Credits

Deze site is een product van de Historische Data Fabriek Leiden. Dit is een project met een combinatie van Data Acquisitie, Data Analyse en ICT, met als doel het opslaan van historische gegevens van Leiden eind 16e eeuw in een database en die te ontsluiten met moderne technische hulpmiddelen.

Op deze pagina betuigen wij eer aan degenen aan wie we (delen van) de inhoud van de database te danken hebben. Velen hebben enorm veel moeite gestoken in het ontcijferen en transcriberen van documenten. Of ze hebben eindeloos gezwoegd en geploeterd op reconstructies. Of ze hebben anderszins significant bijgedragen aan de totstandkoming van deze onderneming.

Hun namen horen op deze pagina.

Inhoud / Transcripties
Arie van Steensel Geometrieën Straten-en Grachtenboek
Arti Ponsen Huisnommerboek 19e eeuw
Dick de Boer en Rudi van Maanen Volkstelling 1574
Eefje Prankje Wegener/ Hugo van Oerle Concordantie Volkstelling 1581, Register Vetus 1585, Straten- en Grachtenboek, Oudt Belastingboeck 1601
H.J. van der Waag Grote Bewijzen B en C
H.M. van den Heuvel Criminele Vonnisboeken
Jan Dröge Waarboeken A t/m F, Register Vetus 1585, Oudt Belastingboeck 1601
Kees Walle Straten- en Grachtenboek (met hulp van Ed van der Vlist), Schoorsteengeld 1606 (correcties door Piet de Baar), Bierfraude 1607
Teun van der Vorm Weeskamerarchieven (o.m. Kleine Bewijzen A, Voogdenboeken, Voljaarden)
Werkgroep 1581 Volkstelling 1581, Waarboeken v.a. F, Schutters, “Lijstjes”
   
Werkgroepen  
Werkgroep Historisch Leiden in Kaart Ariadne Schmidt, Arie van Steensel, Cor de Graaf, Ellen Gehring, Jan Dröge, Martin Hooymans, Roos van Oosten
Werkgroep 1581 Ad van Noort, André van Noort, Anneke van Elsen, Anton Jansen, Ben van Velthoven, Cor de Graaf, Hans Disseveld, Hennie Labree, Hermine van Deudekom, Jan Dröge, Joris van Maanen, Lieve Vanneste, Martin Hooymans, Martine Zoeteman, Mary Alink-Nieuwenburg, Micky Groen, Petra van der Heijden, Rik Weeda, Suzanne Sierag
ICT-Club Ellen Gehring, Hans Disseveld, Kees Kraamer, Martin Hooymans, Menno den Engelse, Walther Hasselo, Floris Boendermaker
Projectleiding Martin Hooymans
   
Open Source credits  
Bouwhistorie kaarten van MapWarper https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl
Javascript libraries

Leaflet: https://github.com/Leaflet/Leaflet
Esri-leaflet: https://github.com/Esri/esri-leaflet
Esri-leaflet geocoder: https://github.com/Esri/esri-leaflet-geocoder
Leaflet-timeline-slider: https://github.com/svitkin/leaflet-timeline-slider
Leaflet.Control.FullScreen https://github.com/brunob/leaflet.fullscreen