Akteformulier

Akteformulier met BronId = 176. AkteNummer = 98. Aantal = 1. Naar Akten-lijst.
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 A-1560verkoopA09856v0621560-11-16NieuweRijn.028TerugVerder
schepenlosrentebriefNieuwe Rijn123
Een huys ende erve gelegen opten Nyeuwen Rijn met noch een huys daerafter an staende op die Nyeuwestraet. Ende heeft belegen an d’een zijde voor Marytgen Claesdr, Oude Dirck Jan Reyersz.s wedue, daeran mr. Adriaen Adamsz, chirurgijn ende daeran Aeltgen Pietersdr, Lambrecht Baerntsz, backers wedue; ende aen d’ander zijde voor Claes Sebastiaensz voors. zelver ende daeran Alijdt, Pieter Jansz, schilders dochter. Streckende voor uuyt den Nyeuwen Rijn tot after met ’t voors. afterhuys op de Nyeuwestraet.
schepenlosrentebrief op naam van Claes Sebastiaansz

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
98/03verkoperDirck Jacobsz in de RosmolenDirck Jacobsz timmerman
Dirck Jacobsz timmerman
98/04borgDirck Willemsz van den BurchDirck Willemsz olieslager
Dirck Willemszolieslager
98/05belending (NieuweRijn.026-027)Marytgen Claesdr {Heemskerck}Marytgen Claesdr Oude Dirck Jan Reyerszs wedue
Marytgen Claesdr Oude Dirck Jan Reyersz.s wedue
98/06koperClaes Sebastiaensz {smid}Claas Sebastiaansz smid
Claas Sebastiaansz smid
98/07overledene (NieuweRijn.026-027)Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de oude}Oude Dirck Jan Reyerszs wedue
Oude Dirck Jan Reyersz.s wedue
98/08belending (Burgsteeg.005)Adriaen Adamsz {chirurgijn}mr Adriaen Adamsz chirurgijn
mr. Adriaen Adamsz chirurgijn