Akteformulier

Akteformulier met BronId = 152. AkteNummer = 737. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Grote-Bewijzen-Bschuldbekentenis7372853011550-10-23NieuweRijn.034
9600 karolus guldensNieuwe Rijn7982
Mr Dirck Heynrick Reynier jonge Claes Katrijn Lysbeth Marytgen en Annetgen kinderen van wylen Jacop Claesz houtcoper ende Alydtgen Heynricksdr met meester Geryt Heynricksz. van der Goude licentaet in de rechten haer broeder.
Oude Dirck Jan Reyersz gehuwd met Marie Claesdr moeye Jan Huygh Andriesz.z. gehuwd met Baerte Dircksdr nichte van svaders zyde oude Claes Jacopsz broeder en meester Geryt Heynricksz. voirs oom van smoeders zyde.
Oude Claes Jacopsz. is gehuwd met Aechte Meester Heynrick Dircksz.
Onderpand:
  • 9½ morgen land in Leyderdorp verhuyrt voor 90 karolus guldens per jaar ende bruyct nu ter tyt Jacop Claesz. van Veen en Alydtgen Wouter Bruynenz.
  • 3½ morgen land gelegen opte zyl in Leyderdorp verhuyrt voor 37 karolus guldens per jaar ende bruyct nu ter tyt Willem Pietersz. mack.
  • Een hofstede met 16 morgen land gelegen an die gen Kae in Raemburch verhuyrt voor 60 karolus guldens per jaar ende bruyct nu ter tyt Jan Ghijsenz.
  • 3 morgen land in Leyderdorp verhuyrt voor 17 karolus guldens per jaar ende bruyct nu ter tyt Alijdtgen Wouter Bruynenz. wede voirs.
  • Een huys ende erve gelegen opte nyeuwen Ryn daer Alijdtgen Heynricksdr. nu ter tyt woent belegen an die een zyde Wijve Jan Heye grytsz.z. wede ende an die ander zijde die wede en erfgenamen van Jan van Thol.
  • Een huys ende erve als voiren belegen an die een zyde Mathijs Engebrechtsz. tynnegieter ende an die ander zyde jonge Dirck Jan Reyersz.
9600 karolus guldens volgens zekere makinge gepasseert op 7-5-1550 voor burgemeesteren en schepenen van Leyden tusschen Jacop Claesz. en Alijdtgen Heynricksdr
Verwijst naar ongedateerde huwelijksvoorwaarden.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
737/01schepenJacob Jansz van der GraftJacop Jansz van der Graft
Jacop Jansz van der Graft
737/02schepenWillem Aelbrechtsz van CampenWillem Aelbrechtsz
Willem Aelbrechtsz
737/03schuldeiserDirck Jacobsz van SwietenMr Dirck
Mr Dirck Heynrick Reynier jonge Claes Katrijn Lysbeth Marytgen en Annetgen kinderen van wylen Jacop Claesz houtcoper ende Alydtgen Heynricksdr
737/04schuldeiserHendrick Jacobsz van SwietenHeynrick
Mr Dirck Heynrick Reynier jonge Claes Katrijn Lysbeth Marytgen en Annetgen kinderen van wylen Jacop Claesz houtcoper ende Alydtgen Heynricksdr
737/05schuldeiserReinier Jacobsz van SwietenReynier
Mr Dirck Heynrick Reynier jonge Claes Katrijn Lysbeth Marytgen en Annetgen kinderen van wylen Jacop Claesz houtcoper ende Alydtgen Heynricksdr
737/06schuldeiserClaes Jacobsz van Swietenjonge Claes
Mr Dirck Heynrick Reynier jonge Claes Katrijn Lysbeth Marytgen en Annetgen kinderen van wylen Jacop Claesz houtcoper ende Alydtgen Heynricksdr
737/07schuldeiserCatrijn Jacobsdr van SwietenKatrijn
Mr Dirck Heynrick Reynier jonge Claes Katrijn Lysbeth Marytgen en Annetgen kinderen van wylen Jacop Claesz houtcoper ende Alydtgen Heynricksdr
737/08schuldeiserElisabeth Jacobsdr van SwietenLysbeth
Mr Dirck Heynrick Reynier jonge Claes Katrijn Lysbeth Marytgen en Annetgen kinderen van wylen Jacop Claesz houtcoper ende Alydtgen Heynricksdr
737/09schuldeiserMarytgen Jacobsdr Houtkoper (van Swieten)Marytgen
Mr Dirck Heynrick Reynier jonge Claes Katrijn Lysbeth Marytgen en Annetgen kinderen van wylen Jacop Claesz houtcoper ende Alydtgen Heynricksdr
737/10schuldeiserAnna Jacobsdr van SwietenAnnetgen
Mr Dirck Heynrick Reynier jonge Claes Katrijn Lysbeth Marytgen en Annetgen kinderen van wylen Jacop Claesz houtcoper ende Alydtgen Heynricksdr
737/11overledeneJacob Claesz van Swietenwylen Jacop Claesz houtcoper
kinderen van wylen Jacop Claesz houtcoper ende Alydtgen Heynricksdr
737/12schuldenaarAlijd Hendricksdr {van Swieten}Alydtgen Heynricksdr
kinderen van wylen Jacop Claesz houtcoper ende Alydtgen Heynricksdr
737/13voogdDirck Jan Reyersz van Heemskerck {de oude}Oude Dirck Jan Reyersz
Oude Dirck Jan Reyersz gehuwd met Marie Claesdr moeye
737/14echtgenootMarytgen Claesdr {Heemskerck}gehuwd met Marie Claesdr moeye
Oude Dirck Jan Reyersz gehuwd met Marie Claesdr moeye
737/15voogdJan Huig Andriesz van TorenvlietJan Huygh Andriesz
Jan Huygh Andriesz.z. gehuwd met Baerte Dircksdr nichte van svaders zyde
737/16echtgenootBaertgen Dircksdr {van Torenvliet}gehuwd met Baerte Dircksdr
Jan Huygh Andriesz.z. gehuwd met Baerte Dircksdr nichte van svaders zyde
737/17voogdClaes Jacobsz {NieuweRijn}oude Claes Jacopsz broeder
oude Claes Jacopsz broeder
737/18echtgenootgehuwd met Aechte Meester Heynrick Dircksz
Oude Claes Jacopsz is gehuwd met Aechte Meester Heynrick Dircksz
737/19voogdGerrit Hendricksz {broer van Alijd Hendricksdr}meester Geryt Heynricksz voirs oom van smoeders zyde
meester Geryt Heynricksz voirs oom van smoeders zyde
737/20bewonerAlijd Hendricksdr {van Swieten}Alijdtgen Heynricksdr
Een huys ende erve gelegen opte nyeuwen Ryn daer Alijdtgen Heynricksdr. nu ter tyt woent
737/21belending (NieuweRijn.032-033)Wijntgen Aelwijnsdr {Heye}Wijve Jan Heye Grytsz wede
Wijve Jan Heye Grytsz wede
737/22overledene (NieuweRijn.032-033)Jan Gerritsz HeyeJan Heye Grytsz wede
Wijve Jan Heye Grytsz wede
737/23belending (NieuweRijn.035)die wede en erfgenamen van Jan van Thol
die wede en erfgenamen van Jan van Thol
737/24overledene (NieuweRijn.035)erfgenamen van Jan van Thol
die wede en erfgenamen van Jan van Thol
737/25eigenaar (NieuweRijn.005-006)Alijd Hendricksdr {van Swieten}Alijdtgen Heynricksdr
Alijdtgen Heynricksdr