Akteformulier

Akteformulier met BronId = 176. AkteNummer = 163. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 A-1560verkoopA16394v1001561-02-10Uiterstegracht.041TerugVerder
schepenschuldbriefUiterstegracht291
Een huys ende erve staende ende gelegen alhier op d'Uytertstegraft met een schuyere daerafter an staende, uuytgaende in de Veststege, mitsgaders een ledich erve daertoe behoerende, daer eertijts een huys op plach te staen. Belegen hebbende an d'een zijde deurgaende Willem Dircxz, warmoesman ende an d'ander zijde voor Pieter Lenaertsz voors. zelver ende after de veststege daeronder gaende. Streckende voor uuyt de voors. graft tot after an des voorn. Pieter Lenaertsz.s camer ende erve.
voor servituten en belasting wordt verwezen naar oudere waarbrieven

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
163/01schepenJacob Jansz van der GraftJacob Jansz van der Graft
Jacob Jansz van der Graft
163/02schepenCornelis Jacobsz van Noorde IIICornelis van Noorden
Cornelis van Noorden
163/03verkoperAdriana Arentsdr {vrouw van Lambrecht Jansz}Adriana Aerntsdochter Lambrecht Jansz steenplaetsers weduwe
Adriana Aernts dochter Lambrecht Jansz steenplaetsers weduwe
163/04overledeneLambrecht Jansz {steenplaatser}Lambrecht Jansz steenplaetsers weduwe
Adriana Aernts dochter Lambrecht Jansz steenplaetsers weduwe
163/05voogdJan Lambrechtsz {steenplaatser}Jan Lambrechtsz haer zoon
Jan Lambrechtsz haer zoon
163/06koperPieter Lenaertsz {houtzager}Pieter Lenaertsz houtsaeger
Pieter Lenaertsz houtsaeger
163/07belending (Uiterstegracht.037-039)Willem Dircksz {warmoezenier}Willem Dircxz warmoesman
Willem Dircxz warmoesman
163/08belending (Uiterstegracht.043)Pieter Lenaertsz {houtzager}Pieter Lenaertsz
Pieter Lenaertsz