Akteformulier

Akteformulier met BronId = 177. AkteNummer = 49. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 B-1562verkoopB04930v0401562-02-19NieuweRijn.022TerugVerder
voldaan met schepenschuldbrief-Nieuwe Rijn623
Den rechten eygendom der helfte van een huysinge ende erve staende ende gelegen alhyer opten Nyeuwen Rijn, met de helfte van alle den huysraet ende imboel in deselve huysinge wesende. Zoe goet ende quaet als die hem comparant ende sijn voorn. broeder deur ’t overlijden van Geerloff Pieterz voorn. opgecoemen ende aenbestorven sijn ende deselffde in lijftochte beseten ende gebruyct wordt bij Marytgen Baerntsdr des voorn. Geerloff Pietersz.s weduwe; volgens een inventarys daervan sijnde onvermindeert ende behouden deselffde Marytgen daeraen haer lijftochte haer leven lancg geduerende. Welcke voirs. huysinge ende erve belegen heeft aen d’een zijde Willem Aerntsz, brouwer ende aen d’ander zijde de kinderen ende erffgenaemen van wijlen Cornelis Jansz, thinnegieter ende Lijsbeth Mathijsdr sijne huysvrouwe was za ge. Streckende voor uuyten Rijn tot after aen des voorn. Willem Aerntss.s erve.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
49/01schepenCornelis Gerritsz van PoelgeestCornelis Gerritsz van Poelgeest
Cornelis Gerritsz van Poelgeest
49/02schepenClaes Jansz de GoedeClaes jansz de Guede
Claes jansz de Guede
49/03verkoperQuirijn Dircksz {pottenbakker}Quyrijn Dircksz pottenbakker
Quyrijn Dircksz pottenbakker als erfgenaam van Geerlof Pietersz pottenbakker mede namens zijn broer Willem Dircksz pottenbakker
49/08overledeneGerlof Pietersz {pottenbakker}erfgenaam van Geerlof Pietersz pottenbakker
erfgenaam van Geerlof Pietersz pottenbakker
49/09echtgenootMarytgen Barentsdr {vrouw van Gerlof Pietersz}Marytgen Baerntsdr wed v Geerlof Pietersz
Marytgen Baerntsdr wed v Geerlof Pietersz
49/10verkoperWillem Dircksz pottenbakker broer van Quyrijn Dircksz
Willem Dircksz pottenbakker broer van Quyrijn Dircksz
49/11koperBarent Lambrechtsz {molenaar}Barent Lambrechtsz molenaar
Barent Lambrechtsz molenaar
49/12belending (NieuweRijn.020-021)Willem Arent Gerritsz van DamWillem Aerntsz brouwer
Willem Aerntsz brouwer
49/13belending (NieuweRijn.023)de kinderen ende erffgenaemen van wijlen Cornelis Jansz thinnegieter
de kinderen ende erffgenaemen van wijlen Cornelis Jansz thinnegieter
49/14overledene (NieuweRijn.023)Cornelis Jansz {tinnegieter}de kinderen ende erffgenaemen van wijlen Cornelis Jansz thinnegieter
de kinderen ende erffgenaemen van wijlen Cornelis Jansz thinnegieter
49/15overledene (NieuweRijn.023)Lysbeth Matthijsdr {vrouw van Pieter Huigenz, Cornelis Jansz}Lysbeth Mathijsdr sijne huysvrouwe was zage
Lysbeth Mathijsdr sijne huysvrouwe was za.ge