Akteformulier

Akteformulier met BronId = 178. AkteNummer = 138. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 C-1563verkoopC13879v0871564-03-14Pieterskerkchoorsteeg.015.1 (Gulden Comptoir)TerugVerder
voldaan met schepenschuldbrief1 nobel pj die men betaalt met 56 stuivers aankomende de Calanderbroeders van OLV; 50 stuivers pj aankomende de Commandeur van St.-Pieterskerk; 10 stuivers aankomende het HG WeeshuisPieterskerkchoorsteeg1570
Een huysinge ende erve staende ende gelegen binnen Leyden in Sinte Pieterskerckstege, achter met een gange ende poirte uuytgaende in een stege voirtijts genomt Jan van Woudensteg, mette betsteden, cleercassen, voetschamels, bancken ende anders in den voirs. huyse jegenwoirdich zijnde, wijlen behorende Adriana voirn. Ende alle dat daer aen of inne aert ende nagelvast is, met alle de glaesraemen. Ende hiertoe noch zes camerkens ofte huyskens daerachter ende besiden aen staende ende gelegen des is een turffschuyer aen de voirn. grote huysinge behorende uuytgaende in ’t steechgen responderende in de voirs. Kersstege voirtijts genomt Gerit Baselaersstege ooick voir een camerken gerekent. Met zulcke voirwaerden ende servituyten van timmeragien als ‘tselve van outs geweest bij de voirn. Adriana beseten ende metter doot geruymt es. Belegen hebbende de huysinge ende erve mette cameren aen d’een zijde voir Pieter Symonsz, snijder, daeraen Jacob de Vrije ende daeraen de voirn. Gerit Baselaerstege daeronder gaende. Ende aen d’ander zijde voir Maritgen, de weduwe van Claes Symonsz ende daeraen Huych Baerntsz, goutsmit ende daeraen Henrick Dircxz, knijncoper. Streckende voir uuyte voirs. St. Pieterskerckstege tot after in de voirs Jan van Woudenstege.
Jan Pietersz voor hemzelf en als voogd van de kinderen van Lenaart Jansz (Jan Pieter Wouter Joostgen Geertruyt en Beatrix); Gijsbrecht Pietersz en Machteld Pietersdr met Jan Pietersz als haar voogd in deze zaak; allen wonende in Leiden en erfgenamen van Adriana Pietersdr (met meerdere borgen)

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
138/01schepenFrans Adriaensz {steenbakker}Frans Adriaens
Frans Adriaens
138/02schepenClaes Jansz de GoedeClaes Jansz de Goede
Claes Jansz de Goede
138/03verkoperJan Pietersz {Pieterskerkchoorsteeg}Jan Pietersz
Jan Pietersz voor hemzelf en als voogd van de kinderen van Lenaart Jansz (Jan Pieter Wouter Joostgen Geertruyt en Beatrix)
138/04verkoperJan Lenaertsz {Pieterskerkchoorsteeg}Jan
Jan Pietersz voor hemzelf en als voogd van de kinderen van Lenaart Jansz (Jan Pieter Wouter Joostgen Geertruyt en Beatrix)
138/05verkoperPieter Lenaertsz {Pieterskerkchoorsteeg}Pieter
Jan Pietersz voor hemzelf en als voogd van de kinderen van Lenaart Jansz (Jan Pieter Wouter Joostgen Geertruyt en Beatrix)
138/06verkoperWouter Lenaertsz {Pieterskerkchoorsteeg}Wouter
Jan Pietersz voor hemzelf en als voogd van de kinderen van Lenaart Jansz (Jan Pieter Wouter Joostgen Geertruyt en Beatrix)
138/07verkoperJoosgen Lenaertsdr {Pieterskerkchoorsteeg}Joostgen
Jan Pietersz voor hemzelf en als voogd van de kinderen van Lenaart Jansz (Jan Pieter Wouter Joostgen Geertruyt en Beatrix)
138/08verkoperGeertruid Lenaertsdr {Pieterskerkchoorsteeg}Geertruyt
Jan Pietersz voor hemzelf en als voogd van de kinderen van Lenaart Jansz (Jan Pieter Wouter Joostgen Geertruyt en Beatrix)
138/09verkoperBeatrix Lenaertsdr {Pieterskerkchoorsteeg}Beatrix
Jan Pietersz voor hemzelf en als voogd van de kinderen van Lenaart Jansz (Jan Pieter Wouter Joostgen Geertruyt en Beatrix)
138/10overledeneLenaert Jansz {Pieterskerkchoorsteeg}kinderen van Lenaart Jansz
Jan Pietersz voor hemzelf en als voogd van de kinderen van Lenaart Jansz (Jan Pieter Wouter Joostgen Geertruyt en Beatrix)
138/11verkoperGijsbrecht Pietersz {Pieterskerkchoorsteeg}Gijsbrecht Pietersz
Gijsbrecht Pietersz
138/12verkoperMachteld Pietersdr {Pieterskerkchoorsteeg}Machteld Pietersdr
Machteld Pietersdr met Jan Pietersz als haar voogd in deze zaak
138/13overledeneAdriana Pietersdr {vrouw van Cornelis Gerritsz}erfgenamen van Adriana Pietersdr
erfgenamen van Adriana Pietersdr
138/14koperPouwels Willemsz van TorenvlietPouwels Willemsz
Pouwels Willemsz wonende te Leiden
138/15belending (Pieterskerkchoorsteeg.015.2)Pieter Symonsz Dou {kleermaker}Pieter Symonsz snijder
Pieter Symonsz snijder
138/16belending (Pieterskerkchoorsteeg.017)Jacob Adriaensz de VrijeJacob de Vrije
Jacob de Vrije
138/17belending (Pieterskerkchoorsteeg.013)Marytgen {vrouw van Claes Symonsz}Maritgen de weduwe van Claes Symonsz
Maritgen de weduwe van Claes Symonsz
138/18overledene (Pieterskerkchoorsteeg.013)Claes Symonsz {Pieterskerkchoorsteeg}de weduwe van Claes Symonsz
de weduwe van Claes Symonsz
138/19belending (Langebrug.063)Huig Barentsz {goudsmid}Huych Baerntsz goutsmit
Huych Baerntsz goutsmit
138/20belending (Langebrug.059-061)Hendrick Dircksz {konijnenkoopman}Henrick Dircxz knijncoper
Henrick Dircxz knijncoper