Akteformulier

Akteformulier met BronId = 179. AkteNummer = 109. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
Bron (scan)SoortNrFolScanNrDatumPerceel-
Waarboek-67 D-1567verkoopD10945v0521568-05-21Nieuwstraat.030TerugVerder
voldaan?Nieuwstraat2145
Een huys ende erve gelegen op de Nieuwestraet. Belegen hebbende aen d'een zijde Anthonis Cornelisz, timmerman ende aen d'ander zijde mr. Maerten Willemsz, scrijver. Streckende voor van den Nieuwestraet tot after aen mr. Claes van Weesps huys ende erve.
Mit voorwaerden, servituyten ende conditien dat de bornputte staende tusschen des voors. Anthonis Cornelisz.s ende het jegenwoordighe huys bij den besitters van denzelven huysen ten eewygen daghen gebruyct ende onderhouden zal werden, zulcx dezelve stae

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
109/01schepenDirck Gerritsz SmalingDirck Gerytsz Smaling
Dirck Gerytsz Smaling
109/02schepenMourijn Claesz van Leeuwen {drapier}Mouryn Claes
Mouryn Claes
109/03verkoperAllert Claesz de BruynAllert Claasz de Bruyn
Allert Claasz de Bruyn
109/04koperErckenraad Claesdr de BruynErcgen Claasdr zijn zuster weduwe van Pieter Cornelisz Oosterling
Ercgen Claasdr zijn zuster weduwe van Pieter Cornelisz Oosterling
109/05overledenePieter Cornelisz den Oosterling {de oude}weduwe van Pieter Cornelisz Oosterling
Ercgen Claasdr zijn zuster weduwe van Pieter Cornelisz Oosterling
109/06belending (Nieuwstraat.028)Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}Anthonis Cornelisz timmerman
Anthonis Cornelisz timmerman
109/07belending (Nieuwstraat.032)Maerten Willemsz {schoolmeester, schrijver}mr Maerten Willemsz scrijver
mr Maerten Willemsz scrijver
109/08belending (Middelweg.001)Claes Jansz van Weespmr Claes van Weesps huys ende erve
mr Claes van Weesps huys ende erve