Beroepenspelling

In de kolom BeroepsVermelding vindt u alle verschillende varianten waarop een beroep vermeld wordt in onze bronnen. De gestandaardiseerde beroepen (volgens Hisco) vindt u in de kolom Beroepsgroep.

In de kolom Aantal kunt u terugvinden hoe vaak een beroepsvermelding voorkomt. Bent u benieuwd naar de tekst en bron? Klik dan op Naar bronnen.

BeroepsgroepBeroepsVermeldingAantalNaar bronnen
accijnsontvangeracchyssenaer1Naar bronnen
accijnsontvangeraccijnsinner (exchijsbewaerder)1Naar bronnen
accijnsontvangerexchysmeester1Naar bronnen
admiraaladmiraal1Naar bronnen
advocaatadvocaat2Naar bronnen
advocaatadvocaet2Naar bronnen
advocaattalman1Naar bronnen
antieksnijderantieksnijder1Naar bronnen
antieksnijderantieksnijder (beeldhouwer en steenhouwer)1Naar bronnen
antieksnijderantijcksnijder2Naar bronnen
antieksnijderantycksnider2Naar bronnen
antieksnijderantycksnijder3Naar bronnen
antieksnijderantycksnyder4Naar bronnen
antieksnijderantycsnider2Naar bronnen
antieksnijderantycsnijder1Naar bronnen
antieksnijderantycsnyder2Naar bronnen
antieksnijderantyqsnijder1Naar bronnen
apotheker0Naar bronnen
apothekerapootheecker1Naar bronnen
apothekerapotecaer1Naar bronnen
apothekerapotecaris1Naar bronnen
apothekerapoteecker6Naar bronnen
apothekerapoteeker1Naar bronnen
apothekerapotekaer1Naar bronnen
apothekerapoteker14Naar bronnen
apothekerapothecaer2Naar bronnen
apothekerapothecaris4Naar bronnen
apothekerapothecarys1Naar bronnen
apothekerapotheeker1Naar bronnen
apothekerapotheker41Naar bronnen
apothekerappotecaer1Naar bronnen
apothekeraptecker5Naar bronnen
apothekerapteecker32Naar bronnen
apothekerapteecker, wijntapper1Naar bronnen
apothekerapteekcer1Naar bronnen
apothekerapteeker5Naar bronnen
apothekerapteker8Naar bronnen
apothekerapthecaer 1Naar bronnen
apothekerapthecker1Naar bronnen
apothekeraptheecker1Naar bronnen
appelkoopman0Naar bronnen
appelkoopmanappelcoeper11Naar bronnen
appelkoopmanappelcooper11Naar bronnen
appelkoopmanappelcoopster11Naar bronnen
appelkoopmanappelcoper26Naar bronnen
appelkoopmanappelcopers1Naar bronnen
appelkoopmanappelcopper1Naar bronnen
appelkoopmanappelkoopman5Naar bronnen
appelkoopmanappelkoopster1Naar bronnen
appelkoopmanappelkoper27Naar bronnen
appelkoopmanappelman4Naar bronnen
appelkoopmanappelvercoopster2Naar bronnen
appelkoopmanappelverkoper1Naar bronnen
arbeidsmanarbeytsman2Naar bronnen
baairederbaaireder2Naar bronnen
baairederbaijreeder1Naar bronnen
baairederbayreder1Naar bronnen
baairederbayredere1Naar bronnen
baairedersaeye- ende bayreder2Naar bronnen
baaiverwerbayverwer1Naar bronnen
baaiwerkerbaaiwerker8Naar bronnen
baaiwerkerbaeyewercker1Naar bronnen
baaiwerkerbaeyreder1Naar bronnen
baaiwerkerbaeywercker1Naar bronnen
baaiwerkerbaeywerker1Naar bronnen
baaiwerkerbayereder1Naar bronnen
baaiwerkerbayreder3Naar bronnen
baaiwerkerbayreeder1Naar bronnen
baaiweverbaaivoller en -wever1Naar bronnen
baaiweverbaaiwever1Naar bronnen
baaiweverbaeijewever2Naar bronnen
baaiweverbaeijwever1Naar bronnen
baaiweverbaeyewever4Naar bronnen
baaiweverbaeywever2Naar bronnen
baaiweverbaijewever1Naar bronnen
baaiweverbayewever4Naar bronnen
baaiweverbaywever9Naar bronnen
baaiweversknechtbaeyeweversknecht1Naar bronnen
baaiweversknechtbayweversknecht5Naar bronnen
baggermanbaggerman41Naar bronnen
bagijnbagijn16Naar bronnen
bagijnbegijn1Naar bronnen
bagijneertijds bagijn1Naar bronnen
bagijnfalide baghijn10Naar bronnen
bagijnfalide bagijn1Naar bronnen
bagijnfalidebagyn1Naar bronnen
bagijnfalyde baghijn2Naar bronnen
bagijngrauwe zuster2Naar bronnen
bakker0Naar bronnen
bakkerbacker556Naar bronnen
bakkerbacker daerna koornkoper1Naar bronnen
bakkerbacker in de Pot1Naar bronnen
bakkerbacker ofte lymsieder1Naar bronnen
bakkerbacker ofte mandemaecker2Naar bronnen
bakkerbacker, bonmeester1Naar bronnen
bakkerbackersweduwe1Naar bronnen
bakkerbackker2Naar bronnen
bakkerbackster4Naar bronnen
bakkerbackter1Naar bronnen
bakkerbacxster1Naar bronnen
bakkerbakker450Naar bronnen
bakkerbakker in Den Gloeyenden Oven1Naar bronnen
bakkerbakker of houtkoper1Naar bronnen
bakkerbakker, rentmeester1Naar bronnen
bakkerbakker, wever1Naar bronnen
bakkerbakker, [korenmeter]1Naar bronnen
bakkerbakker/brouwer1Naar bronnen
bakkerbakkers1Naar bronnen
bakkerbakkersweduwe2Naar bronnen
bakkerbakster8Naar bronnen
bakkerbaxster2Naar bronnen
bakkerbaxter1Naar bronnen
bakkereertijts backer2Naar bronnen
bakkerkammaker, bakker1Naar bronnen
bakkerkorenkoper, bakker1Naar bronnen
bakkermetselaar, bakker1Naar bronnen
bakkerwitmaker, bakker1Naar bronnen
baljuw Bailly van Rynlandt1Naar bronnen
baljuwbailen1Naar bronnen
baljuwbailiu1Naar bronnen
baljuwBailliu van de nieuwe rederye van baye1Naar bronnen
baljuwbailliu van Rijnlant1Naar bronnen
baljuwbaillou ende schout van Warmond1Naar bronnen
baljuwbailly2Naar bronnen
baljuwBailly van Rhynlant1Naar bronnen
baljuwbailly van Rijnlandt1Naar bronnen
baljuwbailly van Rijnlandt ende schoudt, schout1Naar bronnen
baljuwbalju1Naar bronnen
baljuwbalju, schout1Naar bronnen
baljuwbaljuw3Naar bronnen
baljuwbaljuw en dijkgraaf van Rijnland2Naar bronnen
baljuwbaljuw rijnland1Naar bronnen
baljuwbaljuw van de nering1Naar bronnen
baljuwbaljuw van Rijnland1Naar bronnen
baljuwbaljuw van Schieland1Naar bronnen
baljuwDyckgraef ende Bally van Rynlandt1Naar bronnen
baljuwsubstituyt van de bailiu1Naar bronnen
baljuwsubstituyt van den Bailye van Rijnland1Naar bronnen
ballenmakerballemaecker3Naar bronnen
ballenmakerballemaker6Naar bronnen
ballenmakerballenmaecker1Naar bronnen
ballenmakerballenmaker7Naar bronnen
ballenmakerbalmaker1Naar bronnen
bankierbanquier1Naar bronnen
barbierbarbier33Naar bronnen
barbierbarbier, chirurgijn1Naar bronnen
barbierberbier15Naar bronnen
barbierdeser stede barbier1Naar bronnen
beddenmakerbeddemaecster1Naar bronnen
beddenmakerbeddemaekster1Naar bronnen
bediendediender6Naar bronnen
bediendeschouten diender3Naar bronnen
beeldsnijderbeeldensnijder3Naar bronnen
beeldsnijderbeeldesnijder5Naar bronnen
beeldsnijderbeeldesnyder2Naar bronnen
beeldsnijderbeeldhouwer (antycqsnijder)1Naar bronnen
beeldsnijderbeeldsnijder7Naar bronnen
beeldsnijderbeldesnijder2Naar bronnen
beeldsnijderbeldesnijer1Naar bronnen
beenhouwerbeenhakker1Naar bronnen
beenhouwerbeenhouwer8Naar bronnen
bezemmakerbeesembinner1Naar bronnen
bezemmakerbesemaecker7Naar bronnen
bezemmakerbesemaker4Naar bronnen
bezemmakerbesemmacker2Naar bronnen
bezemmakerbesemmackers1Naar bronnen
bezemmakerbesemmaecker19Naar bronnen
bezemmakerbesemmaeker1Naar bronnen
bezemmakerbesemmaicker2Naar bronnen
bezemmakerbesemmaiker1Naar bronnen
bezemmakerbesemmaker4Naar bronnen
bezemmakerbesenmacker1Naar bronnen
bezemmakerbezemaecker1Naar bronnen
bezemmakerbezemmaakster1Naar bronnen
bezemmakerbezemmaecker2Naar bronnen
bezemmakerbezemmaker21Naar bronnen
bezemmakerbezemmakers1Naar bronnen
bezemmakersknechtbesemaeckersknecht1Naar bronnen
bierdragerbierdraeger5Naar bronnen
bierdragerbierdraegher1Naar bronnen
bierdragerbierdrager158Naar bronnen
bierdragerbierdragher4Naar bronnen
bierdragerbierdreger2Naar bronnen
bierdragerbyerdragher1Naar bronnen
biertapperbiertapper69Naar bronnen
biertapperbiertapper ende seepsiedersknecht1Naar bronnen
biertapperbiertapper ende smit1Naar bronnen
biertapperbiertapper of herbergier1Naar bronnen
biertapperbiertapster2Naar bronnen
binnenmoederbinnemoeder3Naar bronnen
binnenmoederbinnenmoeder1Naar bronnen
binnenmoederdie moeder in 't weeshuys1Naar bronnen
binnenmoedereertijts moeder van 't Weeshuys1Naar bronnen
binnenmoedermoeder1Naar bronnen
binnenmoederweesmoeder2Naar bronnen
binnenvaderbinnenvader1Naar bronnen
binnenvaderbinnevader1Naar bronnen
binnenvadervader1Naar bronnen
blauwverwerblaeugaarnman licentmeester1Naar bronnen
blauwverwerblaeugaerman1Naar bronnen
blauwverwerblaeugaernman2Naar bronnen
blauwverwerblaeuverwer2Naar bronnen
blauwverwerblaeuverwers1Naar bronnen
blauwverwerblauwverver8Naar bronnen
blauwverwerkarmozijn- en blauwverver1Naar bronnen
blekerbleekster2Naar bronnen
blekerbleicker1Naar bronnen
blekerbleijcker1Naar bronnen
blekerbleijckster1Naar bronnen
blekerbleker2Naar bronnen
blekerbleycker9Naar bronnen
blekerbleycster2Naar bronnen
bode0Naar bronnen
bode baljuwsbode van Rijnland1Naar bronnen
bodebaillius bode2Naar bronnen
bodebaillys bode2Naar bronnen
bodebaillys boode1Naar bronnen
bodebaljuwsbode4Naar bronnen
bodebaljuwsbode van Rijnland1Naar bronnen
bodebaljuwsbode van Rijnland2Naar bronnen
bodeballi boode1Naar bronnen
bodeballiusbode van Rijnlandt1Naar bronnen
bodebalyuels bodde1Naar bronnen
bodebode62Naar bronnen
bodebode destijds1Naar bronnen
bodebode met de bus3Naar bronnen
bodebode met de bussche1Naar bronnen
bodebode met de busse32Naar bronnen
bodebode met de busse (pas benoemd)1Naar bronnen
bodebode met de roede53Naar bronnen
bodebode mette rode1Naar bronnen
bodebode mette roede 1Naar bronnen
bodebode mit de bossche1Naar bronnen
bodebode mit der roede1Naar bronnen
bodebode mitte bossche1Naar bronnen
bodebode mitte roede7Naar bronnen
bodebode mitten roede3Naar bronnen
bodebode mitter busse1Naar bronnen
bodebode op Zeeland1Naar bronnen
bodebode v universiteit1Naar bronnen
bodebode van de baljuw van Rijnland4Naar bronnen
bodebode van de Hoogheemraden van Rijnland1Naar bronnen
bodebode van de kooplieden1Naar bronnen
bodebode van de Weeskamer3Naar bronnen
bodebode van het Hoogheemraadschap van Rijnland1Naar bronnen
bodebodel1Naar bronnen
bodeboden2Naar bronnen
bodeboede3Naar bronnen
bodeboede mitte roede deser stede1Naar bronnen
bodebusdrager1Naar bronnen
bodeheemraadsbode9Naar bronnen
bodeheemraatsbode1Naar bronnen
bodeheemraedtsboede1Naar bronnen
bodeheemraetsbode10Naar bronnen
boderaetsboode1Naar bronnen
bodeschoutenbode van de stad1Naar bronnen
bodeschoutenboden1Naar bronnen
bodestadsbode1Naar bronnen
bodestadtsbode1Naar bronnen
bodeuniversiteytsbode1Naar bronnen
boekbinderboekbinder19Naar bronnen
boekbinderboucbinder5Naar bronnen
boekbinderbouckbinder4Naar bronnen
boekbinderbouckebinder3Naar bronnen
boekbinderbouckebynder2Naar bronnen
boekbinderbouickebinner1Naar bronnen
boekbinderbucbinder1Naar bronnen
boekbinderbuckenbynder1Naar bronnen
boekbindersknechtboeckbindersknegt2Naar bronnen
boekdrukkerboeckdrucker1Naar bronnen
boekdrukkerboeckeprinter1Naar bronnen
boekdrukkerboekdrukker5Naar bronnen
boekdrukkerboekprinter2Naar bronnen
boekdrukkerboucdrucker8Naar bronnen
boekdrukkerboucedrucker1Naar bronnen
boekdrukkerbouckdrucker4Naar bronnen
boekdrukkerbouckedrucker2Naar bronnen
boekdrukkersknechtboucdruckersknecht1Naar bronnen
boekdrukkersknechtbouckdruckersknecht1Naar bronnen
boekverkoper0Naar bronnen
boekverkoperboekverkoper9Naar bronnen
boekverkoperbouckvercoper5Naar bronnen
boekverkoperboucvercooper4Naar bronnen
boekverkoperboucvercoper6Naar bronnen
boekverkoperboucverkoper1Naar bronnen
boekverkoperoutbouckvercoper1Naar bronnen
boerboertgen1Naar bronnen
bogenmakerbogemaecker3Naar bronnen
bogenmakerbogemaker2Naar bronnen
bogenmakerbogenmaicker1Naar bronnen
bogenmakerbogenmaker2Naar bronnen
bogenmakerboochmaecker5Naar bronnen
bogenmakerboochmaeker1Naar bronnen
bogenmakerboogemaecker1Naar bronnen
bontwerker0Naar bronnen
bontwerkerbondtwercker1Naar bronnen
bontwerkerbontwercker20Naar bronnen
bontwerkerbontwerckerszoon1Naar bronnen
bontwerkerbontwerker19Naar bronnen
bontwerkerbontwerker, snijder1Naar bronnen
boomgaardenier0Naar bronnen
boomgaardenierappelkoper, bogaardman1Naar bronnen
boomgaardenierboegartman1Naar bronnen
boomgaardenierboemgaertman1Naar bronnen
boomgaardenierbogaertman3Naar bronnen
boomgaardenierbogertman2Naar bronnen
boomgaardenierboogertman1Naar bronnen
boomgaardenierbooghertman1Naar bronnen
boomgaardenierboomgaardenier9Naar bronnen
boomgaardenierboomgaardman33Naar bronnen
boomgaardenierboomgaartman3Naar bronnen
boomgaardenierboomgaerdman2Naar bronnen
boomgaardenierboomgaerman1Naar bronnen
boomgaardenierboomgaertman47Naar bronnen
boomgaardenierboomgaertman, tapper1Naar bronnen
boomgaardenierboomgaertsman2Naar bronnen
boomgaardenierboomgarthouc1Naar bronnen
boomgaardenierboomgartman1Naar bronnen
boomgaardenierboomgertman5Naar bronnen
bootsmanbootsman1Naar bronnen
borduurwerkerberduerwercker1Naar bronnen
borduurwerkerborduurwerker2Naar bronnen
borduurwerkerborduyrwercker2Naar bronnen
bosschieterbosmaecker1Naar bronnen
bosschieterbosschieter3Naar bronnen
bosschieterbosschutter1Naar bronnen
bostelhandelaarborstelman1Naar bronnen
bostelhandelaarborstelwijff1Naar bronnen
bostelhandelaarbostelman40Naar bronnen
bostelhandelaarbostelwijff1Naar bronnen
bostelhandelaarbustelmaecker1Naar bronnen
bostelhandelaarbustelman2Naar bronnen
boterkoperbotercooper4Naar bronnen
boterkoperbotercoper21Naar bronnen
boterkoperboterkoper8Naar bronnen
boterkoperbuttercooper6Naar bronnen
boterkoperbuttercoper4Naar bronnen
boterkruierbotercruider1Naar bronnen
boterkruierbotercruier1Naar bronnen
boterkruierbotercruijer1Naar bronnen
boterkruierbotercruyder1Naar bronnen
boterkruierbotercruyer9Naar bronnen
boterkruierbotercryer1Naar bronnen
boterkruierboterkruier8Naar bronnen
boterkruierbottercruyer2Naar bronnen
boterkruierbuttercruijer1Naar bronnen
bouwman0Naar bronnen
bouwmanbouman190Naar bronnen
bouwmanBoumans1Naar bronnen
bouwmanbounering doende1Naar bronnen
bouwmanbouwman67Naar bronnen
bouwmanbouwman (landbouwer)2Naar bronnen
bouwmansknechtbou- of lantknecht1Naar bronnen
bouwmansknechtbouknecht2Naar bronnen
bouwmansknechtboumansknecht2Naar bronnen
bouwmansknechtboumeyt1Naar bronnen
bouwmansknechtbouwknecht2Naar bronnen
bouwmansknechtlandwerker (boerenknecht)1Naar bronnen
bouwmansknechtlantknecht1Naar bronnen
bouwmeesterboumeester1Naar bronnen
bouwmeesterbouwmr1Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijnbrander8Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijnder1Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijndistilleerder1Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijnmaker2Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijnman3Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijnsieder1Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijnzieder3Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewynman2Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewyntapster1Naar bronnen
brandewijnstokerhanterende gedistileert water1Naar bronnen
brandewijnverkoperbrandewijnman5Naar bronnen
brandewijnverkoperbrandewijnsman1Naar bronnen
brandewijnverkoperbrandewijntapper1Naar bronnen
brandewijnverkoperbrandewijntapster1Naar bronnen
brandewijnverkoperbrandewijnverkoper12Naar bronnen
brandewijnverkoperbrandewijnverkoper, brouwer1Naar bronnen
brouwer0Naar bronnen
brouwerbouwer1Naar bronnen
brouwerbrouster1Naar bronnen
brouwerbrouwer424Naar bronnen
brouwerbrouwer in "De Roos"1Naar bronnen
brouwerbrouwer in den Engel1Naar bronnen
brouwerbrouwer, drapenier1Naar bronnen
brouwerbrouwer, [drapenier]1Naar bronnen
brouwerbrouwerie4Naar bronnen
brouwerbrouwerij2Naar bronnen
brouwerbrouwerij ende backerij1Naar bronnen
brouwerbrouwerije13Naar bronnen
brouwerbrouwers3Naar bronnen
brouwerbrouwersweduwe2Naar bronnen
brouwerbrouwerye4Naar bronnen
brouwerbrouwwerije1Naar bronnen
brouwereertijts brouwer2Naar bronnen
brouwersknecht0Naar bronnen
brouwersknechtbrouwerknecht 1Naar bronnen
brouwersknechtbrouwersknecht183Naar bronnen
brouwersknechtbrouwersknecht bij Geryt Boeckelsz. Buytewech1Naar bronnen
brouwersknechtbrouwersknecht of biertapper1Naar bronnen
brouwersknechtbrouwersknegt2Naar bronnen
buidelmakerbruilmaakster1Naar bronnen
buidelmakerbudelmaecker, coman1Naar bronnen
buidelmakerbuilmaakster1Naar bronnen
buidelmakerbuydelmaecker 2Naar bronnen
buidelmakerbuydmaecker1Naar bronnen
buidelmakerbuylmaecker1Naar bronnen
burgemeesterburgemeester27Naar bronnen
burgemeesterburgemeester Leyden1Naar bronnen
burgemeesterburgermeester13Naar bronnen
burgemeesterburgermr4Naar bronnen
burgemeesterburghemeester3Naar bronnen
burgemeesteroud-burgemeester1Naar bronnen
chirurgijn0Naar bronnen
chirurgijncherurgijn1Naar bronnen
chirurgijnchijrurgijn1Naar bronnen
chirurgijnchirurgijn159Naar bronnen
chirurgijnchirurgijn, [barbier]1Naar bronnen
chirurgijnchirurgyn5Naar bronnen
chirurgijnchiruyrgijn1Naar bronnen
chirurgijnchurgijn2Naar bronnen
chirurgijnchyrurgijn3Naar bronnen
chirurgijnchyrurgyn12Naar bronnen
chirurgijncierurgijn1Naar bronnen
chirurgijncirurgijn1Naar bronnen
chirurgijncirurgyn1Naar bronnen
chirurgijnmede-chirurgijn1Naar bronnen
chirurgijnsierurgijn1Naar bronnen
chirurgijnsirurgijn1Naar bronnen
chirurgijnstadschirurgijn2Naar bronnen
chirurgijnsurgijn1Naar bronnen
chirurgijnsurgyn3Naar bronnen
chirurgijnsurigin1Naar bronnen
cipierchipier4Naar bronnen
cipiersuppier1Naar bronnen
commenijswinkelierstercomenijster1Naar bronnen
constabelconstabel1Naar bronnen
conventuaalconventuaal1Naar bronnen
conventuaalconventuael1Naar bronnen
curator0Naar bronnen
curatorcurator2Naar bronnen
dekendeecken1Naar bronnen
dekendeken4Naar bronnen
dekendeken van Sinte Pancraescollegie1Naar bronnen
deurwaarderdeurwaarder2Naar bronnen
deurwaarderdeurwaarders van de finantie in Hollant2Naar bronnen
deurwaarderdeurwaerder8Naar bronnen
deurwaarderdeurwaerder 's Hoofs van Hollant1Naar bronnen
dienaarbaelius dienaer1Naar bronnen
dienaarbaljuws dienaar2Naar bronnen
dienaardienaar4Naar bronnen
dienaardienaar van de baljuw van Rijnland2Naar bronnen
dienaardienaar van Dirck Adriaensz.1Naar bronnen
dienaardienaer5Naar bronnen
dienaardiender1Naar bronnen
dienaarschouten dienaar3Naar bronnen
dienaarschoutsdienaar1Naar bronnen
dienstbodedienstbode8Naar bronnen
dienstbodedienstboode1Naar bronnen
dienstbodedienstjoncfrou1Naar bronnen
dienstmaagddienstmaagd21Naar bronnen
dienstmaagddienstmaagt1Naar bronnen
dienstmaagddienstmaechd9Naar bronnen
dienstmaagddienstmaechen2Naar bronnen
dienstmaagddienstmaecht117Naar bronnen
dienstmaagddienstmaegd2Naar bronnen
dienstmaagddienstmaegh2Naar bronnen
dienstmaagddienstmaeght2Naar bronnen
dienstmaagddienstmaegt117Naar bronnen
dienstmaagdkindermaecht1Naar bronnen
dienstmaagdmaechdgen1Naar bronnen
dienstmaagdmaecht4Naar bronnen
dienstmeid0Naar bronnen
dienstmeiddiemstmeisgen1Naar bronnen
dienstmeiddiensmeyt1Naar bronnen
dienstmeiddienstmeid12Naar bronnen
dienstmeiddienstmeijt1Naar bronnen
dienstmeiddienstmeisken2Naar bronnen
dienstmeiddienstmeyd3Naar bronnen
dienstmeiddienstmeys9Naar bronnen
dienstmeiddienstmeysens2Naar bronnen
dienstmeiddienstmeyt68Naar bronnen
dienstmeiddienstmijt2Naar bronnen
dienstmeiddienstwijff1Naar bronnen
dienstmeidjonckwijff1Naar bronnen
dienstmeidJoncwijf19Naar bronnen
dienstmeidjoncwijff35Naar bronnen
dienstmeidjongwijf1Naar bronnen
dienstmeidjongwijff51Naar bronnen
dienstmeidjongwyff1Naar bronnen
dienstmeidjonwijff17Naar bronnen
dienstmeidmeysken1Naar bronnen
dienstmeidmeyt27Naar bronnen
doctor0Naar bronnen
doctordoctoer in medicijnen2Naar bronnen
doctordoctoir4Naar bronnen
doctordoctor8Naar bronnen
doctordoctor in de medecijnen1Naar bronnen
doctordoctor in de medicinen1Naar bronnen
doctordoctor in medecinen1Naar bronnen
doctordoctor in medicijnen1Naar bronnen
doctordoctor medecinen2Naar bronnen
doctordoctor medicus1Naar bronnen
doekweverdoucwercker1Naar bronnen
doekweverdrapier1Naar bronnen
drapier0Naar bronnen
drapierapotheker, [drapenier]1Naar bronnen
drapierbaaidrapier40Naar bronnen
drapierbaaidrapier en nog minderjarig1Naar bronnen
drapierbacker ofte drapier1Naar bronnen
drapierbaeydrapier1Naar bronnen
drapierbaytrapier1Naar bronnen
drapierbaytrappier1Naar bronnen
drapierdaropier1Naar bronnen
drapierdrapeneerder1Naar bronnen
drapierdrapenieder1Naar bronnen
drapierdrapenier47Naar bronnen
drapierdrapenierder43Naar bronnen
drapierdrapenierster4Naar bronnen
drapierdrapenyder1Naar bronnen
drapierdrapenyeder1Naar bronnen
drapierdrapenyerder2Naar bronnen
drapierdrapier362Naar bronnen
drapierdrapier en kammer1Naar bronnen
drapierdrapier en vleesverkoper1Naar bronnen
drapierdrapier witmaker1Naar bronnen
drapierdrapierder6Naar bronnen
drapierdrapierster4Naar bronnen
drapierdrappenyerder1Naar bronnen
drapierlaeckentrapier1Naar bronnen
drapiermededrapenierder1Naar bronnen
drapiermedetrapenierder1Naar bronnen
drapiermedetrapier1Naar bronnen
drapiersaeydrapier2Naar bronnen
drapiertrapenier1Naar bronnen
drapiertrapenierder16Naar bronnen
drapiertrapenyerder2Naar bronnen
drapiertrapier7Naar bronnen
drapierzaey- en baeytrapier1Naar bronnen
drapierzaeytrappier1Naar bronnen
droogscheerderdrochscherder1Naar bronnen
droogscheerderdroechsceryer1Naar bronnen
droogscheerderdroechscherder8Naar bronnen
droogscheerderdroechscherier4Naar bronnen
droogscheerderdroechscheyrer1Naar bronnen
droogscheerderdroochsceren1Naar bronnen
droogscheerderdroochscerier1Naar bronnen
droogscheerderdroochscheerder19Naar bronnen
droogscheerderdroochscheerier3Naar bronnen
droogscheerderdroochscherer1Naar bronnen
droogscheerderdroochscherier10Naar bronnen
droogscheerderdroochscheryer1Naar bronnen
droogscheerderdrooghscerier1Naar bronnen
droogscheerderdrooghscheerder3Naar bronnen
droogscheerderdroogscerier1Naar bronnen
droogscheerderdroogscheerder62Naar bronnen
droogscheerderdroogscherier3Naar bronnen
droogscheerderlakenscheerder2Naar bronnen
droogscheerderscherder1Naar bronnen
droogscheerderscherier1Naar bronnen
droogscheerdersknechtdroochsceriersknecht2Naar bronnen
droogscheerdersknechtdroochscheerdersknecht1Naar bronnen
droogscheerdersknechtdroogscheerdersknecht1Naar bronnen
drukkerdrucker5Naar bronnen
gaardeniergardenier4Naar bronnen
gaardeniergardenierder1Naar bronnen
gaardeniergerdenier1Naar bronnen
garenkoopmangarencoper1Naar bronnen
garentwijndergaerntwijnder3Naar bronnen
garentwijndergarentwijnder1Naar bronnen
garentwijnderquaerntwijnder1Naar bronnen
garenververgaernsieder1Naar bronnen
garenziedergaernsieder1Naar bronnen
garenziedergaernzietster1Naar bronnen
garenziedergaevensietster1Naar bronnen
garenziedergarenverver1Naar bronnen
garenziedergarenzieder5Naar bronnen
garenziedergarenziedster2Naar bronnen
gezelambachtsgezel2Naar bronnen
glasmakerglaasmaker13Naar bronnen
glasmakerglaesemacker3Naar bronnen
glasmakerglaesemaecker2Naar bronnen
glasmakerglaesemaeker2Naar bronnen
glasmakerglaesemaker5Naar bronnen
glasmakerglaesmacker4Naar bronnen
glasmakerglaesmaecker49Naar bronnen
glasmakerglaesmaeker2Naar bronnen
glasmakerGlaesmaiker1Naar bronnen
glasmakerglaesmaker8Naar bronnen
glasmakerglaesmakers 1Naar bronnen
glasmakerglaesschrijver1Naar bronnen
glasmakerglaesscrijver1Naar bronnen
glasmakerglaessemack1Naar bronnen
glasmakerglaessemaecker2Naar bronnen
glasmakerglaessemaeker1Naar bronnen
glasmakerglaezemaecker1Naar bronnen
glasmakerglaismaicker1Naar bronnen
glasmakerglasemaecker16Naar bronnen
glasmakerglasemaecker , glasmaker1Naar bronnen
glasmakerglasemaicker1Naar bronnen
glasmakerglasemaker14Naar bronnen
glasmakerglasmaecker1Naar bronnen
glasmakerglasmaicker2Naar bronnen
glasmakerglasmaker39Naar bronnen
glasmakerglazenier8Naar bronnen
glasmakerglazenmaker3Naar bronnen
glasmakersknechtglasemaeckersknecht1Naar bronnen
glasschilderglaasschrijver1Naar bronnen
glasschilderglaeschrijver2Naar bronnen
glasschilderglaescryver1Naar bronnen
glasschilderglaesescryver1Naar bronnen
glasschilderglaesschrijver10Naar bronnen
glasschilderglaesschryver3Naar bronnen
glasschilderglaesscrijver3Naar bronnen
glasschilderglaesscriver1Naar bronnen
glasschilderglaesscryver5Naar bronnen
glasschilderglaessschrijver1Naar bronnen
glasschilderglaseschrivers1Naar bronnen
glasschilderglasescriver2Naar bronnen
glasschilderglasescryver1Naar bronnen
glasschilderglasschilder3Naar bronnen
glasschilderglasschrijver2Naar bronnen
glasschilderglazenier1Naar bronnen
glasverkoperglaescoper3Naar bronnen
glasverkoperglaesvercooper1Naar bronnen
glasverkoperglaesvercoper4Naar bronnen
glasverkoperglasverkoper2Naar bronnen
gorter0Naar bronnen
gorterghorter1Naar bronnen
gortergorter30Naar bronnen
gortergortster3Naar bronnen
gortergortter1Naar bronnen
goudsmidghoutsmit3Naar bronnen
goudsmidgoudslager1Naar bronnen
goudsmidgoudsmid61Naar bronnen
goudsmidgoudsmidt1Naar bronnen
goudsmidgoudsmit11Naar bronnen
goudsmidgoudtsmidt1Naar bronnen
goudsmidgoudtsmit14Naar bronnen
goudsmidgoudtsmith2Naar bronnen
goudsmidgoutslager5Naar bronnen
goudsmidgoutslagers1Naar bronnen
goudsmidgoutsmidt3Naar bronnen
goudsmidgoutsmit74Naar bronnen
goudsmidgoutsmith21Naar bronnen
goudsmidgoutsmyt1Naar bronnen
grafmakergraafmaecker1Naar bronnen
grafmakergraefmacker2Naar bronnen
grafmakergraefmaecker2Naar bronnen
grafmakergraefmaker2Naar bronnen
grafmakergrafmaecker2Naar bronnen
grafmakergrafmaker2Naar bronnen
grasmaaiergrasmaayer1Naar bronnen
grasmaaiergrasman1Naar bronnen
grasmaaiergrasmayer1Naar bronnen
grijnwerkergreynwercker1Naar bronnen
grijnwerkergreynwever1Naar bronnen
grijnwerkergrinwerker1Naar bronnen
grijnwerkergroffgreynwercker2Naar bronnen
grootwerkergrootwercker6Naar bronnen
grootwerkergrootwerker2Naar bronnen
haringventerhaerincman1Naar bronnen
haringventerharinckman2Naar bronnen
haringventerharincknecht1Naar bronnen
haringventerharincman1Naar bronnen
haringventerharingman3Naar bronnen
haringventerharingventer1Naar bronnen
hekelaar0Naar bronnen
hekelaarheckelster2Naar bronnen
hekelaarheeckelster8Naar bronnen
hekelaarhekelster8Naar bronnen
hekelmakerheekelmaker1Naar bronnen
herbergierherbergier1Naar bronnen
hoedenmakerhoedemaecker16Naar bronnen
hoedenmakerhoedemaker1Naar bronnen
hoedenmakerhoedenmaker31Naar bronnen
hoedenmakerhoedmaecker1Naar bronnen
hoedenmakerhoemacker2Naar bronnen
hoedenmakerhoemaecker9Naar bronnen
hoedenmakerhoemaeker2Naar bronnen
hoedenmakerhoemaker13Naar bronnen
hoedenmakerhoetmaecker1Naar bronnen
hoedenmakerhoetmaicker1Naar bronnen
hoedenmakerhoeymaker2Naar bronnen
hoedenmakerhuedemaecker2Naar bronnen
hoedenmakerhuedemaeker1Naar bronnen
hoedenmakersknechthoedemaeckersknecht1Naar bronnen
hoedenmakersknechthoedemaekersknecgt1Naar bronnen
hoedenmakersknechthoemaeckersknecht1Naar bronnen
hoefsmidhoeffsmit1Naar bronnen
hoefsmidhoefslager16Naar bronnen
hoefsmidhoefsmid14Naar bronnen
hoefsmidhouffslager2Naar bronnen
hoefsmidhouffsmit10Naar bronnen
hoefsmidhouffsmith4Naar bronnen
hoefsmidhoufslager7Naar bronnen
hoefsmidhoufsmidt2Naar bronnen
hoefsmidhoufsmit3Naar bronnen
hoefsmidhoufsmith3Naar bronnen
hoefsmidhouuffslager1Naar bronnen
hoefsmidhufsmit1Naar bronnen
hoefsmidhuufsmit2Naar bronnen
hoefsmidsmid, hoefslager1Naar bronnen
hoer0Naar bronnen
hoogheemraadhoogheemraad rijnland2Naar bronnen
hoogheemraadhoogheemraad van Rijnland1Naar bronnen
hoogleraarprof1Naar bronnen
hoogleraarprofessor5Naar bronnen
hoogleraarprofessor juris1Naar bronnen
hoogleraarprofessor jurist1Naar bronnen
hoogleraarprofessor mathem1Naar bronnen
hoogleraarproffessor medicinen1Naar bronnen
hophandelaarhophandelaar1Naar bronnen
hophandelaarhopkoper1Naar bronnen
hophandelaarhopmeter1Naar bronnen
houtkoperhautcoper1Naar bronnen
houtkoperhoudtcoop 1Naar bronnen
houtkoperhoudtcooper1Naar bronnen
houtkoperhoutcoeper7Naar bronnen
houtkoperhoutcooper26Naar bronnen
houtkoperhoutcoper102Naar bronnen
houtkoperhoutcoper (schutter)1Naar bronnen
houtkoperhouthandelaar12Naar bronnen
houtkoperhoutkoper68Naar bronnen
houtkoperhoutvercoper1Naar bronnen
houtzager0Naar bronnen
houtzagerhoutsaeger3Naar bronnen
houtzagerhoutsager18Naar bronnen
houtzagerhoutsagher1Naar bronnen
houtzagerhoutzaeger2Naar bronnen
houtzagerhoutzager40Naar bronnen
houtzagerhoutzagher1Naar bronnen
huikenmakerhoekmaker2Naar bronnen
huikenmakerhoeyckemacker1Naar bronnen
huikenmakerhoeyckemaecker1Naar bronnen
huikenmakerhoeyckemaker1Naar bronnen
huikenmakerhouckemaecker1Naar bronnen
huikenmakerhoyckemaecker6Naar bronnen
huikenmakerhoyckemaeker1Naar bronnen
huikenmakerhoykemaecker1Naar bronnen
huikenmakerhuikenmaker12Naar bronnen
huikenmakerhuyckenmaker1Naar bronnen
huishoudsterhuyshouder1Naar bronnen
huishoudsterhuyshoudster2Naar bronnen
huishoudsterhuyshoutster2Naar bronnen
ijzerkramer0Naar bronnen
ijzerkramerijsercraemster2Naar bronnen
ijzerkramerijsercramer8Naar bronnen
ijzerkramerijzercramer4Naar bronnen
ijzerkramerysercooper1Naar bronnen
ijzerkramerysercraemster1Naar bronnen
ijzerkramerysercramer1Naar bronnen
instrumentmakerinstrumentmaecker1Naar bronnen
jonkheerheer tot Noortwijck2Naar bronnen
jonkheerheer van Noordwijk2Naar bronnen
jonkheerheer van Veenhuizen1Naar bronnen
jonkheerheer van Warmond1Naar bronnen
jonkheerjoncheer49Naar bronnen
jonkheerjonkheer8Naar bronnen
jonkheersuperintendent1Naar bronnen
jonkvrouwjoncfroue1Naar bronnen
jonkvrouwjoncfrouwe3Naar bronnen
jonkvrouwjoncvrouw1Naar bronnen
jonkvrouwjonkvrouw5Naar bronnen
jonkvrouwjonkvrouwe1Naar bronnen
jonkvrouwvrouwe tot Rijnsborch2Naar bronnen
juwelierjoelierder1Naar bronnen
juwelierjolierder5Naar bronnen
juwelierjouelierder1Naar bronnen
juwelierjuwelier12Naar bronnen
juwelierjuwelierder4Naar bronnen
juwelierpolyer1Naar bronnen
kaardenmakercaerdemaecker3Naar bronnen
kaardenmakercaerdemaker2Naar bronnen
kaardenmakercaerdeman1Naar bronnen
kaardenmakerkaardenmaker1Naar bronnen
kaardenmakerkaerdemaecker1Naar bronnen
kaardenmakerkaerdemaeckr1Naar bronnen
kaardenmakerkaerdeman1Naar bronnen
kaardercaerder1Naar bronnen
kaarderkaerder1Naar bronnen
kaarderwolcaerder3Naar bronnen
kaarderwollekaerder2Naar bronnen
kaarsenmakercaersmaker1Naar bronnen
kaarsenmakerkaersmaker1Naar bronnen
kaaskopercaescooper3Naar bronnen
kaaskopercaescoper1Naar bronnen
kaaskopercaesvercoopster2Naar bronnen
kaaskoperkaashandelaar1Naar bronnen
kaaskoperkaescoper2Naar bronnen
kalkbrandercalcbrande1Naar bronnen
kalkbrandercalcbrander7Naar bronnen
kalkbrandercalckbrander5Naar bronnen
kalkbranderkalkbrander7Naar bronnen
kalkbrandersknechtcalckbrandersknecht1Naar bronnen
kalkvervoerdercalckvoerder4Naar bronnen
kalkvervoerdercalcvoerder5Naar bronnen
kammenmakercammacker2Naar bronnen
kammenmakercammaecker5Naar bronnen
kammenmakercammaker2Naar bronnen
kammenmakercamslager1Naar bronnen
kammenmakerkammaker10Naar bronnen
kanunnikcanonick6Naar bronnen
kanunnikcanoninck1Naar bronnen
kanunnikcanonnick1Naar bronnen
kanunnikcanonyck2Naar bronnen
kanunnikcanonyck provenhuys1Naar bronnen
kanunnikkannunik2Naar bronnen
kanunnikkannunnik1Naar bronnen
kanunnikkanunnik4Naar bronnen
kapitein (leger)capiteijn1Naar bronnen
kapitein (leger)capitein1Naar bronnen
kapitein (leger)capiteyn5Naar bronnen
kapitein (leger)cappiteyn1Naar bronnen
kapitein (schip)capiteyn (schipper)2Naar bronnen
kasteleincasteleyn1Naar bronnen
kasteleincastelijn1Naar bronnen
keldermeestercelder1Naar bronnen
keldermeesterkelder4Naar bronnen
kerkmeesterkerckmeester2Naar bronnen
ketelboeterketelboeter5Naar bronnen
ketelboeterketelbueter1Naar bronnen
ketellapperketellapper1Naar bronnen
keurmeestervarkensschouwer (keurmeester)1Naar bronnen
kindermeisjekindermeijsken 1Naar bronnen
kistenmakerdoodkistemaker1Naar bronnen
kistenmakerkistemacker7Naar bronnen
kistenmakerkistemaecker stemaecker1Naar bronnen
kistenmakerkistemaecker19Naar bronnen
kistenmakerkistemaicker1Naar bronnen
kistenmakerkistemaker8Naar bronnen
kistenmakerkistenmaker37Naar bronnen
kistenmakerkystemacker7Naar bronnen
kladschildercladschilder1Naar bronnen
klappermanclapperman8Naar bronnen
klappermanklapperkluisman1Naar bronnen
klappermanklapperman2Naar bronnen
klappermanlindewever clapperman1Naar bronnen
kleermaker0Naar bronnen
kleermakercleermacker9Naar bronnen
kleermakercleermaecker65Naar bronnen
kleermakercleermaeker3Naar bronnen
kleermakercleermaker12Naar bronnen
kleermakerclermacker1Naar bronnen
kleermakerkleermaker25Naar bronnen
kleermakerkleermaker en schoutenbode van de stad1Naar bronnen
kleermakersnijder1Naar bronnen
kleermakersnyder2Naar bronnen
kleermakersknechtcleermaeckersjongen1Naar bronnen
kleermakersknechtcleermaeckersneght1Naar bronnen
kleermakersknechtcleermakersknecht1Naar bronnen
kleermakersknechtkleermaeckersknecht2Naar bronnen
kleermakersknechtkleermakersjongen [ouder]1Naar bronnen
kleiwerkercleywercker1Naar bronnen
klerenkopercleercooper1Naar bronnen
klerenkoperoude cleercooper1Naar bronnen
klerenkoperoude cleerkoper1Naar bronnen
klerkclerce1Naar bronnen
klerkclerck ter weescamer2Naar bronnen
klerkklerk6Naar bronnen
klerkklerk ordonaris van de Weeskamer1Naar bronnen
klerkklerk ter secretarie5Naar bronnen
klerkklerk ter weeskamer1Naar bronnen
klerkklerk van de weeskamer2Naar bronnen
klerknotarisklerk1Naar bronnen
klerkordinans1Naar bronnen
klokkenluiderclockluyder7Naar bronnen
klokkenluiderclocluyder2Naar bronnen
klokkenluiderklokkenluider1Naar bronnen
klokkenluiderklokluider1Naar bronnen
klompenmakerclommaecker1Naar bronnen
klompenmakerclompemaecker2Naar bronnen
klompenmakerclompemaker1Naar bronnen
klompenmakerclompenmaecker1Naar bronnen
klompenmakerclompmaecker10Naar bronnen
klompenmakerclompmaker4Naar bronnen
klompenmakerklompenmaker15Naar bronnen
klompenmakermedeclompmaker1Naar bronnen
kloosterbroeder0Naar bronnen
kloosterbroederbroeder2Naar bronnen
kloosterbroedercarmelyt1Naar bronnen
kloosterzuster0Naar bronnen
kloosterzusterbidster2Naar bronnen
kloosterzusterbidtster1Naar bronnen
kloosterzustercloostermaechden2Naar bronnen
kloosterzusterconventuale5Naar bronnen
kloosterzusterkloosterzuster1Naar bronnen
kloosterzustersuster2Naar bronnen
kloosterzustersuster eertijds van de graemen1Naar bronnen
kloosterzustersuster van Agnieten1Naar bronnen
kloosterzustersusterken1Naar bronnen
kloosterzusterzuster7Naar bronnen
kloosterzusterzusters2Naar bronnen
knechtbonknecht1Naar bronnen
knechtdienstknecht1Naar bronnen
knechtknech1Naar bronnen
knechtknecht103Naar bronnen
knechtknecht op het Amsterdamse Veer1Naar bronnen
knechtknecht van de weescamer1Naar bronnen
knechtknecht van Jaecques de Ruysscher ?1Naar bronnen
knechtknegt17Naar bronnen
knopenmakercnoopmaecker2Naar bronnen
knopenmakerknoopmaecker1Naar bronnen
knopenmakerknopemaker1Naar bronnen
koehouder0Naar bronnen
koehoudercoeman2Naar bronnen
koehoudercoemen1Naar bronnen
koehouderkoeman5Naar bronnen
koehouderkoeman (veehouder)1Naar bronnen
koehouderkueman1Naar bronnen
koekbakker0Naar bronnen
koekbakkercoekebacker3Naar bronnen
koekbakkercouckebacker12Naar bronnen
koekbakkercoucker3Naar bronnen
koekbakkercouickebacker1Naar bronnen
koekbakkercouickman1Naar bronnen
koekbakkercoukebacker2Naar bronnen
koekbakkerkoeckebacker3Naar bronnen
koekbakkerkoeckebackerij donkersteeg1Naar bronnen
koekbakkerkoekbakker10Naar bronnen
koekbakkerkoekebacker1Naar bronnen
koekbakkerkoekenbakker21Naar bronnen
koekbakkerkouckbacker1Naar bronnen
koekbakkerkouckebacker28Naar bronnen
koekbakkerkouckenbacker1Naar bronnen
kok0Naar bronnen
kokcock4Naar bronnen
kokkock2Naar bronnen
kolfmakercolffmaecker5Naar bronnen
kolfmakercolffmaicker1Naar bronnen
kolfmakercolfmacker1Naar bronnen
kolfmakercolfmaecker10Naar bronnen
kolfmakercolfmaker2Naar bronnen
kolfmakerkolffmacker1Naar bronnen
kolfmakerkolfmaecker1Naar bronnen
kolfmakerkolfmaker11Naar bronnen
konijnenkoopmanconijncooper1Naar bronnen
konijnenkoopmanconijncoper2Naar bronnen
konijnenkoopmanconijnvercoopster2Naar bronnen
konijnenkoopmanknijncoepper1Naar bronnen
konijnenkoopmanknijncoper2Naar bronnen
konijnenkoopmankonijnkoper1Naar bronnen
koopman0Naar bronnen
koopmancoeman11Naar bronnen
koopmancoemen24Naar bronnen
koopmancoemen of lyndewever, linnenwever1Naar bronnen
koopmancoman215Naar bronnen
koopmancoman, waagmeester1Naar bronnen
koopmancoman, [appelkoper]1Naar bronnen
koopmancoman, [blokhouwer]1Naar bronnen
koopmancoman, [drapenier]1Naar bronnen
koopmancomaninne1Naar bronnen
koopmancomen20Naar bronnen
koopmancomeninne1Naar bronnen
koopmancomenster4Naar bronnen
koopmancomenyhoutster1Naar bronnen
koopmancomer1Naar bronnen
koopmanconien1Naar bronnen
koopmancooman19Naar bronnen
koopmancoomen3Naar bronnen
koopmancoopman12Naar bronnen
koopmancoopmanne1Naar bronnen
koopmancopal1Naar bronnen
koopmancoper1Naar bronnen
koopmancramenyhoytster1Naar bronnen
koopmancramer1Naar bronnen
koopmaneertijds koopman1Naar bronnen
koopmankoehouder1Naar bronnen
koopmankoopman134Naar bronnen
koopmankoopman (coman)1Naar bronnen
koopmansbodecoopmansbode1Naar bronnen
koorzangerhoochconter (=koorzanger, tenor)1Naar bronnen
koperslager0Naar bronnen
koperslagercoeperslager2Naar bronnen
koperslagercoopereslager1Naar bronnen
koperslagercooperslaeger2Naar bronnen
koperslagercooperslaeger, schepmaker1Naar bronnen
koperslagercooperslager12Naar bronnen
koperslagercooperslagher3Naar bronnen
koperslagercoperslaeger3Naar bronnen
koperslagercoperslager69Naar bronnen
koperslagercoperslager knecht1Naar bronnen
koperslagerkoperslager27Naar bronnen
koperslagersknechtcoperslaegersknecht2Naar bronnen
koppendraaiercoppedayer1Naar bronnen
koppendraaiercoppedraeyer3Naar bronnen
koppendraaiercoppedrayer4Naar bronnen
koppendraaiercoppendraeyer2Naar bronnen
koppendraaierkoppendraaier2Naar bronnen
korendragercoerendragher1Naar bronnen
korendragercoorndraeger1Naar bronnen
korendragercoorndrager17Naar bronnen
korendragercoorndragher1Naar bronnen
korendragercorendrager6Naar bronnen
korendragerkorendrager9Naar bronnen
korendragerkorendrager, [scheepmaker]1Naar bronnen
korenkoper0Naar bronnen
korenkopercoerencoeper1Naar bronnen
korenkopercoorcooper1Naar bronnen
korenkopercoorencooper4Naar bronnen
korenkopercoorencoper4Naar bronnen
korenkopercoorncoop1Naar bronnen
korenkopercoorncooper5Naar bronnen
korenkopercoorncooper, burgermeester1Naar bronnen
korenkopercoorncoopster1Naar bronnen
korenkopercoorncoper35Naar bronnen
korenkopercoornkoper3Naar bronnen
korenkopercorencoepper1Naar bronnen
korenkopercorencooper3Naar bronnen
korenkopercorencoper4Naar bronnen
korenkopercorenkoper1Naar bronnen
korenkopercorncoper2Naar bronnen
korenkoperkoornkoper1Naar bronnen
korenkoperkorencoper1Naar bronnen
korenkoperkorenhandelaar2Naar bronnen
korenkoperkorenkoper35Naar bronnen
korenmeter0Naar bronnen
korenmetercoerenmeeter1Naar bronnen
korenmetercoorenmeeter1Naar bronnen
korenmetercoornmeeter1Naar bronnen
korenmetercoornmeter7Naar bronnen
korenmetercorenmeter3Naar bronnen
korenmeterkoremeter1Naar bronnen
korenmeterkorenmeter7Naar bronnen
korenverschietercorenverschieter1Naar bronnen
korfmakercorfbreyer1Naar bronnen
korfmakercorfbreyers1Naar bronnen
korfmakercorffbreyer1Naar bronnen
korfmakercorffmaecker3Naar bronnen
korfmakercorffmaker1Naar bronnen
korfmakercorfmaecker1Naar bronnen
korfmakercorfmaeker1Naar bronnen
korfmakercorfmaker2Naar bronnen
korfmakerkorfbreier3Naar bronnen
korfmakerkorfmaker6Naar bronnen
kostercooster1Naar bronnen
kostercoster14Naar bronnen
kosterkoster11Naar bronnen
kousenbreiercousmaecker2Naar bronnen
kousenbreierhoesbreyder1Naar bronnen
kousenbreierhoosbreyer2Naar bronnen
kousenbreierhosebreyder1Naar bronnen
kousenbreierhosebreyer1Naar bronnen
kousenbreierkoessenbreyder1Naar bronnen
kousenmakercousemaecker2Naar bronnen
kousenmakercousemaker2Naar bronnen
kousenmakercousenmaecker1Naar bronnen
kousenmakercousmaecker1Naar bronnen
kousenmakercousmaeckster1Naar bronnen
kousenmakercousmaker1Naar bronnen
kousenmakercoussebreyer1Naar bronnen
kousenmakercoussemaecker1Naar bronnen
kousenmakercoussemaker1Naar bronnen
kousenmakercoussemaster1Naar bronnen
kousenmakerkousemaecker1Naar bronnen
kousenmakerkousemaker1Naar bronnen
kousenmakerkousmaecker2Naar bronnen
kramer0Naar bronnen
kramercraemer4Naar bronnen
kramercraemster3Naar bronnen
kramercramenijhoudster1Naar bronnen
kramercramenijhoutster1Naar bronnen
kramercramenyhoutser1Naar bronnen
kramercramer87Naar bronnen
kramerkramer42Naar bronnen
kramertromper cramer1Naar bronnen
kruideniercrudenier4Naar bronnen
kruideniercrudenierder6Naar bronnen
kruideniercrudenyer1Naar bronnen
kruideniercruienierder3Naar bronnen
kruideniercruydenier13Naar bronnen
kruideniercruydenierder11Naar bronnen
kruideniercruyenier1Naar bronnen
kruideniercruyenierder14Naar bronnen
kruideniercruyenyer1Naar bronnen
kruideniercruynierder2Naar bronnen
kruidenierkrudenierder1Naar bronnen
kruidenierkruidenier22Naar bronnen
kruidenierkruidenierder1Naar bronnen
kruiercruyer5Naar bronnen
kruiergrascruyer1Naar bronnen
kruierkruier1Naar bronnen
kruikenmakercruyckemaker1Naar bronnen
kruikenmakercruycmaker1Naar bronnen
kuiper0Naar bronnen
kuipercuijper6Naar bronnen
kuipercuiper27Naar bronnen
kuipercuper20Naar bronnen
kuipercuyper292Naar bronnen
kuipercuyper ofte bouman1Naar bronnen
kuiperkuiper179Naar bronnen
kuiperkuper2Naar bronnen
kuiperkuyper3Naar bronnen
kuipersknechtcuijpersknecht1Naar bronnen
kuipersknechtcupersknecht1Naar bronnen
kuipersknechtcuypersknecht6Naar bronnen
kuipersknechtcuypersknegt2Naar bronnen
kunstschilderschilder (kunst)17Naar bronnen
kwastenmakerkwastenmaker2Naar bronnen
kwastenmakerquastemaecker4Naar bronnen
kwastenmakerquastemaker1Naar bronnen
lakenbereider0Naar bronnen
lakenbereiderbaeywercker5Naar bronnen
lakenbereiderbayreeder1Naar bronnen
lakenbereiderbaywercker1Naar bronnen
lakenbereiderdrapier2Naar bronnen
lakenbereiderlackenbereyder1Naar bronnen
lakenbereiderlackenberyder1Naar bronnen
lakenbereiderlaeckebereider1Naar bronnen
lakenbereiderlaeckenbereider7Naar bronnen
lakenbereiderlaeckenbereijder1Naar bronnen
lakenbereiderlaeckenbereyder27Naar bronnen
lakenbereiderlaeckenbereyder ofte verwer1Naar bronnen
lakenbereiderlaeckenbereyder snijder1Naar bronnen
lakenbereiderlaeckenberijder1Naar bronnen
lakenbereiderlaeckenscheerder1Naar bronnen
lakenbereiderlaekenbereider1Naar bronnen
lakenbereiderlakenbereider27Naar bronnen
lakenbereiderlakenbereyder3Naar bronnen
lakenbereiderlakenreeder2Naar bronnen
lakenbereiderlakenwever1Naar bronnen
lakenbereiderrecster1Naar bronnen
lakenbereiderreeder2Naar bronnen
lakenbereiderreetster2Naar bronnen
lakenbereidervoerlackenreder1Naar bronnen
lakenbereidervoerlackenreders 1Naar bronnen
lakenbereidervoerlaecenreder1Naar bronnen
lakenbereidervoerlaeckenbereider1Naar bronnen
lakenbereidervoerlaeckenreder43Naar bronnen
lakenbereidervoerlaeckenreeder11Naar bronnen
lakenbereidervoerlaekenreder1Naar bronnen
lakenbereidervoerlaekenreeder3Naar bronnen
lakenbereidervoerlaekenreeder ofte schuitvoerder1Naar bronnen
lakenbereidervoerlakenreder15Naar bronnen
lakenbereidervoerlakenreeder9Naar bronnen
lakenbereidervoerlakenwever2Naar bronnen
lakenbereidervoirlaeckenreder1Naar bronnen
lakenbereidervoorlaeckenreder2Naar bronnen
lakenbereidervoorlakenreder41Naar bronnen
lakenbereidervoorlakenreeder1Naar bronnen
lakenbereidervourlaeckenreder1Naar bronnen
lakenbereidervuerlaeckenreder2Naar bronnen
lakenbereidervuerlaeckenreeder1Naar bronnen
lakenbereiderwantsnijder67Naar bronnen
lakenbereiderwantsnijder (eertijds, dus gepensioneerd)1Naar bronnen
lakenbereiderwantsnyder10Naar bronnen
lakenbereiderwantsnyders1Naar bronnen
lakenbereidersknechtlaeckenbereydersknecht3Naar bronnen
lakenbereidersknechtlakenbereydersknecht1Naar bronnen
lakenbereidersknechtsayetmaeckersknecht1Naar bronnen
lakenbereidersknechttafelaeckenweversknecht1Naar bronnen
lakenkoopmanbayen en sayen coopluyden2Naar bronnen
lakenkoopmanboter ende linne lakencoopster1Naar bronnen
lakenkoopmanbutter ende lindelaeckencoopster1Naar bronnen
lakenkoopmanlackencopper2Naar bronnen
lakenkoopmanlaeckencoeper2Naar bronnen
lakenkoopmanlaeckencooper1Naar bronnen
lakenkoopmanlaeckencoopster3Naar bronnen
lakenkoopmanlaeckencoper17Naar bronnen
lakenkoopmanlaeckenvercoopster2Naar bronnen
lakenkoopmanlaeckenvercoper2Naar bronnen
lakenkoopmanlaekencooper1Naar bronnen
lakenkoopmanlaekencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlakencooper1Naar bronnen
lakenkoopmanlakencoper6Naar bronnen
lakenkoopmanlakenkoopman3Naar bronnen
lakenkoopmanlakenkoper11Naar bronnen
lakenkoopmanlakenkoper, wantsnijder3Naar bronnen
lakenkoopmanlakenkoper, [wantsnijder]1Naar bronnen
lakenkoopmanlindelackencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlindelaeckencoopster2Naar bronnen
lakenkoopmanlindelaeckencoper6Naar bronnen
lakenkoopmanlindelaeckenvercoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlindelakencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlindelakenkoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlinnenlaeckencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlinnenlakenkoopster,1Naar bronnen
lakenkoopmanlyndenlaeckencopster1Naar bronnen
lakenkoopmansijdelaeckencooper1Naar bronnen
lakenkoopmansijdelaeckencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanvoorlaeckenreder1Naar bronnen
lakenkoopmanwollelaeckencoopster1Naar bronnen
lakenkoopmanzijde- en wollakenverkoper 1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelackencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelaeckencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelaeckenvercoper1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelaickenvercooper1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelaickenvercoper1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelakencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelakenkoper4Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelakenverkoper3Naar bronnen
lakenkoopmanzijdenlaeckencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdenlakenhandelaar1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdenlakenhandelaarster1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdenlakenverkoper2Naar bronnen
lakenkoopmanzydelackencopster1Naar bronnen
lakenweverlakenwever1Naar bronnen
lakenwevertaeffelaekewever1Naar bronnen
lakenwevertaeffellaeckenwever2Naar bronnen
lakenwevertaeffellakenwever1Naar bronnen
lakenwevertafelaeckenwever1Naar bronnen
lakenwevertafellaeckenwever7Naar bronnen
lakenwevertafellakenwever1Naar bronnen
lakenwevertaffelackewever1Naar bronnen
lakenwevervoerlaeckenwever2Naar bronnen
landmanlandman23Naar bronnen
landmanlandtman4Naar bronnen
landmanlandvrouw1Naar bronnen
landmanlandwerker1Naar bronnen
landmanlantman18Naar bronnen
landmanlantwerck5Naar bronnen
landmanlantwercker3Naar bronnen
landmeterlandmeter1Naar bronnen
landmeterlantmeeter1Naar bronnen
landmeterlantmeter4Naar bronnen
landsadvocaatadvocaet vandt landt1Naar bronnen
lantaarnmakerlantaarnmaker3Naar bronnen
lantaarnmakerlantaermaecker1Naar bronnen
lantaarnmakerlantaernmaecker4Naar bronnen
lantaarnmakerlanttaernmaecker1Naar bronnen
lapperlapper4Naar bronnen
leerlooierleermaecker1Naar bronnen
leertouwerleertouwer51Naar bronnen
leertouwertouwer2Naar bronnen
leertouwersknechtleertouwersknecht1Naar bronnen
legwerkerlegwercker3Naar bronnen
legwerkerlegwerker1Naar bronnen
legwerkerlegwerker (tapijtwever)1Naar bronnen
leidekker0Naar bronnen
leidekkerdecker1Naar bronnen
leidekkerdekker1Naar bronnen
leidekkerdekkersweduwe1Naar bronnen
leidekkerleidecker1Naar bronnen
leidekkerleidekker22Naar bronnen
leidekkerleijdecker1Naar bronnen
leidekkerleydecker45Naar bronnen
leidekkerstadtsleydecker1Naar bronnen
leidekkersknechtleydeckersknecht3Naar bronnen
leidekkersknechtleydeckersknegt1Naar bronnen
lepelgieterleepelmaecker2Naar bronnen
lepelgieterleepelmaeker1Naar bronnen
lepelgieterlepelmaecker17Naar bronnen
lepelgieterlepelmaker9Naar bronnen
letterzetterlettersetter2Naar bronnen
letterzetterletterzetter2Naar bronnen
librarierlibrarier3Naar bronnen
librarierlijberijer2Naar bronnen
licentiaatlicentiaat5Naar bronnen
licentiaatlicentiaet2Naar bronnen
licentiaatlicentiaet in den rechten, licentiaat1Naar bronnen
licentiaatlitentiaat1Naar bronnen
lichterlichter8Naar bronnen
lijmziederlijmsieder13Naar bronnen
lijmziederlijmsier2Naar bronnen
lijmziederlijmzieder25Naar bronnen
lijmziederlijnsyeder1Naar bronnen
lijmziederlyemsieder1Naar bronnen
lijmziederlymsieder2Naar bronnen
lijmziedersknechtlijmsiedersknecht1Naar bronnen
lijndraaier0Naar bronnen
lijndraaierlijndayer1Naar bronnen
lijndraaierlijndraaier30Naar bronnen
lijndraaierlijndraeijr1Naar bronnen
lijndraaierlijndraeyer24Naar bronnen
lijndraaierlijndraeyster1Naar bronnen
lijndraaierlijndraier3Naar bronnen
lijndraaierlijndraijer1Naar bronnen
lijndraaierlijndrayer11Naar bronnen
lijndraaierlinnedraaier1Naar bronnen
lijndraaierlyndraaier1Naar bronnen
lijndraaierlyndraeyer9Naar bronnen
lijndraaierlyndrayer2Naar bronnen
lijndraaierlynnedrayer1Naar bronnen
lijndraaiersknechtlijndraeyersknecht6Naar bronnen
lijndraaiersknechtlijndrayersknecht2Naar bronnen
linnennaaisterlindemaekster1Naar bronnen
linnennaaisterlindenaeyster2Naar bronnen
linnennaaisterlindenaeysteren1Naar bronnen
linnennaaisterlindenayster12Naar bronnen
linnennaaisterlinnenayster2Naar bronnen
linnennaaisterlinnenaysters1Naar bronnen
linnennaaisterlinnennaaister3Naar bronnen
linnennaaisterlinnenseyster1Naar bronnen
linnennaaisterlintnayster1Naar bronnen
linnennaaisterlyndenayster1Naar bronnen
linnennaaisterlyndnayster1Naar bronnen
linnenwever0Naar bronnen
linnenweverliendewever1Naar bronnen
linnenweverlindedwever2Naar bronnen
linnenweverlindenwever2Naar bronnen
linnenweverlindeweever4Naar bronnen
linnenweverlindewer1Naar bronnen
linnenweverlindewerver1Naar bronnen
linnenweverlindewever480Naar bronnen
linnenweverlindewever ende boomgaertman1Naar bronnen
linnenweverlindewevers1Naar bronnen
linnenweverlindeweversweduwe1Naar bronnen
linnenweverlindwever1Naar bronnen
linnenweverlinnenwever307Naar bronnen
linnenweverlinnenwever en voller1Naar bronnen
linnenweverlinnenwever en wolwever1Naar bronnen
linnenweverlinnewever49Naar bronnen
linnenweverlyendewever1Naar bronnen
linnenweverlyndewever10Naar bronnen
linnenwevermede-lindewever1Naar bronnen
linnenwevermr lindewever1Naar bronnen
linnenwevervoerlaeckenreder5Naar bronnen
linnenwevervoerlaeckenwever ofte lindewever1Naar bronnen
linnenwevervoerlakenreder1Naar bronnen
linnenweversknechtlindeweversknecht9Naar bronnen
linnenweversknechtlindeweversknegt1Naar bronnen
linnenweversknechtlinnenweversknegt1Naar bronnen
linnenweversknechtlinneweversknegt1Naar bronnen
linnenweversknechtlinneweversvoorknegt1Naar bronnen
lintwerkerlintwercker2Naar bronnen
lommerdhouderlombard1Naar bronnen
lommerdhouderlombert1Naar bronnen
lommerdhouderlommerdhouder2Naar bronnen
lommerdhoudertafelhouder14Naar bronnen
lommerdhoudertafelhouder Bank van Lening1Naar bronnen
lommerdhoudertaffelhouder2Naar bronnen
lompenkoperlompenkoper1Naar bronnen
lompenkoperoude cleercoper1Naar bronnen
lompenkoperoude kleerkoper1Naar bronnen
lompenkoperouwe cleervercoper1Naar bronnen
loodgieterlootgieter1Naar bronnen
looierloyer6Naar bronnen
luitspelerluitspeler5Naar bronnen
luitspelerluitspeler, [drapenier]1Naar bronnen
luitspelerluytslager1Naar bronnen
luitspelerluytspeelder7Naar bronnen
luitspelerluytspeelre2Naar bronnen
luitspelerluytspeler1Naar bronnen
mandenmaker0Naar bronnen
mandenmakercorffmaker1Naar bronnen
mandenmakercorfmaecker1Naar bronnen
mandenmakermandemacker6Naar bronnen
mandenmakermandemaecker63Naar bronnen
mandenmakermandemaecker ende backer1Naar bronnen
mandenmakermandemaeckster1Naar bronnen
mandenmakermandemaeker4Naar bronnen
mandenmakermandemaicker1Naar bronnen
mandenmakermandemaker18Naar bronnen
mandenmakermandenmaecker1Naar bronnen
mandenmakermandenmaeker1Naar bronnen
mandenmakermandenmaker43Naar bronnen
marktmeestermarctmeester1Naar bronnen
marktmeestermarktmeester4Naar bronnen
melkboersuivelcooper2Naar bronnen
melkmeidmelckster1Naar bronnen
melkmeidmolckemeyt1Naar bronnen
messenmakermesmaecker4Naar bronnen
messenmakermessemacker6Naar bronnen
messenmakermessemaecker19Naar bronnen
messenmakermessemaecker ende chipier1Naar bronnen
messenmakermessemaeker1Naar bronnen
messenmakermessemaicker1Naar bronnen
messenmakermessemaker8Naar bronnen
messenmakermessemaker, suppier2Naar bronnen
messenmakermessenmaker46Naar bronnen
messenmakermessmaecker chipier1Naar bronnen
messenmakersknechtmessemaeckersknecht2Naar bronnen
metselaar0Naar bronnen
metselaarmedemetselair1Naar bronnen
metselaarmesselaer1Naar bronnen
metselaarmetselaar131Naar bronnen
metselaarmetselaer250Naar bronnen
metselaarmetselair4Naar bronnen
metselaarmetser1Naar bronnen
metselaarmetseraer1Naar bronnen
metselaarmetsselaer8Naar bronnen
metselaarmetsselair3Naar bronnen
metselaarmetzelaar1Naar bronnen
metselaarmetzelaer2Naar bronnen
metselaarstadsmetselaar2Naar bronnen
metselaarstadsmetselaer1Naar bronnen
metselaarstadtsmetselaer1Naar bronnen
metselaarstatsmetselaer2Naar bronnen
metselaarsknechtmetselaarsknecht1Naar bronnen
metselaarsknechtmetselaersknecht5Naar bronnen
minminne1Naar bronnen
moederoverste0Naar bronnen
moederoversteabdisse1Naar bronnen
moederoverstemater7Naar bronnen
moederoverstemoederoverste1Naar bronnen
molenaarmedemolenaer1Naar bronnen
molenaarmolenaar40Naar bronnen
molenaarmolenaar bij de stad6Naar bronnen
molenaarmolenaar bij de stad?1Naar bronnen
molenaarmolenaar, pater1Naar bronnen
molenaarmolenaer108Naar bronnen
molenaarmolenaer ende tapper1Naar bronnen
molenaarmolennaer2Naar bronnen
molenaarmoolenaer1Naar bronnen
molenaarolymoelen1Naar bronnen
molenaarrosmolenaar2Naar bronnen
mosselmanmosselman4Naar bronnen
moutmakermoutmaecker3Naar bronnen
moutmakermoutmaicker1Naar bronnen
moutmakermoutmaker5Naar bronnen
moutmakersknechtmoutmakersknecht1Naar bronnen
naaisternaeister2Naar bronnen
naaisternaeyster1Naar bronnen
naaisternaijster1Naar bronnen
naaisternayster6Naar bronnen
nestelenmakernastelingmaecker1Naar bronnen
nettenbreiernettebreijster1Naar bronnen
nettenbreiernettebreyer1Naar bronnen
nettenbreiernettebreyster1Naar bronnen
notarisnotaris21Naar bronnen
notarisnotaris publick2Naar bronnen
notarisnotaris publyc1Naar bronnen
notarisnotaris publyck1Naar bronnen
notarisnotarys15Naar bronnen
notarisnotarys publyc1Naar bronnen
notarisnotrys2Naar bronnen
notarisopenbaer notaris2Naar bronnen
notarisopenbaer notarys2Naar bronnen
notarisupenbaer notarys1Naar bronnen
olieslageroilyslager1Naar bronnen
olieslagerolieslaeger1Naar bronnen
olieslagerolieslager41Naar bronnen
olieslagerolieslagersweduwe1Naar bronnen
olieslagerolijslager2Naar bronnen
olieslagerolislaeger1Naar bronnen
olieslagerolislager7Naar bronnen
olieslagerolislagers2Naar bronnen
olieslagerolyslaeger2Naar bronnen
olieslagerolyslaegher4Naar bronnen
olieslagerolyslager53Naar bronnen
olieslagerolyslager brouwer1Naar bronnen
olieslagerolyslagher3Naar bronnen
olieslagerolysslager1Naar bronnen
olieslagersknechtolieslagersknecht1Naar bronnen
olieslagersknechtolyslagersknecht1Naar bronnen
olieslagersknechtolyslagersknegt1Naar bronnen
olieslagersknechtolyyslaegersknecht1Naar bronnen
oppermanoperman22Naar bronnen
oppermanopperman13Naar bronnen
organist0Naar bronnen
organistorgalist1Naar bronnen
organistorganist19Naar bronnen
organistorgeliest1Naar bronnen
organistorgelist2Naar bronnen
ossenhoederoseweyer1Naar bronnen
ossenhoederosseweyer2Naar bronnen
ossenhoederossewijer1Naar bronnen
ouderlingouderling in de chr. karck1Naar bronnen
pannenbakkerdakpannenbakker 1Naar bronnen
pannenbakkerpannebacker31Naar bronnen
pannenbakkerpannebacker, tapper1Naar bronnen
pannenbakkerpannebackerije4Naar bronnen
pannenbakkerpannebackersknecht1Naar bronnen
pannenbakkerpannebakker1Naar bronnen
pannenbakkerpannebancker1Naar bronnen
pannenbakkerpannenbakker26Naar bronnen
passementierpassamentier1Naar bronnen
passementierpassement wercker1Naar bronnen
passementierpassementier4Naar bronnen
passementierpassementwercker2Naar bronnen
passementierpassementwerker1Naar bronnen
pasteibakkerpasteibakker4Naar bronnen
pasteibakkerpasteybacker7Naar bronnen
pastooreertijts pastoor1Naar bronnen
pastoorpastoor3Naar bronnen
pastoorpastor in Heemskerk1Naar bronnen
pastoorpriester en pastoor van de St.-Pancraskerk1Naar bronnen
paterpaeter1Naar bronnen
paterpater5Naar bronnen
pedelpedel3Naar bronnen
pedelpedel van de Universiteit1Naar bronnen
pedelpeldel1Naar bronnen
pelswerkerpelser1Naar bronnen
pelswerkerpelswerker1Naar bronnen
pensionarispensionaris8Naar bronnen
pensionarispensionaris dezer stede1Naar bronnen
pensionarispensionaris van de stad3Naar bronnen
pensionarispensionaris van de stad (tweede)1Naar bronnen
pensionarisstadspensionaris1Naar bronnen
pensionarisstadspensionaris van Gouda (voormalig)1Naar bronnen
perkamentmakerfranchijnmaecker15Naar bronnen
perkamentmakerfranchijnmaekcer2Naar bronnen
perkamentmakerfranchijnmaker2Naar bronnen
perkamentmakerfranchynmaecker10Naar bronnen
perkamentmakerfranchynmaker4Naar bronnen
perkamentmakerfrancijmaecker1Naar bronnen
perkamentmakerfrancijnmaecker1Naar bronnen
perkamentmakerfrancijnmaeker2Naar bronnen
perkamentmakerfrancijnmaker1Naar bronnen
perkamentmakerfrancijnmaker (perkamentmaker)1Naar bronnen
perkamentmakerfransijnmaeker1Naar bronnen
perkamentmakerfransijnwerker1Naar bronnen
perkamentmakerparcementmaker2Naar bronnen
perkamentmakerparckementmaecker1Naar bronnen
perkamentmakerpargamentmaecker1Naar bronnen
perkamentmakerpargamentsmaecker1Naar bronnen
perkamentmakerperkamentmaker44Naar bronnen
perkamentmakersknechtfranchijnmaeckersknecht1Naar bronnen
perkamentmakersknechtperchementmaeckersknecht1Naar bronnen
pontgaarderpontgaerder1Naar bronnen
poppenmakerpoppemacker1Naar bronnen
poppenmakerpoppemaecker6Naar bronnen
poppenmakerpoppemaeckster7Naar bronnen
poppenmakerpoppemaecster1Naar bronnen
poppenmakerpoppemaicker1Naar bronnen
poppenmakerpoppemaker2Naar bronnen
poppenmakerpoppenmaakster2Naar bronnen
poppenmakerpoppenmaeckster1Naar bronnen
poppenmakerpoppenmaker11Naar bronnen
poppenmakerpuppemaeker2Naar bronnen
poppenmakerpuppemaicker1Naar bronnen
portierpoortier1Naar bronnen
pottenbakkerpotbacker5Naar bronnen
pottenbakkerpottebacker78Naar bronnen
pottenbakkerpottebackerie1Naar bronnen
pottenbakkerpottebakker1Naar bronnen
pottenbakkerpottebakkersweduwe1Naar bronnen
pottenbakkerpottenbakker53Naar bronnen
pottenkoopmanpotvercooper1Naar bronnen
pottenkoopmanpotvercoper4Naar bronnen
predikantdienaer des Goddelicken Woorts1Naar bronnen
predikantdiener des godlicken woorts1Naar bronnen
predikantpredicant7Naar bronnen
predikantpredikant2Naar bronnen
predikantpredycant1Naar bronnen
priesterdienaer des godlicken woorts1Naar bronnen
priestergeestelijke1Naar bronnen
priesterheren dienaer1Naar bronnen
priesterpastoor6Naar bronnen
priesterpresbyter5Naar bronnen
priesterpriester134Naar bronnen
priesterpriester vicaris1Naar bronnen
priesterpriester, canonick van Sinte Pancraescollegie, kanunnik1Naar bronnen
priesterpriesters2Naar bronnen
priorprior1Naar bronnen
priorpriorin1Naar bronnen
priorsubpriorin1Naar bronnen
procuratorprocuratrix1Naar bronnen
procureurprocur1Naar bronnen
procureurprocureur3Naar bronnen
procureurprocureur generael1Naar bronnen
procureurprocureur generael in den Hove van Hollant1Naar bronnen
proviandbewaarderproviantmeester1Naar bronnen
proviandbewaarderproviantuur1Naar bronnen
raadsheerraadsheer1Naar bronnen
raadspensionarispensionaris1Naar bronnen
raadspensionarispensionarys2Naar bronnen
raadspensionarisraedt ende pensionaris1Naar bronnen
rechterbaeliu, schout1Naar bronnen
rectorrectoer1Naar bronnen
rectorrectoir1Naar bronnen
rectorrector5Naar bronnen
rederreder9Naar bronnen
rentenierrentenier1Naar bronnen
rentenierrentenierder1Naar bronnen
rentenierrenthier1Naar bronnen
rentenierrentier12Naar bronnen
rentmeestermr. van de rekeningen en rentmeester van Rijnland1Naar bronnen
rentmeesterrekenmeester en rentmeester van Rijnland1Naar bronnen
rentmeesterrentemeester3Naar bronnen
rentmeesterrentmeester24Naar bronnen
rentmeesterrentmeester van de abdij van Rijnsburg1Naar bronnen
rentmeesterrentmeester van de heer Alexander van Ysselsteyn1Naar bronnen
rentmeesterrentmeester van de universiteit1Naar bronnen
rentmeesterrentmeester van Rijnland1Naar bronnen
rentmeesterrentmr6Naar bronnen
ridderridder3Naar bronnen
rietdekkerdecker7Naar bronnen
rietdekkerleidekker2Naar bronnen
rietdekkerrieddecker1Naar bronnen
rietdekkerriedecker2Naar bronnen
rietdekkerrietdecker48Naar bronnen
rietdekkerrietdekker53Naar bronnen
rietdekkersknechtrietdeckersknecht1Naar bronnen
roeperroeper1Naar bronnen
roeperrouper3Naar bronnen
roeperstadtsroeper1Naar bronnen
roodverwerroetverwer1Naar bronnen
roodverwerroodverwer2Naar bronnen
runmolenaarreyntman1Naar bronnen
runmolenaarRindtmolenaer1Naar bronnen
runmolenaarrintman2Naar bronnen
runmolenaarrintmolenaer1Naar bronnen
runmolenaarrunmolenaar1Naar bronnen
runmolenaarruntman1Naar bronnen
saaidrapierbaai- en saaidrapier1Naar bronnen
saaidrapiersaaidrapier71Naar bronnen
saaidrapiersaaireder1Naar bronnen
saaikammersaaikammer1Naar bronnen
saaikammersayettekemmer1Naar bronnen
saaikammerzaeycammer1Naar bronnen
saaiwerkersaai- of raswerker1Naar bronnen
saaiwerkersaaifusteinwerker1Naar bronnen
saaiwerkersaaiwerker127Naar bronnen
saaiwerkersaaiwerker en nog minderjarig2Naar bronnen
saaiwerkersaeijwercker1Naar bronnen
saaiwerkersaywercker2Naar bronnen
saaiwerkerzaeywercker2Naar bronnen
saaiwerkerzijde-heerensaaiwerker1Naar bronnen
saaiweversaeywever1Naar bronnen
saaiweversaijwever2Naar bronnen
saaiweversayettewever5Naar bronnen
saaiweversayetwever1Naar bronnen
saaiweversaywever1Naar bronnen
saaiweverzaeyettewever1Naar bronnen
saaiweverzaeywever1Naar bronnen
schedemakerschedenmaker1Naar bronnen
schedemakerscheemaecker5Naar bronnen
schedemakerscheemaker6Naar bronnen
schedemakerschemaecker2Naar bronnen
schedemakerschemaker1Naar bronnen
schedemakersteemaker1Naar bronnen
scheepmaker0Naar bronnen
scheepmakersceepmaecker2Naar bronnen
scheepmakersceepmaicker2Naar bronnen
scheepmakersceepmaiker1Naar bronnen
scheepmakersceepmaker3Naar bronnen
scheepmakerscepmacker2Naar bronnen
scheepmakerscepmaeker1Naar bronnen
scheepmakerscheapmaecker1Naar bronnen
scheepmakerscheepmaecker120Naar bronnen
scheepmakerscheepmaeckerije8Naar bronnen
scheepmakerscheepmaeker9Naar bronnen
scheepmakerscheepmaicker2Naar bronnen
scheepmakerscheepmaker189Naar bronnen
scheepmakerscheepsmaker5Naar bronnen
scheepmakerschepmacker7Naar bronnen
scheepmakerschepmacker beveelhebber1Naar bronnen
scheepmakerschepmaecker2Naar bronnen
scheepmakerscheymaecker,1Naar bronnen
scheepmakerschuytmaecker1Naar bronnen
scheepmakerschuytmaker2Naar bronnen
scheepmakersknechtscheepmaeckersknecht5Naar bronnen
scheepsgezelbootsgesel1Naar bronnen
scheepstimmermanscheepstimmerman1Naar bronnen
scheepstimmermanscheeptimmerman1Naar bronnen
schelpenhandelaarschilpvoerder2Naar bronnen
schelpenhandelaarschulpvoerder1Naar bronnen
schermmeesterschermmeester3Naar bronnen
schilderschilder35Naar bronnen
schilderverver2Naar bronnen
schipper0Naar bronnen
schippereertijts schipper1Naar bronnen
schippermedeschipper1Naar bronnen
schipperschipper427Naar bronnen
schipperschipper ende coman1Naar bronnen
schipperschippers1Naar bronnen
schipperschypper1Naar bronnen
schipperscipper10Naar bronnen
schippersteirman1Naar bronnen
schipperwielmaecker, schipper1Naar bronnen
schippersknechtknecht op scip1Naar bronnen
schippersknechtscheepmansknecht1Naar bronnen
schippersknechtschippersknecht6Naar bronnen
schippersknechtschippersknecht op het Amsterdamse Veer4Naar bronnen
schippersknechtschippersknegt1Naar bronnen
schippersknechtscippersknecht1Naar bronnen
schoenlapperschelapper1Naar bronnen
schoenlapperschoelapper54Naar bronnen
schoenlapperschoenlapper57Naar bronnen
schoenlapperscoelapper9Naar bronnen
schoenmaker0Naar bronnen
schoenmakercoman en schoenmaker1Naar bronnen
schoenmakerscheemacker1Naar bronnen
schoenmakerscheemaecker1Naar bronnen
schoenmakerschoemacker32Naar bronnen
schoenmakerschoemaecker277Naar bronnen
schoenmakerschoemaeckers1Naar bronnen
schoenmakerschoemaeker10Naar bronnen
schoenmakerschoemaicker9Naar bronnen
schoenmakerschoemaker84Naar bronnen
schoenmakerschoenmacker1Naar bronnen
schoenmakerschoenmaecker15Naar bronnen
schoenmakerschoenmaecker??1Naar bronnen
schoenmakerschoenmaicker2Naar bronnen
schoenmakerschoenmaker330Naar bronnen
schoenmakerschoenmaker, drapenier1Naar bronnen
schoenmakerschoenmaker, stoelmaker1Naar bronnen
schoenmakerschoenmakers4Naar bronnen
schoenmakerschoomaker1Naar bronnen
schoenmakerschoonmaker1Naar bronnen
schoenmakerschounmaecker1Naar bronnen
schoenmakerschuemaecker5Naar bronnen
schoenmakerschuemaker4Naar bronnen
schoenmakerschuenmaecker2Naar bronnen
schoenmakerschumaker1Naar bronnen
schoenmakerscoemaecker6Naar bronnen
schoenmakerscoemaeker3Naar bronnen
schoenmakerscoemaicker3Naar bronnen
schoenmakerscoemaker19Naar bronnen
schoenmakerscoenmaker2Naar bronnen
schoenmakersknechtschoemaeckersknecht3Naar bronnen
schoenmakersknechtschoemaeckersknegt2Naar bronnen
schoenmakersknechtschoenmaeckersknegt1Naar bronnen
schoenmakersknechtschoenmakersknecht1Naar bronnen
scholierscholier31Naar bronnen
schoolmeesterschoelmeester4Naar bronnen
schoolmeesterschoolmeester41Naar bronnen
schoolmeesterschoolmeester, bouwman1Naar bronnen
schoolmeesterschoolmeester, priester1Naar bronnen
schoolmeesterschoolmr3Naar bronnen
schoolmeesterschoolvrou1Naar bronnen
schoolmeesterscoolmeester1Naar bronnen
schoolmeesterstadsschoolmeester1Naar bronnen
schoutde scoudt van Leyden1Naar bronnen
schoutschoudt1Naar bronnen
schoutschoudt van Wassenaer1Naar bronnen
schoutschout19Naar bronnen
schoutschout te Boskoop1Naar bronnen
schoutschout te Hillegom2Naar bronnen
schoutschout te Sassenheim2Naar bronnen
schoutschout tot Oestgeest1Naar bronnen
schoutschout van Leiden1Naar bronnen
schoutschout van Leyderdorp2Naar bronnen
schoutschout van Lisse2Naar bronnen
schoutschout van Noortwijk1Naar bronnen
schoutschout van Sassenheim1Naar bronnen
schoutschout van Voorschoten1Naar bronnen
schoutschoutinne1Naar bronnen
schoutscout1Naar bronnen
schoutscout deser stede1Naar bronnen
schoutstadhouder van de officier (=subsituut-schout)1Naar bronnen
schoutsubstituut-schout1Naar bronnen
schrijnwerker0Naar bronnen
schrijnwerkerschreynwercker1Naar bronnen
schrijnwerkerschrienwercker18Naar bronnen
schrijnwerkerschrienwerker11Naar bronnen
schrijnwerkerschrijerwercker1Naar bronnen
schrijnwerkerschrijnwercker8Naar bronnen
schrijnwerkerschrijnwerker79Naar bronnen
schrijnwerkerschryenwercker1Naar bronnen
schrijnwerkerschrynwercker5Naar bronnen
schrijnwerkerscrienwercker8Naar bronnen
schrijnwerkerscriewercker1Naar bronnen
schrijnwerkerscrijnwercker7Naar bronnen
schrijnwerkerscrijnwerker1Naar bronnen
schrijnwerkerscriwercker1Naar bronnen
schrijnwerkerscryenwercker1Naar bronnen
schrijnwerkerscrynwercker2Naar bronnen
schrijnwerkerscrynwerker1Naar bronnen
schrijnwerkersknechtschrijnwerckersknecht1Naar bronnen
schrijver0Naar bronnen
schrijverschrijver16Naar bronnen
schrijverschriver1Naar bronnen
schrijverschryver in de poort1Naar bronnen
schrijverscrijver4Naar bronnen
schrijverscriver3Naar bronnen
schuitenmakerschuitenmaker1Naar bronnen
schuitenmakerschuitmaker1Naar bronnen
schuitenmakerschuytemaecker1Naar bronnen
schuitenmakerschuytmaecker1Naar bronnen
schuitenmakerschuytmaker2Naar bronnen
schuitenvaarder0Naar bronnen
schuitenvaarderschuitvoerder3Naar bronnen
schuitenvaarderschuytvaerder1Naar bronnen
schuitenvaarderscuitvaerder8Naar bronnen
schuitenvoerder0Naar bronnen
schuitenvoerderscheepvoerder1Naar bronnen
schuitenvoerderschuijtvoerder5Naar bronnen
schuitenvoerderschuitenvoerder9Naar bronnen
schuitenvoerderschuitvoerder78Naar bronnen
schuitenvoerderschuitvoerder op Rotterdam1Naar bronnen
schuitenvoerderschuutvoerder2Naar bronnen
schuitenvoerderschuytenvoerder1Naar bronnen
schuitenvoerderschuytvoerder137Naar bronnen
schuitenvoerderschuytvoerders2Naar bronnen
schuitenvoerderschuytvoeren1Naar bronnen
schuitenvoerderschuytvorder4Naar bronnen
schuitenvoerderschuytwoerder1Naar bronnen
schuitenvoerderschuytworder1Naar bronnen
schuitenvoerderscuitvoerder5Naar bronnen
schuitenvoerderscuitvuerder1Naar bronnen
schuitenvoerderscuytvoerder4Naar bronnen
schuitenvoerdersknechtschuitenknecht1Naar bronnen
schuitenvoerdersknechtschuitvoerdersknecht1Naar bronnen
schuitenvoerdersknechtschuytvoerderskecht1Naar bronnen
schuitenvoerdersknechtschuytvoerdersknecht5Naar bronnen
schuttervaandrig1Naar bronnen
slagerslagher1Naar bronnen
slijperhaermaecker3Naar bronnen
slijperslijper4Naar bronnen
slotenmaker0Naar bronnen
slotenmakersloetemacker5Naar bronnen
slotenmakersloetemaecker1Naar bronnen
slotenmakersloetemaicker2Naar bronnen
slotenmakersloetemaiker1Naar bronnen
slotenmakersloetmacker5Naar bronnen
slotenmakersloetmaker1Naar bronnen
slotenmakerslootemaecker10Naar bronnen
slotenmakerslootemaker2Naar bronnen
slotenmakerslootmaecker12Naar bronnen
slotenmakerslotemaecker21Naar bronnen
slotenmakerslotemaker15Naar bronnen
slotenmakerslotenmaecker1Naar bronnen
slotenmakerslotenmaker42Naar bronnen
slotenmakerslothemaker 1Naar bronnen
smid0Naar bronnen
smidsmeden1Naar bronnen
smidsmid117Naar bronnen
smidsmidt16Naar bronnen
smidsmit158Naar bronnen
smidsmit , smid1Naar bronnen
smidsmith72Naar bronnen
smidsmith ofte zoutzieder1Naar bronnen
smidsmyt3Naar bronnen
smidstads smith1Naar bronnen
smidstadsmid1Naar bronnen
smidstadssmid9Naar bronnen
smidstadssmid van Haarlem 1Naar bronnen
smidstedesmid1Naar bronnen
smidsknechtsmidtsknecht2Naar bronnen
smidsknechtsmitsknecht2Naar bronnen
smidsknechtsmitsknegt3Naar bronnen
snijder0Naar bronnen
snijdercleermaker1Naar bronnen
snijdereertijts snijder1Naar bronnen
snijderkleermaker17Naar bronnen
snijdermr snyder1Naar bronnen
snijderparmentier1Naar bronnen
snijdersnider25Naar bronnen
snijdersnijder625Naar bronnen
snijdersnijder, stadhuysbewaerder1Naar bronnen
snijdersnijders1Naar bronnen
snijdersnijdersweduwe1Naar bronnen
snijdersnijeder1Naar bronnen
snijdersnyder83Naar bronnen
snijdersnyer1Naar bronnen
snijdervoetsnijder2Naar bronnen
snijdersknechtsnidersknecht1Naar bronnen
snijdersknechtsnidersknegt1Naar bronnen
snijdersknechtsnijdersknecht5Naar bronnen
snijdersknechtsnijdersknegt2Naar bronnen
snijdersknechtsnydersknegt1Naar bronnen
soldaat0Naar bronnen
soldaatin dienst1Naar bronnen
soldaatsold1Naar bronnen
soldaatsoldaat8Naar bronnen
soldaatsoldaat hopman Schetter1Naar bronnen
soldaatsoldaat onder capt Reymast1Naar bronnen
soldaatsoldaet12Naar bronnen
solliciteursolliciteur1Naar bronnen
speelmanspeelman27Naar bronnen
speelmanspelman1Naar bronnen
speldenmakerkorenkoper of bakker1Naar bronnen
speldenmakerspeldemacker2Naar bronnen
speldenmakerspeldemaecker8Naar bronnen
speldenmakerspeldemaeker1Naar bronnen
speldenmakerspeldemaker2Naar bronnen
speldenmakerspeldenmaicker1Naar bronnen
speldenmakerspeldenmaker5Naar bronnen
speldenmakerspellemaecker7Naar bronnen
speldenmakerspellemaicker1Naar bronnen
speldenmakerspelmaker2Naar bronnen
spinnergarenspinster1Naar bronnen
spinnersayetgarenspinder1Naar bronnen
spinnerspinder3Naar bronnen
spinnerspinner1Naar bronnen
spinnerwolspinder2Naar bronnen
spinsterkegelgaernspinster1Naar bronnen
spinsterschapenspinster1Naar bronnen
spinsterspinster113Naar bronnen
spinsterspinsters1Naar bronnen
spinsterspintster1Naar bronnen
spinsterwerckster inde wolle1Naar bronnen
spinsterwollespinster4Naar bronnen
spoelenmakerspilmaker1Naar bronnen
spoelenmakerspoelmacker1Naar bronnen
spoelenmakerspoelmaecker3Naar bronnen
spoelenmakerspoelmaker7Naar bronnen
spoelerspoelder2Naar bronnen
spoelerspoelder, knecht1Naar bronnen
spoelerspoeler3Naar bronnen
stadssecretarissecretaris6Naar bronnen
stadssecretarissecretaris deser stede4Naar bronnen
stadssecretarissecretaris dezer stede4Naar bronnen
stadssecretarissecretaris van Zoeterwoude1Naar bronnen
stadssecretarissecretarius3Naar bronnen
stadssecretarissecretarys10Naar bronnen
stadssecretarissecretarys deser stede1Naar bronnen
stadssecretarisstadssecretaris9Naar bronnen
stadssecretarisstadssecretaris van Leiden1Naar bronnen
steenbakkersteenbakker3Naar bronnen
steenhouwersteenhouder5Naar bronnen
steenhouwersteenhouwer3Naar bronnen
steenplaatsermeester steenplaetser1Naar bronnen
steenplaatsersteenplaatser37Naar bronnen
steenplaatsersteenplaatser (steenfabrikant)1Naar bronnen
steenplaatsersteenplaatser,1Naar bronnen
steenplaatsersteenplaester1Naar bronnen
steenplaatsersteenplaetser28Naar bronnen
steenplaatsersteenplaetser, bounerimge doende1Naar bronnen
steenplaatsersteenplaetster2Naar bronnen
steenplaatserstyenplaesser1Naar bronnen
steenplaatserstyenplaetser1Naar bronnen
steenplaatsersknechtsteenplaetserknecht1Naar bronnen
steenplaatsersknechtsteenplaetserknechte1Naar bronnen
steenplaatsersknechtsteenplaetsersknecht5Naar bronnen
stijfsterstijfster7Naar bronnen
stijfsterwollenstijfster1Naar bronnen
stoeldraaier0Naar bronnen
stoeldraaierdraeyer1Naar bronnen
stoeldraaierJan Jacobsz stoeldrayer1Naar bronnen
stoeldraaierstoeldraaier54Naar bronnen
stoeldraaierstoeldraeier2Naar bronnen
stoeldraaierstoeldraeijer1Naar bronnen
stoeldraaierstoeldraeyer43Naar bronnen
stoeldraaierstoeldraier4Naar bronnen
stoeldraaierstoeldraijer2Naar bronnen
stoeldraaierstoeldrayer31Naar bronnen
stoeldraaierstueldrayer1Naar bronnen
straatwerkeralrehande straet werck doen1Naar bronnen
straatwerkerstraatwerker1Naar bronnen
straatwerkerstraetwercker1Naar bronnen
stratenmakerstraetmaecker1Naar bronnen
studentstudent276Naar bronnen
studentstudent geschiedenis? (H.) en theologie1Naar bronnen
studentstudent hoogleraar oud-Grieks1Naar bronnen
studentstudent letteren154Naar bronnen
studentstudent letteren en rechten9Naar bronnen
studentstudent letteren en rechten, jonkheer1Naar bronnen
studentstudent letteren en theologie2Naar bronnen
studentstudent letteren, gewezen priester, schoolmeester, a.i. rector van het Gymnasium Haganum in 15721Naar bronnen
studentstudent medicijnen18Naar bronnen
studentstudent medicijnen en vrije kunsten1Naar bronnen
studentstudent medicijnen, doctor2Naar bronnen
studentstudent medicijnen, klerk van Jan van Hout1Naar bronnen
studentstudent predikant1Naar bronnen
studentstudent rechten105Naar bronnen
studentstudent rechten (lic.), meester in de rechten1Naar bronnen
studentstudent rechten en letteren4Naar bronnen
studentstudent rechten en theologie, hoogleraar/curator/oprichter van Univ. Franeker, grietman van Doniawerstal1Naar bronnen
studentstudent rechten, meester in de rechten8Naar bronnen
studentstudent rechten, meester in de rechten, advocaat1Naar bronnen
studentstudent theologie48Naar bronnen
studentstudent theologie en rechten, meester in de vrije kunsten1Naar bronnen
studentstudent theologie, predikant2Naar bronnen
studentstudent theologie, predikant in Norwich1Naar bronnen
studentstudent vrije kunsten8Naar bronnen
studentstudent vrije kunsten en letteren1Naar bronnen
studentstudent, doctor in de theologie1Naar bronnen
studentstudent, drukker van de universiteit en koninklijk drukker1Naar bronnen
studentstudent, hoogleraar1Naar bronnen
studentstudent, hoogleraar theologie1Naar bronnen
studentstudent, pedel1Naar bronnen
studentstudent, predikant8Naar bronnen
studentstudent, predikant, hoogleraar theologie1Naar bronnen
studentstudent, professor logica en physica1Naar bronnen
tamboertrommelslager1Naar bronnen
tapijtwerkerlegwercker1Naar bronnen
tapijtwerkertampeserywercker1Naar bronnen
tapijtwerkertapijtsier1Naar bronnen
tapijtwerkertapijtwerker3Naar bronnen
tapijtwerkertapissier3Naar bronnen
tapijtweverkussenwerker (tapijtwever)1Naar bronnen
tapijtwevertapijtwever3Naar bronnen
tapper0Naar bronnen
tappertapper54Naar bronnen
tappertapper, drapenier1Naar bronnen
tappertapper, [waard]1Naar bronnen
tappertapster6Naar bronnen
tassenmakertassemaecker9Naar bronnen
tassenmakertassemaker3Naar bronnen
tassenmakertassenmaker2Naar bronnen
tellertelder1Naar bronnen
tellerteller1Naar bronnen
timmerman0Naar bronnen
timmermanmede-timmerman1Naar bronnen
timmermanmedethimmerman1Naar bronnen
timmermanstadstimmerman5Naar bronnen
timmermanstadttimmerman1Naar bronnen
timmermanstatstimmerman1Naar bronnen
timmermanstattimmer1Naar bronnen
timmermanthimmerman47Naar bronnen
timmermanthimmerman bonmr1Naar bronnen
timmermanthymmerman1Naar bronnen
timmermantiemmerman1Naar bronnen
timmermantimmerlieden2Naar bronnen
timmermantimmerman468Naar bronnen
timmermantimmerman ende backer2Naar bronnen
timmermantimmerman, rosmolenaar1Naar bronnen
timmermantimmerman, [houtkoper]1Naar bronnen
timmermantymmerman32Naar bronnen
timmermansknechttimmermansknecht2Naar bronnen
timmermansknechttimmermansknegt1Naar bronnen
tinnegieter0Naar bronnen
tinnegieterthieghieter1Naar bronnen
tinnegieterthinneghieter1Naar bronnen
tinnegieterthinnegieter23Naar bronnen
tinnegietertindraaier1Naar bronnen
tinnegietertingieter42Naar bronnen
tinnegietertinneghieter3Naar bronnen
tinnegietertinneghyeter4Naar bronnen
tinnegietertinnegieter86Naar bronnen
tinnegietertinnegietster2Naar bronnen
tinnegietertinnengieter2Naar bronnen
tinnegietertinnghyeter1Naar bronnen
tinnegietertynneghieter1Naar bronnen
tinnegietertynnegieter3Naar bronnen
tinnegietersknechtthinnedrayersknecht1Naar bronnen
tinnegietersknechttinnedrayersknecht1Naar bronnen
tollenaartollenaer3Naar bronnen
trompetter0Naar bronnen
trompettertromperschemacker1Naar bronnen
tuinmanthuynman1Naar bronnen
tuinmantuinierman1Naar bronnen
tuinmantuinman1Naar bronnen
tuinmantunman1Naar bronnen
tuinmantuynman3Naar bronnen
turfdragerturfdraager1Naar bronnen
turfdragerturfdraeger1Naar bronnen
turfdragerturfdrager19Naar bronnen
turfdragerturffdrager24Naar bronnen
turfdragerturffdragher2Naar bronnen
turfdragerturfvoerder3Naar bronnen
turfmakertorffman1Naar bronnen
turfmakerturfmaecker1Naar bronnen
turftonnertonder2Naar bronnen
turftonnertonster2Naar bronnen
turftonnerturfftonder1Naar bronnen
turftonnerturfftonster4Naar bronnen
turftonnerturftonder1Naar bronnen
turftonnerturftonster1Naar bronnen
turftrekkerslachturver1Naar bronnen
turftrekkerturfftrecker1Naar bronnen
turfvulsterturffvulster1Naar bronnen
uitdrageruijtdraechster1Naar bronnen
uitdrageruitdraagster3Naar bronnen
uitdrageruitdraechster1Naar bronnen
uitdrageruitdrager3Naar bronnen
uitdrageruuytdrager1Naar bronnen
uitdrageruydraechster1Naar bronnen
uitdrageruytdraechster23Naar bronnen
uitdrageruytdraeger2Naar bronnen
uitdrageruytdraegher1Naar bronnen
uitdrageruytdraegster2Naar bronnen
uitdrageruytdrager9Naar bronnen
uitdragervuytdrager1Naar bronnen
varkenskoopmanvarckenlibber2Naar bronnen
varkenskoopmanvarkenkoper1Naar bronnen
varkenskoopmanvarkensdrijver1Naar bronnen
varkenskoopmanvarkenskoopman1Naar bronnen
varkenskoopmanvarkenskoper1Naar bronnen
varkenskoopmanvarkenverkoper2Naar bronnen
varkenskoopmanverckeman1Naar bronnen
varkenskoopmanverckencoper5Naar bronnen
varkensslagervarckenslager1Naar bronnen
varkensslagerverckenslager1Naar bronnen
varkensslagerverkenslager1Naar bronnen
veenmanveenman12Naar bronnen
veerschipperveerschipper1Naar bronnen
vellenbereidervellewasscher1Naar bronnen
vellenbereidervellewasser5Naar bronnen
vellenkopervelkooper1Naar bronnen
vellenkopervellcoper1Naar bronnen
vellenkopervellecooper2Naar bronnen
vellenkopervellecoper8Naar bronnen
vellenkopervellenkoper5Naar bronnen
vellenploterbloter (ploter)1Naar bronnen
vellenplotervellblooter1Naar bronnen
vellenplotervellebloeter1Naar bronnen
vellenplotervelleblooter3Naar bronnen
vellenplotervellenman2Naar bronnen
vellenplotervellenploter1Naar bronnen
vellenplotervelleploter2Naar bronnen
verwer0Naar bronnen
verwerkleurenverver1Naar bronnen
verwerlapverfster1Naar bronnen
verwerlapverver7Naar bronnen
verwerlapverwer6Naar bronnen
verwermuntverver2Naar bronnen
verwerrootverwer1Naar bronnen
verwertafelaeckenverver1Naar bronnen
verwerverfster1Naar bronnen
verwerveruster1Naar bronnen
verwerverver94Naar bronnen
verwerverver (of: gordijnverver ?)1Naar bronnen
verwerverver en drapier1Naar bronnen
verwervervster1Naar bronnen
verwerverwer128Naar bronnen
verwerverwerie1Naar bronnen
verwerverwerster1Naar bronnen
verwervoorlakenreder, verwer1Naar bronnen
verwerwerveer1Naar bronnen
verwerwerver1Naar bronnen
verwerzwartverver4Naar bronnen
verwersknechtmeester-verversknecht1Naar bronnen
verwersknechtverruwersknecht1Naar bronnen
verwersknechtverversknecht18Naar bronnen
verwersknechtverversknecht (meester !!)3Naar bronnen
verwersknechtverversknegt1Naar bronnen
verwersknechtverwersknecht12Naar bronnen
verwersknechtverwersknegt1Naar bronnen
vettewariervettewarier4Naar bronnen
vishandelaarvisschrapper1Naar bronnen
viskopervischcoopster5Naar bronnen
viskopervischcoper2Naar bronnen
viskoperviscooper2Naar bronnen
viskoperviscoopsters1Naar bronnen
viskoperviscoper5Naar bronnen
viskoperviskoper7Naar bronnen
viskopervisvercoopster1Naar bronnen
visser0Naar bronnen
visserharingvaert1Naar bronnen
visserharingvisser1Naar bronnen
visservischman1Naar bronnen
visservisscher20Naar bronnen
visservisser10Naar bronnen
visvrouwvischwijff1Naar bronnen
visvrouwviswijf1Naar bronnen
visvrouwwiswijf1Naar bronnen
vlaskoper0Naar bronnen
vlaskopervlaschcooper1Naar bronnen
vlaskopervlaschcoper1Naar bronnen
vlaskopervlascoopster3Naar bronnen
vlaskopervlascoper3Naar bronnen
vlaskopervlasman2Naar bronnen
vleeshouwer0Naar bronnen
vleeshouwervleeshouder1Naar bronnen
vleeshouwervleeshouwer86Naar bronnen
vleeshouwervleeshouwers1Naar bronnen
vleeshouwervleijschouder3Naar bronnen
vleeshouwervleijschouer1Naar bronnen
vleeshouwervleijshouder1Naar bronnen
vleeshouwervleishouder1Naar bronnen
vleeshouwervleishouuer3Naar bronnen
vleeshouwervleishouwer15Naar bronnen
vleeshouwervleyschouder20Naar bronnen
vleeshouwervleyschouwer4Naar bronnen
vleeshouwervleyshouder64Naar bronnen
vleeshouwervleyshouders1Naar bronnen
vleeshouwervleyshouwer12Naar bronnen
vleeshouwervleyshouwerknecht1Naar bronnen
vleeshouwerwleishouuer1Naar bronnen
voedstervoetster3Naar bronnen
voerman0Naar bronnen
voermanvoerman11Naar bronnen
voermanvoerman?1Naar bronnen
voermanvoorman1Naar bronnen
vogelkopervogelaar1Naar bronnen
vogelkopervogelcoepers1Naar bronnen
vogelkopervogelcoopster2Naar bronnen
vogelkopervogelcoper1Naar bronnen
vogelkopervogelhandelaar1Naar bronnen
vogelkopervogelkoopster1Naar bronnen
vogelkopervogelkoper3Naar bronnen
vogelkopervogelverkoper1Naar bronnen
vogelkopervogelwijff1Naar bronnen
vollerbaeije volre1Naar bronnen
vollerbayvoller ende bereyder1Naar bronnen
vollermeester voller1Naar bronnen
vollermeestervoller2Naar bronnen
vollermr. voller1Naar bronnen
vollervolder12Naar bronnen
vollervoller138Naar bronnen
vollervolre60Naar bronnen
vollervolre eertijts houtsaeger1Naar bronnen
vollersknechtvollersknecht2Naar bronnen
vollersknechtvolresknecht2Naar bronnen
voorspraakadvocaat7Naar bronnen
voorspraakadvocaat (taalman)2Naar bronnen
voorspraakadvocaat (talman)1Naar bronnen
voorspraakadvocaat (voorspraak)1Naar bronnen
voorspraakadvocaat voor het Hof van Holland1Naar bronnen
voorspraakvoerspraeck1Naar bronnen
voorspraakvoerspraecke1Naar bronnen
voorspraakvoirspraicke1Naar bronnen
voorspraakvoorspraak13Naar bronnen
voorspraakvoorspraak (advocaat)5Naar bronnen
voorspraakvoorspraak bij de Vierschaar van Leiden1Naar bronnen
voorspraakvoorspraec3Naar bronnen
voorspraakvoorspraeck7Naar bronnen
voorspraakvoorspraecke1Naar bronnen
vroedvrouwvroedevrouwe1Naar bronnen
vroedvrouwvroedvrouw10Naar bronnen
vroedvrouwvroedvrouwe3Naar bronnen
vroedvrouwvroetmoeder1Naar bronnen
vroedvrouwvroetvrou1Naar bronnen
vroedvrouwvroetwijf1Naar bronnen
vroedvrouwvroevrou1Naar bronnen
vroedvrouwvroevrouwe1Naar bronnen
waagmeesterwaagmeester1Naar bronnen
waard0Naar bronnen
waardeertijds waard in 'Den Gulden Hoorn'1Naar bronnen
waardwaard49Naar bronnen
waardwaard in de caedsbaen1Naar bronnen
waardwaard in De Doelen2Naar bronnen
waardwaard in Enchuysen1Naar bronnen
waardwaard in ‘De Drie Haringen’1Naar bronnen
waardwaerd1Naar bronnen
waardwaerdeyn1Naar bronnen
waardwaerdijn1Naar bronnen
waardwaerdinne1Naar bronnen
waardwaerdt3Naar bronnen
waardwaert24Naar bronnen
waardwaert in de Cadt1Naar bronnen
waardwaert in Paradys1Naar bronnen
waardwaert inde zwaen [schutter]1Naar bronnen
waardwaert [schutter]1Naar bronnen
waardwairt1Naar bronnen
waardwardt1Naar bronnen
waardwardt in De Gulden Hulck1Naar bronnen
waardwardynne1Naar bronnen
waardwart1Naar bronnen
waardwartdynne1Naar bronnen
waardijnwaardijn6Naar bronnen
waardijnwaerdeyn2Naar bronnen
waardijnwaerdijn2Naar bronnen
waardijnwarden van den rederie1Naar bronnen
waardijnwardeyn2Naar bronnen
waardijnwerdyn1Naar bronnen
wachterdoelwachter4Naar bronnen
wachterduelwachter1Naar bronnen
wachterraemwachter1Naar bronnen
wachtersergeant van de stedelijke compagnie wachters1Naar bronnen
wachterstadhuistorenwachter1Naar bronnen
wachtmeesterwachtmeester3Naar bronnen
wagenaar0Naar bronnen
wagenaarvoerman1Naar bronnen
wagenaarwagenaar10Naar bronnen
wagenaarwagenaer25Naar bronnen
wagenaarwagenair3Naar bronnen
wagenaarwaghenaer5Naar bronnen
wagenaarsknechtwagenaersknecht2Naar bronnen
wantsnijder0Naar bronnen
wantsnijderwandtsnijder1Naar bronnen
wantsnijderwantsnijder14Naar bronnen
wantsnijderwantsnijtster1Naar bronnen
wantsnijderwantsnyder3Naar bronnen
warmoezenier0Naar bronnen
warmoezeniervarmmesman1Naar bronnen
warmoezenierwaarmoesman1Naar bronnen
warmoezenierwaermesman1Naar bronnen
warmoezenierwaermoeswijf1Naar bronnen
warmoezenierwarmesman1Naar bronnen
warmoezenierwarmmesman6Naar bronnen
warmoezenierwarmmeswijf1Naar bronnen
warmoezenierwarmoes1Naar bronnen
warmoezenierwarmoesenier1Naar bronnen
warmoezenierwarmoeslieden7Naar bronnen
warmoezenierwarmoesman437Naar bronnen
warmoezenierwarmoesman ofte bouman1Naar bronnen
warmoezenierwarmoesmans1Naar bronnen
warmoezenierwarmoeswijf4Naar bronnen
warmoezenierwarmoeswijff7Naar bronnen
warmoezenierwarmoeswyeff1Naar bronnen
warmoezenierwarmoeswyf1Naar bronnen
warmoezenierwarmoeswyff1Naar bronnen
warmoezenierwarmoezenier18Naar bronnen
warmoezenierwarmuesman1Naar bronnen
warmoezenierwarsman2Naar bronnen
warmoezenierwermoesman2Naar bronnen
warmoezenierwermoesmansdochter1Naar bronnen
warmoezeniersknechtwarmoesknecht5Naar bronnen
warmoezeniersknechtwarmoesmansknecht1Naar bronnen
waslichterlichter1Naar bronnen
waslichterwaslichter6Naar bronnen
wasvrouwschuyren en waschen2Naar bronnen
wasvrouwwasch- en schuyrvrouw1Naar bronnen
wasvrouwwaschwijff1Naar bronnen
wasvrouwwasvrouw2Naar bronnen
weverCornelis Symonsz snyder1Naar bronnen
weverdundoeckwever1Naar bronnen
wevergreynwevers1Naar bronnen
weverkaesdouckwever1Naar bronnen
weverlakenwever3Naar bronnen
weverlapwever1Naar bronnen
weversnyder1Naar bronnen
wevertafelakenweever1Naar bronnen
wevertafellakenwever8Naar bronnen
weverwarpenwever4Naar bronnen
weverwarpwever1Naar bronnen
weverweever8Naar bronnen
weverwerpenwever3Naar bronnen
weverwever45Naar bronnen
weverzayewever1Naar bronnen
weversknechtweversknecht1Naar bronnen
wielmakerwielmacker6Naar bronnen
wielmakerwielmaecker26Naar bronnen
wielmakerwielmaecker of schipper1Naar bronnen
wielmakerwielmaeker2Naar bronnen
wielmakerwielmaker37Naar bronnen
wielmakerwyelmacker1Naar bronnen
wijnkoperwijncoper2Naar bronnen
wijnkoperwijnkoper2Naar bronnen
wijnroeierstadswijnverlater1Naar bronnen
wijnroeierwijnroeier3Naar bronnen
wijnroeierwijnverlader1Naar bronnen
wijnroeierwijnverlaeter6Naar bronnen
wijnroeierwijnverlater19Naar bronnen
wijnroeierwijnverlaters2Naar bronnen
wijnroeierwynverlater2Naar bronnen
wijnroeiersknechtwijnverlatersknecht1Naar bronnen
wijntapperwijntapper26Naar bronnen
wijntapperwyntapper4Naar bronnen
winkelknechtwinkelknecht1Naar bronnen
wisselaar0Naar bronnen
wisselaarwisselaar3Naar bronnen
witmaker0Naar bronnen
witmakerwitmacker6Naar bronnen
witmakerwitmaecker65Naar bronnen
witmakerwitmaeker4Naar bronnen
witmakerwitmaicker4Naar bronnen
witmakerwitmaker74Naar bronnen
witmakerwitmakersweduwe2Naar bronnen
witmakersknechtwitmaeckersknecht4Naar bronnen
witmakersknechtwitmakersknecht2Naar bronnen
wolkammer0Naar bronnen
wolkammerkammer4Naar bronnen
wolkammerkemmer2Naar bronnen
wolkammerkempster1Naar bronnen
wolkammerkemster6Naar bronnen
wolkammerkemster of dienstbode3Naar bronnen
wolkammerwolcammer1Naar bronnen
wolkammerwolkammer4Naar bronnen
wolkammerwolkammer (meester)1Naar bronnen
wolkammerwollekaerster1Naar bronnen
wolkopercoopman van wolle3Naar bronnen
wolkoperwolcoper5Naar bronnen
wolkoperwolkoper1Naar bronnen
wolkoperwollecooper1Naar bronnen
wollennaaisterwollenaaister1Naar bronnen
wollennaaisterwollenaayster1Naar bronnen
wollennaaisterwollenaeyster7Naar bronnen
wollennaaisterwollenaister1Naar bronnen
wollennaaisterwollenayster7Naar bronnen
wollennaaisterwolnaeyster1Naar bronnen
wolweverwolle wever1Naar bronnen
wolweverwollewever44Naar bronnen
wolweverwolwever88Naar bronnen
wolweverwolwevers1Naar bronnen
wolweversknechtwollenweversknecht1Naar bronnen
wolweversknechtwolleweversknecht2Naar bronnen
wolweversknechtwolleweversknegt1Naar bronnen
zadelmakersaelmacker1Naar bronnen
zadelmakersaelmaecker3Naar bronnen
zadelmakersaelmaker1Naar bronnen
zadelmakerzadelmaecker4Naar bronnen
zadelmakerzadelmaker3Naar bronnen
zalmhandelaartalincoper1Naar bronnen
zalmhandelaarzalmcoper5Naar bronnen
zangersanger1Naar bronnen
zeemanvaert ter zee1Naar bronnen
zeemanzeeman2Naar bronnen
zeemtouwerscheepmaker nu zeemtouwer1Naar bronnen
zeemtouwerseemtouwer20Naar bronnen
zeemtouwerseemwercker2Naar bronnen
zeemtouwerzeemptouwer1Naar bronnen
zeemtouwerzeemtouwer128Naar bronnen
zeemtouwerzeemtouwers2Naar bronnen
zeemtouwersknechtseemtouwersknecht5Naar bronnen
zeemtouwersknechtzeemstouwersknecht1Naar bronnen
zeemtouwersknechtzeemtouwersjongen1Naar bronnen
zeemtouwersknechtzeemtouwersknecht8Naar bronnen
zeepzieder0Naar bronnen
zeepziederseepsieder2Naar bronnen
zeepziederzeepsieder7Naar bronnen
zeepziederzeepzieder28Naar bronnen
zeepziederzoutzieder2Naar bronnen
zeepziedersknechtseepsiedersknecht2Naar bronnen
zegelaarzeegeltrecker1Naar bronnen
zegelaarzegeltrecker2Naar bronnen
zeilmaker0Naar bronnen
zeilmakerseijlmaecker2Naar bronnen
zeilmakerseijlmaeker1Naar bronnen
zeilmakerseilmaker1Naar bronnen
zeilmakerseylmacker1Naar bronnen
zeilmakerseylmaecker5Naar bronnen
zeilmakerseylmaeker1Naar bronnen
zeilmakerseylmaker2Naar bronnen
zeilmakerzeijlmaker1Naar bronnen
zeilmakerzeilmaker15Naar bronnen
zeilmakerzeylemaecker1Naar bronnen
zeilmakerzeylmaecker21Naar bronnen
zeilmakerzeylmaker1Naar bronnen
ziekenverzorgersieckentrooster1Naar bronnen
ziekenverzorgerziekenmoeder1Naar bronnen
zilversmidzilversmith2Naar bronnen
zoutmeterzoutmeter1Naar bronnen
zoutmeterzoutmeter of drager1Naar bronnen
zoutmeterzoutwerker1Naar bronnen
zoutwerkerarbeider in de zoutketen1Naar bronnen
zoutwerkerin de zoutkene werckende1Naar bronnen
zoutwerkersoutdrager1Naar bronnen
zoutwerkersoutman2Naar bronnen
zoutwerkerzoutman3Naar bronnen
zoutwerkerzoutman en schipper1Naar bronnen
zoutwerkerzoutmeter3Naar bronnen
zoutwerkerzoutwerker1Naar bronnen
zoutwerkersknechtknecht in de zoutketen1Naar bronnen
zoutziedersoutsieder4Naar bronnen
zoutziedersoutzieder1Naar bronnen
zoutziederzeepzieder2Naar bronnen
zoutziederzoudtzieder1Naar bronnen
zoutziederzoutsieder3Naar bronnen
zoutziederzoutzieder17Naar bronnen
zoutziedersknechtzoutziedersknecht2Naar bronnen
zuivelverkoperspekkaasman1Naar bronnen
zuivelverkopersuyvelcoper1Naar bronnen
zuivelverkoperzuivelcooper1Naar bronnen
zuivelverkoperzuivelkoper8Naar bronnen
zuivelverkoperzuivelverkoper4Naar bronnen
zuivelverkoperzuvelcooper2Naar bronnen
zuivelverkoperzuvelcoper2Naar bronnen
zuivelverkoperzuyvelcoper4Naar bronnen
zwaardvegerswaertveger1Naar bronnen
zwaardvegerswartveeger1Naar bronnen
zwaardvegerzwaardveger2Naar bronnen