Bronnen

Overzicht van de Bronnen.

BronNaamBronOmschrijvingNaar brongegevens
Aflezingsboek DRegisters van ter pui van het stadhuis afgelezen bekendmakingen, 1574-1578501A/14
Aflezingsboek ERegisters van ter pui van het stadhuis afgelezen bekendmakingen, 1578-1589501A/15
Album StudiosorumAlbum Studiosorum Academiae Lugduno Batavae/
Begraven 1601Register van begravenen te Leiden, 1601 januari 7-1604 september 18501A/1313
Begraven 1604Register van begravenen te Leiden, 1604 september 19-1609 april 4501A/1314
Begraven 1609Register van begravenen te Leiden, 1609 maart 5-1617 september 13501A/1315
Begraven 1617Register van begravenen te Leiden, 1617 september 14-1624 juni 1501A/1316
Bierfraude 1607Rapport van Jan van Hout betreffende de brouwnering en de fraude met de bieraccijns, 1607501A/1969
Boden 1567-1752Lijst van boden met de roede (1560-1785) en met de busse (1560-1772) aangelegd door Gijsbert van Rijckhuysen501A/6943
BonboekBonboeken, perceelsgewijze leggers van wijzigingen van eigendom en hypothecaire verbanden sinds het eind van 16e eeuw, 1642-1811501A/6611-6636
Bonboek 1AEerste Register, fol. 1-178, bonnen Wanthuis en Wolhuis. 1642-1811501A/6611
Bonboek 1BEerste Register, fol. 179-350, bonnen Vleeshuis en Gasthuisvierendeel. 1642-1811501A/6612
Bonboek 1CEerste Register, fol. 351-499, bon over 't Hof. 1642-1811501A/6613
Bonboek 2ATweede Register fol. 1-189, bon Zevenhuizen. 1642-1811501A/6614
Bonboek 2BTweede Register, fol. 190-437, bon Zuid-Rapenburg. 1642-1811501A/6615
Bonboek 3ADerde Register, fol. 1-317 Noord Rapenburg. 1642-1811501A/6616
Bonboek 3BDerde Register, fol. 1-100, 318-533 vso., bon Oost-Nieuwland. 1642-1811501A/6617
Bonboek 4AVierde Register, fol. 1-209, bon West-Nieuwland. 1642-1811501A/6618
Bonboek 4BVierde Register, fol. 211-479, bon Hogewoerd. 1642-1811501A/6619
Bonboek 5AVijfde Register, fol. 1-275, bonnen Burgstreng en Kerkvierendeel. 1642-1811501A/6620
Bonboek 5BVijfde Register, fol. 278-575, bonnen Gansoorde en Marendorp Rijnzijde. 1642-1811501A/6621
Bonboek 6AZesde Register, fol. 1-334, bon Nicolaasgracht. 1642-1811501A/6622
Bonboek 6BHernieuwd register van het bon Nicolaasgracht i.v.m. de stadstuitbreiding van 1659. 1642-1811501A/6623
Bonboek 6CZesde Register, fol.335-595, bon West-Marendorp Landzijde. 1642-1811501A/6624
Bonboek 7AZevende Register, fol, 1-354, bon Oost-Marendorp Landzijde. 1642-1811501A/6625
Bonboek 7BZevende Register, fol. 355-451, vso. bon Overmare-Rijnzijde. 1642-1811501A/6626
Bonboek 7CZevende Register, fol. 452-663, bon Overmare-Landzijde. 1642-1811501A/6627
Bonboek 8AAchtste Register, fol. 1-352, bon Nieuwmaren. 1642-1811501A/6628
Bonboek 8BAchtste Register, fol. 353-541, bon Hogemorsch. 1642-1811501A/6629
Bonboek 9ANegende Register, fol. 1-340, bon Zijloord. 1642-1811501A/6630
Bonboek 9BNegende Register, fol. 341-466, Havenbon. 1642-1811501A/6631
Bonboek 9CNegende Register, fol. 467-580, Waardbon. 1642-1811501A/6632
Bonboek 10ATiende Register, fol. 1-250, bon Noord-Rijnevest. (A). 1642-1811501A/6633
Bonboek 10BTiende Register, fol. 251-470, Bon Noord-Rijnevest (B), en vervolgens fol. 1-44, stadsvrijdom en molens op de wallen. 1642-1811501A/6634
Bonboek 11AElfde Register, fol. 1-233, bon Zuid-Rijnevest. 1642-1811501A/6635
Bonboek 11B"Tweede Register van de molens", supplement op Tiende Register B, betreffende de molens. 1642-1811501A/6636
BrouchovenfondsRekeningboek van de Kerkeraad der Ned. Geref. gemeente, met aantekeningen aan wie uitkeringen verstrekt zijn, 1644-1704.8/6a
BuurkwestieboekBuurkwestieboeken A t/m H, 1597-1796508/48A - 48H
Buurkwestieboek ABuurkwestieboeken A , 1597-1605508/48A
Chaertbouc van Wateren en Straten binnen deser Stadt LeydenKaarten van grachten en straten gebundeld in 2 delen501A/5113 en 5153
Comparitieboek 01Comparietieboek 1 1570, 10 oktober - 1580, 5 februari518/1
Comparitieboek 02Comparietieboek 2 1580, 10 februari - 1583, 30 december518/2
Comparitieboek 03Comparietieboek 3 1584, 2 januari - 1585, 30 december518/3
Comparitieboek 04Comparietieboek 4 1586, 8 januari - 1589, 29 februari518/4
Comparitieboek 05Comparietieboek 5 1590, 3 januari - 1597, 22 oktober518/5
Comparitieboek 06Comparietieboek 6 1597, 11 november - 1604, 14 juli518/6
ComparitieboekenMemoriaal van de comparitiën ('Comparitieboek'), 1570-1852. (48 delen.), 1570-1852518/1-48
ConfiscatiePacht 1573Kohier van de Anderen ontfang van de ghoeden competerende diversche conventen3.01.28/4562
Crim VonnisboekCriminele vonnisboeken, 1533-1811. (68 delen) 1533-1811508/3+1 - 3+38
Crim Vonnisboeken 01Criminele vonnisboeken, 1533-1584508/3+1
Crim Vonnisboeken 02Criminele vonnisboeken, 1584-1591508/3+2
Crim Vonnisboeken 03Criminele vonnisboeken, 1590-1594508/3+3
Crim Vonnisboeken 04Criminele vonnisboeken, 1593-1595508/3+4
Crim Vonnisboeken 05Criminele vonnisboeken, 1596-1604508/3+5
Crim Vonnisboeken 06Criminele vonnisboeken, 1604-1612508/3+6
DienstboekRegisters van smalle diensten501/73, 923-969
Dienstboek ADienstboek A 1500-1589, registers van gerecht en smalle diensten501/73
Dienstboek BDienstboek B 1590-1600, registers van gerecht en smalle diensten501A/923
DingboekDingboeken 1563-1646508/43A-ZZ
Dingboek KDingboek K 1572-1573508/43K
Dingboek LDingboek L 1573-1574508/43L
Dingboek MDingboek M 1575-1576508/43M
DvdM Kaart 1600Daniël van der Meulen: Plattegrond van het huis en omgeving door Jan Pietersz. Dou, 1600. 160096/202
GedwongenLening 1572Kohier van de omslag in de vorm van lening, geheven te Leiden op last van de Prins van Oranje als stadhouder van Holland, 1572.501/941
GedwongenLening 1576Kohier van een gedwongen lening ingevolge resoluties van de vroedschap van 12 en 13 maart 1576501A/3971
GerechtsdagboekResoluties en beschikkingen Gerecht501/501A/1383/44-144
Gerechtsdagboek 0Gerechtsdagboek 1567-1574501/1383
Gerechtsdagboek AGerechtsdagboek A, tot 20 juli 1579 "journael van alle besoignen van de nieuwen burgemeesteren, schepenen ende vroetschappen", sedert 1580 register van beschikkingen van Gerecht en van burgemeesters op ingekomen stukken, 1574-1587. Met vanaf fol. 427 lijsten van straat- en perceelbreedten en van de daarvan afhankelijke belastingaanslagen in het straatgeld, 1586-1588501A/44
Gerechtsdagboek A2Gerechtsdagboek A2, 1587-11-11 tot 1590-07-23501A/45
Gerechtsdagboek BGerechtsdagboek B, 1590-07-26 tot 1593-11-06501A/46
Gerechtsdagboek CGerechtsdagboek C, 1593-11-11 tot 1596-04-25501A/47
Gerechtsdagboek DGerechtsdagboek D, 1596-04-19 tot 1598-11-08501A/48
Gerechtsdagboek EGerechtsdagboek E, 1598-10-07 tot 1604-08-04501A/49
GlippereedRegister van teruggekeerde ballingen die de voorgeschreven eed hebben afgelegd en stukken betreffende het afleggen van die eed, 1576-1580.501A/1369
Glipperhuur 1573Kohier van de verhuurde huizen der Leidsche uitgewekenen 15733.01.28/4565
Glipperhuur 1573 4562Kohier van de verhuurde huizen der Leidsche uitgewekenen 15733.01.28/4562
Glipperhuur 1574Kohier van de verhuurde huizen der Leidsche uitgewekenen 15743.01.28/4566
Glipperhuur 1574 4563Kohier van de verhuurde huizen der Leidsche uitgewekenen 15743.01.28/4563
Chaertbouc van Wateren binnen deser Stadt LeydenBundeling van 96 kaarten van grachten van Leiden501A/5113
Grachtenboek 01Chaerte vant voorlant opten Rijn tusschen de Vrouwenbrugge ende brugge ende de Bostel brugge, mette wijte vant waeter501A/5113
Grachtenboek 02Caerte vande breete vande huisen, vant voorlant ende wijte vant waeter geleegen tussen de Vrouwenbrugge ende de Visbrugge vant waeter geleegen tussen de Vrouwenbrugge ende de Visbrugge501A/5113
Grachtenboek 03Den Rijn tussen de Coorenbrugge ende de Visbrugge501A/5113
Grachtenboek 04Caerte vant voorlant ende de breete van de huisen tussen de Coorenbrugge en de Sebastiaensbrugge501A/5113
Grachtenboek 05Caerte van de breete vande huisen, wijte vant voorlant ende twaeter opten Niewen Rijn tussen de Caernemelckxbrugge ende de Sebastyaensbrugge501A/5113
Grachtenboek 06Chaerte van de corte Gansoort, beginnende an de Car[n]emelcxbrug, streckende tot die Hoygraft501A/5113
Grachtenboek 07Chaerte van de Gansoort, beginnende an de Hoygraft, streckende tot die Middelste graft tue501A/5113
Grachtenboek 08Chaerte van de Gansoort, beginnende van de Middelste graft, streckende tot an de stede veste501A/5113
Grachtenboek 09Caerte van den Rhijn tusschen S. Jansbruge ende de Visbrugge 501A/5113
Grachtenboek 10Caerte van de breete van de huisen, vant voorlant ende de wijte vant waeter opten Ouden Rijn tussen de Sint Jansbrugge ende de Kerckbrugge501A/5113
Grachtenboek 11Caerte van den Ouden Rijn geleegen tussen de Hogelantse kerckbregge ende de Hoeygrachtsbrugge501A/5113
Grachtenboek 12Chaerte van den Ouden Rhijn, beginnende andie Hoygraft, streckende tot die stede veste501A/5113
Grachtenboek 13Chaerte van Steenschuyer, beginnende uyt den Rhijn, streckende tot de Oisterlinc plaets tue501A/5113
Grachtenboek 14Chaerte van tSteenschuyr tusschen de bruggen beneffens dOosterlingplaets en St. Jacobs graft501A/5113
Grachtenboek 15Chaerte van tSteenschuier, beginnende van de Volders graft, streckende tot an die Nieuwesteech501A/5113
Grachtenboek 16Chaerte vant Steenschuier, beginnende an de Nieuwe steech, streckende tot de Vlietsbrugge tue501A/5113
Grachtenboek 17Chaerte van Steenschuier, beginnende an de Vliet, streckende tot an de Nonnensteech501A/5113
Grachtenboek 18Caerte vant voorlant ende breete van de huisen op Raepenburch tussen de Doelbrugge ende de Nonnenbrugge501A/5113
Grachtenboek 19Caerte van de breete vande huisen, tvoorlant, wijte vandt waeter van Raepenburch tussen de Vollersgraft ende de Doelbrugge501A/5113
Grachtenboek 20Caerte van de breete van de huissen ende tvoorlant, oock de wijte vant waeter, van Raepenburch tussen de Antonisbrugge, de Vollersgraft ende Groen Haesengraft501A/5113
Grachtenboek 20a[Westzijde van het Rapenburg tussen Noordeinde en Groenhazengracht]501A/5113
Grachtenboek 21Chaerte van Cort Rapenburch501A/5113
Grachtenboek 22Chaerte vande Achter graft, beginnende ande stats vaste, streckende tot an die Nonnensteech501A/5113
Grachtenboek 23Chaerte vande Achter graft, streckende van de Nonnen steech tot an die Duelsteech501A/5113
Grachtenboek 24Chaerte van de Achter graft, beginnende van die Duel steech, streckende tot an Gruen Hasengraft501A/5113
Grachtenboek 25Chaerte van Gruen Hasengraft501A/5113
Grachtenboek 26Chaerte van de Cellebroersgraft, beginnende an die s[t]ats vaste, streckende tot die Segersteech501A/5113
Grachtenboek 27Chaerte van de Cellebruersgraft, beginnende an die Segersteech, streckende tot an die Colfmakerssteech501A/5113
Grachtenboek 27aCaerte van de van de [!] oostzijde van de Broedergracht 501A/5113
Grachtenboek 28Chaerte van de gehele Vliet501A/5113
Grachtenboek 29Chaerte van de Coepoortsgraft501A/5113
Grachtenboek 30Chaerte van S. Jacobsgraft501A/5113
Grachtenboek 31Chaerte van Levendael, beginnende an de veste, streckende an S. Joris steech501A/5113
Grachtenboek 32Chaerte van Levendael, beginnende an S. Joris steech, streckende tot an de Oisterlinc plaets501A/5113
Grachtenboek 33Chaerte van de Sijtgraft501A/5113
Grachtenboek 341. Chaerte van de Volders graft, beginnende uyt Rapenburch, streckende tot die Kercgraft501A/5113
Grachtenboek 352. Chaerte van de Volders graft, beginnende an de Kercgraft, streckende tot die Diefsteech501A/5113
Grachtenboek 363. Chaerte van de Volders graft, beginnende van de Diefsteech, streckende totte Kersteech 501A/5113
Grachtenboek 374. Chaerte van de Volders graft, beginnende van de Kerssteech, streckende tot de Sonnevel[t]steech 501A/5113
Grachtenboek 37a[Voldersgraft of Langebrug, noordoostzijde tussen Wolsteeg en Ketelboetersteeg]501A/5113
Grachtenboek 38Caerte van de breete vande huisen, vant voorlant ende de wijte vant waeter opt Vollersgraft tussen de Cockenbrugge ende he[t] Steenschuer501A/5113
Grachtenboek 39Chaerte van Pieterskerckgraft501A/5113
Grachtenboek 39aCaerte ofte forma vande oost zijde van de S. Pieterskerck gracht501A/5113
Grachtenboek 40Caerte vant voorlant ende de breete van de huissen opte Paepegraft tussen de Vollersgraft ende tgevangen huis501A/5113
Grachtenboek 41[Pieterskerkhof westzijde, Houtstraat en Gerecht]501A/5113
Grachtenboek 42Chaerte van de grafte lopende onder dat phali bagijnhof, beginnende an Steenschuier, strecken[de] tot onder die Clocsteech501A/5113
Grachtenboek 42a[schetsje, vermoedelijk van de bocht van het Steenschuur bij het Levendaal óf die van het Rapenburg bij de Cellebroersgracht, nu Kaiserstraat]501A/5113
Grachtenboek 43Chaerte van de graft lopende achter die comandurie, beginnende uyt Steenschuier, stoitende tot and[e] Nieuwe steech501A/5113
Grachtenboek 44[Burchtgrachtje, nu Van der Sterrepad]501A/5113
Grachtenboek 45Chaerte van de Hogelants kercgraft501A/5113
Grachtenboek 46Hoygraft, beginnende van den Ouden Rijn tot aen de Vlerenbrugge toe [opmerking: hoewel na Hoygraft het zinsdeel is doorgestreept, betreft de kaart wel degelijk het vermelde stadsdeel]501A/5113
Grachtenboek 47Chaerte van de Hoygraft, beginnende an de Vleresteech, streckende tot die Gruenes[t]eech501A/5113
Grachtenboek 48Chaerte van de Hoygraft, beginnende an de Gruenesteech, strecken[de] tot die Chuersteech501A/5113
Grachtenboek 49Chaerte van de Hoygraft, beginnende an de Chuersteech, strecken[de] tot die Gansoort501A/5113
Grachtenboek 50Caerte van de Middelste graft, beginnende van den Ouden Rijn totte Vleersteech toe501A/5113
Grachtenboek 51Caerte van de Middelste graft, beginnende van de Vleersteech totte Groensteech toe501A/5113
Grachtenboek 52Caerte van de Middelste graft, beginnende van de Groensteech totte Ghansoort501A/5113
Grachtenboek 53Caerte vant voorlant en breete van de huisen, oock wijte vant waeter, opte Uyterste graft tussen de Groensteech ende den Oude Rijn501A/5113
Grachtenboek 54Caerte van de breete van de huisen, vande breete vant voorlant, wijte vant waeter, van de Uyterstegraft tussen de Groensteech ende Ghansoort501A/5113
Grachtenboek 55Chaerte van de grafte bij de Sijlpoort, beginnende uyt den Ouden Rhijn, strecken[de] deur Marendorp tot in de vest sloot501A/5113
Grachtenboek 56Chaerte van de Achtergraft in Marendorp van de vestsloot tot die Leprosen toe501A/5113
Grachtenboek 56a[Berekeningen in verband met de platingen van aangehuisden; handschrift Jan van Hout]501A/5113
Grachtenboek 57Chaerte van de Achtergraft in Marendorp van de Leprosen tot de Hoochlantskersteech toe501A/5113
Grachtenboek 58Chaerte vande Achtergraft in Marendorp van de Hoochlantskersteech tot de Maren toe501A/5113
Grachtenboek 59Chaerte vande grafte achter tParadijs, beginnende uyt die vest sloot, stoidende tot achter an de huisinge voor uyt comende opte Achtergraft501A/5113
Grachtenboek 60[Bouwelouwensteeg tussen Marendorpse Achtergracht en Vest, nu ca. Druckerstraat]501A/5113
Grachtenboek 61Chaerte van de Donckere graft, beginnende van de stats veste, streckende tot in de Achtergraft501A/5113
Grachtenboek 62Chaerte van de grafte beginnende uyt de vest sloot, streckende tot achter an de Niclaessteech501A/5113
Grachtenboek 63Chaerte vande Curte Maren501A/5113
Grachtenboek 64Chaerte beginnende an die Marenbrug, streckende tot S. Niclaessteech tue501A/5113
Grachtenboek 65Chaerte beginnende an S. Niclaes steech, streckende tot ant Maregat501A/5113
Grachtenboek 66Chaerte van de grafte achter Marendorp, beginnende uyt die stede veste, streckende tot S. Ursalenstege501A/5113
Grachtenboek 67Chaerte van de grafte lopende achter Marendorp, beginnende van S. Ursalestege, streckende tot die Josephssteech501A/5113
Grachtenboek 68Chaerte vande grafte lopende achter Marendorp, beginnende van de Josephs steech, streckende tot in de Maren501A/5113
Grachtenboek 69Chaerte van de grafte gelegen besiden die Vrouwenkerck, van de pastoors huys beginnende, streckende tot achter an die huisingen voor uyt comende in Marendorp501A/5113
Grachtenboek 70Chaerte van de vestsloot leggende tusschen de Kuepoort ende Hogewuertse poort, beginnende an de Zijtgraft, streckende tot an Levendael501A/5113
Grachtenboek 71Chaerte van de vest sloot leggende achter den raem501A/5113
Grachtenboek 72Chaerte van de vestsloot leggende tusschen die Haechpoort ende Kuepoort, beginnende uyt de Vliet, streckende tot in de Kuepoortsgraft501A/5113
Grachtenboek 73Chaerte van de vest sloot leggende tusschen de Haech poorte ende Kuepoort, beginnende uyte Cellebruersgraft, streckende tot inde Vliet501A/5113
Grachtenboek 74Chaerte van de vestsloot leggende tusschen de Haechpoorte ende de Coepoorte, beginnende vande Achtergraft, streckende tot Cellebruers graft501A/5113
Grachtenboek 75Chaerte vande vestsloot leggende tusschen de Haechpoorte ende Kuepoorte, beginnende van S. Chatrinensteech, streckende tot de Achtergraft501A/5113
Grachtenboek 76Chaerte van de vest sloot leggende tusschen de Haechpoorte ende Kuepoorte, beginnende van de Duelsteech, streckende tot S. Catrinensteech501A/5113
Grachtenboek 77Chaerte van de vest sloot leggende achter den Duelen501A/5113
Grachtenboek 78Chaerte van de vestsloot leggende tusschen de Haechpoorte ende Coepoorte, beginnende van de Haech poorte, streckende tot Gruen Hasengraft501A/5113
Grachtenboek 79Chaerte vande corte vestsloot, beginnende uyt Cort Rapenburch, stoitende tot ontrent die Pellicaensthoren tue501A/5113
Grachtenboek 80Caerte van de vestsloot leggende tusschen tMaregat ende de Reinsburgerpoort, beginnende van S. Lijsbethengasthuis, streckende totte poort501A/5113
Grachtenboek 81Caerte van de vestsloot leggende tusschen de [!] tMaregat ende de Reinsburger poort, beginnende uyt de Maren, streckende tot an S. Lijsbethengasthuys501A/5113
Grachtenboek 82Caerte van de vestsloot leggende tusschen de Sijlpoort en tMaregat, beginnende uyt de Donckeregraft, streckende tot in de Maren501A/5113
Grachtenboek 83Caerte van de vestsloot leggende tusschen de Sijlpoort en tMaregat, beginnende vande Duisent raet steech, streckende totte Donckere steech501A/5113
Grachtenboek 84Caerte van de vestsloot leggende achter Pieter Adriaens soon vander Werf bij de Zijlpoort, streckende tot an de Duisentraetstege (met een aantekening van 22-03-1601)501A/5113
Grachtenboek 85Caerte van de vestsloot ende een stuck inde Achter graft, beginnende an S. Jans clooster tusschen de Sijlpoort, streckende tot Pieter Adriaens soon vander Werf501A/5113
Grachtenboek 86Chaerte van de veste, beginnende an de Witte poort, streckende tot an S. Chat[r]inentoorn501A/5113
Grachtenboek 87Chaerte van de veste, beginnende an S. Catrinen toorn, streckende tot den toorn leggende voor de Cellebroersgraft501A/5113
Grachtenboek 88Chaerte van de veste, beginnende van de toorn leggende voor de Cellebroersgraft, streckende tot an de Coepoort501A/5113
Grachtenboek 89Chaerte van de veste, beginnende van de Coepoort, streckende tot an thuys te Brem501A/5113
Grachtenboek 90Chaerte van de veste, beginnende van thuys du Brem, streckende tot an die Hogewuertspoorts bolwerck501A/5113
Grachtenboek 91Chaerte van de veste, beginnende vant bolwerck van de Hogewuertspoort, streckende totten eersten toorn bij die veststeech501A/5113
Grachtenboek 92Chaerte van de veste, beginnende van den eersten toorn verbij de vest[st]eech, strecken[de] tot an de Zijlpoort501A/5113
Grachtenboek 93Chaerte van de veste, beginnende van de Zijlpoort, streckende tot an die Swart toorn501A/5113
Grachtenboek 94Chaerte van de veste, beginnende van de Swart toorn, streckende tot den eersten toorn verbij tMaregat501A/5113
Grachtenboek 95Chaerte van de veste, beginnende van den eersten toorn verbij tMaregat, streckende tot an de Reinsburger poort501A/5113
Grachtenboek 96Chaerte van de veste, beginnende van de Reinsburgerpoort, streckende tot an de Witte poort501A/5113
Grafboek PANGrafboeken van de graven in de Hooglandsekerk, 1550-1810511A/1023
Grafboek PTRGrafboeken van de graven in de Pieterskerk, 1581-1610511A/992
Grafsteen PTRGrafsteen Pieterskerk/
Grote BewijzenRegister van Grote Bewijzen mitsgaders acten van cadutiën, 1443-1667. 17 delen518/282-298
Grote Bewijzen ARegister van Grote Bewijzen A. 1443 februari 12- 1506 augustus 27. Met bijgebonden register. Volgens anderen luidt de datering: (1428) 1437-1506. Voorin enkele bladen 1436 en z.j. (15e eeuw)518/282
Grote Bewijzen BRegister van Grote Bewijzen B. 1510 januari 22 - 1581 maart 14. Met afzonderlijk register.518/283
Grote Bewijzen CRegister van Grote Bewijzen C. 1578 mei 6 - 1603 februari 19. Met afzonderlijk register.518/284
Grote Bewijzen DRegister van Grote Bewijzen D. 1602 september 6 - 1611 april 27518/285
Huwelijksevw B1Akten van huwelijkse voorwaarden, verleden voor schepenen, 1504-1549508/76B-1
Huwelijksevw B2Akten van huwelijkse voorwaarden, verleden voor schepenen, 1550-1583508/76B-2
Inbrengboek 1540-1559Registers van akten van niet openbare verkoop van onroerend goed 1540-1559508/73
Kaart PV912.1Kaart van de hoek Nieuwstraat-Burgsteeg en percelen aan weerszijden van de Burchtpoort (Jan Pietersz Dou)PV/912.1
Kaart PV912.2Form vande strate tusschen de Vis brugge en S. Jans brugge (Jan Pietersz Dou)PV/912.2
Kaart PV912.3Gront-teickening vande verwijding vande Hartesteeg binnen Leyden (Joris Gerstecoren)PV/912.3
Kaart PV922.1De form vande strate opte Gansoort tusschen de Hoygracht en de Middelstegracht. De form vande strate tusschen de Middelste en Uutterste Gracht. De form van de strate tusschen de Uutterste Gracht en de Vest midtsgaders de watergats brugge en de vest steech daer aen volgendePV/922.1
Kaart PV922.2Perceel in blok Hooigracht, Vleerensteeg, Middelstegracht en 1e Groenesteeg (Jan Pietersz Dou)PV/922.2
Kaart PV922.3[geen titel] Kaart van 12 huizen in de Jacob Duymenpoort aan de Middelstegracht westzijde (Jan Pietersz Dou)PV/922.3
Kaart PV932.1Caerte vant bon van Gasthuys-vierendeel (Jan Pietersz Dou)PV/932.1
Kaart PV932.2Perceel in blok Breestraat, Borresteeg (Kabeljauwsteeg), Boommarkt en Kakelaarsteeg (Jan Pietersz Dou)PV/932.2
Kaart PV932.3Percelen in blok Breestraat, Kakelaarsteeg, Boommarkt en VrouwensteegPV/932.3
Kaart PV942.1[Caerte van] de erven ende gronden [...] gheleghen buyten de stadt Leyden in de vridomme van dien aen de noortsyde vanden Rijn tussen de haven ende de Scheitsloot van stadts vridomme ende Leyderdorp (Jan Pietersz Dou)PV/942.1
Kaart PV962.1[geen titel] Steenschuur, Levendaal, Stinksteeg (Jan Pietersz Dou)PV/962.1
Kaart PV962.2Percelen in de Stinksteeg bij Steenschuur en Hogewoerd (kaart niet gesigneerd)PV/962.2
Kaart PV972.1Percelen in het blok Middelweg, Hooglandsekerkgracht en Koppenhinksteeg (Jan Pietersz Dou)PV/972.1
Kaart PV972.2Percelen in het blok Hooigracht, Hooglandsekerksteeg, Middelweg en Koppenhinksteeg (Jan Pietersz Dou)PV/972.2
Kaart PV972.3Percelen in het blok Hooigracht, Hooglandsekerkchoorsteeg, Hooglandsekerksteeg en Middelweg (Jan Pietersz Dou)PV/972.3
Kaart PV982.2Percelen in het blok Haarlemmerstraat, Hooglandsekerksteeg, Oude Rijn en Pelikaanstraat (Bakkersteeg) (Jan Pietersz Dou)PV/982.2
Kaart PV982.3Percelen in het blok Haarlemmerstraat, Pelikaanstraat (Bakkersteeg), Oude Rijn en Koebrugsgracht (Jan Pietersz Dou)PV/982.3
Kaart PV982.4Percelen in het blok Haarlemmerstraat, Koestraat, Zijlpoort en de Oude Rijn (Jan Pietersz Dou)PV/982.4
Kaart PV982.7Verdelinge van de op te vollen waterige gronden tot erven aen beyde de syden den uytgangen van Sylepoort binnen Leyden [Haarlemmerstraat, Koestraat en Zijlpoort en Oude Rijn] (Jan Pietersz Dou)PV/982.7
Kaart PV992.1Percelen in het blok Uiterstegracht, de stadswal, 3e Groenesteeg en Nieuwe Rijn (Jan Pietersz Dou)PV/992.1
Kaart PV992.3Enkele percelen tussen Middelste- en Uiterstegracht in het blok tussen Rijn en Groenesteeg (Jan Pietersz Dou)PV/992.3
Kaart PV1002.1Caerte van Tuynen ghelegen in den vridomme van de stadt LeydenPV/1002.1
Kaart PV1002.8AKaerte van eenige landen het Catharinae Gasthuys competerende ende van tuynen gelegen tussen de Steenstraet buyten de Morschpoort ende Maredijck. Westelijke zijde.PV/1002.8A
Kaart PV1002.8BKaerte van eenige landen het Catharinae Gasthuys competerende ende van tuynen gelegen tussen de Steenstraet buyten de Morschpoort ende MaredijckPV/1002.8B
Kaart PV1012.4Caerte van deser stede Vestwall met eenige getimmerten daer op ende aencomende, gelegen tussen de Catrijnen Vest-steech en Doel-steech (Jan Pietersz Dou)PV/1012.4
Kaart PV1012.7Kaart met plattegrond van het bon Noord Rapenburg. Met het stadsdeel tussen het Rapenburg, Groenhazengracht, Varkenmarkt en Noordeinde.PV/1012.7
Kaart PV1012.8[geen titel] Kaart van percelen aan de Groenhazengracht tussen Rapenburg en Doelengracht (Jan Pietersz Dou)PV/1012.8
Kaart PV1012.9Kaart van percelen aan de vestwal tussen de Doelensteeg en Catrijnenveststeeg (Jan Pietersz Dou)PV/1012.9
Kaart PV1021.1Caerte van landen gelegen in den ambachte van Leyderdorp in de Waert tusschen beyde Rynen, dewelcke in den jare XVe twee ende tnegentich affgegraven zijn tot verwydinge van vestgraften maeckinge van eene nieuwe chingelgraftPV/1021.1
Kaart PV1032.1Charte vanden Teerling besloten met de Aftergraft, Hogelantsekerkstege, stadts vestwall en Bouwelouwestege (Jan Pietersz Dou)PV/1032.1
Kaart PV1032.2De nieuw ontworpen Bakkersteeg (Pelikaanstraat) tussen de Haarlemmerstraat en de Achtergracht (toegeschreven aan Jan Pietersz Dou)PV/1032.2
Kaart PV1042.2Maersmans-poorte en Veldestraet in het blok Steenschuur, Garenmarkt, (middelste) Raamsteeg, en Sint Jacobsgracht (Jan Pietersz Dou)PV/1042.2
Kaart PV1042.4[geen titel] Kaart van de driehoek Levendaal-Korevaarstraat-stadsvest (Jan Pietersz Dou)PV/1042.4
Kaart PV1052.2Gront caerte vant S. Elysabeth gasthuys mitsgaders S. Michiels ende S. Ursselen Clooster Ghemaeckt Anno 1604 IPD (Jan Pietersz Dou)PV/1052.2
Kaart PV1052.4Poort noordzijde Vrouwencamp tussen Elizabeth Gasthuis en Stommesteeg (Jan Pietersz Dou)PV/1052.4
Kaart PV1052.6Chaerte vande neghentien Erven, die bij de Meesteren en Regenten van 't Vrouw Elysabeths Gasthuys geunieert met de Leprosen binnen de Stadt Leyden, te coop verveylt sullen werden, coomende aen seeckers nieu geordineerde strate streckende vande Torffmart tPV/1052.6
Kaart PV1062.2Enkele percelen aan de Rijn in het blok Haarlemmerstraat, Apothekersdijk, Brouwersteeg en Coman Janssteeg (Jan Pietersz Dou)PV/1062.2
Kaart PV1062.3Perceel in de Jan Bannensteeg in het blok Haarlemmerstraat, Apothekersdijk, Jan Bannensteeg en Coman Janssteeg (Jan Pietersz Dou)PV/1062.3
Kaart PV1072.01Het terrein behorende tot het huis "Lochorst" met omliggende percelen tussen het Gerecht, de Lokhorstraat, het Pieterskerkhof en de Pieterskerkgracht (Jan Pietersz Dou)PV/1072.1
Kaart PV1072.02Percelen met achteruitgang in het blok Papengracht, Langebrug, Schoolsteeg en het Gerecht (Jan Pietersz Dou)PV/1072.2
Kaart PV1072.03Perceel in het blok Pieterskergracht, Diefsteeg, Langebrug en Arent Roelandsteeg (Jan Pietersz Dou)PV/1072.3
Kaart PV1072.04Driehoek Pieterskergracht, Langebrug en Diefsteeg met Berkelstraatje (Jan Pietersz Dou)PV/1072.4
Kaart PV1072.05Percelen noordzijde Kloksteeg-hoek Pieterskerkhof (Jan Pietersz Dou)PV/1072.5
Kaart PV1072.06Foto van de kaart van J.Gerstecooren, 1644, welke de noord- en westzijde van het St. Pieterskerkhof, het Gevangenhuis, het terrein behorende tot het Tuchthuis en omgeving weergeeft met opgeplakte varianten.PV/1072.6
Kaart PV1072.07Kaart met plattegrond van Leiden, van het Tuchthuis en omgeving met de afbeelding van de bruggen over het Rapenburg. Gelegen in het bon Over 'Hof. Met titel: "Gront Caerte...van de gelegenheyt van de gront van het tuchthuijs, als oock, ende hoe, yder erfgeseten, met syn gront daer tegen aencompt". gesigneerd en gedateerd, october 1644.PV/1072.7
Kaart PV1072.08Kaart met plattegrond van Leiden, van de noord- en westzijde van het St. Pieterskerkhof, het Gevangenhuis het terrein behorende tot het Tuchthuis en omgeving. gelegen in het bon Over 't Hof. De tekening bevat opgeplakte varianten. Met titel: "Gront-teickeninge van de west ende noort syde van Ste. Pieters kerchof, mitsgaders vant gevangenhuijs als oock de gront vant tuchthuijs, in 14 erven verdeelt, ende voorts de gelegenheijt daer ontrent". gesigneerd en gedateerd, 27 december 1644.PV/1072.8
Kaart PV1072.09Kaart met plattegrond van Leiden, van de percelen op de hoek van de Houtstraat en het Rapenburg.PV/1072.9
Kaart PV1072.10Kaart met plattegrond van Leiden, van het bon Over 't Hof. De kaart geeft het gedeelte weer tussen de Langebrug, Schoolsteeg en Papengracht. Met titel en beschrijving. Gesigneerd en gedateerd, 28 december 1667.PV/1072.10
Kaart PV1082.1Gront-caerte van de huysinghe van Gerrit Heyndrickxz Schaeck [Breestraat-Diefsteeg-Langebrug] (Jan Pietersz Dou)PV/1082.1
Kaart PV1082.3Poort met huizen op de hoek Breestraat-Korte Schoolsteeg (voorheen Varkensteeg) (Jan Pietersz Dou)PV/1082.3
Kaart PV1082.4Percelen in het blok Breestraat, Mooi Japiksteeg (Jan van Dortensteeg), Langebrug en Diefsteeg (Jan Pietersz Dou)PV/1082.4
Kaart PV1091.1Caerte van seekere stucxkens lants leggende buyten de Sijlpoort, over de Haven. [Zuidsingel, Kalvermarkt, Havenkade] (Salomon Davidtsz van Dulmenhorst)PV/1091.1
Kaart PV1091.2Kaart met plattegrond in Leiden, van een boomgaard in de Waard in Leiderdorp, thans Leiden. Gelegen in de bon Waardbon. Gesigneerd en gedateerd.PV/1091.2
Kaart PV1091.3Kaart van een aantal terreinen buiten de Zijlpoort gelegen: Zuidsingel, Kalvermarkt, Havenkade (Salomon Davidtsz van Dulmenhorst)PV/1091.3
Kaart PV1092.1Gebied tussen de Havenkade en Zuidsingel (Symon Fransz van Merwen, met latere toevoegingen door Jan Pietersz Dou)PV/1092.1
Kaart PV1092.2De gronden der Huysen en Erven gheleghen buyten de Sijl Poort deser stede tusschen de Kijfgraft en Zuyt Singel, mitsgaders de Waertstraat en de Rijn (Jan Pietersz Dou)PV/1092.2
Kaart PV1092.3Gronden der huysen ende erven, gelegen buyten de Stadt Leyden binnen de vridomme der selver stede, aen de suit syde vanden Ryn, tusschen de Kyffgracht ende 't Slootgen Goodts (Jan Pietersz Dou)PV/1092.3
Kaart PV1092.4Gronden der huysen ende erven, gheleghen buiten de stadt Leyden inde vrydomme van dien aen de oost zyde vant Slootgen Goodts tusschen de Suit singel ende den Ryn (Jan Pietersz Dou)PV/1092.4
Kaart PV1092.5De huysinge ende erve van deser stede herberge buyten de Zijlpoort (Jan Pietersz Dou)PV/1092.5
Kaart PV1092.6Gront-caerte van d'oude voorstadt van Leyden. met gedeelte van de nieuwe vergrotinge, ende eenige continuatio om gemelde voorstadt te besluytenPV/1092.6
Kaart PV1092.7Gront-caerte vande werf, huysinge, en andere circumstantien vande stads Herberch in de ouden voorstadt binnen Leyden (Joris Gerstecoren)PV/1092.7
Kaart PV1092.8Kaart van percelen vereischt voor de verbreding van de Oude Rijn, aan de zuidzijdePV/1092.8
Kaart PV1092.9Kaart met plattegrond van Leiden, van de percelen tussen de Rijn, Binnenvestgracht (Binnen Oostsingel), Zuidsingel en Minnebroersgracht.PV/1092.9
Kaart PV1102.1Kaart hoek Choorlammersteeg-Breestraat (Jan Pietersz Dou)PV/1102.1
Kaart PV1102.2Caerte van de Thoren stege, beginnende uyt de Corenbrugstege en eyndigende aen dese stede getimmerte (Jan Pietersz Dou)PV/1102.2
Kaart PV1102.3Caerte vande Corte Toorenstege, uytcomende in de Maersmanstege (Jan Pietersz Dou)PV/1102.3
Kaart PV1102.4Kaart Korte Koornbrugsteeg tussen Breestraat en Rijn (Dou, Johannes I)PV/1102.4
Kaart PV1112.1Caerte vande Maren, mette gront vande Taerlinghen, beslooten tusschen de selve Maren - mitsgaders de Binne vestsloot, Jan Vossensteech ende Marendorp (Jan Pietersz Dou)PV/1112.1
Kaart PV1112.2Percelen in het blok Jan Vossensteeg, Oude Vest, Vollersgracht en Rundersteeg (Jan Pietersz Dou)PV/1112.2
Kaart PV1112.3Percelen aan de Mirakelsteeg in het blok Jan Vossensteeg, Clarensteeg, Mirakelsteeg en Oude Vest (Jan Pietersz Dou)PV/1112.3
Kaart PV1122.1Plattegrond van Leiden, bon West Nieuwland (Jan Pietersz Dou)PV/1122.1
Kaart PV1122.2Splissinge van de huysinge van Andries Schot opte Coepoortsgraft westsijde (Jan Pietersz Dou)PV/1122.2
Kaart PV1132.1De zes huysgens van Jannetgen Huygendr Du Boys [Plaatsteeg tussen Breestraat-Langebrug] (Jan Pietersz Dou)PV/1132.1
Kaart PV1142.1Form vande strate aen de noortzyde vant Steenschuyer vande Heerestraet tot de ClocksteechPV/1142.1
Kaart PV1142.2Gront vande huysinge ende erve van Johan Laleyn gelegen binnen der voors. stede aen S. Pieters kerck-hoff (Jan Pietersz Dou)PV/1142.2
Kaart PV1151.1Chaerte vant Cellebroeds clooster, daer in begrepen alle de huisingen en erven die daer an responderen, streckende totte Colmakers steech, Blauw steech, die Achtergraft en die Cellebroeders graftPV/1151.1
Kaart PV1152.1[geen titel] Kaart van percelen in de driehoek 5e Binnenvestgracht-Nonnenveststeeg-Achtergracht (Jan Pietersz Dou)PV/1152.1
Kaart PV1152.2De huysinge ende erve aencomende Joncheer van Nierop heere tot Calslagen [Rapenburg, 5e Binnenvestgracht, Nonnensteeg] (Jan Pietersz Dou)PV/1152.2
Kaart PV1152.3Poortje in het blok Nonnensteeg, Rapenburg, Kolfmakersteeg en 5e Binnenvestgracht (Jan Pietersz Dou)PV/1152.3
Kaart PV1152.4De nieu geordonneerde strate De Bois Strate [in het blok Nonnensteeg, Rapenburg, Kolfmakersteeg en 5e Binnenvestgracht]PV/1152.4
Kaart PV1152.5Kaart van de percelen langs de Vestwal tussen Catrijneveststeeg en de Vliet met een afbeelding van het Blauwe Bolwerk en molens (Jan Pietersz Dou)PV/1152.5
Kaart PV25350Falide Bagijnhof aan het Rapenburg. Plattegrondtekening van het Bagijnhof en omgeving van de hand van de secretaris Jan van Hout.PV/25350
Kaart PV28377Gront caerte vant Dul en PesthuysPV/28377
Kaart PV28525Gront caerte vant S. Catrynen Gasthuys (Jan Pietersz Dou)PV/28525
KenningboekKenningboeken, 1434-1580. (13 delen)508/41A-O
Kenningboek NKenningboek N, 1553 aug-1570 sep508/41N
Kenningboek OKenningboek O, 1570 juni-1580 maart508/41O
Kerven 1581Register van belastingplichtigen met vermelding van het aantal kerven501A/3504
Kleine Bewijzen ARegister van Kleine Bewijzen A (voor bewijzen onder 100 gulden). 1569 maart 20- 1605 juli 29518/305
Lantaarngeld 1814Legger, perceelsgewijs register van lantaarn- en brandspuitengeld en belasting op de huurwaarde, in vergelijking tot de voormalige verponding en huurwaardebelasting, 1814-1816. Voorin een lijst van percentages van lantaarn- en brandspuitengeld en huurwaardebelasting, 1814-1844.516/979
Maanboek CGBlaffert des ontfanx voor Sint katherijnen-ghasthuus binnen der stede van Leyden, zo van landtrenten of huyren, eeuwige renten of erfpachten, huuspachten, thuunpachten, als ooc van losbare renten buten, omtrent ende binnen Leyden ende elders, 1552-1562, 1564-1573 en 1575-1595.504/314
Maanboek CG 1560Maanboek Catherijnen Gasthuis, 1560504/314
Maanboek HGW'Maenboecken', leggers van inkomsten uit onroerend goed, 1452-1582. Met inhoudsopgaven. De meeste registers bevatten aantekening van ontvangst door de heilige-geestmeesters. (208 delen), 1452-1582519/1769-1968
Maanboek HGW 1560'Maenboecken', leggers van inkomsten uit onroerend goed, 1560.519/1924
Maanboek HGW 1570'Maenboecken', leggers van inkomsten uit onroerend goed, 1570.519/1944
Maanboek HGW 1580'Maenboecken', leggers van inkomsten uit onroerend goed, 1580.519/1965
Maanboek HGW 1581'Maenboecken', leggers van inkomsten uit onroerend goed, 1581.519/1967
Maanboek HGW 1582'Maenboecken', leggers van inkomsten uit onroerend goed, 1582.519/1968
Maanboek PTR 1535-1557Maenbouck van allen incommenden renten der Memoriheeren in Sinte Pieterskerk binnen Leyden, ghedaen bij onsen rentmeester Mr. Gherit Willemz., 1535-1557.502/14
Maanboek PTR 1536-1561Der Kercken Maenbouck, van vaste inkomsten uit renten en erfpachten op huizen, landerijen en ramen, aangelegd 1536 en vervolgd t/m 1561502/324
Omslag 1573Kohier van een wekelijkse omslag t.b.v. een lening tot onderhoud van het garnizoen, (1573 december).501/1346a
Omslag 1574Kohier van een wekelijkse omslag t.b.v. een lening tot onderhoud van het garnizoen, (1574 juni).501/679
Omslag 1575Kohier van de Leidse quote van een honderdste penning 1575501/1290s
Omslag 1578Kohieren van de 100ste penning over onroerende goederen binnen Leiden, en bijlagen bij de rekening van de ontvanger hiervan, 1578.501A/3527
Omslag 1583Kohier van de omslag van het Leidse aandeel in enige gewestelijke heffingen, 1583501A/472
ONA 001 Storm1 Archief van notaris Pieter Adriaensz Storm, 1564-1568506/1
ONA 00101 Storm1.1 Minuutakten van notaris Pieter Adriaensz Storm, 1564 -1568506/1
ONA 002 VanDerWoert2 Archief van notaris Salomon Lenaertsz van der Wuert, 1571-1614506/2-42
ONA 00201 VanDerWoert2.1 Minuutakten van notaris Salomon Lenaertsz. van der Wuert, 1571, 1572506/2
ONA 00202 VanDerWoert2.2 Minuutakten van notaris Salomon Lenaertsz. van der Wuert, 1573, 1574506/3
Ondertrouw NH ANH Ondertrouw A. 14 mei 1575 - maart 15861004/1
Ondertrouw NH BNH Ondertrouw B. april 1586 - november 15911004/2
Ondertrouw NH CNH Ondertrouw C. 2 januari 1592 - 27 maart 15971004/3
Ondertrouw NH DNH Ondertrouw D. 14 maart 1597 - 4 mei 16021004/4
Ondertrouw NH ENH Ondertrouw E. mei 1602 - oktober 16041004/5
Ondertrouw NH FNH Ondertrouw F. oktober 1604 - april 16081004/6
Ondertrouw NH GNH Ondertrouw G. april 1608 - januari 16141004/7
Oud-belastingboek 1601Perceelsgewijze leggers van wijzigingen van eigendom en hypothecaire verbanden, 1601-1658501A/6598-6603
Oud-belastingboek A1Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t/m Zevenhuizen. 1601-1644501A/6598
Oud-belastingboek A2Oudt Belastingboeck. Bonnen Zuid-Rapenburg t/m Hogewoerd. 1601-1644501A/6599
Oud-belastingboek B1Oudt Belastingboeck. Bonnen Burgstreng t/m Marendorp Rijnzijde. 1601-1644501A/6600
Oud-belastingboek B2Oudt Belastingboeck. Bonnen West-Marendorp Landzijde t/m Overmare Landzijde. 1601-1644501A/6601
Oud-belastingboek C1Oudt Belastingboeck. Bonnen Nieuwmaren, Zijloord en Hogemorsch. 1611-1647501A/6602
Oud-belastingboek C2Oudt Belastingboeck. Molens en stadsvrijdom en fol. 161-324 vso. hernieuwde behandeling van de bonnen Nieuwmaren, Zijloord en Hogemorsch. 1614-1658501A/6603
Oud-belastingboek H 1617Hernieuwde "oud belastingboeken" AA-BB, 1617-1647501A/6605-6608
Oud-belastingboek H AA1Oudt Belastingboeck Hernieuwd. AA I. Bonnen Wanthuis t/m Zevenhuizen. 1617-1647501A/6605
Oud-belastingboek H AA2Oudt Belastingboeck Hernieuwd. AA II. Bonnen Zuid-Rapenburg t/m Hogewoerd. 1617-1647501A/6606
Oud-belastingboek H BB1Oudt Belastingboeck Hernieuwd. BB I. Bonnen Burgstreng t/m Marendorp Rijnzijde. 1617-1647501A/6607
Oud-belastingboek H BB2Oudt Belastingboeck Hernieuwd. BB II. Bonnen West-Marendorp Landzijde t/m Overmare Landzijde. 1617-1647501A/6608
Poorterboeken 1Registers van poorterinschrijvingen SA I501/19-22
Poorterboeken 2Registers van poorterinschrijvingen SA II501A/1266-1271
Poorterboeken ARegisters van poorterinschrijvingen A 1364-1399501/19
Poorterboeken BRegisters van poorterinschrijvingen B 1400-1459501/20
Poorterboeken CRegisters van poorterinschrijvingen C 1459-1532501/21
Poorterboeken DRegisters van poorterinschrijvingen D 1532-1588501/22
Poorterboeken ERegisters van poorterinschrijvingen E 1588-1603501A/1266
Poorterboeken FRegisters van poorterinschrijvingen F 1603-1638501A/1267
QuistboeckRegister van personen, die onder stadsvoogdij worden gesteld, 1446-1809. 1446-1809501/1188
RijckhuisenNamen en wapens van de heeren Veertigen der stadt Leyden 1449-1756/15061
Rijsoorde pacht 1568Rekening van Henrick van Brouchoven als ontvanger van de pachten van Rijssoorde op huizen in Leiden en toekomende aan jonkheer Wolfaert Albout Adriaenszoon, leenman van de grafelijkheid, voer 1568-1570.501/1760
Schoorsteengeld 1606Kohier van schoorsteengeld, 1606501A/4988
Chaertbouc van Straten binnen deser Stadt LeydenBundeling van 32 kaarten van straten van Leiden501A/5153
Stratenboek 01Chaerte van de Bredestraet, beginnende van de Anthonisbrugge, streckende tot an Jan van Dortensteech501A/5153
Stratenboek 02Chaerte van de Bredestraet, beginnende van Jan van Dorten steech, streckende tot die Die[f]steech501A/5153
Stratenboek 03Chaerte van de Bredestraet, beginnende van de Diefsteech, streckende totte Blauwe steen501A/5153
Stratenboek 04Chaerte van de Bredestraet, beginnende van de Blauwe steen, streckende tot an die stats turfschuier501A/5153
Stratenboek 05Chaerte van de straet genaemt die Thorensteech, tusschen die Bredestraet ende den Rhijn501A/5153
Stratenboek 06Chaerte van de Brede straet, beginnende van de stats turfschuier tot op die Hogewuertsebrugge, daer in begrepen die steegen die daer tusschen leggen en an responderen501A/5153
Stratenboek 07Caerte vande Nieuwesteech, daer in begrepen die Sonneveltsteech501A/5153
Stratenboek 08Caerte vande Heerenstraet, Salomonsstraet, Clocksteech, met de zuyt ende westzijde vant Pieterskerchof501A/5153
Stratenboek 09Caerte vande Diefsteech ende Kersteech501A/5153
Stratenboek 10[Lokhorststraat, Gerecht, Muskadelsteeg, Pieterskerkhof noordzijde]501A/5153
Stratenboek 11Chaerte van de Houtstraet bij dat gevangenis501A/5153
Stratenboek 13Chaerte vant Noorteynde, daerin begrepen tSant, Slicsteech, sommige slopkens, beginnende an de Witte poort, streckende tot an S. Anthonis brugge501A/5153
Stratenboek 14[De Nonnensteeg en Kolfmakersteeg en de Cathrijnenveststeeg en Kolfmakerveststeeg en het tussenliggende deel van de Achtergracht, nu 5e Binnenvestgracht]501A/5153
Stratenboek 15Chaerte van de voorste Doelsteech501A/5153
Stratenboek 16Chaerte van de Blauwesteech ende die Zegersteech501A/5153
Stratenboek 17Caerte van de nieuwegemaecte straten leggende ter plaetse daer eertijts die raemen gestaen hebben501A/5153
Stratenboek 18Chaerte van de Hogewuert, beginnende van de brugge, streckende totte Jorissteech501A/5153
Stratenboek 19Chaerte van de Hogewuert, beginnende van de Jorissteech, streckende tot de Vrouwensteech501A/5153
Stratenboek 20Chaerte van de Hogewuert, beginnende van de Vrouwensteech, streckende totte poort501A/5153
Stratenboek 21Caerte van de Nieuwestraet, daer in begrepen die Burchsteech501A/5153
Stratenboek 22Caerte van de Middelwech501A/5153
Stratenboek 23Chaerte van beijde Coppelinsteegen, beginnende an de Hoygraft tot an de Kerckgraft501A/5153
Stratenboek 24Chaerte vande Groenestegen, beginnende uyt die Hoigraft, stoitende tot an die stats veste501A/5153
Stratenboek 25Caerte van de straet leggende in Marendorp, beginnende ant ledige erf, streckende tot die Zijlpoort501A/5153
Stratenboek 26Caerte van de straet leggende in Marendorp, beginnende van de Hogelansche kercksteech, streckende tot het ledige erf501A/5153
Stratenboek 27Caerte van de straet leggende in Marendorp, beginnende an de Marenbrugge, streckende tot de Hogelanschekercksteech501A/5153
Stratenboek 28Caerte van de straet leggende in Marendorp, beginnende van de Vrouwenkerck, streckende tot die Marenbrugge501A/5153
Stratenboek 29Caerte van de straet leggende in Marendorp, beginnende an de Reinsburge[r]poort, streckende tot die Vrouwe kerck501A/5153
Stratenboek 30Caerte van de Bouwen Louwen ende Duisentraetsteech501A/5153
Stratenboek 31Chaerte van Jan Vossensteech, nieuwe Volmolen graft ende Hogelantsekersteech501A/5153
Stratenboek 32Caerte van S. Niclaessteech, daer in begrepen die Coddesteech ende Mirakelsteech501A/5153
Testament A1Akten van testamenten, verleden voor schepenen, 1499 dec. (of vroeger)-1542 nov. 1489-1542508/76A-1
Testament A2Akten van testamenten, verleden voor schepenen, 1543 april-1582 maart. 1543-1582508/76A-2
Tiende Penning 1543Kohier van de tiende penning van de huurwaarde over 15433.01.03/275
Tiende Penning 1557Kohier van de tiende penning van de huurwaarde over 1557501/992
Tiende Penning 1561Kwitanties wegens betalingen van de tiende penning van 1561 door de stedelijke ontvanger Cornelis van Noorden, 1563.501/993a
Tiende Penning 1564Kohier van de tiende penning van onroerend goed en van los- en lijfrenten, 1564501/993
UitzoekenNog uit te zoeken/
Verhuring AVerhuring- en bestedingsboek A, registers van pacht- en huurcontracten 1573-1590501A/1382
VerpondingKohieren van de verponding en de stedelijke recognities, 1632, 1644, 1657, 1668, 1710-1805. 1632-1805501A/3529-3740
Verponding 1632Kohieren van de verponding en de stedelijke recognities 1632501A/3529-3530
Verponding 1632 ALegger van de verponding, 1632. Bonnen Wanthuis t/m Nicolaasgracht. 1632501A/3529
Verponding 1632 BLegger van de verponding, 1632. Overige bonnen. 1632501A/3530
Verponding 1644Kohieren van de verponding en de stedelijke recognities 1644501A/3531
Verponding 1644 ALegger van de verponding, 1644. Bonnen Wanthuis t/m Nicolaasgracht. 1632501A/3531
Verponding 1644 BLegger van de verponding, 1644. Overige bonnen. 1644. Ontbreekt!501A/3531B
Verponding 1739Legger van de verponding, 1739. Met aantekeningen betreffende gewijzigde aanslagen, 1739, 1754-1805. 1739-1805501A/3869-3870
Verponding 1739 ALegger van de verponding, 1739. Bonnen Wanthuis t/m Nicolaasgracht. 1739-1805501A/3869
Verponding 1739 BLegger van de verponding, 1739. Overige bonnen. 1739-1805501A/3870
Vetus"Register Vetus", perceelsgewijze legger van wijzigingen van eigendom en hypothecaire verbanden, met vermelding van getaxeerde huurwaarden, 1582-1601. Met latere aantekeningen omtrent financiële afwikkelingen.501A/6596-6597
Vetus-1585"Register Vetus", perceelsgewijze legger van wijzigingen van eigendom en hypothecaire verbanden, met vermelding van getaxeerde huurwaarden, 1582-1601. Met latere aantekeningen omtrent financiële afwikkelingen.501A/6596-6597
Vluchtelingen 1573Kohier van een wekelijkse omslag t.b.v. een lening tot onderhoud van het garnizoen, (1573 december).501/1346a
Volkstelling 1574Register van de volkstelling tijdens het beleg, augustus 1574501/24
Volkstelling 1581Register van de volkstelling, 1581501A/1289
Voogdenboek ARegister van de constitutiën der voochden, eeden cautie van de weeskinderen ende andere in curatele staende, 1575 mei 6- 1591 december 4. 1575-1591518/241
Voogdenboek BVoochdenboek, 1604 juni 1-1613 december 20518/242
Vroedschapsboek ABCDEFVroedschapsboek ABCDEF, notulen van de vroedschapsvergaderingen 1522-1553501/384
Vroedschapsboek GVroedschapsboek G, notulen van de vroedschapsvergaderingen 1554-1564501/385
Vroedschapsboek HVroedschapsboek H, notulen van de vroedschapsvergaderingen 1564-1572501/386
Vroedschapsboek JVroedschapsboek J, notulen van de vroedschapsvergaderingen 1578-1579501A/471
Vroedschapsboek K-LVroedschapsboeken K-L, notulen van de vroedschapsvergaderingen 1579-1587501A/472
WaarboekRegisters van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811. <65 delen en 182 banden>508/67A - 67+12A
Waarboek 67 A 1560Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1561508/67A
Waarboek 67 B 1562Registers van akten van transport van onroerend goed, 1562-1563508/67B
Waarboek 67 C 1563Registers van akten van transport van onroerend goed, 1563-1567508/67C
Waarboek 67 D 1567Registers van akten van transport van onroerend goed, 1567-1571508/67D
Waarboek 67 E 1571Registers van akten van transport van onroerend goed, 1571-1576508/67E
Waarboek 67 F 1576Registers van akten van transport van onroerend goed, 1576-1578508/67F
Waarboek 67 G 1578Registers van akten van transport van onroerend goed, 1578-1580508/67G
Waarboek 67 H 1580Registers van akten van transport van onroerend goed, 1580-1581508/67H
Waarboek 67 J 1581Registers van akten van transport van onroerend goed, 1581-1583508/67J
Waarboek 67 K 1582Registers van akten van transport van onroerend goed, 1582-1583508/67K
Waarboek 67 L 1584Registers van akten van transport van onroerend goed, 1584508/67L
Waarboek 67 M 1584Registers van akten van transport van onroerend goed, 1584-1586508/67M
Waarboek 67 N 1586Registers van akten van transport van onroerend goed, 1586-1587508/67N
Waarboek 67 O 1587Registers van akten van transport van onroerend goed, 1585-1588508/67O
Waarboek 67 P 1588Registers van akten van transport van onroerend goed, 1588-1589508/67P
Waarboek 67 Q 1589Registers van akten van transport van onroerend goed, 1589-1590508/67Q
Waarboek 67 R 1590Registers van akten van transport van onroerend goed, 1590-1591508/67R
Waarboek 67 S 1591Registers van akten van transport van onroerend goed, 1591-1592508/67S
Waarboek 67 2A 1594Registers van akten van transport van onroerend goed, 1594-1595508/67AA
Waarboek 67 2E 1601Registers van akten van transport van onroerend goed, 1601508/67EE
Waarboek 67 2G 1606Registers van akten van transport van onroerend goed, 1606-1607508/67GG
Waarboek 67 2H 1607Registers van akten van transport van onroerend goed, 1607508/67HH
Waarboek 67 2M 1611Registers van akten van transport van onroerend goed, 1611508/67MM
Waarboek 67 2Y 1622Registers van akten van transport van onroerend goed, 1622-1623508/67YY
Waarboek 67 3A 1624Registers van akten van transport van onroerend goed, 1624-1626508/67AAA
Waarboek 67 4A 1648Registers van akten van transport van onroerend goed, 1648-1650508/67+4A
Waarboek 67 4X 1663Registers van akten van transport van onroerend goed, 1663-1703508/67+4X
Waarboek 67 4Y 1664Registers van akten van transport van onroerend goed, 1664-1669508/67+4Y
Waarboek 67 5A 1665Registers van akten van transport van onroerend goed, 1665-1667508/67+5A
Waarboek 67 5K 1673Registers van akten van transport van onroerend goed, 1673-1675508/67+5K
Waarboek 67 6A 1689Registers van akten van transport van onroerend goed, 1689-1690508/67+6A
Waarboek 67 6K 1699Registers van akten van transport van onroerend goed, 1699-1700508/67+6K
Waarboek 67 6L 1700Registers van akten van transport van onroerend goed, 1700-1701508/67+6L
Waarboek 67 6M 1701Registers van akten van transport van onroerend goed, 1701-1703508/67+6M
Waarboek 67 6N 1703Registers van akten van transport van onroerend goed, 1703-1705508/67+6N
Waarboek 67 6O 1705Registers van akten van transport van onroerend goed, 1705-1707508/67+6O
Waarboek 67 6P 1707Registers van akten van transport van onroerend goed, 1707-1708508/67+6P
Waarboek 67 6T 1711Registers van akten van transport van onroerend goed, 1711-1712508/67+6T
Waarboek 67 6T 1711Registers van akten van transport van onroerend goed, 1711-1712508/67+6T
Waarboek 67 6W 1714Registers van akten van transport van onroerend goed, 1714-1715508/67+6W
Waarboek 67 6X 1715Registers van akten van transport van onroerend goed, 1715508/67+6X
Waarboek 67 6Y 1716Registers van akten van transport van onroerend goed, 1716508/67+6Y
Waarboek 67 6Z 1717Registers van akten van transport van onroerend goed, 1717508/67+6Z
Waarboek 67 7A 1717Registers van akten van transport van onroerend goed, 1717508/67+7A
Waarboek 67 7B 1717Registers van akten van transport van onroerend goed, 1717-1718508/67+7B
Waarboek 67 7C 1718Registers van akten van transport van onroerend goed, 1718-1719508/67+7C
Waarboek 67 7D 1719Registers van akten van transport van onroerend goed, 1719508/67+7D
Waarboek 67 7E 1720Registers van akten van transport van onroerend goed, 1720508/67+7E
Waarboek 67 7F 1720Registers van akten van transport van onroerend goed, 1720-1721508/67+7F
Waarboek 67 7G 1721Registers van akten van transport van onroerend goed, 1721-1722508/67+7G
Waarboek 67 7H 1721Registers van akten van transport van onroerend goed, 1721-1722508/67+7H
Waarboek 67 7J 1722Registers van akten van transport van onroerend goed, 1722508/67+7J
Waarboek 67 7K 1722Registers van akten van transport van onroerend goed, 1722508/67+7K
Waarboek 67 7L 1723Registers van akten van transport van onroerend goed, 1723-1724508/67+7L
Waarboek 67 7M 1724Registers van akten van transport van onroerend goed, 1724-1726508/67+7M
Waarboek 67 7N 1725Registers van akten van transport van onroerend goed, 1725508/67+7N
Waarboek 67 7O 1725Registers van akten van transport van onroerend goed, 1725-1726508/67+7O
Waarboek 67 7P 1726Registers van akten van transport van onroerend goed, 1726-1727508/67+7P
Waarboek 67 7Q 1727Registers van akten van transport van onroerend goed, 1727-1728508/67+7Q
Waarboek 67 7R 1728Registers van akten van transport van onroerend goed, 1728508/67+7R
Waarboek 67 7S 1729Registers van akten van transport van onroerend goed, 1729508/67+7S
Waarboek 67 7T 1729Registers van akten van transport van onroerend goed, 1729508/67+7T
Waarboek 67 7V 1730Registers van akten van transport van onroerend goed, 1730508/67+7V
Waarboek 67 7W 1731Registers van akten van transport van onroerend goed, 1731508/67+7W
Waarboek 67 7X 1731Registers van akten van transport van onroerend goed, 1731508/67+7X
Waarboek 67 7Y 1732Registers van akten van transport van onroerend goed, 1732508/67+7Y
Waarboek 67 7Z 1733Registers van akten van transport van onroerend goed, 1733508/67+7Z
Waarboek 67 8A 1733Registers van akten van transport van onroerend goed, 1733-1734508/67+8A
Waarboek 67 8B 1734Registers van akten van transport van onroerend goed, 1734-1735508/67+8B
Waarboek 67 8D 1735Registers van akten van transport van onroerend goed, 1735-1736508/67+8D
Waarboek 67 8J 1738Registers van akten van transport van onroerend goed, 1738508/67+8J
Waarboek 67 8M 1740Registers van akten van transport van onroerend goed, 1740508/67+8M
Waarboek 67 8N 1741Registers van akten van transport van onroerend goed, 1741-1742508/67+8N
Waarboek 67 😯 1742Registers van akten van transport van onroerend goed, 1742-1743508/67+8O
Waarboek 67 8T 1747Registers van akten van transport van onroerend goed, 1747-1748508/67+8T
Waarboek 67 8Z 1751Registers van akten van transport van onroerend goed, 1751-1752508/67+8Z
Waarboek 67 9A 1752Registers van akten van transport van onroerend goed, 1752-1753508/67+9A
Waarboek 67 9D 1752Registers van akten van transport van onroerend goed, 1755-1756508/67+9D
Waarboek 67 9H 1758Registers van akten van transport van onroerend goed, 1758-1759508/67+9H
Waarboek 67 9N 1763Registers van akten van transport van onroerend goed, 1763-1764508/67+9N
Waarboek 67 9Q 1766Registers van akten van transport van onroerend goed, 1766-1767508/67+9Q
Waarboek 67 9W 1769Registers van akten van transport van onroerend goed, 1769-1770508/67+9W
Waarboek 67 9X 1770Registers van akten van transport van onroerend goed, 1770-1771508/67+9X
Waarboek 67 9Y 1771Registers van akten van transport van onroerend goed, 1771-1772508/67+9Y
Waarboek 67 10A 1772Registers van akten van transport van onroerend goed, 1772-1773508/67+10A
Waarboek 67 10P 1783Registers van akten van transport van onroerend goed, 1783-1784508/67+10P
Waarboek 67 10Q 1784Registers van akten van transport van onroerend goed, 1784-1785508/67+10Q
Waarboek 67 11A 1792Registers van akten van transport van onroerend goed, 1792-1793508/67+11A
Waarboek 67 11K 1799Registers van akten van transport van onroerend goed, 1799-1800508/67+11K
Waarboek 67 12A 1810Registers van akten van transport van onroerend goed, 1810-1811508/67+12A
WedboekWedboeken, 1477-1563. (37 delen), 1477-1563508/42+1 - 42+37
Wedboek 42+21Wedboeken 21, 1546-1547508/42+21
Weesboek-1546Registers van opnamen van kinderen. 't Bouck van den weeskinderen..., 1546-1597519/3385
WegenerRegister van de huizen in Leiden 1581-1585-1601/3299-33