Beroepenspelling

In de kolom BeroepsVermelding vindt u alle verschillende varianten waarop een beroep vermeld wordt in onze bronnen. De gestandaardiseerde beroepen (volgens Hisco) vindt u in de kolom Beroepsgroep.

In de kolom Aantal kunt u terugvinden hoe vaak een beroepsvermelding voorkomt. Bent u benieuwd naar de tekst en bron? Klik dan op Naar bronnen.

BeroepsgroepBeroepsVermeldingAantalNaar bronnen
accijnsontvangeracchyssenaer1Naar bronnen
accijnsontvangeraccijnsinner (exchijsbewaerder)1Naar bronnen
accijnsontvangerexchysmeester1Naar bronnen
admiraaladmiraal1Naar bronnen
advocaatadvocaat1Naar bronnen
advocaatadvocaet1Naar bronnen
advocaattalman1Naar bronnen
antieksnijderantieksnijder1Naar bronnen
antieksnijderantieksnijder (beeldhouwer en steenhouwer)1Naar bronnen
antieksnijderantijcksnijder2Naar bronnen
antieksnijderantycksnider2Naar bronnen
antieksnijderantycksnijder3Naar bronnen
antieksnijderantycksnyder4Naar bronnen
antieksnijderantycsnider2Naar bronnen
antieksnijderantycsnijder1Naar bronnen
antieksnijderantycsnyder2Naar bronnen
antieksnijderantyqsnijder1Naar bronnen
apotheker0Naar bronnen
apothekerapootheecker1Naar bronnen
apothekerapotecaer1Naar bronnen
apothekerapotecaris1Naar bronnen
apothekerapoteecker3Naar bronnen
apothekerapoteker14Naar bronnen
apothekerapothecaer2Naar bronnen
apothekerapothecaris4Naar bronnen
apothekerapothecarys1Naar bronnen
apothekerapotheker39Naar bronnen
apothekerappotecaer1Naar bronnen
apothekeraptecker5Naar bronnen
apothekerapteecker29Naar bronnen
apothekerapteecker, wijntapper1Naar bronnen
apothekerapteekcer1Naar bronnen
apothekerapteeker6Naar bronnen
apothekerapteker8Naar bronnen
apothekerapthecaer 1Naar bronnen
apothekerapthecker1Naar bronnen
apothekeraptheecker1Naar bronnen
appelkoopmanappelcoeper9Naar bronnen
appelkoopmanappelcooper11Naar bronnen
appelkoopmanappelcoopster11Naar bronnen
appelkoopmanappelcoper18Naar bronnen
appelkoopmanappelcopers1Naar bronnen
appelkoopmanappelcopper1Naar bronnen
appelkoopmanappelkoopman4Naar bronnen
appelkoopmanappelkoopster1Naar bronnen
appelkoopmanappelkoper25Naar bronnen
appelkoopmanappelman4Naar bronnen
appelkoopmanappelvercoopster2Naar bronnen
appelkoopmanappelverkoper1Naar bronnen
arbeidsmanarbeytsman2Naar bronnen
baairederbayreder1Naar bronnen
baaiverwerbayverwer1Naar bronnen
baaiwerkerbaaiwerker8Naar bronnen
baaiwerkerbaeyewercker1Naar bronnen
baaiwerkerbaeyreder1Naar bronnen
baaiwerkerbaeywercker1Naar bronnen
baaiwerkerbaeywerker1Naar bronnen
baaiwerkerbayereder1Naar bronnen
baaiwerkerbayreder3Naar bronnen
baaiwerkerbayredere1Naar bronnen
baaiwerkerbayreeder1Naar bronnen
baaiweverbaaivoller en -wever1Naar bronnen
baaiweverbaaiwever1Naar bronnen
baaiweverbaeijewever2Naar bronnen
baaiweverbaeijwever1Naar bronnen
baaiweverbaeyewever4Naar bronnen
baaiweverbaeywever2Naar bronnen
baaiweverbaijewever1Naar bronnen
baaiweverbayewever4Naar bronnen
baaiweverbaywever8Naar bronnen
baaiweversknechtbaeyeweversknecht1Naar bronnen
baaiweversknechtbayweversknecht5Naar bronnen
baggermanbaggerman33Naar bronnen
bagijnbagijn14Naar bronnen
bagijnbegijn1Naar bronnen
bagijneertijds bagijn1Naar bronnen
bagijnfalide baghijn10Naar bronnen
bagijnfalide bagijn2Naar bronnen
bagijngrauwe zuster2Naar bronnen
bakker0Naar bronnen
bakkerbacker473Naar bronnen
bakkerbacker daerna koornkoper1Naar bronnen
bakkerbacker in de Pot1Naar bronnen
bakkerbacker ofte lymsieder1Naar bronnen
bakkerbacker ofte mandemaecker2Naar bronnen
bakkerbacker, bonmeester1Naar bronnen
bakkerbackersweduwe1Naar bronnen
bakkerbackker2Naar bronnen
bakkerbackster4Naar bronnen
bakkerbacxster1Naar bronnen
bakkerbakker428Naar bronnen
bakkerbakker en wever1Naar bronnen
bakkerbakker in Den Gloeyenden Oven1Naar bronnen
bakkerbakker of houtkoper1Naar bronnen
bakkerbakker, rentmeester1Naar bronnen
bakkerbakker/brouwer1Naar bronnen
bakkerbakkers1Naar bronnen
bakkerbakkersweduwe2Naar bronnen
bakkerbakster4Naar bronnen
bakkerbaxster2Naar bronnen
bakkerbaxter1Naar bronnen
bakkereertijts backer2Naar bronnen
bakkerkammaker, bakker1Naar bronnen
bakkerkorenkoper, bakker1Naar bronnen
bakkermetselaar, bakker1Naar bronnen
baljuwbailen1Naar bronnen
baljuwbailiu1Naar bronnen
baljuwBailliu van de nieuwe rederye van baye1Naar bronnen
baljuwbailliu van Rijnlant1Naar bronnen
baljuwbailly2Naar bronnen
baljuwBailly van Rhynlant1Naar bronnen
baljuwbalju1Naar bronnen
baljuwbalju, schout1Naar bronnen
baljuwbaljuw3Naar bronnen
baljuwbaljuw rijnland1Naar bronnen
baljuwbaljuw van de nering1Naar bronnen
baljuwbaljuw van Rijnland1Naar bronnen
baljuwbaljuw van Schieland1Naar bronnen
baljuwsubstituyt van de bailiu1Naar bronnen
baljuwsubstituyt van den Bailye van Rijnland1Naar bronnen
ballenmakerballemaecker3Naar bronnen
ballenmakerballemaker6Naar bronnen
ballenmakerballenmaecker1Naar bronnen
ballenmakerballenmaker7Naar bronnen
ballenmakerbalmaker1Naar bronnen
bankierbanquier1Naar bronnen
barbierbarbier27Naar bronnen
barbierbarbier, chirurgijn1Naar bronnen
barbierberbier14Naar bronnen
barbierdeser stede barbier1Naar bronnen
beddenmakerbeddemaecster1Naar bronnen
beddenmakerbeddemaekster1Naar bronnen
bediendediender6Naar bronnen
bediendeschouten diender3Naar bronnen
beeldsnijderbeeldensnijder2Naar bronnen
beeldsnijderbeeldesnijder4Naar bronnen
beeldsnijderbeeldesnyder2Naar bronnen
beeldsnijderbeeldhouwer (antycqsnijder)1Naar bronnen
beeldsnijderbeeldsnijder6Naar bronnen
beeldsnijderbeldesnijder2Naar bronnen
beeldsnijderbeldesnijer1Naar bronnen
beenhouwerbeenhakker1Naar bronnen
beenhouwerbeenhouwer8Naar bronnen
bezemmakerbeesembinner1Naar bronnen
bezemmakerbesemaecker7Naar bronnen
bezemmakerbesemaker4Naar bronnen
bezemmakerbesemmacker2Naar bronnen
bezemmakerbesemmackers1Naar bronnen
bezemmakerbesemmaecker14Naar bronnen
bezemmakerbesemmaeker1Naar bronnen
bezemmakerbesemmaicker2Naar bronnen
bezemmakerbesemmaiker1Naar bronnen
bezemmakerbesemmaker3Naar bronnen
bezemmakerbesenmacker1Naar bronnen
bezemmakerbezemaecker1Naar bronnen
bezemmakerbezemmaakster1Naar bronnen
bezemmakerbezemmaecker2Naar bronnen
bezemmakerbezemmaker20Naar bronnen
bezemmakerbezemmakers1Naar bronnen
bezemmakersknechtbesemaeckersknecht1Naar bronnen
bierdragerbierdraeger3Naar bronnen
bierdragerbierdraegher1Naar bronnen
bierdragerbierdrager148Naar bronnen
bierdragerbierdrager (ex)1Naar bronnen
bierdragerbierdragher4Naar bronnen
bierdragerbierdreger2Naar bronnen
bierdragerbyerdragher1Naar bronnen
biertapperbiertapper62Naar bronnen
biertapperbiertapper ende seepsiedersknecht1Naar bronnen
biertapperbiertapper ende smit1Naar bronnen
biertapperbiertapper of herbergier1Naar bronnen
biertapperbiertapster2Naar bronnen
binnenmoederbinnemoeder3Naar bronnen
binnenmoederbinnenmoeder1Naar bronnen
binnenmoederdie moeder in 't weeshuys1Naar bronnen
binnenmoedereertijts moeder van 't Weeshuys1Naar bronnen
binnenmoederweesmoeder1Naar bronnen
binnenvaderbinnenvader1Naar bronnen
binnenvaderbinnevader1Naar bronnen
blauwverwerblaeugaarnman licentmeester1Naar bronnen
blauwverwerblaeugaerman1Naar bronnen
blauwverwerblaeugaernman2Naar bronnen
blauwverwerblaeuverwer2Naar bronnen
blauwverwerblaeuverwers1Naar bronnen
blauwverwerblauwverver8Naar bronnen
blauwverwerkarmozijn- en blauwverver1Naar bronnen
blekerbleekster2Naar bronnen
blekerbleicker1Naar bronnen
blekerbleijcker1Naar bronnen
blekerbleijckster1Naar bronnen
blekerbleker2Naar bronnen
blekerbleycker8Naar bronnen
blekerbleycster2Naar bronnen
bode0Naar bronnen
bode baljuwsbode van Rijnland1Naar bronnen
bodebaillius bode2Naar bronnen
bodebaillys bode2Naar bronnen
bodebaillys boode1Naar bronnen
bodebaljuwsbode5Naar bronnen
bodebaljuwsbode van Rijnland2Naar bronnen
bodeballi boode1Naar bronnen
bodeballiusbode van Rijnlandt1Naar bronnen
bodebalyuels bodde1Naar bronnen
bodebode60Naar bronnen
bodebode destijds1Naar bronnen
bodebode met de bus3Naar bronnen
bodebode met de bussche1Naar bronnen
bodebode met de busse32Naar bronnen
bodebode met de busse (pas benoemd)1Naar bronnen
bodebode met de roede51Naar bronnen
bodebode mette rode1Naar bronnen
bodebode mette roede 1Naar bronnen
bodebode mit de bossche1Naar bronnen
bodebode mit der roede1Naar bronnen
bodebode mitte bossche1Naar bronnen
bodebode mitte roede7Naar bronnen
bodebode mitten roede3Naar bronnen
bodebode mitter busse1Naar bronnen
bodebode op Zeeland1Naar bronnen
bodebode v universiteit1Naar bronnen
bodebode van de baljuw van Rijnland4Naar bronnen
bodebode van de Hoogheemraden van Rijnland1Naar bronnen
bodebode van de kooplieden1Naar bronnen
bodebode van de Weeskamer3Naar bronnen
bodebode van het Hoogheemraadschap van Rijnland1Naar bronnen
bodebodel1Naar bronnen
bodeboden2Naar bronnen
bodeboede2Naar bronnen
bodeboede mitte roede deser stede1Naar bronnen
bodeheemraadsbode9Naar bronnen
bodeheemraatsbode1Naar bronnen
bodeheemraedtsboede1Naar bronnen
bodeheemraetsbode9Naar bronnen
boderaetsboode1Naar bronnen
bodeschoutenbode van de stad1Naar bronnen
bodeschoutenboden1Naar bronnen
bodestadsbode1Naar bronnen
bodestadtsbode1Naar bronnen
bodeuniversiteytsbode1Naar bronnen
boekbinderboekbinder19Naar bronnen
boekbinderboucbinder5Naar bronnen
boekbinderbouckbinder4Naar bronnen
boekbinderbouckebinder3Naar bronnen
boekbinderbouckebynder2Naar bronnen
boekbinderbouickebinner1Naar bronnen
boekbinderbucbinder1Naar bronnen
boekbinderbuckenbynder1Naar bronnen
boekbindersknechtboeckbindersknegt2Naar bronnen
boekdrukkerboeckdrucker1Naar bronnen
boekdrukkerboeckeprinter1Naar bronnen
boekdrukkerboekdrukker5Naar bronnen
boekdrukkerboekprinter2Naar bronnen
boekdrukkerboucdrucker6Naar bronnen
boekdrukkerboucedrucker1Naar bronnen
boekdrukkerbouckdrucker4Naar bronnen
boekdrukkerbouckedrucker2Naar bronnen
boekdrukkersknechtboucdruckersknecht1Naar bronnen
boekdrukkersknechtbouckdruckersknecht1Naar bronnen
boekverkoper0Naar bronnen
boekverkoperboekverkoper7Naar bronnen
boekverkoperbouckvercoper5Naar bronnen
boekverkoperboucvercooper4Naar bronnen
boekverkoperboucvercoper6Naar bronnen
boekverkoperboucverkoper1Naar bronnen
boekverkoperoutbouckvercoper1Naar bronnen
boerboertgen1Naar bronnen
bogenmakerbogemaecker3Naar bronnen
bogenmakerbogemaker2Naar bronnen
bogenmakerbogenmaicker1Naar bronnen
bogenmakerbogenmaker2Naar bronnen
bogenmakerboochmaecker4Naar bronnen
bogenmakerboogemaecker1Naar bronnen
bontwerker0Naar bronnen
bontwerkerbondtwercker1Naar bronnen
bontwerkerbontwercker16Naar bronnen
bontwerkerbontwerckerszoon1Naar bronnen
bontwerkerbontwerker18Naar bronnen
bontwerkerbontwerker, snijder1Naar bronnen
boomgaardenier0Naar bronnen
boomgaardenierappelkoper, bogaardman1Naar bronnen
boomgaardenierboegartman1Naar bronnen
boomgaardenierboemgaertman1Naar bronnen
boomgaardenierbogaertman3Naar bronnen
boomgaardenierbogertman2Naar bronnen
boomgaardenierboogertman1Naar bronnen
boomgaardenierboomgaardenier7Naar bronnen
boomgaardenierboomgaardman33Naar bronnen
boomgaardenierboomgaartman3Naar bronnen
boomgaardenierboomgaerdman2Naar bronnen
boomgaardenierboomgaerman1Naar bronnen
boomgaardenierboomgaertman41Naar bronnen
boomgaardenierboomgaertman, tapper1Naar bronnen
boomgaardenierboomgaertsman2Naar bronnen
boomgaardenierboomgarthouc1Naar bronnen
boomgaardenierboomgartman1Naar bronnen
boomgaardenierboomgertman5Naar bronnen
bootsmanbootsman1Naar bronnen
borduurwerkerberduerwercker1Naar bronnen
borduurwerkerborduurwerker1Naar bronnen
borduurwerkerborduyrwercker2Naar bronnen
bosschieterbosmaecker1Naar bronnen
bosschieterbosschieter3Naar bronnen
bosschieterbosschutter1Naar bronnen
bostelhandelaarborstelman2Naar bronnen
bostelhandelaarborstelwijff1Naar bronnen
bostelhandelaarbostelman29Naar bronnen
bostelhandelaarbostelwijff1Naar bronnen
bostelhandelaarbustelmaecker1Naar bronnen
bostelhandelaarbustelman2Naar bronnen
boterkoperbotercooper4Naar bronnen
boterkoperbotercoper17Naar bronnen
boterkoperboterkoper8Naar bronnen
boterkoperbuttercooper5Naar bronnen
boterkoperbuttercoper4Naar bronnen
boterkruierbotercruider1Naar bronnen
boterkruierbotercruier1Naar bronnen
boterkruierbotercruijer1Naar bronnen
boterkruierbotercruyder1Naar bronnen
boterkruierbotercruyer8Naar bronnen
boterkruierboterkruier7Naar bronnen
boterkruierbottercruyer2Naar bronnen
boterkruierbuttercruijer1Naar bronnen
bouwmanbouman161Naar bronnen
bouwmanbounering doende1Naar bronnen
bouwmanbouwman60Naar bronnen
bouwmanbouwman (landbouwer)2Naar bronnen
bouwmansknechtbou- of lantknecht1Naar bronnen
bouwmansknechtbouknecht2Naar bronnen
bouwmansknechtboumansknecht2Naar bronnen
bouwmansknechtboumeyt1Naar bronnen
bouwmansknechtbouwknecht2Naar bronnen
bouwmansknechtlandwerker (boerenknecht)1Naar bronnen
bouwmansknechtlantknecht1Naar bronnen
bouwmeesterboumeester1Naar bronnen
bouwmeesterbouwmr1Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijnbrander7Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijnder1Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijndistilleerder1Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijnmaker2Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijnman1Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijnsieder1Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewijnzieder3Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewynman2Naar bronnen
brandewijnstokerbrandewyntapster1Naar bronnen
brandewijnstokerhanterende gedistileert water1Naar bronnen
brandewijnverkoperbrandewijnman5Naar bronnen
brandewijnverkoperbrandewijntapper1Naar bronnen
brandewijnverkoperbrandewijntapster1Naar bronnen
brandewijnverkoperbrandewijnverkoper12Naar bronnen
brandewijnverkoperbrandewijnverkoper, brouwer1Naar bronnen
brouwerbouwer1Naar bronnen
brouwerbrouster1Naar bronnen
brouwerbrouwer367Naar bronnen
brouwerbrouwer in "De Roos"1Naar bronnen
brouwerbrouwer in den Engel1Naar bronnen
brouwerbrouwer, drapenier1Naar bronnen
brouwerbrouwer, [drapenier]1Naar bronnen
brouwerbrouwerie4Naar bronnen
brouwerbrouwerij1Naar bronnen
brouwerbrouwerij ende backerij1Naar bronnen
brouwerbrouwerije13Naar bronnen
brouwerbrouwers3Naar bronnen
brouwerbrouwersweduwe1Naar bronnen
brouwerbrouwerye4Naar bronnen
brouwerbrouwwerije1Naar bronnen
brouwereertijts brouwer1Naar bronnen
brouwersknecht0Naar bronnen
brouwersknechtbrouwerknecht 1Naar bronnen
brouwersknechtbrouwersknecht156Naar bronnen
brouwersknechtbrouwersknecht bij Geryt Boeckelsz. Buytewech1Naar bronnen
brouwersknechtbrouwersknecht of biertapper1Naar bronnen
brouwersknechtbrouwersknegt2Naar bronnen
buidelmakerbruilmaakster1Naar bronnen
buidelmakerbudelmaecker, coman1Naar bronnen
buidelmakerbuilmaakster1Naar bronnen
buidelmakerbuylmaecker1Naar bronnen
burgemeesterburgemeester25Naar bronnen
burgemeesterburgemeester Leyden1Naar bronnen
burgemeesterburgermeester5Naar bronnen
burgemeesterburgermr4Naar bronnen
burgemeesterburghemeester3Naar bronnen
burgemeesteroud-burgemeester1Naar bronnen
chirurgijn0Naar bronnen
chirurgijncherurgijn1Naar bronnen
chirurgijnchijrurgijn1Naar bronnen
chirurgijnchirurgijn144Naar bronnen
chirurgijnchirurgijn, [barbier]1Naar bronnen
chirurgijnchirurgyn3Naar bronnen
chirurgijnchiruyrgijn1Naar bronnen
chirurgijnchurgijn2Naar bronnen
chirurgijnchyrurgijn3Naar bronnen
chirurgijnchyrurgyn12Naar bronnen
chirurgijncierurgijn1Naar bronnen
chirurgijncirurgijn1Naar bronnen
chirurgijncirurgyn1Naar bronnen
chirurgijnsierurgijn1Naar bronnen
chirurgijnsirurgijn1Naar bronnen
chirurgijnstadschirurgijn2Naar bronnen
chirurgijnsurgijn1Naar bronnen
chirurgijnsurgyn3Naar bronnen
chirurgijnsurigin1Naar bronnen
cipierchipier4Naar bronnen
cipiersuppier1Naar bronnen
commenijswinkelierstercomenijster1Naar bronnen
constabelconstabel1Naar bronnen
conventuaalconventuaal1Naar bronnen
conventuaalconventuael1Naar bronnen
curator0Naar bronnen
curatorcurator3Naar bronnen
dekendeecken1Naar bronnen
dekendeken3Naar bronnen
dekendeken van Sinte Pancraescollegie1Naar bronnen
deurwaarderdeurwaarder2Naar bronnen
deurwaarderdeurwaerder8Naar bronnen
deurwaarderdeurwaerder 's Hoofs van Hollant1Naar bronnen
dienaarbaelius dienaer1Naar bronnen
dienaarbaljuws dienaar1Naar bronnen
dienaardienaar4Naar bronnen
dienaardienaar van de baljuw van Rijnland2Naar bronnen
dienaardienaar van Dirck Adriaensz.1Naar bronnen
dienaardienaer5Naar bronnen
dienaarschouten dienaar3Naar bronnen
dienaarschoutsdienaar1Naar bronnen
dienstbodedienstbode8Naar bronnen
dienstbodedienstboode1Naar bronnen
dienstbodedienstjoncfrou1Naar bronnen
dienstmaagddienstmaagd14Naar bronnen
dienstmaagddienstmaagt1Naar bronnen
dienstmaagddienstmaechd9Naar bronnen
dienstmaagddienstmaechen2Naar bronnen
dienstmaagddienstmaecht122Naar bronnen
dienstmaagddienstmaegd2Naar bronnen
dienstmaagddienstmaegh2Naar bronnen
dienstmaagddienstmaeght2Naar bronnen
dienstmaagddienstmaegt119Naar bronnen
dienstmaagdkindermaecht1Naar bronnen
dienstmaagdmaechdgen1Naar bronnen
dienstmaagdmaecht4Naar bronnen
dienstmeiddiemstmeisgen1Naar bronnen
dienstmeiddiensmeyt1Naar bronnen
dienstmeiddienstmeid9Naar bronnen
dienstmeiddienstmeijt1Naar bronnen
dienstmeiddienstmeisken2Naar bronnen
dienstmeiddienstmeyd3Naar bronnen
dienstmeiddienstmeys9Naar bronnen
dienstmeiddienstmeysens2Naar bronnen
dienstmeiddienstmeyt68Naar bronnen
dienstmeiddienstmijt2Naar bronnen
dienstmeiddienstwijff1Naar bronnen
dienstmeidjonckwijff1Naar bronnen
dienstmeidJoncwijf19Naar bronnen
dienstmeidjoncwijff35Naar bronnen
dienstmeidjongwijff52Naar bronnen
dienstmeidjongwyff1Naar bronnen
dienstmeidjonwijff18Naar bronnen
dienstmeidmeysken1Naar bronnen
dienstmeidmeyt27Naar bronnen
doctor0Naar bronnen
doctordoctoer in medicijnen2Naar bronnen
doctordoctoir6Naar bronnen
doctordoctor5Naar bronnen
doctordoctor in de medecijnen1Naar bronnen
doctordoctor in medecinen1Naar bronnen
doctordoctor in medicijnen1Naar bronnen
doctordoctor medecinen2Naar bronnen
doctordoctor medicus1Naar bronnen
doekweverdoucwercker1Naar bronnen
drapierapotheker, [drapenier]1Naar bronnen
drapierbaaidrapier41Naar bronnen
drapierbaaidrapier en nog minderjarig1Naar bronnen
drapierbacker ofte drapier1Naar bronnen
drapierbaeydrapier1Naar bronnen
drapierbaytrapier1Naar bronnen
drapierbaytrappier1Naar bronnen
drapierdaropier1Naar bronnen
drapierdrapeneerder1Naar bronnen
drapierdrapenieder1Naar bronnen
drapierdrapenier45Naar bronnen
drapierdrapenierder37Naar bronnen
drapierdrapenierster4Naar bronnen
drapierdrapenyder1Naar bronnen
drapierdrapenyeder1Naar bronnen
drapierdrapenyerder1Naar bronnen
drapierdrapier326Naar bronnen
drapierdrapier en kammer1Naar bronnen
drapierdrapier en vleesverkoper1Naar bronnen
drapierdrapier witmaker1Naar bronnen
drapierdrapierder6Naar bronnen
drapierdrapierster4Naar bronnen
drapierdrappenyerder1Naar bronnen
drapierlaeckentrapier1Naar bronnen
drapiermedetrapenierder1Naar bronnen
drapiermedetrapier1Naar bronnen
drapiersaeydrapier2Naar bronnen
drapiertrapenierder16Naar bronnen
drapiertrapenyerder1Naar bronnen
drapiertrapier5Naar bronnen
drapierzaey- en baeytrapier1Naar bronnen
drapierzaeytrappier1Naar bronnen
droogscheerderdrochscherder1Naar bronnen
droogscheerderdroechscherder8Naar bronnen
droogscheerderdroechscherier3Naar bronnen
droogscheerderdroechscheyrer1Naar bronnen
droogscheerderdroochscerier1Naar bronnen
droogscheerderdroochscheerder18Naar bronnen
droogscheerderdroochscheerier2Naar bronnen
droogscheerderdroochscherer1Naar bronnen
droogscheerderdroochscherier10Naar bronnen
droogscheerderdroochscheryer1Naar bronnen
droogscheerderdrooghscerier1Naar bronnen
droogscheerderdrooghscheerder3Naar bronnen
droogscheerderdroogscerier1Naar bronnen
droogscheerderdroogscheerder57Naar bronnen
droogscheerderdroogscherier3Naar bronnen
droogscheerderlakenscheerder1Naar bronnen
droogscheerderscherier1Naar bronnen
droogscheerdersknechtdroochsceriersknecht2Naar bronnen
droogscheerdersknechtdroochscheerdersknecht1Naar bronnen
droogscheerdersknechtdroogscheerdersknecht1Naar bronnen
drukkerdrucker5Naar bronnen
gaardeniergardenier4Naar bronnen
gaardeniergardenierder1Naar bronnen
gaardeniergerdenier1Naar bronnen
garenkoopmangarencoper1Naar bronnen
garentwijndergaerntwijnder2Naar bronnen
garentwijndergarentwijnder1Naar bronnen
garentwijnderquaerntwijnder1Naar bronnen
garenververgaernsieder1Naar bronnen
garenziedergaernzietster1Naar bronnen
garenziedergaevensietster1Naar bronnen
garenziedergarenverver1Naar bronnen
garenziedergarenzieder5Naar bronnen
garenziedergarenziedster1Naar bronnen
gezelambachtsgezel2Naar bronnen
glasmakerglaasmaker12Naar bronnen
glasmakerglaesemacker3Naar bronnen
glasmakerglaesemaecker2Naar bronnen
glasmakerglaesemaeker2Naar bronnen
glasmakerglaesemaker5Naar bronnen
glasmakerglaesmacker4Naar bronnen
glasmakerglaesmaecker40Naar bronnen
glasmakerglaesmaeker1Naar bronnen
glasmakerGlaesmaiker1Naar bronnen
glasmakerglaesmaker5Naar bronnen
glasmakerglaesscrijver1Naar bronnen
glasmakerglaessemack1Naar bronnen
glasmakerglaessemaecker2Naar bronnen
glasmakerglaessemaeker1Naar bronnen
glasmakerglaezemaecker1Naar bronnen
glasmakerglaismaicker1Naar bronnen
glasmakerglasemaecker17Naar bronnen
glasmakerglasemaicker1Naar bronnen
glasmakerglasemaker14Naar bronnen
glasmakerglasmaecker1Naar bronnen
glasmakerglasmaicker2Naar bronnen
glasmakerglasmaker36Naar bronnen
glasmakerglazenier7Naar bronnen
glasmakerglazenmaker3Naar bronnen
glasmakersknechtglasemaeckersknecht1Naar bronnen
glasschilderglaasschrijver1Naar bronnen
glasschilderglaeschrijver2Naar bronnen
glasschilderglaesescryver1Naar bronnen
glasschilderglaesschrijver10Naar bronnen
glasschilderglaesscrijver3Naar bronnen
glasschilderglaesscriver1Naar bronnen
glasschilderglaesscryver5Naar bronnen
glasschilderglaessschrijver1Naar bronnen
glasschilderglaseschrivers1Naar bronnen
glasschilderglasescriver2Naar bronnen
glasschilderglasescryver1Naar bronnen
glasschilderglasschilder2Naar bronnen
glasschilderglasschrijver2Naar bronnen
glasschilderglazenier1Naar bronnen
glasverkoperglaescoper3Naar bronnen
glasverkoperglaesvercooper1Naar bronnen
glasverkoperglaesvercoper4Naar bronnen
glasverkoperglasverkoper2Naar bronnen
gortergorter25Naar bronnen
gortergortster3Naar bronnen
gortergortter1Naar bronnen
goudsmid0Naar bronnen
goudsmidghoutsmit2Naar bronnen
goudsmidgoudslager1Naar bronnen
goudsmidgoudsmid57Naar bronnen
goudsmidgoudsmit9Naar bronnen
goudsmidgoudtsmidt1Naar bronnen
goudsmidgoudtsmit13Naar bronnen
goudsmidgoutslager5Naar bronnen
goudsmidgoutslagers1Naar bronnen
goudsmidgoutsmidt3Naar bronnen
goudsmidgoutsmit65Naar bronnen
goudsmidgoutsmith18Naar bronnen
goudsmidgoutsmyt1Naar bronnen
grafmakergraafmaecker1Naar bronnen
grafmakergraefmacker2Naar bronnen
grafmakergraefmaecker2Naar bronnen
grafmakergraefmaker2Naar bronnen
grafmakergrafmaecker2Naar bronnen
grafmakergrafmaker2Naar bronnen
grasmaaiergrasmaayer1Naar bronnen
grasmaaiergrasman1Naar bronnen
grasmaaiergrasmayer1Naar bronnen
grijnwerkergreynwercker1Naar bronnen
grijnwerkergreynwever1Naar bronnen
grijnwerkergrinwerker1Naar bronnen
grijnwerkergroffgreynwercker2Naar bronnen
haringventerhaerincman1Naar bronnen
haringventerharinckman2Naar bronnen
haringventerharincknecht1Naar bronnen
haringventerharincman1Naar bronnen
haringventerharingman3Naar bronnen
haringventerharingventer1Naar bronnen
hekelaarheeckelster8Naar bronnen
hekelaarhekelster6Naar bronnen
hekelmakerheekelmaker1Naar bronnen
herbergierherbergier1Naar bronnen
hoedenmakerhoedemaecker13Naar bronnen
hoedenmakerhoedemaker1Naar bronnen
hoedenmakerhoedenmaker31Naar bronnen
hoedenmakerhoedmaecker1Naar bronnen
hoedenmakerhoemacker2Naar bronnen
hoedenmakerhoemaecker7Naar bronnen
hoedenmakerhoemaeker2Naar bronnen
hoedenmakerhoemaker13Naar bronnen
hoedenmakerhoetmaecker1Naar bronnen
hoedenmakerhoetmaicker1Naar bronnen
hoedenmakerhoeymaker2Naar bronnen
hoedenmakerhuedemaecker2Naar bronnen
hoedenmakerhuedemaeker1Naar bronnen
hoedenmakersknechthoedemaeckersknecht1Naar bronnen
hoedenmakersknechthoedemaekersknecgt1Naar bronnen
hoedenmakersknechthoemaeckersknecht1Naar bronnen
hoefsmidhoefslager15Naar bronnen
hoefsmidhoefsmid11Naar bronnen
hoefsmidhouffslager2Naar bronnen
hoefsmidhouffsmit9Naar bronnen
hoefsmidhouffsmith4Naar bronnen
hoefsmidhoufslager7Naar bronnen
hoefsmidhoufsmidt2Naar bronnen
hoefsmidhoufsmit3Naar bronnen
hoefsmidhoufsmith2Naar bronnen
hoefsmidhouuffslager1Naar bronnen
hoefsmidhufsmit1Naar bronnen
hoefsmidhuufsmit2Naar bronnen
hoefsmidsmid, hoefslager1Naar bronnen
hoogheemraadhoogheemraad rijnland2Naar bronnen
hoogheemraadhoogheemraad van Rijnland1Naar bronnen
hoogleraarprof1Naar bronnen
hoogleraarprofessor5Naar bronnen
hoogleraarprofessor juris1Naar bronnen
hoogleraarprofessor jurist1Naar bronnen
hoogleraarprofessor mathem1Naar bronnen
hoogleraarproffessor medicinen1Naar bronnen
houtkoperhautcoper1Naar bronnen
houtkoperhoudtcoop 1Naar bronnen
houtkoperhoudtcooper1Naar bronnen
houtkoperhoutcoeper7Naar bronnen
houtkoperhoutcooper23Naar bronnen
houtkoperhoutcoper86Naar bronnen
houtkoperhoutcoper (schutter)1Naar bronnen
houtkoperhouthandelaar12Naar bronnen
houtkoperhoutkoper64Naar bronnen
houtkoperhoutvercoper1Naar bronnen
houtzagerhoutsaeger2Naar bronnen
houtzagerhoutsager17Naar bronnen
houtzagerhoutsagher1Naar bronnen
houtzagerhoutzaeger1Naar bronnen
houtzagerhoutzager30Naar bronnen
houtzagerhoutzagher1Naar bronnen
huikenmakerhoekmaker2Naar bronnen
huikenmakerhoeyckemacker1Naar bronnen
huikenmakerhoeyckemaecker1Naar bronnen
huikenmakerhoeyckemaker1Naar bronnen
huikenmakerhouckemaecker1Naar bronnen
huikenmakerhoyckemaecker6Naar bronnen
huikenmakerhoyckemaeker1Naar bronnen
huikenmakerhoykemaecker1Naar bronnen
huikenmakerhuikenmaker11Naar bronnen
huikenmakerhuyckenmaker1Naar bronnen
huishoudsterhuyshouder1Naar bronnen
huishoudsterhuyshoudster2Naar bronnen
huishoudsterhuyshoutster2Naar bronnen
ijzerkramer0Naar bronnen
ijzerkramerijsercraemster2Naar bronnen
ijzerkramerijsercramer6Naar bronnen
ijzerkramerijzercramer3Naar bronnen
ijzerkramerysercooper1Naar bronnen
ijzerkramerysercraemster1Naar bronnen
ijzerkramerysercramer1Naar bronnen
instrumentmakerinstrumentmaecker1Naar bronnen
jonkheerheer tot Noortwijck2Naar bronnen
jonkheerheer van Noordwijk2Naar bronnen
jonkheerheer van Veenhuizen1Naar bronnen
jonkheerheer van Warmond1Naar bronnen
jonkheerjoncheer49Naar bronnen
jonkheerjonkheer8Naar bronnen
jonkheersuperintendent1Naar bronnen
jonkvrouwjoncfroue1Naar bronnen
jonkvrouwjoncfrouwe3Naar bronnen
jonkvrouwjoncvrouw1Naar bronnen
jonkvrouwjonkvrouw5Naar bronnen
jonkvrouwvrouwe tot Rijnsborch2Naar bronnen
juwelierjoelierder1Naar bronnen
juwelierjolierder4Naar bronnen
juwelierjouelierder1Naar bronnen
juwelierjuwelier11Naar bronnen
juwelierjuwelierder3Naar bronnen
juwelierpolyer1Naar bronnen
kaardenmakercaerdemaecker2Naar bronnen
kaardenmakercaerdemaker2Naar bronnen
kaardenmakercaerdeman1Naar bronnen
kaardenmakerkaardemaker1Naar bronnen
kaardenmakerkaardenmaker1Naar bronnen
kaardenmakerkaerdemaecker1Naar bronnen
kaardenmakerkaerdemaeckr1Naar bronnen
kaardenmakerkaerdeman1Naar bronnen
kaardercaerder1Naar bronnen
kaarderkaerder1Naar bronnen
kaarderwolcaerder3Naar bronnen
kaarderwollekaerder2Naar bronnen
kaarsenmakercaersmaker1Naar bronnen
kaarsenmakerkaersmaker1Naar bronnen
kaaskopercaescooper3Naar bronnen
kaaskopercaescoper1Naar bronnen
kaaskopercaesvercoopster2Naar bronnen
kaaskoperkaashandelaar1Naar bronnen
kaaskoperkaescoper2Naar bronnen
kalkbrandercalcbrande1Naar bronnen
kalkbrandercalcbrander5Naar bronnen
kalkbrandercalckbrander5Naar bronnen
kalkbranderkalkbrander6Naar bronnen
kalkbrandersknechtcalckbrandersknecht1Naar bronnen
kalkvervoerdercalckvoerder3Naar bronnen
kalkvervoerdercalcvoerder5Naar bronnen
kammenmakercammacker1Naar bronnen
kammenmakercammaecker4Naar bronnen
kammenmakercammaker1Naar bronnen
kammenmakerkammaker10Naar bronnen
kanunnikcanonick5Naar bronnen
kanunnikcanonyck1Naar bronnen
kanunnikcanonyck provenhuys1Naar bronnen
kanunnikkannunik2Naar bronnen
kanunnikkannunnik1Naar bronnen
kanunnikkanunnik3Naar bronnen
kapitein (leger)capiteijn1Naar bronnen
kapitein (leger)capitein1Naar bronnen
kapitein (leger)capiteyn5Naar bronnen
kapitein (leger)cappiteyn1Naar bronnen
kapitein (schip)capiteyn (schipper)2Naar bronnen
kasteleincasteleyn1Naar bronnen
kasteleincastelijn1Naar bronnen
keldermeestercelder1Naar bronnen
keldermeesterkelder4Naar bronnen
ketelboeterketelboeter5Naar bronnen
ketelboeterketelbueter1Naar bronnen
ketellapperketellapper1Naar bronnen
kindermeisjekindermeijsken 1Naar bronnen
kistenmakerdoodkistemaker1Naar bronnen
kistenmakerkistemacker6Naar bronnen
kistenmakerkistemaecker stemaecker1Naar bronnen
kistenmakerkistemaecker18Naar bronnen
kistenmakerkistemaicker1Naar bronnen
kistenmakerkistemaker8Naar bronnen
kistenmakerkistenmaker37Naar bronnen
kistenmakerkystemacker5Naar bronnen
kladschildercladschilder1Naar bronnen
klappermanclapperman5Naar bronnen
klappermanklapperman2Naar bronnen
klappermanlindewever clapperman1Naar bronnen
kleermaker0Naar bronnen
kleermakercleermacker1Naar bronnen
kleermakercleermaecker58Naar bronnen
kleermakercleermaeker1Naar bronnen
kleermakercleermaker11Naar bronnen
kleermakerclermacker1Naar bronnen
kleermakergrootwerker1Naar bronnen
kleermakerkleermaker18Naar bronnen
kleermakerkleermaker en schoutenbode van de stad1Naar bronnen
kleermakersknechtcleermaeckersjongen1Naar bronnen
kleermakersknechtcleermaeckersneght1Naar bronnen
kleermakersknechtcleermakersknecht1Naar bronnen
kleermakersknechtkleermaeckersknecht2Naar bronnen
kleermakersknechtkleermakersjongen [ouder]1Naar bronnen
kleiwerkercleywercker1Naar bronnen
klerenkopercleercooper1Naar bronnen
klerenkoperoude cleerkoper1Naar bronnen
klerkclerce1Naar bronnen
klerkclerck ter weescamer2Naar bronnen
klerkklerk6Naar bronnen
klerkklerk ordonaris van de Weeskamer1Naar bronnen
klerkklerk ter secretarie3Naar bronnen
klerkklerk ter weeskamer1Naar bronnen
klerkklerk van de weeskamer1Naar bronnen
klerknotarisklerk1Naar bronnen
klokkenluiderclockluyder7Naar bronnen
klokkenluiderclocluyder1Naar bronnen
klokkenluiderklokkenluider1Naar bronnen
klokkenluiderklokluider1Naar bronnen
klompenmakerclommaecker1Naar bronnen
klompenmakerclompemaecker1Naar bronnen
klompenmakerclompemaker1Naar bronnen
klompenmakerclompmaecker8Naar bronnen
klompenmakerclompmaker4Naar bronnen
klompenmakerklompenmaker14Naar bronnen
klompenmakermedeclompmaker1Naar bronnen
kloosterbroeder0Naar bronnen
kloosterbroederbroeder2Naar bronnen
kloosterbroedercarmelyt1Naar bronnen
kloosterbroederprior1Naar bronnen
kloosterzuster0Naar bronnen
kloosterzusterbidster2Naar bronnen
kloosterzusterbidtster1Naar bronnen
kloosterzustercloostermaechden2Naar bronnen
kloosterzusterconventuale5Naar bronnen
kloosterzusterkloosterzuster1Naar bronnen
kloosterzustersuster2Naar bronnen
kloosterzustersuster eertijds van de graemen1Naar bronnen
kloosterzustersuster van Agnieten1Naar bronnen
kloosterzustersusterken1Naar bronnen
kloosterzusterzuster8Naar bronnen
kloosterzusterzusters2Naar bronnen
knechtbonknecht1Naar bronnen
knechtdienstknecht1Naar bronnen
knechtknech1Naar bronnen
knechtknecht103Naar bronnen
knechtknecht op het Amsterdamse Veer1Naar bronnen
knechtknecht van de weescamer1Naar bronnen
knechtknecht van Jaecques de Ruysscher ?1Naar bronnen
knechtknegt17Naar bronnen
knopenmakercnoopmaecker2Naar bronnen
knopenmakerknoopmaecker1Naar bronnen
knopenmakerknopemaker1Naar bronnen
koehoudercoeman1Naar bronnen
koehoudercoemen1Naar bronnen
koehouderkoeman6Naar bronnen
koehouderkoeman (veehouder)1Naar bronnen
koekbakkercoekebacker2Naar bronnen
koekbakkercouckebacker11Naar bronnen
koekbakkercoucker3Naar bronnen
koekbakkercouickebacker1Naar bronnen
koekbakkercouickman1Naar bronnen
koekbakkercoukebacker2Naar bronnen
koekbakkerkoeckebacker3Naar bronnen
koekbakkerkoeckebackerij donkersteeg1Naar bronnen
koekbakkerkoekbakker8Naar bronnen
koekbakkerkoekenbakker22Naar bronnen
koekbakkerkouckbacker1Naar bronnen
koekbakkerkouckebacker24Naar bronnen
koekbakkerkouckenbacker1Naar bronnen
kok0Naar bronnen
kokcock3Naar bronnen
kokkock1Naar bronnen
kolfmakercolffmaecker5Naar bronnen
kolfmakercolfmaecker9Naar bronnen
kolfmakercolfmaker2Naar bronnen
kolfmakerkolffmacker1Naar bronnen
kolfmakerkolfmaecker1Naar bronnen
kolfmakerkolfmaker11Naar bronnen
konijnenkoopmanconijncoper2Naar bronnen
konijnenkoopmanconijnvercoopster2Naar bronnen
konijnenkoopmanknijncoepper1Naar bronnen
konijnenkoopmanknijncoper2Naar bronnen
konijnenkoopmankonijnkoper1Naar bronnen
koopman0Naar bronnen
koopmancoeman9Naar bronnen
koopmancoemen19Naar bronnen
koopmancoemen of lyndewever, linnenwever1Naar bronnen
koopmancoman191Naar bronnen
koopmancoman, waagmeester1Naar bronnen
koopmancoman, [appelkoper]1Naar bronnen
koopmancoman, [blokhouwer]1Naar bronnen
koopmancomaninne1Naar bronnen
koopmancomen15Naar bronnen
koopmancomeninne1Naar bronnen
koopmancomenster5Naar bronnen
koopmancomenyhoutster1Naar bronnen
koopmancomer1Naar bronnen
koopmanconien1Naar bronnen
koopmancooman19Naar bronnen
koopmancoomen2Naar bronnen
koopmancoopman8Naar bronnen
koopmancoopmanne1Naar bronnen
koopmancopal1Naar bronnen
koopmancoper1Naar bronnen
koopmancramenyhoytster1Naar bronnen
koopmaneertijds koopman1Naar bronnen
koopmankoehouder1Naar bronnen
koopmankoopman130Naar bronnen
koopmankoopman (coman)1Naar bronnen
koopmansbodecoopmansbode1Naar bronnen
koorzangerhoochconter (=koorzanger, tenor)1Naar bronnen
koperslager0Naar bronnen
koperslagercoeperslager2Naar bronnen
koperslagercoopereslager1Naar bronnen
koperslagercooperslaeger2Naar bronnen
koperslagercooperslaeger, schepmaker1Naar bronnen
koperslagercooperslager12Naar bronnen
koperslagercooperslagher3Naar bronnen
koperslagercoperslaeger1Naar bronnen
koperslagercoperslager59Naar bronnen
koperslagercoperslager knecht1Naar bronnen
koperslagerkoperslager27Naar bronnen
koperslagersknechtcoperslaegersknecht2Naar bronnen
koppendraaiercoppedraeyer2Naar bronnen
koppendraaiercoppedrayer4Naar bronnen
koppendraaiercoppendraeyer2Naar bronnen
koppendraaierkoppendraaier2Naar bronnen
korendragercoorndraeger1Naar bronnen
korendragercoorndrager14Naar bronnen
korendragercoorndragher1Naar bronnen
korendragercorendrager6Naar bronnen
korendragerkorendrager7Naar bronnen
korenkoper0Naar bronnen
korenkopercoerencoeper1Naar bronnen
korenkopercoorencooper4Naar bronnen
korenkopercoorencoper3Naar bronnen
korenkopercoorncoop1Naar bronnen
korenkopercoorncooper5Naar bronnen
korenkopercoorncooper, burgermeester1Naar bronnen
korenkopercoorncoopster1Naar bronnen
korenkopercoorncoper33Naar bronnen
korenkopercoornkoper3Naar bronnen
korenkopercorencoepper1Naar bronnen
korenkopercorencooper3Naar bronnen
korenkopercorencoper4Naar bronnen
korenkopercorncoper1Naar bronnen
korenkoperkoornkoper1Naar bronnen
korenkoperkorencoper1Naar bronnen
korenkoperkorenhandelaar1Naar bronnen
korenkoperkorenkoper35Naar bronnen
korenmetercoerenmeeter1Naar bronnen
korenmetercoorenmeeter1Naar bronnen
korenmetercoornmeeter1Naar bronnen
korenmetercoornmeter4Naar bronnen
korenmetercorenmeter2Naar bronnen
korenmeterkoremeter1Naar bronnen
korenmeterkorenmeter7Naar bronnen
korfmakercorfbreyer1Naar bronnen
korfmakercorfbreyers1Naar bronnen
korfmakercorffbreyer1Naar bronnen
korfmakercorffmaecker3Naar bronnen
korfmakercorfmaeker1Naar bronnen
korfmakercorfmaker2Naar bronnen
korfmakerkorfbreier3Naar bronnen
korfmakerkorfmaker4Naar bronnen
kostercooster1Naar bronnen
kostercoster10Naar bronnen
kosterkoster10Naar bronnen
kousenbreierhoesbreyder1Naar bronnen
kousenbreierhoosbreyer2Naar bronnen
kousenbreierhosebreyder1Naar bronnen
kousenbreierhosebreyer1Naar bronnen
kousenbreierkoessenbreyder1Naar bronnen
kousenmakercousemaecker2Naar bronnen
kousenmakercousemaker1Naar bronnen
kousenmakercousenmaecker1Naar bronnen
kousenmakercousmaecker1Naar bronnen
kousenmakercousmaeckster1Naar bronnen
kousenmakercousmaker1Naar bronnen
kousenmakercoussebreyer1Naar bronnen
kousenmakercoussemaecker1Naar bronnen
kousenmakercoussemaker1Naar bronnen
kousenmakercoussemaster1Naar bronnen
kousenmakerkousemaecker1Naar bronnen
kousenmakerkousemaker1Naar bronnen
kousenmakerkousmaecker2Naar bronnen
kramercraemer3Naar bronnen
kramercraemster3Naar bronnen
kramercramenijhoudster1Naar bronnen
kramercramenijhoutster1Naar bronnen
kramercramenyhoutser1Naar bronnen
kramercramer77Naar bronnen
kramerkramer41Naar bronnen
kruideniercrudenier3Naar bronnen
kruideniercrudenierder6Naar bronnen
kruideniercruienierder3Naar bronnen
kruideniercruydenier13Naar bronnen
kruideniercruydenierder9Naar bronnen
kruideniercruyenier1Naar bronnen
kruideniercruyenierder10Naar bronnen
kruideniercruyenyer1Naar bronnen
kruideniercruynierder2Naar bronnen
kruidenierkrudenierder1Naar bronnen
kruidenierkruidenier21Naar bronnen
kruidenierkruidenierder1Naar bronnen
kruiercruyer2Naar bronnen
kruiergrascruyer1Naar bronnen
kruikenmakercruyckemaker1Naar bronnen
kruikenmakercruycmaker1Naar bronnen
kuiper0Naar bronnen
kuipercuijper4Naar bronnen
kuipercuiper26Naar bronnen
kuipercuper13Naar bronnen
kuipercuyper246Naar bronnen
kuipercuyper ofte bouman1Naar bronnen
kuiperkuiper158Naar bronnen
kuiperkuper2Naar bronnen
kuiperkuyper3Naar bronnen
kuipersknechtcuijpersknecht1Naar bronnen
kuipersknechtcupersknecht1Naar bronnen
kuipersknechtcuypersknecht6Naar bronnen
kuipersknechtcuypersknegt2Naar bronnen
kunstschilderschilder (kunst)17Naar bronnen
kwastenmakerkwastenmaker2Naar bronnen
kwastenmakerquastemaecker3Naar bronnen
kwastenmakerquastemaker1Naar bronnen
lakenbereider0Naar bronnen
lakenbereiderbaaireder2Naar bronnen
lakenbereiderbaeywercker5Naar bronnen
lakenbereiderbayreeder1Naar bronnen
lakenbereiderbaywercker1Naar bronnen
lakenbereiderdrapier2Naar bronnen
lakenbereiderlackenberyder1Naar bronnen
lakenbereiderlaeckenbereider7Naar bronnen
lakenbereiderlaeckenbereijder1Naar bronnen
lakenbereiderlaeckenbereyder25Naar bronnen
lakenbereiderlaeckenbereyder ofte verwer1Naar bronnen
lakenbereiderlaeckenbereyder snijder1Naar bronnen
lakenbereiderlakenbereider27Naar bronnen
lakenbereiderlakenbereyder3Naar bronnen
lakenbereiderlakenreeder2Naar bronnen
lakenbereiderlakenwever1Naar bronnen
lakenbereiderrecster1Naar bronnen
lakenbereiderreder9Naar bronnen
lakenbereiderreeder2Naar bronnen
lakenbereiderreetster2Naar bronnen
lakenbereidersaeye- ende bayreder2Naar bronnen
lakenbereidervoerlackenreder1Naar bronnen
lakenbereidervoerlackenreders 1Naar bronnen
lakenbereidervoerlaecenreder1Naar bronnen
lakenbereidervoerlaeckenbereider1Naar bronnen
lakenbereidervoerlaeckenreder31Naar bronnen
lakenbereidervoerlaeckenreeder7Naar bronnen
lakenbereidervoerlaekenreder1Naar bronnen
lakenbereidervoerlaekenreeder3Naar bronnen
lakenbereidervoerlaekenreeder ofte schuitvoerder1Naar bronnen
lakenbereidervoerlakenreder10Naar bronnen
lakenbereidervoerlakenreeder9Naar bronnen
lakenbereidervoerlakenwever2Naar bronnen
lakenbereidervoirlaeckenreder1Naar bronnen
lakenbereidervoorlaeckenreder1Naar bronnen
lakenbereidervoorlakenreder39Naar bronnen
lakenbereidervoorlakenreeder1Naar bronnen
lakenbereidervourlaeckenreder1Naar bronnen
lakenbereidervuerlaeckenreder2Naar bronnen
lakenbereidervuerlaeckenreeder1Naar bronnen
lakenbereiderwantsnijder68Naar bronnen
lakenbereiderwantsnijder (eertijds, dus gepensioneerd)1Naar bronnen
lakenbereiderwantsnyder10Naar bronnen
lakenbereiderwantsnyders1Naar bronnen
lakenbereidersknechtlaeckenbereydersknecht3Naar bronnen
lakenbereidersknechtlakenbereydersknecht1Naar bronnen
lakenbereidersknechtsayetmaeckersknecht1Naar bronnen
lakenbereidersknechttafelaeckenweversknecht1Naar bronnen
lakenfabrikantbaijreeder1Naar bronnen
lakenkeurderwardeyn1Naar bronnen
lakenkoopmanbayen en sayen coopluyden2Naar bronnen
lakenkoopmanboter ende linne lakencoopster1Naar bronnen
lakenkoopmanbutter ende lindelaeckencoopster1Naar bronnen
lakenkoopmanlackencopper2Naar bronnen
lakenkoopmanlaeckencoeper2Naar bronnen
lakenkoopmanlaeckencoopster3Naar bronnen
lakenkoopmanlaeckencoper15Naar bronnen
lakenkoopmanlaeckenvercoopster2Naar bronnen
lakenkoopmanlaeckenvercoper2Naar bronnen
lakenkoopmanlaekencooper1Naar bronnen
lakenkoopmanlaekencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlakencooper1Naar bronnen
lakenkoopmanlakencoper4Naar bronnen
lakenkoopmanlakenkoopman3Naar bronnen
lakenkoopmanlakenkoper11Naar bronnen
lakenkoopmanlakenkoper, wantsnijder3Naar bronnen
lakenkoopmanlakenkoper, [wantsnijder]1Naar bronnen
lakenkoopmanlindelackencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlindelaeckencoopster3Naar bronnen
lakenkoopmanlindelaeckencoper6Naar bronnen
lakenkoopmanlindelaeckenvercoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlindelakencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlindelakenkoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlinnenlaeckencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlinnenlakenkoopster,1Naar bronnen
lakenkoopmanlyndenlaeckencopster1Naar bronnen
lakenkoopmansijdelaeckencooper1Naar bronnen
lakenkoopmansijdelaeckencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanwollelaeckencoopster1Naar bronnen
lakenkoopmanzijde- en wollakenverkoper 1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelackencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelaeckencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelaeckenvercoper1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelaickenvercooper1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelakencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelakenkoper3Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelakenverkoper3Naar bronnen
lakenkoopmanzijdenlaeckencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdenlakenhandelaar1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdenlakenhandelaarster1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdenlakenverkoper2Naar bronnen
lakenkoopmanzydelackencopster1Naar bronnen
lakenweverlakenwever1Naar bronnen
lakenwevertaeffelaekewever1Naar bronnen
lakenwevertaeffellaeckenwever2Naar bronnen
lakenwevertaeffellakenwever1Naar bronnen
lakenwevertafelaeckenwever1Naar bronnen
lakenwevertafellaeckenwever7Naar bronnen
lakenwevertafellakenwever1Naar bronnen
lakenwevertaffelackewever1Naar bronnen
lakenwevervoerlaeckenwever2Naar bronnen
landmanlandman22Naar bronnen
landmanlandtman4Naar bronnen
landmanlandvrouw1Naar bronnen
landmanlandwerker1Naar bronnen
landmanlantman14Naar bronnen
landmanlantwerck5Naar bronnen
landmanlantwercker3Naar bronnen
landmeterlandmeter1Naar bronnen
landmeterlantmeeter1Naar bronnen
landmeterlantmeter3Naar bronnen
landsadvocaatadvocaet vandt landt1Naar bronnen
lantaarnmakerlantaarnmaker3Naar bronnen
lantaarnmakerlantaermaecker1Naar bronnen
lantaarnmakerlantaernmaecker2Naar bronnen
lantaarnmakerlanttaernmaecker1Naar bronnen
lapperlapper3Naar bronnen
leertouwerleertouwer44Naar bronnen
leertouwertouwer2Naar bronnen
leertouwersknechtleertouwersknecht1Naar bronnen
legwerkerlegwercker3Naar bronnen
legwerkerlegwerker (tapijtwever)1Naar bronnen
leidekker0Naar bronnen
leidekkerdecker1Naar bronnen
leidekkerdekker1Naar bronnen
leidekkerdekkersweduwe1Naar bronnen
leidekkerleidecker1Naar bronnen
leidekkerleidekker20Naar bronnen
leidekkerleijdecker1Naar bronnen
leidekkerleydecker36Naar bronnen
leidekkerstadtsleydecker1Naar bronnen
leidekkersknechtleydeckersknecht3Naar bronnen
leidekkersknechtleydeckersknegt1Naar bronnen
lepelgieterleepelmaecker2Naar bronnen
lepelgieterleepelmaeker1Naar bronnen
lepelgieterlepelmaecker17Naar bronnen
lepelgieterlepelmaker9Naar bronnen
letterzetterlettersetter2Naar bronnen
letterzetterletterzetter1Naar bronnen
librarierlibrarier3Naar bronnen
librarierlijberijer2Naar bronnen
licentiaatlicentiaat5Naar bronnen
licentiaatlicentiaet2Naar bronnen
licentiaatlicentiaet in den rechten, licentiaat1Naar bronnen
licentiaatlitentiaat1Naar bronnen
lichterlichter6Naar bronnen
lijmziederlijmsieder11Naar bronnen
lijmziederlijmzieder25Naar bronnen
lijmziederlijnsyeder1Naar bronnen
lijmziederlyemsieder1Naar bronnen
lijmziederlymsieder2Naar bronnen
lijmziedersknechtlijmsiedersknecht1Naar bronnen
lijndraaier0Naar bronnen
lijndraaierlijndayer1Naar bronnen
lijndraaierlijndraaier30Naar bronnen
lijndraaierlijndraeijr1Naar bronnen
lijndraaierlijndraeyer21Naar bronnen
lijndraaierlijndraeyster1Naar bronnen
lijndraaierlijndraier3Naar bronnen
lijndraaierlijndraijer1Naar bronnen
lijndraaierlijndrayer10Naar bronnen
lijndraaierlinnedraaier1Naar bronnen
lijndraaierlyndraaier1Naar bronnen
lijndraaierlyndraeyer9Naar bronnen
lijndraaierlyndrayer2Naar bronnen
lijndraaierlynnedrayer1Naar bronnen
lijndraaiersknechtlijndraeyersknecht6Naar bronnen
lijndraaiersknechtlijndrayersknecht2Naar bronnen
linnennaaisterlindemaekster1Naar bronnen
linnennaaisterlindenaeyster1Naar bronnen
linnennaaisterlindenaeysteren1Naar bronnen
linnennaaisterlindenayster12Naar bronnen
linnennaaisterlinnenayster2Naar bronnen
linnennaaisterlinnenaysters1Naar bronnen
linnennaaisterlinnennaaister3Naar bronnen
linnennaaisterlinnenseyster1Naar bronnen
linnennaaisterlintnayster1Naar bronnen
linnennaaisterlyndenayster1Naar bronnen
linnennaaisterlyndnayster1Naar bronnen
linnenwever0Naar bronnen
linnenweverlindedwever2Naar bronnen
linnenweverlindenwever2Naar bronnen
linnenweverlindeweever4Naar bronnen
linnenweverlindewer1Naar bronnen
linnenweverlindewerver1Naar bronnen
linnenweverlindewever399Naar bronnen
linnenweverlindewever ende boomgaertman1Naar bronnen
linnenweverlindewevers1Naar bronnen
linnenweverlindeweversweduwe1Naar bronnen
linnenweverlindwever1Naar bronnen
linnenweverlinnenwever282Naar bronnen
linnenweverlinnenwever en voller1Naar bronnen
linnenweverlinnenwever en wolwever1Naar bronnen
linnenweverlinnewever41Naar bronnen
linnenweverlyndewever5Naar bronnen
linnenwevermr lindewever1Naar bronnen
linnenwevervoerlaeckenwever ofte lindewever1Naar bronnen
linnenweversknechtlindeweversknecht9Naar bronnen
linnenweversknechtlindeweversknegt1Naar bronnen
linnenweversknechtlinnenweversknegt1Naar bronnen
linnenweversknechtlinneweversknegt1Naar bronnen
linnenweversknechtlinneweversvoorknegt1Naar bronnen
lintwerkerlintwercker2Naar bronnen
lommerdhouderlombard1Naar bronnen
lommerdhouderlombert1Naar bronnen
lommerdhouderlommerdhouder2Naar bronnen
lommerdhoudertafelhouder14Naar bronnen
lommerdhoudertafelhouder Bank van Lening1Naar bronnen
lommerdhoudertaffelhouder2Naar bronnen
lompenkoperlompenkoper1Naar bronnen
lompenkoperoude cleercoper1Naar bronnen
lompenkoperoude kleerkoper1Naar bronnen
lompenkoperouwe cleervercoper1Naar bronnen
loodgieterlootgieter1Naar bronnen
looierloyer6Naar bronnen
luitspelerluitspeler4Naar bronnen
luitspelerluitspeler, [drapenier]1Naar bronnen
luitspelerluytspeelder4Naar bronnen
luitspelerluytspeelre2Naar bronnen
luitspelerluytspeler1Naar bronnen
mandenmaker0Naar bronnen
mandenmakercorffmaker1Naar bronnen
mandenmakercorfmaecker1Naar bronnen
mandenmakermandemacker4Naar bronnen
mandenmakermandemaecker55Naar bronnen
mandenmakermandemaeckster1Naar bronnen
mandenmakermandemaeker4Naar bronnen
mandenmakermandemaicker1Naar bronnen
mandenmakermandemaker15Naar bronnen
mandenmakermandenmaecker1Naar bronnen
mandenmakermandenmaeker1Naar bronnen
mandenmakermandenmaker37Naar bronnen
marktmeestermarctmeester1Naar bronnen
marktmeestermarktmeester4Naar bronnen
melkboersuivelcooper2Naar bronnen
melkboerzuvelcoper1Naar bronnen
melkmeidmelckster1Naar bronnen
melkmeidmolckemeyt1Naar bronnen
messenmakermesmaecker4Naar bronnen
messenmakermessemacker3Naar bronnen
messenmakermessemaecker16Naar bronnen
messenmakermessemaecker ende chipier1Naar bronnen
messenmakermessemaeker1Naar bronnen
messenmakermessemaker6Naar bronnen
messenmakermessemaker, suppier2Naar bronnen
messenmakermessenmaker39Naar bronnen
messenmakersknechtmessemaeckersknecht2Naar bronnen
metselaar0Naar bronnen
metselaarmesselaer1Naar bronnen
metselaarmetselaar116Naar bronnen
metselaarmetselaer201Naar bronnen
metselaarmetselair3Naar bronnen
metselaarmetser1Naar bronnen
metselaarmetseraer1Naar bronnen
metselaarmetsselaer8Naar bronnen
metselaarmetsselair2Naar bronnen
metselaarmetzelaar1Naar bronnen
metselaarmetzelaer1Naar bronnen
metselaarstadsmetselaar1Naar bronnen
metselaarstadsmetselaer1Naar bronnen
metselaarstatsmetselaer2Naar bronnen
metselaarsknechtmetselaarsknecht1Naar bronnen
metselaarsknechtmetselaersknecht5Naar bronnen
minminne1Naar bronnen
moederoversteabdisse1Naar bronnen
moederoverstemater8Naar bronnen
molenaarmolenaar34Naar bronnen
molenaarmolenaar bij de stad6Naar bronnen
molenaarmolenaar bij de stad?1Naar bronnen
molenaarmolenaer91Naar bronnen
molenaarmolenaer ende tapper1Naar bronnen
molenaarmolennaer2Naar bronnen
molenaarmoolenaer1Naar bronnen
molenaarolymoelen1Naar bronnen
molenaarrosmolenaar2Naar bronnen
mosselmanmosselman3Naar bronnen
moutmakermoutmaecker3Naar bronnen
moutmakermoutmaker5Naar bronnen
moutmakersknechtmoutmakersknecht1Naar bronnen
naaisternaeister2Naar bronnen
naaisternaeyster1Naar bronnen
naaisternaijster1Naar bronnen
naaisternayster6Naar bronnen
nettenbreiernettebreijster1Naar bronnen
nettenbreiernettebreyer2Naar bronnen
nettenbreiernettebreyster1Naar bronnen
notarisnotaris20Naar bronnen
notarisnotaris publick2Naar bronnen
notarisnotaris publyck1Naar bronnen
notarisnotarys10Naar bronnen
notarisnotrys2Naar bronnen
olieslageroilyslager1Naar bronnen
olieslagerolieslager39Naar bronnen
olieslagerolijslager2Naar bronnen
olieslagerolislager6Naar bronnen
olieslagerolislagers1Naar bronnen
olieslagerolyslaeger2Naar bronnen
olieslagerolyslager43Naar bronnen
olieslagerolyslager brouwer1Naar bronnen
olieslagerolyslagher2Naar bronnen
olieslagerolysslager1Naar bronnen
olieslagersknechtolieslagersknecht1Naar bronnen
olieslagersknechtolyslagersknecht1Naar bronnen
olieslagersknechtolyslagersknegt1Naar bronnen
olieslagersknechtolyyslaegersknecht1Naar bronnen
oppermanoperman15Naar bronnen
oppermanopperman12Naar bronnen
organist0Naar bronnen
organistorgalist1Naar bronnen
organistorganist17Naar bronnen
organistorgeliest1Naar bronnen
organistorgelist2Naar bronnen
ossenhoederoseweyer1Naar bronnen
ossenhoederosseweyer2Naar bronnen
ossenhoederossewijer1Naar bronnen
ouderlingouderling in de chr. karck1Naar bronnen
pannenbakkerpannebacker30Naar bronnen
pannenbakkerpannebacker, tapper1Naar bronnen
pannenbakkerpannebackerije4Naar bronnen
pannenbakkerpannebackersknecht1Naar bronnen
pannenbakkerpannebakker1Naar bronnen
pannenbakkerpannenbakker26Naar bronnen
passementierpassamentier1Naar bronnen
passementierpassement wercker1Naar bronnen
passementierpassementier4Naar bronnen
passementierpassementwercker2Naar bronnen
passementierpassementwerker1Naar bronnen
pasteibakkerpasteibakker4Naar bronnen
pasteibakkerpasteybacker7Naar bronnen
pastoorpastoor2Naar bronnen
pastoorpastor in Heemskerk1Naar bronnen
pastoorpriester en pastoor van de St.-Pancraskerk1Naar bronnen
paterpaeter1Naar bronnen
paterpater5Naar bronnen
pedelpedel2Naar bronnen
pedelpedel van de Universiteit1Naar bronnen
pedelpeldel1Naar bronnen
pelswerkerpelswerker1Naar bronnen
perkamentmaker0Naar bronnen
perkamentmakerfranchijnmaecker13Naar bronnen
perkamentmakerfranchijnmaekcer2Naar bronnen
perkamentmakerfranchynmaecker3Naar bronnen
perkamentmakerfranchynmaker3Naar bronnen
perkamentmakerfrancijnmaecker1Naar bronnen
perkamentmakerfrancijnmaeker2Naar bronnen
perkamentmakerfrancijnmaker1Naar bronnen
perkamentmakerfrancijnmaker (perkamentmaker)1Naar bronnen
perkamentmakerfransijnmaeker1Naar bronnen
perkamentmakerparcementmaker2Naar bronnen
perkamentmakerparckementmaecker1Naar bronnen
perkamentmakerpargamentmaecker1Naar bronnen
perkamentmakerpargamentsmaecker1Naar bronnen
perkamentmakerperkamentmaker42Naar bronnen
perkamentmakervis en Francijmaecker1Naar bronnen
perkamentmakersknechtfranchijnmaeckersknecht1Naar bronnen
perkamentmakersknechtperchementmaeckersknecht1Naar bronnen
pontgaarderpontgaerder1Naar bronnen
poppenmakerpoppemacker1Naar bronnen
poppenmakerpoppemaecker4Naar bronnen
poppenmakerpoppemaeckster5Naar bronnen
poppenmakerpoppemaecster1Naar bronnen
poppenmakerpoppenmaakster2Naar bronnen
poppenmakerpoppenmaeckster1Naar bronnen
poppenmakerpoppenmaker9Naar bronnen
poppenmakerpuppemaeker2Naar bronnen
portierpoertier1Naar bronnen
portierpoortier17Naar bronnen
portierportier6Naar bronnen
portierportier ende mr wever1Naar bronnen
portierportier van de Zijlepoort1Naar bronnen
pottenbakkerpotbacker5Naar bronnen
pottenbakkerpottebacker57Naar bronnen
pottenbakkerpottebackerie1Naar bronnen
pottenbakkerpottebakkersweduwe1Naar bronnen
pottenbakkerpottenbakker53Naar bronnen
pottenkoopmanpotvercooper1Naar bronnen
pottenkoopmanpotvercoper4Naar bronnen
predikantpredicant3Naar bronnen
priester0Naar bronnen
priesterdienaer des godlicken woorts1Naar bronnen
priestergeestelijke1Naar bronnen
priesterpastoor6Naar bronnen
priesterpresbyter4Naar bronnen
priesterpriester130Naar bronnen
priesterpriester vicaris1Naar bronnen
priesterpriesters2Naar bronnen
procureurprocur1Naar bronnen
procureurprocureur3Naar bronnen
procureurprocureur generael1Naar bronnen
procureurprocureur generael in den Hove van Hollant1Naar bronnen
proviandbewaarderproviantmeester1Naar bronnen
proviandbewaarderproviantuur1Naar bronnen
raadsheerraadsheer1Naar bronnen
raadspensionarispensionaris7Naar bronnen
raadspensionarispensionarys2Naar bronnen
raadspensionarisraedt ende pensionaris1Naar bronnen
rechterbaeliu, schout1Naar bronnen
rectorrectoer1Naar bronnen
rectorrectoir1Naar bronnen
rectorrector5Naar bronnen
rentenierrentenierder1Naar bronnen
rentenierrenthier1Naar bronnen
rentenierrentier12Naar bronnen
rentmeesterrekenmeester en rentmeester van Rijnland1Naar bronnen
rentmeesterrentemeester3Naar bronnen
rentmeesterrentmeester20Naar bronnen
rentmeesterrentmeester van de abdij van Rijnsburg1Naar bronnen
rentmeesterrentmeester van de heer Alexander van Ysselsteyn1Naar bronnen
rentmeesterrentmeester van de universiteit1Naar bronnen
rentmeesterrentmeester van Rijnland1Naar bronnen
rentmeesterrentmr6Naar bronnen
ridderridder3Naar bronnen
rietdekkerdecker6Naar bronnen
rietdekkerleidekker2Naar bronnen
rietdekkerrieddecker1Naar bronnen
rietdekkerriedecker2Naar bronnen
rietdekkerrietdecker33Naar bronnen
rietdekkerrietdekker40Naar bronnen
rietdekkersknechtrietdeckersknecht1Naar bronnen
roeperroeper1Naar bronnen
roeperrouper1Naar bronnen
roeperstadtsroeper1Naar bronnen
roodverwerroetverwer1Naar bronnen
roodverwerroodverwer2Naar bronnen
roodverwerroodzieder3Naar bronnen
runmolenaarreyntman1Naar bronnen
runmolenaarrintman1Naar bronnen
runmolenaarrintmolenaer1Naar bronnen
runmolenaarrunmolenaar1Naar bronnen
runmolenaarruntman1Naar bronnen
saaidrapierbaai- en saaidrapier1Naar bronnen
saaidrapiersaaidrapier70Naar bronnen
saaidrapiersaaireder1Naar bronnen
saaikammersaaikammer1Naar bronnen
saaikammersayettekemmer1Naar bronnen
saaikammerzaeycammer1Naar bronnen
saaiwerkersaai- of raswerker1Naar bronnen
saaiwerkersaaifusteinwerker1Naar bronnen
saaiwerkersaaiwerker126Naar bronnen
saaiwerkersaaiwerker en nog minderjarig2Naar bronnen
saaiwerkersaeijwercker1Naar bronnen
saaiwerkersaeywercker1Naar bronnen
saaiwerkersaywercker1Naar bronnen
saaiwerkerzaeywercker2Naar bronnen
saaiwerkerzijde-heerensaaiwerker1Naar bronnen
saaiweversaeywever1Naar bronnen
saaiweversaijwever2Naar bronnen
saaiweversayettewever5Naar bronnen
saaiweversayetwever1Naar bronnen
saaiweversaywever1Naar bronnen
saaiweverzaeyettewever1Naar bronnen
saaiweverzaeywever1Naar bronnen
schedemakerschedenmaker1Naar bronnen
schedemakerscheemaecker5Naar bronnen
schedemakerscheemaker6Naar bronnen
schedemakerschemaecker2Naar bronnen
schedemakerschemaker1Naar bronnen
schedemakersteemaker1Naar bronnen
scheepmaker0Naar bronnen
scheepmakersceepmaecker2Naar bronnen
scheepmakersceepmaicker2Naar bronnen
scheepmakersceepmaiker1Naar bronnen
scheepmakersceepmaker3Naar bronnen
scheepmakerscepmacker2Naar bronnen
scheepmakerscepmaeker1Naar bronnen
scheepmakerscheapmaecker1Naar bronnen
scheepmakerscheepmaecker104Naar bronnen
scheepmakerscheepmaeckerije8Naar bronnen
scheepmakerscheepmaeker9Naar bronnen
scheepmakerscheepmaicker2Naar bronnen
scheepmakerscheepmaker170Naar bronnen
scheepmakerscheepsmaker5Naar bronnen
scheepmakerschepmacker6Naar bronnen
scheepmakerschepmacker beveelhebber1Naar bronnen
scheepmakerschepmaecker2Naar bronnen
scheepmakerscheymaecker,1Naar bronnen
scheepmakerschuytmaecker1Naar bronnen
scheepmakerschuytmaker2Naar bronnen
scheepmakersknechtscheepmaeckersknecht5Naar bronnen
scheepsgezelbootsgesel1Naar bronnen
scheepstimmermanscheepstimmerman1Naar bronnen
scheepstimmermanscheeptimmerman1Naar bronnen
schelpenhandelaarschilpvoerder2Naar bronnen
schelpenhandelaarschulpvoerder1Naar bronnen
schermmeesterschermmeester3Naar bronnen
schilderschilder33Naar bronnen
schilderverver2Naar bronnen
schipper0Naar bronnen
schippereertijts schipper1Naar bronnen
schippermedeschipper1Naar bronnen
schipperschipper384Naar bronnen
schipperschipper ende coman1Naar bronnen
schipperschippers1Naar bronnen
schipperschypper1Naar bronnen
schipperscipper6Naar bronnen
schipperwielmaecker, schipper1Naar bronnen
schippersknechtknecht op scip1Naar bronnen
schippersknechtscheepmansknecht1Naar bronnen
schippersknechtschippersknecht6Naar bronnen
schippersknechtschippersknecht op het Amsterdamse Veer4Naar bronnen
schippersknechtschippersknegt1Naar bronnen
schippersknechtscippersknecht1Naar bronnen
schoenlapperlapper1Naar bronnen
schoenlapperschelapper1Naar bronnen
schoenlapperschoelapper50Naar bronnen
schoenlapperschoenlapper55Naar bronnen
schoenlapperscoelapper9Naar bronnen
schoenmaker0Naar bronnen
schoenmakercoman en schoenmaker1Naar bronnen
schoenmakerscheemacker1Naar bronnen
schoenmakerscheemaecker1Naar bronnen
schoenmakerschoemacker21Naar bronnen
schoenmakerschoemaecker244Naar bronnen
schoenmakerschoemaeckers1Naar bronnen
schoenmakerschoemaeker10Naar bronnen
schoenmakerschoemaicker7Naar bronnen
schoenmakerschoemaker77Naar bronnen
schoenmakerschoenmacker1Naar bronnen
schoenmakerschoenmaecker11Naar bronnen
schoenmakerschoenmaecker??1Naar bronnen
schoenmakerschoenmaicker2Naar bronnen
schoenmakerschoenmaker299Naar bronnen
schoenmakerschoenmaker, stoelmaker1Naar bronnen
schoenmakerschoenmakers3Naar bronnen
schoenmakerschoomaker1Naar bronnen
schoenmakerschoonmaker1Naar bronnen
schoenmakerschounmaecker1Naar bronnen
schoenmakerschuemaecker5Naar bronnen
schoenmakerschuemaker4Naar bronnen
schoenmakerschuenmaecker2Naar bronnen
schoenmakerschumaker1Naar bronnen
schoenmakerscoemaecker6Naar bronnen
schoenmakerscoemaeker3Naar bronnen
schoenmakerscoemaicker3Naar bronnen
schoenmakerscoemaker17Naar bronnen
schoenmakerscoenmaker2Naar bronnen
schoenmakersknechtschoemaeckersknecht3Naar bronnen
schoenmakersknechtschoemaeckersknegt2Naar bronnen
schoenmakersknechtschoenmaeckersknegt1Naar bronnen
schoenmakersknechtschoenmakersknecht1Naar bronnen
scholierscholier31Naar bronnen
schoolmeesterschoelmeester4Naar bronnen
schoolmeesterschoolmeester40Naar bronnen
schoolmeesterschoolmr3Naar bronnen
schoolmeesterschoolvrou1Naar bronnen
schoolmeesterscoolmeester2Naar bronnen
schoolmeesterstadsschoolmeester1Naar bronnen
schout0Naar bronnen
schoutde scoudt van Leyden1Naar bronnen
schoutschoudt1Naar bronnen
schoutschoudt van Wassenaer1Naar bronnen
schoutschout19Naar bronnen
schoutschout te Boskoop1Naar bronnen
schoutschout tot Oestgeest1Naar bronnen
schoutschout van Leiden1Naar bronnen
schoutschout van Leyderdorp1Naar bronnen
schoutschout van Lisse2Naar bronnen
schoutschout van Noortwijk1Naar bronnen
schoutschout van Voorschoten1Naar bronnen
schoutschoutinne1Naar bronnen
schoutscout1Naar bronnen
schoutscout deser stede1Naar bronnen
schoutstadhouder van de officier (=subsituut-schout)1Naar bronnen
schoutsubstituut-schout1Naar bronnen
schrijnwerker0Naar bronnen
schrijnwerkerschreynwercker1Naar bronnen
schrijnwerkerschrienwercker16Naar bronnen
schrijnwerkerschrienwerker10Naar bronnen
schrijnwerkerschrijerwercker1Naar bronnen
schrijnwerkerschrijnwercker8Naar bronnen
schrijnwerkerschrijnwerker77Naar bronnen
schrijnwerkerschrynwercker5Naar bronnen
schrijnwerkerscrienwercker7Naar bronnen
schrijnwerkerscriewercker1Naar bronnen
schrijnwerkerscrijnwercker6Naar bronnen
schrijnwerkerscrijnwerker1Naar bronnen
schrijnwerkerscriwercker1Naar bronnen
schrijnwerkerscryenwercker1Naar bronnen
schrijnwerkerscrynwercker2Naar bronnen
schrijnwerkerscrynwerker1Naar bronnen
schrijnwerkersknechtschrijnwerckersknecht1Naar bronnen
schrijver0Naar bronnen
schrijverschrijver15Naar bronnen
schrijverschriver1Naar bronnen
schrijverschryver in de poort1Naar bronnen
schrijverscrijver3Naar bronnen
schrijverscriver3Naar bronnen
schuitenmakerschuitenmaker1Naar bronnen
schuitenmakerschuytemaecker1Naar bronnen
schuitenmakerschuytmaker2Naar bronnen
schuitenvaarder0Naar bronnen
schuitenvaarderschuitvoerder3Naar bronnen
schuitenvaarderschuytvaerder1Naar bronnen
schuitenvaarderscuitvaerder8Naar bronnen
schuitenvoerder0Naar bronnen
schuitenvoerderscheepvoerder1Naar bronnen
schuitenvoerderschuijtvoerder5Naar bronnen
schuitenvoerderschuitenvoerder7Naar bronnen
schuitenvoerderschuitvoerder75Naar bronnen
schuitenvoerderschuitvoerder op Rotterdam1Naar bronnen
schuitenvoerderschuutvoerder1Naar bronnen
schuitenvoerderschuytenvoerder1Naar bronnen
schuitenvoerderschuytvoerder121Naar bronnen
schuitenvoerderschuytvoerders2Naar bronnen
schuitenvoerderschuytvoeren1Naar bronnen
schuitenvoerderschuytvorder3Naar bronnen
schuitenvoerderschuytwoerder1Naar bronnen
schuitenvoerderschuytworder1Naar bronnen
schuitenvoerderscuitvoerder5Naar bronnen
schuitenvoerderscuitvuerder1Naar bronnen
schuitenvoerderscuytvoerder3Naar bronnen
schuitenvoerdersknechtschuitenknecht1Naar bronnen
schuitenvoerdersknechtschuitvoerdersknecht1Naar bronnen
schuitenvoerdersknechtschuytvoerderskecht1Naar bronnen
schuitenvoerdersknechtschuytvoerdersknecht5Naar bronnen
schuttervaandrig1Naar bronnen
slagerslagher1Naar bronnen
slijperhaermaecker3Naar bronnen
slijperslijper4Naar bronnen
slotenmakersloetemacker4Naar bronnen
slotenmakersloetemaecker1Naar bronnen
slotenmakersloetemaicker2Naar bronnen
slotenmakersloetemaiker1Naar bronnen
slotenmakersloetmacker5Naar bronnen
slotenmakersloetmaker1Naar bronnen
slotenmakerslootemaecker10Naar bronnen
slotenmakerslootemaker2Naar bronnen
slotenmakerslootmaecker12Naar bronnen
slotenmakerslotemaecker18Naar bronnen
slotenmakerslotemaker13Naar bronnen
slotenmakerslotenmaecker1Naar bronnen
slotenmakerslotenmaker41Naar bronnen
slotenmakerslothemaker 1Naar bronnen
smid0Naar bronnen
smidsmeden1Naar bronnen
smidsmid100Naar bronnen
smidsmidt13Naar bronnen
smidsmit133Naar bronnen
smidsmith65Naar bronnen
smidsmith ofte zoutzieder1Naar bronnen
smidsmyt3Naar bronnen
smidstadsmid1Naar bronnen
smidstadssmid4Naar bronnen
smidsknechtsmidtsknecht2Naar bronnen
smidsknechtsmitsknecht2Naar bronnen
smidsknechtsmitsknegt3Naar bronnen
snijder0Naar bronnen
snijdercleermaker1Naar bronnen
snijdereertijts snijder1Naar bronnen
snijderkleermaker17Naar bronnen
snijdermr snyder1Naar bronnen
snijderparmentier1Naar bronnen
snijdersnider24Naar bronnen
snijdersnijder570Naar bronnen
snijdersnijder, stadhuysbewaerder1Naar bronnen
snijdersnijders1Naar bronnen
snijdersnijeder1Naar bronnen
snijdersnyder77Naar bronnen
snijdersnyer1Naar bronnen
snijdervoetsnijder2Naar bronnen
snijdersknechtsnidersknecht1Naar bronnen
snijdersknechtsnidersknegt1Naar bronnen
snijdersknechtsnijdersknecht5Naar bronnen
snijdersknechtsnijdersknegt2Naar bronnen
snijdersknechtsnydersknegt1Naar bronnen
soldaatin dienst1Naar bronnen
soldaatsold1Naar bronnen
soldaatsoldaat8Naar bronnen
soldaatsoldaat onder capt Reymast1Naar bronnen
soldaatsoldaet12Naar bronnen
solliciteursolliciteur1Naar bronnen
speelmanspeelman25Naar bronnen
speelmanspelman1Naar bronnen
speldenmakerkorenkoper of bakker1Naar bronnen
speldenmakerspeldemacker2Naar bronnen
speldenmakerspeldemaecker6Naar bronnen
speldenmakerspeldemaeker1Naar bronnen
speldenmakerspeldemaker2Naar bronnen
speldenmakerspeldenmaicker1Naar bronnen
speldenmakerspeldenmaker4Naar bronnen
speldenmakerspellemaecker7Naar bronnen
speldenmakerspellemaicker1Naar bronnen
speldenmakerspelmaker2Naar bronnen
spinnergarenspinster1Naar bronnen
spinnersayetgarenspinder1Naar bronnen
spinnerspinder2Naar bronnen
spinnerspinner1Naar bronnen
spinnerwolspinder2Naar bronnen
spinsterkegelgaernspinster1Naar bronnen
spinsterschapenspinster1Naar bronnen
spinsterspinster111Naar bronnen
spinsterspinsters1Naar bronnen
spinsterspintster1Naar bronnen
spinsterwerckster inde wolle1Naar bronnen
spinsterwollespinster5Naar bronnen
spoelenmakerspilmaker1Naar bronnen
spoelenmakerspoelmacker1Naar bronnen
spoelenmakerspoelmaecker3Naar bronnen
spoelenmakerspoelmaker7Naar bronnen
spoelerspoelder1Naar bronnen
spoelerspoelder, knecht1Naar bronnen
spoelerspoeler3Naar bronnen
stadssecretarissecretaris4Naar bronnen
stadssecretarissecretaris deser stede3Naar bronnen
stadssecretarissecretaris dezer stede4Naar bronnen
stadssecretarissecretaris van Zoeterwoude1Naar bronnen
stadssecretarissecretarius3Naar bronnen
stadssecretarissecretarys10Naar bronnen
stadssecretarissecretarys deser stede1Naar bronnen
stadssecretarisstadssecretaris9Naar bronnen
stadssecretarisstadssecretaris van Leiden1Naar bronnen
steenbakkersteenbakker3Naar bronnen
steenhouwersteenhouder5Naar bronnen
steenhouwersteenhouwer3Naar bronnen
steenplaatsersteenplaatser36Naar bronnen
steenplaatsersteenplaatser (steenfabrikant)1Naar bronnen
steenplaatsersteenplaatser,1Naar bronnen
steenplaatsersteenplaetser25Naar bronnen
steenplaatsersteenplaetser, bounerimge doende1Naar bronnen
steenplaatsersteenplaetster2Naar bronnen
steenplaatserstyenplaesser1Naar bronnen
steenplaatsersknechtsteenplaetserknecht1Naar bronnen
steenplaatsersknechtsteenplaetserknechte1Naar bronnen
steenplaatsersknechtsteenplaetsersknecht5Naar bronnen
stijfsterstijfster7Naar bronnen
stijfsterwollenstijfster1Naar bronnen
stoeldraaierdraeyer1Naar bronnen
stoeldraaierstoeldraaier46Naar bronnen
stoeldraaierstoeldraeier2Naar bronnen
stoeldraaierstoeldraeyer38Naar bronnen
stoeldraaierstoeldraier4Naar bronnen
stoeldraaierstoeldraijer2Naar bronnen
stoeldraaierstoeldrayer25Naar bronnen
stoeldraaierstueldrayer1Naar bronnen
straatwerkeralrehande straet werck doen1Naar bronnen
straatwerkerstraatwerker1Naar bronnen
straatwerkerstraetwercker1Naar bronnen
stratenmakerstraetmaecker1Naar bronnen
studentstudent276Naar bronnen
studentstudent geschiedenis? (H.) en theologie1Naar bronnen
studentstudent hoogleraar oud-Grieks1Naar bronnen
studentstudent letteren154Naar bronnen
studentstudent letteren en rechten9Naar bronnen
studentstudent letteren en rechten, jonkheer1Naar bronnen
studentstudent letteren en theologie2Naar bronnen
studentstudent letteren, gewezen priester, schoolmeester, a.i. rector van het Gymnasium Haganum in 15721Naar bronnen
studentstudent medicijnen18Naar bronnen
studentstudent medicijnen en vrije kunsten1Naar bronnen
studentstudent medicijnen, doctor2Naar bronnen
studentstudent medicijnen, klerk van Jan van Hout1Naar bronnen
studentstudent predikant1Naar bronnen
studentstudent rechten105Naar bronnen
studentstudent rechten (lic.), meester in de rechten1Naar bronnen
studentstudent rechten en letteren4Naar bronnen
studentstudent rechten en theologie, hoogleraar/curator/oprichter van Univ. Franeker, grietman van Doniawerstal1Naar bronnen
studentstudent rechten, meester in de rechten8Naar bronnen
studentstudent rechten, meester in de rechten, advocaat1Naar bronnen
studentstudent theologie48Naar bronnen
studentstudent theologie en rechten, meester in de vrije kunsten1Naar bronnen
studentstudent theologie, predikant2Naar bronnen
studentstudent theologie, predikant in Norwich1Naar bronnen
studentstudent vrije kunsten8Naar bronnen
studentstudent vrije kunsten en letteren1Naar bronnen
studentstudent, doctor in de theologie1Naar bronnen
studentstudent, drukker van de universiteit en koninklijk drukker1Naar bronnen
studentstudent, hoogleraar1Naar bronnen
studentstudent, hoogleraar theologie1Naar bronnen
studentstudent, pedel1Naar bronnen
studentstudent, predikant8Naar bronnen
studentstudent, predikant, hoogleraar theologie1Naar bronnen
studentstudent, professor logica en physica1Naar bronnen
tamboertrommelslager1Naar bronnen
tapijtwerkerlegwercker1Naar bronnen
tapijtwerkertampeserywercker1Naar bronnen
tapijtwerkertapijtsier1Naar bronnen
tapijtwerkertapijtwerker3Naar bronnen
tapijtwerkertapijtwever3Naar bronnen
tapijtwerkertapissier3Naar bronnen
tapper0Naar bronnen
tappertapper51Naar bronnen
tappertapper, drapenier1Naar bronnen
tappertapper, [waard]1Naar bronnen
tappertapster5Naar bronnen
tassenmakertassemaecker9Naar bronnen
tassenmakertassemaker3Naar bronnen
tassenmakertassenmaker2Naar bronnen
timmerman0Naar bronnen
timmermanmede-timmerman1Naar bronnen
timmermanmedethimmerman1Naar bronnen
timmermanstadstimmerman5Naar bronnen
timmermanstadttimmerman1Naar bronnen
timmermanstatstimmerman1Naar bronnen
timmermanstattimmer1Naar bronnen
timmermanthimmerman37Naar bronnen
timmermanthimmerman bonmr1Naar bronnen
timmermanthymmerman1Naar bronnen
timmermantiemmerman1Naar bronnen
timmermantimmerman413Naar bronnen
timmermantimmerman ende backer2Naar bronnen
timmermantimmerman, rosmolenaar1Naar bronnen
timmermantimmerman, [houtkoper]1Naar bronnen
timmermantymmerman25Naar bronnen
timmermansknechttimmermansknecht2Naar bronnen
timmermansknechttimmermansknegt1Naar bronnen
tinnegieter0Naar bronnen
tinnegieterthieghieter1Naar bronnen
tinnegieterthinneghieter1Naar bronnen
tinnegieterthinnegieter22Naar bronnen
tinnegietertindraaier1Naar bronnen
tinnegietertingieter42Naar bronnen
tinnegietertinneghieter3Naar bronnen
tinnegietertinneghyeter4Naar bronnen
tinnegietertinnegieter74Naar bronnen
tinnegietertinnegietster2Naar bronnen
tinnegietertinnengieter2Naar bronnen
tinnegietertinnghyeter1Naar bronnen
tinnegietertynneghieter1Naar bronnen
tinnegietertynnegieter3Naar bronnen
tinnegietersknechtthinnedrayersknecht1Naar bronnen
tinnegietersknechttinnedrayersknecht1Naar bronnen
tollenaartollenaer3Naar bronnen
trompetter0Naar bronnen
trompettertromper1Naar bronnen
tuinmanthuynman1Naar bronnen
tuinmantuinierman1Naar bronnen
tuinmantuinman1Naar bronnen
tuinmantunman1Naar bronnen
tuinmantuynman3Naar bronnen
turfdragerturfdraager1Naar bronnen
turfdragerturfdraeger1Naar bronnen
turfdragerturfdrager17Naar bronnen
turfdragerturffdrager22Naar bronnen
turfdragerturffdragher2Naar bronnen
turfdragerturfvoerder3Naar bronnen
turfmakertorffman1Naar bronnen
turfmakerturfmaecker1Naar bronnen
turftonnertonder2Naar bronnen
turftonnertonster2Naar bronnen
turftonnerturfftonder1Naar bronnen
turftonnerturfftonster4Naar bronnen
turftonnerturftonder1Naar bronnen
turftrekkerslachturver1Naar bronnen
turftrekkerturfftrecker1Naar bronnen
turfvulsterturffvulster1Naar bronnen
uitdrageruijtdraechster1Naar bronnen
uitdrageruitdraagster3Naar bronnen
uitdrageruitdraechster1Naar bronnen
uitdrageruitdrager2Naar bronnen
uitdrageruuytdrager1Naar bronnen
uitdrageruydraechster1Naar bronnen
uitdrageruytdraechster21Naar bronnen
uitdrageruytdraeger2Naar bronnen
uitdrageruytdraegher1Naar bronnen
uitdrageruytdraegster2Naar bronnen
uitdrageruytdrager9Naar bronnen
uitdragervuytdrager1Naar bronnen
varkenskoopmanvarkenkoper1Naar bronnen
varkenskoopmanvarkensdrijver1Naar bronnen
varkenskoopmanvarkenskoopman1Naar bronnen
varkenskoopmanvarkenskoper1Naar bronnen
varkenskoopmanvarkenverkoper2Naar bronnen
varkenskoopmanverckeman1Naar bronnen
varkenskoopmanverckencoper4Naar bronnen
varkensslagervarckenslager1Naar bronnen
varkensslagerverkenslager1Naar bronnen
veenmanveenman12Naar bronnen
veerschipperveerschipper1Naar bronnen
vellenbereidervellewasscher1Naar bronnen
vellenbereidervellewasser5Naar bronnen
vellenkopervelkooper1Naar bronnen
vellenkopervellecooper2Naar bronnen
vellenkopervellecoper7Naar bronnen
vellenkopervellenkoper5Naar bronnen
vellenploterbloter (ploter)1Naar bronnen
vellenplotervellblooter1Naar bronnen
vellenplotervellebloeter1Naar bronnen
vellenplotervelleblooter1Naar bronnen
vellenplotervellenman2Naar bronnen
vellenplotervellenploter1Naar bronnen
vellenplotervelleploter2Naar bronnen
verwer0Naar bronnen
verwerkleurenverver1Naar bronnen
verwerlapverver5Naar bronnen
verwerlapverwer2Naar bronnen
verwermuntverver2Naar bronnen
verwerrootverwer1Naar bronnen
verwertafelaeckenverver1Naar bronnen
verwerverfster1Naar bronnen
verwerveruster1Naar bronnen
verwerverver93Naar bronnen
verwerverver (of: gordijnverver ?)1Naar bronnen
verwerverver en drapier1Naar bronnen
verwervervster1Naar bronnen
verwerverwer105Naar bronnen
verwerverwerie1Naar bronnen
verwerverwerster1Naar bronnen
verwervoorlakenreder, verwer1Naar bronnen
verwerwerveer1Naar bronnen
verwerzwartverver4Naar bronnen
verwersknecht0Naar bronnen
verwersknechtmeester-verversknecht1Naar bronnen
verwersknechtverversknecht17Naar bronnen
verwersknechtverversknecht (meester !!)3Naar bronnen
verwersknechtverversknegt1Naar bronnen
verwersknechtverwersknecht8Naar bronnen
verwersknechtverwersknegt1Naar bronnen
vettewariervettewarier2Naar bronnen
vishandelaarvisschrapper1Naar bronnen
viskopervischcoopster5Naar bronnen
viskopervischcoper2Naar bronnen
viskoperviscooper2Naar bronnen
viskoperviscoopsters1Naar bronnen
viskoperviscoper4Naar bronnen
viskoperviskoper6Naar bronnen
viskopervisvercoopster1Naar bronnen
visser0Naar bronnen
visserharingvaert1Naar bronnen
visserharingvisser1Naar bronnen
visservischman1Naar bronnen
visservisscher19Naar bronnen
visservisser10Naar bronnen
visvrouwvischwijff1Naar bronnen
visvrouwviswijf1Naar bronnen
visvrouwwiswijf1Naar bronnen
vlaskoper0Naar bronnen
vlaskopervlaschcooper1Naar bronnen
vlaskopervlaschcoper1Naar bronnen
vlaskopervlascoopster3Naar bronnen
vlaskopervlascoper3Naar bronnen
vlaskopervlasman2Naar bronnen
vleeshouwer0Naar bronnen
vleeshouwervleeshouder1Naar bronnen
vleeshouwervleeshouwer84Naar bronnen
vleeshouwervleeshouwers1Naar bronnen
vleeshouwervleijschouder3Naar bronnen
vleeshouwervleijschouer1Naar bronnen
vleeshouwervleijshouder1Naar bronnen
vleeshouwervleishouder1Naar bronnen
vleeshouwervleishouuer3Naar bronnen
vleeshouwervleishouwer15Naar bronnen
vleeshouwervleyschouder20Naar bronnen
vleeshouwervleyschouwer4Naar bronnen
vleeshouwervleyshouder58Naar bronnen
vleeshouwervleyshouders1Naar bronnen
vleeshouwervleyshouwer6Naar bronnen
vleeshouwervleyshouwerknecht1Naar bronnen
vleeshouwerwleishouuer1Naar bronnen
voedstervoetster3Naar bronnen
voerman0Naar bronnen
voermanvoerman9Naar bronnen
voermanvoerman?1Naar bronnen
vogelkopervogelaar1Naar bronnen
vogelkopervogelcoepers1Naar bronnen
vogelkopervogelcoopster2Naar bronnen
vogelkopervogelcoper1Naar bronnen
vogelkopervogelhandelaar1Naar bronnen
vogelkopervogelkoopster1Naar bronnen
vogelkopervogelkoper3Naar bronnen
vogelkopervogelverkoper1Naar bronnen
vollerbaeije volre1Naar bronnen
vollerbayvoller ende bereyder1Naar bronnen
vollermeester voller1Naar bronnen
vollermeestervoller2Naar bronnen
vollervolder11Naar bronnen
vollervoller133Naar bronnen
vollervolre57Naar bronnen
vollersknechtvollersknecht2Naar bronnen
vollersknechtvolresknecht2Naar bronnen
voorspraakadvocaat4Naar bronnen
voorspraakadvocaat (taalman)2Naar bronnen
voorspraakadvocaat (talman)1Naar bronnen
voorspraakadvocaat (voorspraak)1Naar bronnen
voorspraakadvocaat voor het Hof van Holland1Naar bronnen
voorspraakvoerspraeck1Naar bronnen
voorspraakvoerspraecke1Naar bronnen
voorspraakvoirspraicke1Naar bronnen
voorspraakvoorspraak11Naar bronnen
voorspraakvoorspraak (advocaat)5Naar bronnen
voorspraakvoorspraak bij de Vierschaar van Leiden1Naar bronnen
voorspraakvoorspraec3Naar bronnen
voorspraakvoorspraeck7Naar bronnen
voorspraakvoorspraecke1Naar bronnen
vroedvrouwvroedevrouwe1Naar bronnen
vroedvrouwvroedvrouw10Naar bronnen
vroedvrouwvroedvrouwe2Naar bronnen
vroedvrouwvroetmoeder1Naar bronnen
vroedvrouwvroetvrou1Naar bronnen
vroedvrouwvroetwijf1Naar bronnen
vroedvrouwvroevrou1Naar bronnen
vroedvrouwvroevrouwe1Naar bronnen
waard0Naar bronnen
waardeertijds waard in 'Den Gulden Hoorn'1Naar bronnen
waardwaard46Naar bronnen
waardwaard in de caedsbaen1Naar bronnen
waardwaard in De Doelen2Naar bronnen
waardwaard in Enchuysen1Naar bronnen
waardwaard in ‘De Drie Haringen’1Naar bronnen
waardwaerd1Naar bronnen
waardwaerdinne1Naar bronnen
waardwaerdt3Naar bronnen
waardwaert23Naar bronnen
waardwaert in de Cadt1Naar bronnen
waardwaert in Paradys1Naar bronnen
waardwaert inde zwaen [schutter]1Naar bronnen
waardwaert [schutter]1Naar bronnen
waardwairt1Naar bronnen
waardwardt1Naar bronnen
waardwardt in De Gulden Hulck1Naar bronnen
waardwardynne1Naar bronnen
waardwart1Naar bronnen
waardwartdynne1Naar bronnen
waardijnwaardijn6Naar bronnen
waardijnwaerdijn2Naar bronnen
waardijnwarden van den rederie1Naar bronnen
waardijnwardeyn1Naar bronnen
wachterdoelwachter3Naar bronnen
wachterduelwachter1Naar bronnen
wachterraamwachter5Naar bronnen
wachterraemwachter3Naar bronnen
wachtmeesterwachtmeester3Naar bronnen
wagenaarvoerman1Naar bronnen
wagenaarwagenaar9Naar bronnen
wagenaarwagenaer24Naar bronnen
wagenaarwagenair3Naar bronnen
wagenaarwaghenaer5Naar bronnen
wagenaarsknechtwagenaersknecht2Naar bronnen
wantsnijderwantsnijder5Naar bronnen
wantsnijderwantsnijtster1Naar bronnen
wantsnijderwantsnyder1Naar bronnen
warmoezenier0Naar bronnen
warmoezeniervarmmesman1Naar bronnen
warmoezenierwaermesman1Naar bronnen
warmoezenierwarmesman1Naar bronnen
warmoezenierwarmmesman4Naar bronnen
warmoezenierwarmmeswijf1Naar bronnen
warmoezenierwarmoes1Naar bronnen
warmoezenierwarmoesenier1Naar bronnen
warmoezenierwarmoeslieden5Naar bronnen
warmoezenierwarmoesman399Naar bronnen
warmoezenierwarmoesman ofte bouman1Naar bronnen
warmoezenierwarmoesmans1Naar bronnen
warmoezenierwarmoeswijf4Naar bronnen
warmoezenierwarmoeswijff7Naar bronnen
warmoezenierwarmoeswyeff1Naar bronnen
warmoezenierwarmoeswyf1Naar bronnen
warmoezenierwarmoeswyff1Naar bronnen
warmoezenierwarmoezenier11Naar bronnen
warmoezenierwarmuesman1Naar bronnen
warmoezenierwarsman2Naar bronnen
warmoezenierwermoesman1Naar bronnen
warmoezenierwermoesmansdochter1Naar bronnen
warmoezeniersknechtwarmoesknecht5Naar bronnen
warmoezeniersknechtwarmoesmansknecht1Naar bronnen
waslichterlichter1Naar bronnen
waslichterwaslichter5Naar bronnen
wasvrouwschuyren en waschen2Naar bronnen
wasvrouwwasch- en schuyrvrouw1Naar bronnen
wasvrouwwaschwijff1Naar bronnen
wasvrouwwasvrouw2Naar bronnen
weverdundoeckwever1Naar bronnen
weverkaesdouckwever1Naar bronnen
weverlakenwever3Naar bronnen
weverlapwever1Naar bronnen
wevertafelakenweever1Naar bronnen
wevertafellakenwever8Naar bronnen
weverwarpenwever4Naar bronnen
weverwarpwever1Naar bronnen
weverweever8Naar bronnen
weverwerpenwever2Naar bronnen
weverwever33Naar bronnen
weverzayewever1Naar bronnen
weversknechtweversknecht1Naar bronnen
wielmakerwielmacker3Naar bronnen
wielmakerwielmaecker22Naar bronnen
wielmakerwielmaeker2Naar bronnen
wielmakerwielmaker34Naar bronnen
wielmakerwyelmacker1Naar bronnen
wijnkoperwijncoper2Naar bronnen
wijnkoperwijnkoper2Naar bronnen
wijnroeierstadswijnverlater1Naar bronnen
wijnroeierwijnroeier2Naar bronnen
wijnroeierwijnverlader1Naar bronnen
wijnroeierwijnverlaeter6Naar bronnen
wijnroeierwijnverlater16Naar bronnen
wijnroeierwijnverlaters2Naar bronnen
wijnroeierwynverlater1Naar bronnen
wijnroeiersknechtwijnverlatersknecht1Naar bronnen
wijntapperwijntapper26Naar bronnen
wijntapperwyntapper4Naar bronnen
winkelknechtwinkelknecht1Naar bronnen
wisselaarwisselaar3Naar bronnen
witmaker0Naar bronnen
witmakerwitmacker2Naar bronnen
witmakerwitmaecker55Naar bronnen
witmakerwitmaeker4Naar bronnen
witmakerwitmaicker3Naar bronnen
witmakerwitmaker61Naar bronnen
witmakerwitmakersweduwe2Naar bronnen
witmakersknechtwitmaeckersknecht4Naar bronnen
witmakersknechtwitmakersknecht1Naar bronnen
wolkammerkammer4Naar bronnen
wolkammerkemmer2Naar bronnen
wolkammerkempster1Naar bronnen
wolkammerkemster6Naar bronnen
wolkammerkemster of dienstbode3Naar bronnen
wolkammerwolkammer4Naar bronnen
wolkammerwolkammer (meester)1Naar bronnen
wolkammerwollekaerster1Naar bronnen
wolkopercoopman van wolle3Naar bronnen
wolkoperwolcoper4Naar bronnen
wolkoperwolkoper1Naar bronnen
wolkoperwollecooper1Naar bronnen
wollennaaisterwollenaaister1Naar bronnen
wollennaaisterwollenaayster1Naar bronnen
wollennaaisterwollenaeyster7Naar bronnen
wollennaaisterwollenaister1Naar bronnen
wollennaaisterwollenayster7Naar bronnen
wollennaaisterwolnaeyster1Naar bronnen
wolweverwolle wever1Naar bronnen
wolweverwollewever27Naar bronnen
wolweverwolwever79Naar bronnen
wolweverwolwevers1Naar bronnen
wolweversknechtwollenweversknecht1Naar bronnen
wolweversknechtwolleweversknecht2Naar bronnen
wolweversknechtwolleweversknegt1Naar bronnen
zadelmakersaelmacker1Naar bronnen
zadelmakersaelmaecker3Naar bronnen
zadelmakersaelmaker1Naar bronnen
zadelmakerzadelmaecker4Naar bronnen
zadelmakerzadelmaker2Naar bronnen
zalmhandelaartalincoper1Naar bronnen
zalmhandelaarzalmcoper3Naar bronnen
zeemanvaert ter zee1Naar bronnen
zeemanzeeman2Naar bronnen
zeemtouwerscheepmaker nu zeemtouwer1Naar bronnen
zeemtouwerseemtouwer20Naar bronnen
zeemtouwerseemwercker2Naar bronnen
zeemtouwerzeemptouwer1Naar bronnen
zeemtouwerzeemtouwer113Naar bronnen
zeemtouwerzeemtouwers2Naar bronnen
zeemtouwersknechtseemtouwersknecht5Naar bronnen
zeemtouwersknechtzeemstouwersknecht1Naar bronnen
zeemtouwersknechtzeemtouwersjongen1Naar bronnen
zeemtouwersknechtzeemtouwersknecht8Naar bronnen
zeepziederseepsieder2Naar bronnen
zeepziederzeepsieder6Naar bronnen
zeepziederzeepzieder24Naar bronnen
zeepziederzoutzieder2Naar bronnen
zeepziedersknechtseepsiedersknecht2Naar bronnen
zegelaarzeegeltrecker1Naar bronnen
zegelaarzegeltrecker2Naar bronnen
zeilmaker0Naar bronnen
zeilmakerseijlmaecker2Naar bronnen
zeilmakerseijlmaeker1Naar bronnen
zeilmakerseilmaker1Naar bronnen
zeilmakerseylmacker1Naar bronnen
zeilmakerseylmaecker4Naar bronnen
zeilmakerseylmaeker1Naar bronnen
zeilmakerseylmaker2Naar bronnen
zeilmakerzeijlmaker1Naar bronnen
zeilmakerzeilmaker15Naar bronnen
zeilmakerzeylmaecker20Naar bronnen
zeilmakerzeylmaker1Naar bronnen
ziekenverzorgersieckentrooster1Naar bronnen
ziekenverzorgerziekenmoeder1Naar bronnen
zilversmidzilversmith1Naar bronnen
zoutmeterzoutmeter1Naar bronnen
zoutmeterzoutmeter of drager1Naar bronnen
zoutmeterzoutwerker1Naar bronnen
zoutwerkerarbeider in de zoutketen1Naar bronnen
zoutwerkerin de zoutkene werckende1Naar bronnen
zoutwerkersoutdrager1Naar bronnen
zoutwerkersoutman2Naar bronnen
zoutwerkerzoutman3Naar bronnen
zoutwerkerzoutman en schipper1Naar bronnen
zoutwerkerzoutmeter3Naar bronnen
zoutwerkerzoutwerker1Naar bronnen
zoutwerkersknechtknecht in de zoutketen1Naar bronnen
zoutziedersoutsieder4Naar bronnen
zoutziedersoutzieder1Naar bronnen
zoutziederzeepzieder2Naar bronnen
zoutziederzoudtzieder1Naar bronnen
zoutziederzoutsieder3Naar bronnen
zoutziederzoutzieder15Naar bronnen
zoutziedersknechtzoutziedersknecht2Naar bronnen
zuivelverkoperspekkaas1Naar bronnen
zuivelverkopersuyvelcoper1Naar bronnen
zuivelverkoperzuivelcooper1Naar bronnen
zuivelverkoperzuivelkoper8Naar bronnen
zuivelverkoperzuivelverkoper3Naar bronnen
zuivelverkoperzuvelcooper1Naar bronnen
zuivelverkoperzuvelcoper1Naar bronnen
zuivelverkoperzuyvelcoper3Naar bronnen
zwaardvegerswaertveger1Naar bronnen
zwaardvegerswartveeger1Naar bronnen
zwaardvegerzwaertveger1Naar bronnen
zwaardvegerzwartveeger1Naar bronnen