Akteformulier

Akteformulier met BronId = 176. AkteNummer = 197. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 A-1560verkoopA1971161221561-03-18Breestraat.117TerugVerder
schepenlosrentebrief van 17 gldwaring vanaf 21 12 1553 (vorige aankoopdatum?)Breestraat 117321
De helfte van de huysinge ende erve die dezelve Philips van Noorde jegenwoirdelicken bewoont ende gebruyct, dairvan de wederhelfte competeert Philips van Noorde voorn., staende ende gelegen an de Bredestrate over der stede huys. Belent ende belegen hebbende an d'een zijde voer Dirck Gerrytsz van Kessel met zijn huysinge ende erve genaemt 'De Drie Croonen', dairan de Wolstege dairneffens ondergaende, dairan Jacob Fransz, talman, dairan Lijsbeth Claesdochter, caesvercoopster ende dairan Gerryt Kerstantszoon, vleyschouwer, alias 'Dove Gerryt'. Ende aen d'ander zijde deurgaende Pouwels Willemsz. Streckende voer van de Bredestrate tot after in de Volresgraft ende voerts met een brugge gaende over dezelve graft.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
197/01schepenCornelis Jacobsz van NoordeCornelis van Noorde
Cornelis van Noorde
197/02schepenClaes Jansz de GoedeClaes Jansz de Guede
Claes Jansz de Guede
197/03verkoperCornelis Pietersz van Noorde VCornelis Pietersz van Noorde
Cornelis Pietersz van Noorde voor hem zelf en Jacob de Vrije als man van Isabella Pietersdr van Noorde; Gerrit Foeytgen als man van Margriete Pietersdr van Noorde; Baartgen Pietersdr van Noorde (bijgestaan door haar broer Cornelis) en voorts Cornelis namens zijn zuster Ermgaart Pietersdr van Noorde en namens Pieter Filipsz, nagelaten weeskind van Filips Pieters van Noorde, zijn broer
197/04echtgenootJacob Adriaensz de VrijeJacob de Vrije als man van Isabella Pietersdr van Noorde
Cornelis Pietersz van Noorde voor hem zelf en Jacob de Vrije als man van Isabella Pietersdr van Noorde; Gerrit Foeytgen als man van Margriete Pietersdr van Noorde; Baartgen Pietersdr van Noorde (bijgestaan door haar broer Cornelis en voorts Cornelis namen
197/05verkoperIsabel Pietersdr van NoordeIsabella Pietersdr van Noorde
Cornelis Pietersz van Noorde voor hem zelf en Jacob de Vrije als man van Isabella Pietersdr van Noorde; Gerrit Foeytgen als man van Margriete Pietersdr van Noorde; Baartgen Pietersdr van Noorde (bijgestaan door haar broer Cornelis en voorts Cornelis namen
197/06echtgenootGerrit Foysz van TetrodeGerrit Foeytgen als man van Margriete Pietersdr van Noorde
Cornelis Pietersz van Noorde voor hem zelf en Jacob de Vrije als man van Isabella Pietersdr van Noorde; Gerrit Foeytgen als man van Margriete Pietersdr van Noorde; Baartgen Pietersdr van Noorde (bijgestaan door haar broer Cornelis en voorts Cornelis namen
197/07verkoperMargriete Pietersdr van NoordeMargriete Pietersdr van Noorde
Cornelis Pietersz van Noorde voor hem zelf en Jacob de Vrije als man van Isabella Pietersdr van Noorde; Gerrit Foeytgen als man van Margriete Pietersdr van Noorde; Baartgen Pietersdr van Noorde (bijgestaan door haar broer Cornelis en voorts Cornelis namen
197/08verkoperBaertgen Pietersdr van NoordeBaartgen Pietersdr van Noorde
Cornelis Pietersz van Noorde voor hem zelf en Jacob de Vrije als man van Isabella Pietersdr van Noorde; Gerrit Foeytgen als man van Margriete Pietersdr van Noorde; Baartgen Pietersdr van Noorde (bijgestaan door haar broer Cornelis en voorts Cornelis namen
197/09verkoperErmgaert Pietersdr van NoordeErmgaart Pietersdr van Noorde
Ermgaart Pietersdr van Noorde en namens Pieter Filipsz, nagelaten
197/10verkoperPieter Philipsz van Noorde IVPieter Filipsz, nagelaten weeskind van Filips Pieters van Noorde, zijn broer
Ermgaart Pietersdr van Noorde en namens Pieter Filipsz, nagelaten
197/11overledenePhilips Pietersz van Noorde IIInagelaten weeskind van Filips Pieters van Noorde, zijn broer
Ermgaart Pietersdr van Noorde en namens Pieter Filipsz, nagelaten
197/12koperPhilips Philipsz van Noorde IIFilips Filipsz van Noorde (hun oom)
Filips Filipsz van Noorde hun oom
197/13belending (Breestraat.119)Dirck Gerritsz van KesselDirck Gerrytsz van Kessel De Drie Croonen
Dirck Gerrytsz van Kessel De Drie Croonen
197/14belending (Wolsteeg.001)Jacob Fransz talman
Jacob Fransz talman
197/15belending (Wolsteeg.003)Lysbeth Claesdr {kaaskoper}Lijsbeth Claesdochter caesvercoopster
Lijsbeth Claesdochter caesvercoopster
197/16belending (Wolsteeg.005)Gerryt Kerstantszoon vleyschouwer alias 'Dove Gerryt'
Gerryt Kerstantszoon vleyschouwer alias 'Dove Gerryt'
197/17belending (Breestraat.115)Pouwels Willemsz van TorenvlietPouwels Willemsz
Pouwels Willemsz