Akteformulier

Akteformulier met BronId = 176. AkteNummer = 138. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
Bron (scan)SoortNrFolScanNrDatumPerceel-
Waarboek-67 A-1560verkoopA138810861561-01-22Middelweg.040.2TerugVerder
schepenschuldbrief12 comans groten pj mhMiddelweg270
Een huys ende erve staende ende gelegen op de Middelwech. Ende heeft belegen aen d'een zijde Alijdt Govertsdochter ende aen d'ander zijde d'erffgenamen van Haesgen Aelwijnsdr. Streckende voor van de voors. Middelwech tot after an Jacob Tomasz brouwers schuyere.
Ende alsoe 't dack van de voors. schuyere overhanckt ende druypt op 't erve van dese huysen soe zijn voorwaerden dat Jacob Thomasz voors. zijnen erven ende naecomelingen gehouden sullen wesen tot heurluyder costen ende lasten tot vermaninge van Jan Lambrechtsz voorn. ofte zijnen naecomelingen besitters van dese voors. erve 't voors. dack voerzoeverre als dat oversteckt ende druypt op 't erve van desen huys of te breecken ende de besitters van desen huyse daervan ontruyminge te doen op heur eygen erve.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
138/01schepenCornelis Jacobsz van Noorde IIICornelis van Noorde
Cornelis van Noorde
138/02schepenClaes Jansz de Goede {brouwer, olieslager}Claes Jans zoon de Guede
Claes Jans zoon de Guede
138/03verkoperJan Andriesz van EyckJan Andriesz kistenmaker
Jan Andriesz kistenmaker en Barbara Andriesdr zijn zuster (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm en met Gerrit Andriesz van Eyck als borg)
138/04verkoperBarbara Andriesdr van Eyck {Boeytgen}Barbara Andriesdr zijn zuster
Jan Andriesz kistenmaker en Barbara Andriesdr zijn zuster (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm en met Gerrit Andriesz van Eyck als borg)
138/05voogdPieter Adriaensz StormPieter Adriaensz Storm
Jan Andriesz kistenmaker en Barbara Andriesdr zijn zuster (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm en met Gerrit Andriesz van Eyck als borg)
138/06borgGerrit Andriesz van EyckGerrit Andriesz van Eyck
Jan Andriesz kistenmaker en Barbara Andriesdr zijn zuster (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm en met Gerrit Andriesz van Eyck als borg)
138/07koperJan Lambrechtsz {metselaar}Jan Lambrechtsz
Jan Lambrechtsz metselaar
138/08belending (Middelweg.040.3)Alijd Govertsdr {vrouw van Claes chirurgijn}Alijdt Govertsdochter
Alijdt Govertsdochter
138/09belending (Middelweg.040.1)d'erffgenamen van Haesgen Aelwijnsdr
d'erffgenamen van Haesgen Aelwijnsdr
138/10overledene (Middelweg.040.1)d'erffgenamen van Haesgen Aelwijnsdr
d'erffgenamen van Haesgen Aelwijnsdr
138/11belending (Middelweg.040.4)Jacob Thomasz van Swieten {brouwer}Jacob Tomasz brouwers schuyere
Jacob Tomasz brouwers schuyere