Graven Pancraskerk

Onderstaande lijst geeft de personen uit onze database, die eigenaar waren van een graf in de Pancraskerk.

In de linkerkolom staan de volgnummers van de graven met eventueel een subnummer voor meer vermeldingen, gevolgd door de leeftijd van de persoon. Daaronder staan de geboortedatum en de overlijdensdatum.

Aantal = 763
Vlgnr, Folio (Lf)
Geb/Ovldatum
PersoonNaamInBronPersoonEIdPerceelEId
10100/0a, f.1 ()
/
Die zuijdtsijde in de uijtlaet
10100/0b, f.1 ()
/
Die ordonnancije van den graven ande zuijdtsijde int uijtlaet is dat men eerst beginnen sal van den ommeganck, te weeten ter helfte van de groete cruijs pijlaeren daer Sinte Erasmus outer an staet ende ten helfte van den pijlaren daer tegen over ende sal beginnen van den binnenste cant der selfde pijlaer ofte tellen duers over tot die binnenste cant van de pijlaren in de Middelkerck.
10101/0a, f.1v ()
/
Die eerste streeck heeft
10101/1, f.1v (63)
1534/1597~1601
Claes Dircxz van MontfoortClaes Dircksz van Montfoort {de jonge}NieuweRijn.050-051
10102/1, f.1v (48)
1543 voor/1591~1601
Dierck Harmansz snijderDirck Harmensz {snijder}Hooglandsekerksteeg.004-006
10103/1, f.1v (52)
1554 voor/1606 na
Hermen Jansz lindeweverHarmen Jansz {linnenwever}Uiterstegracht.027
10104/1, f.2 (53)
1521 voor/1574 na
Trijn Pieter GarbrantsdochterCatrijn Pieter GarbrantsdrGeenPerceel.000
10104/2, f.2 ()
/
Jan JanszGeenPerceel.000
10105/1, f.2 (51)
1490 voor/1541 na
Pieter GarbrantszPieter GarbrantszLevendaal.018
10105/2, f.2 (64)
1521 voor/1585 na
Arijen Pieter GarbrantszAdriaen Pieter Garbrantsz {van Strijen}Hogewoerd.033
10105/3, f.2 (64)
1521 voor/1585 na
Blijft de selveAdriaen Pieter Garbrantsz {van Strijen}Hogewoerd.033
10106/1, f.2 (42)
1565 voor/1607 na
Huijch Lijcken molenaerHuig Lijcken {molenaar}Haarlemmerstraat.268
10201/0a, f.2v ()
/
Die anderde streeck heeft 8 graven
10201/1, f.2v (31)
1519 voor/1550 na
Jan Jansz BlaeuwerJan Jansz den BlauwenMiddelweg.019.1d
10201/2, f.2v (55)
1514 voor/1569 na
heer Dirck JanszDirck Jansz den Blauwen {priester}Middelweg.019.1d
10201/3, f.2v ()
/
Grietgen DiercxdrGeenPerceel.000
10201/4, f.2v (44)
1562 voor/1606 na
Claes Bartholomeesz (doorgehaald)Claes Bartholomeusz {kousenmaker}Kalvermarkt.011
10202/1, f.2v ()
/
Juffrou Aeff van RuijveenGeenPerceel.000
10202/2, f.2v (57)
1524 voor/1581 na
Aelbert Heijnricxz scoemakerAelbrecht Hendricksz {schoenmaker}OudeRijn.073
10203/1, f.2v ()
/
Sijmon Claesz buttermanszGeenPerceel.000
10203/2, f.2v ()
/
Up Margriet Dirck Arentsz bij Sijmon voirszGeenPerceel.000
10203/3, f.2v (59)
1530 voor/1589 na
Jan Jansz couckenbacker in de DonckersteechJan Jansz {koekebakker}Donkersteeg.006
10204/1, f.3 ()
/
Nijesge Gerijt Jacopsz wijffGeenPerceel.000
10204/1a, f.3 ()
/
Gerijt Jacopsz wijffGeenPerceel.000
10204/2, f.3 (54)
1531 voor/1585 na
Isbrant Pietersz stoeldraeijer alias PannecoeckIJsbrant Pietersz Pannekoek {stoeldraaier}Haarlemmerstraat.084
10204/3, f.3 (25)
1581 voor/1606 na
Willem Loedewijcksoon stoeldraeijerWillem Lodewijcksz {stoeldraaier}Haarlemmerstraat.091
10204/3a, f.3 ()
/
Huijch PieterszGeenPerceel.000
10205/1, f.3 ()
/
Aechte Arent PouwelszGeenPerceel.000
10205/2, f.3 ()
/
Up Arent Arent PouwelszGeenPerceel.000
10205/3, f.3 (48)
1558 voor/1606 na
Maritgen Jochumsdr wedue van Dierck Cornelisz scipperMarytgen Joachimsdr {de oude, vrouw van Dirck Cornelisz}StilleRijn.005-006
10205/3a, f.3 (20)
1561 voor/1581~1589
wedue van Dierck Cornelisz scipperDirck Cornelisz {schipper}StilleRijn.005-006
10206/1, f.3 ()
/
Willem StienGeenPerceel.000
10206/2, f.3 ()
/
Nu joffrou Alijt Florijsdr van ZijllGeenPerceel.000
10206/3, f.3 (77)
1500 circa/1577
Nu Jacop van der DoesJacob Hendricksz van der Does VIIILangebrug.051-057
10206/4, f.3 (35)
1564-01-17/1599-10-24
joncheer Pieter van der DoesPieter Jacobsz van der DoesBreestraat.059
10206/5, f.3 (67)
1556/1623
Nu op de wedewij van der DoesPhilippote/Philippa van DuvenvoordeBreestraat.059
10206/5a, f.3 (35)
1564-01-17/1599-10-24
Nu op de wedewij van der DoesPieter Jacobsz van der DoesBreestraat.059
10207/0, f.3 (57)
1524 voor/1581 na
(Doorgehaald is: Aelbrecht Henricxz scoemaecker)Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}OudeRijn.073
10207/1, f.3 ()
/
Eemsgen Ariensdr van LeijderdorpGeenPerceel.000
10208/1, f.3 ()
/
Maritgen Jansdr van LeijderdorpGeenPerceel.000
10301/0a, f.3v ()
/
Die derde streeck heeft 8 graven
10301/1, f.3v ()
/
Jacop DoemisGeenPerceel.000
10301/2, f.3v (48)
1560 voor/1608 na
Jan de Block verwerJan de Block {karmozijnverwer}StilleRijn.001
10302/1, f.3v ()
/
Heijnrick Claes NijeweveenszGeenPerceel.000
10302/2, f.3v (75)
1562 voor/1637
Frans Adriaen Dierck Ottensz brouwerFrans Adriaensz van LeeuwenHaarlemmerstraat.110
10303/1, f.3v ()
/
Katherijn Mouwerijn Willemsz wedue mit hair kinderenGeenPerceel.000
10303/1a, f.3v ()
/
Mouwerijn Willemsz wedueGeenPerceel.000
10304/1, f.3v ()
/
Katherijn Mouwerijn Willemsz wedue mit hair kinderenGeenPerceel.000
10304/1a, f.3v ()
/
Mouwerijn Willemsz wedueGeenPerceel.000
10305/1, f.4 (76)
1530 voor/1606 na
Jan Jacobsz backerJan Jacobsz {bakker-NieuweRijn}NieuweRijn.073-074
10306/1, f.4 ()
/
Arent CrauwelGeenPerceel.000
10307/1, f.4 ()
/
Berber Jacops den (Vrijen)GeenPerceel.000
10307/1a, f.4 ()
/
Pieters GerbranszGeenPerceel.000
10308/1, f.4 ()
/
Jan DircxzGeenPerceel.000
10401/0a, f.4v ()
/
Die vierde streeck heeft 8 graven
10401/1, f.4v ()
/
Claes MichielszGeenPerceel.000
10402/1, f.4v ()
/
Dirck ArentszGeenPerceel.000
10403/1, f.4v ()
/
Alijt Jan FlorijszdrGeenPerceel.000
10404/1, f.4v ()
/
Dirck WillemszGeenPerceel.000
10405/1, f.5 ()
/
Hase Vranck meester PietersGeenPerceel.000
10406/1, f.5 ()
/
Hase Vranck meester PietersGeenPerceel.000
10407/1, f.5 (20)
1561 voor/1581 na
Ghijsbrecht EngebrechtszGijsbrecht Engelbrechtsz {pannenbakker}OudeRijn.106-110
10408/1, f.5 ()
/
Heer Jan GhijsbrechtszGeenPerceel.000
10501/0a, f.5v ()
/
Die vijfte streeck heeft 8 graven
10501/1, f.5v ()
/
Ermgart Jan BrouwerszGeenPerceel.000
10502/1, f.5v ()
/
Pieter Jan BrouwerszGeenPerceel.000
10503/1, f.5v ()
/
Gheertruijt Ghijsbrecht Pietersz wedueGeenPerceel.000
10503/1a, f.5v ()
/
Ghijsbrecht Pietersz wedueGeenPerceel.000
10504/1, f.5v ()
/
Jonghe Gerijt die ManGeenPerceel.000
10505/1, f.6 ()
/
kinderen van Pieter Jacopsz de HaesGeenPerceel.000
10505/1a, f.6 (46)
1525 voor/1571~1573
Pieter Jacopsz de HaesPieter Jacobsz de HaesVismarkt.009
10506/1, f.6 ()
/
Margriete DiercxdrGeenPerceel.000
10507/1, f.6 ()
/
Jan Mouwerijnsz van LeijderdorpGeenPerceel.000
10508/1, f.6 ()
/
(niets ingevuld)GeenPerceel.000
10601/0a, f.6v ()
/
Die seste streeck heeft 6 graven
10601/1, f.6v (43)
1543 voor/1586 na
Franck Cornelisz HennemanFranck Cornelisz HennemanHooigracht.103-105
10602/1, f.6v (69)
1516 voor/1585~1597
Willem Arent Gerijtsz brouwerWillem Arent Gerritsz van Dam {brouwer}Hooigracht.002-004
10603/1, f.6v (30)
1554 voor/1584 na
Maritgen LambrechtsdrMarytgen Lambrechtsdr {vrouw van IJsbrant Joostenz, Cornelis Cornelisz}Hooigracht.111
10604/1, f.7 (20)
1561 voor/1581 na
Ghijsbrecht EnghebrechtszGijsbrecht Engelbrechtsz {pannenbakker}OudeRijn.106-110
10605/1, f.7 ()
/
Meijns Phillips Florijsz dochterGeenPerceel.000
10606/1, f.7 ()
/
Cornelis Meesz bouman van LeijderdorpGeenPerceel.000
10701/0a, f.7v ()
/
Die sevende streeck heeft 6 graven
10701/1, f.7v (32)
1569 voor/1601 na
meester Sijmen WouterszSymon Woutersz {lakenbereider}Garenmarkt.015-017
10702/1, f.7v ()
/
Jan Jansz. KnoepGeenPerceel.000
10702/2, f.7v ()
/
Beatrijs sijen wijffGeenPerceel.000
10703/1, f.7v ()
/
Dirck Willem HeijnrijcxzszGeenPerceel.000
10704/1, f.7v (28)
1557 voor/1585~1588
Sijmon Sijmonsz cuijperSymon Symonsz {kuiper, de jonge}NieuweRijn.057
10705/1, f.7v ()
/
(niets ingevuld)GeenPerceel.000
10706/1, f.7v ()
/
Aeltgen AelbertsdrGeenPerceel.000
10801/0a, f.8v ()
/
Die 8e streeck heeft 8 graven.
10801/1, f.8v (65)
1541 voor/1606 na
Jan Pijetersz KapeteijnJan Pietersz Capiteyn/Sanguyn {landman}Groenesteeg.036
10802/1, f.8v (47)
1538 voor/1585~1601
Evert Jansz metselaerEvert Jansz {metselaar}OudeRijn.023
10803/1, f.8v (25)
1560 voor/1585~1601
Dirck Evertsz graeffmakerDirck Evertsz {metselaar}Uiterstegracht.142-144
10804/1, f.8v ()
/
Aelbert Diercxz HoubelGeenPerceel.000
10805/1, f.9 ()
/
Oede Willem SijmonszdrGeenPerceel.000
10806/1, f.9 ()
/
Rutgaert ClaeszGeenPerceel.000
10807/1, f.9 ()
/
Luijtgen DircxzGeenPerceel.000
10808/1, f.9 ()
/
Baerte Pieter JanszGeenPerceel.000
10901/0a, f.9v ()
/
Die negende streeck heeft 6 graven.
10901/1, f.9v (44)
1541 voor/1585 na
Willem Anthonisz corendraecherWillem Anthonisz {korendrager, moutmaker, brouwersknecht}Middelstegracht.044
10902/1, f.9v (68)
1553 voor/1621-01-01
Adriaen Pietersz van der WerfAdriaen Pietersz van der Werff {de oude}NieuweRijn.059
10903/1, f.9v ()
/
Aechte Arent PouwelszGeenPerceel.000
10904/1, f.10 ()
/
Luijtgen die sapperGeenPerceel.000
10905/1, f.10 ()
/
Jan MouwerijnszGeenPerceel.000
10906/1, f.10 ()
/
Jan Willem JanszGeenPerceel.000
10906/2, f.10 ()
/
Geertruijt zijn wijffGeenPerceel.000
11001/0a, f.10v ()
/
Die 10e streeck heeft 8 graven
11001/1, f.10v (44)
1541 voor/1585 na
Willem Anthonisz CorendraecherWillem Anthonisz {korendrager, moutmaker, brouwersknecht}Middelstegracht.044
11002/1, f.10v ()
/
Lenert GeritszGeenPerceel.000
11003/1, f.10v ()
/
Baernt GerijtszGeenPerceel.000
11004/1, f.10v ()
/
Reijer JacopszGeenPerceel.000
11005/1, f.11 (62)
1523 voor/1585 na
Lijsbet Arentsdr huijsfrou van Cornelis Jan FranszLysbeth Arentsdr {Brandt, Cornelis Jan Fransz}Hooigracht.101
11005/1a, f.11 (48)
1558 voor/1606 na
Cornelis Jan FranszCornelis Jansz van Schuilenburch {witmaker}GeenPerceel.000
11006/1, f.11 (32)
1568 voor/1600~1601
Jannetgen Jansdr wedie van Claes Jan BoeckJannetgen Jansdr {van der Booch, Cornelis Huibrechtsz}Hooigracht.076
11006/1a, f.11 (31)
1562 voor/1593~1600
wedie van Claes Jan BoeckClaes Jansz van der BoochHooigracht.076
11007/1, f.11 ()
/
(niets ingevuld)GeenPerceel.000
11008/1, f.11 (65)
1541 voor/1606 na
Jan van Velzen DircxzJan Dircksz van Velsen {metselaar}Hooigracht.050
11101/0a, f.11v ()
/
Die 11e streeck heeft 8 graven
11101/1, f.11v (52)
1554 voor/1606 na
Lems Claesz brouwersknechtLens Claesz {brouwersknecht}Middelweg.019.7
11102/1, f.11v (23)
1560 voor/1583 na
Roelof Jansz scoenmaeckerRoelof Jansz {schoenmaker}Middelweg.019.5
11103/1, f.11v ()
/
Aechte Jansdr wedie van Herman DiercxzGeenPerceel.000
11103/1a, f.11v ()
/
wedie van Herman DiercxzGeenPerceel.000
11104/1, f.11v (39)
1542 voor/1581 na
Beatris RobbrechtsdrBeatrix Robrechtsdr {Vergeyl}Hooigracht.061
11105/1, f.12 ()
/
Huijch HeijnricxGeenPerceel.000
11105/2, f.12 ()
/
Quijrijna GerijtsdrGeenPerceel.000
11106/1, f.12 (49)
1557 voor/1606 na
Lambrecht Jacopsz warmoesmanLambrecht Jacobsz {olieslager, warmoezenier}Uiterstegracht.120-130
11107/1, f.12 ()
/
(niets ingevuld)GeenPerceel.000
11108/1, f.12 ()
/
(niets ingevuld)GeenPerceel.000
11201/0a, f.12v ()
/
Die 12e streeck heeft 7 graven
11201/1, f.12v ()
/
Lodowijck Korssen craemerGeenPerceel.000
11202/1, f.12v (37)
1524 voor/1561 na
Mr. Jan steenhoudersJan Jansz {steenhouwer}NieuweRijn.031
11203/1, f.12v (77)
1537-08-19/1614-03-10
Isack Claesz scilderIsaac Claesz van Swanenburg {schilder, de jonge}NieuweRijn.045
11204/1, f.12v (77)
1537-08-19/1614-03-10
Isack Claesz scilderIsaac Claesz van Swanenburg {schilder, de jonge}NieuweRijn.045
11205/1, f.13 ()
/
coman Claes JacopszGeenPerceel.000
11206/1, f.13 (37)
1524 voor/1561 na
Mr. Jan Jansz stienhouwerJan Jansz {steenhouwer}NieuweRijn.031
11207/1, f.13 ()
/
(niets ingevuld)GeenPerceel.000
11301/0a, f.13v ()
/
Die 13e streeck heeft 7 graven
11301/1, f.13v ()
/
Willem van der DuijfGeenPerceel.000
11302/1, f.13v ()
/
ClemensGeenPerceel.000
11303/1, f.13v ()
/
Marijtgen Coenen wedueGeenPerceel.000
11303/1a, f.13v ()
/
Marijtgen Coenen wedueGeenPerceel.000
11304/1, f.13v ()
/
Claes WillemszGeenPerceel.000
11305/1, f.14 ()
/
Willem HeinoemGeenPerceel.000
11306/1, f.14 ()
/
Heijnrijck Pieter GeerlofszGeenPerceel.000
11307/1, f.14 ()
/
Maritgen HeijnricxdrGeenPerceel.000
11401/0a, f.14v ()
/
Die 14e streeck heeft 8 graven
11401/1, f.14v ()
/
Steven AerntszGeenPerceel.000
11402/1, f.14v ()
/
Jan MeeszGeenPerceel.000
11403/1, f.14v ()
/
Claes Duwe tijmmermanGeenPerceel.000
11404/1, f.14v ()
/
Dijert DircxzGeenPerceel.000
11405/1, f.15 (70)
1554 voor/1624
Jasper Jansz van BanckenJasper Jansz van BanckenBotermarkt.012
11406/1, f.15 (23)
1561 voor/1584 na
Jan Claesz. VergeijlJan Claesz VergeylHooigracht.021.1
11407/1, f.15 ()
/
Gerijt (Repartsz.) SnouckGeenPerceel.000
11408/1, f.15 ()
/
Jan Ottensz. van Seijst stadts tijmmermanGeenPerceel.000
11501/0a, f.15v ()
/
Die 15e streeck heeft 7 graven.
11501/1, f.15v ()
/
( ) Harmesz. van (Suijaen?)GeenPerceel.000
11502/1, f.15v (47)
1538 voor/1585~1601
Evert Jansz metselaerEvert Jansz {metselaar}OudeRijn.023
11503/1, f.15v ()
/
Mr. Ot CorneliszGeenPerceel.000
11504/1, f.15v (69)
1555 voor/1624-05-01
Willem Kornelijsz Tijbaut, scheepen der stat LeijdenWillem Cornelisz ThibautBotermarkt.006
11505/1, f.16 ()
/
Dijert DircxzGeenPerceel.000
11506/1, f.16 ()
/
Claes JanszGeenPerceel.000
11507/1, f.16 ()
/
(niets ingevuld)GeenPerceel.000
11601/0a, f.16v ()
/
Die 16e streeck heeft 8 graven
11601/1, f.16v ()
/
(niets ingevuld)GeenPerceel.000
11602/1, f.16v ()
/
Jan Jan HeijnrijcxzGeenPerceel.000
11603/1, f.16v ()
/
Gerijt Willemsz. scout van KoudekerckGeenPerceel.000
11603/2, f.16v ()
/
ende zijn wijffGeenPerceel.000
11604/1, f.16v ()
/
Dirck Jan W(ine)szGeenPerceel.000
11605/1, f.17 ()
/
Marijtgen SijmonsdrGeenPerceel.000
11606/1, f.17 (40)
1566 voor/1606-08 na
Pieter van Peenen draepier van Belle in VlaenderenPieter van Peene {saaidrapier}Haarlemmerstraat.159-163
11607/1, f.17 ()
/
Onse Liever Vrouwen GasthuijsGeenPerceel.000
11608/1, f.17 ()
/
Joffrou OedeGeenPerceel.000
11609/1, f.17 ()
/
Pieter Cauwel vuijt VlaenderenGeenPerceel.000
11701/0a, f.17v ()
/
Die 17e streeck heeft 8 graven
11701/1, f.17v ()
/
Jan Keijser of sijn wijfGeenPerceel.000
11702/1, f.17v ()
/
Katherjn Jan GhijsbrechtszGeenPerceel.000
11703/1, f.17v ()
/
Heer MaertijnGeenPerceel.000
11704/1, f.17v ()
/
Wijmoet Kerstant SijmonszGeenPerceel.000
11705/1, f.18 ()
/
Mijnne Jacob BackersGeenPerceel.000
11706/1, f.18 ()
/
Lijsbeth Jan ClaeszGeenPerceel.000
11707/1, f.18 ()
/
Margriet Jan KerstantszdrGeenPerceel.000
11708/1, f.18 ()
/
Heer VolpertGeenPerceel.000
11801/0a, f.18v ()
/
Die 18e streeck heeft 7 graven
11801/1, f.18v ()
/
IJmme Jacop Backers wijfGeenPerceel.000
11801/1a, f.18v ()
/
Jacop Backers wijfGeenPerceel.000
11802/1, f.18v ()
/
Jan van Santen HeijnrijcxzGeenPerceel.000
11803/1, f.18v ()
/
Katherijn Pieter GerijtszGeenPerceel.000
11804/1, f.18v ()
/
Jonge Gerijt de ManGeenPerceel.000
11804/2, f.18v ()
/
Jan de Man jonge GerijtszGeenPerceel.000
11804/3, f.18v ()
/
Meijnse Otte Jan die MansdrGeenPerceel.000
11804/4, f.18v ()
/
Jan DirckszGeenPerceel.000
11804/5, f.18v ()
/
Ghijs Jansz die zoen van Jan DirckszGeenPerceel.000
11804/6, f.18v ()
/
Ghijs Ottensz bierdragerGeenPerceel.000
11804/7, f.18v (77)
1521 voor/1598 circa
Ot CorneliszOth Cornelisz de ManVanDerWerffstraat.034.1
11805/1, f.19 ()
/
Willem Ghijsbrechtsz van der VechtGeenPerceel.000
11806/1, f.19 ()
/
Hughe HarmanszGeenPerceel.000
11807/1, f.19 ()
/
Die huijsittersGeenPerceel.000
11901/0a, f.19v ()
/
Die 19e streeck heeft 11 graven
11901/1, f.19v ()
/
Costmas Adrijants Staeckenbrouck,GeenPerceel.000
11902/1, f.19v ()
/
Mathijs WillemszGeenPerceel.000
11903/1, f.19v (55)
1551 voor/1606~1613
Cornelis Bertholomeesz bootercoeperCornelis Bartholomeusz Buytevest {koopman, boterkoper}Haarlemmerstraat.114.1
11904/1, f.19v ()
/
Kerstijn Pieter AelbrechtszGeenPerceel.000
11905/1, f.19v ()
/
Dirck WouterszGeenPerceel.000
11906/1, f.20 ()
/
Jacop Willem MaertijnszGeenPerceel.000
11907/1, f.20 ()
/
Claes Jacop ZijbrantszGeenPerceel.000
11908/1, f.20 ()
/
Claes AlewijnszGeenPerceel.000
11909/1, f.20 ()
/
Gerijt Roelof BanenszGeenPerceel.000
11910/1, f.20 ()
/
Pieter Heijnrijck BuijserszGeenPerceel.000
11911/1, f.20 ()
/
Kerstijn Florijs Foeijen weduwe op Barber WillemsdrGeenPerceel.000
11911/1a, f.20 ()
/
Kerstijn Florijs Foeijen weduweGeenPerceel.000
12001/0a, f.20v ()
/
Die 20e streeck heeft 11 graven
12001/1, f.20v ()
/
Claes VeenGeenPerceel.000
12002/1, f.20v ()
/
(niets ingevuld)GeenPerceel.000
12003/1, f.20v ()
/
Margriet Willem JanszGeenPerceel.000
12004/1, f.20v ()
/
Willem Willem Dircxz MeemanGeenPerceel.000
12005/1, f.20v ()
/
Pouwels ClaiszGeenPerceel.000
12006/1, f.20v ()
/
Jacop DoemGeenPerceel.000
12007/1, f.21 ()
/
Claes StevenszGeenPerceel.000
12008/1, f.21 ()
/
Jorijs Jansz stilleganckmakerGeenPerceel.000
12009/1, f.21 ()
/
IJde ThomasdrGeenPerceel.000
12010/1, f.21 ()
/
Lijsbeth JacopsdrGeenPerceel.000
12011/1, f.21 ()
/
Pieter Jansz francijnmakerGeenPerceel.000
20100/0a, f. ()
/
In de Middelkerck
20100/0b, f.22 ()
/
Die ordenancie vanden graven in die Middelekerck is dat men beghinnen sel vanden trappen vanden choer vanden binnenste cant van Sinte Pancraes pijlare tot dat binnenste van Onse Lieve Vrouwe pijlaer of Sinte Erasmus pijlaeren
20101/0a, f.22v ()
/
Die eerste streeck heeft 11 graven.
20101/1, f.22v ()
/
Aelbrecht Cornelisz warmoesmanGeenPerceel.000
20102/1, f.22v ()
/
Wouter JacopszGeenPerceel.000
20103/1, f.22v (20)
1561 voor/1581-09 na
kinderen Arien Ariensz SteeneveltAdriaen Adriaensz van Steenevelt {de oude}NieuweRijn.058
20103/1a, f.22v ()
/
Arien Ariensz SteeneveltGeenPerceel.000
20104/1, f.22v ()
/
Pieter Heijnrijck ReijerszszGeenPerceel.000
20105/1, f.22v ()
/
(niets ingevuld)GeenPerceel.000
20106/1, f.22v (50)
1556 voor/1606 na
Fijtgen Wessels van BoecholSophia Wesselsdr {Hartgen/van Dobben, van Bijlevelt}JanVossensteeg.058-060
20107/1, f.23 ()
/
joffrou Almaras van Mr. Sijmon PieterszGeenPerceel.000
20107/1a, f.23 ()
/
Mr. Sijmon PieterszGeenPerceel.000
20108/1, f.23 ()
/
Alijt Jacops Gerijt brouwersdochterGeenPerceel.000
20109/1, f.23 ()
/
Frans Gerrijt BrouwerszGeenPerceel.000
20110/1, f.23 ()
/
Hillegont Jacop JanszGeenPerceel.000
20111/1, f.23 ()
/
In dit graf mit die grote pijlaer an Sinte Erasmus outairGeenPerceel.000
20201/0a, f.23v ()
/
Die andere streek heeft 11 graven
20201/1, f.23v ()
/
Coman Doe GerijtszGeenPerceel.000
20202/1, f.23v ()
/
Claes GerijtszGeenPerceel.000
20203/1, f.23v ()
/
Wouter Dirck Co(rnelisz.)GeenPerceel.000
20204/1, f.23v ()
/
Jan WernboutszGeenPerceel.000
20205/1, f.23v ()
/
Pouwels ReijerszGeenPerceel.000
20206/1, f.23v ()
/
Heijnrijck ReijerszGeenPerceel.000
20207/1, f.24 ()
/
Die dekenGeenPerceel.000
20208/1, f.24 ()
/
Heer Jan DuijckerGeenPerceel.000
20209/1, f.24 ()
/
Jorijs PieterszGeenPerceel.000
20210/1, f.24 ()
/
Jan van LeijdenGeenPerceel.000
20211/1, f.24 ()
/
Harman BouwenszGeenPerceel.000
20301/0a, f.24v ()
/
Die derde streeck heeft 11 graven
20301/1, f.24v ()
/
Diewer Jan GerijtszGeenPerceel.000
20302/1, f.24v ()
/
Griet Gerijt Pietersz wijfGeenPerceel.000
20302/1a, f.24v ()
/
Gerijt PieterszGeenPerceel.000
20303/1, f.24v ()
/
Andries Aernt Jan GoedenszGeenPerceel.000
20304/1, f.24v ()
/
Aechte Arent PouwelszGeenPerceel.000
20305/1, f.24v ()
/
Alewijn VlijetijnsGeenPerceel.000
20306/1, f.24v ()
/
Phillips FloryszGeenPerceel.000
20307/1, f.25 ()
/
Heer Florijs DanelszGeenPerceel.000
20308/1, f.25 ()
/
Maritgen Florijs van AlcmadeGeenPerceel.000
20309/1, f.25 ()
/
Florijs Claesz bij t GasthuijsGeenPerceel.000
20310/1, f.25 ()
/
Herman CopalszGeenPerceel.000
20311/1, f.25 ()
/
Lijsbeth Willem FlorijszdrGeenPerceel.000
20401/0a, f.25v ()
/
Die vierde streeck heeft 11 graven
20401/1, f.25v ()
/
Pouwels ReijnoutszGeenPerceel.000
20402/1, f.25v ()
/
Willem JacopszGeenPerceel.000
20403/1, f.25v ()
/
Claes Jan PaidszenGeenPerceel.000
20404/1, f.25v ()
/
Claes Jan PaidszenGeenPerceel.000
20405/1, f.25v ()
/
Jutte Isbrant VossenGeenPerceel.000
20406/1, f.25v ()
/
Andries CostenszGeenPerceel.000
20407/1, f.26 ()
/
Lijsbeth Jan EvertszGeenPerceel.000
20408/1, f.26 ()
/
Heer Huijch van der BurchGeenPerceel.000
20409/1, f.26 ()
/
Jacop CorneliszGeenPerceel.000
20410/1, f.26 ()
/
Truij van der HornGeenPerceel.000
20411/1, f.26 ()
/
Pieter SnoeckGeenPerceel.000
20501/0a, f.26v ()
/
Die vijfte streeck heeft 11 graven
20501/1, f.26v ()
/
Reijmburch Willem VossendrGeenPerceel.000
20502/1, f.26v ()
/
Velsent Lambrecht JanszGeenPerceel.000
20503/1, f.26v ()
/
Dirck PaeuGeenPerceel.000
20504/1, f.26v ()
/
Heer Sijmon ZaelGeenPerceel.000
20505/1, f.26v ()
/
Gheertruijt Willem Vossen weduweGeenPerceel.000
20505/1a, f.26v ()
/
Willem Vossen weduweGeenPerceel.000
20506/1, f.26v ()
/
Gherijt Pieter HasenGeenPerceel.000
20507/1, f.27 ()
/
Willem Dircxz Schoon SochtgenGeenPerceel.000
20508/1, f.27 ()
/
Aelwijn ClaeszGeenPerceel.000
20509/1, f.27 ()
/
Aelwijn ClaeszGeenPerceel.000
20510/1, f.27 ()
/
Aelwijn ClaeszGeenPerceel.000
20511/1, f.27 ()
/
Annetgen Jan Jansz Backers dochterGeenPerceel.000
20511/2, f.27 ()
/
Jan Jansz Backers dochterGeenPerceel.000
20601/0a, f.27v ()
/
Die seste streeck heeft 11 graven
20601/1, f.27v ()
/
Aechte Arent Pouwelsz wijfGeenPerceel.000
20601/1a, f.27v ()
/
Arent PouwelszGeenPerceel.000
20602/1, f.27v ()
/
Dirck Casijn GhijsbrechtszGeenPerceel.000
20603/1, f.27v ()
/
Dirck Carijn GhijsbrechtszGeenPerceel.000
20604/1, f.27v ()
/
(leeg)GeenPerceel.000
20605/1, f.27v ()
/
Claes Clais MichielszGeenPerceel.000
20606/1, f.27v ()
/
Heer Huijch van der BurchGeenPerceel.000
20607/1, f.28 ()
/
Willem LouwerijszGeenPerceel.000
20608/1, f.28 ()
/
Dirck Casijn GhijsbrechtszGeenPerceel.000
20609/1, f.28 ()
/
Aelwijn ClaeszGeenPerceel.000
20611/1, f.28 ()
/
Katherijn Phililips ReijnbrantszGeenPerceel.000
20701/0a, f.28v ()
/
Die sevende streeck heeft 11 graven
20701/1, f.28v ()
/
In dit graf comt sie selfde pijlaerGeenPerceel.000
20702/1, f.28v ()
/
Heijnrick van HillegomGeenPerceel.000
20703/1, f.28v ()
/
Gherijt Pieter HasenGeenPerceel.000
20704/1, f.28v ()
/
Claes Clais MichielszGeenPerceel.000
20705/1, f.28v ()
/
Reijmburch Willem VossendrGeenPerceel.000
20706/1, f.28v ()
/
Here Florijs ArentszGeenPerceel.000
20707/1, f.29 ()
/
Heer Florijs AerntszGeenPerceel.000
20708/1, f.29 ()
/
Beatrijs Willem MeliszGeenPerceel.000
20709/1, f.29 ()
/
Jacop VoptgenGeenPerceel.000
20710/1, f.29 ()
/
Alijt EngelsGeenPerceel.000
20711/1, f.29 ()
/
Alijt Pouwels CoopsdrGeenPerceel.000
20801/0a, f.29v ()
/
Die achte streeck heeft 11 graven
20801/1, f.29v ()
/
Aef Jacop Bertholmeesz WeduweGeenPerceel.000
20801/1a, f.29v ()
/
Jacop BertholmeeszGeenPerceel.000
20802/1, f.29v ()
/
IJmme Maertijns weduweGeenPerceel.000
20802/1a, f.29v ()
/
Maertijns weduweGeenPerceel.000
20803/1, f.29v ()
/
Heer Willem NanneGeenPerceel.000
20804/1, f.29v ()
/
Heer Willem NanGeenPerceel.000
20805/1, f.29v ()
/
Heer Willem NanGeenPerceel.000
20806/1, f.29v ()
/
juffrou van Almaras weduwe van Mr.Sijmon PieterszGeenPerceel.000
20806/1a, f.29v ()
/
weduwe van Mr.Sijmon PieterszGeenPerceel.000
20807/1, f.30 ()
/
Jacop van GrieckenGeenPerceel.000
20808/1, f.30 ()
/
Gherijt ScrevelGeenPerceel.000
20809/1, f.30 ()
/
Jan van Zijl ClaeszGeenPerceel.000
20810/1, f.30 ()
/
Beatrijs Willem BortsdrGeenPerceel.000
20811/1, f.30 ()
/
Alijt Pieter Jansz. weduweGeenPerceel.000
20811/1a, f.30 ()
/
Pieter Jansz. weduweGeenPerceel.000
20901/0a, f.30v ()
/
Die negende streeck heeft 11 graven
20901/1, f.30v ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
20902/1, f.30v ()
/
Gheertruijt Remger JanszGeenPerceel.000
20903/1, f.30v ()
/
Ariaen Jansz. zoonGeenPerceel.000
20904/1, f.30v ()
/
Screvel die BruijnGeenPerceel.000
20905/1, f.30v ()
/
Vranck van der DoesGeenPerceel.000
20906/1, f.30v ()
/
Nicoelaes de ZuttereGeenPerceel.000
20907/1, f.31 ()
/
Jan Dirck ConenszGeenPerceel.000
20908/1, f.31 ()
/
Reijmburch Willem VossendrGeenPerceel.000
20909/1, f.31 ()
/
Wouter van VeenGeenPerceel.000
20909/2, f.31 ()
/
Jan Dirck ConenszGeenPerceel.000
20910/1, f.31 ()
/
Heer Huijch DanckerszGeenPerceel.000
20911/1, f.31 ()
/
Heer Huijch DanckertsGeenPerceel.000
21001/0a, f.31v ()
/
Die 10e streeck heeft 11 graven
21001/1, f.31v ()
/
Jan van der GoudeGeenPerceel.000
21002/1, f.31v ()
/
Dirck van der GoudeGeenPerceel.000
21003/1, f.31v ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
21004/1, f.31v ()
/
Dirck die Bruijn FoetgenszGeenPerceel.000
21005/1, f.31v ()
/
Huijch BoudewijnszGeenPerceel.000
21006/1, f.32 ()
/
Isbrant Sproncxz.GeenPerceel.000
21007/1, f.32 ()
/
Jacop LambrechtszGeenPerceel.000
21008/1, f.32 ()
/
Heer Dirck van OeijenGeenPerceel.000
21009/1, f.32 ()
/
Oede Claes Willem die LangenszGeenPerceel.000
21010/1, f.32 ()
/
(Moeij) BettgenGeenPerceel.000
21011/1, f.32 ()
/
Katherijn Cornelis JacopszGeenPerceel.000
21101/0a, f.32v ()
/
Die 11e streeck heeft 11 graven
21101/1, f.32v ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
21102/1, f.32v ()
/
Jop Arentsz. schrienwerckerGeenPerceel.000
21103/1, f.32v ()
/
Jacop Cornelisz. schipperGeenPerceel.000
21104/1, f.32v ()
/
Isbrant Heijnrijcxz. WijfGeenPerceel.000
21104/1a, f.32v ()
/
Isbrant HeijnrijcxzGeenPerceel.000
21105/1, f.32v ()
/
Nijes Gerijt Jacopsz. wijfGeenPerceel.000
21105/1a, f.32v ()
/
Nijes Gerijt Jacopsz. wijfGeenPerceel.000
21106/1, f.32v ()
/
Maritgen Pietersdr. wonende op die HoeijgraftGeenPerceel.000
21106/2, f.32v ()
/
Jan Ariensz. witmaeckerGeenPerceel.000
21107/1, f.33 ()
/
Cornelis Jansz. metselaerGeenPerceel.000
21108/1, f.33 ()
/
Heer OudzijerGeenPerceel.000
21109/1, f.33 ()
/
wedewij van Floijs Heijnderts Smijt,GeenPerceel.000
21110/1, f.33 ()
/
Jacob LouwenszGeenPerceel.000
21110/1a, f.33 ()
/
Floijs Heijnderts Smijt,GeenPerceel.000
21111/1, f.33 ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
21201/0a, f.33v ()
/
Die 12e streeck heeft 11 graven
21201/1, f.33v ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
21202/1, f.33v ()
/
Jan Pouwelsz. brouwersknechtGeenPerceel.000
21203/1, f.33v ()
/
Johan Adrijantsz. VackermanGeenPerceel.000
21204/1, f.33v ()
/
Maertgen Dircksen wt SaechlantGeenPerceel.000
21205/1, f.33v ()
/
Andries JanszGeenPerceel.000
21206/1, f.33v ()
/
Maertijn HobbenszGeenPerceel.000
21207/1, f.34 ()
/
Roelof GerijtszGeenPerceel.000
21208/1, f.34 ()
/
Wijggaert PieterszGeenPerceel.000
21209/1, f.34 ()
/
Pieter Korssen harinckmanGeenPerceel.000
21210/1, f.34 ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
21211/1, f.34 ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
21301/0a, f.34v ()
/
Die 13e streeck heeft 11 graven.
21301/1, f.34v ()
/
Cornelis Gerijtsz. sceepmaeckerGeenPerceel.000
21302/1, f.34v ()
/
Duijck DaendelszGeenPerceel.000
21303/1, f.34v ()
/
Gheertruijt PietersGeenPerceel.000
21304/1, f.34v ()
/
Jannetgen Jansdr. van der (Luik?)GeenPerceel.000
21305/1, f.34v ()
/
Dirck IsbrantszGeenPerceel.000
21306/1, f.34v ()
/
Cornelis Willemsz. alias den BreenboetGeenPerceel.000
21307/1, f.35 ()
/
Willem van BerendrechtGeenPerceel.000
21308/1, f.35 ()
/
Ermgaert DircxdrGeenPerceel.000
21309/1, f.35 ()
/
Margriet Willem ClaeszGeenPerceel.000
21310/1, f.35 ()
/
(leeg)GeenPerceel.000
21311/1, f.35 ()
/
(leeg)GeenPerceel.000
21401/0a, f.35v ()
/
Die 14e streeck heeft 11 graven
21401/1, f.35v ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
21402/1, f.35v ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
21403/1, f.35v ()
/
Lou GovertsGeenPerceel.000
21404/1, f.35v ()
/
Jan Andriesz.GeenPerceel.000
21405/1, f.35v ()
/
Gerijt ThiemanszGeenPerceel.000
21406/1, f.35v ()
/
Gerijt ThiemanszGeenPerceel.000
21407/1, f.36 ()
/
Jan Alewijnsz.GeenPerceel.000
21408/1, f.36 ()
/
(Imme) ClaesdrGeenPerceel.000
21408/1a, f.36 ()
/
Pieter GhijsbrechtszGeenPerceel.000
21409/1, f.36 ()
/
Nijes Willem PanGeenPerceel.000
21410/1, f.36 ()
/
Gherijt NijeveenGeenPerceel.000
21411/1, f.36 ()
/
Gherijt NijeveenGeenPerceel.000
21501/0a, f.36v ()
/
Die 15e streeck heeft 11 graven
21501/1, f.36v ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
21502/1, f.36v ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
21503/1, f.36v ()
/
Jan Bouwensz. scheepmaeckerGeenPerceel.000
21504/1, f.36v ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
21505/1, f.36v ()
/
Katherijn Dirck Boelincx weduweGeenPerceel.000
21505/1a, f.36v ()
/
Dirck Boelincx weduweGeenPerceel.000
21506/1, f.36v ()
/
Griete Ewouts JanszGeenPerceel.000
21507/1, f.37 ()
/
Jan Baerntsz. hoedemaeckerGeenPerceel.000
21508/1, f.37 ()
/
Gerit Jan Arentsz. van NijewecoepGeenPerceel.000
21509/1, f.37 ()
/
Heijndrick Diercxz. VisgenGeenPerceel.000
21510/1, f.37 ()
/
Kerstijn Jan VellemanGeenPerceel.000
21511/1, f.37 ()
/
Kerstijn Jan VellemanGeenPerceel.000
21601/0a, f.37v ()
/
Die 16e streeck heeft 11 graven
21601/1, f.37v ()
/
Dirck ReijerszGeenPerceel.000
21602/1, f.37v ()
/
Willem Willem AerntszGeenPerceel.000
21603/1, f.37v (34)
1547 voor/1581 voor
Alewijn Jan AlewijnszAelwijn Jan Aelwijnsz {van Swanenburg}GeenPerceel.000
21604/1, f.37v ()
/
Hase Vranck meester Pieters zoonGeenPerceel.000
21605/1, f.37v ()
/
Daniel ArentszGeenPerceel.000
21606/1, f.37v ()
/
Gherijt Jansz. cuperGeenPerceel.000
21607/1, f.38 ()
/
Dammes ArentszGeenPerceel.000
21608/1, f.38 ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
21609/1, f.38 ()
/
Jacop Dircxz. Dirck Jansz. van WermondtGeenPerceel.000
21610/1, f.38 ()
/
Aechte Claes VranckeszGeenPerceel.000
21611/1, f.38 ()
/
Jan (Ghamen)GeenPerceel.000
21701/0a, f.38v ()
/
Die 17e streeck heeft 11 graven
21701/1, f.38v ()
/
Dirck (Moenisz.)GeenPerceel.000
21702/1, f.38v ()
/
Heer Willem EngebrechtszGeenPerceel.000
21703/1, f.38v ()
/
Willem Jansz. scuemakerGeenPerceel.000
21704/1, f.38v ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
21705/1, f.38v ()
/
Aert Gerijtsz. gorterGeenPerceel.000
21706/1, f.38v ()
/
Dierck MoeniszGeenPerceel.000
21707/1, f.39 ()
/
Cornelis Florijsz. van CoudekerckeGeenPerceel.000
21708/1, f.39 ()
/
Evert Jan Bruijnsz.GeenPerceel.000
21709/1, f.39 ()
/
Gheertruijt Philips JanszGeenPerceel.000
21710/1, f.39 ()
/
Gheertruijt Philips JanszGeenPerceel.000
21711/1, f.39 ()
/
Aelbrecht BerenGeenPerceel.000
21801/0a, f.39v ()
/
Die 18e streeck heeft 11 graven
21801/1, f.39v ()
/
Pieter Dircxz. mandemakerGeenPerceel.000
21802/1, f.39v ()
/
Claes DiertszGeenPerceel.000
21803/1, f.39v ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
21804/1, f.39v ()
/
Luijtgen die scipper.GeenPerceel.000
21805/1, f.39v ()
/
Gerijt die VroedeGeenPerceel.000
21806/1, f.39v ()
/
Oede, Gerijt JanszGeenPerceel.000
21807/1, f.40 ()
/
Cornelis Cornelisz. sloetemaeckerGeenPerceel.000
21808/1, f.40 ()
/
Jan Arentsz. (Nieuwerkerck?).GeenPerceel.000
21809/1, f.40 ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
21810/1, f.40 ()
/
Vranck LouwenszGeenPerceel.000
21811/1, f.40 ()
/
Pieter Claes comansGeenPerceel.000
21901/0a, f.40v ()
/
Die 19e streeck heeft 11 graven
21901/1, f.40v ()
/
(leeg)GeenPerceel.000
21902/1, f.40v ()
/
(leeg)GeenPerceel.000
21903/1, f.40v ()
/
(leeg)GeenPerceel.000
21904/1, f.40v ()
/
(leeg)GeenPerceel.000
21905/1, f.40v ()
/
(leeg)GeenPerceel.000
21906/1, f.40v ()
/
(leeg)GeenPerceel.000
21907/1, f.40v ()
/
(leeg)GeenPerceel.000
21908/1, f.41 ()
/
(leeg)GeenPerceel.000
21909/1, f.41 ()
/
(leeg)GeenPerceel.000
21910/1, f.41 ()
/
(leeg)GeenPerceel.000
21911/1, f.41 ()
/
(leeg)GeenPerceel.000
22001/0a, f.41v ()
/
Die 20e streeck heeft 3 graven
22001/1, f.41v ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
22002/1, f.41v ()
/
Moeij Bettgen moederGeenPerceel.000
22003/1, f.41v ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
30100/0a, f.42 ()
/
An die noertzijde int vuijtlaet
30100/0b, f.42 ()
/
Die ordinancie vanden graven an die noertsijde int vuijtlaet is datmen eerst beghinnen sal vanden ommeganck of, te weten ter helfte vanden groten cruijs pijlaren dair Sinte Pancraes outaer an staet ende ter helfte van die cleijne pijlare dair over vanden
30101/0a, f.42v ()
/
Die eerste streeck
30101/1, f.42v (41)
1560 voor/1601 na
Pijeter Jansz van Rossem vleijshouwerPieter Jansz van Rossum {vleeshouwer}LangeMare.100
30101/2, f.42v (20)
1561 voor/1581-09 na
Jan Pietersz van RossemJan Pietersz van Rossum {de jonge}LangeMare.100
30102/1, f.42v ()
/
Pieter Willemsz Willem sint JorijszGeenPerceel.000
30103/1, f.42v ()
/
Florijs ClaeszGeenPerceel.000
30104/1, f.42v ()
/
Florijs ClaeszGeenPerceel.000
30105/1, f.43 ()
/
Heijnrijck die BruijnGeenPerceel.000
30106/1, f.43 ()
/
Grijetgen GerijtsGeenPerceel.000
30201/0a, f.43v ()
/
Die anderde streeck
30201/1, f.43v ()
/
Dirck Andriesz. (Speck) zijn wijf.GeenPerceel.000
30201/1a, f.43v ()
/
Dirck Andriesz. (Speck)GeenPerceel.000
30202/1, f.43v ()
/
eer Jan Heijnrijcxz. capelaen van Sinte capelaen van Sinte PancraesGeenPerceel.000
30203/1, f.43v ()
/
Meijns Witten Florijsz. WedewijGeenPerceel.000
30203/1a, f.43v ()
/
Witten FlorijszGeenPerceel.000
30204/1, f.43v ()
/
Jan Gerijtsz. die BruijnGeenPerceel.000
30205/1, f.44 ()
/
Daniel Pieter Danielsz.GeenPerceel.000
30206/1, f.44 ()
/
Hillegont Aelbrecht JanszGeenPerceel.000
30207/1, f.44 ()
/
Jan Pieter Clarensz. wijff.GeenPerceel.000
30207/1a, f.44 ()
/
Jan Pieter Clarensz. wijff.GeenPerceel.000
30208/1, f.44 ()
/
Daniel Pieter DanielszGeenPerceel.000
30301/0a, f.44v ()
/
Die derde streeck
30301/1, f.44v ()
/
Dirck Jacopsz. scuijtemakerGeenPerceel.000
30302/1, f.44v ()
/
Jan die WildeGeenPerceel.000
30303/1, f.44v ()
/
Noeijs WillemszGeenPerceel.000
30304/1, f.44v ()
/
Machtelt Jan van RijnsdrGeenPerceel.000
30305/1, f.45 ()
/
Maritgen Dirck Jacopsz. Lichters wijfGeenPerceel.000
30305/1a, f.45 ()
/
Dirck Jacopsz. LichtersGeenPerceel.000
30306/1, f.45 ()
/
Heer Dirck VosGeenPerceel.000
30307/1, f.45 ()
/
Aefgen Harmens dochter Pieter Aertsz. WeduweGeenPerceel.000
30307/1a, f.45 ()
/
Pieter Aertsz. WeduweGeenPerceel.000
30308/1, f.45 ()
/
Willem Sijmonsz. brouwerGeenPerceel.000
30401/0a, f.45v ()
/
Die vierde streeck
30401/1, f.45v ()
/
Aecht, Jacob Voppen weduweGeenPerceel.000
30401/1a, f.45v ()
/
Jacob Voppen weduweGeenPerceel.000
30402/1, f.45v ()
/
Arent WillemszGeenPerceel.000
30403/1, f.45v ()
/
Lijsbet Piter Rennots dochterGeenPerceel.000
30404/1, f.46 ()
/
Jan van RijnGeenPerceel.000
30405/1, f.46 ()
/
Heer Dirck van OijenGeenPerceel.000
30406/1, f.46 ()
/
Gheertruijt coman LouwenGeenPerceel.000
30407/1, f.46 ()
/
Jan Claisz. brouwerGeenPerceel.000
30408/1, f.46 ()
/
Dirck Cazijn GhijsbrechtszGeenPerceel.000
30501/0a, f.46v ()
/
Die vijfte streeck
30501/1, f.46v ()
/
Jan Sijmon MeeszGeenPerceel.000
30502/1, f.46v ()
/
Wendelmoet Jan Hartgens weduweGeenPerceel.000
30502/1a, f.46v ()
/
Jan Hartgens weduweGeenPerceel.000
30503/1, f.46v ()
/
Meijns Willem Florijszdr.GeenPerceel.000
30504/1, f.46v ()
/
Louwerijs Claes BlocxzGeenPerceel.000
30505/1, f.47 ()
/
Aem Jacop Hugensz. PriesterGeenPerceel.000
30506/1, f.47 ()
/
Dirck BouwenszGeenPerceel.000
30507/1, f.47 ()
/
Jacop die MonickGeenPerceel.000
30508/1, f.47 ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
30601/0a, f.47v ()
/
Die seste streeck
30601/1, f.47v ()
/
Aechte Sijmon Reijersz.drGeenPerceel.000
30602/1, f.47v ()
/
Jacop CoddeGeenPerceel.000
30603/1, f.47v ()
/
Dirck WouterGeenPerceel.000
30604/1, f.47v ()
/
Jan HugenszGeenPerceel.000
30605/1, f.48 ()
/
Dirck BouwenszGeenPerceel.000
30606/1, f.48 ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
30607/1, f.48 ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
30608/1, f.48 ()
/
Wouter comen IsbrantszGeenPerceel.000
30701/0a, f.48v ()
/
Die sevende streeck
30701/1, f.48v ()
/
Aechte Jan Ghijsbrechtsz. weduweGeenPerceel.000
30702/1, f.48v ()
/
Haese van HonthorstGeenPerceel.000
30702/1a, f.48v ()
/
Jan Ghijsbrechtsz weduweGeenPerceel.000
30703/1, f.48v ()
/
Ermgaert VolpertsdrGeenPerceel.000
30704/1, f.48v ()
/
Arent CrauwelGeenPerceel.000
30705/1, f.49 ()
/
Machtelt Allert Woutersz.drGeenPerceel.000
30706/1, f.49 ()
/
Claer PottersGeenPerceel.000
30707/1, f.49 ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
30708/1, f.49 ()
/
Cornelis WolpersGeenPerceel.000
30801/0a, f.49v ()
/
Die achte streeck
30801/1, f.49v ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
30802/1, f.49v ()
/
Cornelis Florisz. metselaerGeenPerceel.000
30804/1, f.49v ()
/
Willem HugenszGeenPerceel.000
30804/1, f.49v ()
/
Pieter PouwelszGeenPerceel.000
30805/1, f.50 ()
/
Coman JanGeenPerceel.000
30806/1, f.50 ()
/
Jacop Jan ZalichszGeenPerceel.000
30807/1, f.50 ()
/
meester Sijmon JanszGeenPerceel.000
30808/1, f.50 ()
/
Grijetgen KornelijsGeenPerceel.000
30901/0a, f.50v ()
/
Die negende streeck
30901/1, f.50v ()
/
Alijt Pieter JacopszGeenPerceel.000
30902/1, f.50v ()
/
Maerten Jansz. koperslagerGeenPerceel.000
30903/1, f.50v ()
/
Dammas Jansz. droichscheriaerGeenPerceel.000
30904/1, f.50v ()
/
Jan EngebrechtszGeenPerceel.000
30905/1, f.51 ()
/
Jacop AelbrechtszGeenPerceel.000
30906/1, f.51 ()
/
Cornelis Aerrijs zoonGeenPerceel.000
31001/0a, f.51v ()
/
Die 10e streeck
31001/1, f.51v ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
31002/1, f.51v ()
/
Willem ReijnoutszGeenPerceel.000
31003/1, f.51v ()
/
Alijt Jacopsdr.GeenPerceel.000
31004/1, f.51v (20)
1572 voor/1592-04-08 na
Wolfert Wolfertsz werpenvercoperWolphert Wolphertsz {warpenkoopman}GeenPerceel.000
31005/1, f.52 ()
/
Heer Gerijt Florijsz. priesterGeenPerceel.000
31006/1, f.52 ()
/
Jan Aerntsz. BruijnGeenPerceel.000
31007/1, f.52 ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
31008/1, f.52 ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
31101/0a, f.52v ()
/
Die 11e streeck
31101/1, f.52v ()
/
Gherijt AsselairGeenPerceel.000
31102/1, f.52v ()
/
Wijnaert Wijnaertsz. wittmakerGeenPerceel.000
31103/1, f.52v ()
/
Geertruijt Arent Willemsz. wijfGeenPerceel.000
31103/1a, f.52v ()
/
Arent WillemszGeenPerceel.000
31104/1, f.52v ()
/
Jan Jansz. die LiemotGeenPerceel.000
31105/1, f.53 ()
/
Gherijt VoircoepGeenPerceel.000
31106/1, f.53 ()
/
Monick CorneliszGeenPerceel.000
31107/1, f.53 ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
31108/1, f.53 ()
/
Pieter PouwelszGeenPerceel.000
31201/0a, f.53v ()
/
Die 12e streeck
31201/1, f.53v ()
/
Erckenraet Willem ArentszGeenPerceel.000
31202/1, f.53v ()
/
Tonis WillemszGeenPerceel.000
31203/1, f.53v ()
/
Jan Jan WillemszGeenPerceel.000
31204/1, f.54 ()
/
Wouter LouwenszGeenPerceel.000
31205/1, f.54 ()
/
Willem FlorijszGeenPerceel.000
31206/1, f.54 ()
/
Gherijt SweerszGeenPerceel.000
31207/1, f.54 ()
/
Sijmon KarrentszGeenPerceel.000
31301/0a, f.54v ()
/
Die 13e streeck
31301/1, f.54v ()
/
Gherijt HermanszdrGeenPerceel.000
31302/1, f.54v ()
/
Gillis Jansz. witmakerGeenPerceel.000
31303/1, f.54v ()
/
Ghijsbrecht GhijsbrechtszGeenPerceel.000
31304/1, f.54v ()
/
Meester Gerijt LouwenGeenPerceel.000
31305/1, f.55 ()
/
Gerijt Jacop GerijtszGeenPerceel.000
31306/1, f.55 ()
/
Gherijt Jacop GerijtszGeenPerceel.000
31307/1, f.55 ()
/
Erckenraet Willem Pouwelsz. WeduweGeenPerceel.000
31307/1a, f.55 ()
/
Willem PouwelszGeenPerceel.000
31307/1a, f.55 ()
/
Willem Pouwelsz weduweGeenPerceel.000
31308/1, f.55 ()
/
Erckenraet Willem Pouwelsz. WeduweGeenPerceel.000
31308/1a, f.55 ()
/
Willem Pouwelsz weduweGeenPerceel.000
31308/1a, f.55 ()
/
Willem PouwelszGeenPerceel.000
31401/0a, f.55v ()
/
Die 14e streeck
31401/1, f.55v ()
/
baghijnenGeenPerceel.000
31402/1, f.55v ()
/
Sijmon Jacobsz. waerdt inde CaertGeenPerceel.000
31403/1, f.55v ()
/
Jan Jacopsz. PrijnsGeenPerceel.000
31404/1, f.55v (21)
1560 voor/1581-09 na
Fijtgen Jansdr weduwe van Cornelis Heijmensz boumanFijtgen Jansdr {vrouw van Cornelis Heymansz, Lyck Jansz}Haarlemmerstraat.199-201
31404/1a, f.55v ()
/
Cornelis Heijmensz. boumanGeenPerceel.000
31404/1a, f.55v (27)
1550 voor/1577~1580
weduwe van Cornelis Heijmensz boumanCornelis Heymansz {bouwman}Haarlemmerstraat.199-201
31405/1, f.56 ()
/
Pieter Claesz. backerGeenPerceel.000
31406/1, f.56 ()
/
Daniel Gerijt LamszGeenPerceel.000
31407/1, f.56 ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
31501/0a, f.56v ()
/
Die 15e streeck
31501/1, f.56v ()
/
Katherijn Herman BomenGeenPerceel.000
31502/1, f.56v ()
/
Goessen Gerrijt glaesemaeckerGeenPerceel.000
31503/1, f.56v ()
/
Jan Claesz. stratemakerGeenPerceel.000
31504/1, f.56v ()
/
Willem LouwerijszGeenPerceel.000
31505/1, f.57 ()
/
Gherijt WillemszGeenPerceel.000
31506/1, f.57 ()
/
Dirck HarmanszGeenPerceel.000
31507/1, f.57 ()
/
Dirck AerntszGeenPerceel.000
31601/0a, f.57v ()
/
Die 16e streeck.
31601/1, f.57v ()
/
Harrich Jan (Davitsz?)GeenPerceel.000
31602/1, f.57v ()
/
Katherijn Dirck JanszdrGeenPerceel.000
31603/1, f.57v ()
/
Dirck HermanszGeenPerceel.000
31604/1, f.57v ()
/
Pieter Pietersz. van ThienenGeenPerceel.000
31605/1, f.58 (18)
1563 voor/1581 na
Jacop Dirckxz. ReijgersberchJacob Dircksz van ReigersbergGeenPerceel.000
31606/1, f.58 ()
/
Jan BertoutGeenPerceel.000
31607/1, f.58 ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
31701/0a, f.58v ()
/
Die 17e streeck.
31701/1, f.58v ()
/
Sijmon PieterszGeenPerceel.000
31702/1, f.58v ()
/
Daniel Jan GhijsbrechtszGeenPerceel.000
31703/1, f.58v ()
/
Maritgen Jan PostenGeenPerceel.000
31704/1, f.58v ()
/
Wendelmoet Claes Kerstantsz.GeenPerceel.000
31705/1, f.59 ()
/
Sijmon Claes CosterszGeenPerceel.000
31706/1, f.59 ()
/
Mathijs Florijsz. van NoortwijckGeenPerceel.000
31707/1, f.59 ()
/
Fije Goetgens SesmansGeenPerceel.000
31708/1, f.59 ()
/
Dirck MonenszGeenPerceel.000
31801/0a, f.59v ()
/
Die 18e streeck
31801/1, f.59v ()
/
Sinte JorijsGeenPerceel.000
31802/1, f.59v ()
/
Katherijn Pieter Gerijtsz. Bijmans weduweGeenPerceel.000
31802/1a, f.59v ()
/
Pieter Gerijtsz. Bijmans weduweGeenPerceel.000
31803/1, f.59v ()
/
Alijt Willem AnthoniszGeenPerceel.000
31804/1, f.59v ()
/
Alijt EngelsGeenPerceel.000
31805/1, f.60 ()
/
Florijs van VeldeGeenPerceel.000
31806/1, f.60 ()
/
Sijmon JacopszGeenPerceel.000
31807/1, f.60 ()
/
Gheertruijt Snelle JacopszGeenPerceel.000
31901/0a, f.60v ()
/
Die 19e streeck
31901/1, f.60v ()
/
Machtelt Gerijt Dirck Willemsz. weduweGeenPerceel.000
31901/1a, f.60v ()
/
Gerijt Dirck Willemsz. weduweGeenPerceel.000
31902/1, f.60v ()
/
Heer Gerijt SijmonszGeenPerceel.000
31903/1, f.60v ()
/
Heer Gerijt SijmonszGeenPerceel.000
31904/1, f.60v ()
/
Arent PouwelszGeenPerceel.000
31905/1, f.60v ()
/
Arent Dircxz.GeenPerceel.000
31906/1, f.60v ()
/
Katherijn Louwen vander GoudeGeenPerceel.000
31907/1, f.61 ()
/
Ghijsbrecht HeijnricxzGeenPerceel.000
31908/1, f.61 ()
/
Pieter BijmanGeenPerceel.000
31909/1, f.61 ()
/
Allert GhijsbrechtszGeenPerceel.000
31910/1, f.61 ()
/
Dirck van ZijlGeenPerceel.000
32001/0a, f.61v ()
/
Die 20e streeck
32001/1, f.61v ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
32002/1, f.61v ()
/
Dammes Dirck Reijersz.GeenPerceel.000
32003/1, f.61v ()
/
Jan Pieter ClaeszGeenPerceel.000
32004/1, f.61v ()
/
Allert WouterszGeenPerceel.000
32005/1, f.61v ()
/
Allert WouterszGeenPerceel.000
32006/1, f.62 ()
/
Katherijn Lou van der GoudeGeenPerceel.000
32007/1, f.62 ()
/
Heer Willem HermanszGeenPerceel.000
32008/1, f.62 ()
/
LedigGeenPerceel.000
32009/1, f.62 ()
/
Hase, Jan VolbrechtszGeenPerceel.000
32010/1, f.62 ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
32011/1, f.62 ()
/
Coman Daen DaenszGeenPerceel.000
40101/0a, f.64 ()
/
Die eerste streeck int choer
40101/1, f.64 ()
/
Jan BertoutszGeenPerceel.000
40102/1, f.64 ()
/
Heer Vrederijck GerijtszGeenPerceel.000
40103/1, f.64 ()
/
LedigGeenPerceel.000
40201/0a, f.64v ()
/
Die andere streeck
40201/1, f.64v ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
40202/1, f.64v ()
/
Grietgen Anthonis dochterGeenPerceel.000
40203/1, f.64v ()
/
Meester Claes AdeGeenPerceel.000
40204/1, f.64v ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
40205/1, f.65 ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
40206/1, f.65 ()
/
Heer RutgaertGeenPerceel.000
40207/1, f.65 ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
40208/1, f.65 ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
40301/0a, f.65v ()
/
Die derde streeck
40301/1, f.65v ()
/
Heer Harman van Aemsterdam priesterGeenPerceel.000
40302/1, f.65v ()
/
Heer Ghijsbrecht WillemszGeenPerceel.000
40303/1, f.65v ()
/
Jan Reijersz. brouwerGeenPerceel.000
40304/1, f.65v ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
40305/1, f.66 ()
/
Adriaen van der MijGeenPerceel.000
40306/1, f.66 ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
40307/1, f.66 ()
/
Meester Dirck vuijterGeenPerceel.000
40308/1, f.66 ()
/
Heer Arent BertholmeeszGeenPerceel.000
40401/0a, f.66v ()
/
Die vierde streeck
40401/1, f.66v ()
/
Jacques Geraert vuijt VlaenderenGeenPerceel.000
40402/1, f.66v ()
/
Margriet Pieter PaedzenGeenPerceel.000
40403/1, f.66v ()
/
Wijllem Zijmons zoon brouwer inde WereltGeenPerceel.000
40404/1, f.67 ()
/
Claes Sijmonsz. van Soeterwoude snijderGeenPerceel.000
40405/1, f.67 ()
/
Louweris Sijmonsz. inden BurchGeenPerceel.000
40406/1, f.67 ()
/
Jan van ZijllGeenPerceel.000
40407/1, f.67 ()
/
Jan van ZijllGeenPerceel.000
40408/1, f.67 ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
40409/1, f.67 ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
40501/0a, f.67v ()
/
Die vijfte streeck
40501/1, f.67v ()
/
wedewe van Claes RijnswaertGeenPerceel.000
40501/1a, f.67v ()
/
wedewe van Claes RijnswaertGeenPerceel.000
40502/1, f.67v (72)
1534 voor/1606 na
Margareta Jansdr weduwe van Huijbert JacopszMargriete Jansdr Heye {vrouw van Huibrecht Jacobsz}Warmoesmarkt.014-015
40502/1a, f.67v (48)
1534 voor/1582~1583
weduwe van Huijbert JacopszHuibrecht Jacobsz {tinnegieter}Warmoesmarkt.014-015
40503/1, f.67v ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
40504/1, f.68 ()
/
Niets ingevuldGeenPerceel.000
40505/1, f.68 ()
/
Heijnderick Sentens wonende inde huijsinghe van Mr. Florijs HeijGeenPerceel.000
40505/2, f.68 ()
/
Mr. Florijs HeijGeenPerceel.000
40506/1, f.68 (43)
1561-09 voor/1604 na
Judit Dirckens dochter die wedewij van Jacop JacopszJudith Dircksdr {vrouw van Jacob Jacobsz}Haarlemmerstraat.088-090
40506/1a, f.68 (58)
1543 voor/1601~1604
wedewij van Jacop JacopszJacob Jacobsz {kramer}Haarlemmerstraat.088-090
40601/0a, f.68v ()
/
Die seste streeck
40601/1, f.68v ()
/
Heijnderick (Diediricxz.?) Visscher erffgenamenGeenPerceel.000
40601/1a, f.68v ()
/
Heijnderick (Diediricxz.?) VisscherGeenPerceel.000
40602/1, f.68v ()
/
Lijsbeth Andries RiddelofsdrGeenPerceel.000
40603/1, f.68v (25)
1581 voor/1606 na
Krijn Aelbrechtsz schipperQuirijn Aelbrechtsz {schipper}OudeRijn.003-007
40604/1, f.69 ()
/
Marijtgen Cornelis dochter de wewij van Jan Cornelisz cleermaeckerGeenPerceel.000
40604/1a, f.69 ()
/
wewij van Jan Cornelisz cleermaeckerGeenPerceel.000
40605/1, f.69 (49)
1557 voor/1606 na
Arent Cornelisz mandemaeckerArent Cornelisz {mandenmaker}NieuweRijn.049
40606/1, f.69 ()
/
Thoenis Willemsz. metselaer RooboelGeenPerceel.000
40607/1, f.69 (65)
1541 voor/1606 na
Eevert Harmansz oosseweijderEvert Harmensz {warmoezenier}LangeMare.092
40701/0a, f.69v ()
/
Die sevende streeck
40701/1, f.69v ()
/
Pieter de Haen vuijt VlaenderenGeenPerceel.000
40702/1, f.69v (25)
1581 voor/1606 na
Jan Lucasz moelenaerJan Lucasz {molenaar}JanVossensteeg.002-004
40703/1, f.69v (20)
1563 voor/1583-07-14 na
Niclaes van der WieleNicolaes van der Wiel {rentmeester}Hooglandsekerkgracht.034
40704/1, f.70 ()
/
meester (..uijst) van RijckGeenPerceel.000
40705/1, f.70 ()
/
joffr. Alijt Florijsdr van ZijllGeenPerceel.000
40706/1, f.70 ()
/
joffr. Alijt Florijsdr van ZijllGeenPerceel.000
40801/0a, f.70v ()
/
Die achte streeck.
40801/1, f.70v ()
/
Andries MouwerijnszGeenPerceel.000
40802/1, f.70v ()
/
Jan Pietersz seemtouwerGeenPerceel.000
40803/1, f.70v ()
/
Heijnderick Jansz backer in EssenGeenPerceel.000
40804/1, f.71 ()
/
Claes Jansz van WerreGeenPerceel.000
40805/1, f.71 ()
/
Gherijt Claesz BazelairGeenPerceel.000
40806/1, f.71 ()
/
joffr. Alijt Florijsdr van ZijllGeenPerceel.000
40901/0a, f.71v ()
/
Die negende streeck
40901/1, f.71v ()
/
Dirck Pietersz festijndrapierGeenPerceel.000
40902/1, f.71v ()
/
Pieter Heijnrijck ReijnszGeenPerceel.000
40903/1, f.71v ()
/
Pieter Heijnrick ReijerszGeenPerceel.000
40904/1, f.72 ()
/
Willems MaertijnszGeenPerceel.000
40905/1, f.72 ()
/
Gherijt Pieter HazeszGeenPerceel.000
40906/1, f.72 ()
/
Gherijt Pieter HaseszGeenPerceel.000
50100/0a, f.72v ()
/
Inden ommeganck
50100/0b, f.72v ()
/
Die ordinancie vanden graven inden ommeganck is dat men beghinnen sel te tellen ter helfte vanden pijlaren die dwaersch over die cruijs pijlaer dair Sinte Pancraes outaer an staet ende soe voert omme te tellen vuijten muijer totten pijlaren toe of naeden choer al omme gaende den ommeganck eijnde ende ter helft vanden pijlare dair Sinte Hierassimen(?) outaer an staet
50100/0c, f.73 (53)
1542 voor/1595 na
Claes Pijetersz van MedenblickClaes Pietersz van Medemblik {schipper}GeenPerceel.000
50101/0a, f.73 ()
/
Die eerste streeck
50101/1, f.73 ()
/
Joffrou Marije Florijs van AlcmadeGeenPerceel.000
50102/1, f.73 (53)
1542 voor/1595 na
Claes Pietersz van Medenblick scipperClaes Pietersz van Medemblik {schipper}OudeRijn.132
50103/1, f.73 ()
/
Joffrou Marije Florijs van AlcmadeGeenPerceel.000
50104/1, f.73 (51)
1555 voor/1606 na
Jacop Cornelis Boenisz boomgaertmanJacob Cornelisz Boenen {boomgaardman}LangeMare.086
50105/1, f.73 ()
/
Jan Claesz brouwerGeenPerceel.000
50106/1, f.73 ()
/
Huijbert (Ket) Nelensz. wijfGeenPerceel.000
50106/1a, f.73 ()
/
Huijbert (Ket) Nelensz.GeenPerceel.000
50201/0a, f.73v ()
/
Die andere streeck
50201/1, f.73v ()
/
Heijle Outziersz wijfGeenPerceel.000
60100/0a, f.92 ()
/
Inde Heijlighe Cruijs capelle off de Zuijtcapelle.
60100/0b, f.92 ()
/
Dit is die orinancie vanden graven leggende inde Heijlige Cruijs capelle, datter zijn 18 streecken dair die eerste streeck of te langes die zuijtganck van oesten westwaert ende die laetste streeck is streckende soe verre als die derde pijlaeren strecken.
60101/0a, f.92v ()
/
Die eerste streeck
60101/1, f.92v ()
/
(leeg)GeenPerceel.000
70100/0a, f.114 ()
/
Andie noertzijde 21 streecken 11 graven. In die Noodt Goids capelle.
70100/0b, f.114 ()
/
Item die ordinancie vanden graven leggende inde Nootgods capelle, dair zijn 21 streken, elcke streeck van 11 graven. Dair die eerste streeck af is langes die noertgevel van oesten westwaert. Ende die leste streeck is streckende zoe verre als die wijtkant van die derde pilaeren strecken.
70101/0a, f.114v ()
/
Die eerste streeck
70101/1, f.114v ()
/
(leeg)GeenPerceel.000
Naar Overzichtskaart met 65 record(s).