Bronnen

Overzicht van de Bronnen, die in onze database gebruikt worden. Door op het driehoekje te klikken, kan er (soms/meestal/vaak) “uitgeklapt” worden naar onderdelen, die daar onder vallen. Dit is beslist de moeite waard, vooral bij grote collecties zoals “Kaarten”. En daar kunnen ook weer subhoofdjes in voorkomen.
Als de BronNaam (links) een hyperlink is, wordt naar de bijbehorende scanpagina van ELO gesprongen. De hyperlink rechts voert naar een lijst van registraties, die er van die bron in onze database voorradig is.