Bronnen

Overzicht van de Bronnen.

BronNaamBronOmschrijvingNaar brongegevens
Aflezingsboek DRegisters van ter pui van het stadhuis afgelezen bekendmakingen, 1574-15780501A/14
Aflezingsboek ERegisters van ter pui van het stadhuis afgelezen bekendmakingen, 1578-15890501A/15
Album StudiosorumAlbum Studiosorum Academiae Lugduno Batavae0000/
Boden 1567-1752Lijst van boden met de roede (1560-1785) en met de busse (1560-1772) aangelegd door Gijsbert van Rijckhuysen0501A/6943
BonboekBonboeken, perceelsgewijze leggers van wijzigingen van eigendom en hypothecaire verbanden sinds het eind van 16e eeuw, 1642-18110501A/6611-6636
Bonboek 1AEerste Register, fol. 1-178, bonnen Wanthuis en Wolhuis. 1642-18110501A/6611
Bonboek 1BEerste Register, fol. 179-350, bonnen Vleeshuis en Gasthuisvierendeel. 1642-18110501A/6612
Bonboek 1CEerste Register, fol. 351-499, bon over 't Hof. 1642-18110501A/6613
Bonboek 2ATweede Register fol. 1-189, bon Zevenhuizen. 1642-18110501A/6614
Bonboek 2BTweede Register, fol. 190-437, bon Zuid-Rapenburg. 1642-18110501A/6615
Bonboek 3ADerde Register, fol. 1-317 Noord Rapenburg. 1642-18110501A/6616
Bonboek 3BDerde Register, fol. 1-100, 318-533 vso., bon Oost-Nieuwland. 1642-18110501A/6617
Bonboek 4AVierde Register, fol. 1-209, bon West-Nieuwland. 1642-18110501A/6618
Bonboek 4BVierde Register, fol. 211-479, bon Hogewoerd. 1642-18110501A/6619
Bonboek 5AVijfde Register, fol. 1-275, bonnen Burgstreng en Kerkvierendeel. 1642-18110501A/6620
Bonboek 5BVijfde Register, fol. 278-575, bonnen Gansoorde en Marendorp Rijnzijde. 1642-18110501A/6621
Bonboek 6AZesde Register, fol. 1-334, bon Nicolaasgracht. 1642-18110501A/6622
Bonboek 6BHernieuwd register van het bon Nicolaasgracht i.v.m. de stadstuitbreiding van 1659. 1642-18110501A/6623
Bonboek 6CZesde Register, fol.335-595, bon West-Marendorp Landzijde. 1642-18110501A/6624
Bonboek 7AZevende Register, fol, 1-354, bon Oost-Marendorp Landzijde. 1642-18110501A/6625
Bonboek 7BZevende Register, fol. 355-451, vso. bon Overmare-Rijnzijde. 1642-18110501A/6626
Bonboek 7CZevende Register, fol. 452-663, bon Overmare-Landzijde. 1642-18110501A/6627
Bonboek 8AAchtste Register, fol. 1-352, bon Nieuwmaren. 1642-18110501A/6628
Bonboek 8BAchtste Register, fol. 353-541, bon Hogemorsch. 1642-18110501A/6629
Bonboek 9ANegende Register, fol. 1-340, bon Zijloord. 1642-18110501A/6630
Bonboek 9BNegende Register, fol. 341-466, Havenbon. 1642-18110501A/6631
Bonboek 9CNegende Register, fol. 467-580, Waardbon. 1642-18110501A/6632
Bonboek 10ATiende Register, fol. 1-250, bon Noord-Rijnevest. (A). 1642-18110501A/6633
Bonboek 10BTiende Register, fol. 251-470, Bon Noord-Rijnevest (B), en vervolgens fol. 1-44, stadsvrijdom en molens op de wallen. 1642-18110501A/6634
Bonboek 11AElfde Register, fol. 1-233, bon Zuid-Rijnevest. 1642-18110501A/6635
Bonboek 11B"Tweede Register van de molens", supplement op Tiende Register B, betreffende de molens. 1642-18110501A/6636
Buurkwestieboek ABuurkwestieboeken A , 1597-16050508/48A
BuurkwestieboekenBuurkwestieboeken A t/m H, 1597-17960508/48A - 48H
Chaertbouc van Wateren en Straten binnen deser Stadt LeydenKaarten van grachten en straten gebundeld in 2 delen0501A/5113 en 5153
ConfiscatiePacht 1573Kohier van de Anderen ontfang van de ghoeden competerende diversche conventen3.01.28/4562
Crim Vonnisboeken 01Criminele vonnisboeken, 1533-15840508/3+1
Crim Vonnisboeken 02Criminele vonnisboeken, 1584-15910508/3+2
Crim Vonnisboeken 03Criminele vonnisboeken, 1590-15940508/3+3
Crim Vonnisboeken 04Criminele vonnisboeken, 1593-15950508/3+4
Crim Vonnisboeken 05Criminele vonnisboeken, 1596-16040508/3+5
Crim VonnisboekenCriminele vonnisboeken, 1533-1811. (68 delen) 1533-18110508/3+1 - 3+38
Dienstboek ADienstboek A 1500-1589, registers van gerecht en smalle diensten0501/73
Dienstboek BDienstboek B 1590-1600, registers van gerecht en smalle diensten0501A/923
DienstboekenRegisters van smalle diensten0501/73, 923-969
Dingboek KDingboek K 1572-15730508/43K
Dingboek LDingboek L 1573-15740508/43L
Dingboek MDingboek M 1575-15760508/43M
DingboekenDingboeken 1563-16460508/43A-ZZ
GedwongenLening 1572Kohier van de omslag in de vorm van lening, geheven te Leiden op last van de Prins van Oranje als stadhouder van Holland, 1572.0501/941
GedwongenLening 1576Kohier van een gedwongen lening ingevolge resoluties van de vroedschap van 12 en 13 maart 15760501A/3971
GerechtsdagboekResoluties en beschikkingen Gerecht501/501A/X/44-144
Gerechtsdagboek 0Gerechtsdagboek 1567-15740501/X
Gerechtsdagboek AGerechtsdagboek A, tot 20 juli 1579 "journael van alle besoignen van de nieuwen burgemeesteren, schepenen ende vroetschappen", sedert 1580 register van beschikkingen van Gerecht en van burgemeesters op ingekomen stukken, 1574-1587. Met vanaf fol. 427 lijsten van straat- en perceelbreedten en van de daarvan afhankelijke belastingaanslagen in het straatgeld, 1586-15880501A/44
Gerechtsdagboek A2Gerechtsdagboek A2, 1587-11-11 tot 1590-07-230501A/45
Gerechtsdagboek BGerechtsdagboek B, 1590-07-26 tot 1593-11-060501A/46
Gerechtsdagboek CGerechtsdagboek C, 1593-11-11 tot 1596-04-250501A/47
Gerechtsdagboek DGerechtsdagboek D, 1596-04-19 tot 1598-11-080501A/48
Gerechtsdagboek EGerechtsdagboek E, 1598-10-07 tot 1604-08-040501A/49
GlippereedRegister van teruggekeerde ballingen die de voorgeschreven eed hebben afgelegd en stukken betreffende het afleggen van die eed, 1576-1580.0501A/1369
Glipperhuur 1573Kohier van de verhuurde huizen der Leidsche uitgewekenen 15733.01.28/4565
Glipperhuur 1573 4562Kohier van de verhuurde huizen der Leidsche uitgewekenen 15733.01.28/4562
Glipperhuur 1574Kohier van de verhuurde huizen der Leidsche uitgewekenen 15743.01.28/4566
Glipperhuur 1574 4563Kohier van de verhuurde huizen der Leidsche uitgewekenen 15743.01.28/4563
Chaertbouc van Wateren binnen deser Stadt LeydenBundeling van 96 kaarten van grachten van Leiden0501A/5113
Grachtenboek 01Chaerte vant voorlant opten Rijn tusschen de Vrouwenbrugge ende brugge ende de Bostel brugge, mette wijte vant waeter0501A/5113
Grachtenboek 02Caerte vande breete vande huisen, vant voorlant ende wijte vant waeter geleegen tussen de Vrouwenbrugge ende de Visbrugge vant waeter geleegen tussen de Vrouwenbrugge ende de Visbrugge0501A/5113
Grachtenboek 03Den Rijn tussen de Coorenbrugge ende de Visbrugge0501A/5113
Grachtenboek 04Caerte vant voorlant ende de breete van de huisen tussen de Coorenbrugge en de Sebastiaensbrugge0501A/5113
Grachtenboek 05Caerte van de breete vande huisen, wijte vant voorlant ende twaeter opten Niewen Rijn tussen de Caernemelckxbrugge ende de Sebastyaensbrugge0501A/5113
Grachtenboek 06Chaerte van de corte Gansoort, beginnende an de Car[n]emelcxbrug, streckende tot die Hoygraft0501A/5113
Grachtenboek 07Chaerte van de Gansoort, beginnende an de Hoygraft, streckende tot die Middelste graft tue0501A/5113
Grachtenboek 08Chaerte van de Gansoort, beginnende van de Middelste graft, streckende tot an de stede veste0501A/5113
Grachtenboek 09Caerte van den Rhijn tusschen S. Jansbruge ende de Visbrugge 0501A/5113
Grachtenboek 10Caerte van de breete van de huisen, vant voorlant ende de wijte vant waeter opten Ouden Rijn tussen de Sint Jansbrugge ende de Kerckbrugge0501A/5113
Grachtenboek 11Caerte van den Ouden Rijn geleegen tussen de Hogelantse kerckbregge ende de Hoeygrachtsbrugge0501A/5113
Grachtenboek 12Chaerte van den Ouden Rhijn, beginnende andie Hoygraft, streckende tot die stede veste0501A/5113
Grachtenboek 13Chaerte van Steenschuyer, beginnende uyt den Rhijn, streckende tot de Oisterlinc plaets tue0501A/5113
Grachtenboek 14Chaerte van tSteenschuyr tusschen de bruggen beneffens dOosterlingplaets en St. Jacobs graft0501A/5113
Grachtenboek 15Chaerte van tSteenschuier, beginnende van de Volders graft, streckende tot an die Nieuwesteech0501A/5113
Grachtenboek 16Chaerte vant Steenschuier, beginnende an de Nieuwe steech, streckende tot de Vlietsbrugge tue0501A/5113
Grachtenboek 17Chaerte van Steenschuier, beginnende an de Vliet, streckende tot an de Nonnensteech0501A/5113
Grachtenboek 18Caerte vant voorlant ende breete van de huisen op Raepenburch tussen de Doelbrugge ende de Nonnenbrugge0501A/5113
Grachtenboek 19Caerte van de breete vande huisen, tvoorlant, wijte vandt waeter van Raepenburch tussen de Vollersgraft ende de Doelbrugge0501A/5113
Grachtenboek 20Caerte van de breete van de huissen ende tvoorlant, oock de wijte vant waeter, van Raepenburch tussen de Antonisbrugge, de Vollersgraft ende Groen Haesengraft0501A/5113
Grachtenboek 20a[Westzijde van het Rapenburg tussen Noordeinde en Groenhazengracht]0501A/5113
Grachtenboek 21Chaerte van Cort Rapenburch0501A/5113
Grachtenboek 22Chaerte vande Achter graft, beginnende ande stats vaste, streckende tot an die Nonnensteech0501A/5113
Grachtenboek 23Chaerte vande Achter graft, streckende van de Nonnen steech tot an die Duelsteech0501A/5113
Grachtenboek 24Chaerte van de Achter graft, beginnende van die Duel steech, streckende tot an Gruen Hasengraft0501A/5113
Grachtenboek 25Chaerte van Gruen Hasengraft0501A/5113
Grachtenboek 26Chaerte van de Cellebroersgraft, beginnende an die s[t]ats vaste, streckende tot die Segersteech0501A/5113
Grachtenboek 27Chaerte van de Cellebruersgraft, beginnende an die Segersteech, streckende tot an die Colfmakerssteech0501A/5113
Grachtenboek 27aCaerte van de van de [!] oostzijde van de Broedergracht 0501A/5113
Grachtenboek 28Chaerte van de gehele Vliet0501A/5113
Grachtenboek 29Chaerte van de Coepoortsgraft0501A/5113
Grachtenboek 30Chaerte van S. Jacobsgraft0501A/5113
Grachtenboek 31Chaerte van Levendael, beginnende an de veste, streckende an S. Joris steech0501A/5113
Grachtenboek 32Chaerte van Levendael, beginnende an S. Joris steech, streckende tot an de Oisterlinc plaets0501A/5113
Grachtenboek 33Chaerte van de Sijtgraft0501A/5113
Grachtenboek 341. Chaerte van de Volders graft, beginnende uyt Rapenburch, streckende tot die Kercgraft0501A/5113
Grachtenboek 352. Chaerte van de Volders graft, beginnende an de Kercgraft, streckende tot die Diefsteech0501A/5113
Grachtenboek 363. Chaerte van de Volders graft, beginnende van de Diefsteech, streckende totte Kersteech 0501A/5113
Grachtenboek 374. Chaerte van de Volders graft, beginnende van de Kerssteech, streckende tot de Sonnevel[t]steech 0501A/5113
Grachtenboek 37a[Voldersgraft of Langebrug, noordoostzijde tussen Wolsteeg en Ketelboetersteeg]0501A/5113
Grachtenboek 38Caerte van de breete vande huisen, vant voorlant ende de wijte vant waeter opt Vollersgraft tussen de Cockenbrugge ende he[t] Steenschuer0501A/5113
Grachtenboek 39Chaerte van Pieterskerckgraft0501A/5113
Grachtenboek 39aCaerte ofte forma vande oost zijde van de S. Pieterskerck gracht0501A/5113
Grachtenboek 40Caerte vant voorlant ende de breete van de huissen opte Paepegraft tussen de Vollersgraft ende tgevangen huis0501A/5113
Grachtenboek 41[Pieterskerkhof westzijde, Houtstraat en Gerecht]0501A/5113
Grachtenboek 42Chaerte van de grafte lopende onder dat phali bagijnhof, beginnende an Steenschuier, strecken[de] tot onder die Clocsteech0501A/5113
Grachtenboek 42a[schetsje, vermoedelijk van de bocht van het Steenschuur bij het Levendaal óf die van het Rapenburg bij de Cellebroersgracht, nu Kaiserstraat]0501A/5113
Grachtenboek 43Chaerte van de graft lopende achter die comandurie, beginnende uyt Steenschuier, stoitende tot and[e] Nieuwe steech0501A/5113
Grachtenboek 44[Burchtgrachtje, nu Van der Sterrepad]0501A/5113
Grachtenboek 45Chaerte van de Hogelants kercgraft0501A/5113
Grachtenboek 46Hoygraft, beginnende van den Ouden Rijn tot aen de Vlerenbrugge toe [opmerking: hoewel na Hoygraft het zinsdeel is doorgestreept, betreft de kaart wel degelijk het vermelde stadsdeel]0501A/5113
Grachtenboek 47Chaerte van de Hoygraft, beginnende an de Vleresteech, streckende tot die Gruenes[t]eech0501A/5113
Grachtenboek 48Chaerte van de Hoygraft, beginnende an de Gruenesteech, strecken[de] tot die Chuersteech0501A/5113
Grachtenboek 49Chaerte van de Hoygraft, beginnende an de Chuersteech, strecken[de] tot die Gansoort0501A/5113
Grachtenboek 50Caerte van de Middelste graft, beginnende van den Ouden Rijn totte Vleersteech toe0501A/5113
Grachtenboek 51Caerte van de Middelste graft, beginnende van de Vleersteech totte Groensteech toe0501A/5113
Grachtenboek 52Caerte van de Middelste graft, beginnende van de Groensteech totte Ghansoort0501A/5113
Grachtenboek 53Caerte vant voorlant en breete van de huisen, oock wijte vant waeter, opte Uyterste graft tussen de Groensteech ende den Oude Rijn0501A/5113
Grachtenboek 54Caerte van de breete van de huisen, vande breete vant voorlant, wijte vant waeter, van de Uyterstegraft tussen de Groensteech ende Ghansoort0501A/5113
Grachtenboek 55Chaerte van de grafte bij de Sijlpoort, beginnende uyt den Ouden Rhijn, strecken[de] deur Marendorp tot in de vest sloot0501A/5113
Grachtenboek 56Chaerte van de Achtergraft in Marendorp van de vestsloot tot die Leprosen toe0501A/5113
Grachtenboek 56a[Berekeningen in verband met de platingen van aangehuisden; handschrift Jan van Hout]0501A/5113
Grachtenboek 57Chaerte van de Achtergraft in Marendorp van de Leprosen tot de Hoochlantskersteech toe0501A/5113
Grachtenboek 58Chaerte vande Achtergraft in Marendorp van de Hoochlantskersteech tot de Maren toe0501A/5113
Grachtenboek 59Chaerte vande grafte achter tParadijs, beginnende uyt die vest sloot, stoidende tot achter an de huisinge voor uyt comende opte Achtergraft0501A/5113
Grachtenboek 60[Bouwelouwensteeg tussen Marendorpse Achtergracht en Vest, nu ca. Druckerstraat]0501A/5113
Grachtenboek 61Chaerte van de Donckere graft, beginnende van de stats veste, streckende tot in de Achtergraft0501A/5113
Grachtenboek 62Chaerte van de grafte beginnende uyt de vest sloot, streckende tot achter an de Niclaessteech0501A/5113
Grachtenboek 63Chaerte vande Curte Maren0501A/5113
Grachtenboek 64Chaerte beginnende an die Marenbrug, streckende tot S. Niclaessteech tue0501A/5113
Grachtenboek 65Chaerte beginnende an S. Niclaes steech, streckende tot ant Maregat0501A/5113
Grachtenboek 66Chaerte van de grafte achter Marendorp, beginnende uyt die stede veste, streckende tot S. Ursalenstege0501A/5113
Grachtenboek 67Chaerte van de grafte lopende achter Marendorp, beginnende van S. Ursalestege, streckende tot die Josephssteech0501A/5113
Grachtenboek 68Chaerte vande grafte lopende achter Marendorp, beginnende van de Josephs steech, streckende tot in de Maren0501A/5113
Grachtenboek 69Chaerte van de grafte gelegen besiden die Vrouwenkerck, van de pastoors huys beginnende, streckende tot achter an die huisingen voor uyt comende in Marendorp0501A/5113
Grachtenboek 70Chaerte van de vestsloot leggende tusschen de Kuepoort ende Hogewuertse poort, beginnende an de Zijtgraft, streckende tot an Levendael0501A/5113
Grachtenboek 71Chaerte van de vest sloot leggende achter den raem0501A/5113
Grachtenboek 72Chaerte van de vestsloot leggende tusschen die Haechpoort ende Kuepoort, beginnende uyt de Vliet, streckende tot in de Kuepoortsgraft0501A/5113
Grachtenboek 73Chaerte van de vest sloot leggende tusschen de Haech poorte ende Kuepoort, beginnende uyte Cellebruersgraft, streckende tot inde Vliet0501A/5113
Grachtenboek 74Chaerte van de vestsloot leggende tusschen de Haechpoorte ende de Coepoorte, beginnende vande Achtergraft, streckende tot Cellebruers graft0501A/5113
Grachtenboek 75Chaerte vande vestsloot leggende tusschen de Haechpoorte ende Kuepoorte, beginnende van S. Chatrinensteech, streckende tot de Achtergraft0501A/5113
Grachtenboek 76Chaerte van de vest sloot leggende tusschen de Haechpoorte ende Kuepoorte, beginnende van de Duelsteech, streckende tot S. Catrinensteech0501A/5113
Grachtenboek 77Chaerte van de vest sloot leggende achter den Duelen0501A/5113
Grachtenboek 78Chaerte van de vestsloot leggende tusschen de Haechpoorte ende Coepoorte, beginnende van de Haech poorte, streckende tot Gruen Hasengraft0501A/5113
Grachtenboek 79Chaerte vande corte vestsloot, beginnende uyt Cort Rapenburch, stoitende tot ontrent die Pellicaensthoren tue0501A/5113
Grachtenboek 80Caerte van de vestsloot leggende tusschen tMaregat ende de Reinsburgerpoort, beginnende van S. Lijsbethengasthuis, streckende totte poort0501A/5113
Grachtenboek 81Caerte van de vestsloot leggende tusschen de [!] tMaregat ende de Reinsburger poort, beginnende uyt de Maren, streckende tot an S. Lijsbethengasthuys0501A/5113
Grachtenboek 82Caerte van de vestsloot leggende tusschen de Sijlpoort en tMaregat, beginnende uyt de Donckeregraft, streckende tot in de Maren0501A/5113
Grachtenboek 83Caerte van de vestsloot leggende tusschen de Sijlpoort en tMaregat, beginnende vande Duisent raet steech, streckende totte Donckere steech0501A/5113
Grachtenboek 84Caerte van de vestsloot leggende achter Pieter Adriaens soon vander Werf bij de Zijlpoort, streckende tot an de Duisentraetstege (met een aantekening van 22-03-1601)0501A/5113
Grachtenboek 85Caerte van de vestsloot ende een stuck inde Achter graft, beginnende an S. Jans clooster tusschen de Sijlpoort, streckende tot Pieter Adriaens soon vander Werf0501A/5113
Grachtenboek 86Chaerte van de veste, beginnende an de Witte poort, streckende tot an S. Chat[r]inentoorn0501A/5113
Grachtenboek 87Chaerte van de veste, beginnende an S. Catrinen toorn, streckende tot den toorn leggende voor de Cellebroersgraft0501A/5113
Grachtenboek 88Chaerte van de veste, beginnende van de toorn leggende voor de Cellebroersgraft, streckende tot an de Coepoort0501A/5113
Grachtenboek 89Chaerte van de veste, beginnende van de Coepoort, streckende tot an thuys te Brem0501A/5113
Grachtenboek 90Chaerte van de veste, beginnende van thuys du Brem, streckende tot an die Hogewuertspoorts bolwerck0501A/5113
Grachtenboek 91Chaerte van de veste, beginnende vant bolwerck van de Hogewuertspoort, streckende totten eersten toorn bij die veststeech0501A/5113
Grachtenboek 92Chaerte van de veste, beginnende van den eersten toorn verbij de vest[st]eech, strecken[de] tot an de Zijlpoort0501A/5113
Grachtenboek 93Chaerte van de veste, beginnende van de Zijlpoort, streckende tot an die Swart toorn0501A/5113
Grachtenboek 94Chaerte van de veste, beginnende van de Swart toorn, streckende tot den eersten toorn verbij tMaregat0501A/5113
Grachtenboek 95Chaerte van de veste, beginnende van den eersten toorn verbij tMaregat, streckende tot an de Reinsburger poort0501A/5113
Grachtenboek 96Chaerte van de veste, beginnende van de Reinsburgerpoort, streckende tot an de Witte poort0501A/5113
Grote BewijzenRegister van Grote Bewijzen mitsgaders acten van cadutiën, 1443-1667. 17 delen0518/282-298
Grote Bewijzen ARegister van Grote Bewijzen A. 1443 februari 12- 1506 augustus 27. Met bijgebonden register. Volgens anderen luidt de datering: (1428) 1437-1506. Voorin enkele bladen 1436 en z.j. (15e eeuw)0518/282
Grote Bewijzen BRegister van Grote Bewijzen B. 1510 januari 22 - 1581 maart 14. Met afzonderlijk register.0518/283
Grote Bewijzen CRegister van Grote Bewijzen C. 1578 mei 6 - 1603 februari 19. Met afzonderlijk register.0518/284
Inbrengboek 1540-1559Registers van akten van niet openbare verkoop van onroerend goed 1540-15590508/73
Kerven 1581Register van belastingplichtigen met vermelding van het aantal kerven0501A/3504
Lantaarngeld 1814Legger, perceelsgewijs register van lantaarn- en brandspuitengeld en belasting op de huurwaarde, in vergelijking tot de voormalige verponding en huurwaardebelasting, 1814-1816. Voorin een lijst van percentages van lantaarn- en brandspuitengeld en huurwaardebelasting, 1814-1844.0516/979
Maanboek CG 1560Maanboek Catherijnen Gasthuis, 15600504/314
Maanboeken HGW 1560'Maenboecken', leggers van inkomsten uit onroerend goed, 1560.0519/1924
Maanboeken HGW 1570'Maenboecken', leggers van inkomsten uit onroerend goed, 1570.0519/1944
Maanboeken HGW 1580'Maenboecken', leggers van inkomsten uit onroerend goed, 1580.0519/1965
Maanboeken HGW 1581'Maenboecken', leggers van inkomsten uit onroerend goed, 1581.0519/1967
Maanboeken HGW 1582'Maenboecken', leggers van inkomsten uit onroerend goed, 1582.0519/1968
Maanboeken CGBlaffert des ontfanx voor Sint katherijnen-ghasthuus binnen der stede van Leyden, zo van landtrenten of huyren, eeuwige renten of erfpachten, huuspachten, thuunpachten, als ooc van losbare renten buten, omtrent ende binnen Leyden ende elders, 1552-1562, 1564-1573 en 1575-1595.0504/314
Maanboeken HGW'Maenboecken', leggers van inkomsten uit onroerend goed, 1452-1582. Met inhoudsopgaven. De meeste registers bevatten aantekening van ontvangst door de heilige-geestmeesters. (208 delen), 1452-15820519/1769-1968
Omslag 1573Kohier van een wekelijkse omslag t.b.v. een lening tot onderhoud van het garnizoen, (1573 december).0501/1346a
Omslag 1574Kohier van een wekelijkse omslag t.b.v. een lening tot onderhoud van het garnizoen, (1574 juni).0501/679
Omslag 1575Kohier van de Leidse quote van een honderdste penning 15750501/1290s
Omslag 1583Kohier van de omslag van het Leidse aandeel in enige gewestelijke heffingen, 15830501A/472
Ondertrouw NH ANH Ondertrouw A. 1575 - maart 15861004/1
Ondertrouw NH BNH Ondertrouw B. april 1586 - november 15911004/2
Oud-belastingboek 1601Perceelsgewijze leggers van wijzigingen van eigendom en hypothecaire verbanden, 1601-16580501A/6598-6603
Oud-belastingboek A1Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t/m Zevenhuizen. 1601-16440501A/6598
Oud-belastingboek A2Oudt Belastingboeck. Bonnen Zuid-Rapenburg t/m Hogewoerd. 1601-16440501A/6599
Oud-belastingboek B1Oudt Belastingboeck. Bonnen Burgstreng t/m Marendorp Rijnzijde. 1601-16440501A/6600
Oud-belastingboek B2Oudt Belastingboeck. Bonnen West-Marendorp Landzijde t/m Overmare Landzijde. 1601-16440501A/6601
Oud-belastingboek C1Oudt Belastingboeck. Bonnen Nieuwmaren, Zijloord en Hogemorsch. 1611-16470501A/6602
Oud-belastingboek C2Oudt Belastingboeck. Molens en stadsvrijdom en fol. 161-324 vso. hernieuwde behandeling van de bonnen Nieuwmaren, Zijloord en Hogemorsch. 1614-16580501A/6603
Poorterboeken 1Registers van poorterinschrijvingen SA I0501/19-22
Poorterboeken 2Registers van poorterinschrijvingen SA II0501A/1266-1271
Poorterboeken ARegisters van poorterinschrijvingen A 1364-13990501/19
Poorterboeken BRegisters van poorterinschrijvingen B 1400-14590501/20
Poorterboeken CRegisters van poorterinschrijvingen C 1459-15320501/21
Poorterboeken DRegisters van poorterinschrijvingen D 1532-15880501/22
Poorterboeken ERegisters van poorterinschrijvingen E 1588-16030501A/1266
QuistboeckRegister van personen, die onder stadsvoogdij worden gesteld, 1446-1809. 1446-18090501/1188
RijckhuisenNamen en wapens van de heeren Veertigen der stadt Leyden 1449-17560000/15061
Schoorsteengeld 1606Kohier van schoorsteengeld, 16060501A/4988
Chaertbouc van Straten binnen deser Stadt LeydenBundeling van 32 kaarten van straten van Leiden0501A/5153
Stratenboek 01Chaerte van de Bredestraet, beginnende van de Anthonisbrugge, streckende tot an Jan van Dortensteech0501A/5153
Stratenboek 02Chaerte van de Bredestraet, beginnende van Jan van Dorten steech, streckende tot die Die[f]steech0501A/5153
Stratenboek 03Chaerte van de Bredestraet, beginnende van de Diefsteech, streckende totte Blauwe steen0501A/5153
Stratenboek 04Chaerte van de Bredestraet, beginnende van de Blauwe steen, streckende tot an die stats turfschuier0501A/5153
Stratenboek 05Chaerte van de straet genaemt die Thorensteech, tusschen die Bredestraet ende den Rhijn0501A/5153
Stratenboek 06Chaerte van de Brede straet, beginnende van de stats turfschuier tot op die Hogewuertsebrugge, daer in begrepen die steegen die daer tusschen leggen en an responderen0501A/5153
Stratenboek 07Caerte vande Nieuwesteech, daer in begrepen die Sonneveltsteech0501A/5153
Stratenboek 08Caerte vande Heerenstraet, Salomonsstraet, Clocksteech, met de zuyt ende westzijde vant Pieterskerchof0501A/5153
Stratenboek 09Caerte vande Diefsteech ende Kersteech0501A/5153
Stratenboek 10[Lokhorststraat, Gerecht, Muskadelsteeg, Pieterskerkhof noordzijde]0501A/5153
Stratenboek 11Chaerte van de Houtstraet bij dat gevangenis0501A/5153
Stratenboek 13Chaerte vant Noorteynde, daerin begrepen tSant, Slicsteech, sommige slopkens, beginnende an de Witte poort, streckende tot an S. Anthonis brugge0501A/5153
Stratenboek 14[De Nonnensteeg en Kolfmakersteeg en de Cathrijnenveststeeg en Kolfmakerveststeeg en het tussenliggende deel van de Achtergracht, nu 5e Binnenvestgracht]0501A/5153
Stratenboek 15Chaerte van de voorste Doelsteech0501A/5153
Stratenboek 16Chaerte van de Blauwesteech ende die Zegersteech0501A/5153
Stratenboek 17Caerte van de nieuwegemaecte straten leggende ter plaetse daer eertijts die raemen gestaen hebben0501A/5153
Stratenboek 18Chaerte van de Hogewuert, beginnende van de brugge, streckende totte Jorissteech0501A/5153
Stratenboek 19Chaerte van de Hogewuert, beginnende van de Jorissteech, streckende tot de Vrouwensteech0501A/5153
Stratenboek 20Chaerte van de Hogewuert, beginnende van de Vrouwensteech, streckende totte poort0501A/5153
Stratenboek 21Caerte van de Nieuwestraet, daer in begrepen die Burchsteech0501A/5153
Stratenboek 22Caerte van de Middelwech0501A/5153
Stratenboek 23Chaerte van beijde Coppelinsteegen, beginnende an de Hoygraft tot an de Kerckgraft0501A/5153
Stratenboek 24Chaerte vande Groenestegen, beginnende uyt die Hoigraft, stoitende tot an die stats veste0501A/5153
Stratenboek 25Caerte van de straet leggende in Marendorp, beginnende ant ledige erf, streckende tot die Zijlpoort0501A/5153
Stratenboek 26Caerte van de straet leggende in Marendorp, beginnende van de Hogelansche kercksteech, streckende tot het ledige erf0501A/5153
Stratenboek 27Caerte van de straet leggende in Marendorp, beginnende an de Marenbrugge, streckende tot de Hogelanschekercksteech0501A/5153
Stratenboek 28Caerte van de straet leggende in Marendorp, beginnende van de Vrouwenkerck, streckende tot die Marenbrugge0501A/5153
Stratenboek 29Caerte van de straet leggende in Marendorp, beginnende an de Reinsburge[r]poort, streckende tot die Vrouwe kerck0501A/5153
Stratenboek 30Caerte van de Bouwen Louwen ende Duisentraetsteech0501A/5153
Stratenboek 31Chaerte van Jan Vossensteech, nieuwe Volmolen graft ende Hogelantsekersteech0501A/5153
Stratenboek 32Caerte van S. Niclaessteech, daer in begrepen die Coddesteech ende Mirakelsteech0501A/5153
Tiende Penning 1557Kohier van de tiende penning van de huurwaarde over 15570501/992
Tiende Penning 1561Kwitanties wegens betalingen van de tiende penning van 1561 door de stedelijke ontvanger Cornelis van Noorden, 1563.0501/993a
UitzoekenNog uit te zoeken0000/
Verhuring AVerhuring- en bestedingsboek A, registers van pacht- en huurcontracten 1573-15900501A/1382
Verponding 1632Kohieren van de verponding en de stedelijke recognities 16320501A/3529
Verponding 1739Legger van de verponding, 1739. Met aantekeningen betreffende gewijzigde aanslagen, 1739, 1754-1805. 1739-18050501A/3869-3870
Verponding 1739 ALegger van de verponding, 1739. Bonnen Wanthuis t/m Nicolaasgracht. 1739-18050501A/3869
Verponding 1739 BLegger van de verponding, 1739. Overige bonnen. 1739-18050501A/3870
VerpondingenKohieren van de verponding en de stedelijke recognities, 1632, 1644, 1657, 1668, 1710-1805. 1632-18050501A/3529-3740
Vetus"Register Vetus", perceelsgewijze legger van wijzigingen van eigendom en hypothecaire verbanden, met vermelding van getaxeerde huurwaarden, 1582-1601. Met latere aantekeningen omtrent financiële afwikkelingen.0501A/6596-6597
Vetus-1585"Register Vetus", perceelsgewijze legger van wijzigingen van eigendom en hypothecaire verbanden, met vermelding van getaxeerde huurwaarden, 1582-1601. Met latere aantekeningen omtrent financiële afwikkelingen.0501A/6596-6597
Vluchtelingen 1573Kohier van een wekelijkse omslag t.b.v. een lening tot onderhoud van het garnizoen, (1573 december).0501/1346a
Volkstelling 1574Register van de volkstelling tijdens het beleg, augustus 15740501/24
Volkstelling 1581Register van de volkstelling, 15810501A/1289
Voogdenboek ARegister van de constitutiën der voochden, eeden cautie van de weeskinderen ende andere in curatele staende, 1575 mei 6- 1591 december 4. 1575-15910518/241
Vroedschapsboek ABCDEFVroedschapsboek ABCDEF, notulen van de vroedschapsvergaderingen 1522-15530501/384
Vroedschapsboek GVroedschapsboek G, notulen van de vroedschapsvergaderingen 1554-15640501/385
Vroedschapsboek HVroedschapsboek H, notulen van de vroedschapsvergaderingen 1564-15720501/386
Vroedschapsboek JVroedschapsboek J, notulen van de vroedschapsvergaderingen 1578-15790501A/471
Vroedschapsboek K-LVroedschapsboeken K-L, notulen van de vroedschapsvergaderingen 1579-15870501A/472
Waarboek 67 A 1560Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-15610508/67A
Waarboek 67 B 1562Registers van akten van transport van onroerend goed, 1562-15630508/67B
Waarboek 67 C 1563Registers van akten van transport van onroerend goed, 1563-15670508/67C
Waarboek 67 D 1567Registers van akten van transport van onroerend goed, 1567-15710508/67D
Waarboek 67 E 1571Registers van akten van transport van onroerend goed, 1571-15760508/67E
Waarboek 67 F 1576Registers van akten van transport van onroerend goed, 1576-15780508/67F
Waarboek 67 G 1578Registers van akten van transport van onroerend goed, 1578-15800508/67G
Waarboek 67 H 1580Registers van akten van transport van onroerend goed, 1580-15810508/67H
Waarboek 67 J 1581Registers van akten van transport van onroerend goed, 1581-15830508/67J
Waarboek 67 K 1582Registers van akten van transport van onroerend goed, 1582-15830508/67K
Waarboek 67 L 1584Registers van akten van transport van onroerend goed, 15840508/67L
Waarboek 67 M 1584Registers van akten van transport van onroerend goed, 1584-15860508/67M
Waarboek 67 N 1586Registers van akten van transport van onroerend goed, 1586-15870508/67N
Waarboek 67 2A 1594Registers van akten van transport van onroerend goed, 1594-15950508/67AA
Waarboek 67 2E 1601Registers van akten van transport van onroerend goed, 16010508/67EE
Waarboek 67 2G 1606Registers van akten van transport van onroerend goed, 1606-16070508/67GG
Waarboek 67 2M 1611Registers van akten van transport van onroerend goed, 16110508/67MM
Waarboek 67 3A 1624Registers van akten van transport van onroerend goed, 1624-16260508/67AAA
Waarboek 67 4A 1648Registers van akten van transport van onroerend goed, 1648-16500508/67+4A
Waarboek 67 5A 1665Registers van akten van transport van onroerend goed, 1665-16670508/67+5A
Waarboek 67 6A 1689Registers van akten van transport van onroerend goed, 1689-16900508/67+6A
Waarboek 67 6K 1699Registers van akten van transport van onroerend goed, 1699-17000508/67+6K
Waarboek 67 6L 1700Registers van akten van transport van onroerend goed, 1700-17010508/67+6L
Waarboek 67 6M 1701Registers van akten van transport van onroerend goed, 1701-17030508/67+6M
Waarboek 67 6N 1703Registers van akten van transport van onroerend goed, 1703-17050508/67+6N
Waarboek 67 6O 1705Registers van akten van transport van onroerend goed, 1705-17070508/67+6O
Waarboek 67 6P 1707Registers van akten van transport van onroerend goed, 1707-17080508/67+6P
Waarboek 67 6T 1711Registers van akten van transport van onroerend goed, 1711-17120508/67+6T
Waarboek 67 6T 1711Registers van akten van transport van onroerend goed, 1711-17120508/67+6T
Waarboek 67 6W 1714Registers van akten van transport van onroerend goed, 1714-17150508/67+6W
Waarboek 67 6X 1715Registers van akten van transport van onroerend goed, 17150508/67+6X
Waarboek 67 6Y 1716Registers van akten van transport van onroerend goed, 17160508/67+6Y
Waarboek 67 6Z 1717Registers van akten van transport van onroerend goed, 17170508/67+6Z
Waarboek 67 7A 1717Registers van akten van transport van onroerend goed, 17170508/67+7A
Waarboek 67 7B 1717Registers van akten van transport van onroerend goed, 1717-17180508/67+7B
Waarboek 67 7C 1718Registers van akten van transport van onroerend goed, 1718-17190508/67+7C
Waarboek 67 7D 1719Registers van akten van transport van onroerend goed, 17190508/67+7D
Waarboek 67 7E 1720Registers van akten van transport van onroerend goed, 17200508/67+7E
Waarboek 67 7F 1720Registers van akten van transport van onroerend goed, 1720-17210508/67+7F
Waarboek 67 7G 1721Registers van akten van transport van onroerend goed, 1721-17220508/67+7G
Waarboek 67 7H 1721Registers van akten van transport van onroerend goed, 1721-17220508/67+7H
Waarboek 67 7J 1722Registers van akten van transport van onroerend goed, 17220508/67+7J
Waarboek 67 7K 1722Registers van akten van transport van onroerend goed, 17220508/67+7K
Waarboek 67 7L 1723Registers van akten van transport van onroerend goed, 1723-17240508/67+7L
Waarboek 67 7M 1724Registers van akten van transport van onroerend goed, 1724-17260508/67+7M
Waarboek 67 7N 1725Registers van akten van transport van onroerend goed, 17250508/67+7N
Waarboek 67 7O 1725Registers van akten van transport van onroerend goed, 1725-17260508/67+7O
Waarboek 67 7P 1726Registers van akten van transport van onroerend goed, 1726-17270508/67+7P
Waarboek 67 7Q 1727Registers van akten van transport van onroerend goed, 1727-17280508/67+7Q
Waarboek 67 7R 1728Registers van akten van transport van onroerend goed, 17280508/67+7R
Waarboek 67 7S 1729Registers van akten van transport van onroerend goed, 17290508/67+7S
Waarboek 67 7T 1729Registers van akten van transport van onroerend goed, 17290508/67+7T
Waarboek 67 7V 1730Registers van akten van transport van onroerend goed, 17300508/67+7V
Waarboek 67 7W 1731Registers van akten van transport van onroerend goed, 17310508/67+7W
Waarboek 67 7X 1731Registers van akten van transport van onroerend goed, 17310508/67+7X
Waarboek 67 7Y 1732Registers van akten van transport van onroerend goed, 17320508/67+7Y
Waarboek 67 7Z 1733Registers van akten van transport van onroerend goed, 17330508/67+7Z
Waarboek 67 8A 1733Registers van akten van transport van onroerend goed, 1733-17340508/67+8A
Waarboek 67 8D 1735Registers van akten van transport van onroerend goed, 1735-17360508/67+8D
Waarboek 67 8J 1738Registers van akten van transport van onroerend goed, 17380508/67+8J
Waarboek 67 8M 1740Registers van akten van transport van onroerend goed, 17400508/67+8M
Waarboek 67 8N 1741Registers van akten van transport van onroerend goed, 1741-17420508/67+8N
Waarboek 67 😯 1742Registers van akten van transport van onroerend goed, 1742-17430508/67+8O
Waarboek 67 8T 1747Registers van akten van transport van onroerend goed, 1747-17480508/67+8T
Waarboek 67 8Z 1751Registers van akten van transport van onroerend goed, 1751-17520508/67+8Z
Waarboek 67 9A 1752Registers van akten van transport van onroerend goed, 1752-17530508/67+9A
Waarboek 67 9D 1752Registers van akten van transport van onroerend goed, 1755-17560508/67+9D
Waarboek 67 9H 1758Registers van akten van transport van onroerend goed, 1758-17590508/67+9H
Waarboek 67 9N 1763Registers van akten van transport van onroerend goed, 1763-17640508/67+9N
Waarboek 67 9Q 1766Registers van akten van transport van onroerend goed, 1766-17670508/67+9Q
Waarboek 67 9W 1769Registers van akten van transport van onroerend goed, 1769-17700508/67+9W
Waarboek 67 10A 1772Registers van akten van transport van onroerend goed, 1772-17730508/67+10A
Waarboek 67 10P 1783Registers van akten van transport van onroerend goed, 1783-17840508/67+10P
Waarboek 67 10Q 1784Registers van akten van transport van onroerend goed, 1784-17850508/67+10Q
Waarboek 67 11A 1792Registers van akten van transport van onroerend goed, 1792-17930508/67+11A
Waarboek 67 11K 1799Registers van akten van transport van onroerend goed, 1799-18000508/67+11K
Waarboek 67 12A 1810Registers van akten van transport van onroerend goed, 1810-18110508/67+12A
WaarboekenRegisters van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811. <65 delen en 182 banden>0508/67A - 67+12A
WedboekWedboeken, 1477-1563. (37 delen), 1477-15630508/42+1 - 42+37
Wedboek 42+21Wedboeken 21, 1546-15470508/42+21
WegenerRegister van de huizen in Leiden 1581-1585-16010000/3299-33