Akteformulier

Akteformulier met BronId = 156. AkteNummer = 356. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
Bron (scan)SoortNrFolScanNrDatumPerceel-
Inbrengboek-1540-1559verkoop3561061441557-03-10Botermarkt.005 (De Gulden Schenckan)TerugVerder
804 Karolusguldens + een losrente van 96 gulden ten gunste van het CatharinagasthuisvrijBotermarkt5211
een huys ende erve gelegen opten Nyeuwen Rijn.
Belend: ene zijde: Aernt Claesz coorncoper. andere zijde: Cornelis Cornelisz thinnegieter. achter: in der Stedethoornstege.
Voorwaarden: dat 't water comende in den kellenair van desen huyse losen ende wateren zal in des voirn. Cornelis Cornelisz.'s kelder van zijn huys uuytgaende ende lopende tot in den voors. Rijn; wanneer de goete leggende in den kelder van dese huyse verstopt wordt zullen Geertruyt Jorysdr ende heure nacomelingen mogen gaen in Cornelis Cornelisz.'s keldenair omme de goete te ruymen ende t' ontstoppen; etc.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
356/01schepenJan Frans Gijsbrechtsz {brouwer}Jan Frans Gijsbrechtsz
Jan Frans Gijsbrechtsz
356/02schepenCornelis Gerritsz van PoelgeestCornelis Gerryts van Poelgeest
Cornelis Gerryts van Poelgeest
356/03verkoperBarbara Andriesdr van Eyck {Boeytgen}Barbara Andriesdr weduwe van wijlen Gerryt Pietersz Boeytgen
Barbara Andriesdr weduwe van wijlen Gerryt Pietersz Boeytgen mit Gerryt Andriesz tymmerman hair broeder ende gecoiren voocht
356/04overledeneGerrit Pietersz Boeytgen {verwersknecht}weduwe van wijlen Gerryt Pietersz Boeytgen
Barbara Andriesdr weduwe van wijlen Gerryt Pietersz Boeytgen mit Gerryt Andriesz tymmerman hair broeder ende gecoiren voocht
356/05voogdGerrit Andriesz van EyckGerryt Andriesz tymmerman hair broeder
Barbara Andriesdr weduwe van wijlen Gerryt Pietersz Boeytgen mit Gerryt Andriesz tymmerman hair broeder ende gecoiren voocht
356/06koperGeertruid Jorisdr {vrouw van Barent Claesz}Geertruyt Jorysdr Baernt Claesz schilders weduwe
Geertruyt Jorysdr Baernt Claesz schilders weduwe
356/07overledeneBarent Claesz {schilder}Baernt Claesz schilders weduwe
Geertruyt Jorysdr Baernt Claesz schilders weduwe
356/08voogdCornelis Jansz {snijder-borg-voogd-gemachtigde}Cornelis Jansz snijder
Cornelis Jansz snijder
356/09belending (Botermarkt.006)Arent Claesz {korenkoper}Aernt Claesz coorncoper
Aernt Claesz coorncoper
356/10belending (Botermarkt.004)Cornelis Cornelisz {in de Bock, de oude}Cornelis Cornelisz thinnegieter
Cornelis Cornelisz thinnegieter