Akteformulier

Akteformulier met BronId = 155. AkteNummer = 382. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 E-1571schuldbekentenisE382196v1981574-07-01Garenmarkt.008TerugVerder
Garenmarkt / Barbarasteeg / Nieuwsteeg924
hij belooft te betalen onderpand:
  1. Eerst een huys ende erve daerinne hij comparant selfs jegenwoerdelicken woent, staende ende gelegen binnen deser stede opte Oesterlingplaets. Belendt aen d'een sijde de huysinge van Mees Aelwijnsz, fugitive ende aen d'ander zijde Neeltgen Jacobsdochter, weduwe van Dirck Cornelisz de Graeff. Streckende voer van de Oesterlingplaets after mit een poert ende ganeg uytgaende op Levendeel.
  2. Noch een huys ende erve in de Barbarensteech. Belendt aen d'een sijde Gerrit Dircxz, voerlaeckenreeder ende aen d'ander sijde Cornelis Claes Adriaensz. Streckende voer uuyte voors. stege after in de styncstege.
Borg zijn schoonmoeder Alijdt Huygensdr, weduwe van Huych Pietersz Codijck met Mathijs Dircksz als haar voogd in deze zaak; zij heeft als onderpand:
  1. drie huysingen ende erven naest malcanderen staende ende gelegen in de Nieuwesteech. Belendt in 't geheel aen d'een sijde voer d'erffgenamen van Pieter Bouwensz ende aen d'ander zijde Vrederick Vredricxz van Draeckenburch, daeraen Jan Adriaensz de Wilde, fugitive, daeraen Aelbrecht Dircxzoon voors. ende daeraen de weduwe van Maerten Huygensz, verwer. Streckende voer uuyte Nieuwesteech tot after aen d'erffgenamen van Heyndrick van Wijngaerden, Pieter Quyerijnsz scrienwerckers, Henrick Dircxz droechscheriers ende Maerten Symonsz Dou fugetiven erve.
NB. het onderpand aan de Nieuwsteeg bestrijkt eigenlijk 3 percelen, te weten Nieuwsteeg.018.2a, Nieuwsteeg.018.2b en Nieuwsteeg.018.3

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
382/01schepenCornelis Huigenz van TorenvlietCornelis Huygens zoon
Cornelis Huygens zoon
382/02schepenPieter Pietersz Oom van OfwegenPieter Oom Pietersz
Pieter Oom Pietersz
382/03schuldeiserDirck Hendricksz {Garenmarkt}Dirck Hendricksz onmondig weeskind van Hendrick Cornelisz apotheker en Neeltgen Dircksdr
Dirck Hendricksz onmondig weeskind van Hendrick Cornelisz apotheker en Neeltgen Dircksdr
382/04overledeneHendrick Cornelisz {apotheker}Hendrick Cornelisz apotheker
Dirck Hendricksz onmondig weeskind van Hendrick Cornelisz apotheker en Neeltgen Dircksdr
382/05overledeneNeeltgen Dircksdr {vrouw van Hendrick Cornelisz}Neeltgen Dircksdr
Dirck Hendricksz onmondig weeskind van Hendrick Cornelisz apotheker en Neeltgen Dircksdr
382/06schuldenaarMees Cornelisz {drapier, apotheker}Mees Cornelisz apotheker
Mees Cornelisz apotheker
382/07belending (Garenmarkt.006)Mees Aelwijnsz van SwanenburgMees Aelwijnsz fugitive
Mees Aelwijnsz fugitive
382/08belending (Garenmarkt.010.1)Neeltgen Jacobsdr {vrouw van Dirck Cornelis de Graeff, Cornelis Willemsz}Neeltgen Jacobsdr wed van Dirck Cornelisz de Graeff
Neeltgen Jacobsdr wed van Dirck Cornelisz de Graeff
382/09overledene (Garenmarkt.010.1)Dirck Cornelisz de Graeffwed van Dirck Cornelisz de Graeff
wed van Dirck Cornelisz de Graeff
382/10schuldeiser (Barbarasteeg.008)Dirck Hendricksz {Garenmarkt}Dirck Hendricksz onmondig weeskind van Hendrick Cornelisz apotheker en Neeltgen Dircksdr
Dirck Hendricksz onmondig weeskind van Hendrick Cornelisz apotheker en Neeltgen Dircksdr
382/11schuldenaar (Barbarasteeg.008)Mees Cornelisz {drapier, apotheker}Mees Cornelisz apotheker
Mees Cornelisz apotheker
382/12belending (Barbarasteeg.010)Gerrit Dircksz den OosterlingGerrit Dircxz voerlaeckenreeder
Gerrit Dircxz voerlaeckenreeder
382/13belending (Barbarasteeg.008)Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}Cornelis Claes Adriaensz
Cornelis Claes Adriaensz
382/14borg (Nieuwsteeg.018.2a)Alijd Huigendr {Coedijck}Alijdt Huygensdr weduwe van Huych Pietersz Codijck zijn schoonmoeder
Alijdt Huygensdr weduwe van Huych Pietersz Codijck met Mathijs Dircksz als haar voogd in deze zaak
382/15borg (Nieuwsteeg.018.2b)Alijd Huigendr {Coedijck}Alijdt Huygensdr weduwe van Huych Pietersz Codijck zijn schoonmoeder
Alijdt Huygensdr weduwe van Huych Pietersz Codijck met Mathijs Dircksz als haar voogd in deze zaak
382/16borg (Nieuwsteeg.018.3)Alijd Huigendr {Coedijck}Alijdt Huygensdr weduwe van Huych Pietersz Codijck zijn schoonmoeder
Alijdt Huygensdr weduwe van Huych Pietersz Codijck met Mathijs Dircksz als haar voogd in deze zaak
382/17overledene (Nieuwsteeg.018.2a)Huig Pietersz Coedijck IIweduwe van Huych Pietersz Codijck
Alijdt Huygensdr weduwe van Huych Pietersz Codijck
382/18voogd (Nieuwsteeg.018.2a)Matthijs Dircksz {schrijver}Mathijs Dircksz
Alijdt Huygensdr weduwe van Huych Pietersz Codijck met Mathijs Dircksz als haar voogd in deze zaak
382/19belending (Nieuwsteeg.018.1)d'erffgenamen van Pieter Bouwensz
d'erffgenamen van Pieter Bouwensz
382/20overledene (Nieuwsteeg.018.1)Pieter Bouwensz van Dorpd'erffgenamen van Pieter Bouwensz
d'erffgenamen van Pieter Bouwensz
382/21belending (Nieuwsteeg.018.4)Frederick Fredericksz van DraeckenburchVrederick Vredricxz van Draeckenburch
Vrederick Vredricxz van Draeckenburch
382/22belending (Steenschuur.023.10)Jan Adriaensz de WildeJan Adriaensz de Wilde fugitive
Jan Adriaensz de Wilde fugitive
382/23belending (Steenschuur.023.08)Aelbrecht Dircksz BralAelbrecht Dircxzoon voors
Aelbrecht Dircxzoon voors
382/24belending (Steenschuur.023.07)Grietgen Willemsdr {Doesz}de weduwe van Maerten Huygensz verwer
de weduwe van Maerten Huygensz verwer
382/25overledene (Steenschuur.023.07)Maerten Huigenz {verwer}de weduwe van Maerten Huygensz verwer
de weduwe van Maerten Huygensz verwer
382/26belending (Langebrug.113.02)d'erffgenamen van Heyndrick van Wijngaerden
d'erffgenamen van Heyndrick van Wijngaerden
382/27overledene (Langebrug.113.02)Hendrick van Wijngaardend'erffgenamen van Heyndrick van Wijngaerden
d'erffgenamen van Heyndrick van Wijngaerden
382/28belending (Langebrug.113.03)Pieter Quirijnsz {schrijnwerker}Pieter Quyerijnsz scrienwercker
Pieter Quyerijnsz scrienwercker
382/29belending (Langebrug.113.04)Hendrick Dircksz {droogscheerder}Henrick Dircxz droechscherier
Henrick Dircxz droechscherier
382/30belending (Langebrug.113.05)Maerten Symonsz DouMaerten Symonsz Dou fugetive
Maerten Symonsz Dou fugetive