Akteformulier

Akteformulier met BronId = 177. AkteNummer = 201. Aantal = 1. Naar Akten-lijst.
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 B-1562verkoopB201129v1381562-09-25OudeRijn.002-016 (De Reysende Man / Den blaeuwen Engel)TerugVerder
voldaan met schepenschuldbrief-Donkersteeg1309
Een huys ende erve staende ende gelegen in de Donckerstege. Belegen hebbende aen d’een sijde Claes Claesz, tinnegieter ende an d’ander sijde Frans Fransz voirs. selver. Streckende voor uuyte voirs. stege tot after an des voirs. Frans Fransz.s schuyer ende erve.Mit voirwairden dat de scheytmuyer staende in ’t scheyt tusschen Claes Claesz voirs. ende desen huyse de voirs. Claes Claesz ende Frans Fransz t’saemen ten ewigen daegen onderhouden ende becostigen sullen, elcx halff ende halff. Ende sullen oick deselve muyer naemaels nyet hoeger moegen metselen ofte tymmeren dan die nutertijt gemaict ende gemetselt staet.Noch mit voirwairden dat Frans Fransz voirs. noch sijne naecomelingen op dit erve nyet en sullen moegen setten noch beletten in eniger manieren met enige timmeraige ofte enige boemen ofte wijngaerden, daer des voirs. Claes Claesz.s sonneschijn enichssins mede soude moegen belet werden. Mer sal Frans Fransz voirs. wel moegen setten een wijngaert ende die leden op sijn somercocken maer anders nyet.
Voorts mit voirwairden dat Claes Claesz voirs. noch sijne naecomelingen naemaels nyet meer en sullen moegen gaen deur ende over ’t erve van dese huyse tot in den slopstege, mer sal ‘tselve altoes blijven als ’t nutertijt getymmert ende gemaict staet; mit alsulcke servituyt dye bij Gerryt Jansz geh heeft van eenen vrijen in ende uuytganck t’sijne willen tot vier roedevoeten opten Rijn t’eynden dieselve stegewaring als vrij huis

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
201/01schepenCornelis Jacobsz van NoordeCornelis van Noorde
Cornelis van Noorde
201/02schepenMichiel Jansz UytrederMichiel Jansz
Michiel Jansz
201/03verkoperGerrit Jansz de Wijs
Gerrit Jansz de Wijs (met Pieter Pieter Jorisz als borg)
201/04borgPieter Pieter Jorisz van CorteveltPieter Pieter Jorisz
Gerrit Jansz de Wijs (met Pieter Pieter Jorisz als borg)
201/05koperFrans Fransz van DusseldorpFrans Fransz brouwer
Frans Fransz brouwer
201/06belending (Donkersteeg.010)Claes Claesz {tinnegieter}Claes Claesz tinnegieter
Claes Claesz tinnegieter
201/07belending (OudeRijn.002-016)Frans Fransz van DusseldorpFrans Fransz voirs. selver
Frans Fransz voirs. selver