronnen
koehoudercoemen1Naar bronnen
koehoudercoman1Naar bronnen
koehouderkoeman14Naar bronnen
koehouderkoeman (veehouder)4Naar bronnen
koehouderkueman1Naar bronnen
koekebakker0Naar bronnen
koekebakkercoeckebacker2Naar bronnen
koekebakkercoekebacker3Naar bronnen
koekebakkercouckbacker1Naar bronnen
koekebakkercouckebacker22Naar bronnen
koekebakkercouckenbacker1Naar bronnen
koekebakkercoucker3Naar bronnen
koekebakkercouickebacker1Naar bronnen
koekebakkercouickman1Naar bronnen
koekebakkercoukebacker2Naar bronnen
koekebakkerkockebacker1Naar bronnen
koekebakkerkoeckebacker3Naar bronnen
koekebakkerkoeckebackerij donkersteeg1Naar bronnen
koekebakkerkoekbakker10Naar bronnen
koekebakkerkoekebacker1Naar bronnen
koekebakkerkoekenbakker23Naar bronnen
koekebakkerkouckbacker2Naar bronnen
koekebakkerkouckebacker49Naar bronnen
koekebakkerkouckenbacker1Naar bronnen
koekebakkerkouckman1Naar bronnen
kok0Naar bronnen
kokcock4Naar bronnen
kokkock2Naar bronnen
kolfmakercolffmaecker8Naar bronnen
kolfmakercolffmaeker1Naar bronnen
kolfmakercolffmaicker1Naar bronnen
kolfmakercolfmacker2Naar bronnen
kolfmakercolfmaecker13Naar bronnen
kolfmakercolfmaeckers1Naar bronnen
kolfmakercolfmaker4Naar bronnen
kolfmakerkolffmacker1Naar bronnen
kolfmakerkolfmaecker1Naar bronnen
kolfmakerkolfmaker13Naar bronnen
kolfmakerkolfmakersweduwe1Naar bronnen
kolfmakerkorfmaker1Naar bronnen
kolonelkolonel2Naar bronnen
konijnenkoopmanconijncooper1Naar bronnen
konijnenkoopmanconijncoper3Naar bronnen
konijnenkoopmanconijnvercoopster2Naar bronnen
konijnenkoopmanconyncoper1Naar bronnen
konijnenkoopmanknijncoepper1Naar bronnen
konijnenkoopmanknijncoper3Naar bronnen
konijnenkoopmankonijnkoper1Naar bronnen
koopman0Naar bronnen
koopmancoeman12Naar bronnen
koopmancoemen36Naar bronnen
koopmancoemen of lyndewever, linnenwever1Naar bronnen
koopmancoman311Naar bronnen
koopmancoman, kuiper1Naar bronnen
koopmancoman, waagmeester1Naar bronnen
koopmancoman, [appelkoper]1Naar bronnen
koopmancoman, [blokhouwer]1Naar bronnen
koopmancoman, [drapenier]1Naar bronnen
koopmancomaninne1Naar bronnen
koopmancomen31Naar bronnen
koopmancomeninne1Naar bronnen
koopmancomenster4Naar bronnen
koopmancomenyhoutster1Naar bronnen
koopmancomer1Naar bronnen
koopmanconien1Naar bronnen
koopmancooman37Naar bronnen
koopmancoomen3Naar bronnen
koopmancoopman20Naar bronnen
koopmancoopmanne1Naar bronnen
koopmancopal1Naar bronnen
koopmancoper1Naar bronnen
koopmancramenyhoytster1Naar bronnen
koopmancramer1Naar bronnen
koopmaneertijds koopman1Naar bronnen
koopmaneertijts coman1Naar bronnen
koopmankoehouder1Naar bronnen
koopmankomen1Naar bronnen
koopmankoopman144Naar bronnen
koopmankoopman (coman)1Naar bronnen
koopmansooman1Naar bronnen
koopmansbodecoopmansbode1Naar bronnen
koorzangerhoochconter (=koorzanger, tenor)1Naar bronnen
koperslager0Naar bronnen
koperslagercoeperslager3Naar bronnen
koperslagercoopereslager1Naar bronnen
koperslagercooperslaeger3Naar bronnen
koperslagercooperslager15Naar bronnen
koperslagercooperslagher4Naar bronnen
koperslagercoperslaeger8Naar bronnen
koperslagercoperslager101Naar bronnen
koperslagercoperslager knecht1Naar bronnen
koperslagerkoperslager32Naar bronnen
koperslagersknechtcoperslaegersknecht2Naar bronnen
koppendraaiercoppedayer1Naar bronnen
koppendraaiercoppedraeyer6Naar bronnen
koppendraaiercoppedrayer8Naar bronnen
koppendraaiercoppendraeyer2Naar bronnen
koppendraaiercoppendrayer2Naar bronnen
koppendraaierkoppendraaier2Naar bronnen
korendrager0Naar bronnen
korendragercoerendragher1Naar bronnen
korendragercoorndraeger2Naar bronnen
korendragercoorndrager21Naar bronnen
korendragercoorndragher1Naar bronnen
korendragercorendrager8Naar bronnen
korendragerkorendrager10Naar bronnen
korendragerkorendrager, [scheepmaker]1Naar bronnen
korenkoper0Naar bronnen
korenkopercoerencoeper3Naar bronnen
korenkopercoerencoper1Naar bronnen
korenkopercoerncoeper1Naar bronnen
korenkopercoerncoper1Naar bronnen
korenkopercoorcooper1Naar bronnen
korenkopercoorencooper6Naar bronnen
korenkopercoorencoper4Naar bronnen
korenkopercoorncoop1Naar bronnen
korenkopercoorncooper11Naar bronnen
korenkopercoorncooper, burgermeester1Naar bronnen
korenkopercoorncoopster2Naar bronnen
korenkopercoorncop1Naar bronnen
korenkopercoorncoper62Naar bronnen
korenkopercoornkoper3Naar bronnen
korenkopercorencoeper1Naar bronnen
korenkopercorencoepper1Naar bronnen
korenkopercorencooper3Naar bronnen
korenkopercorencoper5Naar bronnen
korenkopercorenkoper1Naar bronnen
korenkopercorncoeper1Naar bronnen
korenkopercorncoper3Naar bronnen
korenkopergraencoper2Naar bronnen
korenkoperkoornkoper1Naar bronnen
korenkoperkorencoper1Naar bronnen
korenkoperkorenhandelaar2Naar bronnen
korenkoperkorenkoper39Naar bronnen
korenkopermeelvercoper1Naar bronnen
korenmeter0Naar bronnen
korenmetercoerenmeeter1Naar bronnen
korenmetercoerenmeetter1Naar bronnen
korenmetercoorduwener1Naar bronnen
korenmetercoorenmeeter1Naar bronnen
korenmetercoornmeeter4Naar bronnen
korenmetercoornmeter10Naar bronnen
korenmetercorenmeeter1Naar bronnen
korenmetercorenmeter3Naar bronnen
korenmeterkoremeter1Naar bronnen
korenmeterkorenmeter15Naar bronnen
korenverschietercorenverschieter1Naar bronnen
korfmakercorfbreyer2Naar bronnen
korfmakercorfbreyers1Naar bronnen
korfmakercorffbreyer1Naar bronnen
korfmakercorffmaecker4Naar bronnen
korfmakercorffmaker1Naar bronnen
korfmakercorfmaecker3Naar bronnen
korfmakercorfmaeker1Naar bronnen
korfmakercorfmaker3Naar bronnen
korfmakerkorfbreier3Naar bronnen
korfmakerkorfmaker7Naar bronnen
kostercooster1Naar bronnen
kostercoster15Naar bronnen
kosterkoster10Naar bronnen
kosterkoster van OLV-kerk1Naar bronnen
kosterkoster van St. Pieterskerk1Naar bronnen
kousenbreierhoesbreyder1Naar bronnen
kousenbreierhoosbreyer1Naar bronnen
kousenbreierhosebreyder1Naar bronnen
kousenbreierhosebreyer1Naar bronnen
kousenbreierkoessenbreyder1Naar bronnen
kousenmakercousemaecker2Naar bronnen
kousenmakercousemaker2Naar bronnen
kousenmakercousenmaecker1Naar bronnen
kousenmakercousmaecker5Naar bronnen
kousenmakercousmaeckster1Naar bronnen
kousenmakercousmaker1Naar bronnen
kousenmakercoussebreyer1Naar bronnen
kousenmakercoussemaecker3Naar bronnen
kousenmakercoussemaker1Naar bronnen
kousenmakercoussemaster1Naar bronnen
kousenmakerkousemaecker1Naar bronnen
kousenmakerkousemaker1Naar bronnen
kousenmakerkousmaecker2Naar bronnen
kramer0Naar bronnen
kramercraemer7Naar bronnen
kramercraemster3Naar bronnen
kramercramenijhoudster1Naar bronnen
kramercramenijhoutster1Naar bronnen
kramercramenyhoutser1Naar bronnen
kramercramer118Naar bronnen
kramerdeeckencramer1Naar bronnen
kramerkramer45Naar bronnen
kramertromper cramer1Naar bronnen
kruideniercrudenier6Naar bronnen
kruideniercrudenierder7Naar bronnen
kruideniercrudenyer1Naar bronnen
kruideniercruidenierder1Naar bronnen
kruideniercruienierder3Naar bronnen
kruideniercruydenier29Naar bronnen
kruideniercruydenierder20Naar bronnen
kruideniercruydeniers1Naar bronnen
kruideniercruyenier2Naar bronnen
kruideniercruyenierder18Naar bronnen
kruideniercruyenyer1Naar bronnen
kruideniercruyernierder2Naar bronnen
kruideniercruynierder2Naar bronnen
kruidenierkrudenierder1Naar bronnen
kruidenierkruidenier26Naar bronnen
kruidenierkruidenierder1Naar bronnen
kruiercruyer7Naar bronnen
kruiergrascruyer1Naar bronnen
kruierkruier1Naar bronnen
kruikenmakercrucemaicker1Naar bronnen
kruikenmakercruickman1Naar bronnen
kruikenmakercruyckemaker1Naar bronnen
kruikenmakercruycmaker1Naar bronnen
kuiper0Naar bronnen
kuipercuijper9Naar bronnen
kuipercuiper28Naar bronnen
kuipercuper44Naar bronnen
kuipercupers1Naar bronnen
kuipercuuper1Naar bronnen
kuipercuyper458Naar bronnen
kuipercuyper of bouman1Naar bronnen
kuipercuyper ofte bouman1Naar bronnen
kuipercuyper, waert1Naar bronnen
kuipercuypper2Naar bronnen
kuiperkuiper219Naar bronnen
kuiperkuper6Naar bronnen
kuiperkuyper3Naar bronnen
kuipersknechtcuijpersknecht1Naar bronnen
kuipersknechtcupersknecht1Naar bronnen
kuipersknechtcuypersknecht6Naar bronnen
kuipersknechtcuypersknegt2Naar bronnen
kunstschilderschilder11Naar bronnen
kunstschilderschilder (kunst)11Naar bronnen
kwastenmakerkwastenmaker2Naar bronnen
kwastenmakerquastemaecker5Naar bronnen
kwastenmakerquastemaicker1Naar bronnen
kwastenmakerquastemaker1Naar bronnen
kwastenmakerquastmaecker1Naar bronnen
lakenbereider0Naar bronnen
lakenbereiderbaeywercker4Naar bronnen
lakenbereiderbayreeder1Naar bronnen
lakenbereiderbaywercker1Naar bronnen
lakenbereiderdrapier2Naar bronnen
lakenbereiderlackenbereyder1Naar bronnen
lakenbereiderlackenberyder1Naar bronnen
lakenbereiderlaeckebereider1Naar bronnen
lakenbereiderlaeckenbereider7Naar bronnen
lakenbereiderlaeckenbereijder1Naar bronnen
lakenbereiderlaeckenbereyder35Naar bronnen
lakenbereiderlaeckenbereyder ofte verwer1Naar bronnen
lakenbereiderlaeckenbereyder snijder1Naar bronnen
lakenbereiderlaeckenberijder1Naar bronnen
lakenbereiderlaeckendrapier1Naar bronnen
lakenbereiderlaeckenscheerder2Naar bronnen
lakenbereiderlaekenbereider1Naar bronnen
lakenbereiderlakenbereider28Naar bronnen
lakenbereiderlakenbereyder7Naar bronnen
lakenbereiderlakenreeder3Naar bronnen
lakenbereiderlindewever1Naar bronnen
lakenbereiderrecster1Naar bronnen
lakenbereiderreeder3Naar bronnen
lakenbereiderreetster2Naar bronnen
lakenbereidervoerlackenreder3Naar bronnen
lakenbereidervoerlackenreders1Naar bronnen
lakenbereidervoerlackenreeder1Naar bronnen
lakenbereidervoerlaecenreder1Naar bronnen
lakenbereidervoerlaeckenbereider1Naar bronnen
lakenbereidervoerlaeckenreder69Naar bronnen
lakenbereidervoerlaeckenreeder18Naar bronnen
lakenbereidervoerlaeckenreeders3Naar bronnen
lakenbereidervoerlaeckenreer1Naar bronnen
lakenbereidervoerlaekenreder1Naar bronnen
lakenbereidervoerlaekenreeder3Naar bronnen
lakenbereidervoerlaekenreeder ofte schuitvoerder1Naar bronnen
lakenbereidervoerlaikenreeder1Naar bronnen
lakenbereidervoerlakenreder22Naar bronnen
lakenbereidervoerlakenreeder9Naar bronnen
lakenbereidervoerlakenwever3Naar bronnen
lakenbereidervoirlaeckenreder1Naar bronnen
lakenbereidervoorlaeckenreder4Naar bronnen
lakenbereidervoorlaeckenreeder1Naar bronnen
lakenbereidervoorlaekenreeder1Naar bronnen
lakenbereidervoorlakenreder53Naar bronnen
lakenbereidervoorlakenreeder1Naar bronnen
lakenbereidervourlaeckenreder1Naar bronnen
lakenbereidervuerlaeckenreder2Naar bronnen
lakenbereidervuerlaeckenreeder1Naar bronnen
lakenbereidersknechtlaeckenbereydersknecht3Naar bronnen
lakenbereidersknechtlakenbereydersknecht1Naar bronnen
lakenbereidersknechtsayetmaeckersknecht1Naar bronnen
lakenbereidersknechttafelaeckenweversknecht1Naar bronnen
lakenkoopmanbayen en sayen coopluyden1Naar bronnen
lakenkoopmanboter ende linne lakencoopster1Naar bronnen
lakenkoopmanbutter ende lindelaeckencoopster1Naar bronnen
lakenkoopmanlackencopper2Naar bronnen
lakenkoopmanlaeckencoeper9Naar bronnen
lakenkoopmanlaeckencooper3Naar bronnen
lakenkoopmanlaeckencoopster3Naar bronnen
lakenkoopmanlaeckencoper26Naar bronnen
lakenkoopmanlaeckenvercoopster3Naar bronnen
lakenkoopmanlaeckenvercoper3Naar bronnen
lakenkoopmanlaekencooper1Naar bronnen
lakenkoopmanlaekencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlaickencoeper2Naar bronnen
lakenkoopmanlaickencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlakencooper1Naar bronnen
lakenkoopmanlakencoper6Naar bronnen
lakenkoopmanlakenhandelaar1Naar bronnen
lakenkoopmanlakenkoopman2Naar bronnen
lakenkoopmanlakenkoper14Naar bronnen
lakenkoopmanlakenkoper, wantsnijder3Naar bronnen
lakenkoopmanlakenverkoper2Naar bronnen
lakenkoopmanlindelackencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlindelaeckencoopster2Naar bronnen
lakenkoopmanlindelaeckencoper7Naar bronnen
lakenkoopmanlindelaeckenkoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlindelaeckenvercoopster1Naar bronnen
lakenkoopmanlindelaeckenvercoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlindelakencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlindelakenkoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlindenlakenverkoopster1Naar bronnen
lakenkoopmanlinnenlaeckencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlinnenlakenkoopster,1Naar bronnen
lakenkoopmanlyndenlaeckencopster1Naar bronnen
lakenkoopmansijdelaeckencooper1Naar bronnen
lakenkoopmansijdelaeckencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanvoorheen lakenkoper1Naar bronnen
lakenkoopmanvoorlaeckenreder1Naar bronnen
lakenkoopmanwollelaeckencoopster1Naar bronnen
lakenkoopmanzijde- en wollakenverkoper1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelackencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelaeckencoper3Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelaeckenvercoper2Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelaickenvercooper1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelaickenvercoper1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelakencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelakenkoper7Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelakenverkoper3Naar bronnen
lakenkoopmanzijdenlaeckencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdenlakenhandelaar1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdenlakenhandelaarster1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdenlakenverkoper2Naar bronnen
lakenkoopmanzydelackencopster1Naar bronnen
lakenredervoerlakenreder3Naar bronnen
lakenweverlakenwever2Naar bronnen
lakenwevertaeffelaekewever1Naar bronnen
lakenwevertaeffellaeckenwever2Naar bronnen
lakenwevertaeffellakenwever1Naar bronnen
lakenwevertafelackewever1Naar bronnen
lakenwevertafelaeckenwever1Naar bronnen
lakenwevertafelakenweever1Naar bronnen
lakenwevertafellaeckenwever7Naar bronnen
lakenwevertafellaeckewever1Naar bronnen
lakenwevertafellakenwever13Naar bronnen
lakenwevertaffelackewever1Naar bronnen
lakenwevertaffelaickenwever1Naar bronnen
lakenwevertaffellakenwever1Naar bronnen
lakenwevervoerlaeckenreder1Naar bronnen
lakenwevervoerlaeckenwever2Naar bronnen
landman0Naar bronnen
landmanlandarbeider2Naar bronnen
landmanlandman24Naar bronnen
landmanlandtman4Naar bronnen
landmanlandvrouw1Naar bronnen
landmanlandwerker3Naar bronnen
landmanlantman28Naar bronnen
landmanlantwerck5Naar bronnen
landmanlantwercker3Naar bronnen
landmeterlandmeter1Naar bronnen
landmeterlandtmeter3Naar bronnen
landmeterlantmeeter2Naar bronnen
landmeterlantmeter11Naar bronnen
landsadvocaatadvocaet vandt landt1Naar bronnen
landsadvocaatlandsadvocaat2Naar bronnen
lantaarnmakerlantaarnmaker3Naar bronnen
lantaarnmakerlantaermaecker1Naar bronnen
lantaarnmakerlantaernmaecker7Naar bronnen
lantaarnmakerlantaernmaicker1Naar bronnen
lantaarnmakerlantaernmaker2Naar bronnen
lantaarnmakerlanttaernmaecker1Naar bronnen
lapperlapper4Naar bronnen
leerlooierleermaecker1Naar bronnen
leertouwereertijts leertouwer1Naar bronnen
leertouwerleertouwer62Naar bronnen
leertouwertouwer2Naar bronnen
leertouwersknechtleertouwersknecht1Naar bronnen
legwerkerlegwercker4Naar bronnen
legwerkerlegwerker1Naar bronnen
legwerkerlegwerker (tapijtwever)1Naar bronnen
leidekker0Naar bronnen
leidekkerdecker1Naar bronnen
leidekkerdekker1Naar bronnen
leidekkerdekkersweduwe1Naar bronnen
leidekkerleidecker1Naar bronnen
leidekkerleidekker32Naar bronnen
leidekkerleijdecker4Naar bronnen
leidekkerleydecker66Naar bronnen
leidekkerstadtsleydecker1Naar bronnen
leidekkersknechtleydeckersknecht3Naar bronnen
leidekkersknechtleydeckersknegt1Naar bronnen
lepelgieterlepelmacker1Naar bronnen
lepelmakerleepelmaecker1Naar bronnen
lepelmakerleepelmaeker1Naar bronnen
lepelmakerlepelmacker1Naar bronnen
lepelmakerlepelmaecker24Naar bronnen
lepelmakerlepelmaeker1Naar bronnen
lepelmakerlepelmaker12Naar bronnen
lepelmakerlepelmakers1Naar bronnen
lepelmakerlepelmmaecker1Naar bronnen
letterzetterlettersetter2Naar bronnen
letterzetterletterzetter2Naar bronnen
librarierlibrarier4Naar bronnen
librarierlijberijer2Naar bronnen
licentiaatlicenciaet1Naar bronnen
licentiaatlicenciaet in de rechten1Naar bronnen
licentiaatlicentaet1Naar bronnen
licentiaatlicentiaat4Naar bronnen
licentiaatlicentiaat in de rechten1Naar bronnen
licentiaatlicentiaet3Naar bronnen
licentiaatlicentiaet in den rechten, licentiaat1Naar bronnen
licentiaatlitentiaat1Naar bronnen
lichterlichter8Naar bronnen
lijmziederliemsieder1Naar bronnen
lijmziederlijmsieder19Naar bronnen
lijmziederlijmsieders1Naar bronnen
lijmziederlijmsier2Naar bronnen
lijmziederlijmzieder38Naar bronnen
lijmziederlijnsyeder1Naar bronnen
lijmziederlyemsieder2Naar bronnen
lijmziederlymsieder4Naar bronnen
lijmziedersknechtlijmsiedersknecht1Naar bronnen
lijmziedersknechtlijmziedersknecht1Naar bronnen
lijndraaier0Naar bronnen
lijndraaierlijndayer1Naar bronnen
lijndraaierlijndraaier46Naar bronnen
lijndraaierlijndraeijer1Naar bronnen
lijndraaierlijndraeijr1Naar bronnen
lijndraaierlijndraeyer31Naar bronnen
lijndraaierlijndraeyster1Naar bronnen
lijndraaierlijndraier3Naar bronnen
lijndraaierlijndraijer1Naar bronnen
lijndraaierlijndrayer20Naar bronnen
lijndraaierlinnedraaier1Naar bronnen
lijndraaierlyendrayer1Naar bronnen
lijndraaierlyndraaier1Naar bronnen
lijndraaierlyndraeyer12Naar bronnen
lijndraaierlyndrayer5Naar bronnen
lijndraaierlynnedrayer1Naar bronnen
lijndraaiersknechtlijndraeyersknecht6Naar bronnen
lijndraaiersknechtlijndrayersknecht2Naar bronnen
linnennaaisterlindemaekster1Naar bronnen
linnennaaisterlindenaeyster2Naar bronnen
linnennaaisterlindenaeysteren1Naar bronnen
linnennaaisterlindenayster13Naar bronnen
linnennaaisterlinnenayster2Naar bronnen
linnennaaisterlinnenaysters1Naar bronnen
linnennaaisterlinnennaaister3Naar bronnen
linnennaaisterlinnenseyster1Naar bronnen
linnennaaisterlintnayster1Naar bronnen
linnennaaisterlyndenayster1Naar bronnen
linnennaaisterlyndnayster1Naar bronnen
linnenwever0Naar bronnen
linnenweverCornelis Jacopszoon lindewever1Naar bronnen
linnenweverliendewever1Naar bronnen
linnenweverlinddewever1Naar bronnen
linnenweverlindedwever2Naar bronnen
linnenweverlindenwever5Naar bronnen
linnenweverlindeweever4Naar bronnen
linnenweverlindewer1Naar bronnen
linnenweverlindewerver1Naar bronnen
linnenweverlindewever731Naar bronnen
linnenweverlindewever ende boomgaertman1Naar bronnen
linnenweverlindewevers1Naar bronnen
linnenweverlindeweversweduwe1Naar bronnen
linnenweverlindwever1Naar bronnen
linnenweverlinnenwever365Naar bronnen
linnenweverlinnenwever en voller1Naar bronnen
linnenweverlinnenwever en wolwever1Naar bronnen
linnenweverlinnewever56Naar bronnen
linnenweverlyendewever1Naar bronnen
linnenweverlyndewever20Naar bronnen
linnenweverlynnewever1Naar bronnen
linnenwevermede-lindewever1Naar bronnen
linnenwevermr lindewever1Naar bronnen
linnenweverstocker lindewever1Naar bronnen
linnenwevervoerlaeckenreder5Naar bronnen
linnenwevervoerlaeckenwever ofte lindewever1Naar bronnen
linnenwevervoerlakenreder1Naar bronnen
linnenweversknechtlindeweversknecht9Naar bronnen
linnenweversknechtlindeweversknegt1Naar bronnen
linnenweversknechtlinnenweversknegt1Naar bronnen
linnenweversknechtlinneweversknegt1Naar bronnen
linnenweversknechtlinneweversvoorknegt1Naar bronnen
lintwerkerlintwercker2Naar bronnen
lommerdhouderlombard1Naar bronnen
lommerdhouderlombert1Naar bronnen
lommerdhoudertafelhouder22Naar bronnen
lommerdhoudertafelhouder Bank van Lening1Naar bronnen
lommerdhoudertaffelhouder2Naar bronnen
lompenkoperlompenkoper1Naar bronnen
lompenkoperoude cleercoper1Naar bronnen
lompenkoperoude kleerkoper1Naar bronnen
lompenkoperouwe cleervercoper1Naar bronnen
loodgieterlootgieter2Naar bronnen
looierloyer9Naar bronnen
luitspelerluijtspeelder1Naar bronnen
luitspelerluitspeler6Naar bronnen
luitspelerluitspeler, [drapenier]1Naar bronnen
luitspelerluytslager1Naar bronnen
luitspelerluytspeelder13Naar bronnen
luitspelerluytspeelre2Naar bronnen
luitspelerluytspeler1Naar bronnen
luitspelerluytspelere1Naar bronnen
luitspelerluytspelre1Naar bronnen
makelaarmaeckelaer1Naar bronnen
mandenmaker0Naar bronnen
mandenmakercorffmaker1Naar bronnen
mandenmakercorfmaecker1Naar bronnen
mandenmakermandemacker7Naar bronnen
mandenmakermandemaecker88Naar bronnen
mandenmakermandemaecker ende backer1Naar bronnen
mandenmakermandemaeckster1Naar bronnen
mandenmakermandemaeker4Naar bronnen
mandenmakermandemaicker5Naar bronnen
mandenmakermandemaker25Naar bronnen
mandenmakermandenmaecker1Naar bronnen
mandenmakermandenmaeker1Naar bronnen
mandenmakermandenmaker53Naar bronnen
marktmeestermarctmeester1Naar bronnen
marktmeestermarktmeester4Naar bronnen
medicusmedicijnen professeur ende barber1Naar bronnen
medicusmedicus4Naar bronnen
medicuspestmeester1Naar bronnen
medicusprofessor in medicine1Naar bronnen
medicusstads pestmeester1Naar bronnen
melkboersuivelcooper2Naar bronnen
melkmeidmelckster1Naar bronnen
melkmeidmolckemeyt1Naar bronnen
messenmakermesmaecker5Naar bronnen
messenmakermessemacker10Naar bronnen
messenmakermessemaecker29Naar bronnen
messenmakermessemaecker ende chipier1Naar bronnen
messenmakermessemaeker1Naar bronnen
messenmakermessemaicker1Naar bronnen
messenmakermessemaker12Naar bronnen
messenmakermessemaker, suppier2Naar bronnen
messenmakermessenmaker52Naar bronnen
messenmakermessmaecker chipier1Naar bronnen
messenmakersknechtmessemaeckersknecht2Naar bronnen
metselaar0Naar bronnen
metselaarmasselaer1Naar bronnen
metselaarmesselaer3Naar bronnen
metselaarmetselaar184Naar bronnen
metselaarmetselaer356Naar bronnen
metselaarmetselair8Naar bronnen
metselaarmetser1Naar bronnen
metselaarmetseraer1Naar bronnen
metselaarmetsselaer11Naar bronnen
metselaarmetsselair6Naar bronnen
metselaarmetzelaar1Naar bronnen
metselaarmetzelaer4Naar bronnen
metselaarstadsmetselaar2Naar bronnen
metselaarstadsmetselaer1Naar bronnen
metselaarstadtsmetselaer1Naar bronnen
metselaarstadtzmetselaer3Naar bronnen
metselaarstatsmetselaer2Naar bronnen
metselaarsknechtmetselaarsknecht1Naar bronnen
metselaarsknechtmetselaersknecht5Naar bronnen
militairmilitair onder capt Sleter1Naar bronnen
minminne1Naar bronnen
moederoverste0Naar bronnen
moederoversteabdisse1Naar bronnen
moederoverstemater7Naar bronnen
moederoverstemoeder abt1Naar bronnen
moederoverstemoeder van Pieter Symonss Baghijnhoff1Naar bronnen
moederoverstemoederoverste1Naar bronnen
molenaar0Naar bronnen
molenaarmoelenaer3Naar bronnen
molenaarmolenaar51Naar bronnen
molenaarmolenaar bij de stad6Naar bronnen
molenaarmolenaar bij de stad?1Naar bronnen
molenaarmolenaar, pater1Naar bronnen
molenaarmolenaer156Naar bronnen
molenaarmolenaer ende tapper1Naar bronnen
molenaarmolenaers10Naar bronnen
molenaarmolennaer2Naar bronnen
molenaarmoolenaer1Naar bronnen
molenaarolymoelen1Naar bronnen
molenaarrosmolenaar2Naar bronnen
mosselmanmosselman4Naar bronnen
moutmakermoutmaecker5Naar bronnen
moutmakermoutmaicker3Naar bronnen
moutmakermoutmaker7Naar bronnen
moutmakersknechtmoutmakersknecht1Naar bronnen
mutsenmakermutsemaecker1Naar bronnen
naaisternaeister2Naar bronnen
naaisternaeyster3Naar bronnen
naaisternaijster1Naar bronnen
naaisternayster6Naar bronnen
nestelenmakernastelingmaecker1Naar bronnen
nettenbreiernettebreijster1Naar bronnen
nettenbreiernettebreyder1Naar bronnen
nettenbreiernettebreyer2Naar bronnen
nettenbreiernettebreyster1Naar bronnen
notaris0Naar bronnen
notarisnotaris25Naar bronnen
notarisnotaris publick2Naar bronnen
notarisnotaris publyc1Naar bronnen
notarisnotaris publyck5Naar bronnen
notarisnotarissen2Naar bronnen
notarisnotarys17Naar bronnen
notarisnotarys publeyc1Naar bronnen
notarisnotarys publyc2Naar bronnen
notarisnotrys2Naar bronnen
notarisopenbaer notaris3Naar bronnen
notarisopenbaer notarys4Naar bronnen
notarisupenbaer notarys1Naar bronnen
olieslager0Naar bronnen
olieslagereertijts olislager1Naar bronnen
olieslageroilyslager1Naar bronnen
olieslagerolieslaeger1Naar bronnen
olieslagerolieslaeghere1Naar bronnen
olieslagerolieslager48Naar bronnen
olieslagerolieslagersweduwe1Naar bronnen
olieslagerolijslager3Naar bronnen
olieslagerolislaeger3Naar bronnen
olieslagerolislager11Naar bronnen
olieslagerolislagers1Naar bronnen
olieslagerolyeslager1Naar bronnen
olieslagerolymolen1Naar bronnen
olieslagerolyslaeger8Naar bronnen
olieslagerolyslaegher4Naar bronnen
olieslagerolyslager71Naar bronnen
olieslagerolyslager brouwer1Naar bronnen
olieslagerolyslagher3Naar bronnen
olieslagerolysslager1Naar bronnen
olieslagersknechtolieslagersknecht2Naar bronnen
olieslagersknechtolyslagersknecht1Naar bronnen
olieslagersknechtolyslagersknegt1Naar bronnen
olieslagersknechtolyyslaegersknecht1Naar bronnen
opperman0Naar bronnen
oppermanoperman28Naar bronnen
oppermanopperman16Naar bronnen
organist0Naar bronnen
organistorgalist1Naar bronnen
organistorganist22Naar bronnen
organistorganist onzer vrouwen1Naar bronnen
organistorgeliest1Naar bronnen
organistorgelist2Naar bronnen
ossenhoederoseweyer1Naar bronnen
ossenhoederosseweyer4Naar bronnen
ossenhoederossewijer1Naar bronnen
ouderlingouderling in de chr. karck1Naar bronnen
paardrijderpaardenberijder1Naar bronnen
pachterpachter1Naar bronnen
pannenbakker0Naar bronnen
pannenbakkerdackpannebacker1Naar bronnen
pannenbakkerdakpannenbakker1Naar bronnen
pannenbakkerpannebacker51Naar bronnen
pannenbakkerpannebacker, tapper1Naar bronnen
pannenbakkerpannebackerije4Naar bronnen
pannenbakkerpannebackersknecht1Naar bronnen
pannenbakkerpannebakker1Naar bronnen
pannenbakkerpannebancker1Naar bronnen
pannenbakkerpannenbacker2Naar bronnen
pannenbakkerpannenbakker32Naar bronnen
passementierpassamentier1Naar bronnen
passementierpassement wercker1Naar bronnen
passementierpassementier4Naar bronnen
passementierpassementwercker2Naar bronnen
passementierpassementwerker1Naar bronnen
pasteibakkerpasteibakker4Naar bronnen
pasteibakkerpasteybacker10Naar bronnen
pastooreertijts pastoor1Naar bronnen
pastoorpastoor10Naar bronnen
pastoorpastor ende kanonick1Naar bronnen
pastoorpastor in Heemskerk1Naar bronnen
pastoorpriester en pastoor van de St.-Pancraskerk1Naar bronnen
pastoorpriester, pastoor2Naar bronnen
paterpaeter1Naar bronnen
paterpater5Naar bronnen
pedelbodel van het St. Pancrascollege1Naar bronnen
pedelpedel3Naar bronnen
pedelpedel van de Universiteit1Naar bronnen
pedelpeldel1Naar bronnen
pelswerkerpelser1Naar bronnen
pelswerkerpelswerker1Naar bronnen
pensionarispensionaris11Naar bronnen
pensionarispensionaris dezer stede1Naar bronnen
pensionarispensionaris van de stad3Naar bronnen
pensionarispensionaris van de stad (tweede)1Naar bronnen
pensionarispensionarys1Naar bronnen
pensionarisraedt en pensionaris1Naar bronnen
pensionarisstadspensionaris1Naar bronnen
pensionarisstadspensionaris van Gouda (voormalig)1Naar bronnen
perkamentmakerfranchijmaecker1Naar bronnen
perkamentmakerfranchijnmaecker23Naar bronnen
perkamentmakerfranchijnmaekcer2Naar bronnen
perkamentmakerfranchijnmaicker4Naar bronnen
perkamentmakerfranchijnmaker11Naar bronnen
perkamentmakerfranchijnwercker1Naar bronnen
perkamentmakerfranchinemaecker1Naar bronnen
perkamentmakerfranchinmaecker1Naar bronnen
perkamentmakerfranchynmaecker11Naar bronnen
perkamentmakerfranchynmaker6Naar bronnen
perkamentmakerfrancijmaecker1Naar bronnen
perkamentmakerfrancijnmaecker2Naar bronnen
perkamentmakerfrancijnmaeker2Naar bronnen
perkamentmakerfrancijnmaker2Naar bronnen
perkamentmakerfrancijnmaker (perkamentmaker)1Naar bronnen
perkamentmakerfrancynmaker1Naar bronnen
perkamentmakerfransijnmaecker1Naar bronnen
perkamentmakerfransijnmaeker1Naar bronnen
perkamentmakerfransijnwerker1Naar bronnen
perkamentmakerfranssynmacker1Naar bronnen
perkamentmakerparcementmaker2Naar bronnen
perkamentmakerparckementmaecker1Naar bronnen
perkamentmakerpargamentmaecker1Naar bronnen
perkamentmakerpargamentsmaecker1Naar bronnen
perkamentmakerperkamentmaker50Naar bronnen
perkamentmakervranchijnmaecker1Naar bronnen
perkamentmakersknechtfranchijnmaeckersknecht1Naar bronnen
perkamentmakersknechtperchementmaeckersknecht1Naar bronnen
pontgaarderpontgaerder1Naar bronnen
poortwachterpoertier1Naar bronnen
poortwachterpoirtier van Cuepoert1Naar bronnen
poortwachterpoorter1Naar bronnen
poortwachterpoortier20Naar bronnen
poortwachterpoortier van 't Maerengat1Naar bronnen
poortwachterpoortier van de Reynsburgerpoort1Naar bronnen
poortwachterportier6Naar bronnen
poortwachterportier ende mr wever1Naar bronnen
poortwachterportier van 't Maregat1Naar bronnen
poortwachterportier van de Rijnsburgerpoort1Naar bronnen
poortwachterportier van de Zijlepoort1Naar bronnen
poppenmakerpopemaecster1Naar bronnen
poppenmakerpopmaeckster1Naar bronnen
poppenmakerpoppemacker1Naar bronnen
poppenmakerpoppemacster1Naar bronnen
poppenmakerpoppemaecker7Naar bronnen
poppenmakerpoppemaeckster9Naar bronnen
poppenmakerpoppemaecster4Naar bronnen
poppenmakerpoppemaicker1Naar bronnen
poppenmakerpoppemaker4Naar bronnen
poppenmakerpoppenmaakster2Naar bronnen
poppenmakerpoppenmaeckster1Naar bronnen
poppenmakerpoppenmaicker1Naar bronnen
poppenmakerpoppenmaker12Naar bronnen
poppenmakerpupmaeckster1Naar bronnen
poppenmakerpuppemaeker2Naar bronnen
poppenmakerpuppemaicker1Naar bronnen
portierpoortier3Naar bronnen
portierportier1Naar bronnen
pottenbakker0Naar bronnen
pottenbakkerpotbacker12Naar bronnen
pottenbakkerpotteback1Naar bronnen
pottenbakkerpottebacker105Naar bronnen
pottenbakkerpottebackerie1Naar bronnen
pottenbakkerpottebakker1Naar bronnen
pottenbakkerpottebakkersweduwe1Naar bronnen
pottenbakkerpottenbaker1Naar bronnen
pottenbakkerpottenbakker63Naar bronnen
pottenbakkerpotterbakker1Naar bronnen
pottenkoopmanpodtvercoper1Naar bronnen
pottenkoopmanpotecoeper1Naar bronnen
pottenkoopmanpotvercooper2Naar bronnen
pottenkoopmanpotvercoper4Naar bronnen
predikantdienaer des Goddelicken Woorts1Naar bronnen
predikantdiener des godelicken woorts1Naar bronnen
predikantdiener des godlicken woorts1Naar bronnen
predikantpredicant7Naar bronnen
predikantpredicant van Rynsborch1Naar bronnen
predikantpredikant3Naar bronnen
predikantpredycant1Naar bronnen
priester0Naar bronnen
priesterdienaer des godlicken woorts1Naar bronnen
priestereertijts priester1Naar bronnen
priestergeestelijke1Naar bronnen
priesterheer1Naar bronnen
priesterheren dienaer1Naar bronnen
priesterpastoor6Naar bronnen
priesterpresbyter7Naar bronnen
priesterpriester183Naar bronnen
priesterpriester canonick2Naar bronnen
priesterpriester canonick van St Pancrascollegie1Naar bronnen
priesterpriester canonick van St. Pancrascollegie1Naar bronnen
priesterpriester deken van St Pancrascollegie1Naar bronnen
priesterpriester doctor in de rechten1Naar bronnen
priesterpriester en kanunnik3Naar bronnen
priesterpriester ende canonick4Naar bronnen
priesterpriester ende kanonick1Naar bronnen
priesterpriester licentaet1Naar bronnen
priesterpriester licentaet canoniek1Naar bronnen
priesterpriester vicaris1Naar bronnen
priesterpriester, canonick1Naar bronnen
priesterpriester, canonick van Sinte Pancraescollegie, kanunnik1Naar bronnen
priesterpriester, canonick van St. Pancrascollegie binnen Leiden1Naar bronnen
priesterpriester, canoniek1Naar bronnen
priesterpriester, kanunnik2Naar bronnen
priesterpriester, notaris1Naar bronnen
priesterpriester, pater1Naar bronnen
priesterpriester, zangmeester1Naar bronnen
priestervicaris in het St.-Pancrascollege1Naar bronnen
priorprior2Naar bronnen
priorpriorin2Naar bronnen
priorpriorinne1Naar bronnen
priorsubpriorin1Naar bronnen
procuratorprocuratrix1Naar bronnen
procureurprocur1Naar bronnen
procureurprocureur4Naar bronnen
procureurprocureur generael2Naar bronnen
procureurprocureur generael in den Hove van Hollant1Naar bronnen
proviandbewaarderproviantmeester1Naar bronnen
proviandbewaarderproviantuur1Naar bronnen
raadsheerraadsheer1Naar bronnen
raadspensionarispensionaris1Naar bronnen
raadspensionarispensionarys2Naar bronnen
raadspensionarisraedt ende pensionaris1Naar bronnen
raamwachterraamwachter7Naar bronnen
raamwachterraemwachter15Naar bronnen
rechterbaeliu, schout1Naar bronnen
rectorrechtoir1Naar bronnen
rectorrectoer1Naar bronnen
rectorrectoir3Naar bronnen
rectorrector7Naar bronnen
rederreder11Naar bronnen
rentenierrentenier1Naar bronnen
rentenierrentenier generael1Naar bronnen
rentenierrentenierder1Naar bronnen
rentenierrenthier1Naar bronnen
rentenierrentier12Naar bronnen
rentmeester0Naar bronnen
rentmeestermr. van de rekeningen en rentmeester van Rijnland1Naar bronnen
rentmeesterrekenmeester1Naar bronnen
rentmeesterrekenmeester en rentmeester van Rijnland1Naar bronnen
rentmeesterrentemeester3Naar bronnen
rentmeesterrentenierder1Naar bronnen
rentmeesterrentmeester33Naar bronnen
rentmeesterrentmeester van de abdij van Rijnsburg1Naar bronnen
rentmeesterrentmeester van de heer Alexander van Ysselsteyn1Naar bronnen
rentmeesterrentmeester van de universiteit1Naar bronnen
rentmeesterrentmeester van Rijnland1Naar bronnen
rentmeesterrentmr6Naar bronnen
ridder0Naar bronnen
ridderridder9Naar bronnen
ridderridder heer van Hoogmade1Naar bronnen
rietdekker0Naar bronnen
rietdekkerdecker7Naar bronnen
rietdekkerleidekker1Naar bronnen
rietdekkerrieddecker1Naar bronnen
rietdekkerriedecker2Naar bronnen
rietdekkerrietdecker78Naar bronnen
rietdekkerrietdekker60Naar bronnen
rietdekkersknechtrietdeckersknecht1Naar bronnen
roeperroeper1Naar bronnen
roeperrouper4Naar bronnen
roeperstadtsroeper1Naar bronnen
roeperuytrouper1Naar bronnen
roodverwerroetverwer1Naar bronnen
roodverwerroodverwer2Naar bronnen
roodziederroetsieder1Naar bronnen
roodziederroetzieder2Naar bronnen
roodziederroodzieder4Naar bronnen
roodziederrootsieder2Naar bronnen
ruiterruiter capt Michiel1Naar bronnen
runmeterrintmeter1Naar bronnen
runmolenaarreyntman1Naar bronnen
runmolenaarrindtmolenaer1Naar bronnen
runmolenaarrintman3Naar bronnen
runmolenaarrintmolenaer2Naar bronnen
runmolenaarrunmolenaar1Naar bronnen
runmolenaarruntman1Naar bronnen
saaidrapierbaai- en saaidrapier1Naar bronnen
saaidrapiersaaidrapier74Naar bronnen
saaidrapiersaaireder1Naar bronnen
saaikammersaaikammer1Naar bronnen
saaikammersayettekemmer1Naar bronnen
saaikammerzaeycammer1Naar bronnen
saaiwerkersaai- of raswerker1Naar bronnen
saaiwerkersaaifusteinwerker1Naar bronnen
saaiwerkersaaiwerker127Naar bronnen
saaiwerkersaaiwerker en nog minderjarig2Naar bronnen
saaiwerkersaeijwercker1Naar bronnen
saaiwerkersaeywercker2Naar bronnen
saaiwerkersayettier2Naar bronnen
saaiwerkersaywercker2Naar bronnen
saaiwerkerzaeywercker2Naar bronnen
saaiwerkerzijde-heerensaaiwerker1Naar bronnen
saaiweversaeywever2Naar bronnen
saaiweversaijwever2Naar bronnen
saaiweversayettewever5Naar bronnen
saaiweversayetwever1Naar bronnen
saaiweversaywever1Naar bronnen
saaiweverzaeyettewever1Naar bronnen
saaiweverzaeywever1Naar bronnen
schedemakerschedenmaker2Naar bronnen
schedemakerscheemaecker13Naar bronnen
schedemakerscheemaker8Naar bronnen
schedemakerschemaecker2Naar bronnen
schedemakerschemaker1Naar bronnen
schedemakersteemaker1Naar bronnen
scheepmaker0Naar bronnen
scheepmakersceepmaecker5Naar bronnen
scheepmakersceepmaicker6Naar bronnen
scheepmakersceepmaiker3Naar bronnen
scheepmakersceepmaker5Naar bronnen
scheepmakerscepmacker4Naar bronnen
scheepmakerscepmaeker1Naar bronnen
scheepmakerscepmaker1Naar bronnen
scheepmakerscheapmaecker1Naar bronnen
scheepmakerscheep of schuytmaecker1Naar bronnen
scheepmakerscheepmacker1Naar bronnen
scheepmakerscheepmaecker202Naar bronnen
scheepmakerscheepmaeckerije8Naar bronnen
scheepmakerscheepmaeker10Naar bronnen
scheepmakerscheepmaicker13Naar bronnen
scheepmakerscheepmaker266Naar bronnen
scheepmakerscheepsmaker5Naar bronnen
scheepmakerschepmacker15Naar bronnen
scheepmakerschepmacker beveelhebber1Naar bronnen
scheepmakerschepmaecker3Naar bronnen
scheepmakerschepmaker2Naar bronnen
scheepmakerscheymaecker,1Naar bronnen
scheepmakerschuytmaecker1Naar bronnen
scheepmakerschuytmaker2Naar bronnen
scheepmakersknechtscheepmaeckersknecht5Naar bronnen
scheepsgezelbootsgesel1Naar bronnen
scheepstimmerman0Naar bronnen
scheepstimmermanscheepstimmerman5Naar bronnen
scheepstimmermanscheeptimmerman1Naar bronnen
schelpenhandelaarschilpvoerder2Naar bronnen
schelpenhandelaarschulpvoerder1Naar bronnen
schermmeesterschermmeester4Naar bronnen
schilderschilder48Naar bronnen
schipper0Naar bronnen
schippereertijts schipper1Naar bronnen
schippermede schipper1Naar bronnen
schippermedeschipper1Naar bronnen
schipperschipper611Naar bronnen
schipperschipper ende coman1Naar bronnen
schipperschipper ofte zeilman1Naar bronnen
schipperschippers4Naar bronnen
schipperschypper3Naar bronnen
schipperscipper21Naar bronnen
schippersteirman1Naar bronnen
schipperstuerman1Naar bronnen
schipperwielmaecker, schipper1Naar bronnen
schippersknechtknecht op scip1Naar bronnen
schippersknechtscheepmansknecht1Naar bronnen
schippersknechtschippersknecht6Naar bronnen
schippersknechtschippersknecht op het Amsterdamse Veer4Naar bronnen
schippersknechtschippersknegt1Naar bronnen
schippersknechtscippersknecht1Naar bronnen
schoenlapperlapper3Naar bronnen
schoenlapperschelapper1Naar bronnen
schoenlapperschoelapper85Naar bronnen
schoenlapperschoenlapper71Naar bronnen
schoenlapperschoenlappersdr1Naar bronnen
schoenlapperscoelapper13Naar bronnen
schoenlapperscolapper1Naar bronnen
schoenmaker0Naar bronnen
schoenmakercoman en schoenmaker1Naar bronnen
schoenmakerscheemacker1Naar bronnen
schoenmakerscheemaecker1Naar bronnen
schoenmakerscheepmaecker1Naar bronnen
schoenmakerschoemacker64Naar bronnen
schoenmakerschoemacker ofte lapper1Naar bronnen
schoenmakerschoemaecker436Naar bronnen
schoenmakerschoemaeckers2Naar bronnen
schoenmakerschoemaeker14Naar bronnen
schoenmakerschoemaicker27Naar bronnen
schoenmakerschoemaiker1Naar bronnen
schoenmakerschoemaker125Naar bronnen
schoenmakerschoenmacker1Naar bronnen
schoenmakerschoenmaecker21Naar bronnen
schoenmakerschoenmaicker3Naar bronnen
schoenmakerschoenmaker421Naar bronnen
schoenmakerschoenmaker, drapenier1Naar bronnen
schoenmakerschoenmaker, stoelmaker1Naar bronnen
schoenmakerschoenmaker, waslichter1Naar bronnen
schoenmakerschoenmakers5Naar bronnen
schoenmakerschoomaker1Naar bronnen
schoenmakerschoonmaker1Naar bronnen
schoenmakerschounmaecker1Naar bronnen
schoenmakerschuemaecker5Naar bronnen
schoenmakerschuemaker4Naar bronnen
schoenmakerschuenmaecker2Naar bronnen
schoenmakerschumaker1Naar bronnen
schoenmakerscoemacker1Naar bronnen
schoenmakerscoemaecker6Naar bronnen
schoenmakerscoemaeker4Naar bronnen
schoenmakerscoemaicker7Naar bronnen
schoenmakerscoemaker38Naar bronnen
schoenmakerscoenmaker2Naar bronnen
schoenmakersknechtschoemaeckersknecht3Naar bronnen
schoenmakersknechtschoemaeckersknegt2Naar bronnen
schoenmakersknechtschoenmaeckersknegt1Naar bronnen
schoenmakersknechtschoenmakersknecht1Naar bronnen
scholierscholier62Naar bronnen
schoolmeestermeester2Naar bronnen
schoolmeesterschoelmeester5Naar bronnen
schoolmeesterschoemeester1Naar bronnen
schoolmeesterschoolmeester58Naar bronnen
schoolmeesterschoolmeester, priester1Naar bronnen
schoolmeesterschoolmeestersen1Naar bronnen
schoolmeesterschoolmr2Naar bronnen
schoolmeesterschoolvrou1Naar bronnen
schoolmeesterscoolmeester1Naar bronnen
schoolmeesterstadsschoolmeester1Naar bronnen
schoorsteenvegerschoorsteenveger1Naar bronnen
schoorsteenvegervolre en schoorsteenveger2Naar bronnen
schout0Naar bronnen
schoutde scoudt van Leyden1Naar bronnen
schoutschoudt3Naar bronnen
schoutschoudt deser stede1Naar bronnen
schoutschoudt van Delft1Naar bronnen
schoutschoudt van Wassenaer1Naar bronnen
schoutschoudt vanden Hogenveen1Naar bronnen
schoutschout23Naar bronnen
schoutschout deser stede1Naar bronnen
schoutschout te Boskoop1Naar bronnen
schoutschout te Hillegom2Naar bronnen
schoutschout te Sassenheim2Naar bronnen
schoutschout van Benthuysen1Naar bronnen
schoutschout van Kalslagen1Naar bronnen
schoutschout van Leiden1Naar bronnen
schoutschout van Leyden1Naar bronnen
schoutschout van Leyderdorp2Naar bronnen
schoutschout van Lisse2Naar bronnen
schoutschout van Noortwijk1Naar bronnen
schoutschout van Sassenheim1Naar bronnen
schoutschout van Voerschoten1Naar bronnen
schoutschout van Voorschoten1Naar bronnen
schoutschoutinne1Naar bronnen
schoutscout1Naar bronnen
schoutscout deser stede1Naar bronnen
schoutstadhouder van de officier (=subsituut-schout)1Naar bronnen
schoutsubstituut-schout1Naar bronnen
schrijnwerker0Naar bronnen
schrijnwerkerschreynwercker2Naar bronnen
schrijnwerkerschrienwercker32Naar bronnen
schrijnwerkerschrienwerkcer1Naar bronnen
schrijnwerkerschrienwerker13Naar bronnen
schrijnwerkerschrijerwercker1Naar bronnen
schrijnwerkerschrijnwercker17Naar bronnen
schrijnwerkerschrijnwerker91Naar bronnen
schrijnwerkerschrijnwerker en stadhuisbewaarder1Naar bronnen
schrijnwerkerschryenwercker2Naar bronnen
schrijnwerkerschrynwercker7Naar bronnen
schrijnwerkerscrienwercker20Naar bronnen
schrijnwerkerscriewercker1Naar bronnen
schrijnwerkerscrijnwercker9Naar bronnen
schrijnwerkerscrijnwerker1Naar bronnen
schrijnwerkerscrinwercker1Naar bronnen
schrijnwerkerscriwercker1Naar bronnen
schrijnwerkerscryenwercker4Naar bronnen
schrijnwerkerscryenwerckers1Naar bronnen
schrijnwerkerscrynwercker5Naar bronnen
schrijnwerkerscrynwerker2Naar bronnen
schrijnwerkersknechtschrijnwerckersknecht1Naar bronnen
schrijver0Naar bronnen
schrijverschrijver26Naar bronnen
schrijverschriver1Naar bronnen
schrijverschryver1Naar bronnen
schrijverschryver in de poort1Naar bronnen
schrijverscrijver7Naar bronnen
schrijverscriver3Naar bronnen
schrijverscryver1Naar bronnen
schuitenmakerschuitenmaker1Naar bronnen
schuitenmakerschuitmaker2Naar bronnen
schuitenmakerschuytemaecker2Naar bronnen
schuitenmakerschuytmaecker3Naar bronnen
schuitenmakerschuytmaker2Naar bronnen
schuitenvaarder0Naar bronnen
schuitenvaarderschuitvoerder3Naar bronnen
schuitenvaarderschuytvaerder1Naar bronnen
schuitenvaarderschuytvoerder4Naar bronnen
schuitenvaarderschuytvorder2Naar bronnen
schuitenvaarderscuitvaerder8Naar bronnen
schuitenvoerder0Naar bronnen
schuitenvoerdereertijts schuytvoerder1Naar bronnen
schuitenvoerderscheepvoerder1Naar bronnen
schuitenvoerderschuijtvoerder5Naar bronnen
schuitenvoerderschuitenvoerder9Naar bronnen
schuitenvoerderschuitvoerder94Naar bronnen
schuitenvoerderschuitvoerder op Rotterdam1Naar bronnen
schuitenvoerderschuutvoerder2Naar bronnen
schuitenvoerderschuytenvoerder1Naar bronnen
schuitenvoerderschuytevoerder1Naar bronnen
schuitenvoerderschuytsvoerder1Naar bronnen
schuitenvoerderschuytvoerder181Naar bronnen
schuitenvoerderschuytvoerder of bleycker1Naar bronnen
schuitenvoerderschuytvoerders2Naar bronnen
schuitenvoerderschuytvoeren1Naar bronnen
schuitenvoerderschuytvoirder1Naar bronnen
schuitenvoerderschuytvorder5Naar bronnen
schuitenvoerderschuytwoerder1Naar bronnen
schuitenvoerderschuytworder2Naar bronnen
schuitenvoerderscuitvoerder5Naar bronnen
schuitenvoerderscuitvuerder1Naar bronnen
schuitenvoerderscuytvoerder5Naar bronnen
schuitenvoerderWillem Cornelisz schuytvoerder1Naar bronnen
schuitenvoerdersknechtschuitenknecht1Naar bronnen
schuitenvoerdersknechtschuitvoerdersknecht1Naar bronnen
schuitenvoerdersknechtschuytvoerderskecht1Naar bronnen
schuitenvoerdersknechtschuytvoerdersknecht5Naar bronnen
schuttervaandrig1Naar bronnen
slagerslagher1Naar bronnen
slijperhaermaecker2Naar bronnen
slijperskiper1Naar bronnen
slijperslijper6Naar bronnen
slotenmaker0Naar bronnen
slotenmakersloetemacker6Naar bronnen
slotenmakersloetemaecker1Naar bronnen
slotenmakersloetemaicker2Naar bronnen
slotenmakersloetemaiker1Naar bronnen
slotenmakersloetmacker5Naar bronnen
slotenmakersloetmaecker2Naar bronnen
slotenmakersloetmaker1Naar bronnen
slotenmakerslootemaecker11Naar bronnen
slotenmakerslootemaker3Naar bronnen
slotenmakerslootmaecker15Naar bronnen
slotenmakerslootmaker2Naar bronnen
slotenmakerslootmakers1Naar bronnen
slotenmakerslotemaecker34Naar bronnen
slotenmakerslotemaicker2Naar bronnen
slotenmakerslotemaker22Naar bronnen
slotenmakerslotemakers1Naar bronnen
slotenmakerslotenmaecker1Naar bronnen
slotenmakerslotenmaker53Naar bronnen
slotenmakerslothemaker1Naar bronnen
smid0Naar bronnen
smidde hangselmaecker1Naar bronnen
smidmeester smit1Naar bronnen
smidmr smidt1Naar bronnen
smidsmid145Naar bronnen
smidsmidt25Naar bronnen
smidsmit260Naar bronnen
smidsmith88Naar bronnen
smidsmith ofte zoutzieder1Naar bronnen
smidsmydt1Naar bronnen
smidsmyt3Naar bronnen
smidstads smith1Naar bronnen
smidstadsmid1Naar bronnen
smidstadsmit1Naar bronnen
smidstadssmid11Naar bronnen
smidstadssmid van Haarlem1Naar bronnen
smidstats smit1Naar bronnen
smidstedesmid1Naar bronnen
smidsknechtsmidtsknecht2Naar bronnen
smidsknechtsmitsknecht2Naar bronnen
smidsknechtsmitsknegt3Naar bronnen
snijder0Naar bronnen
snijdercleermaker2Naar bronnen
snijdereertijts snijder1Naar bronnen
snijderkleermaker14Naar bronnen
snijdermr snyder1Naar bronnen
snijderparmentier1Naar bronnen
snijdersnider28Naar bronnen
snijdersnijder811Naar bronnen
snijdersnijder ende cleermaecker1Naar bronnen
snijdersnijder ofte coster/Coster1Naar bronnen
snijdersnijder, stadhuysbewaerder1Naar bronnen
snijdersnijders1Naar bronnen
snijdersnijdersweduwe1Naar bronnen
snijdersnijeder1Naar bronnen
snijdersnyder136Naar bronnen
snijdersnyders1Naar bronnen
snijdersnyer1Naar bronnen
snijdervoetsnijder2Naar bronnen
snijdersknechtsnidersknecht1Naar bronnen
snijdersknechtsnidersknegt1Naar bronnen
snijdersknechtsnijdersknecht5Naar bronnen
snijdersknechtsnijdersknegt2Naar bronnen
snijdersknechtsnydersknegt1Naar bronnen
soldaat0Naar bronnen
soldaatin dienst1Naar bronnen
soldaatsold1Naar bronnen
soldaatsoldaat10Naar bronnen
soldaatsoldaat hopman Schetter1Naar bronnen
soldaatsoldaat onder capt Reymast1Naar bronnen
soldaatsoldaet13Naar bronnen
solliciteursolliciteur1Naar bronnen
speelmanspeelman35Naar bronnen
speelmanspeelmans1Naar bronnen
speelmanspelman1Naar bronnen
speldenmakerkorenkoper of bakker1Naar bronnen
speldenmakerspeldemacker2Naar bronnen
speldenmakerspeldemaecker14Naar bronnen
speldenmakerspeldemaeker1Naar bronnen
speldenmakerspeldemaker4Naar bronnen
speldenmakerspeldenmaicker1Naar bronnen
speldenmakerspeldenmaker7Naar bronnen
speldenmakerspellemaecker10Naar bronnen
speldenmakerspellemaicker1Naar bronnen
speldenmakerspellenmaker1Naar bronnen
speldenmakerspelmaker2Naar bronnen
spinnergarenspinster1Naar bronnen
spinnersayetgarenspinder1Naar bronnen
spinnerspinder3Naar bronnen
spinnerspinner1Naar bronnen
spinnerwolspinder2Naar bronnen
spinster0Naar bronnen
spinsterkegelgaernspinster1Naar bronnen
spinsterschapenspinster1Naar bronnen
spinsterspinster113Naar bronnen
spinsterspinsters1Naar bronnen
spinsterspintster1Naar bronnen
spinsterwerckster inde wolle1Naar bronnen
spinsterwollespinster4Naar bronnen
spoelenmakerspilledraeijer1Naar bronnen
spoelenmakerspilmaker1Naar bronnen
spoelenmakerspoelmacker1Naar bronnen
spoelenmakerspoelmaecker6Naar bronnen
spoelenmakerspoelmaker7Naar bronnen
spoelenmakerspuelmaecker1Naar bronnen
spoelerspoelder2Naar bronnen
spoelerspoelder, knecht1Naar bronnen
spoelerspoeler3Naar bronnen
stadssecretaris0Naar bronnen
stadssecretarissecretaris24Naar bronnen
stadssecretarissecretaris der voors stede1Naar bronnen
stadssecretarissecretaris deser stede6Naar bronnen
stadssecretarissecretaris dezer stede4Naar bronnen
stadssecretarissecretaris van Monster1Naar bronnen
stadssecretarissecretaris van Zoeterwoude1Naar bronnen
stadssecretarissecretarius3Naar bronnen
stadssecretarissecretarys13Naar bronnen
stadssecretarissecretarys deser stede2Naar bronnen
stadssecretarisstadssecretaris10Naar bronnen
stadssecretarisstadssecretaris van Leiden1Naar bronnen
steenbakkersteenbacker1Naar bronnen
steenbakkersteenbakker3Naar bronnen
steenhouwersteenhouder7Naar bronnen
steenhouwersteenhouwer6Naar bronnen
steenhouwerstienhouder2Naar bronnen
steenhouwerstienhouwer1Naar bronnen
steenplaatser0Naar bronnen
steenplaatsermeester steenplaetser1Naar bronnen
steenplaatsermeester-steenplaetser1Naar bronnen
steenplaatsersteenplaaetser1Naar bronnen
steenplaatsersteenplaatser42Naar bronnen
steenplaatsersteenplaatser (steenfabrikant)1Naar bronnen
steenplaatsersteenplaatser,1Naar bronnen
steenplaatsersteenplaester1Naar bronnen
steenplaatsersteenplaetser37Naar bronnen
steenplaatsersteenplaetser, bounerimge doende1Naar bronnen
steenplaatsersteenplaetsser1Naar bronnen
steenplaatsersteenplaetster1Naar bronnen
steenplaatserstienplaeser1Naar bronnen
steenplaatserstienplaetser1Naar bronnen
steenplaatserstijenplaetser1Naar bronnen
steenplaatserstyenplaesser1Naar bronnen
steenplaatserstyenplaetser1Naar bronnen
steenplaatserTheus Ghijsbrechtsz mr steenplaetser1Naar bronnen
steenplaatsersknechtsteenplaetserknecht1Naar bronnen
steenplaatsersknechtsteenplaetserknechte1Naar bronnen
steenplaatsersknechtsteenplaetsersknecht4Naar bronnen
steenplaatsersknechtsteenplaetssersknecht1Naar bronnen
stijfsterstijffelismaeckster1Naar bronnen
stijfsterstijfselismaeckster1Naar bronnen
stijfsterstijfster7Naar bronnen
stoeldraaier0Naar bronnen
stoeldraaierdraeyer1Naar bronnen
stoeldraaierstoeldraaier66Naar bronnen
stoeldraaierstoeldraeier3Naar bronnen
stoeldraaierstoeldraeijer4Naar bronnen
stoeldraaierstoeldraeyer63Naar bronnen
stoeldraaierstoeldraier4Naar bronnen
stoeldraaierstoeldraijer3Naar bronnen
stoeldraaierstoeldrayer46Naar bronnen
stoeldraaierstouldraeijer2Naar bronnen
stoeldraaierstueldrayer1Naar bronnen
straatwerkeralrehande straet werck doen1Naar bronnen
straatwerkerstraatwerker1Naar bronnen
straatwerkerstraetwercker1Naar bronnen
stratenmakerstraetmaecker2Naar bronnen
studentstudent278Naar bronnen
studentstudent geschiedenis? (H.) en theologie1Naar bronnen
studentstudent hoogleraar oud-Grieks1Naar bronnen
studentstudent letteren154Naar bronnen
studentstudent letteren en rechten9Naar bronnen
studentstudent letteren en rechten, jonkheer1Naar bronnen
studentstudent letteren en theologie2Naar bronnen
studentstudent letteren, gewezen priester, schoolmeester, a.i. rector van het Gymnasium Haganum in 15721Naar bronnen
studentstudent medicijnen18Naar bronnen
studentstudent medicijnen en vrije kunsten1Naar bronnen
studentstudent medicijnen, doctor2Naar bronnen
studentstudent medicijnen, klerk van Jan van Hout1Naar bronnen
studentstudent predikant1Naar bronnen
studentstudent rechten105Naar bronnen
studentstudent rechten (lic.), meester in de rechten1Naar bronnen
studentstudent rechten en letteren4Naar bronnen
studentstudent rechten en theologie, hoogleraar/curator/oprichter van Univ. Franeker, grietman van Doniawerstal1Naar bronnen
studentstudent rechten, meester in de rechten8Naar bronnen
studentstudent rechten, meester in de rechten, advocaat1Naar bronnen
studentstudent theologie47Naar bronnen
studentstudent theologie en rechten, meester in de vrije kunsten1Naar bronnen
studentstudent theologie, predikant2Naar bronnen
studentstudent theologie, predikant in Norwich1Naar bronnen
studentstudent vrije kunsten8Naar bronnen
studentstudent vrije kunsten en letteren1Naar bronnen
studentstudent, doctor in de theologie1Naar bronnen
studentstudent, drukker van de universiteit en koninklijk drukker1Naar bronnen
studentstudent, hoogleraar1Naar bronnen
studentstudent, hoogleraar theologie1Naar bronnen
studentstudent, pedel1Naar bronnen
studentstudent, predikant8Naar bronnen
studentstudent, predikant, hoogleraar theologie1Naar bronnen
studentstudent, professor logica en physica1Naar bronnen
tamboertrommelslager1Naar bronnen
tapijtwerkerlegwercker1Naar bronnen
tapijtwerkertampeserywercker1Naar bronnen
tapijtwerkertapijtsier1Naar bronnen
tapijtwerkertapijtwerker3Naar bronnen
tapijtwerkertapissier3Naar bronnen
tapijtweverkussenwerker (tapijtwever)1Naar bronnen
tapijtwevertapijtwever3Naar bronnen
tapper0Naar bronnen
tappertapper67Naar bronnen
tappertapper, [waard]1Naar bronnen
tappertapster7Naar bronnen
tassenmakertassemacker1Naar bronnen
tassenmakertassemaecker13Naar bronnen
tassenmakertassemaker4Naar bronnen
tassenmakertassenmaker2Naar bronnen
tellertelder1Naar bronnen
tellerteller1Naar bronnen
thesaurierthesaurier1Naar bronnen
timmerman0Naar bronnen
timmermanmede-timmerman1Naar bronnen
timmermanmedethimmerman1Naar bronnen
timmermanstadstimmerman6Naar bronnen
timmermanstadtimmerman1Naar bronnen
timmermanstadtstimmerman1Naar bronnen
timmermanstadttimmerman2Naar bronnen
timmermanstatstimmerman1Naar bronnen
timmermanstattimmer1Naar bronnen
timmermanstede timmerman2Naar bronnen
timmermanthimmerman68Naar bronnen
timmermanthimmerman bonmr1Naar bronnen
timmermanthymmerman3Naar bronnen
timmermantiemmerman1Naar bronnen
timmermantimerman2Naar bronnen
timmermantimmerlieden2Naar bronnen
timmermantimmerman670Naar bronnen
timmermantimmerman ende backer2Naar bronnen
timmermantimmerman, rosmolenaar1Naar bronnen
timmermantimmerman, [houtkoper]1Naar bronnen
timmermantymmerman64Naar bronnen
timmermansknechtthimmermansknecht2Naar bronnen
timmermansknechttimmermansknecht2Naar bronnen
timmermansknechttimmermansknegt1Naar bronnen
tinnegieter0Naar bronnen
tinnegietertennegieter1Naar bronnen
tinnegieterthieghieter1Naar bronnen
tinnegieterthinneghieter4Naar bronnen
tinnegieterthinnegieter28Naar bronnen
tinnegieterthynneghieter1Naar bronnen
tinnegieterthynneghyeter1Naar bronnen
tinnegietertindraaier1Naar bronnen
tinnegietertingieter50Naar bronnen
tinnegietertinneghieter3Naar bronnen
tinnegietertinneghyeter5Naar bronnen
tinnegietertinnegieter139Naar bronnen
tinnegietertinnegieters2Naar bronnen
tinnegietertinnegietster3Naar bronnen
tinnegietertinnengieter2Naar bronnen
tinnegietertinnghyeter1Naar bronnen
tinnegietertynneghieter3Naar bronnen
tinnegietertynnegieter11Naar bronnen
tinnegietersknechtthinnedrayersknecht1Naar bronnen
tinnegietersknechttinnedrayersknecht1Naar bronnen
tobbeerdertobbeerder10Naar bronnen
tobbeerdertobeerder1Naar bronnen
tollenaartollenaer6Naar bronnen
tollenaartollenair1Naar bronnen
trompetter0Naar bronnen
tuinmanthuynman1Naar bronnen
tuinmantuinierman1Naar bronnen
tuinmantuinman1Naar bronnen
tuinmantunman1Naar bronnen
tuinmantuynman3Naar bronnen
turfdragertorffdrager1Naar bronnen
turfdragerturfdraager1Naar bronnen
turfdragerturfdraeger2Naar bronnen
turfdragerturfdrager31Naar bronnen
turfdragerturffdraeger1Naar bronnen
turfdragerturffdrager26Naar bronnen
turfdragerturffdragher2Naar bronnen
turfdragerturfvoerder3Naar bronnen
turfmakertorffman1Naar bronnen
turfmakerturfmaecker1Naar bronnen
turftonnerthonder1Naar bronnen
turftonnertonder2Naar bronnen
turftonnertonster3Naar bronnen
turftonnerturfftonder2Naar bronnen
turftonnerturfftonster4Naar bronnen
turftonnerturftonder2Naar bronnen
turftonnerturftonster2Naar bronnen
turftrekkerslachturver1Naar bronnen
turftrekkerturfftrecker1Naar bronnen
turfvulsterturffvulster1Naar bronnen
uitdrageruijtdraechster2Naar bronnen
uitdrageruijtdrager1Naar bronnen
uitdrageruitdraagster6Naar bronnen
uitdrageruitdraechster1Naar bronnen
uitdrageruitdrager4Naar bronnen
uitdrageruutdraechster1Naar bronnen
uitdrageruuytdraechster2Naar bronnen
uitdrageruuytdrager2Naar bronnen
uitdrageruuytdreger1Naar bronnen
uitdrageruydraechster1Naar bronnen
uitdrageruytdrachster1Naar bronnen
uitdrageruytdraechster29Naar bronnen
uitdrageruytdraeger3Naar bronnen
uitdrageruytdraegher1Naar bronnen
uitdrageruytdraegster2Naar bronnen
uitdrageruytdrager11Naar bronnen
uitdragervuytdrager1Naar bronnen
uitrederuuitreder1Naar bronnen
uitrederuuytreder2Naar bronnen
uitredervuytreder1Naar bronnen
varkenskoopmanvarckencoper1Naar bronnen
varkenskoopmanvarkencoper1Naar bronnen
varkenskoopmanvarkenkoper1Naar bronnen
varkenskoopmanvarkensdrijver1Naar bronnen
varkenskoopmanvarkenskoopman1Naar bronnen
varkenskoopmanvarkenskoper1Naar bronnen
varkenskoopmanvarkenverkoper2Naar bronnen
varkenskoopmanverckeman1Naar bronnen
varkenskoopmanverckencoper6Naar bronnen
varkenslubbervarckenlibber2Naar bronnen
varkensslagervarckenslager1Naar bronnen
varkensslagerverckenslager1Naar bronnen
varkensslagerverkenslager1Naar bronnen
vechtmeestervechtmeester3Naar bronnen
vechtmeestervrijvechtmeester3Naar bronnen
veenmanveenman12Naar bronnen
veerschipperveerschipper1Naar bronnen
vellenbereidervellenwasser1Naar bronnen
vellenbereidervellewasscher1Naar bronnen
vellenbereidervellewasser6Naar bronnen
vellenkopervelkooper1Naar bronnen
vellenkopervellcoper1Naar bronnen
vellenkopervellecooper2Naar bronnen
vellenkopervellecoper12Naar bronnen
vellenkopervellenkoper5Naar bronnen
vellenploterbloter (ploter)1Naar bronnen
vellenplotervellblooter1Naar bronnen
vellenplotervellebloeter1Naar bronnen
vellenplotervelleblooter3Naar bronnen
vellenplotervellebloter1Naar bronnen
vellenplotervellenman2Naar bronnen
vellenplotervellenploter1Naar bronnen
vellenplotervelleploter3Naar bronnen
verwer0Naar bronnen
verwerkleurenverver1Naar bronnen
verwerlapverfster1Naar bronnen
verwerlapverver9Naar bronnen
verwerlapverwer11Naar bronnen
verwerlapwever1Naar bronnen
verwermuntverver2Naar bronnen
verwerrootverwer1Naar bronnen
verwertafelaeckenverver1Naar bronnen
verwerverfster1Naar bronnen
verwerverruwer3Naar bronnen
verwerveruster1Naar bronnen
verwerveruwer2Naar bronnen
verwerverver105Naar bronnen
verwerverver (of: gordijnverver ?)1Naar bronnen
verwerverver en drapier1Naar bronnen
verwervervster1Naar bronnen
verwerverwer186Naar bronnen
verwerverwerie3Naar bronnen
verwerverwerster1Naar bronnen
verwervoorlakenreder, verwer1Naar bronnen
verwerwerveer1Naar bronnen
verwerwerver2Naar bronnen
verwerzwartverver4Naar bronnen
verwersknechtmeester-verversknecht1Naar bronnen
verwersknechtverruwersknecht2Naar bronnen
verwersknechtverversknecht29Naar bronnen
verwersknechtverversknecht (meester !!)3Naar bronnen
verwersknechtverversknegt1Naar bronnen
verwersknechtverwersknecht32Naar bronnen
verwersknechtverwersknegt2Naar bronnen
vettewariervettewarier4Naar bronnen
vishandelaarvisschrapper1Naar bronnen
viskoper0Naar bronnen
viskopervischcoeper1Naar bronnen
viskopervischcoopster5Naar bronnen
viskopervischcoper4Naar bronnen
viskoperviscooper2Naar bronnen
viskoperviscoopsters1Naar bronnen
viskoperviscoper6Naar bronnen
viskoperviskoper7Naar bronnen
viskopervisvercoopster1Naar bronnen
visser0Naar bronnen
visserharingvaert1Naar bronnen
visserharingvisser1Naar bronnen
visservischman1Naar bronnen
visservisscher31Naar bronnen
visservisser12Naar bronnen
visvrouwvischwijff1Naar bronnen
visvrouwviskoopster1Naar bronnen
visvrouwviswijf2Naar bronnen
visvrouwviswijff2Naar bronnen
visvrouwwiswijf1Naar bronnen
vlaskoper0Naar bronnen
vlaskopervlaester2Naar bronnen
vlaskopervlaschcooper1Naar bronnen
vlaskopervlaschcoper2Naar bronnen
vlaskopervlaschman3Naar bronnen
vlaskopervlaschwijf1Naar bronnen
vlaskopervlascoeper1Naar bronnen
vlaskopervlascooper1Naar bronnen
vlaskopervlascoopster3Naar bronnen
vlaskopervlascoper4Naar bronnen
vlaskopervlaskoper1Naar bronnen
vlaskopervlasman4Naar bronnen
vlaskopervlasman, [vlaskoper]1Naar bronnen
vleeshouwer0Naar bronnen
vleeshouwervleeshouder1Naar bronnen
vleeshouwervleeshouwer104Naar bronnen
vleeshouwervleeshouwers1Naar bronnen
vleeshouwervleijschouder3Naar bronnen
vleeshouwervleijschouer1Naar bronnen
vleeshouwervleijshouder4Naar bronnen
vleeshouwervleishouder1Naar bronnen
vleeshouwervleishouuer3Naar bronnen
vleeshouwervleishouwer16Naar bronnen
vleeshouwervleyschouder21Naar bronnen
vleeshouwervleyschouwer5Naar bronnen
vleeshouwervleyshouder100Naar bronnen
vleeshouwervleyshouders3Naar bronnen
vleeshouwervleyshouwer26Naar bronnen
vleeshouwervleyshouwerknecht1Naar bronnen
vleeshouwerwleishouuer1Naar bronnen
voedstervoetster3Naar bronnen
voerman0Naar bronnen
voermanvoerknegt1Naar bronnen
voermanvoerman23Naar bronnen
voermanvoerman?1Naar bronnen
voermanvoorman1Naar bronnen
vogelkopervogelaar2Naar bronnen
vogelkopervogelcoeper1Naar bronnen
vogelkopervogelcoepers2Naar bronnen
vogelkopervogelcooper3Naar bronnen
vogelkopervogelcoopster3Naar bronnen
vogelkopervogelcoper2Naar bronnen
vogelkopervogelcopers2Naar bronnen
vogelkopervogelcopster1Naar bronnen
vogelkopervogelhandelaar1Naar bronnen
vogelkopervogelkoopster4Naar bronnen
vogelkopervogelkoper3Naar bronnen
vogelkopervogelkopersweduwe1Naar bronnen
vogelkopervogelverkoper1Naar bronnen
vogelkopervogelwijff2Naar bronnen
vogelkopervogelwyef1Naar bronnen
vogelkopervogelwyf1Naar bronnen
vollerbaeije volre1Naar bronnen
vollerbayvoller ende bereyder1Naar bronnen
vollermedevoller1Naar bronnen
vollermeester voller4Naar bronnen
vollermeestervoller5Naar bronnen
vollermr volder1Naar bronnen
vollermr. voller1Naar bronnen
vollermr.voller2Naar bronnen
vollermr.volre1Naar bronnen
vollervolder21Naar bronnen
vollervoller192Naar bronnen
vollervolre130Naar bronnen
vollervolre eertijts houtsaeger2Naar bronnen
vollerwolder21Naar bronnen
vollersknechtvolderscnecht1Naar bronnen
vollersknechtvollersknecht2Naar bronnen
vollersknechtvolresknecht2Naar bronnen
voorspraakadvocaat7Naar bronnen
voorspraakadvocaat (taalman)2Naar bronnen
voorspraakadvocaat (talman)1Naar bronnen
voorspraakadvocaat (voorspraak)1Naar bronnen
voorspraakadvocaat voor het Hof van Holland1Naar bronnen
voorspraakvoerspraeck1Naar bronnen
voorspraakvoerspraecke1Naar bronnen
voorspraakvoirspraicke1Naar bronnen
voorspraakvoorspraak21Naar bronnen
voorspraakvoorspraak (advocaat)5Naar bronnen
voorspraakvoorspraak bij de Vierschaar van Leiden1Naar bronnen
voorspraakvoorspraec3Naar bronnen
voorspraakvoorspraeck9Naar bronnen
voorspraakvoorspraecke1Naar bronnen
voorspraakvoorspraick1Naar bronnen
voorspraakvoorspraicke1Naar bronnen
vroedvrouwcraemster2Naar bronnen
vroedvrouwvormers?1Naar bronnen
vroedvrouwvroe vrou1Naar bronnen
vroedvrouwvroedevrouwe1Naar bronnen
vroedvrouwvroedvrouw13Naar bronnen
vroedvrouwvroedvrouwe3Naar bronnen
vroedvrouwvroetmoeder1Naar bronnen
vroedvrouwvroetmoer1Naar bronnen
vroedvrouwvroetvrou1Naar bronnen
vroedvrouwvroetvrouw1Naar bronnen
vroedvrouwvroetvrouwe2Naar bronnen
vroedvrouwvroetwijf1Naar bronnen
vroedvrouwvroetwijff1Naar bronnen
vroedvrouwvroevrou1Naar bronnen
vroedvrouwvroevrouwe3Naar bronnen
vroedvrouwvroumoeder1Naar bronnen
vroedvrouwvrumoeder1Naar bronnen
vuilnisvaardervuilnisman2Naar bronnen
vuilnisvaardervullensvoerder2Naar bronnen
vuilnisvaardervullensvoerders1Naar bronnen
vuilnisvaardervuylnisvoerder1Naar bronnen
waagmeesterwaagmeester1Naar bronnen
waard0Naar bronnen
waardeertijds waard in 'Den Gulden Hoorn'1Naar bronnen
waardwaard56Naar bronnen
waardwaard in de caedsbaen1Naar bronnen
waardwaard in De Doelen2Naar bronnen
waardwaard in Enchuysen1Naar bronnen
waardwaard in ‘De Drie Haringen’1Naar bronnen
waardwaart1Naar bronnen
waardwaerd1Naar bronnen
waardwaerdeyn1Naar bronnen
waardwaerdijn1Naar bronnen
waardwaerdinne1Naar bronnen
waardwaerdt7Naar bronnen
waardwaert51Naar bronnen
waardwaert in de Cadt1Naar bronnen
waardwaert in de Caetsbaen1Naar bronnen
waardwaert in Paradys1Naar bronnen
waardwaert inde zwaen [schutter]1Naar bronnen
waardwaert [schutter]1Naar bronnen
waardwairt2Naar bronnen
waardwardt2Naar bronnen
waardwardt in De Gulden Hulck1Naar bronnen
waardwardynne1Naar bronnen
waardwart1Naar bronnen
waardwartdynne1Naar bronnen
waardweart1Naar bronnen
waardijnstadswaardijn2Naar bronnen
waardijnwaardijn8Naar bronnen
waardijnwaerdeijn1Naar bronnen
waardijnwaerdeyn3Naar bronnen
waardijnwaerdijn2Naar bronnen
waardijnwarden1Naar bronnen
waardijnwarden van den rederie1Naar bronnen
waardijnwardeyn2Naar bronnen
waardijnwerdyn1Naar bronnen
wachterbewaarder van het Haarlemmerbos1Naar bronnen
wachterdoelwachter6Naar bronnen
wachterduelwachter1Naar bronnen
wachterraemwachter1Naar bronnen
wachtersergeant van de stedelijke compagnie wachters1Naar bronnen
wachterstadhuistorenwachter1Naar bronnen
wachterstadthuysbewaerder1Naar bronnen
wachtmeesterwachtmeester3Naar bronnen
wagenaarde waghenaer1Naar bronnen
wagenaarvoerman5Naar bronnen
wagenaarwagenaar11Naar bronnen
wagenaarwagenaer45Naar bronnen
wagenaarwagenair4Naar bronnen
wagenaarwageneer1Naar bronnen
wagenaarwaghenaer5Naar bronnen
wagenaarsknechtwagenaersknecht2Naar bronnen
wantsnijdereertijts wantsnijder1Naar bronnen
wantsnijderwandtsnijder3Naar bronnen
wantsnijderwansnijder1Naar bronnen
wantsnijderwantsnijder108Naar bronnen
wantsnijderwantsnijder (eertijds, dus gepensioneerd)1Naar bronnen
wantsnijderwantsnijer1Naar bronnen
wantsnijderwantsnijtster2Naar bronnen
wantsnijderwantsnyder24Naar bronnen
wantsnijderwantsnyders1Naar bronnen
warmoezenier0Naar bronnen
warmoezenierbesemmaker1Naar bronnen
warmoezeniervarmmesman1Naar bronnen
warmoezenierwaarmoesman1Naar bronnen
warmoezenierwaermesman1Naar bronnen
warmoezenierwaermoesman3Naar bronnen
warmoezenierwaermoeswijf1Naar bronnen
warmoezenierwarm(oe)sman2Naar bronnen
warmoezenierwarmesman1Naar bronnen
warmoezenierwarmmesman10Naar bronnen
warmoezenierwarmmeswijf1Naar bronnen
warmoezenierwarmoes1Naar bronnen
warmoezenierwarmoesenier1Naar bronnen
warmoezenierwarmoeslieden7Naar bronnen
warmoezenierwarmoesluyden2Naar bronnen
warmoezenierwarmoesman644Naar bronnen
warmoezenierwarmoesman ofte bouman1Naar bronnen
warmoezenierwarmoesmans1Naar bronnen
warmoezenierwarmoessman1Naar bronnen
warmoezenierwarmoeswijf7Naar bronnen
warmoezenierwarmoeswijff6Naar bronnen
warmoezenierwarmoeswyeff1Naar bronnen
warmoezenierwarmoeswyf1Naar bronnen
warmoezenierwarmoeswyff1Naar bronnen
warmoezenierwarmoezenier19Naar bronnen
warmoezenierwarmoezier2Naar bronnen
warmoezenierwarmsman1Naar bronnen
warmoezenierwarmuesman2Naar bronnen
warmoezenierwarsman2Naar bronnen
warmoezenierwermoesman3Naar bronnen
warmoezenierwermoesmansdochter1Naar bronnen
warmoezeniersknechtwarmoesknecht5Naar bronnen
warmoezeniersknechtwarmoesman1Naar bronnen
warmoezeniersknechtwarmoesmansknecht1Naar bronnen
waslichterlichter1Naar bronnen
waslichterwaslichter9Naar bronnen
wasvrouwschuyren en waschen2Naar bronnen
wasvrouwwasch- en schuyrvrouw1Naar bronnen
wasvrouwwaschwijff1Naar bronnen
wasvrouwwasvrouw3Naar bronnen
weverdundoeckwever1Naar bronnen
wevergreynwevers1Naar bronnen
wevergrogreynwever3Naar bronnen
weverlakenwever3Naar bronnen
weverlapwever2Naar bronnen
weverwarpenwever4Naar bronnen
weverwarpwever1Naar bronnen
weverweever11Naar bronnen
weverwerpenwever4Naar bronnen
weverwerpewever2Naar bronnen
weverwever68Naar bronnen
weverwevers1Naar bronnen
weverzayewever1Naar bronnen
weversknechtweversknecht1Naar bronnen
wielmaker0Naar bronnen
wielmakerspinnewielmaecker1Naar bronnen
wielmakerwielmacker8Naar bronnen
wielmakerwielmaecker41Naar bronnen
wielmakerwielmaecker of schipper1Naar bronnen
wielmakerwielmaeker2Naar bronnen
wielmakerwielmaicker2Naar bronnen
wielmakerwielmaker55Naar bronnen
wielmakerwyelmacker1Naar bronnen
wielmakerwyelmaecker1Naar bronnen
wijnkoperwijncoper2Naar bronnen
wijnkoperwijnkoper2Naar bronnen
wijnkoperwijnverlater1Naar bronnen
wijnroeierstadswijnverlater3Naar bronnen
wijnroeierwijnroeier3Naar bronnen
wijnroeierwijnverlader1Naar bronnen
wijnroeierwijnverlaeter8Naar bronnen
wijnroeierwijnverlater30Naar bronnen
wijnroeierwijnverlaters1Naar bronnen
wijnroeierwynverlater5Naar bronnen
wijnroeiersknechtwijnverlatersknecht1Naar bronnen
wijntapper0Naar bronnen
wijntapperwijntapper31Naar bronnen
wijntapperwyntapper5Naar bronnen
winkelknechtwinkelknecht1Naar bronnen
wisselaarwisselaar8Naar bronnen
wisselaarwisselaer2Naar bronnen
witmaker0Naar bronnen
witmakerfranchijnmacker1Naar bronnen
witmakerfranchijnmaecker4Naar bronnen
witmakerfransshinmaecker1Naar bronnen
witmakerperchemui(?)maker1Naar bronnen
witmakerwietmacker1Naar bronnen
witmakerwitmacker16Naar bronnen
witmakerwitmaecker102Naar bronnen
witmakerwitmaeckers1Naar bronnen
witmakerwitmaeker6Naar bronnen
witmakerwitmaicker7Naar bronnen
witmakerwitmaker90Naar bronnen
witmakerwitmakers2Naar bronnen
witmakerwitmakersweduwe2Naar bronnen
witmakerwittmaecker1Naar bronnen
witmakersknechtwitmaeckersknecht4Naar bronnen
witmakersknechtwitmakersknecht2Naar bronnen
wolkammer0Naar bronnen
wolkammerkammer4Naar bronnen
wolkammerkemmer2Naar bronnen
wolkammerkempster1Naar bronnen
wolkammerkemster7Naar bronnen
wolkammerkemster of dienstbode3Naar bronnen
wolkammerwolcammer1Naar bronnen
wolkammerwolkammer4Naar bronnen
wolkammerwolkammer (meester)1Naar bronnen
wolkammerwollekaerster1Naar bronnen
wolkopercoopman van wolle3Naar bronnen
wolkoperwolcoper5Naar bronnen
wolkoperwolkoper1Naar bronnen
wolkoperwollecooper1Naar bronnen
wollennaaisterwollenaaister1Naar bronnen
wollennaaisterwollenaayster1Naar bronnen
wollennaaisterwollenaeyster8Naar bronnen
wollennaaisterwollenaister1Naar bronnen
wollennaaisterwollenayster10Naar bronnen
wollennaaisterwolnaaister1Naar bronnen
wollennaaisterwolnaeyster1Naar bronnen
wolwever0Naar bronnen
wolweverwolle wever1Naar bronnen
wolweverwollewever82Naar bronnen
wolweverwollewever clapperman1Naar bronnen
wolweverwolwever96Naar bronnen
wolweversknechtwollenweversknecht1Naar bronnen
wolweversknechtwolleweversknecht2Naar bronnen
wolweversknechtwolleweversknegt1Naar bronnen
zadelmakersadelmaecker1Naar bronnen
zadelmakersaelmacker1Naar bronnen
zadelmakersaelmaecker4Naar bronnen
zadelmakersaelmaker2Naar bronnen
zadelmakerzadelmaecker4Naar bronnen
zadelmakerzadelmaker3Naar bronnen
zadelmakerzaelmaecker2Naar bronnen
zalmhandelaarzalmcoper11Naar bronnen
zanger0Naar bronnen
zangersanger2Naar bronnen
zangerzanger in de St. Pieterskerk1Naar bronnen
zangerzangmeester1Naar bronnen
zangerzanmeester1Naar bronnen
zeemanvaert ter zee1Naar bronnen
zeemanzeeman5Naar bronnen
zeemanzeevaerder1Naar bronnen
zeemtouwerscheepmaker nu zeemtouwer1Naar bronnen
zeemtouwerseemtouwer27Naar bronnen
zeemtouwerseemtouwster1Naar bronnen
zeemtouwerseemwercker2Naar bronnen
zeemtouwertobbeerder1Naar bronnen
zeemtouwertombeerder1Naar bronnen
zeemtouwerzeemptouwer1Naar bronnen
zeemtouwerzeemtouwer168Naar bronnen
zeemtouwerzeemtouwer, wijlen koekenbakker1Naar bronnen
zeemtouwerzeemtouwers2Naar bronnen
zeemtouwersknechtseemtouwersknecht5Naar bronnen
zeemtouwersknechtzeemstouwersknecht1Naar bronnen
zeemtouwersknechtzeemtouwersjongen1Naar bronnen
zeemtouwersknechtzeemtouwersknecht8Naar bronnen
zeepzieder0Naar bronnen
zeepziederseepsieder2Naar bronnen
zeepziederzeepsieder7Naar bronnen
zeepziederzeepzieder39Naar bronnen
zeepziedersknechtseepsiedersknecht2Naar bronnen
zeepziedersknechtzeepziedersknecht9Naar bronnen
zeepziedersknechtzeepzyedersknecht1Naar bronnen
zegelaarzeegeltrecker1Naar bronnen
zegelaarzegeltrecker2Naar bronnen
zeilmaker0Naar bronnen
zeilmakerfelseylmaker2Naar bronnen
zeilmakerseijlmaecker2Naar bronnen
zeilmakerseijlmaeker1Naar bronnen
zeilmakerseilmaker1Naar bronnen
zeilmakerseylmacker2Naar bronnen
zeilmakerseylmaecker6Naar bronnen
zeilmakerseylmaeker1Naar bronnen
zeilmakerseylmaker3Naar bronnen
zeilmakerzeijlmaker1Naar bronnen
zeilmakerzeilmaker19Naar bronnen
zeilmakerzeylemaecker1Naar bronnen
zeilmakerzeylmacker1Naar bronnen
zeilmakerzeylmaecker30Naar bronnen
zeilmakerzeylmaker3Naar bronnen
ziekenverzorgersieckentrooster1Naar bronnen
ziekenverzorgerziekenmoeder1Naar bronnen
zilversmidzilversmith2Naar bronnen
zoutdragersoutdrager1Naar bronnen
zoutdragerzoutdraeger1Naar bronnen
zoutdragerzoutdrager3Naar bronnen
zoutmetersoutmeter1Naar bronnen
zoutmeterzoutmeter1Naar bronnen
zoutmeterzoutmeter of drager1Naar bronnen
zoutwerkerarbeider in de zoutketen1Naar bronnen
zoutwerkerin de zoutkene werckende1Naar bronnen
zoutwerkersoutdrager1Naar bronnen
zoutwerkersoutman2Naar bronnen
zoutwerkerzoutdrager1Naar bronnen
zoutwerkerzoutman en schipper1Naar bronnen
zoutwerkerzoutmeter3Naar bronnen
zoutwerkersknechtknecht in de zoutketen1Naar bronnen
zoutziedersoutsieder7Naar bronnen
zoutziedersoutzieder1Naar bronnen
zoutziederzoudtzieder1Naar bronnen
zoutziederzoutdrager1Naar bronnen
zoutziederzoutsieder3Naar bronnen
zoutziederzoutzieder23Naar bronnen
zoutziederzoutzieder ende houtcoper1Naar bronnen
zoutziedersknechtzoutziedersknecht2Naar bronnen
zuivelverkoperspekkaasman1Naar bronnen
zuivelverkopersuvelcoopster1Naar bronnen
zuivelverkopersuyvelcoper5Naar bronnen
zuivelverkoperzuivelcooper1Naar bronnen
zuivelverkoperzuivelkoper8Naar bronnen
zuivelverkoperzuivelverkoper4Naar bronnen
zuivelverkoperzuvelcooper2Naar bronnen
zuivelverkoperzuvelcoper5Naar bronnen
zuivelverkoperzuyvelcooper5Naar bronnen
zuivelverkoperzuyvelcoper5Naar bronnen
zwaardvegerswaertveger1Naar bronnen
zwaardvegerswartveeger1Naar bronnen
zwaardvegerzwaardveger2Naar bronnen