Akteformulier

Akteformulier met BronId = 176. AkteNummer = 151. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 A-1560verkoopA151870921561-01-31Hooigracht.085TerugVerder
schepenschuldbriefwaring als vrij huisHooigracht281
Een huys ende erve staende ende gelegen op de Hoeygraft, met een schuyer daerafter an staende ende met een ledich erffgen daer bezijden an leggende, responderende in de Vleerstege. Belegen hebbende aen d'een zijde voor Alijdt Dircxdochter, Jan Cornelisz Cocken wedue ende daeran neffens 't voors. ledech erve de Vleerstege daeronder gaende ende aen d'ander zijde voor Reym Stevensdochter ende daeran Claes Cornelisz, apteeker met zijn thuyn ende erve. Streckende voor uuyte voors. Hoeygraft tot after an Claes Cornelisz voors. thuyn ende erve.
Doe zoe behoerdt de ghevel staende in 't scheyt tusschen desen voors. schuyere ende der voorn. Reym Stevensdr schuyere ofte loetse, daer dezelve Reym jegenwoerdelicken inne geanckert ende gevesticht is, den besitters van desen huyse alleen toe.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
151/01schepenCornelis Jacobsz van NoordeCornelis van Noorde
Cornelis van Noorde
151/02schepenClaes Jansz de GoedeCaes Jansz de Guede
Caes Jansz de Guede
151/03verkoperDirck Cornelisz den DubbeldenDirck Cornelisz den Dubbelden metselaar
Dirck Cornelisz den Dubbelden metselaar
151/04borgQuirijn Cornelisz den DubbeldenQuyrijn Cornelisz zijn broer
Quyrijn Cornelisz zijn broer
151/05koperEvert Jansz {metselaar}Evert Jansz metselaar
Evert Jansz metselaar
151/06belending (Hooigracht.087)Alijd Dircksdr Hoens {Cock}Alijdt Dircxdochter Jan Cornelisz Cocken wedue
Alijdt Dircxdochter Jan Cornelisz Cocken wedue
151/07overledene (Hooigracht.087)Jan Cornelisz Cock {brouwer}Jan Cornelisz Cocken wedue
Jan Cornelisz Cocken wedue
151/08belending (Hooigracht.083)Reym Stevensdochter
Reym Stevensdochter
151/09belending (Hooigracht.081)Claes Cornelisz {apotheker}Claes Cornelisz apteeker
Claes Cornelisz apteeker