Biertappers Totaal 1607

Overzicht van alle biertappers (herbergien, taveernes, pintebieren en kleine bieren) uit de invenatarisatie van Jan van Hout van 1607.

Aantal = 75
Herberg/Tavern/PinttebierBiertapperBronTekst
LangeMare.064-066 (Tavern)
De Drie Kievitten
Abraham Willemsz {tapper}Abraham Willemsz in De 3 Kievitten opte Maern
Breestraat.101-103 (Tavern)
Pensmarkt
Abraham Diamant {tapper}Abraham Diamant achter de Pensmarct
Pieterskerkhof.004.4.2 (Herberg)
De Robijn
Abraham Facquelis {tapper}Abraham Facquelis in Den Robijn op St. Pieterskerchoff
Vliet.034 (Pinttebier)Aefgen Govertsdr {biertapper, vrouw van Willem Cornelisz}Aeff Goverts van Duffelen opte Vliet opten houc van de Moelensteech
StilleRijn.008-011 (Pinttebier)Geertgen Cornelisdr {vrouw van Adriaen Adriaensz}Adriaen Adriaensz's weduwe in Marendorp opten houc van Barreveltssteech
Caeciliastraat.022.3 (Tavern)Adriaen Ewoutsz {biertapper}Adriaen Eewoutsz in de Vrouwencamp
Hogewoerd.081-083 (Tavern)
De Bonte Ree
Adriaen Jansz {hoefsmid}Adriaen Jansz, houfsmit, opte Hogewoert in De Bonte Rhee
Noordeinde.028-030 (Herberg)
De Witte Valck
Arent Fredericksz Grijp {herbergier}Aernt Vrederyxz Grijp in De Witte Valc in 't Noorteynde
Kijfgracht.007 ((?))Bartholomeus Corsz {stoeldraaier}Bartelmees Korssen
Pieterskerkhof.022 (Pinttebier)
De Blaeuwe Clock
Bouwen Pietersz Vergeyl {biertapper}Bouwen Vergeyl in De Blaeuwe Clock op St. Pieterskerchoff
Breestraat.157 (Tavern)
De Bonte Zwan
Claes Claesz {tinnegieter, Leeuwarden}Claes Claesz, in De Bonte Zwan in de Nobelstraet
Noordeinde.054 (Herberg)
De Drie Haringen
Claes Mota {herbergier}Claes Mota, in De Drie Haringen aen de Tonisbrugge
Hogewoerd.005 (Tavern)
De Lantman
NN {vrouw van Colaert de Cuyper}Colaert de Cuypers weduwe in De Lantman opte Hogewoert
JanVossensteeg.041-045 (Tavern)
De Hooiwagen
Coen Joriaensz {biertapper}Coen Joriaenszoon, opte Beestemarct in Den Hoywagen
Hogewoerd.057 (Herberg)
Het Stadthuys van Antwerpen
Cornelis Dircksz van Raemsvelt {herbergier}Cornelis Dirxz van Raemsvelt opte Hogewoert in 't Stadthuys van Antwerpen
Hooglandsekerkgracht.008 (Herberg)
De Groene Papegay
Cornelis Willemsz CuyckCornelis Willemsz Kuyc in De Groene Papegay op St Pancraskercgraft
Uiterstegracht.091-093 (Tavern)Cornelis Symonsz {snijder}Cornelis Symonsz den Ronden opte Uyterstegraft
Breestraat.107-109 (Herberg)
De Gouden Huyke/Den Gouden Hoorn
Cornelis Jacobsz van Nieuwkoop {de jonge}Cornelis Jacopsz van Nieucoop aen de Bredestraet in Den Gouden Hoorn
Hooigracht.043-045 (Herberg)
Het Zwaentgen/De Zwan
Cornelis Bouwensz van SempelCornelis Bouwensz van Simpol opte Hoygraft in De Zwan
Noordeinde.036-038 (Tavern)
Kaatsbaan
Cors Lourisz {biertapper}Cors Lourysz, legt zeech[=ziek] te bedt in 't Noorteynde in De Kaetsbaen
Uiterstegracht.016.1 (Tavern)Daniël Amelisz {biertapper}Daniel Melisz, woonende opte Uyterstegraft
Kolfmakersteeg.016 (Pinttebier)Dionys van Hondegem {schoenmaker}Dionys van Hondegom in de Colfmakerstege
Noordeinde.023-025 (Herberg)
De Gulden Wagen
Dirck Claesz MoyDirc Claesz Moy in 't Noorteynde in De Gulden Wagen
VanDerWerffstraat.076 (---)Dirck Claesz {zeemtouwersknecht, bierdrager}Dirc Claesz, bierdrager, opte Achtergraft bij 't Mierennest
Haarlemmerstraat.230 (Tavern)
Het Vliegende Vendel
Dirck Mourijnsz {biertapper}Dirc Mourijnsz in 't Vliegende Vendel bij de Zijlpoort
Aalmarkt.017-018 (Herberg)
De Boom
Ernst Harderwijk {biertapper}Ernestus Harderwijc opten Rijn bij de Craen, in Den Boom
Schoolsteeg.006.2 (Pinttebier)Frans Bartholomeusz {Schoolsteeg}Frans Bartelmeesz in de Schoolsteech woonende
Clarensteeg.014-016 (Pinttebier)François de Winter {biertapper}Franchoys de Winter, woonende in de Claessteech
Haarlemmerstraat.011 (Tavern)Gerrit Dircksz {koopman}Geryt Dircxz, coman bij de Rijnsburgerpoort in Marendorp
OudeRijn.054-056 (Herberg)
De Geldersche Blom
Gerrit Reyersz {herbergier}Geryt Reyersz opten Ouden Rijn, aen 't veer in De Geldersche Blom
JanVossensteeg.013 (Tavern)
De Naakte Man
Gerrit den Vrecken {biertapper}Geryt den Vrecken in Jan Vossensteech in De Naecte Man
Pieterskerkgracht.000.1 (Tavern)
Het Buysgen
Marytgen Aelbrechtsdr {biertapper, vrouw van Gerrit Woutersz}Geryt Woutersz's weduwe aen St Pieterskercgraft opten houc van de Volresgraft
Breestraat.013 (Pinttebier)
Het Vergulden/Metalen Serpent
Gerrit Cornelisz den DrijverGeryt Cornelisz den Drijver bij 't Noorteyndt in 't Metalen Serpent
Middelweg.015.1 (Tavern)
De Orangen Appel
Gijsbrecht Pietersz {biertapper}Gijsbert Pietersz op 't Hoochlants Kerchof in Den Oraengien Appel
Waardstraat.000.2 (Herberg)
Stadsherberg
Gijsbrecht Huibrechtsz Vermij {herbergier}Gijsbert Vermij Huybrechtsz in Stadsherberge buyten de Zijlpoort
JanVossensteeg.047-051 (Tavern)
Het Gulden Gebit
NN {vrouw van Gilles Bril}Gillis Bril's wedue opt Beestenmarct woonende
OudeRijn.052 (Herberg)Heyman Huigenz van Vinckesteyn {herbergier}Heyman Huygenz van Vinckesteyn op 't veer aen den Ouden Rijn
Doezastraat.002-006 (Tavern)
De Gouden Cater
Hendrick Claesz van Eyck {apotheker}Henric Claesz van Eyck in De Gouden Cater opte Coepoortsgraft
Noordeinde.026 (Tavern )Wijntgen Jacobsdr {t Kind}Henric Gerytsz Kint van Haerlem's weduwe in 't Noorteynde
Haarlemmerstraat.085-087 (Tavern)Hendrick Lucasz {schoenmaker}Henric Lucasz aen de Vrouwenkerc in Marendorp
Hogewoerd.053 (Herberg)
De Utrechtse Schuyt
Hendrick Jansz Colenaer {herbergier}Henric Jansz Colenaer in De Uytrechtse Schuyt opte Hogewoert
Groenhazengracht.012-014 (Tavern)
De Eerste Doelen
Huig Claesz {waard, wachter}Huych Claesz, waert in Den Voortsten Doelen
Haarlemmerstraat.268 (Tavern)Huig Lijcken {molenaar}Huych Lycken, molenaer, in Marendorp aen de Zijlpoort
Paradijssteeg.020-036 (Tavern)
Het Paradijs
Jacob Jansz {biertapper}Jacop Jansz in de Hoochlants Kersteech in 't Nieu Paradijs
OudeRijn.054-056 (Herberg)
De Geldersche Blom
Jacob Daniëlsz {schipper}Jacop Danielsz op 't veer aen den Ouden Rijn in Haerlem
Groenhazengracht.016 (Tavern)
De Tweede Doelen
Geertruid Jansdr {vrouw van Jacob Pouwelsz}Jacop Pouwelsz's wedue in den Achtersten Doelen
Middelstegracht.050 (Pinttebier)Jacob Hendricksz {herbergier}Jacob Henrixz, brouwersknecht, opte Middelstegraft bij de Vleersteech
Uiterstegracht.054.2 (Pinttebier)
De Rode Zee
Jacob Jansz {landman, brouwersknecht}Jacop Jansz, brouwersknecht, opte Uyterstegraft in De Roode Zee
Mandenmakerssteeg.007 (Tavern)Jan Gerritsz de GoedeJan Gerytsz de Goede in de Mandemakersteech in De Waechschael
Rapenburg.119 (Herberg)
Enchuysen
Jan Cornelisz van HeusdenJan van Heusden opten houc van de Vliet, in Enchuysen
Haarlemmerstraat.214 (Pinttebier)
De Drie Lammeren
Jan Vincentenz {biertapper}Jan Centen in Marendorp in De Drie Lammeren
Vliet.003 (Tavern)
De Gecroonde Zwan
Jan Pietersz OnderwaterJan Pietersz van Onderwater opte Vliet in De Gecroonde Zwan
SintJacobsgracht.000.09 (Tavern)
Kaatsbaan
Jan Claesz van Immerzeel {tapper}Jan Claesz van Immerzeel op Sinct Jacobgraft in De Kaetsbaen
Haarlemmerstraat.122-126 (Herberg)
De Zwaen
Jan Gerritsz van KesselJan van Kessel in Marendorp aen den Rooden Steen in De Zwan
Raamsteeg.000.18 (Pinttebier)Jan de Vrijer {garentwijnder}Jan de Vrijer in de Raemsteech in het Twijnhuys
Mandenmakerssteeg.011 (Herberg)
De Hont in de Pot
Jan Jansz Knotter {brouwer}Jan Jansz Knotter in de Mandemaeckerstege in Den Hont in de Pot
Hooigracht.075 (Tavern)
De Zwaen
Ermgaert Cornelisdr {vrouw van Pons Jansz, Lambrecht Jansz}Lambert Jansz's wedue opte Hoygraft in De Vergulden Gans
Rapenburg.135.3 (Tavern)Neeltgen Adriaensdr {vrouw van Jasper Dircksz, Maerten van Rossum}Maerten van Rossums wedue op 't Steenschuyr in Delff
OudeVarkenmarkt.005 (Tavern)Rochus Claesz {zeepziedersknecht}Rochus Claesz, woonende op 't Zandt in de [niet ingevuld]
Noordeinde.013 (Pinttebier)
De Drie Coperen Potten
Willem Claesz MastWillem Claesz, coperslager, in 't Noorteynde
Breestraat.127-129 (Herberg)
Het Hof van Hollant
Willem Cornelisz de Milde {waard}Willem Cornelisz aen de Bredestraet in 't Hof van Hollandt
Noordeinde.033 (Herberg)
Graaf Lodewijck
Willem van TongerenWillem van Tongeren in 't Noorteynde in Graeff Lodewijc
Paradijssteeg.020-036 (Tavern)
Het Paradijs
Willem Willemsz den Engelsman {biertapper}Willem Willemsz den Engelsman, in de Hoochlants Kercsteech in 't Paradijs
Clarensteeg.006 ()Bastiaen CortylBastiaen Cortyl
Molensteeg.012 ()Carel de SchachterCaerl de Schachter, backer, in de Molensteech
Hogewoerd.103 ()
De Groene Papegaai
Dirck Philipsz {boomgaardenier}Dirc Philipsz in De Groene Papegay bij de Hoochwoertspoort
Koppenhinksteeg.000.24 ()Catrijn Gijsbrechtsdr {vrouw van Gerrit Mattheusz}Geryt Tollenaers wedue
LangeMare.054 ()Josina Jansdr {vrouw van Guillaume de Bij}Guillaume de Byen huysvrouwe
Hogewoerd.022 ()
Het Open Hart
Jacob Paling {bakker}Jacob Paling in 't Open Hart
Groenesteeg.022-024 ()
De III vijseltgens
Jan Matthijsz van Tol {biertapper}Jan Tijsz van Tol in de Groensteech
Langebrug.045 ()Jan de Winter {vettewarier, biertapper}Jan de Winter in de Diefsteech opten houc van de Volresgraft
Breestraat.010 ()
De Palsgraef
Annetgen Adriaensdr {vrouw van Joris Robrechtsz}Jorys Robrechtsz's wedue in De Palsgraef bij de Tonisbrugge
Garenmarkt.000.17 ()Mattheus van HammeMatheus van Hamme, opte Oosterlingplaets
Langebrug.009-011 ()Symon Jansz {speldenmaker}Symon Jansz, spellemaecker, opte Volresgraft
Kalvermarkt.004 ()Symon Maertensz van HaerlemSymon van Haerlem in de Waertstraet buyten de Zijlpoort
Naar Overzichtskaart met 75 record(s).