Akteformulier

Akteformulier met BronId = 155. AkteNummer = 202. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 E-1571verkoopE2021041051573-04-14Levendaal.041-045TerugVerder
voldaan met schepenschuldbrief (mij onduidelijk)?Levendaal2796
Twee huysen met haeren erven gelegen naest malcander, staende op Levendeel. Belegen hebbende aen d'een sijde Maerten van Zonnevelt ende aen d'ander zijde Anthonis Cornelisz, timmerman. Streckende voor uuyt Levendeel tot after aen mr. Claes apoteeckers erve.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
202/01schepenQuirijn Claes Garbrantsz {van Strijen}Quiryn Claes zoon
Quiryn Claes zoon
202/02schepenWillem Jacobsz van LooWillem van Loo
Willem van Loo
202/03verkoperHarper Huigenz {lakenbereider}Harper Huygensz voorlakenreder
Harper Huygensz voorlakenreder
202/04koperde meesters van het OLVrouwegasthuis
de meesters van het O.L.Vrouwegasthuis
202/05belending (Levendaal.047)Maerten van SonneveltMaerten van Zonnevelt
Maerten van Zonnevelt
202/06belending (Levendaal.037-039)Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}Anthonis Cornelisz timmerman
Anthonis Cornelisz timmerman
202/07belending (Levendaal.049)Claes Cornelisz {apotheker}mr Claes apoteecker
mr. Claes apoteeckers erve