Beroepenspelling

Op deze pagina zijn de diverse beroepen te vinden, zoals voorkomend in de database. Enerzijds zoals ze in de bronnen gespeld zijn en anderzijds gestandaardiseerd naar de HISCO-codering.

BeroepsgroepBeroepsVermeldingAantalNaar bronnen
accijnsontvangeracchyssenaer1Naar bronnen
accijnsontvangeraccijnsinner (exchijsbewaerder)1Naar bronnen
accijnsontvangerexchysmeester1Naar bronnen
admiraaladmiraal2Naar bronnen
advocaatadvocaet1Naar bronnen
antieksnijderantieksnijder (beeldhouwer en steenhouwer)1Naar bronnen
antieksnijderantijcksnijder2Naar bronnen
antieksnijderantycksnider2Naar bronnen
antieksnijderantycksnyder4Naar bronnen
antieksnijderantycsnider2Naar bronnen
antieksnijderantycsnyder2Naar bronnen
apothekerapootheecker1Naar bronnen
apothekerapotecaer1Naar bronnen
apothekerapotecaris1Naar bronnen
apothekerapoteecker3Naar bronnen
apothekerapoteker14Naar bronnen
apothekerapothecaer1Naar bronnen
apothekerapothecaris4Naar bronnen
apothekerapothecarys1Naar bronnen
apothekerapotheker17Naar bronnen
apothekeraptecker3Naar bronnen
apothekerapteecker25Naar bronnen
apothekerapteekcer1Naar bronnen
apothekerapteeker6Naar bronnen
apothekerapteker7Naar bronnen
apothekerapthecker1Naar bronnen
arbeidsmanarbeytsman2Naar bronnen
baaiverwerbayverwer1Naar bronnen
baaiwerkerbaaiwerker8Naar bronnen
baaiwerkerbaeyewercker1Naar bronnen
baaiwerkerbaeyreder1Naar bronnen
baaiwerkerbaeywerker1Naar bronnen
baaiwerkerbayereder1Naar bronnen
baaiwerkerbayreder3Naar bronnen
baaiwerkerbayredere1Naar bronnen
baaiwerkerbayreeder1Naar bronnen
baaiweverbaaivoller en -wever1Naar bronnen
baaiweverbaeijewever2Naar bronnen
baaiweverbaeijwever1Naar bronnen
baaiweverbaeyewever4Naar bronnen
baaiweverbaeywever1Naar bronnen
baaiweverbaijewever1Naar bronnen
baaiweverbayewever4Naar bronnen
baaiweverbaywever8Naar bronnen
baaiweversknechtbaeyeweversknecht1Naar bronnen
baaiweversknechtbayweversknecht5Naar bronnen
baggermanbaggerman22Naar bronnen
bagijnbagijn14Naar bronnen
bagijneertijds bagijn1Naar bronnen
bagijnfalide baghijn10Naar bronnen
bagijnfalide bagijn1Naar bronnen
bagijngrauwe zuster2Naar bronnen
bakkerbacker367Naar bronnen
bakkerbacker daerna koornkoper1Naar bronnen
bakkerbacker ofte lymsieder1Naar bronnen
bakkerbacker ofte mandemaecker2Naar bronnen
bakkerbacker, bonmeester1Naar bronnen
bakkerbackersweduwe1Naar bronnen
bakkerbackker2Naar bronnen
bakkerbackster4Naar bronnen
bakkerbakker210Naar bronnen
bakkerbakker in Den Gloeyenden Oven1Naar bronnen
bakkerbakker of houtkoper1Naar bronnen
bakkerbakker/brouwer1Naar bronnen
bakkerbakkersweduwe2Naar bronnen
bakkerbakster3Naar bronnen
bakkerbaxster2Naar bronnen
bakkerbaxter1Naar bronnen
bakkerkammaker, bakker1Naar bronnen
bakkermetselaar, bakker1Naar bronnen
baljuwbailen1Naar bronnen
baljuwbailiu1Naar bronnen
baljuwBailliu van de nieuwe rederye van baye1Naar bronnen
baljuwbailliu van Rijnlant1Naar bronnen
baljuwbailly2Naar bronnen
baljuwBailly van Rhynlant1Naar bronnen
baljuwbalju1Naar bronnen
baljuwbalju, schout1Naar bronnen
baljuwbaljuw rijnland1Naar bronnen
baljuwbaljuw van de nering1Naar bronnen
baljuwsubstituyt van den Bailye van Rijnland1Naar bronnen
ballenmakerballemaecker3Naar bronnen
ballenmakerballemaker4Naar bronnen
ballenmakerballenmaecker1Naar bronnen
ballenmakerballenmaker3Naar bronnen
ballenmakerbalmaker1Naar bronnen
bankierbanquier1Naar bronnen
barbierbarbier20Naar bronnen
barbierberbier6Naar bronnen
beddenmakerbeddemaecster1Naar bronnen
beddenmakerbeddemaekster1Naar bronnen
bediendediender6Naar bronnen
bediendeschouten diender3Naar bronnen
beeldsnijderbeeldesnijder1Naar bronnen
beeldsnijderbeeldesnyder2Naar bronnen
beeldsnijderbeeldhouwer (antycqsnijder)1Naar bronnen
beeldsnijderbeeldsnijder1Naar bronnen
beeldsnijderbeldesnijer1Naar bronnen
beenhouwerbeenhakker1Naar bronnen
beenhouwerbeenhouwer8Naar bronnen
bezemmakerbeesembinner1Naar bronnen
bezemmakerbesemaecker6Naar bronnen
bezemmakerbesemaeckersknecht1Naar bronnen
bezemmakerbesemaker4Naar bronnen
bezemmakerbesemmaecker13Naar bronnen
bezemmakerbesemmaeker1Naar bronnen
bezemmakerbesemmaicker1Naar bronnen
bezemmakerbesemmaker1Naar bronnen
bezemmakerbezemmaecker1Naar bronnen
bezemmakerbezemmaker8Naar bronnen
bierdragerbierdraeger2Naar bronnen
bierdragerbierdraegher1Naar bronnen
bierdragerbierdrager83Naar bronnen
bierdragerbierdrager (ex)1Naar bronnen
bierdragerbierdragher1Naar bronnen
biertapperbiertapper31Naar bronnen
biertapperbiertapper ende seepsiedersknecht1Naar bronnen
biertapperbiertapper ende smit1Naar bronnen
biertapperbiertapper of herbergier1Naar bronnen
biertapperbiertapster2Naar bronnen
binnenmoederbinnemoeder3Naar bronnen
binnenmoederbinnenmoeder1Naar bronnen
binnenmoedereertijts moeder van 't Weeshuys1Naar bronnen
binnenvaderbinnenvader1Naar bronnen
binnenvaderbinnevader1Naar bronnen
blauwverwerblaeugaarnman licentmeester1Naar bronnen
blauwverwerblaeugaerman1Naar bronnen
blauwverwerblaeugaernman2Naar bronnen
blauwverwerblaeuverwer2Naar bronnen
blauwverwerblauwverver5Naar bronnen
blauwverwerkarmozijn- en blauwverver1Naar bronnen
blekerbleekster2Naar bronnen
blekerbleicker1Naar bronnen
blekerbleijcker1Naar bronnen
blekerbleijckster1Naar bronnen
blekerbleker1Naar bronnen
blekerbleycker8Naar bronnen
blekerbleycster1Naar bronnen
bodebaillius bode2Naar bronnen
bodebaillys bode2Naar bronnen
bodebaillys boode1Naar bronnen
bodebaljuwsbode1Naar bronnen
bodeballi boode1Naar bronnen
bodebalyuels bodde1Naar bronnen
bodebode43Naar bronnen
bodebode destijds1Naar bronnen
bodebode met de bus1Naar bronnen
bodebode met de bussche1Naar bronnen
bodebode met de busse32Naar bronnen
bodebode met de busse (pas benoemd)1Naar bronnen
bodebode met de roede40Naar bronnen
bodebode mette rode1Naar bronnen
bodebode mette roede 1Naar bronnen
bodebode mit de bossche1Naar bronnen
bodebode mit der roede1Naar bronnen
bodebode mitte bossche1Naar bronnen
bodebode mitte roede4Naar bronnen
bodebode mitten roede1Naar bronnen
bodebode mitter busse1Naar bronnen
bodebode op Zeeland1Naar bronnen
bodebode v universiteit1Naar bronnen
bodebode van de baljuw van Rijnland4Naar bronnen
bodebode van de Hoogheemraden van Rijnland1Naar bronnen
bodebode van de kooplieden1Naar bronnen
bodebode van de Weeskamer3Naar bronnen
bodebode van het Hoogheemraadschap van Rijnland1Naar bronnen
bodebodel1Naar bronnen
bodeboden2Naar bronnen
bodeboede1Naar bronnen
bodeboede mitte roede deser stede1Naar bronnen
bodeheemraadsbode5Naar bronnen
bodeheemraatsbode1Naar bronnen
bodeheemraedtsboede2Naar bronnen
bodeheemraetsbode8Naar bronnen
boderaetsboode1Naar bronnen
bodeschoutenbode van de stad1Naar bronnen
bodeschoutenboden1Naar bronnen
bodestadsbode1Naar bronnen
bodestadtsbode1Naar bronnen
bodeuniversiteytsbode1Naar bronnen
boekbinderboekbinder4Naar bronnen
boekbinderboucbinder6Naar bronnen
boekbinderbouckbinder4Naar bronnen
boekbinderbouckebinder3Naar bronnen
boekbinderbouckebynder1Naar bronnen
boekbinderbouickebinner1Naar bronnen
boekbindersknechtboeckbindersknegt2Naar bronnen
boekdrukkerboeckdrucker1Naar bronnen
boekdrukkerboekdrukker2Naar bronnen
boekdrukkerboekprinter2Naar bronnen
boekdrukkerboucdrucker6Naar bronnen
boekdrukkerboucedrucker1Naar bronnen
boekdrukkerbouckdrucker3Naar bronnen
boekdrukkerbouckedrucker2Naar bronnen
boekdrukkersknechtboucdruckersknecht1Naar bronnen
boekdrukkersknechtbouckdruckersknecht1Naar bronnen
boekverkoperboekverkoper1Naar bronnen
boekverkoperbouckvercoper5Naar bronnen
boekverkoperboucvercooper4Naar bronnen
boekverkoperboucvercoper6Naar bronnen
boekverkoperboucverkoper1Naar bronnen
boekverkoperoutbouckvercoper1Naar bronnen
boerboertgen1Naar bronnen
bogenmakerbogemaecker3Naar bronnen
bogenmakerbogemaker1Naar bronnen
bogenmakerbogenmaicker1Naar bronnen
bogenmakerboochmaecker4Naar bronnen
bogenmakerboogemaecker1Naar bronnen
bontwerkerbontwercker1Naar bronnen
bontwerkerbontwerckerszoon1Naar bronnen
bontwerkerbontwerker4Naar bronnen
boomgaardenierbogertman2Naar bronnen
boomgaardenierboogertman1Naar bronnen
boomgaardenierboomgaardman5Naar bronnen
boomgaardenierboomgaartman3Naar bronnen
boomgaardenierboomgaerdman2Naar bronnen
boomgaardenierboomgaerman1Naar bronnen
boomgaardenierboomgaertman36Naar bronnen
boomgaardenierboomgaertman, tapper1Naar bronnen
boomgaardenierboomgaertsman2Naar bronnen
boomgaardenierboomgarthouc1Naar bronnen
boomgaardenierboomgartman1Naar bronnen
boomgaardenierboomgertman5Naar bronnen
bootsmanbootsman1Naar bronnen
borduurwerkerberduerwercker1Naar bronnen
borduurwerkerborduurwerker1Naar bronnen
borduurwerkerborduyrwercker2Naar bronnen
bosschieterbosmaecker1Naar bronnen
bosschieterbosschieter2Naar bronnen
bosschieterbosschutter1Naar bronnen
bostelhandelaarborstelman1Naar bronnen
bostelhandelaarbostelman18Naar bronnen
bostelhandelaarbostelwijff1Naar bronnen
bostelhandelaarbustelmaecker1Naar bronnen
bostelhandelaarbustelman2Naar bronnen
boterkoperbotercooper5Naar bronnen
boterkoperbotercoper13Naar bronnen
boterkoperbuttercooper4Naar bronnen
boterkoperbuttercoper4Naar bronnen
boterkruierbotercruider1Naar bronnen
boterkruierbotercruier1Naar bronnen
boterkruierbotercruijer1Naar bronnen
boterkruierbotercruyder1Naar bronnen
boterkruierbotercruyer8Naar bronnen
boterkruierboterkruier1Naar bronnen
boterkruierbottercruyer2Naar bronnen
boterkruierbuttercruijer1Naar bronnen
bouwmanbouman140Naar bronnen
bouwmanbounering doende1Naar bronnen
bouwmanbouwman8Naar bronnen
bouwmanbouwman (landbouwer)2Naar bronnen
bouwmansknechtbou- of lantknecht1Naar bronnen
bouwmansknechtbouknecht3Naar bronnen
bouwmansknechtboumansknecht2Naar bronnen
bouwmansknechtbouwknecht2Naar bronnen
bouwmansknechtlandwerker (boerenknecht)1Naar bronnen
bouwmansknechtlantknecht1Naar bronnen
bouwmeesterboumeester1Naar bronnen
bouwmeesterbouwmr1Naar bronnen
brandewijnderbrandewijnbrander3Naar bronnen
brandewijnderbrandewijnman3Naar bronnen
brandewijnderbrandewijntapper1Naar bronnen
brandewijnderbrandewijntapster1Naar bronnen
brandewijnderbrandewijnverkoper1Naar bronnen
brandewijnderbrandewijnzieder2Naar bronnen
brandewijnderbrandewynman2Naar bronnen
brandewijnderbrandewyntapster1Naar bronnen
brandewijnderhanterende gedistileert water1Naar bronnen
brouwerbouwer1Naar bronnen
brouwerbrouster1Naar bronnen
brouwerbrouwer187Naar bronnen
brouwerbrouwer in den Engel1Naar bronnen
brouwerbrouwer, drapenier1Naar bronnen
brouwerbrouwerie4Naar bronnen
brouwerbrouwerij1Naar bronnen
brouwerbrouwerij ende backerij1Naar bronnen
brouwerbrouwerije14Naar bronnen
brouwerbrouwerye4Naar bronnen
brouwerbrouwwerije1Naar bronnen
brouwersknechtbrouwerknecht 1Naar bronnen
brouwersknechtbrouwersknecht85Naar bronnen
brouwersknechtbrouwersknecht bij Geryt Boeckelsz. Buytewech1Naar bronnen
brouwersknechtbrouwersknecht of biertapper1Naar bronnen
brouwersknechtbrouwersknegt2Naar bronnen
buidelmakerbudelmaecker, coman1Naar bronnen
buidelmakerbuilmaakster1Naar bronnen
buidelmakerbuylmaecker1Naar bronnen
burgemeesterburgemeester8Naar bronnen
burgemeesterburgemeester Leyden1Naar bronnen
burgemeesterburgermeester3Naar bronnen
burgemeesterburgermr4Naar bronnen
burgemeesterburghemeester3Naar bronnen
chirurgijncherurgijn1Naar bronnen
chirurgijnchijrurgijn1Naar bronnen
chirurgijnchirurgijn71Naar bronnen
chirurgijnchirurgijn, [barbier]1Naar bronnen
chirurgijnchirurgyn1Naar bronnen
chirurgijnchiruyrgijn1Naar bronnen
chirurgijnchyrurgijn3Naar bronnen
chirurgijnchyrurgyn12Naar bronnen
chirurgijncierurgijn1Naar bronnen
chirurgijncirurgijn1Naar bronnen
chirurgijnsierurgijn1Naar bronnen
chirurgijnsirurgijn1Naar bronnen
chirurgijnstadschirurgijn1Naar bronnen
chirurgijnsurgijn1Naar bronnen
chirurgijnsurgyn2Naar bronnen
chirurgijnsurigin1Naar bronnen
cipierchipier4Naar bronnen
cipiersuppier1Naar bronnen
commenijswinkelierstercomenijster1Naar bronnen
constabelconstabel1Naar bronnen
conventuaalconventuaal1Naar bronnen
conventuaalconventuael1Naar bronnen
deurwaarderdeurwaarder2Naar bronnen
deurwaarderdeurwaerder4Naar bronnen
dienaarbaelius dienaer1Naar bronnen
dienaardienaar van de baljuw van Rijnland2Naar bronnen
dienaardienaar van Dirck Adriaensz.1Naar bronnen
dienaardienaer5Naar bronnen
dienaarschouten dienaar1Naar bronnen
dienstbodedienstbode7Naar bronnen
dienstbodedienstboode1Naar bronnen
dienstmaagddienstmaagd2Naar bronnen
dienstmaagddienstmaagt1Naar bronnen
dienstmaagddienstmaechd7Naar bronnen
dienstmaagddienstmaechen2Naar bronnen
dienstmaagddienstmaecht125Naar bronnen
dienstmaagddienstmaegd2Naar bronnen
dienstmaagddienstmaegh2Naar bronnen
dienstmaagddienstmaeght2Naar bronnen
dienstmaagddienstmaegt122Naar bronnen
dienstmaagdkindermaecht1Naar bronnen
dienstmaagdmaechdgen1Naar bronnen
dienstmaagdmaecht4Naar bronnen
dienstmaagdmaegt1Naar bronnen
dienstmeiddiemstmeisgen1Naar bronnen
dienstmeiddiensmeyt1Naar bronnen
dienstmeiddienstmeid 5Naar bronnen
dienstmeiddienstmeijt1Naar bronnen
dienstmeiddienstmeisken2Naar bronnen
dienstmeiddienstmeyd3Naar bronnen
dienstmeiddienstmeys9Naar bronnen
dienstmeiddienstmeysens2Naar bronnen
dienstmeiddienstmeyt68Naar bronnen
dienstmeiddienstmijt2Naar bronnen
dienstmeiddienstwijff1Naar bronnen
dienstmeidjonckwijff1Naar bronnen
dienstmeidJoncwijf19Naar bronnen
dienstmeidjoncwijff35Naar bronnen
dienstmeidjongwijff56Naar bronnen
dienstmeidjongwyff1Naar bronnen
dienstmeidjonwijff18Naar bronnen
dienstmeidmeysken1Naar bronnen
dienstmeidmeyt2Naar bronnen
doctordoctoer in medicijnen1Naar bronnen
doctordoctoir5Naar bronnen
doctordoctor5Naar bronnen
doctordoctor in de medecijnen1Naar bronnen
doctordoctor in medecinen1Naar bronnen
doctordoctor in medicijnen1Naar bronnen
doctordoctor medecinen2Naar bronnen
doctordoctor medicus1Naar bronnen
doekweverdoucwercker1Naar bronnen
drapierapotheker, [drapenier]1Naar bronnen
drapierbaaidrapier43Naar bronnen
drapierbaaidrapier en nog minderjarig1Naar bronnen
drapierbacker ofte drapier1Naar bronnen
drapierbaeydrapier1Naar bronnen
drapierbaytrapier1Naar bronnen
drapierbaytrappier1Naar bronnen
drapierdrapenieder1Naar bronnen
drapierdrapenier15Naar bronnen
drapierdrapenierder9Naar bronnen
drapierdrapenierster4Naar bronnen
drapierdrapenyder1Naar bronnen
drapierdrapenyeder1Naar bronnen
drapierdrapenyerder1Naar bronnen
drapierdrapier217Naar bronnen
drapierdrapier en kammer1Naar bronnen
drapierdrapier en vleesverkoper1Naar bronnen
drapierdrapierder5Naar bronnen
drapierdrappenyerder1Naar bronnen
drapierlaeckentrapier1Naar bronnen
drapiermedetrapenierder1Naar bronnen
drapiersaeydrapier2Naar bronnen
drapiertrapenierder4Naar bronnen
drapiertrapier4Naar bronnen
drapierzaey- en baeytrapier1Naar bronnen
drapierzaeytrappier1Naar bronnen
droogscheerderdrochscherder1Naar bronnen
droogscheerderdroechscherder7Naar bronnen
droogscheerderdroechscherier3Naar bronnen
droogscheerderdroochscerier1Naar bronnen
droogscheerderdroochscheerder18Naar bronnen
droogscheerderdroochscheerier2Naar bronnen
droogscheerderdroochscherier10Naar bronnen
droogscheerderdrooghscerier1Naar bronnen
droogscheerderdrooghscheerder3Naar bronnen
droogscheerderdroogscerier1Naar bronnen
droogscheerderdroogscheerder24Naar bronnen
droogscheerderdroogscherier3Naar bronnen
droogscheerdersknechtdroochsceriersknecht2Naar bronnen
droogscheerdersknechtdroochscheerdersknecht1Naar bronnen
droogscheerdersknechtdroogscheerdersknecht1Naar bronnen
drukkerdrucker5Naar bronnen
fruitkoopmanappelcoeper6Naar bronnen
fruitkoopmanappelcooper7Naar bronnen
fruitkoopmanappelcoopster11Naar bronnen
fruitkoopmanappelcoper13Naar bronnen
fruitkoopmanappelcopers1Naar bronnen
fruitkoopmanappelkoper6Naar bronnen
fruitkoopmanappelman4Naar bronnen
fruitkoopmanappelvercoopster2Naar bronnen
gaardeniergardenier4Naar bronnen
gaardeniergardenierder1Naar bronnen
gaardeniergerdenier1Naar bronnen
garenkoopmangarencoper1Naar bronnen
garentwijndergaerntwijnder2Naar bronnen
garentwijnderquaerntwijnder1Naar bronnen
garenververgarenzieder1Naar bronnen
gezelambachtsgezel2Naar bronnen
glasmakerglaasmaker5Naar bronnen
glasmakerglaesemacker1Naar bronnen
glasmakerglaesemaecker1Naar bronnen
glasmakerglaesemaeker2Naar bronnen
glasmakerglaesemaker4Naar bronnen
glasmakerglaesmacker2Naar bronnen
glasmakerglaesmaecker34Naar bronnen
glasmakerglaesmaeker1Naar bronnen
glasmakerglaesmaker4Naar bronnen
glasmakerglaessemack1Naar bronnen
glasmakerglaessemaecker2Naar bronnen
glasmakerglaessemaeker1Naar bronnen
glasmakerglaezemaecker1Naar bronnen
glasmakerglasemaecker14Naar bronnen
glasmakerglasemaker13Naar bronnen
glasmakerglasmaecker1Naar bronnen
glasmakerglasmaicker2Naar bronnen
glasmakerglasmaker2Naar bronnen
glasmakerglazenier5Naar bronnen
glasmakerglazenmaker2Naar bronnen
glasmakersknechtglasemaeckersknecht1Naar bronnen
glasschilderglaasschrijver1Naar bronnen
glasschilderglaeschrijver2Naar bronnen
glasschilderglaesschrijver7Naar bronnen
glasschilderglaesscrijver1Naar bronnen
glasschilderglaesscryver3Naar bronnen
glasschilderglaessschrijver1Naar bronnen
glasschilderglaseschrivers1Naar bronnen
glasschilderglasescriver2Naar bronnen
glasverkoperglaescoper3Naar bronnen
glasverkoperglaesvercooper1Naar bronnen
glasverkoperglaesvercoper4Naar bronnen
glasverkoperglasverkoper2Naar bronnen
gortergorter9Naar bronnen
gortergortster3Naar bronnen
goudsmidghoutsmit1Naar bronnen
goudsmidgoudslager1Naar bronnen
goudsmidgoudsmid17Naar bronnen
goudsmidgoudsmit8Naar bronnen
goudsmidgoudtsmit10Naar bronnen
goudsmidgoutslager4Naar bronnen
goudsmidgoutslagers1Naar bronnen
goudsmidgoutsmidt2Naar bronnen
goudsmidgoutsmit48Naar bronnen
goudsmidgoutsmith16Naar bronnen
grafmakergraafmaecker1Naar bronnen
grafmakergraefmacker1Naar bronnen
grafmakergraefmaecker2Naar bronnen
grafmakergraefmaker2Naar bronnen
grafmakergrafmaecker2Naar bronnen
grafmakergrafmaker1Naar bronnen
grasmaaiergrasmaayer1Naar bronnen
grasmaaiergrasmayer1Naar bronnen
grijnwerkergreynwercker1Naar bronnen
grijnwerkergreynwever1Naar bronnen
grijnwerkergrinwerker1Naar bronnen
grijnwerkergroffgreynwercker2Naar bronnen
haringventerhaerincman1Naar bronnen
haringventerharinckman2Naar bronnen
haringventerharincknecht1Naar bronnen
haringventerharincman1Naar bronnen
haringventerharingman2Naar bronnen
hekelaarheeckelster8Naar bronnen
hekelaarhekelster4Naar bronnen
hekelmakerheekelmaker1Naar bronnen
herbergierherbergier1Naar bronnen
hoedenmakerhoedemaecker12Naar bronnen
hoedenmakerhoedemaker1Naar bronnen
hoedenmakerhoedenmaker4Naar bronnen
hoedenmakerhoedmaecker1Naar bronnen
hoedenmakerhoemaecker6Naar bronnen
hoedenmakerhoemaeker2Naar bronnen
hoedenmakerhoemaker12Naar bronnen
hoedenmakerhoeymaker1Naar bronnen
hoedenmakerhuedemaecker2Naar bronnen
hoedenmakerhuedemaeker1Naar bronnen
hoedenmakersknechthoedemaeckersknecht1Naar bronnen
hoedenmakersknechthoemaeckersknecht1Naar bronnen
hoefsmidhoefslager5Naar bronnen
hoefsmidhouffslager2Naar bronnen
hoefsmidhouffsmit9Naar bronnen
hoefsmidhouffsmith4Naar bronnen
hoefsmidhoufslager6Naar bronnen
hoefsmidhoufsmidt1Naar bronnen
hoefsmidhoufsmit2Naar bronnen
hoefsmidhoufsmith2Naar bronnen
hoefsmidhouuffslager1Naar bronnen
hoefsmidhuufsmit3Naar bronnen
hoogheemraadhoogheemraad rijnland2Naar bronnen
hoogleraarprof1Naar bronnen
hoogleraarprofessor5Naar bronnen
hoogleraarprofessor juris1Naar bronnen
hoogleraarprofessor jurist1Naar bronnen
hoogleraarprofessor mathem1Naar bronnen
hoogleraarproffessor medicinen1Naar bronnen
houtkoperhautcoper1Naar bronnen
houtkoperhoutcoeper1Naar bronnen
houtkoperhoutcooper16Naar bronnen
houtkoperhoutcoper74Naar bronnen
houtkoperhoutcoper (schutter)1Naar bronnen
houtkoperhouthandelaar4Naar bronnen
houtkoperhoutkoper10Naar bronnen
houtkoperhoutvercoper1Naar bronnen
houtzagerhoutsaeger1Naar bronnen
houtzagerhoutsager13Naar bronnen
houtzagerhoutsagher1Naar bronnen
houtzagerhoutzager3Naar bronnen
huikenmakerhoekmaker1Naar bronnen
huikenmakerhoeyckemacker1Naar bronnen
huikenmakerhouckemaecker1Naar bronnen
huikenmakerhoyckemaecker3Naar bronnen
huikenmakerhoyckemaeker1Naar bronnen
huikenmakerhoykemaecker1Naar bronnen
huikenmakerhuikenmaker2Naar bronnen
huikenmakerhuyckenmaker1Naar bronnen
huishoudsterhuyshouder1Naar bronnen
huishoudsterhuyshoudster2Naar bronnen
huishoudsterhuyshoutster2Naar bronnen
ijzerkramerijsercraemster1Naar bronnen
ijzerkramerijsercramer4Naar bronnen
ijzerkramerijzercramer3Naar bronnen
ijzerkramerysercooper1Naar bronnen
ijzerkramerysercraemster1Naar bronnen
ijzerkramerysercramer1Naar bronnen
instrumentmakerinstrumentmaecker1Naar bronnen
jonkheerheer tot Noortwijck2Naar bronnen
jonkheerheer van Noordwijk2Naar bronnen
jonkheerheer van Warmond1Naar bronnen
jonkheerjoncheer48Naar bronnen
jonkheerjonkheer3Naar bronnen
jonkheersuperintendent1Naar bronnen
jonkvrouwjoncfroue1Naar bronnen
jonkvrouwjoncfrouwe3Naar bronnen
jonkvrouwjoncvrouw1Naar bronnen
jonkvrouwjonkvrouw1Naar bronnen
jonkvrouwvrouwe tot Rijnsborch2Naar bronnen
juwelierjoelierder1Naar bronnen
juwelierjolierder4Naar bronnen
juwelierjouelierder1Naar bronnen
juwelierjuwelier6Naar bronnen
juwelierjuwelierder2Naar bronnen
juwelierpolyer1Naar bronnen
kaardenmakercaerdemaecker2Naar bronnen
kaardenmakercaerdemaker2Naar bronnen
kaardenmakercaerdeman1Naar bronnen
kaardenmakerkaerdemaecker1Naar bronnen
kaardenmakerkaerdemaeckr1Naar bronnen
kaardenmakerkaerdeman1Naar bronnen
kaardercaerder1Naar bronnen
kaarderkaerder1Naar bronnen
kaarderwolcaerder3Naar bronnen
kaarderwollekaerder2Naar bronnen
kaarsenmakercaersmaker1Naar bronnen
kaaskopercaescooper2Naar bronnen
kaaskopercaescoper1Naar bronnen
kaaskopercaesvercoopster1Naar bronnen
kaaskoperkaashandelaar1Naar bronnen
kaaskoperkaescoper2Naar bronnen
kalkbrandercalcbrande1Naar bronnen
kalkbrandercalcbrander5Naar bronnen
kalkbrandercalckbrander6Naar bronnen
kalkbranderkalkbrander2Naar bronnen
kalkbrandersknechtcalckbrandersknecht1Naar bronnen
kalkvervoerdercalckvoerder3Naar bronnen
kalkvervoerdercalcvoerder5Naar bronnen
kammenmakercammacker1Naar bronnen
kammenmakercammaecker4Naar bronnen
kammenmakercammaker1Naar bronnen
kammenmakerkammaker1Naar bronnen
kanunnik en pastoorcanonyck1Naar bronnen
kanunnik en pastoorcanonyck provenhuys1Naar bronnen
kanunnik en pastoorkannunnik1Naar bronnen
kapitein (leger)capiteijn1Naar bronnen
kapitein (leger)capitein1Naar bronnen
kapitein (leger)capiteyn5Naar bronnen
kapitein (leger)cappiteyn1Naar bronnen
kapitein (schip)capiteyn (schipper)2Naar bronnen
kasteleincasteleyn1Naar bronnen
kasteleincastelijn1Naar bronnen
keldermeestercelder1Naar bronnen
keldermeesterkelder4Naar bronnen
ketelboeterketelboeter3Naar bronnen
ketelboeterketelbueter1Naar bronnen
ketellapperketellapper1Naar bronnen
kindermeisjekindermeijsken 1Naar bronnen
kistenmakerdoodkistemaker1Naar bronnen
kistenmakerkistemacker2Naar bronnen
kistenmakerkistemaecker stemaecker1Naar bronnen
kistenmakerkistemaecker15Naar bronnen
kistenmakerkistemaker5Naar bronnen
kistenmakerkistenmaker10Naar bronnen
kistenmakerkystemacker3Naar bronnen
kladschildercladschilder1Naar bronnen
klappermanclapperman5Naar bronnen
klappermanklapperman1Naar bronnen
klappermanlindewever clapperman1Naar bronnen
kleermakercleermaecker49Naar bronnen
kleermakercleermaeker1Naar bronnen
kleermakercleermaker11Naar bronnen
kleermakerclermacker1Naar bronnen
kleermakerkleermaker11Naar bronnen
kleermakerkleermaker en schoutenbode van de stad1Naar bronnen
kleermakersnijder1Naar bronnen
kleermakersknechtcleermaeckersneght1Naar bronnen
kleermakersknechtcleermakersknecht1Naar bronnen
kleermakersknechtkleermaeckersknecht2Naar bronnen
kleermakersknechtkleermakersjongen [ouder]1Naar bronnen
kleiwerkercleywercker1Naar bronnen
klerenkopercleercooper1Naar bronnen
klerkclerce1Naar bronnen
klerkklerk van de weeskamer1Naar bronnen
klerknotarisklerk2Naar bronnen
klokkenluiderclockluyder6Naar bronnen
klokkenluiderclocluyder1Naar bronnen
klokkenluiderklokluider1Naar bronnen
klompenmakerclompemaecker1Naar bronnen
klompenmakerclompemaker1Naar bronnen
klompenmakerclompmaecker7Naar bronnen
klompenmakerclompmaker3Naar bronnen
klompenmakerklompenmaker1Naar bronnen
kloosterbroederprior1Naar bronnen
kloosterzusterbidster2Naar bronnen
kloosterzusterbidtster1Naar bronnen
kloosterzustercloostermaechden2Naar bronnen
kloosterzusterconventuale5Naar bronnen
kloosterzusternon2Naar bronnen
kloosterzustersuster2Naar bronnen
kloosterzustersuster eertijds van de graemen1Naar bronnen
kloosterzustersuster van Agnieten1Naar bronnen
kloosterzustersusterken1Naar bronnen
kloosterzusterzuster1Naar bronnen
knechtbonknecht1Naar bronnen
knechtdienstknecht1Naar bronnen
knechtknech1Naar bronnen
knechtknecht97Naar bronnen
knechtknecht op het Amsterdamse Veer1Naar bronnen
knechtknecht van de weescamer1Naar bronnen
knechtknecht van Jaecques de Ruysscher ?1Naar bronnen
knechtknegt17Naar bronnen
knopenmakerknoopmaecker1Naar bronnen
knopenmakerknopemaker1Naar bronnen
koehouderkoeman2Naar bronnen
koehouderkoeman (veehouder)1Naar bronnen
koekbakkercoekebacker2Naar bronnen
koekbakkercouckebacker8Naar bronnen
koekbakkercoucker3Naar bronnen
koekbakkercouickebacker1Naar bronnen
koekbakkercouickman1Naar bronnen
koekbakkercoukebacker2Naar bronnen
koekbakkerkoeckebacker2Naar bronnen
koekbakkerkoeckebackerij donkersteeg1Naar bronnen
koekbakkerkoekenbakker16Naar bronnen
koekbakkerkouckbacker1Naar bronnen
koekbakkerkouckebacker21Naar bronnen
koekbakkerkouckenbacker1Naar bronnen
kokcock3Naar bronnen
kokkock1Naar bronnen
kolfmakercolffmaecker5Naar bronnen
kolfmakercolfmaecker7Naar bronnen
kolfmakercolfmaker2Naar bronnen
kolfmakerkolfmaker2Naar bronnen
konijnenkoopmanconijncoper2Naar bronnen
konijnenkoopmanconynvercoopster2Naar bronnen
konijnenkoopmanknijncoper1Naar bronnen
konijnenkoopmanknyncoper1Naar bronnen
koopmancoeman4Naar bronnen
koopmancoemen5Naar bronnen
koopmancoman130Naar bronnen
koopmancoman, waagmeester1Naar bronnen
koopmancoman, [appelkoper]1Naar bronnen
koopmancomaninne1Naar bronnen
koopmancomen8Naar bronnen
koopmancomeninne1Naar bronnen
koopmancomenster5Naar bronnen
koopmancomenyhoutster1Naar bronnen
koopmancomer1Naar bronnen
koopmanconien1Naar bronnen
koopmancooman11Naar bronnen
koopmancoomen1Naar bronnen
koopmancoopman8Naar bronnen
koopmancoopmanne1Naar bronnen
koopmancopal1Naar bronnen
koopmancoper1Naar bronnen
koopmancramenyhoytster1Naar bronnen
koopmankoopman6Naar bronnen
koopmankoopman (coman)1Naar bronnen
koopmansbodecoopmansbode1Naar bronnen
koperslagercoeperslager2Naar bronnen
koperslagercoopereslager1Naar bronnen
koperslagercooperslaeger2Naar bronnen
koperslagercooperslaeger, schepmaker1Naar bronnen
koperslagercooperslager11Naar bronnen
koperslagercooperslagher3Naar bronnen
koperslagercoperslaeger1Naar bronnen
koperslagercoperslager51Naar bronnen
koperslagercoperslager knecht1Naar bronnen
koperslagerkoperslager11Naar bronnen
koperslagersknechtcoperslaegersknecht2Naar bronnen
koppendraaiercoppedraeyer1Naar bronnen
koppendraaiercoppedrayer3Naar bronnen
koppendraaiercoppendraeyer2Naar bronnen
korendragercoorndraeger1Naar bronnen
korendragercoorndrager14Naar bronnen
korendragercoorndragher1Naar bronnen
korendragercorendrager5Naar bronnen
korenkopercoorencooper2Naar bronnen
korenkopercoorencoper3Naar bronnen
korenkopercoorncoop1Naar bronnen
korenkopercoorncooper5Naar bronnen
korenkopercoorncooper, burgermeester1Naar bronnen
korenkopercoorncoopster1Naar bronnen
korenkopercoorncoper28Naar bronnen
korenkopercoornkoper3Naar bronnen
korenkopercorencoepper1Naar bronnen
korenkopercorencooper2Naar bronnen
korenkopercorencoper4Naar bronnen
korenkopercorncoper1Naar bronnen
korenkoperkoornkoper1Naar bronnen
korenkoperkorencoper1Naar bronnen
korenkoperkorenkoper11Naar bronnen
korenmetercoorenmeeter1Naar bronnen
korenmetercoornmeeter1Naar bronnen
korenmetercoornmeter3Naar bronnen
korenmetercorenmeter2Naar bronnen
korenmeterkoremeter1Naar bronnen
korenmeterkorenmeter2Naar bronnen
korfmakercorfbreyer1Naar bronnen
korfmakercorfbreyers1Naar bronnen
korfmakercorffbreyer1Naar bronnen
korfmakercorffmaecker3Naar bronnen
korfmakercorfmaeker1Naar bronnen
korfmakercorfmaker1Naar bronnen
korfmakerkorfbreier3Naar bronnen
kostercooster1Naar bronnen
kostercoster9Naar bronnen
kosterkoster2Naar bronnen
kousenbreierhoesbreyder1Naar bronnen
kousenbreierhoosbreyer2Naar bronnen
kousenbreierhosebreyder1Naar bronnen
kousenbreierhosebreyer1Naar bronnen
kousenbreierkoessenbreyder1Naar bronnen
kousenmakercousemaecker2Naar bronnen
kousenmakercousemaker1Naar bronnen
kousenmakercousenmaecker1Naar bronnen
kousenmakercousmaecker1Naar bronnen
kousenmakercousmaker1Naar bronnen
kousenmakercoussebreyer1Naar bronnen
kousenmakercoussemaecker1Naar bronnen
kousenmakercoussemaker1Naar bronnen
kousenmakerkousemaecker1Naar bronnen
kousenmakerkousemaker1Naar bronnen
kousenmakerkousmaecker2Naar bronnen
kramercraemer2Naar bronnen
kramercraemster3Naar bronnen
kramercramenijhoudster1Naar bronnen
kramercramenijhoutster1Naar bronnen
kramercramenyhoutser1Naar bronnen
kramercramer71Naar bronnen
kramerkramer7Naar bronnen
kruideniercrudenier3Naar bronnen
kruideniercrudenierder6Naar bronnen
kruideniercruienierder3Naar bronnen
kruideniercruydenier11Naar bronnen
kruideniercruydenierder5Naar bronnen
kruideniercruyenier1Naar bronnen
kruideniercruyenierder7Naar bronnen
kruideniercruyenyer1Naar bronnen
kruideniercruynierder2Naar bronnen
kruidenierkruidenier8Naar bronnen
kruidenierkruidenierder1Naar bronnen
kruiercruyer2Naar bronnen
kruiergrascruyer1Naar bronnen
kruikenmakercruyckemaker1Naar bronnen
kruikenmakercruycmaker1Naar bronnen
kuipercuijper3Naar bronnen
kuipercuiper24Naar bronnen
kuipercuper9Naar bronnen
kuipercuyper186Naar bronnen
kuipercuyper ofte bouman1Naar bronnen
kuiperkuiper24Naar bronnen
kuiperkuyper3Naar bronnen
kuipersknechtcuijpersknecht1Naar bronnen
kuipersknechtcupersknecht1Naar bronnen
kuipersknechtcuypersknecht6Naar bronnen
kuipersknechtcuypersknegt2Naar bronnen
kunstschilderschilder (kunst)17Naar bronnen
kwastenmakerquastemaecker3Naar bronnen
kwastenmakerquastemaker1Naar bronnen
lakenbereiderbaaireder1Naar bronnen
lakenbereiderbaeywercker6Naar bronnen
lakenbereiderbayreeder1Naar bronnen
lakenbereiderbaywercker1Naar bronnen
lakenbereiderlackenberyder1Naar bronnen
lakenbereiderlaeckenbereider7Naar bronnen
lakenbereiderlaeckenbereijder1Naar bronnen
lakenbereiderlaeckenbereyder21Naar bronnen
lakenbereiderlaeckenbereyder ofte verwer1Naar bronnen
lakenbereiderlaeckenbereyder snijder1Naar bronnen
lakenbereiderlakenbereider7Naar bronnen
lakenbereiderlakenbereyder3Naar bronnen
lakenbereiderlakenreeder2Naar bronnen
lakenbereiderrecster1Naar bronnen
lakenbereiderreder9Naar bronnen
lakenbereiderreeder2Naar bronnen
lakenbereiderreetster3Naar bronnen
lakenbereidersaeye- ende bayreder2Naar bronnen
lakenbereidervoerlackenreder1Naar bronnen
lakenbereidervoerlaecenreder1Naar bronnen
lakenbereidervoerlaeckenbereider1Naar bronnen
lakenbereidervoerlaeckenreder29Naar bronnen
lakenbereidervoerlaeckenreeder6Naar bronnen
lakenbereidervoerlaekenreder1Naar bronnen
lakenbereidervoerlaekenreeder3Naar bronnen
lakenbereidervoerlaekenreeder ofte schuitvoerder1Naar bronnen
lakenbereidervoerlakenreder3Naar bronnen
lakenbereidervoerlakenreeder8Naar bronnen
lakenbereidervoorlaeckenreder1Naar bronnen
lakenbereidervoorlakenreder4Naar bronnen
lakenbereidervoorlakenreeder1Naar bronnen
lakenbereidervourlaeckenreder1Naar bronnen
lakenbereidervuerlaeckenreder2Naar bronnen
lakenbereidervuerlaeckenreeder1Naar bronnen
lakenbereiderwantsnijder49Naar bronnen
lakenbereiderwantsnijder (eertijds, dus gepensioneerd)1Naar bronnen
lakenbereiderwantsnyder8Naar bronnen
lakenbereiderwantsnyders1Naar bronnen
lakenbereidersknechtlaeckenbereydersknecht3Naar bronnen
lakenbereidersknechtlakenbereydersknecht1Naar bronnen
lakenbereidersknechtsayetmaeckersknecht1Naar bronnen
lakenbereidersknechttafelaeckenweversknecht1Naar bronnen
lakenfabrikantbaijreeder1Naar bronnen
lakenkeurderwardeyn1Naar bronnen
lakenkoopmanbayen en sayen coopluyden2Naar bronnen
lakenkoopmanboter ende linne lakencoopster1Naar bronnen
lakenkoopmanbutter ende lindelaeckencoopster1Naar bronnen
lakenkoopmanlackencopper2Naar bronnen
lakenkoopmanlaeckencoeper1Naar bronnen
lakenkoopmanlaeckencoopster3Naar bronnen
lakenkoopmanlaeckencoper15Naar bronnen
lakenkoopmanlaeckenvercoopster2Naar bronnen
lakenkoopmanlaeckenvercoper2Naar bronnen
lakenkoopmanlaekencooper1Naar bronnen
lakenkoopmanlakencooper1Naar bronnen
lakenkoopmanlakencoper3Naar bronnen
lakenkoopmanlakenkoopman1Naar bronnen
lakenkoopmanlakenkoper7Naar bronnen
lakenkoopmanlakenkoper, wantsnijder3Naar bronnen
lakenkoopmanlakenkoper, [wantsnijder]1Naar bronnen
lakenkoopmanlindelaeckencoopster3Naar bronnen
lakenkoopmanlindelaeckencoper6Naar bronnen
lakenkoopmanlindelaeckenvercoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlindelakencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlindelakenkoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlinnenlaeckencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanlinnenlakenkoopster,1Naar bronnen
lakenkoopmansijdelaeckencooper1Naar bronnen
lakenkoopmanwollelaeckencoopster1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelackencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelaeckencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelaeckenvercoper1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelakencoper1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelakenkoopster1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelakenkoper2Naar bronnen
lakenkoopmanzijdelakenverkoper2Naar bronnen
lakenkoopmanzijdenlakenhandelaarster1Naar bronnen
lakenkoopmanzijdenlakenverkoper2Naar bronnen
lakenkoopmanzydelackencopster1Naar bronnen
lakenwevertaeffellaeckenwever2Naar bronnen
lakenwevertafelaeckenwever1Naar bronnen
lakenwevertafellaeckenwever5Naar bronnen
lakenwevervoerlaeckenwever2Naar bronnen
landmanlandman8Naar bronnen
landmanlandtman4Naar bronnen
landmanlantman14Naar bronnen
landmanlantwerck5Naar bronnen
landmanlantwercker3Naar bronnen
landmeterlantmeeter1Naar bronnen
landmeterlantmeter3Naar bronnen
landsadvocaatadvocaet vandt landt1Naar bronnen
lantaarnmakerlantaarnmaker3Naar bronnen
lantaarnmakerlantaermaecker1Naar bronnen
lantaarnmakerlantaernmaecker2Naar bronnen
lantaarnmakerlanttaernmaecker1Naar bronnen
lapperlapper3Naar bronnen
leertouwerleertouwer33Naar bronnen
leertouwertouwer2Naar bronnen
leertouwersknechtleertouwersknecht1Naar bronnen
leidekkerleidecker1Naar bronnen
leidekkerleidekker7Naar bronnen
leidekkerleijdecker1Naar bronnen
leidekkerleydecker26Naar bronnen
leidekkerstadtsleydecker1Naar bronnen
leidekkersknechtleydeckersknecht3Naar bronnen
leidekkersknechtleydeckersknegt1Naar bronnen
lepelgieterleepelmaecker2Naar bronnen
lepelgieterleepelmaeker1Naar bronnen
lepelgieterlepelmaecker17Naar bronnen
lepelgieterlepelmaker6Naar bronnen
letterzetterlettersetter2Naar bronnen
letterzetterletterzetter1Naar bronnen
librarierlibrarier3Naar bronnen
librarierlijberijer2Naar bronnen
licentiaatlicentiaat1Naar bronnen
licentiaatlicentiaet2Naar bronnen
licentiaatlitentiaat1Naar bronnen
lijmziederlijmsieder9Naar bronnen
lijmziederlijmzieder11Naar bronnen
lijmziederlymsieder2Naar bronnen
lijmziedersknechtlijmsiedersknecht1Naar bronnen
lijndraaierlijndayer1Naar bronnen
lijndraaierlijndraaier8Naar bronnen
lijndraaierlijndraeijr1Naar bronnen
lijndraaierlijndraeyer17Naar bronnen
lijndraaierlijndraeyster1Naar bronnen
lijndraaierlijndraier3Naar bronnen
lijndraaierlijndraijer1Naar bronnen
lijndraaierlijndrayer7Naar bronnen
lijndraaierlinnedraaier1Naar bronnen
lijndraaierlyndraeyer8Naar bronnen
lijndraaierlynnedrayer1Naar bronnen
lijndraaiersknechtbruilmaakster1Naar bronnen
lijndraaiersknechtlijndraeyersknecht6Naar bronnen
lijndraaiersknechtlijndrayersknecht2Naar bronnen
linnennaaisterlindemaekster1Naar bronnen
linnennaaisterlindenaeysteren1Naar bronnen
linnennaaisterlindenayster12Naar bronnen
linnennaaisterlinnenayster2Naar bronnen
linnennaaisterlinnenaysters1Naar bronnen
linnennaaisterlinnennaaister2Naar bronnen
linnennaaisterlinnenseyster1Naar bronnen
linnennaaisterlintnayster1Naar bronnen
linnennaaisterlyndenayster1Naar bronnen
linnennaaisterlyndnayster1Naar bronnen
linnenweverlindedwever2Naar bronnen
linnenweverlindeweever4Naar bronnen
linnenweverlindewer1Naar bronnen
linnenweverlindewever359Naar bronnen
linnenweverlindewever ende boomgaertman1Naar bronnen
linnenweverlindewevers1Naar bronnen
linnenweverlindwever1Naar bronnen
linnenweverlinnenwever22Naar bronnen
linnenweverlinnenwever en voller1Naar bronnen
linnenweverlinnenwever en wolwever1Naar bronnen
linnenweverlinnewever37Naar bronnen
linnenweverlyndewever1Naar bronnen
linnenwevermr lindewever1Naar bronnen
linnenwevervoerlaeckenwever ofte lindewever1Naar bronnen
linnenweversknechtlindeweversknecht9Naar bronnen
linnenweversknechtlindeweversknegt1Naar bronnen
linnenweversknechtlinnenweversknegt1Naar bronnen
linnenweversknechtlinneweversknegt1Naar bronnen
linnenweversknechtlinneweversvoorknegt1Naar bronnen
lintwerkerlintwercker2Naar bronnen
lommerdhouderlombard1Naar bronnen
lommerdhouderlombert1Naar bronnen
lommerdhoudertafelhouder4Naar bronnen
lommerdhoudertafelhouder Bank van Lening1Naar bronnen
lommerdhoudertaffelhouder2Naar bronnen
lompenkoperoude cleercoper1Naar bronnen
lompenkoperouwe cleervercoper1Naar bronnen
loodgieterlootgieter1Naar bronnen
looierloyer6Naar bronnen
luitspelerluitspeler, [drapenier]1Naar bronnen
luitspelerluytspeelder2Naar bronnen
luitspelerluytspeelre2Naar bronnen
luitspelerluytspeler1Naar bronnen
mandenmakercorffmaker1Naar bronnen
mandenmakercorfmaecker1Naar bronnen
mandenmakermandemacker2Naar bronnen
mandenmakermandemaecker54Naar bronnen
mandenmakermandemaeckster1Naar bronnen
mandenmakermandemaeker4Naar bronnen
mandenmakermandemaker12Naar bronnen
mandenmakermandenmaecker1Naar bronnen
mandenmakermandenmaeker1Naar bronnen
mandenmakermandenmaker9Naar bronnen
marktmeestermarctmeester1Naar bronnen
marktmeestermarktmeester1Naar bronnen
medicusmedicus1Naar bronnen
melkboersuivelcooper2Naar bronnen
melkboerzuvelcoper1Naar bronnen
melkmeidmelckster1Naar bronnen
melkmeidmolckemeyt1Naar bronnen
messenmakermesmaecker3Naar bronnen
messenmakermessemacker2Naar bronnen
messenmakermessemaecker15Naar bronnen
messenmakermessemaecker ende chipier1Naar bronnen
messenmakermessemaeker1Naar bronnen
messenmakermessemaker6Naar bronnen
messenmakermessemaker, suppier2Naar bronnen
messenmakermessenmaker5Naar bronnen
messenmakersknechtmessemaeckersknecht2Naar bronnen
metselaarmetselaar29Naar bronnen
metselaarmetselaer169Naar bronnen
metselaarmetselair1Naar bronnen
metselaarmetser1Naar bronnen
metselaarmetseraer1Naar bronnen
metselaarmetsselaer1Naar bronnen
metselaarmetsselair1Naar bronnen
metselaarstadsmetselaer1Naar bronnen
metselaarstatsmetselaer2Naar bronnen
metselaarsknechtmetselaarsknecht1Naar bronnen
metselaarsknechtmetselaersknecht5Naar bronnen
minminne1Naar bronnen
moederoversteabdisse1Naar bronnen
moederoverstemater2Naar bronnen
molenaarmolenaar14Naar bronnen
molenaarmolenaar bij de stad6Naar bronnen
molenaarmolenaar bij de stad?1Naar bronnen
molenaarmolenaer87Naar bronnen
molenaarmolenaer ende tapper1Naar bronnen
molenaarmolennaer2Naar bronnen
molenaarmoolenaer1Naar bronnen
molenaarolymoelen1Naar bronnen
molenaarrosmolenaar1Naar bronnen
mosselmanmosselman3Naar bronnen
moutmakermoutmaecker3Naar bronnen
moutmakermoutmaker1Naar bronnen
naaisternaeister1Naar bronnen
naaisternaeyster1Naar bronnen
naaisternaijster1Naar bronnen
naaisternayster6Naar bronnen
nettenbreiernettebreijster1Naar bronnen
nettenbreiernettebreyer2Naar bronnen
nettenbreiernettebreyster1Naar bronnen
notarisnotaris10Naar bronnen
notarisnotaris publick1Naar bronnen
notarisnotarys10Naar bronnen
notarisnotrys2Naar bronnen
olieslageroilyslager1Naar bronnen
olieslagerolieslager9Naar bronnen
olieslagerolijslager1Naar bronnen
olieslagerolislager5Naar bronnen
olieslagerolyslaeger2Naar bronnen
olieslagerolyslager37Naar bronnen
olieslagerolyslager brouwer1Naar bronnen
olieslagerolysslager1Naar bronnen
olieslagersknechtolieslagersknecht1Naar bronnen
olieslagersknechtolyslagersknecht1Naar bronnen
olieslagersknechtolyslagersknegt1Naar bronnen
olieslagersknechtolyyslaegersknecht1Naar bronnen
oppermanoperman13Naar bronnen
oppermanopperman4Naar bronnen
organistorgalist1Naar bronnen
organistorganist14Naar bronnen
organistorgeliest1Naar bronnen
organistorgelist2Naar bronnen
ossenhoederoseweyer1Naar bronnen
ossenhoederosseweyer1Naar bronnen
ossenhoederossewijer1Naar bronnen
ouderlingouderling in de chr. karck1Naar bronnen
pannenbakkerpannebacker27Naar bronnen
pannenbakkerpannebacker, tapper1Naar bronnen
pannenbakkerpannebackerije4Naar bronnen
pannenbakkerpannebackersknecht1Naar bronnen
pannenbakkerpannebakker1Naar bronnen
pannenbakkerpannenbakker4Naar bronnen
passementierpassamentier1Naar bronnen
passementierpassement wercker1Naar bronnen
passementierpassementier4Naar bronnen
passementierpassementwercker3Naar bronnen
passementierpassementwerker1Naar bronnen
pasteibakkerpasteibakker3Naar bronnen
pasteibakkerpasteybacker7Naar bronnen
paterpaeter1Naar bronnen
paterpater3Naar bronnen
pedelpedel2Naar bronnen
pedelpedel van de Universiteit1Naar bronnen
pedelpeldel1Naar bronnen
perkamentmakerfranchijnmaecker11Naar bronnen
perkamentmakerfranchijnmaekcer2Naar bronnen
perkamentmakerfranchynmaecker3Naar bronnen
perkamentmakerfranchynmaker1Naar bronnen
perkamentmakerfrancijnmaecker1Naar bronnen
perkamentmakerfrancijnmaeker2Naar bronnen
perkamentmakerfrancijnmaker1Naar bronnen
perkamentmakerfrancijnmaker (perkamentmaker)1Naar bronnen
perkamentmakerfransijnmaeker1Naar bronnen
perkamentmakerparcementmaker2Naar bronnen
perkamentmakerparckementmaecker1Naar bronnen
perkamentmakerpargamentmaecker1Naar bronnen
perkamentmakerpargamentsmaecker1Naar bronnen
perkamentmakerperkamentmaker3Naar bronnen
perkamentmakervis en Francijmaecker1Naar bronnen
perkamentmakersknechtfranchijnmaeckersknecht1Naar bronnen
perkamentmakersknechtperchementmaeckersknecht1Naar bronnen
pontgaarderpontgaerder1Naar bronnen
poppenmakerpoppemaecker4Naar bronnen
poppenmakerpoppemaeckster4Naar bronnen
poppenmakerpoppemaecster1Naar bronnen
poppenmakerpoppenmaeckster1Naar bronnen
poppenmakerpuppemaeker2Naar bronnen
portierpoortier15Naar bronnen
portierportier3Naar bronnen
portierportier ende mr wever1Naar bronnen
portierportier van de Zijlepoort1Naar bronnen
pottenbakkerpotbacker5Naar bronnen
pottenbakkerpottebacker51Naar bronnen
pottenbakkerpottebackerie1Naar bronnen
pottenbakkerpottebakkersweduwe1Naar bronnen
pottenbakkerpottenbakker11Naar bronnen
pottenkoopmanpodtvercoper1Naar bronnen
pottenkoopmanpotvercooper1Naar bronnen
pottenkoopmanpotvercoper3Naar bronnen
predikantpredicant3Naar bronnen
priesterpresbyter2Naar bronnen
priesterpriester28Naar bronnen
procureurprocur1Naar bronnen
procureurprocureur3Naar bronnen
procureurprocureur generael1Naar bronnen
proviandbewaarderproviantmeester1Naar bronnen
proviandbewaarderproviantuur1Naar bronnen
raadspensionarispensionaris1Naar bronnen
raadspensionarispensionarys1Naar bronnen
raadspensionarisraedt ende pensionaris1Naar bronnen
rechterbaeliu, schout1Naar bronnen
rectorrector5Naar bronnen
rentenierrenthier1Naar bronnen
rentenierrentier16Naar bronnen
rentmeesterrekenmeester en rentmeester van Rijnland1Naar bronnen
rentmeesterrentemeester1Naar bronnen
rentmeesterrentmeester10Naar bronnen
rentmeesterrentmeester van de abdij van Rijnsburg1Naar bronnen
rentmeesterrentmeester van de heer Alexander van Ysselsteyn1Naar bronnen
rentmeesterrentmeester van de universiteit1Naar bronnen
rentmeesterrentmeester van Rijnland1Naar bronnen
rentmeesterrentmr6Naar bronnen
ridderridder1Naar bronnen
rietdekkerdecker7Naar bronnen
rietdekkerrieddecker1Naar bronnen
rietdekkerriedecker2Naar bronnen
rietdekkerrietdecker30Naar bronnen
rietdekkersknechtrietdeckersknecht1Naar bronnen
roeperroeper1Naar bronnen
roeperrouper1Naar bronnen
roeperstadtsroeper1Naar bronnen
roodverwerroodzieder2Naar bronnen
runmolenaarreyntman1Naar bronnen
runmolenaarrintman1Naar bronnen
runmolenaarrintmolenaer1Naar bronnen
runmolenaarruntman1Naar bronnen
runmolenaarruntmolenaer1Naar bronnen
saaidrapierbaai- en saaidrapier1Naar bronnen
saaidrapiersaaidrapier70Naar bronnen
saaidrapiersaaireder1Naar bronnen
saaikammersaaikammer1Naar bronnen
saaikammersayettekemmer1Naar bronnen
saaikammerzaeycammer1Naar bronnen
saaiwerkersaai- of raswerker1Naar bronnen
saaiwerkersaaifusteinwerker1Naar bronnen
saaiwerkersaaiwerker126Naar bronnen
saaiwerkersaaiwerker en nog minderjarig2Naar bronnen
saaiwerkersaeijwercker1Naar bronnen
saaiwerkersaeywercker1Naar bronnen
saaiwerkersaywercker1Naar bronnen
saaiwerkerzaeywercker2Naar bronnen
saaiwerkerzijde-heerensaaiwerker1Naar bronnen
saaiweversaeywever1Naar bronnen
saaiweversaijwever2Naar bronnen
saaiweversayettewever5Naar bronnen
saaiweversayetwever1Naar bronnen
saaiweversaywever1Naar bronnen
saaiweverzaeyettewever1Naar bronnen
saaiweverzaeywever1Naar bronnen
schedemakerscheemaecker4Naar bronnen
schedemakerscheemaker2Naar bronnen
schedemakerschemaecker1Naar bronnen
schedemakerschemaker1Naar bronnen
scheepmakersceepmaecker2Naar bronnen
scheepmakersceepmaicker1Naar bronnen
scheepmakersceepmaker2Naar bronnen
scheepmakerscepmaeker1Naar bronnen
scheepmakerscheepmaecker97Naar bronnen
scheepmakerscheepmaeckerije8Naar bronnen
scheepmakerscheepmaeker9Naar bronnen
scheepmakerscheepmaker76Naar bronnen
scheepmakerscheepsmaker2Naar bronnen
scheepmakerschepmacker2Naar bronnen
scheepmakerschepmaecker1Naar bronnen
scheepmakerscheymaecker,1Naar bronnen
scheepmakerschuytmaecker1Naar bronnen
scheepmakersknechtscheepmaeckersknecht5Naar bronnen
scheepsgezelbootsgesel1Naar bronnen
scheepstimmermanscheepstimmerman1Naar bronnen
scheepstimmermanscheeptimmerman1Naar bronnen
schelpenhandelaarschilpvoerder2Naar bronnen
schelpenhandelaarschulpvoerder1Naar bronnen
schermmeesterschermmeester1Naar bronnen
schermmeesterschermmr1Naar bronnen
schilderschilder14Naar bronnen
schippermedeschipper1Naar bronnen
schipperschipper236Naar bronnen
schipperschipper ende coman1Naar bronnen
schipperschypper1Naar bronnen
schipperscipper4Naar bronnen
schipperwielmaecker, schipper1Naar bronnen
schippersknechtknecht op scip1Naar bronnen
schippersknechtscheepmansknecht1Naar bronnen
schippersknechtschippersknecht6Naar bronnen
schippersknechtschippersknecht op het Amsterdamse Veer4Naar bronnen
schippersknechtschippersknegt1Naar bronnen
schippersknechtscippersknecht1Naar bronnen
schoenlapperschelapper1Naar bronnen
schoenlapperschoelapper44Naar bronnen
schoenlapperschoenlapper27Naar bronnen
schoenlapperscoelapper9Naar bronnen
schoenmaker0Naar bronnen
schoenmakercoman en schoenmaker1Naar bronnen
schoenmakerschoemacker7Naar bronnen
schoenmakerschoemaecker222Naar bronnen
schoenmakerschoemaeker10Naar bronnen
schoenmakerschoemaicker1Naar bronnen
schoenmakerschoemaker62Naar bronnen
schoenmakerschoenmaecker6Naar bronnen
schoenmakerschoenmaecker??1Naar bronnen
schoenmakerschoenmaker81Naar bronnen
schoenmakerschoenmaker, stoelmaker1Naar bronnen
schoenmakerschoomaker1Naar bronnen
schoenmakerschoonmaker1Naar bronnen
schoenmakerschounmaecker1Naar bronnen
schoenmakerschuemaecker5Naar bronnen
schoenmakerschuemaker4Naar bronnen
schoenmakerschuenmaecker2Naar bronnen
schoenmakerschumaker1Naar bronnen
schoenmakerscoemaecker3Naar bronnen
schoenmakerscoemaeker3Naar bronnen
schoenmakerscoemaker11Naar bronnen
schoenmakersknechtschoemaeckersknecht3Naar bronnen
schoenmakersknechtschoemaeckersknegt2Naar bronnen
schoenmakersknechtschoenmaeckersknegt1Naar bronnen
scholierscholier31Naar bronnen
schoolmeesterschoelmeester2Naar bronnen
schoolmeesterschoolmeester30Naar bronnen
schoolmeesterschoolmr3Naar bronnen
schoolmeesterschoolvrou1Naar bronnen
schoolmeesterscoolmeester2Naar bronnen
schoutde scoudt van Leyden1Naar bronnen
schoutschoudt1Naar bronnen
schoutschoudt van Wassenaer1Naar bronnen
schoutschout4Naar bronnen
schoutschout tot Oestgeest1Naar bronnen
schoutschout van Leiden1Naar bronnen
schoutschout van Lisse2Naar bronnen
schoutschout van Noortwijk1Naar bronnen
schoutschout van Voorschoten1Naar bronnen
schoutschoutinne1Naar bronnen
schoutstadhouder van de officier (=subsituut-schout)1Naar bronnen
schoutsubstituut-schout1Naar bronnen
schrijnwerkerschreynwercker1Naar bronnen
schrijnwerkerschrienwercker12Naar bronnen
schrijnwerkerschrienwerker10Naar bronnen
schrijnwerkerschrijerwercker1Naar bronnen
schrijnwerkerschrijnwercker6Naar bronnen
schrijnwerkerschrijnwerker17Naar bronnen
schrijnwerkerschrynwercker5Naar bronnen
schrijnwerkerscrienwercker4Naar bronnen
schrijnwerkerscriewercker1Naar bronnen
schrijnwerkerscrijnwercker3Naar bronnen
schrijnwerkerscrijnwerker1Naar bronnen
schrijnwerkerscrynwercker2Naar bronnen
schrijnwerkerscrynwerker1Naar bronnen
schrijnwerkersknechtschrijnwerckersknecht1Naar bronnen
schrijverschrijver7Naar bronnen
schrijverschriver1Naar bronnen
schrijverschryver in de poort1Naar bronnen
schrijverscrijver3Naar bronnen
schrijverscriver3Naar bronnen
schuitenmakerschuytemaecker1Naar bronnen
schuitenmakerschuytmaker1Naar bronnen
schuitenvaarderschuytvaerder1Naar bronnen
schuitenvaarderscuitvaerder8Naar bronnen
schuitenvoerderscheepvoerder1Naar bronnen
schuitenvoerderschuijtvoerder5Naar bronnen
schuitenvoerderschuitvoerder15Naar bronnen
schuitenvoerderschuitvoerder op Rotterdam1Naar bronnen
schuitenvoerderschuutvoerder1Naar bronnen
schuitenvoerderschuytenvoerder1Naar bronnen
schuitenvoerderschuytvoerder114Naar bronnen
schuitenvoerderschuytvoerders2Naar bronnen
schuitenvoerderschuytvoeren1Naar bronnen
schuitenvoerderschuytwoerder1Naar bronnen
schuitenvoerderscuitvoerder5Naar bronnen
schuitenvoerderscuitvuerder1Naar bronnen
schuitenvoerdersknechtschuitenknecht1Naar bronnen
schuitenvoerdersknechtschuitvoerdersknecht1Naar bronnen
schuitenvoerdersknechtschuytvoerderskecht1Naar bronnen
schuitenvoerdersknechtschuytvoerdersknecht5Naar bronnen
schuttervaandrig1Naar bronnen
slagerslagher1Naar bronnen
slijperhaermaecker3Naar bronnen
slijperslijper4Naar bronnen
slotenmakersloetemacker3Naar bronnen
slotenmakersloetemaecker1Naar bronnen
slotenmakersloetmacker2Naar bronnen
slotenmakersloetmaker1Naar bronnen
slotenmakerslootemaecker10Naar bronnen
slotenmakerslootemaker1Naar bronnen
slotenmakerslootmaecker12Naar bronnen
slotenmakerslotemaecker12Naar bronnen
slotenmakerslotemaker12Naar bronnen
slotenmakerslotenmaker6Naar bronnen
smidsmid25Naar bronnen
smidsmidt8Naar bronnen
smidsmit106Naar bronnen
smidsmith58Naar bronnen
smidsmith ofte zoutzieder1Naar bronnen
smidsmyt1Naar bronnen
smidstadssmid2Naar bronnen
smidsknechtsmidtsknecht2Naar bronnen
smidsknechtsmitsknecht2Naar bronnen
smidsknechtsmitsknegt3Naar bronnen
snijdercleermaker1Naar bronnen
snijdermr snyder1Naar bronnen
snijderparmentier1Naar bronnen
snijdersnider22Naar bronnen
snijdersnijder238Naar bronnen
snijdersnijder, stadhuysbewaerder1Naar bronnen
snijdersnijeder1Naar bronnen
snijdersnyder70Naar bronnen
snijdersnyer1Naar bronnen
snijdervoetsnijder2Naar bronnen
snijdersknechtsnidersknecht1Naar bronnen
snijdersknechtsnidersknegt1Naar bronnen
snijdersknechtsnijdersknecht5Naar bronnen
snijdersknechtsnijdersknegt2Naar bronnen
snijdersknechtsnydersknegt1Naar bronnen
soldaatin dienst1Naar bronnen
soldaatsold1Naar bronnen
soldaatsoldaat4Naar bronnen
soldaatsoldaat onder capt Reymast1Naar bronnen
soldaatsoldaet13Naar bronnen
solliciteursolliciteur1Naar bronnen
speelmanspeelman12Naar bronnen
speldenmakerkorenkoper of bakker1Naar bronnen
speldenmakerspeldemacker1Naar bronnen
speldenmakerspeldemaecker6Naar bronnen
speldenmakerspeldemaeker1Naar bronnen
speldenmakerspeldemaker1Naar bronnen
speldenmakerspeldenmaker2Naar bronnen
speldenmakerspellemaecker5Naar bronnen
speldenmakerspelmaker1Naar bronnen
spinnergarenspinster1Naar bronnen
spinnersayetgarenspinder1Naar bronnen
spinnerspinder2Naar bronnen
spinnerspinner1Naar bronnen
spinnerwolspinder2Naar bronnen
spinsterkegelgaernspinster1Naar bronnen
spinsterschapenspinster1Naar bronnen
spinsterspinster110Naar bronnen
spinsterspinsters1Naar bronnen
spinsterspintster1Naar bronnen
spinsterwerckster inde wolle1Naar bronnen
spinsterwollespinster5Naar bronnen
spoelenmakerspoelmaecker3Naar bronnen
spoelenmakerspoelmaker5Naar bronnen
spoelerspoelder1Naar bronnen
spoelerspoelder, knecht1Naar bronnen
spoelerspoeler3Naar bronnen
stadssecretarissecretaris2Naar bronnen
stadssecretarissecretaris deser stede2Naar bronnen
stadssecretarissecretaris dezer stede4Naar bronnen
stadssecretarissecretaris van Zoeterwoude1Naar bronnen
stadssecretarissecretarius3Naar bronnen
stadssecretarissecretarys10Naar bronnen
stadssecretarissecretarys deser stede1Naar bronnen
stadssecretarisstadssecretaris1Naar bronnen
steenbakkersteenbakker2Naar bronnen
steenhouwersteenhouder4Naar bronnen
steenhouwersteenhouwer2Naar bronnen
steenplaatsersteenplaatser6Naar bronnen
steenplaatsersteenplaatser (steenfabrikant)1Naar bronnen
steenplaatsersteenplaatser,1Naar bronnen
steenplaatsersteenplaetser23Naar bronnen
steenplaatsersteenplaetser, bounerimge doende1Naar bronnen
steenplaatsersteenplaetster2Naar bronnen
steenplaatsersknechtsteenplaetserknecht1Naar bronnen
steenplaatsersknechtsteenplaetserknechte1Naar bronnen
steenplaatsersknechtsteenplaetsersknecht5Naar bronnen
stijfsterstijfster6Naar bronnen
stijfsterwollenstijfster1Naar bronnen
stoeldraaierdraeyer1Naar bronnen
stoeldraaierstoeldraaier7Naar bronnen
stoeldraaierstoeldraeier2Naar bronnen
stoeldraaierstoeldraeyer27Naar bronnen
stoeldraaierstoeldraier4Naar bronnen
stoeldraaierstoeldraijer2Naar bronnen
stoeldraaierstoeldrayer8Naar bronnen
straatwerkeralrehande straet werck doen1Naar bronnen
straatwerkerstraetwercker1Naar bronnen
stratenmakerstraetmaecker1Naar bronnen
studentstudent267Naar bronnen
studentstudent geschiedenis? (H.) en theologie1Naar bronnen
studentstudent hoogleraar oud-Grieks1Naar bronnen
studentstudent letteren126Naar bronnen
studentstudent letteren en rechten6Naar bronnen
studentstudent letteren en rechten, jonkheer1Naar bronnen
studentstudent letteren en theologie2Naar bronnen
studentstudent letteren, gewezen priester, schoolmeester, a.i. rector van het Gymnasium Haganum in 15721Naar bronnen
studentstudent medicijnen15Naar bronnen
studentstudent medicijnen en vrije kunsten1Naar bronnen
studentstudent medicijnen, doctor2Naar bronnen
studentstudent medicijnen, klerk van Jan van Hout1Naar bronnen
studentstudent predikant1Naar bronnen
studentstudent rechten95Naar bronnen
studentstudent rechten (lic.), meester in de rechten1Naar bronnen
studentstudent rechten en letteren3Naar bronnen
studentstudent rechten en theologie, hoogleraar/curator/oprichter van Univ. Franeker, grietman van Doniawerstal1Naar bronnen
studentstudent rechten, meester in de rechten7Naar bronnen
studentstudent rechten, meester in de rechten, advocaat1Naar bronnen
studentstudent theologie37Naar bronnen
studentstudent theologie en rechten, meester in de vrije kunsten1Naar bronnen
studentstudent theologie, predikant2Naar bronnen
studentstudent theologie, predikant in Norwich1Naar bronnen
studentstudent vrije kunsten8Naar bronnen
studentstudent vrije kunsten en letteren1Naar bronnen
studentstudent, doctor in de theologie1Naar bronnen
studentstudent, hoogleraar1Naar bronnen
studentstudent, hoogleraar theologie1Naar bronnen
studentstudent, predikant8Naar bronnen
studentstudent, predikant, hoogleraar theologie1Naar bronnen
tapijtwerkertampeserywercker1Naar bronnen
tapijtwerkertapijtwever1Naar bronnen
tapijtwerkertapissier1Naar bronnen
tappertapper37Naar bronnen
tappertapper, [waard]1Naar bronnen
tappertapster4Naar bronnen
tassenmakertassemaecker9Naar bronnen
tassenmakertassemaker3Naar bronnen
timmermanmedethimmerman1Naar bronnen
timmermanstadstimmerman1Naar bronnen
timmermanstadttimmerman1Naar bronnen
timmermanstatstimmerman1Naar bronnen
timmermanstattimmer1Naar bronnen
timmermanthimmerman32Naar bronnen
timmermanthimmerman bonmr1Naar bronnen
timmermanthymmerman1Naar bronnen
timmermantiemmerman1Naar bronnen
timmermantimmerman259Naar bronnen
timmermantimmerman ende backer2Naar bronnen
timmermantimmerman, rosmolenaar1Naar bronnen
timmermantymmerman6Naar bronnen
timmermansknechttimmermansknecht2Naar bronnen
timmermansknechttimmermansknegt1Naar bronnen
tinnegieterthieghieter1Naar bronnen
tinnegieterthinneghieter1Naar bronnen
tinnegieterthinnegieter17Naar bronnen
tinnegietertingieter21Naar bronnen
tinnegietertinneghieter2Naar bronnen
tinnegietertinneghyeter3Naar bronnen
tinnegietertinnegieter51Naar bronnen
tinnegietertinnegietster1Naar bronnen
tinnegietertinnengieter1Naar bronnen
tinnegietertynnegieter3Naar bronnen
tinnegietersknechtthinnedrayersknecht1Naar bronnen
tinnegietersknechttinnedrayersknecht1Naar bronnen
tollenaartollenaar1Naar bronnen
tollenaartollenaer7Naar bronnen
trompettertromper1Naar bronnen
tuinmanthuynman1Naar bronnen
tuinmantuinierman1Naar bronnen
tuinmantuynman3Naar bronnen
turfdragerturfdraager1Naar bronnen
turfdragerturfdraeger1Naar bronnen
turfdragerturfdrager15Naar bronnen
turfdragerturffdrager22Naar bronnen
turfdragerturffdragher2Naar bronnen
turfdragerturfvoerder1Naar bronnen
turfmakertorffman1Naar bronnen
turfmakerturfmaecker1Naar bronnen
turftonnertonder2Naar bronnen
turftonnertonster2Naar bronnen
turftonnerturfftonder1Naar bronnen
turftonnerturfftonster4Naar bronnen
turftonnerturftonder1Naar bronnen
turftrekkerslachturver1Naar bronnen
turftrekkerturfftrecker1Naar bronnen
turfvulsterturffvulster1Naar bronnen
uitdrageruijtdraechster1Naar bronnen
uitdrageruitdraagster1Naar bronnen
uitdrageruitdraechster1Naar bronnen
uitdrageruuytdrager1Naar bronnen
uitdrageruydraechster1Naar bronnen
uitdrageruytdraecher1Naar bronnen
uitdrageruytdraechster21Naar bronnen
uitdrageruytdraeger2Naar bronnen
uitdrageruytdraegster2Naar bronnen
uitdrageruytdrager9Naar bronnen
varkenskoopmanverckeman1Naar bronnen
varkenskoopmanverckencoper4Naar bronnen
varkensslagervarckenslager1Naar bronnen
varkensslagerverkenslager1Naar bronnen
veenmanveenman12Naar bronnen
veerschipperveerschipper1Naar bronnen
vellenbereidervellewasscher1Naar bronnen
vellenbereidervellewasser3Naar bronnen
vellenkopervelkooper1Naar bronnen
vellenkopervellecooper2Naar bronnen
vellenkopervellecoper6Naar bronnen
vellenkopervellenkoper1Naar bronnen
vellenploterbloter (ploter)1Naar bronnen
vellenplotervellblooter1Naar bronnen
vellenplotervellebloeter1Naar bronnen
vellenplotervelleblooter1Naar bronnen
vellenplotervelleploter3Naar bronnen
verwerkleurenverver1Naar bronnen
verwerlapverver1Naar bronnen
verwerlapverwer2Naar bronnen
verwerroetverwer1Naar bronnen
verwerrootverwer1Naar bronnen
verwertafelaeckenverver1Naar bronnen
verwerverfster1Naar bronnen
verwerveruster1Naar bronnen
verwerverver58Naar bronnen
verwerverver (of: gordijnverver ?)1Naar bronnen
verwerverver en drapier1Naar bronnen
verwervervster1Naar bronnen
verwerverwer83Naar bronnen
verwerverwerie1Naar bronnen
verwerverwerster1Naar bronnen
verwerwerveer1Naar bronnen
verwerzwartverver4Naar bronnen
verwersknechtmeester-verversknecht1Naar bronnen
verwersknechtverversknecht4Naar bronnen
verwersknechtverversknecht (meester !!)3Naar bronnen
verwersknechtverversknegt1Naar bronnen
verwersknechtverwersknecht5Naar bronnen
verwersknechtverwersknegt1Naar bronnen
vettewariervettewarier2Naar bronnen
vishandelaarvisschrapper1Naar bronnen
viskopervischcoopster5Naar bronnen
viskopervischcoper2Naar bronnen
viskoperviscooper2Naar bronnen
viskoperviscoopsters1Naar bronnen
viskoperviscoper4Naar bronnen
viskoperviskoper1Naar bronnen
viskopervisvercoopster1Naar bronnen
viskoperwyscopper1Naar bronnen
visserharingvaert1Naar bronnen
visserharingvisser1Naar bronnen
visservischman1Naar bronnen
visservisscher18Naar bronnen
visservisser4Naar bronnen
visvrouwvischwijff1Naar bronnen
visvrouwviswijf1Naar bronnen
vlaskopervlaschcooper1Naar bronnen
vlaskopervlaschcoper1Naar bronnen
vlaskopervlascoopster3Naar bronnen
vlaskopervlascoper3Naar bronnen
vlaskopervlasman2Naar bronnen
vleeshouwervleehouwer1Naar bronnen
vleeshouwervleeshouwer8Naar bronnen
vleeshouwervleijschouder3Naar bronnen
vleeshouwervleijschouer1Naar bronnen
vleeshouwervleijshouder1Naar bronnen
vleeshouwervleijshouwer1Naar bronnen
vleeshouwervleishouder1Naar bronnen
vleeshouwervleishouuer3Naar bronnen
vleeshouwervleishouwer15Naar bronnen
vleeshouwervleyschouder20Naar bronnen
vleeshouwervleyschouwer1Naar bronnen
vleeshouwervleyshouder53Naar bronnen
vleeshouwervleyshouders1Naar bronnen
vleeshouwervleyshouwer5Naar bronnen
vleeshouwervleyshouwerknecht1Naar bronnen
vleeshouwerwleishouuer1Naar bronnen
voedstervoetster3Naar bronnen
voermanvoerman6Naar bronnen
vollerbaeije volre1Naar bronnen
vollerbayvoller ende bereyder1Naar bronnen
vollermeestervoller1Naar bronnen
vollervolder6Naar bronnen
vollervoller19Naar bronnen
vollervolre50Naar bronnen
vollersknechtvolresknecht2Naar bronnen
voorspraakadvocaat (taalman)2Naar bronnen
voorspraakadvocaat (talman)1Naar bronnen
voorspraakadvocaat (voorspraak)1Naar bronnen
voorspraakadvocaat voor het Hof van Holland1Naar bronnen
voorspraakvoorspraak7Naar bronnen
voorspraakvoorspraak (advocaat)5Naar bronnen
voorspraakvoorspraec3Naar bronnen
voorspraakvoorspraeck4Naar bronnen
vroedvrouwvroedevrouwe1Naar bronnen
vroedvrouwvroedvrouwe1Naar bronnen
vroedvrouwvroetmoeder1Naar bronnen
vroedvrouwvroetvrou1Naar bronnen
vroedvrouwvroetwijf1Naar bronnen
vroedvrouwvroevrou1Naar bronnen
waardwaard12Naar bronnen
waardwaard in De Doelen2Naar bronnen
waardwaard in ‘De Drie Haringen’1Naar bronnen
waardwaerdinne1Naar bronnen
waardwaerdt1Naar bronnen
waardwaert22Naar bronnen
waardwaert in de Cadt1Naar bronnen
waardwaert in Paradys1Naar bronnen
waardwaert inde zwaen [schutter]1Naar bronnen
waardwaert [schutter]1Naar bronnen
waardwairt1Naar bronnen
waardwardt1Naar bronnen
waardwart1Naar bronnen
waardijnwaardijn2Naar bronnen
waardijnwaerdijn2Naar bronnen
waardijnwarden van den rederie1Naar bronnen
wachterdoelwachter3Naar bronnen
wachterduelwachter1Naar bronnen
wachterraemwachter1Naar bronnen
wachtmeesterwachtmeester3Naar bronnen
wagenaarwagenaar2Naar bronnen
wagenaarwagenaer21Naar bronnen
wagenaarwaghenaer5Naar bronnen
wagenaarsknechtwagenaersknecht2Naar bronnen
warmoezeniervarmmesman1Naar bronnen
warmoezenierwaermesman1Naar bronnen
warmoezenierwarmoes1Naar bronnen
warmoezenierwarmoesenier1Naar bronnen
warmoezenierwarmoesman256Naar bronnen
warmoezenierwarmoesman ofte bouman1Naar bronnen
warmoezenierwarmoeswijf5Naar bronnen
warmoezenierwarmoeswijff6Naar bronnen
warmoezenierwarmoeswyff1Naar bronnen
warmoezenierwarmuesman1Naar bronnen
warmoezenierwarsman2Naar bronnen
warmoezenierwermoesman1Naar bronnen
warmoezenierwermoesmansdochter1Naar bronnen
warmoezeniersknechtwarmoesknecht3Naar bronnen
warmoezeniersknechtwarmoesmansknecht1Naar bronnen
wasvrouwlichter2Naar bronnen
wasvrouwschuyren en waschen2Naar bronnen
wasvrouwwasch- en schuyrvrouw1Naar bronnen
wasvrouwwaschwijff1Naar bronnen
wasvrouwwaslichter3Naar bronnen
wasvrouwwasvrouw2Naar bronnen
weverdundoeckwever1Naar bronnen
weverkaesdouckwever1Naar bronnen
weverlapwever1Naar bronnen
wevertafelakenweever1Naar bronnen
wevertafellakenwever2Naar bronnen
weverwarpenwever4Naar bronnen
weverwarpwever1Naar bronnen
weverweever8Naar bronnen
weverwerpenwever2Naar bronnen
weverwever22Naar bronnen
weverzayewever1Naar bronnen
weversknechtweversknecht1Naar bronnen
wielmakerwielmacker1Naar bronnen
wielmakerwielmaecker20Naar bronnen
wielmakerwielmaeker2Naar bronnen
wielmakerwielmaker10Naar bronnen
wielmakerwyelmacker1Naar bronnen
wijnkoperwijncoper2Naar bronnen
wijnkoperwijnkoper1Naar bronnen
wijnroeierwijnverlaeter5Naar bronnen
wijnroeierwijnverlater11Naar bronnen
wijnroeierwijnverlaters1Naar bronnen
wijnroeierwynverlaester1Naar bronnen
wijnroeierwynverlater1Naar bronnen
wijnroeiersknechtwijnverlatersknecht1Naar bronnen
wijntapperwijntapper17Naar bronnen
wijntapperwyntapper2Naar bronnen
winkelknechtwinkelknecht1Naar bronnen
witmakerwitmaecker47Naar bronnen
witmakerwitmaeker4Naar bronnen
witmakerwitmaicker1Naar bronnen
witmakerwitmaker14Naar bronnen
witmakerwitmakersweduwe1Naar bronnen
witmakersknechtwitmaeckersknecht4Naar bronnen
witmakersknechtwitmakersknecht2Naar bronnen
wolkammerkammer4Naar bronnen
wolkammerkemmer2Naar bronnen
wolkammerkempster1Naar bronnen
wolkammerkemster5Naar bronnen
wolkammerkemster of dienstbode3Naar bronnen
wolkammerwolkammer4Naar bronnen
wolkammerwolkammer (meester)1Naar bronnen
wolkammerwollekaerster1Naar bronnen
wolkopercoopman van wolle3Naar bronnen
wolkoperwolcoper4Naar bronnen
wolkoperwolkoper1Naar bronnen
wolkoperwollecooper1Naar bronnen
wollennaaisterwollenaaister1Naar bronnen
wollennaaisterwollenaayster1Naar bronnen
wollennaaisterwollenaeyster7Naar bronnen
wollennaaisterwollenaister1Naar bronnen
wollennaaisterwollenayster6Naar bronnen
wollennaaisterwolnaeyster1Naar bronnen
wolweverwolle wever1Naar bronnen
wolweverwollewever11Naar bronnen
wolweverwolwever7Naar bronnen
wolweversknechtwollenweversknecht1Naar bronnen
wolweversknechtwolleweversknecht2Naar bronnen
wolweversknechtwolleweversknegt1Naar bronnen
zadelmakersaelmacker1Naar bronnen
zadelmakersaelmaecker3Naar bronnen
zadelmakersaelmaker1Naar bronnen
zadelmakerzadelmaecker2Naar bronnen
zadelmakerzadelmaker1Naar bronnen
zalmhandelaarzalmcoper3Naar bronnen
zeemanvaert ter zee1Naar bronnen
zeemanzeeman2Naar bronnen
zeemtouwerseemtouwer21Naar bronnen
zeemtouwerseemwercker2Naar bronnen
zeemtouwerzeemptouwer1Naar bronnen
zeemtouwerzeemtouwer58Naar bronnen
zeemtouwerzeemtouwers2Naar bronnen
zeemtouwersknechtseemtouwersknecht5Naar bronnen
zeemtouwersknechtzeemstouwersknecht1Naar bronnen
zeemtouwersknechtzeemtouwersjongen1Naar bronnen
zeemtouwersknechtzeemtouwersknecht8Naar bronnen
zeepziederseepsieder2Naar bronnen
zeepziederzeepsieder3Naar bronnen
zeepziederzeepzieder10Naar bronnen
zeepziederzoutzieder2Naar bronnen
zeepziedersknechtseepsiedersknecht2Naar bronnen
zegelaarzeegeltrecker1Naar bronnen
zegelaarzegeltrecker2Naar bronnen
zeilmakerseijlmaecker2Naar bronnen
zeilmakerseijlmaeker1Naar bronnen
zeilmakerseilmaker1Naar bronnen
zeilmakerseylmaecker4Naar bronnen
zeilmakerseylmaeker1Naar bronnen
zeilmakerseylmaker1Naar bronnen
zeilmakerzeijlmaker1Naar bronnen
zeilmakerzeilmaker2Naar bronnen
zeilmakerzeylmaecker14Naar bronnen
ziekenverzorgersieckentrooster1Naar bronnen
ziekenverzorgerziekenmoeder1Naar bronnen
zoutmeterzoutmeter1Naar bronnen
zoutmeterzoutmeter of drager1Naar bronnen
zoutwerkerarbeider in de zoutketen1Naar bronnen
zoutwerkerin de zoutkene werckende1Naar bronnen
zoutwerkersoutdrager1Naar bronnen
zoutwerkersoutman2Naar bronnen
zoutwerkerzoutman2Naar bronnen
zoutwerkerzoutman en schipper1Naar bronnen
zoutwerkerzoutmeter2Naar bronnen
zoutwerkersknechtknecht in de zoutketen1Naar bronnen
zoutziedersoutsieder4Naar bronnen
zoutziedersoutzieder1Naar bronnen
zoutziederzoudtzieder1Naar bronnen
zoutziederzoutsieder3Naar bronnen
zoutziederzoutzieder11Naar bronnen
zoutziedersknechtzoutziedersknecht2Naar bronnen
zuivelverkopersuyvelcoper1Naar bronnen
zuivelverkoperzuivelcooper1Naar bronnen
zuivelverkoperzuivelkoper6Naar bronnen
zuivelverkoperzuivelverkoper1Naar bronnen
zuivelverkoperzuvelcooper1Naar bronnen
zuivelverkoperzuyvelcoper3Naar bronnen
zwaardvegerzwaertveger1Naar bronnen